Krystal-reiki

Krystal-reiki

V Krystal-reiki splývají reiki a krystaly do jednoty Světla a energie. Vzájemným působením obou těchto Božích vibrací můžeme zažít hluboké duchovní poznání. Tato kombinace povzbuzuje Ducha, tělo a duši k sebeléčení.

 

Protože není u ošetření reiki nutné používat krystaly a také ne všichni léčitelé s krystaly se zabývají léčením reiki, není kombinace těchto dvou metod vyučována. Společně tvoří energie reiki a krystalů velkou harmonii a zprostředkovává nám Boží lásku a radost. Také lze říci, že Krystal-reiki kombinuje duchovní energii reiki se silami Matky Země. Přivádí nás zpět ke zdroji reiki a k některým zkušenostem staré Atlantidy. Lze velmi dobře pracovat s oběma energiemi, reiki i krystaly, protože symboly reiki posilují sílu krystalů.

 

Setkání s Krystal-reiki zvyšuje celkově náš vibrační potenciál a napomáhá jasnému myšlení, rozhodování a jednání.

Zkušenosti s prací s krystaly jsou pro učitele při výběrů křišťálů velkou pomocí, protože mohou zprostředkovat žákovi cíleně nové cesty, příp. vývojové linie. V případě pochybností při výběru krystalů by se mělo prosit v modlitbě a meditaci o Boží vedení. Měl-li by být žák na duchovní cestě již dále, než je učitel, přijímá přesto tu nejvhodnější energii a světelnou vibraci. Sám Bůh pro nás zařídí to nejlepší, učitel reiki je jen jeho nástroj nebo kanál.

 

Počet zasvěcení: 6

Předpoklady: Reiki mistr může zasvěcovat v souladu se svým stupněm zasvěcení, tzn. do šestého stupně. Žák, který je zasvěcován do 1. stupně reiki, je dále zasvěcován do 1. stupně Krystal-reiki, na 2. stupni reiki do 2. stupně Krystal-reiki atd. Kdo je zasvěcen do druhého stupně reiki, může být zasvěcen do 2. stupně Krystal-reiki –základem je tedy vždy ten dosažený stupeň reiki. Šestý stupeň Krystal-reiki je nejvyšší zasvěcení a učitelský stupeň. Potom následují velmistrovské stupně, které jsou také známy v Usui reiki. Šestý stupeň a vyšší opravňují a kvalifikují žáka, aby sám předával zasvěcení a výuku v Krystal-reiki.

 

Předpoklady: pro předávání dál jakýkoliv mistrovský stupeň
Cena: Kč 800,-/jedno zasvěcení – dohromady 4800,- Kč