Mé zkušenosti se Šambalou

Moji milí,

chtěl bych vás obeznámit, jak je to vlastně s léčením Shamballou a proč jsme změnili název Shamballa 1024 na jen Shamballa ( Šambala).

 

Léčení Shamballou je jiný druh léčení než obvykle znáte – je to léčebná meditace se světelnými bytostmi ze Šambaly.

Spolupracuji s bytostmi světla, hlavně s Metatronem a Sandalfonem. Vlastně jsem byl od Metatrona v roce 2004 na jednom z jeho seminářů upozorněn na tuto léčebnou energii. Metatron je můj mentor a velmi si vážím jak jeho, tak i jeho protějšku Sandalfona.

V roce 2005 jsem začal jezdit z Německa sem a energii jsem v dobré víře rozdával za pár korun každému, kdo projevil zájem. Stal jsem se tak zakladatelem Shambally v Čechách a na Slovensku.

 

Zasvěcení do Šambaly se rozšiřovalo mezi lidi podivuhodnou rychlostí. A jak to někdy bývá, také se s podivuhodnou rychlostí začaly vynořovat učitelé, kteří davali různá omezení typu toto nesmíte a toto musíte.

Někteří bohužel upravili i můj manuál,  a přidali do něj (snad v dobré víře podat informace)  jak přesně bytosti Šambaly vypadají a jaké mají vlastnosti a určení. Dokonce tam dali i obrázky a někteří i symboly. Bohužel přes tyto obrazy se napojují úplně na něco jiného ve čtvrté dimenzi, místo na devátou a výš.

 

Ještě že s námi lidmi mají duchovní bytosti svatou trpělivost. Bytosti zasahují tehdy, pokud je jejich pomoc k užitku, k vývoji člověka. Někdy je lepší nezasahovat, aby každý mohl prožít takové zkušenosti, které si přeje.

 

Přesto mi to nedá a nechci mlčky přihlížet, jak někteří učitelé bez duchovní čistoty a vlastní praktické zkušenosti vymýšlí zbytečné nesmysly a pro vlastní výhody a důležitost dělají Šambalu složitou.

 

A tak se tedy stalo, že existuje například jedna „Shamballa“, která nemá nic společného s tou mojí přivezenou do Čech. Tato „Shamballa“ je egregor jedné známé paní z Prahy, říká jí Šambalka. Zjistil jsem, že tento egregor ještě jakžtak funguje u zasvěcených v první generaci. U těch dalších generací už moc nefunguje a dokonce lidé tu cítí něco divného (nedokáží se spojit s energí, protože většinou nevědí jak;  podobné je to i s léčením). Tato energie se vyznačuje na internetu hlavně tím, že se předává velice levně a že lidi k tomu nedostanou žádný manuál pro Shamballu.

Tato Shamballa se vyznačuje i tím, že všichni do ní zasvěcení vlastně nevědí, co s ní mohou dělat. Lidé si při iniciaci do tohoto egregoru nevědí rady. Ta paní je velice dobrá manažerka. Dokonce už zasvěcuje do 5.stupně, který v normální Šambale neexistuje, protože s těmi 4 základními stupni dostanete celý potenciál Šambaly – tedy v té z mé línie Šambaly. A odtud už „musíte“ jít sami, nikdo nedostane to, na co nemá. Mojí línii poznáte tak, že dostanete můj manuál pro Šambalu, je tam mé jméno a jméno Evy, mého duchovního dvojčete.

 

V egregoru existuje všechno to, co do něj člověk i se všemi svými strachy a programy (a pak i ostatní lidé tohoto energetickoinformačního pole/egregoru)  vkládá… Spousta lidí od ní, se nechávají zasvětit/iniciovat u nás do Šambaly znovu a dozví se i návod, jak s energií zacházet. A cítí ji, oproti naladění do 5. stupňů mnohem silněji už při naladění do 1. a 2. stupně.

 

Na začátku v roce 2003 měla  Shamballa 1024 symbolů plus 512 zvířecích. Taky jsem to tak ze začátku učil, než jsme zjistili, že situace se mění. Na Zemi a i na nás dopadá každým rokem čím dál víc energie než v roce předchozím. A tak se proces  neustále urychluje. Při tomto procesu se pro nás energie Shambally také zvětšuje a rozšiřuje. Můžete si ji představit jako vějíř energií, který se neustále čím dál víc rozvírá a přechází vlastně do nekonečné spirály. Proto Shamballa už nemá jen těch 1024 symbolů, ale už mnohem, mnohem víc.  Proto jsme změnili manuál Shambally 1024 na jen Shamballu. Ve vyšších dimenzích existuje jen jedna Shamballa a Vy se můžete s touto energií Shambally spojit.

 

Ostatní Shambally 2002 a 3110 (teď už i 4096, 5120) jsou jen nepochopení této energie, kterou jeden pán z Prahy „channeloval“ někdy v roce 2007 a o rok později tu další a jak je vidět, pořád si nedá pokoj. Tenkrát jsme s Evou zjistili, že se nachází v té stejné Shamballe. U této energie je totiž obvyklé, že po nějaké době práce s ní, se posunete na další stupeň, který se může jevit jako nový nárůst energie, protože je silnější než předtím.

Ale není to tak, že byste dostali novou energii, nebo nový energetický systém, je to opravdu jen zvýšení počtu symbolů v nás a zvýšení průtoku energie naší nervovou soustavou. Jeho nepochopení této energie a následné vydávání za vyšší stupně Shambally, zmátlo spoustu lidí, kteří si chtěli co nejrychleji navýšit své vibrace. Nemůžete dostat něco, na co není Vaše nervová soustava připravena.

 

A ještě něco, pokud někdo dostane nějakou energii, dostane i to, co se s ní dá  dělat. To pán z Prahy nedostal, opsal můj manuál, něco málo k tomu dopsal sám a bylo to na světě. To samé platí i pro zahraniční energii Shamballa 12D.

Zasvěcení, tak jak ho znáte, není vlastně zasvěcení ale jen iniciace. To platí pro jakoukoli známou energii tady na Zemi včetně Reiki. Iniciace znamená, že jste do té které energie iniciováni a pak už s ní musíte pracovat a rozvíjet v sobě sami a zvyšovat tak průtok energie Vaším tělem. Naše nervová soustava si tím zvyká na neustále se zvyšující vibrace. Nejde to naráz, ale postupně.

Prostě to nikdo za nás neudělá, jen my sami.

 

Míla (17.1.15)

 

 

 

Léčení Šambalou zde.

Mohu přijet i k vám do jakéhokoli města, když  vás bude minimálně 5 a víc zájemců.