Otázky a odpovědi 4 – Kryon

Otázky a Odpovědi – 4 (Vesmír a Mimozemské Bytosti)

 

Co je za Vesmírem?

Otázka: Drahý Kryone, co existuje za naším Vesmírem?

 

Odpověď: Abych mohl odpovědět na tvoji otázku, musím ji rozšířit. Tvoje otázka je lineární a Vesmír není. Předpokládáš za A) že Vesmír je jeden a tedy za B) musí být něco „za ním“ v jednotném smyslu.

 

Váš Vesmír je součástí multiversa stvořených událostí, které existují simultánně v různých časoprostorech. Překrývají se velmi zajímavým způsobem a jednou za čas spolu koliduji a vytvoří tak událost typu „velkého třesku“, který vytvoří další 4D Vesmír. Takže odpovím na tvoji otázku nejprve takto: Co je za vaším Vesmírem je to, co s ním interdimenzionálně koexistuje ve stejném prostoru.

 

Je to ale mnohem komplexnější než si myslíš, neboť je toho mnoho, co nejsi schopen vidět ve 4D. Přesto ses zeptal velmi dobrou 4D otázku o tom, co je ve skutečnosti za limity tvého 4D Vesmíru. Druhou odpověď asi nepochopíš: Co je za ním? Je to nekonečný prostor zdánlivě vypadající jako NIC, připravený pro další nové Vesmíry. Váš se zahýbá a překládá, takže ve skutečnosti není zas tak velký jak si myslíš, ale prostor kolem něj se rozkládá do nekonečna… bez omezení… bez konce… stejně jako vaše vlastní božskost. Váš lidský mozek zaznamenává věci, které nemají obsah a nezapadají do žádného šuplíku. Nemá obsah z vaší perspektivy vidění, ale ve „všem co je“ je vždy něco přítomného-existujícího, i když se to může jevit jako pokračující „do nekonečna“.

Přeložila Satu Satu

 

Plejáďané vs. ET’s

Otázka: Vím, že Plejáďané měli co dočinění s naší DNA a s přidáním hvězdného sémě. Též je považuji za „obry“, kteří se podle Bible spojovali s muži a ženami na Zemi. Říkáš, že jsme je potřebovali k našemu rozvoji, a já chci vědět proč? Jaký druh předků jsou? Pracují s námi stále?

 

Odpověď: Ano na všechno. Plejáďané, skupina z hvězdného systému Sedmi Sester byla potřeba k tomu, aby pozměnila vaši DNA, což se stalo relativně nedávno (před 200.000 lety). Lidstvo bylo ve fázi, kdy se začalo rozvíjet mnoho druhů humanoidních tvorů stejně jako se to děje se savci na Zemi.

 

První věc, kterou udělali, že zastavili rozvoj všech lidských větví, kromě jediné… té, která žije dnes. Za druhé pozměnili genetický kód lidí, kteří se měli stát hlavní rasou. Tato úprava způsobila, že genetický „otisk Boha“ je v každém z vás, protože ten oni mají také.

 

Jejich systém není „lekce“ jako vaše na Zemi a žijí život velmi jinak než vy. Vaše pozemská existence je o svobodné volbě a o tom, co uděláte s energií Gaii. Máte v této části galaxie misi a je velmi jiná než jejich. Věděli, co mají pro vás udělat, neboť jejich původ je božský a toto je část jejich existence a cíle. Je těžké vám to vysvětlit, protože vidíte všechno lidským vnímáním. Plejáďané nejsou jako vy, neboť vy žijete v podmínkách staré a nové energie, ve velmi mladém stádiu. Oni si už prošli svými testy a nyní slouží Vesmíru jinými způsoby… mimo jiné tím, že „osazují“ další „Země“.

 

Nicméně, přesto jsou též velmi stejní jako vy v mnoha směrech. Až se s nimi jednou setkáte, a věřte, že setkáte, nebuďte překvapeni, že budou vypadat velmi jako vy. A ano, stále je zajímá, co se děje na vaší planetě; ale nemají zájem zasahovat do vaší cesty. Budou k vám přistupovat v milujícím duchu.

 

Otázka: Kryone, zmínil jsi, že ET’s (Zkratka pro různé mimozemské bytosti-z angl.)nás navštěvují, aby se od nás učili a protože se snaží duplikovat tu část svatosti, kterou nemají (a my máme). Řekl jsi, že stejně jako já mám jistotu, že jsem součást Boha, mnoho z těch ET’s si jsou jisti, že oni nejsou součástí Boha. Jestliže naše zkušenost znamená dualitu – být božský, ale nevědět to, nebýt si toho vědom – jaká je jejich zkušenost? Jaké to je, vědět s jistotou, že nejsem součástí svatosti Boha? Jaký je jejich život? Znají radost a lásku? Mají intuici?

 

Odpověď: Nezlidšťujte je! Je čas, abyste změnili svoji perspektivu. Vaše představa, že vědí, že jsou bez božskosti není správná. Jediné, co vidí, je vaše moc, a udělají všechno proto, aby ji získali. Netuší, odkud tuto moc máte, nebo že to má něco společného se svatostí. Nemají žádný koncept o svatosti/Bohu a i kdybyste jim ho mohli vysvětlit, nerozuměli by tomu.

 

Mnoho ras ve Vesmíru je pouze biologických k vybalancování všeho. Mnoho z nich nemá „duši“, nemá boží plán a nemá místo k vyrovnávání/balancování volbou „temna a světla“. Lidé mají všechny tyto věci. Někteří z vás si budou myslet, že to není fér, nebo nemohou pochopit jak inteligence a intelekt může existovat bez boha. Může. A existuje; a když vás vidí, jsou v úžasu nad tím, jakou máte moc (něco, co ani vy sami nevíte a nevidíte na sobě!). Někteří ti tvorové mají mnohem vyšší techniku než vy, protože jsou mnohem starší.

 

Mají radost? Ano. Stejně tak se ale umí radovat i váš pes, že? Ale jeho radost není „radost Boží“. Maji intuici? NE. Ale mají inteligenci a logiku, podobně jako hmyz. NEJSOU jako vy. A jsou nebezpeční, pokud je jednoduše pustíte do svého života. Ale nemohou vám ublížit, pokud se jim postavíte s vaší mentální silou.

 

Drazí, je čas, abyste pozměnili svoje omezené představy o vesmíru. Musí být všechno jako vy? Připusťte neuvěřitelnou rozmanitost života. Podívejte se, co je na Zemi. Je život všude na Zemi stejný? Přisuzujete stejné atributy hlodavci jako člověku? Ne. Každý má jiný účel na planetě. Dívejte se na Vesmír stejným způsobem. Je v týmu s životem, který existuje ve variantách, které si nedokážete představit. Ne všechny humanoidní bytosti mají intelekt, intuici, lásku. Jsou lokalizováni daleko od vás, abyste s nimi nemuseli přijít do styku a mohli se místo toho soustředit na „váš business“ (který máte na Zemi).

 

Otázka: Kryone, mám poněkud bizarní otázku, kterou doufám, že mi pomůžeš osvětlit. Šamani z původních kultur světa (Afrika, Jižní Amerika a Mexiko) mluví o mimozemských plazích bytostech, které přišly na Zemi velmi dávno, aby samy unikly jiným tvorům, kteří je pronásledovali. Zjistili, že se mohou schovávat uvnitř lidských bytostí a vyhnout se odhalení bez vědomí většiny lidstva. Tento koncept mi nevadí, neboť jsme všichni jedno a nakonec část Boha. Zajímá mě ale, jestli jsou tyto šamanské příběhy založeny na pravdě a pokud ano, jsou tyto plazí bytosti náš strach, naše ego, nad kterým musíme zvítězit, abychom dosáhli osvícení?

 

Odpověď: Existuje mnoho příběhů v různých kulturách o válkách, bitvách, dobru a zlu, plazím (reptiliánském) počátku, a jak to všechno mohlo být. Takže vám poradím – běžte do sebe a zeptejte se sami sebe: Jak moc tato informace zapadá do scénáře láskou stvořeného člověka, který je božský a má v roli lásku, kterou má hrát ve Vesmíru? Napadlo vás někdy, že jste třeba byli na jiných planetách v minulých Vesmírech? Už jsme vám řekli, že lidé, kteří sem přišli (na Zemi) už toto mají za sebou z minulosti (život v dualitě) na jiných místech. Též jsme vám řekli, že všechny vaše duchovní záznamy jsou obsaženy ve vaší DNA. Což také znamená, že existuje jemná paměť, že jste byli jiné druhy tvorů, pokud se opravdu rozpomenete. Ale to není podstatné v tomto vašem životě na Zemi, je to jen „zbytková“ energie, kterou jsou někteří příliš posedlí, tak, že o tom vytvořili učení založená na strachu.

 

Přemýšlejte o tom, rodino: Vyvinuli jste se jako důsledek chyby… nebo boje mezi dobrými a zlými Bohy… nebo v důsledku kosmické války… nebo tajemných reptiliánů? Myslím, že vaše vlastní božskost má pro vás lepší příběh – o poctě, logice a božském záměru.

Překlad Satu Satu

 

Žili jsme v jiných vesmírech?

Otázka: Kryone, jsme-li věční, dělali jsme toto /žili život/ v jiných vesmírech? Budeme to dělat znovu? Bude to vždy náš cíl? Jsou někde jiní, kteří plní jiné úkoly? A jaký je smysl toho všeho? Proč to vůbec všechno děláme? Proč jednoduše „nejsme“ /od slova „být“/ neboť to je naše přirozenost pro celou věčnost?

 

Odpověď: Ano, jsi v tom dobrý. Důvod? Tvoření nových vesmírů. Jak to funguje? Už jsme vám řekli, že to, co děláte, je velkolepé a děláte to s nadšením a pořád. Je těžké vám vysvětlit, co jste vytvořili v minulosti, když minulost neexistuje. Všechno zapadá do skládačky „teď“, kdy konstantně tvoříte po eony, kterým vy říkáte čas. Požehnaný buď člověk, který připustí, že existuje víc než jen jeho realita, a který důvěřuje svému nitru.

 

Otázka: Drahý Kryone, nikdy jsem necítil moc souznění s organizovaným náboženstvím, přestože jsem vždy věřil v Boha. Několikrát jsem by zmaten tím, co jsem byl učen o Bohu, ale vždy jsem věřil ve svatého stvořitele. Četl jsem, že to, co děláme na naší planetě, vytváří startovní/počáteční bod energie Vesmíru, který se vytváří. Takže se ptám: Jsme-li věční, dělali jsme toto v jiných vesmírech? Budeme to dělat znovu? Bude to vždy náš cíl?

 

Odpověď: No tedy… moudrost a intuice člověka, který se začíná dostávat za závoj! Ano, dělali jste to minule a budete to dělat znovu. Je vás mnoho „v pravém křídle“, kteří budou pokračovat a vracet se sem, až vaše populace dosáhne kritické hranice… a všichni z ní /z populace/ to už dělali. Snad bys mohl začít rozumět? Toto je to, co děláte! Toto je vaše specializace. Je to též „těžké zvedání závojů“, o kterém jsme vám říkali, že děláte a vaše barvy /aurické/ o tom svědčí /indigo/. Důvod toho je nad lidské chápání, ale je to jedna z nejvelkolepějších věcí, která existuje v rozmezí, které nazýváš Bůh. Je to o integritě zvané stvoření, o životě obecně a o lásce Boží.

 

Takže… prostě jen „buďte“ /od slova být/ a pokračujte v objevování své vlastní božskosti. A na každém kroku zůstávejte v integritě. Všechno, co děláte, nechť je „božské“ neboli, buďte naprosto ztotožnění s vírou vašeho záměru. Podstata každého náboženského učení na planetě hlásá, abyste měli víru, že existuje „něco víc“ /nad námi/. Učí, že existujete navěky… i po smrti… a že prostě jsou věci, které nejste schopni poznat v tomto životě. A řeknou vám, abyste se spoléhali na Boha. A to je i mé poselství.

Přeložila Satu Satu

 

Sluneční vlivy

Otázka: Nejdražší Kryone, 28. října 2003 byly obrovské erupce na Slunci, které vybuchly směrem k Zemi a menší následovaly 30. října. Pokud vím, předchází jim obvykle i zvýšené záření. Když jsem to poprvé uslyšel, okamžitě jsem pocítil, že se děje něco důležitého a že to je obrovský dar pro nás všechny. Okamžitě to ve mně vzbudilo velikou radost, štěstí a vděčnost. Mohl bys prosím říci více o tomto fenoménu a jeho duchovním i fyzickém vlivu na Zemi i na nás?

 

Odpověď: Drahý, gratuluji ti. Právě jsi shrnul situaci. Jsou mnozí, kteří generují strach ohledně něčeho tak hlubokého a velkolepého od vašeho vlastního slunce. Ty místo toho správně předpokládáš, že se toho ve skutečnosti děje víc. Dovolte mi naznačit, co se ve skutečnosti odehrává. Podle vašich vlastních vědců byla takováto sluneční aktivita naposledy roku 1987. Pamatujete si, co se stalo pak? Harmonická Konvergence (Sblížení), kterou nyní nazýváte 11:11. Vaše současná situace, kterou právě zažíváte, je vyladění na to, čemu se nyní říká Harmonická Konkordance (Soulad)*. Sluneční aktivita je opět na vrcholu (11letého cyklu jasu) a dodává vám energii. Není to náhoda a není to souhra okolností, že je to opět sladěno se silnou spirituální událostí.

 

Už dříve jsme hovořili o magnetismu vašeho slunečního systému. Vaše slunce je centrem a vyzařuje informace pro planetu. A pokud jde o vás – přímo ovlivňuje vaši magnetickou mřížku a vaše mřížka je to, co sytí vaši existenci – včetně souborů pro vaše DNA. Takto je udržována a měněna energie planety pod vedením Lidského vědomí.

 

Pokud věci ve vámi stanoveném scénáři zůstanou stejné, očekávejte další události této povahy v roce 2008.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Světlo ve Vesmíru

Otázka: Drahý Kryone, přemýšlel jsem o tom, co jsi řekl o světle a multidimenzionalitě a něco mě dnes napadlo. Nejsem si jistý, jestli je to záblesk poznání nebo jen úplné bláznovství. Byl bych vděčný, kdybys mi mohl říct, jestli se ubírám správným směrem. Opomněli jsme něco o světle, co je tak jasné, že to nevidíme? Žijeme v 4D časoprostoru. Zakouší světlo čas? Světlo je nehmotná částice, podle fyziků. Moje „myšlenka“ nebo „bláznivý nápad“ je o tom, že světlo je v jiné dimenzi než náš 4D časoprostor. Pokud to tak je, měli bychom změnit naše vnímání?

 

Odpověď: Ano, vnímání by se mělo změnit. Místo, abyste viděli světlo mimo čas, měli byste ho začít vnímat jako kontrolované časem. Nemusí zakoušet čas, ale jeho vlastnosti /hlavně rychlost/ je časem kontrolována. Proč se světlo vůbec pohybuje? Jaký motor je za tímto pohybem? Když se podíváte na podstatu energie reality – vyžaduje, že světlo závisí na čase. Ale protože čas je různý v různých částech vesmíru, pak světlo není konstantní, jak si o něm myslíte.

 

Tvoje poznání je dobré, ale měl bys své úvahy rozvést dále. Světlo je tedy částečně multidimenzionální, ale je navěky omezené rovnicemi reality, ve které se nachází. Každý časoprostor /rámec/ vytvoří jinou „rychlost světla“. Tohle je možná nesložitější část, kterou učíme v astronomii a fyzice. Když se podíváte do prostoru, světlo, které přichází z velkých dálek, se jeví, jako že cestuje konstantní rychlostí, aby se k vám dostalo… stejnou rychlostí jako světlo, které září z žárovky na stropě nad vaší hlavou. Ve skutečnosti to tak není. Místo toho přemýšlejte o tom vzdáleném světle, že vykonalo dlouhou cestu přes „světelné silnice“, na kterých byla konstrukční zpoždění, zastávky a dokonce i expresní dálnice! Nedostalo se sem jednoduchým lineárním způsobem, jak si to myslíte. Po cestě se muselo potýkat s jinými časoprostory, přes které cestovalo. Toto by vás mělo též přimět k přemýšlení, jestli jsou vaše měření vzdáleností správná.

 

To, co vědci nazývají „zbytková energie velkého třesku“ je energie, která je pozůstatkem dimenzionálního posunu, ne zbytkem po explozi. Vytváří realitu, ve které je možné vidět její část ve 4D, ve které se současně tato energie neprojevuje jako viditelná součást celku, přestože víte, že existuje /ta neviditelná část/. To vás povede k multidimenzionální matematice a nakonec objevíte i „větráky“ /vesmíru/, o kterých jsme vám říkali. Ale o tom více jindy.

 

Až začnete více objevovat temnou energii (ne negativní, ale neviditelnou) ve Vesmíru, budete muset předpokládat, že je interdimenzionální a tudíž část jí je dokonce v kvantovém stavu. Hned jak přidáte tuto vlastnost realitě prostoru, budete muset vzít v úvahu, že to, co jste považovali a měřili jako světlo je možná ve skutečnosti mnohem komplexnější, než jste si mysleli.

Přeložila Satu Satu

 

Svobodná vůle – jak ovlivňujeme Vesmír

Otázka: Je zbytek Vesmíru odsouzen trpět za naše chyby? Jaký druh „Všeho-co-Je“ /Boha/ vytváří Vesmír bez svobodné vůle a pak dá malý kousek svobodné vůle na nevýznamný temný solární systém v zapadlé nevýznamné galaxii? Je svobodná vůle tak nebezpečná?

 

Odpověď: Nic ve Vesmíru nebude trpět ničím, co tady dělají lidé. Neděláte chyby, ale spíše rozhodujete o rovnováze energií a kde se tma a světlo může vybalancovat. Vaše snahy se promítnou v novém stvoření. Vesmír bude oslavovat, co tady děláte a vezme si od vás světlo, které vytváříte. Přemýšlejte o tom jako o řešení problému, kdy jsou vidět jen výsledky, ne ta práce kolem jejich stvoření.

 

Je to lidská dualita, která nalézá nepříjemnou logiku ve svatém systému. Když dáte omezující paradigma na jeden komplex, získáte jen částečné odpovědi. Ale ti v omezených podmínkách paradigmatu o tom neví. Myslí si, že jsou kompletní a jejich myšlení je jasné. Pokud všechno, co umíte, je přičítat a odčítat a přitom se snažíte vyřešit komplexní fyzikální problém, získáte velmi jednoduché a nekompletní odpovědi. Ale pokud umíte jen přičítat a odčítat, tak nikdy nezjistíte, že vaše výsledky nejsou správné, že ano?

 

Otázka: Drahý Kryone, zmínil jsi, že Země je jediná planeta svobodné volby… jediná, která může změnit svoji vlastní dimenzionalitu. Pokud je člověk schopen pochopit koncept svobody, potom vím, že je to svatá informace, která též pomáhá Bohu. Však jako lidé přejeme všem lidem na Zemi, aby měli svobodu. Proč svoboda změnit potenciál není rozšířena i na jiné planety?

 

Odpověď: Svým způsobem je. Víte, to co děláte tady, ovlivní všechny ostatní planety, které teprve budou vytvořeny. Možná, že nemají stejnou svatou složku jako vy, ale to, co děláte vy, změní jejich vědomí. Takže vy jste katalyzátor pro něco tak velkého, že si to vůbec nedovedete představit. Je to test, který se plánoval po eony a ve svém důsledku změní potenciály ostatních planet, na kterých je život. Ale vy jste jediní, kteří to řídí … částečně andělští … částečně lidé – proto existujete.

 

Ostatní planety mají svobodu změnit svoji realitu jako důsledek svých rozhodnutí. Ale jen vy jste svobodní stát se Mistry, dokud jste na Zemi – změnit svůj vibrační stupeň a tím změnit strukturu času všem ostatním. Nesnažte se najít důkaz toho, co říkám, neboť ho nikdy nenajdete. Je to součást výzvy/zkoušky, ale když jste na Zemi, je to hlavní důvod vašeho energetického snažení.

 

Otázka: Kryone, jak může naše svobodná vůle na této malé planetě ovlivnit Vesmír, ve kterém není svobodná vůle? Naše fyzika říká, že Vesmír je jeden nepředstavitelný celek tvořený z té jedné stejné „věci“. Jak může být té „věci“ přirozené mít svobodnou vůli v jedné části a ne ve zbytku celku? Jaký typ existence má tedy zbytek Vesmíru bez svobodné vůle?

 

Odpověď: Všude ve Vesmíru je svobodná vůle, ale vy jste jediná planeta obydlená kousky Boha, které nevědí, kdo jsou a mají svobodnou vůli měnit svoji realitu a svůj duchovní kvocient. Ta „jedna stejná věc“ je správně, neboť to je energie Boha. Proto to funguje, není důvod, proč by nemělo.

Přeložila Satu Satu

 

Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  – Otázky a odpovědi (Q&A)

 Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.
 Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu,
že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně
aktivních zdrojů.

 

zpět