Isis Blue Moon

Isis Blue Moon

 

Léčebný systém od Lindy Vaughan

Isis Blue Moon je určitý energetický proud, který jsem objevila, když jsem jednoho dne po určitou dobu meditovala s Isidou. Poslala mi energie a zpozorněla jsem. Nazvala jsem je Isis Blue Moon, protože stačí jen jednoduchá vizualizace, která se využívá ke spojení s tímto energetickým proudem. Od té doby je každému znám pod Isis Blue Moon.

 

Zvažovala jsem některé alternativní názvy, jako Full Spektrum Isis & Duchovní řád Isidy. Full Spektrum Isis by byl jasně sebe vysvětlující…jednoduše formulovaný, „Isis kompletní“ nebo „Všechny Isidiny energie a frekvence“. Když obdržíš zasvěcení do léčebného systému Isis Blue Moon Healing, jsi automaticky částí Duchovního řádu Isidy

S nejvyšší pravděpodobností již jsi členem „Duchovního řádu Isidy“, neboť bys jinak nepožádal/a o zasvěcení do tohoto systému Isis Blue Moon Healing.

Všeobecně je řád krásným vyjádřením, že jsi částí duchovní rodiny Isidy.

Některé jiné názvy pro řád jsou: Starý řád Isidy, Svatý řád Isidy, Řád Isidina chrámu.

 

To jsou jen ty názvy, které se mi jako první objevily v mysli, když jsem se ptala Isidy na název. Jsem si jista, že v průběhu časů existovalo ještě mnoho jiných variant názvů, v rámci prostoru a času.

Tyto energetické proudy mají mnohé aspekty a frekvence. Isis Blue Moon je všechny obsahuje. Čím více pracuješ s Isis Blue Moon a využíváš Isis Blue Moon léčení, tím pravděpodobnější je, že všechny tyto jednotlivé aspekty budeš vnímat.

 

Našla jsem si některé z hlavních frekvencí společně s některými příslušnými symboly. Před nějakou dobou jsem četla něco o zlaté Isidině frekvenci jako o „nové“ frekvenci, to však není pravda. Isidiny energie vždy obsahovaly zlaté frekvence, jen nebyl každý schopen se jich dotknout. Nikde jsem nebyla schopna najít něco o zlaté hvězdě Isidy. To je něco, co Isis sdílela přímo se mnou a já ve svém srdci vím, že tyto frekvence tady vždy byly. Když tedy budeš nějakou dobu pracovat se zlatou hvězdou, začneš si vzpomínat na své minulé egyptské inkarnace.

 

Počet zasvěcení: 1
Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň
Cena: Kč 3.500,-