New Usui Reiki

New Usui Reiki

Channeling Ole Gabrielsena

Je pro mne velkou radostí a zahřívá mé srdce, že Ti mohu nyní prezentovat mou novou „rozšířenou“ verzi reiki. O reiki bylo mnoho řečeno a napsáno. Byl kladen velký důraz na to, co je správné a špatné, jak musí být umístěny ruce, jaké správné symboly se mají používat, atd. Ale dovol, abych Ti řekl, co skutečně reiki je: reiki je jednoduchost!

 

Měl by ses více uvolnit a důvěřovat své intuici. Protože to je cesta ke správnému uzdravení! Nezdůrazňuj mnoho technik… Jednoduše to udělej! Mé dítě, ve svém životě vždy používám tuto formulaci:

Když vyliješ kbelík vody na děravou cestu, co se stane? Voda zateče to děr. Nemusíš jít ke každé díře a jednu za druhou ji naplnit vodou; voda sama od sebe díry naplní. Tak pracuje energie. Nech energii proudit a ona naplní ta místa, kde je jí zapotřebí, ze svého vlastního popudu.

 

Vidíš? Reiki je inteligentní! Nemůžeš ji nutit. Čiň méně a získáš více.

Původní „systém“ neměl ani stupně, ani symboly. Ty byly přidány později. Rozhodl jsem však zachovat třístupňový systém pro lepší schopnost přizpůsobení. Nic jsem nepřidal, takže můžeš i nadále konat vše tak, jak si to již činil předtím, s jediným rozdílem, že energie byla zjemněna.

 

Někteří tvrdí, že channelovali „nejvyšší frekvenci“ reiki. Říkám Ti však, nic nemůže zastavit vývojový proces. Vše se vyvíjí směrem k jemnější frekvenci… a tento proces je nekonečný!

Budu vždy s Vámi!
S vděčností a láskou

Mikao Usui
čtvrtek, 30. prosince 2004

 

Počet zasvěcení: 3
Předpoklady: kdokoliv
Cena: Kč 3.500,-