Kundalini-Reiki

Kundalini-Reiki

Na Kundalini-Reiki je třeba se dívat jako na paralelní vývoj k Usui-Reiki. Kundalini-Reiki se lze naučit, aniž by bylo nutné předtím projít jiným stupněm reiki. Kundalini-Reiki se předává zasvěcením. Nepracuje se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini-Reiki naučit.

 

Kundalini-Reiki bylo uvedeno dánským učitelem meditace Ole Gabrielsenem a jeho vědění bylo Chanelováno Nanebevzetým Mistrem Kuthumi, který dává v dnešní době změn toto učení všem nesobeckým lidem k dispozici. Mistrovská energie čistí těla i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální vědomí, láska a harmonie. Zasvěcení se předává zpravidla jako zasvěcení na zálku, takže je jednoduché se učit od nejlepších učitelů světa.

 

 • Kundalini-Reiki Mistr/učitel + zesilovače Booster I. – III.

 

Toto vzdělání obsahuje dvanáctistupňový program zasvěcení. Prvními třemi zasvěceními dosáhneš úroveň Mistra a můžeš také ostatní zasvěcovat do Kundalini-Reiki. (Předpoklad: žádný)

Kundalini-Reiki 1

Otevírá kanál a umožňuje energii proudit. Jsi připravován/a na probuzení kundalini. Je otevřena a také posílena temenní, srdeční a ruční čakra. Učíš se léčit kontaktně i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki třem stupňům systému Usui-Reiki. Zasvěcení na dálku lze často obdržet bez finanční úhrady a jako test. Tak máš možnost se rozhodnout, zda chceš s touto energií dále pracovat.

Kundalini-Reiki 2

Zesiluje kanály reiki. Jemně a bezpečně je probuzena energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně čakry solar-plexu a jsi připraven/a na úplné probuzení energie kundalini prostřednictvím Kundalini-Reiki 3. Můžeš použít meditace kundalini k silnějšímu rozproudění energie ve Tvém těle. Celý Tvůj energetický systém je vyčištěn. Kundalini-Reiki 2 může být předáno nejdříve dva dny po Kundalini-Reiki 1, vhodnější je však počkat 8 – 10 dnů.

Kundalini-Reiki Mistr/učitel (s certifikátem)

Tímto zasvěcením v tobě může energie proudit plnou silou. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker. Do tohoto zasvěcení jsou zahrnuty zvláštní možnosti:

 • Energetické vyrovnání
 • Diamant-Reiki
 • Krystal-Reiki
 • DNA-Reiki
 • Reiki na porodní trauma
 • Reiki prostorové
 • Reiki pro minulé životy

 

Mimoto se naučíš, jak předávat zasvěcení. Zasvěcení do Kundalini-Reiki Mistr/učitel smí být prováděno nejdříve 10 dnů po Kundalini-Reiki 2. Každé zasvěcení trvá asi 25 minut, může však trvat i déle.

 

 • Kundalini-Reiki Booster I:

Zasvěcení 4 – 6 ještě navýší Tvůj energetický potenciál a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní. (Předpoklad: Kundalini Mistr/učitel)

Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini-Reiki 3 se zdvojnásobí energetická úroveň. Mezi zasvěceními by mělo být nejméně 5 dnů, kvůli zajištění jemného rozšíření energie. Po ukončení Kundalini-Reiki-Booster I. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini-Reiki 4

Kundalini-Reiki 5

Kundalini-Reiki 6 Booster I. (s certifikátem)

 

 • Kundalini-Reiki Booster II.

S těmito dalšími třemi zasvěceními dosáhneš plné úrovně Kundalini-Reiki a můžeš do těchto stupňů zasvěcovat i ostatní. (Předpoklad: Kundalini-Reiki Booster I.)

Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini-Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná. Mezi zasvěceními by měl být odstup nejméně 5 dnů k zajištění jemného rozšiřování energie. Uzavřením Kundalini-Reiki-Booster II. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini-Reiki 7

Kundalini-Reiki 8

Kundalini-Reiki 9 Booster II. (s certifikátem)

 

 • Kundalini-Reiki Booster III.

Je dosařeno maximální možné úrovně kundalini-reiki. Nové vědění předáváno není. Zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření energetického kanálu, stimulaci čaker. Uzavřením kundalini-reiki Booster III. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini-reiki 10

Kundalini-reiki 11

Kundalini-reiki 12 Booster III. (s certifikátem)

 

Počet zasvěcení: 12
Cena: Kč 3.600,-