Lee Carroll – O channelingu

Chtěl bych využít tuto příležitost a hovořit o channelingu. Často bývá mylně chápán jako něco strašidelného a nechvalně známého a vsadím se, že máte mnohé přátele, kterým byste nikdy nevyprávěli, že jste si např. prohlíželi tuto webové stránky.

Definice channelingu:  Posvátná povzbuzující, podněcující slova (nebo energie) Boha, jak jsou předávána lidmi lidem.

 

Tato definice říká, čím channeling skutečně JE. Z toho vyplývá, že byla původně chanelována nejen většina posvátných spisů planety (všechna náboženství), ale také mnoho umění a hudby! Channelování je zcela běžné, ale jako hodně jiných – znovu se v éře New Age objevujících – procesech, bývá obklopeno podezřelým stigmatem. Bůh nenapsal Bibli… lidé tak učinili pod Božskou inspirací.

 

Jsme zvyklí na to, že nám předávají informace Bohem „oficiálně autorizovaní“ muži a ženy, ne obyčejní lidé. Proto vidíme v této éře New Age, ve které se začíná projevovat původní úmysl New Age Mitra Lásky, jak stále více „obyčejných lidí“ předává informace Boha.
Dokonce i v naší vlastní kultuře akceptujeme dopisy prostého člověka svým přátelům v různých městech posvátné země… jako svatá slova Boha! (Tak bylo napsáno mnohé v Novém zákoně Bible.) Přemýšlejte o tom. To je channeling!

 

Věříme, že Bůh nepřestal před 2000 lety hovořit k lidem. Věřit, že Bůh komunikaci ukončil, znamená popírat vlastní božství nebo připisovat minulosti obzvláštní posvátnost, nebýt si dostatečně hoden/hodna se vidět součástí Božského pokračujícího plánu k osvícené Zemi. Jste hodni neustálé komunikace s Bohem… co já učím je ve skutečnosti VAŠÍ součástí!

 

Avšak existuje něco, co s channelingem souvisí …

Zodpovědnost!

 

Každý může být kanálem a duch v tomto ohledu není soukromým vlastnictvím. Duch je tady pro všechny lidi. V nás všech existuje nadání a tato schopnost být kanálem. Jako u mnoha jiných věcí znamená ZÁMĚR člověka vše. Ne každý channeling probíhá s ČISTÝM ZÁMĚREM. Z tohoto důvodu je mnohé opravdové a mnohé ne… a VY byste měli být schopni při NASLOUCHÁNÍ nebo při ČTENÍ poznat rozdíl. Přichází to opravdu od Ducha (spirit)?

V těchto dnech z mnoha mužů a žen vyvěrají slova a oni je nazývají „inspirovanými“… někteří i na stránkách jako jsou tyto. Jak byste mohli sami poznat, jestli je to skutečné nebo ne? Neboť neexistuje žádná organizace, která by vám řekla, co je OK a co ne. (Nemáte z toho radost?)

 

Zodpovědnost PRAVÉHO KANÁLU je OBROVSKÁ. Posvátná, posvěcená informace může změnit život! Egocentrické informace sledující vlastní prospěch a řízené strachem mohou zmást a zastavit spirituální růst osoby. Jak byste mohli rozpoznat rozdíl? Kryon nám říká, že v sobě máme sílu rozlišování a že jsme schopni „cítit“ rozdíl.

 

Pro ty z vás, kteří se teprve učí, co tento cit je, mám několik informací, které vám mohou být nápomocné. Byly původně zveřejněny v červencovém vydání 1987 magazínu New Realities … dva roky před tím, než jsem začal channelovat (jak příhodné). V tomto článku je čtenáři ukázáno 12 kritérií, jak pozitivních tak negativních, podle kterých se může orientovat. Věřím, že je tato informace přesná a že ji vytvořil osvícený člověk, aby učil ostatní lidi.

Dále dole prezentuji sedm z dvanácti kritérií (jak byly uvedeny také v šesté knize Kryona „Partnerství s Bohem“).

 

Až budete příště sedět při channelingu nebo jej číst, myslete na sedm dole uvedených bodů. Zatímco budete naslouchat nebo číst jeho/její slova, pokuste se také zeptat, „jaký je úmysl člověka, který hovoří?“ Účastní se jeho ego nebo lidský plán? Pokud něco z toho objevíte…tak přestaňte. Aby byla informace přesná a pravdivá, nesmí u toho být lidské ego. Duch to po kanálu požaduje… já to vím. Vím z více než dvanácti let zkušeností živého channelingu také, že je poselství VŽDY naplněno láskou a ne strachem. Dbejte na to!

 

„Poznáváte“ tuto energii jako známou a cítíte se „doma“? To je další klíč. Pokud se tak necítíte a nemůžete se s tou nebo s těmi bytostmi identifikovat, která/é jsou prostřednictvím člověka chanelovány, pak byste se možná měli pro ten moment tohoto poselství vzdát. Ne všechno chanelování přichází od nějaké bytosti. Mnohé z toho přichází od vašeho vlastního spirituálního centra. Nepokoušejte se vždy vyzvědět, „kdo“ to je, vyptávat se na jeho/její jméno nebo ho/ji obdařit kůží a kostmi. Uvažte, že vaším jádrem je láska Boha… a je také schopna VÁM dávat poselství od VÁS.

 

DŮLEŽITÉ: Prosím, dejte si chvilku čas a přečtěte si čtyři vlastnosti, znaky lásky, které stojí v první kapitole Kryonovy knihy Partnerství s Bohem. To vám pomůže chápat stav prostý ega … a některé znaky čisté posvátné energie.

Rozlišujte sami pro sebe. Co je to? Poselství od člověka?… nebo poselství moudrého a milujícího Boha? Očekávám a vítám tento test všeho, co jako kanál Kryona píšu nebo říkám. Musí být pokaždé absolutně zvládnut.

 

VODÍTKO K ROZLIŠOVÁNÍ  – New Realities Magazin, Juli 1987

(Přeformulováno…)

1. Bude vždy uvedena informace použitelná pro všechny. Chraňte se takového kanálu, který vám dává informace použitelné pro několik málo lidí nebo vám říká, že je to informace pro zvláštní skupinu nebo omezený počet. Musí být užitečná pro CELÉ lidstvo, pro každého člověka. To je oblast rozlišování, která vám dovolí rozlišovat, zda slyšíte pravdu.
2. Poselství by mělo být povznášející. Rozhlížejte se po poselství, z kterého plyne síla – NE PO NAHÁNĚJÍCÍM STRACH, které vás stáhne dolů, které svádí k činům ovlivněným strachem nebo navádí se schovávat – nýbrž po zmocňujícím/posilujícím poselství! To je hlavním znakem energie Boha. Ten tu musí být. Mělo by to posluchače a čtenáře inspirovat. Každé zaznamenané zjevení Andělů začínalo „Neobávej se!“
3. Duch (Bůh) nebude za žádných okolností channelovat zprávu,která po vás žádá, abyste se vzdali své vlastní svobodné vůle. Nikdy! Neboť je to svobodná vůle, oč při vašich zkušenostech na Zemi běží, zatímco sedíte na „židli ze zlata“ (metafora uvedená v Šesté Kryonově knize). Svobodná vůle! Svobodná volba je to, co určuje vaši budoucnost.
4. Duch vám nikdy nezprostředkuje  poselství – za žádných okolností – které vás pobízí neuznávat integritu vaší víry. Jsou respektovány vaše myšlenkové procesy. Duch vás nikdy nenapálí nebo k něčemu „nepřemluví“. Poselství nikdy nesmí zranit vaši integritu. Musíte se s ním cítit dobře a vnímat je ve svém srdci jako pravdivé.
5. Duch nebude nikdy prezentovat kanál jako jediný zdroj. Dbejte na to, neboť existuje mnoho kanálů a ty své informace koordinují, zvláště v této éře New Age, aby byl vytvořen větší obraz. NIKDY by se neprezentovali jako JEDINÝ zdroj.
6. Dbejte na skutečnost, že je informace za normálních okolností informací novou. Chraňte se před takovým kanálem, který jednoduše nově smíchá staré informace, protože nechaneluje nic jiného než ego člověka. Nová informace kombinovaná se základní (jadernou) informací je však nutná, to je jediný důvod channelingu. Přemýšlejte o tom.
7. Dbejte na skutečnost, že by chanelovaná informace měla prezentovat spirituální řešení. Řešení životních výzev na Zemi prostřednictvím nových informací je účelem channelingu.

 

Čtyři elementy čisté lásky (z knihy 6, kapitola 1)
(…)

 

Moji milí, čistá láska ducha je klidná. Láska nevolá z vyvýšeného místa: „Tady jsem – podívejte se na mě!“ Láska Boha a Vyššího Já je klidná, soucitná, silná a sytá. Můžete to vnímat? Necháme ji nyní do vás vtékat. To je opravdová esence domova. To je, co mnozí cítí, když si myslí, že jsou „zamilováni“ do Boha. Je to vzpomínka na domov a ona patří k vám! A, moji milí, její ztělesnění se nachází na každé židli ve zlatém prostoru/místnosti! Rozumíte?

 

Láska nemá denní režim. Existuje ze sebe sama a vyživuje výlučně ducha Lásky. Kolem ní neexistují žádné nápravné činnosti (evangelismy). Nechce obsáhnout nikoho kromě vás. To je pravá láska. Nevolá: „Když to pro mě uděláš, tak já něco učiním pro tebe!“ Ne. Existuje jen aby „byla“. Je spokojená už jen, že existuje. Dbejte na to – v souvislosti s láskou Boha neexistují žádné podmínky a řád.

 

Třetím elementem je, že Láska se nikdy nenaparuje. Netluče si do prsou. Nikdy není hrdá. Nikdy jí to není třeba, protože pochází z božského zdroje. Každý ji uvidí a nikdy nebudete muset říct jediné slovo. Ani nebudete muset zvednou ruku a říct: “Podívejte se na mě.” Jako světlo ve tmě budete přitahovat ty, kteří se budou ptát: “Co je s tebou?” Když Wo [postava z mnoha Kryonových podobenství] uviděl zlatou židli, neptal se po legitimaci. Vnímal posvátnost bytosti! Vaše zasvěcení k lidskosti je znakem, který může každý vidět. Zatímco se pročišťuje stará energie Země, uvidí to mnozí!

 

Na konec – Láska má moudrost, používat ostatní tři elementy. Moudrost je klidná, bez denního řádu nebo důležitosti. Ví, co je třeba říct a co ne. Je utvářena moudrými činy.

 

Čistá Láska ve vašem životě nikdy nevytvoří scénář strachu, ale ego tak činí. To je největší rozdíl, moji milí. Strach nemá v rámci poselství Boha žádné místo. Strach je mechanismus, který je využíván v rámci karmy a lekcí člověka. Prosím připomeňte si následující: V dějinách všech spisů, tak dlouho jak je lidstvo zaznamenávalo, když se zjevili Andělé Páně v jakémkoliv záznamu libovolné víry, činili to dvěma slovy. Než člověku cokoliv jiného řekli, víte jak zněla tato slova? „Neboj se“ – to je důkaz, že vám Bůh nikdy nepřinese poselství strachu. Neobávej se! Můžete si to přečíst.
(…)

 

Od Lee Carrolla… (z knihy: Kryon, Kniha 6)

 

V první knize Kryona (1993) Kryon uvedl, že je na světě osm dalších kanálů Kryona. Lidé z těchto zemí psali a ptali se: „Kde je náš kanál Kryona?“, a tak jsem se Kryona začal ptát: „Kde jsou ti další?“ Odpověď mě překvapila a rozesmála. Kryon řekl: „Nesprávně se lidsky domníváš, že jsou všichni dospělí! Časový rámec je specifický pro každou kulturu.“ To znamená, že jsou (byli) někteří z nich dětmi a je plánováno odhalit poselství až se planeta přiblíží roku 2012.

 

Ptal jsem se Kryona, jestli je na zprostředkování poselství dostatek času, až by se stali dospělými. Informoval mě, že celý svět není tak hustý (nechápavý) jako naše kultura! (Děkuji, Kryone) Myslím, ve vší lásce, že jsem byl mírně uražen. Někdy je pravda tvrdá.

 

Přesto zůstávám vzpurným a pochybujícím kanálem – tím, který neustále požaduje více ověření platnosti a více testů reality. To mi dovolilo zůstat skutečně vyrovnaným a uzemněným a navíc mi to dalo další tři postuláty, se kterými pracuji. Tady jsou:

 

  • Každý může být kanálem! Není to jen několik z nás, kteří píšeme knihy a pořádáme semináře. Mnozí z vás channelují pravidelně své Vyšší Já. To není ani strašidelné ani nadpřirozené (i když to vaši přátelé tak vidí). Pokud si vaši přátelé myslí, že jste divní, tak už příště nechannelujte v supermarketu – nebo alespoň odstupte od brokolice.
  • Duch (Bůh) není soukromým vlastnictvím! Proto může channelovat každý. Pravda je přístupná každému. Mohou k tomu být vybráni určití učitelé, aby to náležitě předali, a možná by to mělo být pečlivě předáno těm, kteří se cítí být povoláni k nějakému duchovnímu úřadu, avšak pravda by nikdy neměla být oddělena – nikdy! Proto Kryonova práce učí sebe-zmocnění, zvyšování lidského vědomí a uvědomění si své hodnoty. Učí nás také, že nepotřebujeme sdílet nálady zániku věštců milénia. Naši budoucnost jsme dokonale změnili.
  • Své spirituální učební zaměření oprosťte od senzačních informací ohledně UFO, E.T., komet a mimozemšťanů. „Co?“ mohli byste se zeptat, „chceš nám říct, že všechny tyto věci neexistují?“ Vůbec ne! Já jen říkám, že nepatří do vašeho srdce! Kryon zprostředkovával poselství ohledně E.T. dokonce dvakrát, proto věřím, že existují. Ale rada zní – neuctívejte je. Studujte toto téma jak chcete, pak ale otočte list a vraťte se zpět k vašemu opravdovému hledání – jak byste mohli vytvářet lásku Boha ve svých životech do té míry, že budete spoluvytvářet svou realitu, budete v míru se sebou a s okolním prostředím a z tohoto důvodu začnete měnit planetu.

(…)

 

Od Lee Carrolla… (z knihy: Kryon Kniha 11, 2007)

 

Poselství pro pomocníky světla v USA

Definice BLOGu je online deník, osobní zápisník myšlenek zveřejňovaných na webových stránkách. Pro ty z vás, kdo se ptají, jak ten název vznikl – je to zkratka „web log“, deník komentářů na www-stránkách. Často bývá denně rozšiřován, blog odráží osobnost autora. V současnosti dokonce někdy ovlivňuje i noviny a zprávy v TV, je jejich konkurencí. Internet mění náš život.

 

25. července jsem začal dostávat e-maily. Hranice mezi Libanonem a Izraelí byla v plamenech. Rakety ostřelovaly město Haifa, kde jsem před pár měsíci byl, a židé odpovídali tak jak již mnohokrát … ohromujícím násilím. Činili tak ze stejného důvodu jako dříve, protože usuzují, že na druhé straně imaginární linie někdo trénuje a shromažďuje zbraně, aby židy jednoho dne eliminoval.

 

Je jedno na jaké straně plotu z tohoto hlediska stojíte, já se přiznám, že jsem „stranický“ – ne pro Izrael, ale pro mírový proces. Ti, kteří veřejně volají, že řešením tohoto problému je „všechny pozabíjet“ nejsou součástí mírového procesu, ale spíše součástí problému. Židé hrají podle Kryona velmi důležitou roli v budoucnosti životů nás všech (udržují klíčový bod krystalické mřížky planety), a tyto věci by se měly studovat a ověřovat, pokud to všechno chcete pochopit a dospět k moudrosti.

 

Myslím, že jste sami sobě dlužni se informovat o posledních 50 letech v Izraeli a zjistit, co se dělo, když jim OSN dalo jejich zemi, a o neustálých rozepřích a bojích, které od té doby nezlomně panovaly. Židé udělali mnoho chyb a mnozí z nich nechali vzniknout utrpení a smutek. Ale nejsou v „oddělení chyb“ sami. Civilizace roste, i USA, a tato velmi nová, 50 let stará, jako Izrael známá země začíná měnit názor a vytvářet více moudrosti, jak by mohla být sporná území, která nikdy nebyla oficiálně uznána válečnou kořistí, vrácena zpět a jak by při tom mohla být zajištěna bezpečnost obyvatel u hranic. Mnozí jsou přesvědčeni, že je mírový proces možný, a mnozí ne. Jejich nestálá vláda to pokaždé ukazuje na každém setkání.

 

Kdybyste studovali minulých 50 let „kdo komu co udělal“, byl by vám jasný marast této situace. Neboť – nejste naplněni strachem, když to náhle, jako před nedávnem, vypukne. I když – mnozí si pro sebe mysleli: „Začalo to, o čem jsme věděli, že by mohlo přijít.“

 

E-maily, které jsem dostával, byly hrozné. Říkaly, že světová situace dokazuje, že je Kryon podvod a že před námi jsou zjevně války a katastrofy… že moje přátelské a nadějné stanovisko bylo jen hrané a že už tomu déle nemohou věřit. To byla reakce mnohých – zabít posla Boha a pozitivní zprávy, když se situace stala obtížnou. K mému velkému zklamání uchvátil pisatele těchto e-mailů strach a skoro přes noc si vybral daň z jejich logiky a myšlení.

 

Temnota už to se mnou nedělá, neboť já vím, jak nést své vlastní světlo. Už na mě překvapivě nevyskočí a nevyleká mě, protože vím, kde celou tu dobu je. Je za mnou na zadním sedadle a irituje mne celý můj život. Ale já už temnotě nedovolím, aby mě uchvátila. To je také to, co se přes Kryona učím, a když přišly tyto emaily, smutně jsem se díval, jak taková vlna strachu zaplavuje lidi, kteří by to měli vědět lépe! Místo toho se jednoduše vzdali přicházející bouři!

 

Takže jsem blogoval. Poprvé v životě jsem svým předsudkům a svému zklamání dovolil se ukázat. Sdílím to na těchto stránkách s vámi, i když to čtete roky po tom, co se to stalo. Věřím na potenciál míru na Zemi a budu tak činit do mého posledního dechu. Kryon nám říká, že je to dobré v rámci našeho dosahu a že je to požadováno, pokud chceme hladčeji projít do přátelské doby energie roku 2012. Tady tedy přichází můj blog.

 

Poselství od Lee Carrolla – 25.6.2006

Právě se nacházíme v důležitém období historie a ti, kteří pozorují mezinárodní situaci, s určitostí vědí, že označuje bod obratu. Pokud jsi čtenářem Kryona, víš, že to bylo před 18 lety v knize 1 předpovídáno a potom ve většině následujících knih diskutováno.

 

Kryon hovořil o „přicházející bitvě“, která bude bojem mezi starou a novou energií na planetě. V následujících knihách se Kryon dokonce zmiňoval, že je to definice „civilizace“. Nazýval nás bojovníky světla a dal nám jméno „pomocníci světla“, „Lightworkers“.

 

Téměř všechny channelingy posledních let se točily kolem toho a kolem skutečnosti, že se na to máme připravit tak, že nejprve změníme vibrace v nás samotných a že by se pak změnily vibrace planety. Řekl nám (Kryon): „Pravé majáky se nikdy nestavějí na bezpečné místo“, a že je nutné se v takové míře zharmonizovat, aby naše světlo mohlo způsobit rozdíl. Bouře se blíží a my jsme v metafyzické přední linii, abychom se s ní utkali.

… a nyní začíná.

 

Mé zklamání ve vztahu k tomu všemu přichází od malé skupiny lidí New Age, kteří se vůči mně vyjadřují, plus všeobecné reakce křesťanů.

 

Obdržel jsem řadu e-mailů, které plné strachu na mě a moji práci útočí a říkají, že z této šlamastyky není východisko a že mír na Zemi by nebyl možný. Jdou dál a říkají, že mnou ukázaná „radost Boha“ by v našich životech nebyla možná a že by cestou Země byla nenávist a strach. Vzdali to.

 

Moje reakce na to je: „Což takhle trochu (více) ohně, strašáci?“ Jinými slovy – nyní, když už je jídlo skoro uvařeno, dostali strach z kuchyně! Zřejmě existují mnozí, kteří tu chtějí proplouvat, zapalovat svíčky, držet krystaly, zavírat své oči a „odmodlit“ to pryč. Neodejde to, pokud pomocníci světla nevykonají svůj podíl a tím je práce… osobní účast na zlepšování sebe sama a práce pro planetu. Pokud jste ochromeni strachem, pak jste doopravdy neslyšeli poselství Kryona. Pokud jste ochromeni strachem, stali jste se součástí problému Země, nikoliv řešení.

 

Poselství Kryona bylo vždy jasné a silné:

1) Vytvořte v sobě silné vibrace jako přípravu na to, co přijde
2) Naučte se nechat strach za vámi. Mohl by vás učinit neschopnými fungování, pokud tak neučiníte. Posílejte své světlo na ta místa Země, která to potřebují, dělejte to často a ve skupinách.
3) Vězte, že máte Boží pomoc a že nikdy nejste sami.
4) Mír na Zemi je ve vaší době možný, ale budete muset nejprve vyhrát bitvu se strachem [sami se sebou]. A pak společně vytvořit „most mečů“, něco, co bude využíváno jak pro pravé bitvy tak pro ceremonie.
5) Mnozí budou muset planetu opustit, než bude bitva skončena. (Kryon, kniha 1)

 

Mnoho metafor, ale jak můžete přehlédnout, že to bude zápas? Nyní již částečně začal a chtěl bych se vás zeptat, co děláte? Třesete se strachem nebo jdete po schodech majáku vzhůru, abyste zažehli své světlo? Stěžujete si, že je mír na Zemi mýtem nebo pozorujete začátek toho, jak se (mír) vytváří díky harmonizaci lidstva a díky vaší volbě? Rozumíte zápasu světla a tmy a tomu, co se děje s těmi, kteří zabloudí do tmy, když se rozsvítí světla? Kryon nám řekl, že budou bojovat „až do smrti“, aby získali zpět temnotu. To se může dít na Zemi, která vibruje výše a kde světlo začíná způsobovat rozdíl.

 

Mnozí křesťané si škodolibě mnou ruce… plni soucitu za smrt a ničení, které vidí v televizi, každou minutou očekávajíc vytržení. Zcela ignorovali skutečnost, že je kniha Hal Linsayové (The Late Great Planet Earth) nyní fikcí. Časopis Time dokonce napsal, že tato předpověď překročila své „datum trvanlivosti“. Jinými slovy – tak očekávaný armagedon se nemůže uskutečnit, jak nám oznamovaly písemnosti. Spoluhráči chybí a načasování je jednoduše špatné. To, co vidí, je začátek nějakého řešení. … Neuskutečnil se a ani se neuskuteční. Změnili jsme to kolektivně při Harmonické konvergenci 1987. Jsme kolektivně pověřeni vytvořením Nového Jeruzaléma a já věřím, že se to stane.

 

2005 v Jeruzalémě řekl Kryon publiku, že jejich řešení by mohlo skutečně přijít od jejich nepřátel! Co by to mohlo znamenat? Nevím. … otázky mezi židy a jejich bezprostředními sousedy už nejsou tou největší otázkou, kompromisy už leží na stole a čekají na jednání.

 

Velkou otázkou je právo národa Izrael existovat. Kryon nám řekl, že – viděno metafyzicky – tvoří jádro pro „vyvolený lid“ Země. Dokonce i dnes zůstávají [židé] cílem pro dokonalou eliminaci. Byli zotročováni Egypťany, Římany a nacisty a v dnešní době je to opět verbalizováno Íránem. (Kryon v mnoha poselstvích objasňuje, proč tomu tak je, protože židé jsou „čistě karmickou“ skupinou na planetě a drží sílu Akáši. Každý, kdo je eliminuje, získá tuto pozici.) To může znít podivínsky, moc esotericky a nelze to dokázat, ale která jiná skupina na planetě má již 4000 let tyto atributy?

 

Potenciál

Vzplanutí na Středním Východě nadhodí mnohé otázky. Nejprve pomalu přestanou bojovat (je mi líto křesťané). Potom konečně mnozí poznají, že musí být Izraeli dovoleno existovat, aby se vůbec ohledně míru na Zemi něco mohlo stát. Ti, kteří tak nemyslí, budou v průběhu doby rozpoznáni jako skutečný problém. Kryon řekl před 18 lety: „Kam jdou židé, tam jde Země.“ Nadšení Kryona nás inspirovalo investovat naše snahy do Jeruzaléma a „vše ostatní by následovalo“ (= řešení pro mír).

 

Kdo už má rád válku? Já ne. Ale když se domníváte, že všichni ti „cizinci“ pomalu zmizí, zatímco si v míru a hojnosti kolem vás pohodlně sedíte v USA, pak jste nerozuměli ničemu, co říkal Kryon. Kryon nám řekl, že důvodem k tomu, proč jsme v této velkolepé zemi, je umožnit „síle pomocníka světla, který není v režimu boje o přežití, velké vyzařování“. Jinými slovy – je to vaše zodpovědnost nějakým způsobem posílat světlo do Palestiny (jak Kryon nazývá celou oblast Izrael/Palestina), čehož nikdo jiný není schopen. Uvažovali jste o tom někdy?

 

Lidé v jiných zemích se mě často ptají: „Proč máte v USA tolik metafyziky… tolik informací a kanálů? Řeknu vám to: To není náhoda. Je to mandát toho, že pomoc těm, kteří jsou v režimu přežití, musí přijít odsud… pomoc těm, které vidíte každou noc v televizi v troskách. Nyní pojďme manifestovat světlo, aby jiní v tmavých oblastech mohli „vidět“ poklady, které až doposud ležely ve tmě – jako moudrost, řešení a přiměřená jednání.

 

Pokud jsem vás tímto blogem urazil, je mi to líto. Nechtěl jsem na nikoho útočit. Dokonce mí křesťanští přátelé (mám ještě dva) chápou, kde stojím. …

Pokud tedy máte tendenci mi poslat e-mail, jak je můj pozitivní postoj a radostné vyzařování  špatně načasováno, tak se nenamáhejte. Jsem nyní zaměstnán stoupáním po schodech majáku.

Lee Carroll
www.kryon.com

 

Přeložila Martina Mangová, www.channeling.wbs.cz

zpět