Měsíční reiki

Měsíční reiki

V mnoha starých kulturách je měsíc symbolem ženství. V čínské kultuře odpovídá např. jinu a jangu. Den znamená jang a je aktivní a ven proudící energie. Noc je jin, spíše niterná, vyživující energie. K objevení posvátného ženství v nás a k jeho uctívání se v dřívějších dobách a částečně i dnes provádějí noční obřady. Zde je měsíc uctíván v modlitbách nebo přímo je uctíváno vnitřní posvátné ženství.

A účinnost přesně tohoto aspektu v nás chceme Měsíčním reiki zesílit, abychom jej mohli opět integrovat do našeho života.

 

Pod posvátným ženstvím je třeba chápat naše pocity, naše vhledy, naše ideje, naše intuitivní Já, naše skryté sny, kreativní Já. Vše to je v každém z nás jedinečné, lhostejno zda jsme muži nebo ženami.

Je to víra v rovnost všech věcí, abychom žili s láskou a odpuštěním v našich srdcích.

 

Měsíční reiki není nové. Měsíc byl považován už od počátku časů za léčivý nástroj. Měsíc je v mnoha dávných tradicích symbolem ženství. Víra, že je měsíc ženskou bytostí, je tedy stará jako čas sám. Léčitelé často tvrdí, že přijímají svou energii ze slunce, avšak také měsíc vyzařuje léčivou energii. Většina lidí to bohužel nezohledňuje.

Měsíc je velmi silným léčitelem. Je druhým nejjasnějším objektem na našem nebi, po slunci. Jen pomysli na to, jaký vliv má jeho gravitační síla na příliv a odliv moří. Představ si veškerou tuto energii, kterou máme k dispozici a kterou nevyužíváme!

 

Počet zasvěcení: 1
Předpoklady: mistr/učitel Usui reiki
Cena: Kč 1.500,-