Otázky a odpovědi 2 – Kryon

Otázky a Odpovědi – „Mistři“

 

Kryon odpovídá na otázky veřejnosti v seriálu „Otázky a Odpovědi“

 

Buddha a Kristus

Otázka: Drahý Kryone, prosím, osviť nás pokud jde o dva velké učitele – Buddhu a Krista. Když studujeme životy a práci těchto dvou Mistrů, je jasné, že neměli stejné učení. Přesto, je-li jeden Bůh, měla by být jen jedna pravda. Jaká je tedy pravda o těchto protichůdných učeních? Jeden vypadá, že učil, že potlačení touhy je branou do věčnosti nebo nibbany (ustání nesprávných skutečností) a druhý, že přijetím toho, že jeho snaha o naši spásu byla dokončena ukřižováním na kříži, jsme dosáhli pokoje s Bohem a naše věčnost je zaručená.

 

Odpověď: Kdybys rozuměl o čem jejich učení opravdu bylo, nikdy by ses na tuto otázku nezeptal. Dnešní „historie“ byla manipulována vůdci těchto dvou organizovaných náboženství.

 

Myšlenka akceptování ukřižování a toho, co se stalo na kříži nemá vůbec žádnou souvislost se skutečným důvodem Mistrovy lásky a tím, kdo byl Kristus. Celý tento scénář byl vytvořen později za falešného předpokladu, ale fungoval dobře pro ty, kteří mohli mít kontrolu nad populací přes náboženství (což historie potvrdí). Buddhovo (Siddhartovo) skutečné zanícení také nebylo plně pravdivě zjeveno. Učení obou byla zabavena na počátku a předělaná tak, aby sloužila potřebám těch, kteří kontrolovali tato učení.

 

To co jsem řekl možná nepotěší mnohé z vás, ale vězte, že můžete „proniknout“ do učení těchto dvou mistrů kdykoli chcete. A když to uděláte, zjistíte, že pravda je stejná.

 

Osvobození pro všechny tvory je uvnitř vás. Jste na věky ujištěni o pokoji s Bohem, protože jste kouskem Boha. Dokonce Mistr Kristus vám řekl, že můžete být přesně jako on … syn Boží. Jak tuto informaci ospravedlníte před tím, co se stalo doktrínou?  Zabýváte se vůbec tím, že se nestalo Vytržení, kdy bylo „naplánované“? Věděli jste, že Kristus učil o minulých inkarnacích? Kde to je v Bibli? Proč to chybí?

 

Všechno vždy není tak, jak to vypadá a musíte teď prohlédnout „minulost“ a zjistit, co vám bylo předáno a co odebráno. Musíte se dívat za to, co bylo zmanipulováno a odstraněno z učení obou mistrů a místo toho je čas k tomu, abyste dolovali ze své vnitřní pravdy. Když to uděláte, pokojně ospravedlníte všechna učení velkých Mistrů předávaná z jedné kultury do druhé, kteří učili že jsme všichni jedno a odhalovali velkolepost člověka.

 

Nedovolte, aby to otřáslo vaší vírou, neboť Boží Láska je stále svrchovaná nadevše ve všech věcech a jestli hledáte, naleznete pravdu v jejich učení a budete ty Mistry milovat o to víc.

Přeložila Satu Satu

 

Ježíš

Otázky:
- Drahý Kryone, existoval skutečně člověk jménem Ježíš, nebo to byla skupina s Kristovou energii, ze které církev vytvořila člověka?
- Drahý Kryone, díval jsem se na astronomické grafy Ježíšova narození po mnoho let a našel jsem jeden, o kterém věřím, že pokud není skutečný, tak přinejmenším zajímavý. Takže se ptám: Můžeš sdělit přesný datum a čas narození Ježíše Krista? A která DNA vrstva je „astrologická“, jak ses zmínil?
- Drahý Kryone, když sem Ježíš přišel, věděl o naší věčné práci budování Vesmíru? Ví, jak moc ho milujeme?
- Drahý Kryone, nejsem Křesťan, ale zajímá mě, jestli příběh Ježíše odpovídá skutečnosti. Zemřel při ukřižování, nebo byl uchráněn k plnému životu se svojí vlastní rodinou někde jinde?
- Drahý Kryone, byl Ježíš nic víc a nic míň než Krystalové dítě? Měl jen schopnosti, kterým prostě v jeho době nerozuměli? Měl jinou DNA nebo upravenou DNA? Tato doba je tak vzrušující, a věci se stávají jasnými, tak chci mít možnost říct ostatním, čemu teď rozumím.

 

Odpověď: Drazí, odpovídáme s velkým respektem k těm, kteří milují tohoto Lidského Mistra.

 

Není užitečné dávat vám informace, které by ovlivnily studium a hledání svatosti kterýmkoli žijícím člověkem. To je důvod, proč vám často nedáváme skutečnou historii některých Mistrů, kteří chodili po Zemi. Vidíme lidské hledání svatosti jako tu nejdůležitější věc, kterou člověk může dělat. I když jsou třeba historická data nepřesná, užitkem toho hledání je, že přivedou člověka do světla a do uvědomění, že Bůh je uvnitř nás všech.

 

Ježíš byl skutečná osoba. Jeho datum narození a smrti je velmi rozdílné od toho, co je zapsáno v knihách, ale chodil po Zemi jako osvícená duše, jehož zázraky a učení byly počátkem nového věku. Učil jednotu a principy, že každý člověk může mluvit osobně s Bohem. Řekl, „Můžete být jako já!“ a naše poselství je stejné… že Mistrovství je uvnitř každého z vás. Jestli opravdu chcete vědět skutečnou historii, je velmi jasná ve svitcích, ale ne v Bibli!

 

Pokud cítíte, že Ježíš mohl mít speciální vědomí jako má mnoho z nových dětí, máte pravdu! Jeho DNA neměla některá omezení, která máte vy, ale měl ty, o kterých se teď dozvídáte. Astrologická vrstva jeho DNA (ta, která reaguje na pohyb energií jiných planet) byla zrušena a neutrální.

 

A ano, ví o vaší lásce, a všechny věci, které zná vaše božství. Jako vy všichni, je multidimenzionální, a je na mnoha místech najednou. Věděli jste, že vy jste též?

 

Duchovní Osvícení není o následování nějakého člověka nebo nějaké entity ve Vesmíru. Je o vědomí, že Bůh sídlí v každém z nás, že jste věčná součást jeho vesmírného plánu. Tuto informaci vám přineslo mnoho Mistrů a je v mnoha kulturách v historii lidstva.

 

Ježíš, stejně jako jiní Mistři, kteří chodili po Zemi, vám dal nejen poselství o moci člověka, ale pak „šel tu cestu“ takže můžete vidět, že člověk může dokázat to, co říkal, že je možné. Mnoho z vás je před uvědoměním si téhož.

Přeložila Satu Satu

 

Marie Magdaléna

Otázka: Nejdražší Kryone, v průběhu uplynulých několika měsíců ke mně přišlo mnoho znamení ohledně Marie Magdalény. Moje intuice mi říká, že byla ve skutečnosti partnerkou Ježíše a že to církev potlačila a ukryla její status ze strachu, že by to mohlo být spojováno s partnerstvím a manželstvím Ježíše. Tato víra by poté zničila mýtus o Ježíšově panictví. Říká se, že Marie Magdalena byla Požehnaným Apoštolem a bylo jí předáno Ježíšovo skutečné učení. Můžeš vysvětlit tuto teorii a říct mi, jestli to bude součástí Nového Jeruzaléma?

 

Odpověď: Drahá, podívej se do vaší vlastní historie: Svitky – všechny – odhalí mnoho z těchto otázek. Podívejte se také na ty, které byly objeveny v Egyptě – včetně Mariina Evangelia (Knihy Marie). Je tam mnoho z toho, co bylo ukryto, ale co je velmi dobře zdokumentováno ve vašich pozemských zdrojích. Byly izolovány, ale nyní jsou otevřeny.

 

Otázka: V nedávném channelingu jsi zmiňoval Mariino Evangelium (Knihu Marie) a říkal jsi, že byla ukryta, ale že je nyní přístupná. Kdy budou informace, jako je tato (i další písma, která byla ukrývána), dostupná široké veřejnosti?

 

Odpověď: Tato kniha je od Marie, Kristova učedníka, a není tajemstvím. Existuje od roku 1947. Nicméně teprve nyní začíná tato informace hrát větší roli ve scénáři, který můžete vidět a shledat pravdivým. Je to také předmětem vašich mainstreamových rukopisů (The Da Vinci Code – Šifra Mistra Leonarda  je toho příkladem) a děje se to právě včas.

 

Vězte, že důvodem pro tato odhalení je dvojí: (1) Na tomto příběhu je toho víc než vám bylo řečeno a (2) posvátné ženství je toho důležitou součástí. Tyto informace nejsou míněny jako důvod k odchodu z jakéhokoli náboženství na planetě či k narušení víry kohokoliv z vás. Přemýšlejte o tom takto: Co když je Bůh větší než vám říkali? Pokud jste spokojení pouze s částí tohoto velkého příběhu, nechtěli byste znát zbytek? Berte to jako posílení (doplnění) pravdy a ne její zničení.

 

Požehnané jsou Lidské Bytosti, které hledají celou pravdu tak, jako děti otevírají nové dárky, protože to pouze obohatí jejich životy, nenaruší. Knězům a šamanům říkáme toto: Připravte se na kompletnější příběh… takový, který vám usnadní vykonávat vaše poslání vůči těm, kteří hledají lásku Boha.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Mohamed a 11. září

Otázka: Drahý Kryone, jsem si jistá, že bytosti velmi pečlivě dohlížejí nad Izraelem a událostmi, které se dějí nyní v této oblasti. Věřím, že se někdy také podílejí na pomoci. Mám pocit, že se již odehrálo mnoho zázraků a mnoho životů bylo zachráněno. Přesto cítím, že my, Izraelité, potřebujeme více pochopení a empatie od zbytku světa. Strašlivé události, které se odehrály 11.září v USA šokovaly nás i většinu světa a musíme se vypořádat s tímto zlem, záští a terorem, které trvá již velmi dlouhou dobu. Den ode dne se to zhoršuje.

 

Tolik nevinných lidí bylo zabito. Naši nepřátelé poslali tisíce mladých lidí, kterým vymyli mozky, aby zabili tolik z nás, kolik je možné. Propaganda před tváří světa lže – nikdo neoslavoval zabíjení ani následnou válku, zatímco oni se stavěli do rolí obětí a vinili nás. Jak bychom mohli v tom okamžiku reagovat? Než světlo, které lidé posílají, změní situaci a my se úspěšně posuneme, jak můžeme reagovat na pokračující zabíjení – ve jménu Boha, dle Svatých „Shaheeds“, kteří za své zabíjení „jdou přímo do nebe“? Alespoň bychom měli najít určitou útěchu v pochopení.

 

Naši nepřátelé šíří svou falešnou propagandu a každý poslouchá jen je, zatímco pokračující teror, se kterým se musíme vypořádávat den za dnem, je většinou ignorován lidmi, kteří mají pouze velmi vágní představu o faktech. Proč mám pocit, že co se nám opravdu děje, zajímá svět jen velmi málo, ale tolik lidí je velmi rychlých v obviňování nás za to, že můžeme za nepokoje a teror v jiných zemích? Ráda bych slyšela tvou odpověď na toto.
— Žena a matka z Jeruzaléma

 

Odpověď: Má drahá Izraelitko, udeřila jsi do kouzelných strun nového vědomí. Tvůj popis pochopitelně odpovídá odvěké frustraci. Tento „neřešitelný“ problém byl vytvořen, aby zasel semena pro Armagedon… energie, která měla přinést konec celého světa (Země)! Místo toho bylo celou dobu zapotřebí, aby ostatní části světa „uviděly“ některé pravdy za skutečnou bitvou, jak jsme uvedli v první odpovědi. Tento proces započal. Je pomalý, ale už započal. Není to proces politické koalice, ale spíše proces výuky a vnímavosti.

 

Jak můžete vy v Izraeli reagovat? Prostě tak, jak jste to dělali v uplynulých tisíci letech… s trpělivostí a výdrží. Ale namísto trpělivosti bez výsledku, víte o něčem, co se připravuje a co jste nikdy dřív neměli: zbytek světa obdržel hluboký vhled, jaký je pocit mít tuto energii na svém prahu. Pryč jsou dny, kdy jste vy a vaši zdánliví nepřátelé bojovali a svět se k vám obracel zády nebo nechápal delikátnosti vaší situace. Nyní se na to musí hlavní síly planety podívat zblízka a studovat skutečné kořeny této záležitosti – ne ty falešné.

 

Říkáme stále dokola… „Jak jdou Židé, jde i Země.“ (Jak se daří Židům, daří se i Zemi.) Už to teď chápete? Chápou to teď ti, kteří toto čtou a NEJSOU na Středním Východě? Vaše problémy jsou nyní problémy Země. Sdílíte je i s těmi na druhé straně města [myslí Palestince]. Oni také frustrovaně rozhazují rukama a chtějí vědět, co dělat. Myslíte, že si ostatní matky v této oblasti přejí, aby jejich děti byly naplněny nenávistí a umíraly? Ne. Jak jsme o tom hovořili, není to skupinové vědomí, které je utvářeno, ale mnoho individuálních dohromady. To znamená, že mnoho těch, kteří jsou v tom, co nazýváte „nepřátelský“ tábor, začíná přemýšlet jinak o všem, co bylo v minulosti nemožné vyřešit. Co se stane v budoucnosti tam, kde žijete, je to, co povede celou planetu.

 

Buď v míru s faktem, že se v důsledku nové energie změní lídři i struktura. Můžeš vidět semena řešení ve svém vlastním životě – jak vlády, školy a dokonce i fundamentalistické náboženství chápou, že nenávist už není energetickou pokrývkou a že jim přinese to, po čem volají. Síla už nikdy nepřemůže mír… velmi staré uvědomění – od počátku lidstva. Je snadné zemřít, ale je mnohem těžší žít v míru po dlouhou dobu. Vyžaduje to moudrost, která se právě začíná formovat. Nechte děti, aby vás vedly na cestě, protože jakmile vyrostou, uvidíte úžasné změny… ne jako ty, které jste viděla ve svém životě stále dokola. Ti, kteří byli „trénováni v nenávisti“ starou energií dospělých začínají pokládat vlastní otázky, které vás mohou překvapit.

 

Mimochodem… když prorok Mohamed hovořil o mučednické smrti, byla to moudrost vyjádřená v kontextu s vědomím těch, kteří obětují své životy na bitevním poli Boha… bitevním poli, kde válečníci bojovali za jednotu a za Boha Abraháma! Ráj nikdy nebyl přislíben těm, kteří by se ochotně zabili vlastní rukou. Tento pozdější koncept vzešel od lidí, ne od Boha.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Sai Bába

Otázka: Drahý Kryone, moje otázka se týká Sai Báby. Já osobně jsem tohoto muže navštívil v Indii a viděl jsem masy lidí shlukujících se kolem něj a uctívajících ho jako Boha. Nepochybuji o osvícenosti jeho promluv a s mnoha jeho učeními souhlasím, dokud říká, že každý člověk je Bohem.

 

Nicméně nemůžu pochopit či se srovnat s faktem, že dovolí lidem, aby ho takovým způsobem uctívali. Masy lidí před ním klečí a on pozvedá své ruce, aby nabídl pokání komukoli, koho si vybere. Dovoluje, aby si lidé fotili jeho nohy a ví, že si tyto obrázky vyvěsí ve svých domovech, aby ho mohli uctívat. Jeho stoupenci věří v sebe-posílení a Boha uvnitř, ale věří, že Sai Bába je inkarnovaným Bohem – což je jistě v rozporu! Slyšel jsem mnoho příběhů o medu odkapávajícím z jeho fotek. Jaký to má všechno smysl? Jak může lidi učit, aby se stali svým vlastním Bohem, když jim zároveň ukazuje zázraky, které způsobují, že se tito lidé cítí vůči němu podřadní?

 

Kdo je tento muž? Je skutečně Vzestoupeným Mistrem, jak tvrdí? Pokud ano, pak jeho učení zcela jistě pochází ze staré energie, kde hledáme „venku“ někoho, kdo je mocnější než my. Díky!

 

Odpověď: Sai Bába je současný Mistr (nikoli Vzestoupený), který chodí po Zemi. Je skutečný a stále mnoho lidí ze západu o něm ani neslyšela. Jeho DNA je aktivována do té míry, že se právě „viklá“ na pokraji odchodu z Planety. Umí manifestovat „něco z ničeho“ a má dar léčení.

 

Nesuďte to, jak to všechno vypadá, protože ve vaší kultuře (Amerika) „uctívání“ vypadá otřepaně a nemístně. Uvažujte však o kultuře, ve které se on nachází (Indie) a o vědomí lidí kolem něj. On si nepřeje být uctíván a ani v jednom z jeho poselství to nevyžaduje. Žádný Mistr si to nepřeje. Ale kultura Indie je velmi odlišná od té vaší a lidé tam se cítí dobře v tomto módu učení.

 

Oprosti se od svého vnímání toho, jak to vypadá a moudře uvažuj o rozdílech mezi způsoby, jakými Lidé musí naleznout Boha. Pro ně je toto způsob, který si vybrali pro naslouchání a učení se. Tobě se zdá nevhodný. Věz, že západní svět by se mohl od Sai Báby mnohému naučit, ale bude vyčkávat, dokud nezemře, než ho uznají. Pak začne být symbolem osvícení pro mnoho z vás, stejně jako mnoho Mistrů, kteří museli zemřít, aby byla poznána jejich skutečná práce.

 

Satja Sáí Bába, rodným jménem Sathyanarayana Raju, 23.11. 1926 – 24.4. 2011

Přeložila Marie Kuchařová

 

SHAKESPEARE – Christopher Marlowe

Otázka: Drahý Kryone, v historii lidstva, přinejmenším v západním světě, je jen několik větších spisovatelů než Shakespeare.

 

Jeho jméno připomíná nějaký druh duchovně osvíceného „božského“ člověka. Přesto podle mnoha inteligentních čtenářů a známých geniů jméno a osoba „Shakespeare“ je ve skutečnosti jen přezdívka pro spisovatele Christophera Marlowa. Nedá se říct, že byl jen „anonymní mistr“. A čím více se o to zajímám, tím více toto „spiknutí mlčení“ vypadá politicky motivované, jakkoli divně to může znít. Jsem si jistý, že nám na to můžeš dát jasnou odpověď, nebo raději čekáš, že budeme bojovat proti nečistým „intelektuálům“ dokud nebude pravda odhalena?

 

Odpověď: Takže o čem je ve skutečnosti tvoje otázka? Kdo byl Shakespeare? Odpověď není tajemství, ale bude debatována intelektuály donekonečna. Ale to nám nebrání v odpovědi. Zaprvé, ano, byl to Christopher Marlowe. Převzal jméno Shakespeare po té, co byla zfingována jeho smrt. Zadruhé, Christopher Marlowe byl Mistr, který přišel na Zemi se svojí vlastní specializací, která by ti měla být zřejmá. Jeho talent nebyl v tom, aby uzdravoval nebo vedl masy, nebo aby zemřel jako mučedník. Ve skutečnosti byl docela velký bojovník, čímž získal zkušenosti pro svoji specializaci, kterou byl příběh Lidského dramatu. Stejně jako ostatní Mistři, kteří vynikli v umění nebo hudbě, Marlowe dělal to, co přišel dělat (kvůli čemu se narodil do toho života) a vy stále čtete a studujete jeho práce, že ano? Bez ohledu na jméno, toto je znamení skutečného Mistra… dát Zemi něco velkého, co trvá věčnost.

 

A teď… že byl „anonymní mistr“? Ne. Byl Shakespeare!… dokonce velmi slavný  :-) (Kryon se usmívá). Přirozeně tomu mnoho z čtenářů nebude věřit, ale to nevadí. Jednoduše se těšte z jeho práce, a usmívejte se okolnostem kolem toho. Pamatujte si – byla to Marlowova volba. Přinejmenším se tím necítí znevážený. Stal se Shakespearem vlastním rozhodnutím.

Překlad Satu Satu

 

Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  – Otázky a odpovědi (Q&A)

 

Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.

Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

 

zpět