Mahatmá

Mahatmá

Existují energie, příp. obrovské existence ve vesmíru, se kterými se můžeme spojit, pokud víme jak. Mnoho lidí se nechalo např. zasvětit do reiki, aby si mohli opět vzpomenout, jak se na tuto důležitou léčivou energii mohou naladit. Další z těchto významných energií je energie Mahatmá, také známá pod jménem „Avatar syntézy“. To znamená, že tisícinásobně urychlí náš vzestup, když ji pravidelně budeme vzývat. Zřejmě navázal avatar syntézy kontakt se Zemí už v dobách Atlantidy a sdělil, že přijde tehdy, až bude lidstvo připraveno tuto energii přijmout. Během harmonikální konvergence všude na Zemi lidé meditovali a modlili se za mír a duchovní růst. Na to odpověděl Bůh tak, že avatarovi umožnil syntézu, aby se s námi opět spojil.

 

Energie Mahatmá je skupinové vědomí, které bylo podporováno dvanácti paprsky a určitým počtem ohromných mocných bytostí, aby bylo možno vytvořit energetický pól, ke kterému má nyní lidstvo přístup. Mahatmá, stejně jako byl svými příznivci nazýván i Gandhí, znamená „velká duše“ . Tuto energii máme nyní bez výjimky k dispozici. Podle duchovních zákonů musíš tuto energii pozvat, stejně jako každou jinou pomoc, o kterou stojíš.

 

Počet zasvěcení: 1
Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň
Cena: Kč 3.500,-