Otázky a odpovědi 8 – Kryon

Otázky a odpovědi 8 – Temné stránky

LUCIFER

Otázka: Drahý Kryone, kdo je Lucifer a jaký byl důvod jeho Luciferské vzpoury?

 

Odpověď: Víme, že zklameme mnohé a naštveme ještě víc, ale není žádný ďábel, a nikdy nebyl žádný skutečný Lucifer. Všechno to byly metaforické příběhy k tomu, abyste porozuměli sami sobě.
Nejtemnější energie na planetě pochází od Lidských bytostí jako důsledek svobodné vůle. Dokonce i doplněný metaforický příběh o Adamovi a Evě vám měl dát tuto informaci. Svobodná volba znamenala, že člověk mohl zvolit temnotu dokonce i v rajské zahradě. Toho je schopná „dualita“.

 

Pro ty, kteří tomuto nevěří a chtějí si raději myslet, že jsou tu tací, kteří se snaží získat vaši duši, stále máte svobodnou vůli, myslet si co chcete. Ale současně vám to bude bránit vidět vaši velkolepost v Boží lásce, když založíte svoji realitu na strachu a temných entitách.

Přeložila Satu Satu

 

Padlí Andělé

Otázka: Drahý Kryone, rozumím, že jsme andělé v lidské formě. Je možné, že jsme padlí andělé, zmiňovaní v Bibli?

 

Odpověď: Drazí, mnohým se nebude líbit tato odpověď, protože si přejí mít manifestovanou nebeskou a pekelnou mytologii jako výmluvu pro jejich vlastní akce. Neexistuje taková věc jako padlí andělé.Ne všechno, co bylo přeloženo do historických knih vaší Bible je myšleno doslova. Stejně jako my používáme naše metafory, aby nám pomohly vysvětlit učení, je to stejné i ve svatých knihách. Když uvidíte ten termín, chápejte, co původně znamenal: je to označení vaší vlastní božskosti na Zemi. Všichni jste „sestoupení andělé“ v tom smyslu, že jste souhlasili s tím odložit svoji velkolepost a strávit nějaký čas tady. Není to negativní termín nebo vyjádření pro anděla, který spadl z milosti. Nic takového prostě neexistuje. Není čert a není peklo. Jak jsme už řekli, všechny nejtemnější věci, které si dovedete představit byly stvořeny v mysli člověka skrze svobodnou volbu. Dokonce váš vlastní papež toto potvrdil:(parafrázujeme) „Peklo je stav mysli, za kterou jste zodpovědní a kterou jste sami vytvořili. Když se oddělíte od Boha, vytváříte svoji vlastní temnotu.“

 

Když jste součást svatosti, kterou nazýváte Bůh, jste konečná část interdimenzionální polévky. Přísady v polévce nikdy nerebelují nebo neprojevují nesouhlas s celkem (polévkou), neboť jsou součástí struktury celku. Jsou též na straně polévky, čímž chceme vyjádřit, že jsou předpojaté na straně lásky.

Přeložila Satu Satu

 

Temná strana Vesmíru

Otázka: Drahý Kryone: mnohé kultury a náboženství mají mýty, které vysvětlují temnou stranu Vesmíru. Řekl jsi nám, že neexistuje ďábelská strana, ale místo toho, stvoření člověka. Jsou tedy tyto kolektivní mýty součástí naší DNA (kolektivní DNA), kterou jsme vytvořili, jako svaté bytosti, abychom vytvořili podmínky duality? Jak máme řešit tuto věc nebo změnit tuto situaci?

 

Odpověď: Přemýšlejte o tom takto: Situace se nedá změnit. Vytváří podmínky duality, což je součást testu. Otázka by měla být tato: „Jak můžeme vidět za dualitu a řešit ji?“Považujte to za váš největší problém, a místo toho, abyste se ji snažili zrušit, ovládněte ji a zvítězte nad ní. Přidejte do tohoto koktejlu strach, neboť to je bratr duality.

 

Když je bouřka, nesnažíte se zjistit, co ji způsobilo a eliminovat její zdroj, neboť ten zdroj je systém atmosféry všude kolem vás, díky kterému též existujete. Je nemožné, zbavit se zdroje bouřky bez zničení systému. Místo toho budujete majáky a lodě a budovy, které bouřce odolají. To jest, když jste v bezpečí, pokojní, a cítíte, že jste ji ovládli, když váš osobní život tím není ovlivněný. Bouřka zuří dál, stejně jako bude dualita. Ale maják byl vybudován do bouřky, je velmi klidný v celé své životní zkušenosti.

Přeložila Satu Satu

 

 

Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  - Otázky a odpovědi (Q&A)
Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.
Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu,
že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně
aktivních zdrojů.

 

zpět