Lemurské krystaly

Lemurské krystaly I., II., III., IV

Co jsou Lemurské krystaly?

Lemurská kněžská kasta byla schopna se spojit s Lemurskými krystaly. Lemurské krystaly byly používány ke stavbě mostů, k zahřívání vody. Některé byly používány jako nástroje, jiné pomáhaly při duchovním léčení a uvolňování karmických svazků a jsou dnes velmi důležité pro ty, kteří mají z minulých inkarnací lemurská karmická spojení.

V tomto systému předkládané symboly obsahují tak říkajíc duchovní esenci některých z těchto krystalů.

 

Krátce poté, co jsem obdržela Lemurské zmocnění (Lemurský facilitátor), dostala jsem se do kontaktu s lemurskými kněžími. 3.08.2005 jsem dostala od kněží Lemurie následujících šest symbolů s pokynem, abych je předala dál těm, kteří již obdrželi Lemurské zmocnění a pracují s ním.

18.08.2005 jsem obdržela během zasvěcení do Lemurských krystalů dalších sedm symbolů.

Další stupně Lemurských krystalů jsou mocným rozšířením Lemurských krystalů I.

Adept obdrží modrý lemurský krystal a více mocných a inspirativních symbolů a meditačních návodů.

 

Počet zasvěcení: 2
Předpoklad: zasvěcení do Lemurian Facilitator
Cena: Kč 1.500,-