Otázky a odpovědi 7 – Kryon

Otázky a odpovědi 7 – Jiné civilizace a Doby

 

Agartha, Shamballa, Hitler atd.

Otázka: Drahý Kryone, rád bych věděl o Hitlerovi, pravdu o Holocaustu, Agarthě a Shamballe. Mají nějakou spojitost s Atlantidou a Lemurií?

 

Odpověď: Drahý, Hitler existoval, aby naplnil proroctví o Židech, a tlačil je na místo, kde eventuelně mohli mít své vlastní území. Holocaust byl každopádně přesně tak strašlivou událostí, jak říká historie, že byl, a je to příkladem zla, které je v rámci každé jednotlivé lidské bytosti na planetě. Říkali jsme vám, že „ďábel i nebeští andělé, všichni sídlí v každém z vás“. Musíte to vidět zcela jasně u Holocaustu.

 

Agartha (Dutá Země): To je interdimenzionální atribut planety a NENÍ 4D. Uvnitř Země nenajdete Lidi. Ale spousta života tam JE a je interdimenzionální. To zahrnuje i Lemuřany z Mt.Shasty, a mnohem víc. Je tu vždy tendence lidí k „4Dimenzionování“ všeho, co cítí intuitivně. Mnohé z toho, co je zde, je reálné, ale v multidimenzionálním stavu.

 

Shamballa: Váš pohled se může lišit, ale řekněme, že je to jméno jádra léčivé energie Univerza. Mnozí ji objevují a pojmenovávají ji mnoha jmény. Všechno toto je vhodné, protože jméno není důležité. Co je důležité, je to, že ji teď používáte!

Přeložila Jani

 

Atlantida

Otázka: Drahý Kryone, právě jsem na internetu četl informaci, kterou Kryon předal přibližně v listopadu 2001 v Nové Anglii. Přesně jsi datoval časovou linii Atlantidy a tehdy dodal i nesporný důkaz o tom, že Atlantida byla v Arkansasu. To není to, co jsem četl v Knize 9. Mluvili jste o artefaktech. Nevěděl jsem, které skupině lidí jsi to říkal, ale myslel jsem, že by to mohlo být trochu víc kontroverzní, jelikož jsi to nerozváděl. Můžeš to upřesnit?

 

A také: Žiji na vodě, na jezeře, které spojuje vnitřní pobřeží regionu. Viděl jsem ptáky létající v kruzích po celém obvodu jezera po dlouhou dobu mezi 2. a 3. hodinou ranní. Neobvyklé?

 

Odpověď: Nedělejte Lidské závěry o minulosti. Za prvé, uvědomte si, že „Atlantida“ nebyla jen město (ačkoliv spousta si myslí, že ano). Je to rasa. Je to filosofie, a je to vědomí. To jsou prostá fakta. Kombinujte toto v cokoliv, jak si to přejete nazývat, ale neomezujte to do mytologie, kterou nyní nazýváte Atlantida.

 

Existují důkazy o rase žijící na Zemi před 10 000 lety. Na planetě se nacházejí artefakty, které to dokazují. Některé z nich, které jsou blíže povrchu, jsou v Arkansasu. Jednoduché. Tato informace nemá cílenou polohu, Země se změnila poté, co tu ta původní civilizace byla. Na místo toho to dává důkaz… na zkušenosti založený důkaz, že vaše současná historie je nekompletní, a že tedy nerozumíte tomu, kdy Lidstvo začalo. Pevninské plochy byly spojené, existovaly rasy a náboženství, kterým nepřipisujete důvěryhodnost, a věda byla rozvinuta daleko nad rámec toho, co byste mohli očekávat.

 

Chápali světovou navigaci a také koncept vašeho solárního systému byl znám. Artefakty, které by mohly být nalezeny, vám to dokáží. Některé již byly objeveny, ale jsou právě izolovány. Pokud v tom budete pokračovat, nic z toho nebude odhaleno. Toto izolování vzniká na základě strachu a ničeho jiného.

 

Kontroverzní? Velmi. Jiní najdou tyto artefakty a představí je světu, jen aby se jim ostatní vysmáli skrz obrovské zkreslení toho, co vás učili. Dokonce i když pro to budou důkazy, otočí se jiným směrem. Očekávejte to, ale eventuálně může dojít k pochopení, když dostatek lidí uvidí pravdu, pak ta může zvítězit. Tak je to pokaždé. Pak mohou být učebnice pomalu přepisovány.

 

O ptácích? Jsou zmatení. Jejich migrační scénáře sledují vzory staré mřížky, které už neexistují. Vytvořte pro ně útočiště, nebo nepřežijí. Jednoduše nevědí, kterým směrem letět.

Přeložila Jani

 

Egypt

Otázka: Drahý Kryone, ve Tvých knihách a Otázkách a Odpovědích jsem ještě nenarazil na informace o starověkém Egyptě nebo o pyramidách. Jsou některá poslední tvrzení, že by se proslulá Síň Záznamů mohla nacházet pod Sfingou, pravdivá? Je zde nějaká náležitost, kterou nám nyní můžeš říct o starověkém Egyptě, nebo o Síni Záznamů?

 

Odpověď: Nezaměňujte Síň Záznamů s Jeskyní Stvoření, kde jsou uloženy Akášické záznamy. Ačkoliv je fyzická, nikdy nebude nalezena, není nikde blízko Egypta.

 

Sfinga není ničím víc než tím, čím se zdá. Co je pod ní, může být objeveno, ale bude to důležité pouze pro egyptology. Pyramidy jsou pro vás také zajímavé, obzvláště vztahy mezi matematickými výpočty a polohou Slunce, ale většina z toho je výsledek pověr, kulturního náboženství doby a zaujetí solárním systémem. Přidejte tam něco, co je velmi mystické a některé důležité chybějící kousky vaší historie, a toto puzzle naléhavě volá po objevení. Nicméně, jsou velmi kompetentní lidé, kteří jsou v procesu odhalení něčeho z toho. Naše učení se raději zaměřují na velmi odlišný druh lidí na planetě v této době… na vás. To je důvod, proč naše informace tráví velmi málo času ve vaší starověké minulosti.

 

Některé z věcí, které jsme vám říkali, vztahující se k vaší historii, dokonce uvedly rozpory uvnitř vašeho vlastního systému přesvědčení. Někteří dokonce zpochybňují Kryona a porovnávají, co jim bylo řečeno o minulosti s tím, co odhalil. Moje informace nebyly stejné; tudíž staré informace „vyhrály“. To je způsobeno „závislostí“ mnohých z vás na tom, co si myslíte, že se stalo. „Nosíte své spirituální klobouky“ toho, co vám někteří řekli, že se stalo, což vás odvádí od paradigmatu „teď“ a od toho, abyste zjistili, co se opravdu mohlo stát. Tyto sklony některých z vás – opírat se o něco, co cítíte, že se stalo – jsou důvodem, proč vám nedáváme příliš často informace o tom, co se opravdu stalo. Místo toho si přejeme, abyste se kolem sebe rozhlédli teď, a zažívali to, co se děje dnes. Dodáváme vám odvahu upustit od starých strachů.

 

Nechejme na důkaz toho, co vám říkáme nyní, ukotvit vaši víru. Podívejte se, jestli to, co jsme vám říkali v uplynulých deseti letech, dává smysl pro energii Země v uplynulých deseti letech. Používejte intelekt, logiku a intuici dohromady k vytvoření rozhodnutí, a ne to, co vám kdo říkal v minulých diskuzích. Vy jste ve zcela novém paradigmatu existence. Žádný z vašich proroků vám neřekl nic o tom, co se teď děje, všimli jste si toho? Není proto možné, že se změnila i vaše spirituální realita? Jsou někteří z vás tak zaseknutí ve staré realitě, že jakákoli další informace musí být „podvod“? Přemýšlejte o tom. Někteří z vás by byli šokováni, kdyby věděli, jaká vaše historie opravdu je. Pokud to případně zjistíte, co uděláte? Popřete všechny důkazy, které Země vydá?

 

Co se stalo ve vaší dávné minulosti už není hlavním tématem. Nechme to ostatním. Jediné, co je v tuto chvíli důležité, je práce, kterou máte jako Pracovník Světla teď.

Přeložila Jani

 

Lemurie

Na začátku, mnozí z vás, kteří jsou dnes nazýváni Pracovníci Světla (Lightworkers) byli součásti Lemurské zkušenosti na Zemi, života v čase a prostoru, o kterém vaši historici tvrdí, že se nikdy nestal. Byl to jiný druh společnosti a bylo to „zahřívací kolo“ k tomu, co mate dnes. Vaše těla nejsou úplně stejná jako byla tehdy, a mnohé je dnes jinak. Je to také důvod, proč vám říkáme, abyste se nedívali tak daleko do minulosti, pokud chcete vědět o své „současné historii“. Protože Lemurie existovala v době, kdy dualita nebyla tak výrazná, nebo energie nebyla tak nízká (frekvence) jako dnes. Planeta byla zcela zbavena teto společnosti (katastrofa, která zničila Lemurii) a restartována. Všichni jste k tomu dali svoleni, ale na jiné významné úrovni, jako Lemuřane, abyste se připravili na tuto dobu, kterou žijete na této planetě. Vaše Lemurské vlastnosti (pokud je máte) jsou vlastnosti té zkušenosti na počátku Země, která byla plná velkého vědeckého poznání a rozdílu v DNA. Existuje dnes mnoho Lemuřanů, ale jen malá část z nich se dozví o Kryonovi. Jste roztroušení po celé Zemi, ale všichni se do určité míry probouzíte.

 

Lemurská civilizace byla největší jakou kdy tato planeta viděla – ne velká co do počtu, ale co do VĚDOMÍ. Trvala 20.000 let a žila v míru. Jejich pojem času byl velmi jiný než dnes, neboť měli kvantové vědomí, věčný stav bytí. Nic takového se nestalo v zaznamenané historii lidstva. Neznáte nic, co by se ji podobalo. Vědci říkají „To je nemožné. Tak dávno neexistovaly žádné civilizace.“ To, že neexistuje žádný důkaz je záměrné, protože planeta Země je velice dobrá v tom, že zahlazuje stopy lidstva. Jen se podívejte na to, co studujete dnes. Neboť nemůžete najít nic staršího než 4.000 let. Všechno ostatní bylo zničeno, potopeno, odplaveno, probořeno, zničeno navždy. A aby to vymazání bylo ještě víc dokonalé, civilizace tehdy byla na suché zemi uprostřed Pacifického oceánu – dnes tomu tak není.

Přeložila Satu Satu

 

Otázka: Jak můžeme vědět, jestli jsme Lemuřané? Je to důležité?

 

Odpověď: Ne, to opravdu není důležité, vzít na vědomí, co si myslíte, že je vaše minulost. Spirituální realita je, že jestliže jste byli Lemuřané, je to vaše současnost, na co byste se měli dívat.

 

Nejdůležitější věcí o vás je to, kdo jste nyní. Jestliže jsi byl ve vzdálené minulosti Lemuřan, tak to již není „minulý“ atribut. Energie planety je otevřená lemurské energii, a spirituální semínka byla vsazena zpět než budou nyní zalévána. To znamená, že „Lemuřané ve vás“ se začínají rozvíjet, kvést. Vůbec to není atribut „minulosti“. Je to tu nyní.

 

Nezaměřujte se nebo neuvažujte o těchto věcech. Není to důležité pro vaše studium. Máte toho dost co dělat, abyste zvládli „těžké pozvednutí“, které všichni Lemuřané cítí v tuto dobu.

Přeložila Jani

 

Otázka: Kryon se zmiňuje o některých posluchačích jako o Lemuřanech a někdy jako o andělech. Prosím o vysvětlení. Znamená to, že pouze lidé, kteří prošli specifickým setkáním jsou Lemuřané?

 

Odpověď: To není tak těžké. Vy všichni jste andělé, protože jste všichni božští a také věční. Vždy jste byli a vždy budete částmi Boha.

 

Ale na začátku, mnoho z vás, kteří jsou nyní nazýváni Pracovníci Světla, bylo součástí Lemurské zkušenosti Země, a žili v čase a místě, které vaši historici popřeli. Byl to odlišný druh společnosti a byl „rozcvičkou“ pro to, co máte nyní. Vaše těla nejsou přesně stejná jako byla tenkrát, a mnohé je nyní odlišné. To je také důvod proč vám říkáme, abyste se nedívali tak daleko zpátky, když se chcete dozvědět o vaší „současné historii“. Protože Lemurie existovala v době, kdy dualita nebyla tak velká, nebo energie tak nízká, jako nyní. Planeta byla „čistě uklizená“ od této společnosti, a byl proveden restart. Toto jsou staré zprávy, a my vám je již předali. Vy všichni jste pro to dali svolení, ale na velmi hluboké úrovni, coby Lemuřané, jste se připravili pro tento čas na planetě.

 

Vaše andělské vlastnosti jsou vlastnostmi Boha. Vaše lemurské vlastnosti (jestliže je máte) jsou vlastnostmi rané zkušenosti na Zemi, které byly plné vysoké vědy a DNA rozdílů. Skupina, která přijde na Kryonův channeling, je často plná bývalých Lemuřanů, protože mnoho z vás, kteří se „probouzíte“ do nových spirituálních pravd, má tento Lemurský původ starých duší. Z mého pohledu jste ale také všichni andělé. Když se k vám takto obracím na setkáních, jde o pozdrav a vyjádření úcty. Žádám vás tím, abyste se rozvzpomněli na to, kdo jste. Je mnoho bývalých Lemuřanů a pouze zlomek z nich se kdy dozví o Kryonovi. Jste po celé planetě, ale všichni se probouzíte na určité úrovni.

Přeložila Jani

 

Historie Lidstva na Zemi

Země je velmi stará, ale lidstvo není. Byl zde velmi dlouhý biologický vývoj, který mnozí nazývají evoluce. Ano, biologie planety se vyvíjela, což je posvátný způsob, jak ji Bůh rozvíjí. Není to v rozporu s ničím, kromě omezeného myšlení mnoha lidí, kteří si přejí, aby to tak nebylo. Zavedu vás do velmi nedávné minulosti… nedávnou ji vidím já a kameny. Chci vám představit obraz planety.

 

Před 100.000 lety byl počátek toho, čemu říkáte osvíceny člověk. Pouze před 100.000 lety. Vývoj lidských bytostí existoval dlouho předtím, ale člověk neměl duchovní schopnosti ve své DNA. Byl jen biologie. Vaši antropologové vám to potvrdí. Najdou mnoho kostí a řeknou vám, jak staré lidstvo je. Jsou to jen biologicky vyvinutí tvorové, kteří ještě nebyli součástí scénáře, kdy andělské bytosti jsou součástí lidské DNA. (Kryon říká, že na druhé straně závoje jsme andělé – duchovní, božské bytosti, které se reinkarnují jako lidé na Zemi, a v lidském životě si většinou nejsme vědomi toho andělského v nás, které je v nás stále, jenomže po dobu naší 3D mise na Zemi je to zakryté – pozn.př.).

 

Tehdy existovalo 20 druhů lidských bytostí na planetě a vaši antropologové mnohé z nich identifikovali. Všichni jsou velmi rozdílní. Někteří měli hlavy, které byly jinak tvarované, někteří měli dokonce ocasy. 20 druhů humanoidních bytostí existovalo na Zemi společně. Je to fakt běžné evoluce, protože když se podíváte na kterékoli savce, existují v mnoha druzích. Tak pracuje příroda a fungovala stejně i před 100.000 lety. Rozvíjelo se zde 20 druhů humanoidních bytostí. Na několika místech se vyvíjely rychleji a antropologové o tom vědí. Lidé nežili na jednom místě na planetě. Evoluce pomalu tvořila mnoho druhů lidských bytostí jako to příroda dělá se vším – v Západní Evropě, na Středním Východě a na jednom zvláštním místě uprostřed Pacifického Oceánu (Mu-Lemurie).

 

A potom byla planeta najednou záměrně oseta – dle posvátného plánů, designu. Dle tohoto posvátného designu byla planeta navštívena kvantovým způsobem osvícenými tvory, kteří nebyli andělé. Je to těžké vysvětlit, ale stalo se to. Poslouchejte, ve Vesmíru je hojnost života. Některý prochází lekcemi jako vy, některý ne. Biologičtí tvorové žijí na planetách jako je vaše, s atmosférou jako je vaše, ale bez válek. Žiji v kvantovém stavu, ve kterém jsou v dohodě s tím, proč existují na tom místě, planetě. Reprezentují společnosti dvakrát tak staré jako Země. Lidstvo a takto osvícená skupina existovala před 100.000 lety a stále existuje. Je vzdálená světelné roky, přesto vás lehce navštívila. Přišli na tuto planetu, aby zasadili semínka svatosti do vaší DNA. Přišli s povolením, podle plánu a se souhlasem všech andělských bytostí ve vesmíru. Nebyla to náhoda ani to nebylo součástí obléhání vaší planety. Byla to jejich práce lásky.

 

Mluvím o Plejáďanech. Mnoho o nich bylo řečeno, protože když se mluví o těchto věcech, kdy jeden druh tvorů přijde a ovlivní celou planetu, někteří říkají: „To není správné, je to ďábelské, musí to být špatné.“ Ale nebylo. Existuje mnoho dezinformací o Plejáďanech. Chci vám říct, že kdybyste je měli možnost dnes vidět, vypadají velmi jako vy! A jednou, pokud se dostanete do bodu, kde je to vhodné, setkáte se spolu. Budou vám říkat bratře, sestro, a pokud byste měli vzorek jejich buněčné struktury, bude vypadat hodně jako vaše. Protože oni mají samé osvícené lidské rasy a mají moudrost a lásku k Zemi, protože jste jejich setba. Co dali této planete je těžké vyjádřit v 3D rozhovoru. Použitím daru „být se vším v kvantovém stavu“, dali lidstvu na Zemi navíc dvě vrstvy DNA. A stalo se to najednou jen jednomu z 20 druhů tehdy žijících lidských tvorů; druhu, který žije dnes. Jenom jeden druh byl připravený k přijetí tohoto daru.

 

Zeptejte se na to antropologů. Neptejte se je na Plejáďany! Místo toho se jich zeptejte, co se stalo před 100.000 lety lidským tvorům. Řeknou vám, že v protikladu s přírodou,  se na Zemi vyvinul pouze jeden druh lidských tvorů. Co se stalo s ostatními 19? Pomalu vymřeli, neschopni konkurovat s druhem, který měl novou DNA. Je to naprosto protichůdné k tomu, jak funguje příroda, a mělo by to zvednout obočí těch, kteří se zabývají přirozeným výběrem. Je to něco, čeho byste si měli všimnout a je to důkaz toho, co vám říkám.

 

Z tohoto vznikl příběh o Stvoření, který je součástí lidské mytologie. Protože se to stalo tak rychle a tak relativně nedávno v historii Země, vypadá to, že se to stalo v okamžiku, bez toho, aby tomu předcházel nějaký vývoj. Proto si mnozí myslí, že evoluce neexistovala a že Bůh najednou stvořil člověka. Vidíte? Kousek pravdy existuje ve všem, ale většinou je omezen 3D šuplíkem, aby se to lehce vysvětlilo. Rajská zahrada, pokušení dobra a zla – to je metaforický obraz toho, co se stalo, když jedna skupina lidí dostala dvě nové DNA vrstvy poznání. Protože najednou se začali chovat mimo proces duality, vědomí světla a temna.

 

Ty dvě DNA vrstvy navíc slouží k testu na Zemi, která se stala jedinou planetou svobodné volby ve své době. Jedna vrstva obsahuje Akášické záznamy všech andělských duší, které se budou reinkarnovat přes lidské tělo. Lidstvo se stávalo duchovním – ne najednou, ale velmi, velmi pomalu v období 50.000 let. Andělé začali proces přicházení na planetu Zemi přes lidské tělo jako nástroj k tomuto testu na Zemi. Teprve tehdy se člověk stával takovým, jak ho známe dnes. To znamená, že skutečně osvícené lidstvo je pouhých 50.000 let staré – vlastně velmi mladé!

Přeložila Satu Satu 11/2008

 

Poznámka ke kopírování:

Původní zdroj: www.kryon.com  - Otázky a odpovědi (Q&A)

Překlad Jani (www.vedomisvetla.webnode.cz)  a Satu Satu
pro www.kryon.webnode.cz.
Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít
za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude
připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

 

zpět