Otázky a odpovědi 5 – Kryon

Otázky a Odpovědi 5

Člověk – Stavy Bytí a Vývoj, 1. část

11:11 a Harmonická Konvergence

Otázka: Kryone, jsem zmatený ohledně 11:11 a Harmonické Konvergence. Jsou to dvě rozdílné události, ale zdá se, že se na ně neustále odvoláváš tak, jako by byli událostí jedinou. Co je správně?

 

Odpověď (Od Leeho): Máš pravdu! Harmonická Konvergence se konala v srpnu 1987. Událost 11:11 byla iniciována Solarou (channelerkou) 11. ledna 1992. Nicméně Kryon spojuje obě události a vždy o nich hovořil tak, jakože se odehrály ve stejném „čase“ energetickým způsobem. Přemýšlejte o události roku 1992 jako o oslavě události z roku 1987. Tak o nich Kryon hovoří.

Přeložila Marie Kuchařová

 

144.000

Otázka:  Drahý Kryone, je „144.000“ nyní naživu a jaká je jejich služba?

 

Odpověď: Ano, jsou naživu. Už tu nějakou dobu jsou. NEJSOU všichni spolu, ale pokrývají Zemi. Jejich službou je pomáhat s Krystalickou Mřížkou planety. Přepisují minulost. Je jich také víc než 144.000! Toto číslo je metafora.

 

Otázka: Drahý Kryone, co přesně znamená označení „144.000“? Svědci Jehovovi používají tento termín, aby nám řekli, že pouze 144.000 svědků Jehovových bude spaseno, atd.

 

Odpověď: Dává ti to smysl, když na Zemi je více než 6 miliard lidí, ale pouze zlomek z nich bude zachráněno? Jak to zapadá do nekonečné Boží lásky? Ovšem pokud to slouží těm, kteří v to věří, potom ctěte jejich svobodnou volbu. Hledají stejné božské odpovědi jako vy. Nicméně v určitém bodě by měl být použit i „spirituální selský rozum“ a tak možná budete přemýšlet o alternativě:

 

Číslo 144.000 je metaforou pro energii duchovního vzestupu. Je to 12 krát 12.000 a to by vám mělo dát odpověď. Naše diskuse o dvanácti je legendární a nebudeme ji zde opakovat. Uvidíte toto číslo na mnoha místech. Není to skutečný počet lidí, entit či dní, apod. Je to místo toho „ukazatel / vodítko“ pro vás vypovídající o energiích na planetě a o jejich posvátnosti. Je to relevantní zejména k energiím nové Krystalické Mřížky a tomu, co nyní v nové energii přichází.

 

Koneckonců, nyní je více než kdy předtím důležité pochopit, že mnoho channelingů a podobenství z Bible je předáváno formou metafory. Důvod by měl být zřejmý – jsme na začátku otevření interdimenzionality vaší esence, vaší hmoty i duchovní struktury. Žijete ve 4D a vesmír kolem vás je ve 12D a dál. Nicméně cokoli mimo 4D je mystérium. Čas není čas a realita má mnoho vrstev. Minulost, současnost a budoucnost jsou zkombinované a neexistuje linearita. Proto jsou duchovní informace často předávány v numerickém energetickém kódu. S Vaší DNA je to stejné a jednoho dne to uvidíte (pochopíte).

Přeložila Marie Kuchařová

 

Andělé, Lemuřané, Pracovníci Světla, Staré duše

Otázka: Kryon označuje svoje posluchače jako Lemuřany a někdy jako anděly. Prosím o vysvětlení. Znamená to, že jen lidé, kteří se účastní té které akce (channelingu) jsou Lemuřané?

 

Odpověď: Není to tak těžké. Jste všichni andělé, protože jste všichni svatí a též věční. Vždy jste byli a vždy budete kousky Boha. Ale na počátku, mnozí, kteří jsou dnes nazýváni Pracovníky Světla, byli součástí Lemurské zkušenosti – života v čase a prostoru, o kterém vaši historici tvrdí, že se nikdy nestal. Byl to jiný druh společnosti a bylo to „zahřívací kolo“ pro to, co máte dnes. Vaše těla nejsou úplně stejná jako byla tehdy, a mnoho věcí je dnes jinak. Je to též důvod, proč vám říkáme, chcete-li znát vaši „současnou historii“, abyste se nedívali tak daleko do minulosti. Neboť Lemurie existovala v čase, kdy dualita nebyla tak velká nebo energie tak nízká, jako je dnes. Planeta byla vyčištěna od této společnosti a restartována. Jsou to staré zprávy, které jsme vám už řekli. Všichni jste k tomu dali souhlas jako Lemuřané, kdy jste se připravovali pro tento čas na planetě.

 

Takže vaše Andělské vlastnosti jsou charakteristiky Boha. Vaše Lemurské vlastnosti (pokud je máte) jsou atributy dávné pozemské zkušenosti, která byla plná vysoké vědy a rozdílů v DNA. Skupina lidí, která přijde na Kryonův channeling je většinou plná Lemuřanů z minulosti, neboť mnozí z vás, kdo se „probouzíte“ v nové duchovní pravdě, máte „dětství“ jako staré Lemurské duše. Ale jste též všichni andělé v mém pohledu. Pokud vás tak nazývám na svých akcích, je to pozdrav a pocta; žádost, abyste se rozpomenuli na to, kdo jste. Existuje mnoho Lemuřanů, avšak jen malá část z nich se dozví o Kryonovi. Jste na celé planetě, ale všichni se do určité míry probouzíte.

 

Otázka: Drahý Kryone, co znamená „stará duše“? Když člověk žil mnoho životů, znamená to, že se učí pomalu nebo že se nemůže přerodit nebo zvýšit svoje vibrace?

 

Odpověď: Když používáme termín stará duše, máme na mysli člověka, který byl na Zemi tolikrát, že se vrací s duchovním poznáním, které je na něm jako zátěž. „Už tam byl, to už zná, to už má za sebou.“ Nečiní ho to hustším, to vůbec ne. Naopak, znamená to, že je připraven na další krok Země ve spirituálním pokroku. Jsou to staré duše, které se probudí první.

 

Otázka:  Moje otázka je: kdo je Pracovník světla? Jsem jím já?

 

Odpověď: Definujeme Pracovníka světla jako člověka, který se zabýval svým vědomím a rozhodl se, že má kus svatosti, která může být použita k tomu, aby pomohla jemu a Zemi. Není nějaká doktrína, která by se toho týkala ani se tak neděje pod záštitou nějaké organizace.

 

Jsi jedním z nich? Dovol mi, abych se tě zeptal: Proč bys napsal takovouto otázku netělesné entitě zvané Kryon, v jejíž existenci věří jen pár jedinců, a která navíc tvrdí, že je interdimenzionální pracovník z Velkého Centrálního Slunce? Něco takového by udělal jen Pracovník světla :-) ))) (Kryon se směje.)

 

Otázka:  Jak poznáme, jestli jsme Lemuřané? Je to důležité?

 

Odpověď: Ne, není opravdu důležité, jestli si uvědomíš to, co považuješ za svoji minulost. Duchovní realita je taková, že pokud jsi Lemuřan, je to tvoje přítomnost, kterou by ses měl zabývat. Nejdůležitější věc o tobě je, kdo jsi nyní. Jestli jsi v daleké minulosti opravdu byl Lemuřan, není to už tvůj „minulý“ atribut. Energie planety Země se otevírá (původní) Lemurské energii a duchovní setba, která byla tehdy zaseta, je nyní zalévána. To znamená, že „Lemuřan“ v tobě začíná kvést. Už to vůbec není vlastnost „minulosti“. Je teď a tady. Nesoustřeď se na to tolik. Není to tak důležité. Dost na tom, když prožíváte zvedání „těžkých závojů“, které teď Lemuřané cítí.

 

Otázka: Kryone, jsou návštěvníci, o kterých bylo řečeno, že přijdou a „budou vypadat jako my“, naše Vyšší Já?

 

Odpověď: V našich minulých publikacích o ET obecně jsme řekli, „Nebuďte překvapeni když jednou ET, kteří vás navštíví a vystoupí ze své lodi budou vypadat jako vy!“ Je to odkaz na Plejáďany, kteří jsou součástí vaší původní biologie. Nemají žádné „naplánované“ datum příjezdu, ale existuje potenciál, že se s nimi můžete setkat. Když se to stane, bude velkou otázkou, jak to, že vypadají tak moc jako vy. Doufejme, že budete oslavovat odpověď, kterou vám dají.

 

Otázka: Drahý Kryone, nedávno jsem slyšel o lidech tady na Zemi, kteří „nemají duši.“ Je to možné? Myslím si, že jsme všichni kouskem Boha – hybridi, o kterých neustále mluvíš. Jestli jsou teď na planetě tvorové jiní než lidé, tak kdo jsou a co tu dělají? Věřím, že všechno a všichni jsou energií Boha nebo z Boha, tak jak tomu mám rozumět?

 

Odpověď: Všichni lidé na Zemi jsou součást svatého plánu a mají duši. Dávejte si pozor na falešné informace, které jsou velmi dramatické a vyvolávají strach. Neboť s tímto atributem „bez-duše“ též přichází výstraha před mimozemšťany, kteří chtějí přepadnout Zemi a strach vyvolávající informace. Někteří dokonce obvinili Kryona, že je součást takového plánu, takže v jejich mysli jako součást toho plánu se vás teď snažím zmást svojí odpovědí. Takže říkám znovu: udělejte si svůj vlastní názor. Dívejte se na informace založené na strachu jako známku toho, že nejsou čisté. Po 20 let vám dávám jen informace založené na lásce, které zdůrazňují, jak mocní tvorové jste.

Přeložila Satu Satu

 

ČLOVĚK

Otázka:  Drahý Kryone, je každý, kdo zde v této době žije, inkarnovaný coby duchovní tvor, který má zvyšovat vibrace planety, nebo jsou někteří z nás jednoduše jen Lidské Bytosti?

 

Odpověď: Neexistuje nic takového jako „jen Lidské Bytosti“. Všichni jsou tady jako součást testu Země. Většina nikdy neuvidí před sebou nic jiného než jen 4D zkušenost, která se zdá být pro mnoho lidí tak běžná a obyčejná. Je to svobodná volba, o které mluvíme, a opravdu slouží záměru testu bez „Boží předpojatosti“. Mnoho jiných toho druhu, kteří čtou tyto řádky, dojdou sami k poznání, že existuje vyšší rámec. To jsou ti, kterým adresujeme tato učení v řádcích, které čteš. Nikdo není souzen za rozhodnutí, která uděláte. Všichni jste tady s potenciálem, abyste hráli roli v novém vědomí pro planetu. Všichni jsou hráči, ale někteří se stanou Mistry dne.

 

Otázka:  Drahý Kryone, říkáš, že jsme biologičtí se svatou složkou (božskostí) dokud jsme tady (na Zemi) a že další světy nemají tuto kombinaci. Takže moje otázka je: kdo jsme tedy doopravdy? Jestliže jsou světy, kde existuje pouze biologie a přitom existuje taková věc jako svatost, ale tyto dvě složky nejdou vždy ruku v ruce tak, jak se to děje tady (na Zemi), proč to tak tedy je a co/kdo jsme, když tady nejsme?

 

Kde je náš domov? Říkáš, že nás poznají podle našich barev (aurických) jako ty, kteří se účastní této zkušenosti, ale kde to bude? A kdo nás takto rozpozná? Četl jsem v „Perla velké ceny“, že Bůh řekl Mojžíšovi: „Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku.“ A já přemýšlím, jestli to znamená, že naším úkolem tady je zjistit, že jsme věční a nesmrtelní, a že jsme Bůh. A ještě mě napadá,  proč jsou světy, kde není přítomná svatost, jen biologie, a jestli to znamená, že někde jsou životní formy primitivnější než Lidé? Proč by vůbec měl existovat svět, ve kterém Lidé nežijí intuitivně a nejsou součástí svého Stvořitele?

 

Pořád mi není úplně jasné vysvětlení, že Lidé jsou součástí Boha, ale že existují další věci/bytosti ve Vesmíru, které nejsou. Cítím, že Bůh tvoří všechno, pak tedy všechno je součástí Boha.

 

Odpověď: Za prvé, žijete intuitivně a JSTE částí Stvořitele. Až konečně opustíte myšlenku, že Bůh je někde jinde na nebi a budete místo toho chápat, že jste tady jako životaschopné kousky Boha provádějící své vlastní určení, nebudete muset bojovat se všemi vašimi „proč“, která máte.

 

Naopak, na Zemi nemáte žádný problém s faktem, že je zde biologie bez duchovního cíle. Jste biologické bytosti s božskostí ve své DNA. Jste podporováni dalšími biologiemi, které jsou vaší podporou a jednoduše existují jako rovnováha Gaii. Jste vystresovaní z toho, že včely a hlodavci nemají stejné vlastnosti jako vy? Jsou zde jako součást „systému planety“ a jsou „z Boha“. Jsou život, a jsou důležití pro systém. Ale nejsou svaté části Boha, které reinkarnují, aby pomohly Vesmíru. Jsou jednoduše váš podpůrný systém.

 

Ve Vesmíru to není jiné. Jsou v něm planety s inteligentními bytostmi, které existují jako rovnováha systému Vesmíru, ale které nejsou součást svaté zkušenosti jako vy. Nemají svatý plán a nereinkarnují. Ale jsou život a jsou respektovány… ale nejsou jako vy. Země je jediná planeta, která má bytosti jako jste vy. Reprezentujete jediné místo, které má možnost volby své vibrace jako planeta a které může změnit svůj vlastní čas, pokud chcete. Jste jediné bytosti, které mohou dosáhnout duchovního mistrovství, pokud se tak rozhodnete. Jste jediné bytosti, které mají schopnost vytvářet myšlenky, které mohou změnit hmotu nebo eliminovat nemoc ve vašich buňkách přes svoje vnitřní DNA procesy. Reprezentujete jedinou planetu svobodné volby, přesto rozhodnutí, která činíte, ovlivní jiné planety! Jste jediná planeta s lidstvem, které věří v život po životě a jejichž geny obsahují kód, který hledá Boha. Vezměte v úvahu, že všechny planety reprezentují vozidlo, ale vy jste poháněcí kolo. Chtěli byste si tedy stěžovat, že ty ostatní také nejsou poháněcí kola? Ne. Každá část má svůj význam v systému.

 

Ostatní jsou od vás tak daleko, že většina o vás nikdy nebude vědět. Jste dobře schovaní, protože máte jen jedno slunce (většina solárních systémů má dvě slunce, neboť to podporuje rozvoj života na počátku systému). Vaše druhé slunce bylo ztraceno velmi dávno. Ti, kteří jsou schopni vás navštívit, to dělají s velkým riskem, neboť znají každou vaši myšlenku a strach je může usmažit! Vtip je v tom, že vy máte strach z nich a neznáte svoji vlastní moc. Některé z vás unesli a snažili se zjistit „jak fungujete“, ale po více jak 100 letech to vzdávají. Jste tak jiní interdimenzionálně, přesto nejsou schopni vidět tu část, která vás činí jinými. Ale jsou ohromeni vaší mocí… tou, o které se vám neustále snažíme říkat, ale kterou vy se snažíte popírat dokonce v samotné vaší otázce.

 

Bůh řekl Mojžíšovi „Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku.“  Kdo je Bůh? Jste to vy. Váš úkol je tedy objevit mistrovství uvnitř vás do takového stupně, že se propojíte se svojí svatostí. Proto to nazýváme Přerod (Vzestup).

 

Kde je domov? Není to tak, jak si myslíte. Myslíte si, že toto je práce a jednoho dne budete omilostněni? Nerozumíte tomu. Ve skutečnosti stojíte ve frontě, abyste se zase vrátili (do života na Zemi)! Když nejste tady, nejste v nějakém „místě“, ale jste ve „stavu“. Je to interdimenzionální a těžké vysvětlit každému, kdo toto čte. Kam jde láska, když není používána? Do „skříně na lásku“? Na obloze není nějaké obydlí nebo 72 panen nebo „místo“ pokoje. Vy jste ten pokoj! Vy jste láska! Jste kousek Boha, který chodí v lekci na planetě Zemi, který si přál tady být a který pracuje na největších výzvách Vesmíru.

 

Co myslíme tím, že vás všichni poznají podle vašich barev? Barvy (aury) jsou „zkušenostní výložky“, které nosíte. V interdimenzionálním stavu vidí všechny entity všechno, co jste, kde jste byli, Vesmíry, které jste začali a jaká je skupina, kterou reprezentujete… je to celé jako kniha a okamžitě „viditelné“. A když nepracujete na planetě Zemi, jste zaměstnaní tím, že navigujete ty, kteří jsou. Není to nyní poprvé, co toto děláte, neboť toto je specializovaná skupina, která to dělá znovu a znovu pro Vesmíry v minulosti a ty, které mají být teprve stvořeny (v lineárním čase).

 

Upokojte se a vězte, že jste Bůh. Potom se všechny tyto otázky scvrknou a zmizí a objeví se nové:

 

1. Co mohu udělat, abych objevil svoji svatost uvnitř?
2. Jak mohu vytvořit pokoj na Zemi použitím svých svatých atributů?
3. Jak mohu žít déle tak, abych zůstal ve svém současném stavu a mohl udělat pro planetu více v jejím kritickém stavu?
4. Co bych měl vědět, aby to rozvinulo moji svatost a poslalo světlo do temných míst, která to tolik potřebují?
5. Jak mohu mít pokoj ve své intelektuální mysli vzhledem k tomu, že jsem lineární, ale mohu dostat nelineární odpovědi na svoje otázky?

 

Otázka: Vysvětluje Kryon „a Bůh stvořil člověka k obrazu svému“ z Bible, povýšením Lidí na „božské/jako Bůh“ entity a-nebo oddělením Lidí od všeho dalšího života? Možná, že se v tom moc pitvám, ale opravdu mi to dělá problém. Od mého raného dětství si představuji všechen život jako součást Boha.

 

Odpověď: Nedělej si tedy zase problém. Bůh může stvořit něco, aby to bylo stvořením Božím a přitom to nemusí být součást Boží svatosti. Lidé byli stvořeni „k obrazu Božímu“. Ten obraz je v jejich DNA a říká, že jsou věčné bytosti a část Boha samého jako Stvořitelé. Ano, jsou odděleni od zbytku „života“.

 

Člověk a cibule jsou oba části Božího stvoření. Ale jeden je andělský a může změnit hmotu svými myšlenkami, a druhý je potrava jako podpora Člověka-anděla. Oba jsou součásti Božího stvoření, ale jeden je přímo částí samého Stvořitele. Cibule nereinkarnují a přesto jsou „Boží“ v tom, že byli součástí stvoření rovnováhy.

Přeložila Satu Satu

 

Člověk – Stavy Bytí a Vývoj, 2. část

 

Duše vs. Vyšší Já

Otázka:  Nejdražší Kryone, jaký je rozdíl mezi Duší a Vyšším Já?

 

Odpověď: Na vaší planetě je mnoho posvátných idejí a konceptů, které mají různá jména pro stejnou věc. Toto je jedna z nich, ale z našeho pohledu je mezi nimi rozdíl. Než je definujeme, chtěli bychom krátce promluvit o jménech obecně. Když řešíte interdimenzionální atributy nebo intuitivní energie, které se objevují, neexistuje nějaký kosmický slovník, kam by se dalo podívat. Proto ti, kteří channelují nebo pravidelně dávají tyto druhy informací, musí řešit koncepty, které nemají zaběhnutá jména, ale které jsou přesto velmi reálné. Výsledkem je, že máte mnoho jmen pro stejnou věc, záleží na zdroji. Není v tom konflikt, spíš jen záležitost jazyka a výsledné bytí ve velmi nové energii, kde je prezentováno mnoho unikátního a zvláštního.

 

Duše je často viděna jako obsah všeho, co jsi. Obsahuje všechny „tebe“ která máš, včetně těch, která nejsou tady ve 3D. Takže je to jméno, které indikuje „svatou celost“ a je často určeno, aby vyjadřovalo „celý tvůj systém“. Obsahující též „JÁ JSEM“ přítomnost, kterou máš ve Vesmíru.

 

Vyšší Já je jméno, které náleží té části tebe, která se zabývá komunikací s Bohem, a té části tebe, která je neustále „spojena“ s rodinou. Takže by se dalo říct, že vyjadřuje část, kousek tebe.

 

Tedy rozdíl mezi nimi je v tom, že jedna vyjadřuje celek a druhá popisuje část.

 

Otázka: Může lidské tělo existovat nebo žít produktivně bez přítomnosti ducha nebo duše?

 

Odpověď: Ne. I zdánlivě nesoucitný a ďábelský člověk, nebo ten, který má mrtvý mozek nebo je šílený, má duši a podstatu svatosti. Je to všechno součást kombinace svobodné vůle a plnění určitých energií k vytváření rovnováhy (nebo jejího nedostatku), což pomáhá těm ostatním – vám – činit důležitá rozhodnutí o vaší vlastní svatosti.

Přeložila Satu Satu

 

 

Harmonie a Rovnováha

Otázka: Drahý Kryone, jak kolabuje 4D a propletené mnoho-D, jak můžeme udržovat harmonii a rovnováhu sebe samých a v našich domovech?

 

Odpověď: Jak úžasná otázka! Reprezentuje, drazí, veškerou práci Kryona a Kryonova doprovodu. Budeme pokračovat v channelingu a v psaní knih s odpověďmi, učením a instrukcemi přesně k tomuto tématu.

 

První krok? Přivlastněte si své partnerství s božskostí. Jakmile začneš „vlastnit“ tento atribut, odpovědi začnou samy přicházet. Mění se vaše DNA, a je zvýšena vaše trpělivost. Ve skutečnosti, 4D nekolabuje, jen se spojuje s ostatními „D“ jak se mírně zvedají závoje. Takže tudíž výsledkem může být chaos, pokud zůstanete ve starém myšlení. Ale odpovědí je Posun.

Přeložila Satu Satu

 

Kabala a Zohar

Otázka: Drahý Kryone, nejsem Žid, ale studuji Kabalu již roky. Když mluvíš o vrstvách naší DNA, jsou označeny hebrejskými jmény, která jsou též obsažena v Kabale. Má Kryonovo poselství nějaký vztah k posvátné Kabale?

 

Drahý Kryone, můžeš něco říct o Kabale a Zohar? Obsahuje Zohar tajemství vesmíru? Je v těch knihách obsaženo něco, co jsi nám ještě neřekl? Také bych chtěl vědět, jestli Hebrejská písmena jsou tak mocná, jak se o nich tvrdí?

 

Odpověď: Tyto otázky mají mnohem širší souvislosti. Takže místo toho, abychom vám dali odpověď, která vyplní zásuvku Kabala a Zohar, dovolte, abychom vám trochu rozšířili obzor…

 

Jsou to všechno prastará učení o základních metafyzických a duchovních pravdách. „Tajemství“ ukrytá v nich nejsou menší nebo větší než ta, která jsou obsažená v našem učení. Přímo spolu souvisejí, a podobnosti mezi nimi můžete najít všude. Důvod? Jsou pravdou o Vesmíru. Takže nejde o Kryona, Kabalu nebo Zohar (což znamená „nádherný“). Ale místo toho jde o pravdu.

 

Hebrejština se používá, protože je to nejstarší jazyk, který považujete za „základní“ na planetě a jímž se stále mluví a dorozumívá i dnes. Existuje mnoho starších jazyků (Sumerština, Lemurština), ale těmi se nemluví, ani se nestudují a jejich existence je dokonce kontroverzní. Takže hebrejština je „základní“ jazyk, a ano, má mocné významy a symbologii.

 

Abrahamovi synové mluvili hebrejsky (nebo přinejmenším jejich druhem hebrejštiny) než se stali nepřáteli, takže existuje silné spojení hebrejštiny, coby původního jazyka „duchovního učení“, které existovalo dlouho před tím, než se rozpadly kultury a vytvořilo to, co existuje dnes.

 

Nyní, když jste objevili to, co nazýváte „Boží Kód“ (koncept o kterém píše autor Gregg Braden) začínáte též chápat, že i třeba jen chemie a hebrejské znaky souvisejí a tento vztah bude vzrůstat ve vašich dalších objevech. Takže je to všechno založeno na univerzální pravdě s hebrejskými znaky a jmény jako podklad k vašemu studiu a pochopení. Dobře se dívejte. Není na čase, abyste začali vidět, jak jsou věci spojené a propojené, což by mohlo znamenat, že existuje univerzální pravda o Bohu, místo mnoha různých pravých-Bohů, kteří dnes existují? Vraťte se ke zdroji! Tam objevíte kruh: Co učíme dnes bylo učeno tehdy a též zvěstováno všemi Mistry, kteří chodili na planetě. Není to člověk, který z toho udělal zmatek a různé pravdy?

Přeložila Satu Satu

 

Komunikace s Průvodci

Otázka: Kryone, kdy budeme v této nové energii schopni lépe komunikovat se svými průvodci?

 

Odpověď: Otázka by měla znít: „Kdy budeme schopni slyšet lépe?“ Skutečnost je, že se stáváte mnohem interdimenzionálnější než kdykoli předtím. To umožňuje, abyste uslyšeli plynulý proud komunikace, který zde vždy byl. V roce 2000 jsme o tom mnohokrát hovořili a poukazovali jsme na to, že musíte být ochotni změnit paradigma svých minulých představ o tom, jak tato komunikace probíhá. Když meditujete, používáte stále 4D představy, a nic moc se pro vás nemění.

 

Seďte před Duchem (Svatým) a požádejte, abyste byli schopni naladit se na „třetí jazyk“. Nevyhrazujte si už žádný čas pro „naslouchání a ptaní se (žádání)“. Místo toho hovořte s Duchem a oslavujte svůj život každou hodinu svého dne. Buďte připraveni „uslyšet“ myšlenky, nápady a vnímat milující energie ve svém každodenním životě, kdy na to energie dozraje, a ne během toho, co byste mohli nazvat „spirituálními momenty“.

 

Dovolte mi, abych se vás zeptal na toto: Pokud byste potřebovali mapu na své cestě, čemu byste dali přednost? (1) Aby vám mapa byla vysvětlena při soukromém „sezení“ před cestou, abyste si to všechno zapamatovali a pak použili v průběhu cesty? Nebo (2) Dynamickou mapu, která by k vám hovořila přesně v okamžiku, kdy byste potřebovali vědět, kde se nacházíte a kam jdete? To je rozdíl mezi starou a novou energií.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Komunita

Otázka: Drahý Kryone, v roce 2002 jsem následovala svou inspiraci a přesunula se do Thajska se záměrem vytvořit komunitu (světla). V srpnu 2002 změna směru (energie) způsobila, že se tato komunita nerealizovala. Nyní nemám práci, málo peněz, žádného partnera, žádné přátele, žádnou zábavu a žádný domov, který bych mohla považovat za „svůj vlastní“. Moje (sebe)důvěra je nízká a zdá se, že mé nástroje pro manifestaci nefungují.

 

Odpověď: Všechny pokusy vytvořit komunity tohoto typu v nové energii selžou. Tvého pokusu si vážíme a vnímáme ho jako čistý, ale nyní bys mohla začít rozumět.

 

Pokud vytváříte komunity stejně smýšlejících jedinců, pak odebíráte jejich světlo ze zbytku světa. Světlo je potřeba tam, kde je tma, ne tam, kde bude přitahovat a žít s dalšími světly.

 

Místo toho vytvoř komunitu uvnitř sebe, která bude veliká a zářivá, naplněná silou mnoha majáků. Budeš mít svou „komunitu“ stejně smýšlejících a spojených dohromady v individuálním systému pomáhajícím Zemi. Setkávejte se, plánujte společně, ale pak jděte a žijte odděleně tak, jak to synchronicita určí.

 

Jsi milována a v tom, co jsi udělala, není žádný problém. Ale nyní je čas obrátit své úsilí dovnitř. Když to uděláš, mnoho z toho, po čem jsi toužila, se začne samo spoluvytvářet.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Minulost, přítomnost, budoucnost

Otázka: Drahý Kryone, pokud je všechno TEĎ – minulost, přítomnost, budoucnost – je tedy vůbec možné, třeba v jiné dimenzi (nevím, jestli je to to správné slovo) změnit minulost? Možná ne pro nás (v tomto životě), ale například pro Zemi?

 

Odpověď: Drahý, zeptal ses „otázku všech otázek“. Krátká odpověď je ANO… pro oboje, tebe i Zemi. Už nějaký čas učíme tuto ne-lineární, interdimenzionální informaci. Není možné, abyste to plně chápali, protože si jenom myslíte, že rozumíte tomu, jak čas a realita pracují. Cítíte, že minulost je pryč a budoucnost je neznámá. Nerozumíte, že jsou spolu dohromady jako jedno a jsou variabilní…

 

Najednou vaše věda vznáší otázku: „Jestliže tu není Člověk jako pozorovatel něčeho, stane se to vůbec?“ Je to ten druh otázky, který býval součástí esoterických sedánků… ne skutečnou otázkou. Ale realita fyziky proniká k nejlepším myslitelům, které máte na planetě a ty otázky se stávají skutečnými a důležitými.

 

Mohla by být vaše Lidská realita proměnlivá, ovlivňující všechno co vidíte a děláte? Mohl by být váš čas variabilní, ovlivněný tím, co děláte a vidíte? Odpověď byla vždy ANO. Pochopení tohoto je téměř nemožné, když jste ve vašem lineárním 4D světě.

 

Představte si kruh reality. Chodíte v kruhu. Minulost je, kde jste už byli, ale budoucnost je také, kde jste šli předtím (v tom kruhu). Přestože budoucnost před tebou není známa (ve 4D), potenciály toho, co uděláš, jsou na tvé stopě, protože jsi tudy již šel a tvoje energie tam stále je, modulujíce a ovlivňujíce to, co by se „mohlo stát“. Navíc, pokud se zastavíš a rozhodneš se jít obráceně (v protisměru) – což je velmi možné v čase TEĎ – potenciály modifikují to, kudy jsi právě šel /zdánlivý opak toho, co jsme právě řekli/. Dvojznačnosti a hlavolamy existují současně, pokud se na to díváte v lineárním čase. Nicméně v čase TEĎ bude jednoduše zakoušena další realita.

 

Vězte toto: Co děláte teď a rozhodnutí, která jste učinili v nedávné minulosti, už ovlivnili budoucnost Země. Aby to bylo možné, změnila se i minulost. Ne v učebnicích historie, ale v energii toho, co je zdánlivě přítomno a uděláno. Co to pro vás znamenalo a k čemu to vedlo? V jedné realitě to vedlo k Armagedonu /r.2000/. Ve vaší přítomné realitě to vede k řešení! A teď mi řekněte… co se změnilo? Odpověď? Všechno – přítomnost, minulost a budoucnost. Vzpomeňte si na to, až si zase řeknete „minulost je minulost“.

Přeložila Satu Satu

 

Modlitba

Otázka:  Kryone, mám problém ke „komu“ se modlit. Postupně jsem začal věřit, že jsme všichni „kouskem Boha“ a že člověk na Zemi je jen jeden ze „skupiny“. Jsou andělé jako Michael a Gabriel a Mistři jako Ježíš a Buddha a já předpokládám, že ti jsou také „skupina“. Vím, že můžeme mluvit se svým Vyšším Já a svými průvodci, je ale nějaký „vedoucí“ té skupiny? „Otec“? Je Vesmír velká demokracie?

 

Odpověď: Tvoje otázka ukazuje nejen intuici a moudrost, ale též omezenost, které se říká dualita. Bez ohledu na to, jak je to vysvětlené, lidé si přejí škatulkovat a vytvářet organizační grafy kolem všeho. Je to velmi lineární způsob a nereprezentuje realitu takovou, jaká je na druhé straně závoje.

 

Vezměte velký talíř polévky. Její organizaci, chuť, hmotu, nutriční hodnoty a formu. Přesto, nikdo není šéfem té polévky. Nyní můžete říct, „Jasně, taky nemá vědomí. Nemusí přemýšlet nebo rozhodovat se a není si vědoma sama sebe.“ Opravdu? Myslíte, že všechny ty molekuly jen tak stvořily samy sebe a zorganizovaly se do složitých struktur, které jsou propojené tak komplexními způsoby, že ani věda jim nerozumí? Věděli jste, že i v něčem tak jednoduchém jako je polévka, je plán, systém a koordinace? Pokud ano, tak kdo to řídí? Kde je demokracie? Kdo dává příkazy?

 

Co když místo lineárního příkazu měly všechny části úplnou znalost plánu a bez vzájemného vztahu jednoduše zapadly do toho, co všechny znají? Nejenom, že to dělá polévka, ale stejně tak to dělá Vesmír a ten, koho nazýváš Bůh.

 

Ano, všichni jste části celku. Ale všichni andělé a jiné entity, které se identifikovaly v průběhu věků mají toto společné: všichni čtou ze stejného scénáře… vytvořeného stejným souhlasem, a který se neustále obnovuje. Nemůžete si to dost dobře představit, protože jste nic takového nezažili. Dokonce jste vytvořili mytologii ohledně „hvězdných válek“, abyste si mohli nějak odůvodnit, proč se věci mají tak, jak se mají, neboť podle vás to mohla způsobit pouze dobyvatelská energie. Všechno toto je lidský způsob jak linearizovat Boha.

 

Vaše DNA obsahuje boží kód, který to dokazuje. Jste nejen svatí ale též ti, kteří mají „znalost“ této mapy /scénáře/. Čím blíže se dostanete ke své vlastní svatosti, tím je to evidentnější a tím moudřejší jste. Chceme vás povzbudit, abyste nalezli proroka ve vás samých, knihu pravidel uvnitř vás a kompas k tomu, kdo jste a proč jste tady. Kritici namítají, že to dělají též hromadní vrahové, posměšně napodobují proces, který je nevyrovnaný a dokonce až dábelský. „Přemýšlejte o tom,“ říkají „kdyby měl každý svoji knihu pravidel, byl by zde chaos!“ Pak vám dají svoji knihu pravidel, často v duchu integrity a vysvětlí vám co podle nich Bůh chce, abyste dělali. Pravda je, že ta „kniha pravidel“ je individuální, ale jako v polévce – i zde je něco, co je společného každé molekule polévky. Takže stejný scénář pro všechny! Musí to tak být, jinak to, co nazýváš „příroda“ by vůbec nefungovalo. Je to kniha, která říká, že „skupina“ je jedna rodina. Organizační část /vysvětlení pro potřeby vaší lineární reality/ se týká specialistů.  Někteří členové vaší rodiny mají za úkol pracovat se 4D styčnou plochou mezi vámi a námi /průvodci/. Jiní členové rodiny se věnují tomu být andělé před vaší tváří a někteří, jako já, se zabývají vaší fyzikou. Ale všichni se společně zabýváme láskou Boží, podporou lidstva, a jsme všichni jedna skupina … vaše skupina … rodina – skupina zvaná Bůh.

 

Ke komu by ses měl tedy modlit? Zaměřuj se dovnitř. Místo modlení se „k někomu“, začni chápat moudrost toho, kde je skutečná síla. Potom vytvoř to, co potřebuješ, místo toho, abys seděl a doufal, že Bůh ti něco dá – jako pes, který trpělivě sedí na zemi u stolu a doufá, že dostane zbytky od večeře. Tak to nefunguje! Jde o milost tvojí vlastní zkušenosti, což je podstata Boha na Zemi, která je pohonem všeho stvoření. Jsi svůj vlastní mistr, to je fakt, který se zcela skrývá v dualitě. Připoj se ke skupině zvané Bůh. Modli se – ne k nejvyšší svrchované bytosti – ale jako člen rodiny, který píše domů z první linie bitevního pole. Jsi část Boha, člen rodiny. Jsi též Lidská Bytost, jedna z několika entit ve Vesmíru, která žije a pracuje v místě, kde nemůže znát pravdu, neboť by to narušilo férovost testu.

 

Ještě se stále divíš, že tě podporujeme a tak velmi milujeme?

 

Otázka:  Nejdražší Kryone, co se stane s láskou a uzdravující energií, která se vytvoří při modlitbě? Stovky lidí evokovaly modlitby za naše milované dítě, které bojovalo s rakovinou. Tato vzácná duše se rozhodla, že nebude pokračovat v životě. Přestože je to pro mne velmi těžké vím, že energie, která je jednou stvořena, nemůže být zničena, tak bych chtěla vědět, jestli ty modlitby nebyly použité pro uzdravení toho dítěte, co se s nimi tedy stalo? Odešly do Země, do mřížky, nebo snad k jiným dětem, které potřebují uzdravení?

 

Odpověď: Ano! Tvoje intuice je velmi silná. Láska se nikdy neztratí a není promrhaná. Jde na pomoc hlavně těm okolo toho umírajícího dítěte a též přímo pomáhá uzdravovat vztahy těch, kteří se modlí. Též odcházejí do samotné Gaii a pomáhají měnit zemi kolem tebe. Zmírňují zjevnou tragedii a uzdravují všechno kolem ní… všechno a všechny zaujaté.

 

Síla lásky je větší než síla jakékoli jiné emoce. Když je jednou vytvořena, má svůj vlastní život a pokračuje a pokračuje a pokračuje. Napadlo tě někdy, že to dítě to vědělo? Co když se to dítě narodilo a zase rychle odešlo, aby mohla být vygenerována tato láska jako věčný světelný signál, který nikdy nezemře? Tomu se říká Maják!

Přeložila Satu Satu

 

Ochrana – Legie andělů

Otázka:  Drahý Kryone, četl jsem, že Pracovníci Světla mají v této době zvláštní ochranu. Jsme ochraňováni v každé době před neviditelnými silami, které by nás chtěly zničit? Pamatuji si, že Ježíš řekl, že má legie andělů za svými zády, které mu slouží na zavolání. Předpokládám správně, že když my dnes jdeme v šlépějích Ježíše, tyto schopnosti patří i nám? Věřím, že je nám dáno podle naší víry a vše, co je na nás, je přijetí toho, čemu věříme. Odpověděl jsem již na svoji otázku?

 

Odpověď: Osvícený člověk jde ve stopách všech mistrů, nejen těch židovských. Tvoje ochrana přichází se zvyšujícím se interdimenzionálním pochopením toho, co je kolem tebe, což ti dává moudrost věků a vnitřní pohnutí, abys byl ve správný čas na správném místě. Ty „legie andělů“ s tebou vždy byly, ale když jsi začal tuto cestu sebepoznání, pochopil jsi důvody, proč jsou tady a spojil ses s jejich kolektivní moudrostí. Mistři to věděli a ty to uvádíš ve své otázce.

 

Toto je tajemství spolu-tvoření a toho, proč ses stal Pracovníkem Světla. Když rozsvítíš světlo ve tmě, začneš „vidět“ všechno, co bylo skryté. Je to tvoje ochrana a je vytvořena tebou samým s novými prostředky, ne nějakou silou vně tebe.

 

3D lidé chtějí, aby za ně Bůh všechno dělal: tvořil věci, ochraňoval je od nebezpečí, krmil je a tak dále. Skutečná pravda je, že když vytvoříš svoje vnitřní mistrovství, staneš se částí Boha o kterém sis myslel, že byl tvým ochráncem. Ty se tedy stáváš svým vlastním ochráncem!

 

Požehnaný buď člověk, který tomu rozumí. Proč toužíš po ochranné náruči Boha, když ty sám jsi Bůh? Když se věci v tvém životě ubírají špatným směrem, rozsviť svoje světlo a podívej se, co se skrývá ve tmě! Pak svými vlastními silami můžeš manifestovat na základě svých rozhodnutí pokojný život v bezpečí.

Přeložila Satu Satu

 

Člověk – Stavy Bytí a Vývoj, 3. část

 

V této části Otázek a Odpovědí Kryona naleznete vysvětlení opravdu významných pojmů či oblastí. Jako např. Co je 5. dimenze, zda existuje, co se děje po fyzické smrti, pojednání o smyslu života, Kryon také vysvětluje pojmy spřízněná duše a Dvojplamen, zabývá se fenoménem svobodné vůle a to i ve vztahu k jiným planetám a částem Vesmíru, vrací se k vysvětlení obsahu pojmu (procesu) Vzestup, vysvětluje stav „Lásky“, obšírně se vyjadřuje k podstatě „čistého záměru“. Některé skutečnosti jistě budou mnohým známé, avšak i přesto Kryon zde konstatuje nové věci, pravdy, které dosud v přeložených poselstvích nebyly zmíněny.

 

Pátá Dimenze

Otázka:  Drahý Kryone, mohl bys nám prosím lépe vysvětlit 5. dimenzi?

 

Odpověď: Interdimenzionalita je jednou z nejvíce zmiňovaných věcí v Kryonových poselstvích. Takže odpovědi byly předávány znovu a znovu. Nicméně ti odpovíme i „teď“. Znovu říkám:

 

Není nic takového jako 5. dimenze. Jakmile se začnete přesouvat ze 4. dimenze, ve které se nacházíte (výška, hloubka, šířka a čas), pak vstoupíte do všech ostatních dimenzí zároveň. Navíc zahodíte linearitu (počítání – jeden krok po druhém – hodin) takže není nic, co byste mohli nazývat „číslem 5“.

 

Ale vaší realitou je samozřejmě to, že se posouváte do „další dimenze“, a vnímáte to jako významné. Přemýšlejte velkolepěji (ve větší perspektivě). Když vystoupíte z reality, ve které se nacházíte, vkročíte do něčeho mnohem většího než je „další přihrádka označená číslem 5“. Místo toho je to celé balení!

Přeložila Marie Kuchařová

 

Otázka: Drahý Kryone, když člověk dosáhne 5.dimenze (za naším 3D), „svlékne“ tělo, přetransformuje se nebo úplně zmizí? Dosáhl už někdo, kdo je fyzický, v této historické době 5.dimenze nebo je to cíl budoucnosti?

 

Odpověď: “Pátá dimenze” ve skutečnosti není. Když se dostanete za 3D, zbavíte se linearity. A počítání je linearita. Takže nazývejme to “dostat se do multidimenzionality”. Je to mnohem výstižnější výraz. Není to ani jen “příští krok”. Je to krok, který činí rozdíl v tom, jestli jste v dualitě nebo ne. Takže posun do multidimenzionality je „Přechod“. Mnohokrát jsme definovali „Přechod“. Není to zmizení ze Země, jako to udělal Eliáš. Naopak, zůstáváte na planetě s vyššími vibracemi, získáváte postupně mistrovství a pomáháte planetě vytvářet pokoj. Mnozí již dosáhli tohoto statusu, chodí mezi vámi v harmonii a radosti.

Přeložila Satu Satu

Po smrti

Otázka: Mohl bys nám prosím detailně vysvětlit, co se stane, když pozemské tělo zemře? Moje matka právě zemřela a já bych si moc přála vědět, čím právě teď prochází.

 

Odpověď: Drahá, žehnám ti za tvou otázku, tvůj soucit a starost o tvou milovanou matku.  Nemůžeme ti detailně popsat tento proces. Důvod? Je to mimo chápání! Jednoduché vysvětlení je takové, které už jsi dříve slyšela. Nejprve nastane hluboké znovuspojení s energií, kterou nazýváme „vyšší část tebe“. Toto setkání je velkolepé a naplněné radostí. Poté následuje cesta na místo, kde tvá „esence“ znovu-splyne a kde „předáš“ záznamy. Poté se vrátíš ke své rodině. Toto je koncept, který se nedá ve vašem 4D vysvětlit.

 

Čím prochází? Dám ti velkou nápovědu. Stojí vedle tebe! Když je ve své „esenci“, je mnohem větší a její část bude tvojí součástí po zbytek tvého života. Jedna z nejzásadnějších věcí je, že byste si všichni měli uvědomit, že vaše rodina nikdy zcela neodejde.

 

Toto je extrémně obtížné vysvětlit lineárním bytostem! Jak je možné, že tvá „matka“ bude tvojí součástí po zbytek tvého života a zároveň může být „ve frontě“ na reinkarnaci do dalšího života? Toto jsou zdánlivá mystéria interdimenzionality, která už nemůžete pochopit – to když vám povím, že VY stále pomáháte těm z vašeho „minulého života“ a že je také běžně „cítíte“.
Takže… požehnej jí a zároveň jí pozdrav. Bude v tobě žít po celou dobu. Oslav lidský život a oslav i fakt, že je věčná… stejně jako ty.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Smysl života

Otázka: Drahý Kryone, je jedna otázka, na kterou mi nikdo nebyl schopen odpovědět. Je to otázka, která mne mate a znepokojuje po velmi dlouhou dobu. Nesmírně by mne potěšilo, pokud bys mi mohl dát odpověď, které bych rozuměl.

 

Proč tu všichni jsme? Nerozumím účelu lidských výzev. Proč je to nezbytné? Proč si oblékáme závoj zapomnění, když se vtělujeme do lidské formy? Proč se to všechno vůbec děje?

 

Odpověď:  Drahý, tato otázka mi byla položena mnohokrát a já na ní v minulých letech mnohokrát odpovídal. Ptáš se na smysl života! Toto je jedna z nejčastěji pokládaných, ale také nejvíce ceněných otázek. Nikdy nebudeme unaveni z odpovídání na ni!

 

Chvíli přemýšlej. Jestliže jsi věčný a kouskem Boha a přišel jsi sem dobrovolně, pak musí být něco, co se za tím skrývá, že? Koneckonců, proč bys to jinak dělal? Proč svobodná vůle? Proč to lidské strádání a všechny ty konflikty? To všechno musí vést k nějakému vyššímu cíli, který je skryt duchovnímu přehledu.

 

Dovol mi, abych se tě zeptal na toto: dokážeš si představit něco, co by Bůh / Duch nedokázal? Tvá první reakce může být: „NE. Bůh dokáže cokoli.“ Odpověď je však ve skutečnosti tato: Bůh je předpojatý! Bůh je předpojatý v lásce. Proto když je ve Vesmíru situace, která potřebuje být rozhodnuta bez této předpojatosti… v rámci neutrálního hracího pole bez Božího vědomí, pak existuje metoda, jak to udělat. V tomto případě se nazývá Země.

 

Slyšel jsi někdy výraz: Jediná planeta Svobodné Volby (Vůle)? Byl jsi zvědavý, co to znamená? Znamená to snad, že na dalších planetách, kde existuje život, svobodu volby nemají? Samozřejmě, že ne. Znamená to, že toto je (v současnosti) jediná planeta, kde si můžete vybrat vibrační úroveň. Jste jediní, kteří mají moc a schopnost (1) rozpoznat svůj vlastní duchovní původ a (2) použít je na změnu reality na Zemi. V tuto chvíli je Země jediná planeta obývaná božími stvořeními.

 

Předali jsme vám o tom v minulosti mnoho informací. Jdi a najdi si je. Vysvětluje to, proč E.T. přicházejí a odcházejí, ale nedělají toho o mnoho víc (např. přistávají a ukazují se). Vysvětluje to, proč by se E.T. s vámi chtěli pářit (mohou, ale pouze biologicky a ne spirituálně). Snaží se „naklonovat“ vaše Vyšší Já! (Nemohou.) Cítí vaši neuvěřitelnou sílu a vy ne! (Kosmický humor obklopující vaší dualitu.) Vysvětluje to, proč vy jediní máte jen jedno slunce – většina planet, na kterých existuje život, má binární sluneční systém. Vyvinout život je mnohem snazší tam, kde jsou dvě slunce a kde se planety nacházejí v „zóně života“. Vy máte slunce jen jedno a proto je obtížné vás najít a zaměřit.

 

Nazývejte to testem, jestli chcete, ale nejde o to – testovat vás. Je to pouze test energií a vibrací. Proto pokud to chcete pojmenovávat, nazývejte to zkušeností / zážitkem místo testem. Je to přesnější. Jste dobrovolní testovací pracovníci, zažívající pozemskou zkušenost, ale tento fakt je před vámi zcela skryt, když přicházíte a odcházíte a přicházíte a znovu odcházíte. Toto je také základní význam výrazu „být si rovni“. Znamená to, že všichni jste božími stvořeními, jejichž duchovní schopnosti jsou stejné. Záleží na vás, jak s nimi naložíte, abyste změnili realitu svou i této planety.

 

Je ještě něco, co byste si měli uvědomit: Proč by se Lidská Bytost vůbec chtěla znovu vracet po životě plném zkoušek, utrpení a smutku? A přesto to děláte! Umíte si to vysvětlit? Já ano. Když nejste zde (na Zemi), vidíte větší obraz. Když nejste na Zemi, nemůžete se dočkat, až se vrátíte a uděláte ještě víc… až budete pokračovat ve svých zkušenostech a pomáhání tomuto testu energií.

 

Odpověz mi na toto: Proč jsi se v tomto životě vrátil? V době, kdy se rýsoval Armagedon a většina pozemských proroctví vám říkala, že nastane „konec“. Proč sis vybral tuto konkrétní dobu pro svůj návrat? Myslíš si, že to byla náhoda – nebo hůř… nějaký druh trestu? NE! Myslíš si, že sis vybral tuto dobu pro to, aby ses vrátil a zemřel hroznou smrtí? Odpověď zní NE. Místo toho ses nemohl dočkat, až se vrátíš a všechno to změníš! Na druhé straně chápeš, že není žádná budoucnost. Věci, které jsou „napsány“ vašimi nejlepšími proroky jsou pouze potenciály toho, co by se mohlo stát na základě energií daného okamžiku (kdy to psali či „předpovídali“).

 

Proto musíš rozumět, že existuje „velké tajemství“… všem známé, ale na vědomé úrovni skryté. Je o novém Univerzu a jeho počínající energii. Je o Zemi nabízející objektivní odpověď na univerzální otázku. Kdy se tato energie usadí (Kdy bude k dispozici / vytvořena – pozn.př.)? Když dojde na poslední soud, jaký bude výsledek?

 

Nyní to začíná být vážně dobré: Poslední soud měl probíhat teď. Všichni vaši proroci vám to říkali. Všichni nazývali vaši dobu „konec času (světa)“. Vy jste ale tyto věci změnili a vystoupili z cesty starých proroctví. Nyní jste vytvořili něco neočekávaného, mimo jakékoli předpovědi. Ověřte si to! Jděte a najděte proroctví, které by popisovalo vaši současnou situaci. Nenajdete ho. Odehrála se stará proroctví? Ne. Proto se změnila mřížka a proto se teď nacházíte v bodu, kdy se tento test rozšířil.

 

Co se pravděpodobně stane na Zemi, ovlivní život v celém univerzu. To, co děláte právě teď, je známo všem na druhé straně toho, co nazýváš „závojem“. To byl důvod všech učení a proč mnoho (lidí / bytostí?) přináší stejné poselství… povznášející, které vás vyzývá, abyste pokračovali a nacházeli řešení dříve neřešitelného… a abyste skutečně objevili své božství.

 

Proto také hovoříme o „velkém třesku“. Žádný nebyl. Jednalo se o vesmírný dimenzionální posun, kdy bylo vše stvořeno zdánlivě z ničeho – vše naráz. Ale existuje bohatá a rozsáhlá spirituální historie o tom, jak se to stalo a jaká byla energie počátku. Tehdy jste u toho také byli… to je ale jiný příběh.

 

„Předpojatostí“ Boha je láska. Jak se přesouváte do vyšších vibrací, uslyšíte tuto povzbudivou předpojatost každou svou buňkou.
Tolik vás milujeme.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Spřízněná duše a Dvojplamen

Otázka:  Drahý Kryone, mohl bys vysvětlit rozdíl mezi termíny Spřízněná duše a Dvojplamen?

 

Odpověď: Reprezentují rozdílné energie, ale podobné atributy. Oba termíny naznačují partnerství. Spřízněná duše znamená partnera pro život. Nemusí to však být „romantické“ partnerství. Může to být vztah matky a dcery či dvou lidí bez příbuzenského vztahu, kteří však z jakéhokoli důvodu spolupracují. Ale ano, může to být i romantický vztah. Proto je to partnerská energie.

 

Energie Dvojplamene představuje energii vaší zrcadlové podoby. Dvojplamen je ten, kdo nalezne „druhou polovinu“, kterou hledá. Energie Dvojplamene není nezbytně záležitostí partnerství jako Spřízněná duše. Je více o spojení (sil) k naplnění celistvosti, která v potenciálu či účelu chybí.

 

Spřízněná duše může představovat partnerství dobré pro život, ale nemusí nutně vyústit v nic dalšího. Dvojplamen nese určitý účel (smysl), který vede k cíli. Dovolte mi příklady ze skutečného světa. Váš dřívější lídr Donald Regan měl Spřízněnou duši jménem Nancy. Ale objevitelé struktury DNA Watson a Crick byli Dvojplameny.

 

Někdy jsou Dvojplameny spolu také v lásce, ale i když jsou, je to vždy vhodné pro větší obraz… aby něco společně uskutečnili. Spřízněné duše existují společně pro radost a rozšíření života. Dvojplameny jsou spolu, aby uskutečnili něco, co by nemohli udělat sami. Mohou být obojím! Když se to stane, je to skutečně zřejmé.

 

(Od Leeho: Prosím přečtěte si Kryonovu Knihu Šest, stranu 333, kde naleznete podobnou diskusi. Kryon odkazuje také na práci St. Germaina ohledně energie Dvojplamene.)

Přeložila Marie Kuchařová

 

Svobodná vůle

Otázka:  Drahý Kryone, mohl bys něco říct k záležitosti svobodné vůle a ostatních planet? Rád bych tomu rozuměl.

 

Odpověď: Drazí, přestože jsme mnohokrát (a budeme to znovu opakovat) hovořili o unikátnosti vaší Země, mnoho z vás to stále zcela nechápe. Vesmír je v týmu s životem. Jste jen jeden z mnoha světů s inteligencí, kulturou a životní formou. Nicméně, vaše planeta byla koncipována jako místo, kde se má rozhodnout něco velkolepého. Tato skládačka je tak jasná, že když nejste tady, nazýváte ji „velká otázka“ (jak to celé dopadne). Na druhé straně závoje se skrývají odpovědi – proč jste tady a o čem to celé je – nicméně vaše dualita vám nedovolí to vidět. Je to tak proto, aby byla zaručena férovost, že to, co děláte, nebude zkompromitováno. Tato „velká otázka“ je známa vám všem na buněčné rovině a vždy, když odejdete na druhou stranu (zemřete), první, na co se zeptáte je: „Jak to teď vypadá?“ (s tou skládačkou, na které na Zemi pracujete).

 

Tento scénář vyžaduje, aby Země měla unikátní energii a aby byla osídlená Lidmi, kteří jsou všichni stejní (na naší planetě nejsou jiní humanoidi, kromě Lidí – existuje mnoho humanoidních ras, ale ne na naší Zemi… v tomto směru je Země proti-evoluční v tom, že na ní žije jen jeden druh Člověka). Také to, co nazýváte „duše“, musí být z jedné svaté rodiny, kterou nazýváte Bůh … a to je.

 

Snahy překazit tento scénář z vnějšku nejsou povoleny, přesto se o to mnozí snaží. Jste dobře schovaní ve vaší vlastní galaxii. Jednou možná objevíte další inteligentní světy. Když se to stane, zjistíte také, že většina musí mít dvě slunce, aby došlo k rozvoji života tak, jak to má být. Váš vývoj byl ovlivněn a urychlen  různými způsoby, aby bylo dosaženo potřebného evolučního aranžmá a podle plánu máte jen jedno slunce. To znamená, že jen nemnozí vás budou kdy hledat v tomto malém solárním systému na konci galaxie, která je velmi průměrná ve svém umístění.

 

Vaše planeta je naprosto unikátní. Přestože mnozí ve vesmíru mají „volbu“, vaše planeta je jediná se svobodnou volbou vyvíjet se duchovně do místa, kde se skutečně setkáte se svojí božskostí… se svobodnou volbou přivést celý svět bytostí do statusu vzestupu nebo destrukce. Žádný jiný svět nemá tento rozsah nebo smlouvu nebo důvod jako tato Země. Vaše je jediná se svobodou volby jak vysoko nebo nízko vibrovat!
Takže označení „jediná planeta svobodné volby“ znamená mnohem víc, než si myslíte. Jednoho dne budete rozumět, že Země je unikátní… jediné místo, kde Bůh sídlí uvnitř biologie zvané ČLOVĚK.

Přeložila Satu Satu

 

 

Výzvy vedoucí ke spirituálnímu růstu

Otázka: Drahý Kryone, v několika svých dílech jsi stručně zmínil, že ochlazování kontinentů je pro nás velmi prospěšné. Mohl bys prosím podrobněji vysvětlit proč a jakou roli to hraje při zvyšování našeho vědomí? Díky. Ve Světle Tvá, Christie.

 

Odpověď: Mnoho lidí to nyní pochopilo a jaké překvapení – uvědomit si, že to nemá co dělat s teplotou!

 

Naše poznámky, které jsme předali před dvanácti lety, se vztahují zcela a naprosto k magnetismu systému mřížky této planety. Posun pólů vytváří energii, která usnadňuje manifestaci (zhmotnění). Nejhustší vědomí je kolem rovníku. Některá z vašich „nejosvícenějších“ měst jsou poblíž horní a spodní části zemských pevnin. Nejhlubší problémy jsou kolem rovníku. Žádný člověk to ještě nestudoval ani se neptal „proč“. Je to o rovnováze, ne o spravedlnosti. A každý, kdo se narodil v těchto oblastech, si aktivně zvolil zde být.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Vzestup

Otázka: Nejdražší Kryone, velmi tě miluji. Nejlepší věc, která se v mém životě stala, byla pravda, kterou přinášíš od Ducha (Svatého). Kompletně to změnilo můj život. Má otázka se týká Vzestupu. Prosím, řekni mi, co bych měla v tomto okamžiku svého života vědět o Vzestupu. Moje největší touha ze všech je vzestoupit, ale zůstat na planetě, abych mohla pomáhat svým bratrům a sestrám.

 

Dále také velmi toužím spojit se se Vzestoupenými Mistry, abych u nich mohla studovat, jak uskutečnit Boží Plán na Zemi. Nedávno jsem byla intuitivně přivedena k rozjímání se Vzestoupeným Mistrem Kuthumim. Zajímala by mne tvá rada v tomto.

 

Odpověď: O vzestupu bude celé velké Kryonovo učení, které začne na konci února a bude publikováno. (Nevím, kdy byla tato odpověď přijata, v této sekci to neuvádějí – pozn.př.)

 

Můžete obdržet moudrost kteréhokoli Vzestoupeného Mistra, ale ten, který má pro vás nejlepší odpovědi, má vaši tvář. Je na čase, abyste pochopili, že žádný mistr, který kdy na Zemi žil, vám nemůže dát víc informací než zdroj, který máte uvnitř sebe. Všichni Vzestoupení Mistři přinášeli stejnou pravdu a ta je dostupná při procesu, který nazýváte Vzestup. Je to osobní a potřebujete pouze já spolu s Vyšším Já.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Vzestup – Dualita

Otázka: Drahý Kryone, v channelingu nazvaném „Spolutvoření vysvětleno“ jsi říkal, že se nacházíme v dualitě a vždy budeme. Jsem zmatený tou částí „vždy budeme“. Když dosáhneme statusu vzestupu, nebudeme mimo dualitu?

 

Odpověď: Drahý, nenech se zmást tím, co si myslíš o „vzestupu“. Úplný vzestup by znamenal opustit Zemi a navrátit se domů. To, co máte, je povolení k vzestupným vibracím, které povedou ke schopnosti vytvořit si další život, zatímco zůstanete ve stejném těle. Stále budete v dualitě, ale lehčí, s mnohem větším uvědoměním.

 

Vrať se zpátky a přečti si příběh Michaela Thomase v Kryonově knize podobenství, Cesta Domů. Je to skutečný příběh vzestupu, který vás učíme dnes.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Vždy ve stavu Lásky

Otázka: Drahý Kryone, jsi vždy ve stavu „LÁSKY“? Myslím tím, jestli máš vždy s přehledem soucitnou hlubokou lásku ke všemu, co je, k nám, k sobě? Celou dobu?

 

Odpověď: Ano! A kosmický vtip tkví v tom, že ji máte i vy! Skrývá se ve vaší dualitě, ale je základní přirozeností vás všech. Může se to zdát těžko uvěřitelné, když vidíte rozdílnost těch okolo vás, zejména těch, kteří jakoby v sobě měli pouze tvrdost a jakoby necítili žádný soucit. Realita je to, co stvořili. Každá Lidská bytost má svobodu volby.

Přeložila Marie Kuchařová

 

Záměr

Síla záměru je božský katalyzátor pro spolu-tvoření. Čistý záměr posunuje lidstvo dopředu, a je to síla, která způsobuje reakci Země na lidské vědomí.

 

Přestože se síla záměru změnila, a nyní jsou k dispozici nové způsoby, jak ji modifikovat, aby to byl mnohem mocnější prostředek, vždy to byla hybná síla vaší reality. Byl to lidský záměr, který způsobil novou energii na Zemi. Byl to lidský úmysl, který zrušil předpovídaný Armagedon (r.2000). Je to lidský záměr, který právě teď vytváří na této planetě podmínky, které směřují k potenciálu Nového Jeruzaléma.

 

Drazí, pokud se setkáte s člověkem nebo entitou, která vám bude říkat, že záměr je starý a není už potřeba, měli byste o tom velmi přemýšlet. Takové tvrzení je daleko od pravdy. Někteří vám budou říkat, že záměr se přetavil na něco jiného. To ano… na mocnější záměr. Z pohledu starého a nového je záměr velmi, velmi starý… a je nesmírně potřebný v nové energii. Od počátku lidstva je považován za měřítko, které může změnit samotnou historii. Je to posvátný, božský nástroj stvoření, základní síla s rozsahem umožnit lidstvu přepsat historii a tím změnit vibrace planety Země. Po 20 let jsme vás učili, že síla záměru vždy byla jedním z klíčů k osobnímu tvoření. Ke spolutvoření. Čistý záměr je vidět v člověku jeho svatou energii. Je úžasný. V energetickém spektru je to vzácná ZLATÁ.

 

Čistý záměr je vším! Toto učení se nezměnilo v žádném z našich sdělení a nezmění se ani do budoucna. V Zemi nové energie, s novými magnetickými a krystalickými změnami, byla síla záměru kompletně přetavena. Stává se větším a mocnějším nástrojem. Jaký je tvůj záměr s tvojí biologií? Jak často mluvíš se svými buňkami? Jak často jim říkáš, co jejich šéf (ty) chce, aby dělaly? Co kdybys jim řekl, aby se vrátily do podmínek podobných těm, když ti bylo deset let? Můžeš se tomu smát… dokud to nezačneš dělat. Začni mluvit se svojí buněčnou strukturou; začni mluvit se svými krevními skupinami; začni si uvědomovat, že tvoje buňky naslouchají záměru tvé vlastní mysli a nechej si dělat pravidelné krevní zkoušky, aby sis potvrdil, co sám tvoříš. Vytvoř si svůj vlastní 3D důkaz o záměru v této nové energii.

 

Když se začnete zbavovat vnitřních nevyrovnaností a nemoci začnou odcházet, vzpomenete si, kde jste o tom slyšeli. Záměr má co do činění s naladěním se na novou stanici. Požehnaný je člověk praktikující čistý záměr ve všech aspektech svého života. Neboť to je způsob, jak vystoupat po schodišti Přechodu (do reality Nové Země). Neboť takový člověk uvidí tvář Boha a bude to jeho vlastní. Neboť takový člověk se natáhne a chytne se rukou svých průvodců, kteří jsou kolem a už se jich nikdy nepustí. Záměr je energie Nového Věku. Ne všechno, co je staré, bude odplaveno. Někdy to nejstarší je nejnovější. Tak to funguje.

 

Otázka: Drahý Kryone, četl jsem o důležitosti slova úmysl (záměr), ale nemám úplně jasno, co přesně znamená. Říkáš, že pravý úmysl/záměr je potřebný, ale moje babička říkávala, „Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly“, a moje dcera má pořád v úmyslu uklidit si pokoj, ale nikdy to neudělá. Myslím, že záměr, aby měl smysl, musí být vyjádřen pozitivní akcí.

 

Odpověď: Drahá, vynechala jsi druhou polovinu, kterou učíme roky. Říká se tomu „čistý úmysl“ a toto je vysvětlení, které jsme definovali mnohokrát. Je to interdimenzionální čistota, která je duchovní. Neexistuje čistý úmysl uklidit si pokoj. Je to spirituální atribut, který byl definován jako úmysl, stejný, jaký měl Abrahám, když zvedl nůž, aby ho zabodl do hrudi svého syna. Byl veden čistou opravdovostí, kterou se nedalo otřást a která vychází z podstaty lidské duše.

 

Nemůže být popřen. Je „čistý“, pokud je absolutně správný pro vaši cestu a je to vědomí v jádru vyšší bytosti. Považujte ho třeba za andělský úmysl, neboť se týká vás, vaší životní lekce proč jste sem přišli (na Zemi). Je velmi mocný a řídí všechno, co je před ním, když je dokončen a uveden do hry.

Přeložila Satu Satu

 

Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  – Otázky a odpovědi (Q&A)

 

 Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.
 Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu,
že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně
aktivních zdrojů.

Člověk – Stavy Bytí a Vývoj – Karma a Životní lekce

 

Karma a Životní lekce

Otázka: „Jaký je rozdíl mezi karmou a životní lekcí? Nebo jsou obě totožné?“

 

Odpověď: Jelikož všechno souvisí se vším, můžeme říct, že ani toto nemůžeme kompletně vyjmout z „batohu“ karmické energie; nicméně přemýšlejte o karmě jako o „tlaku, který vás umístí do drážky vhodnosti“.

 

Karma je o skupině kolem vás, vašem místě v této skupině a o emocionálních energiích, které na základě toho vzniknou. Můžete říci, že karma je vodítkem k dluhům pro všechny lidi na planetě. Vytváří čtyři či pět generací hasičů a policistů, lékařů či vojáků. „Zapadnete do drážky“ toho, co si myslíte, že máte dělat, či toho, co vám řeknou vaši rodiče, a děláte to!

 

Karma je dávná a pomalá. Noví lidé mají volbu, ale s následky. Musíte nyní pochopit a vyvinout zodpovědnost. Žádné další oběti, žádné další náhody a naprostá zodpovědnost za všechno kolem vás; toto jsou nová pochopení.

 

Životní lekce, na druhé straně, je mnohem více osobní. Ačkoli může být tento atribut samozřejmě spojený i s karmickou energií, zůstává s vámi, i když je vaše karma rozpuštěna. Takže víte, že je to mnohem hlubší než karma a patří k vaší individuální duši a ne ke skupině. Je přenášena z života do života, stejně jako karma, ale jiným způsobem.

 

Karma je o situacích s dalšími lidmi, nedokončených záležitostech, pocitech k dokončení a systému v interakci. Životní lekce jsou naprosto a kompletně osobní a pouze o vás s vámi.

 

Typické životní lekce, které je potřeba se naučit, jsou uvedeny níže. Vězte, že k vám patří pouze tehdy, pokud cítíte, že ano. Každý člověk má jednu či více a každý člověk s ní (nimi) přichází. Jakmile je člověk vyřeší, pak se toto řešení přenese do dalšího života a lekce se už nikdy nemusí opakovat.

Naučit se milovat
Naučit se naslouchat
Naučit se dostávat (přijímat)
Naučit se milovat sebe
Naučit se říkat svou pravdu
Naučit se, jak nebýt obětí
Naučit se, jak nenechat nikoho, aby mne definoval (vymezoval)
Naučit se cítit své vlastní mistrovství
Naučit se žít s ostatními lidmi
Naučit se přestat obviňovat ostatní
Naučit se vystoupit z duality (vymanit se z karmy)
Naučit se starat se o sebe víc než o ostatní
Naučit se, že si zasloužíme být zde a že nejsme nečistí, když se narodíme.

 

Každá z těchto lekcí je hluboce osobní. Nejsou spojeny s rodinou, karmickou drážkou či skupinovou energií. Jsou vaše osobní a pracujete na nich v průběhu několika životů, stejně jako na vaší karmě. Nicméně, v této nové energii, jsou všechny předloženy k řešení.

 

 

Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  – Otázky a odpovědi (Q&A)

 

Překlad Marie Kuchařová  pro www.kryon.webnode.cz.

Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

 

zpět