Sedm paprsků osvícení

Sedm paprsků osvícení

Archandělé jsou poslové, kteří k nám jednoduchým a praktickým způsobem přivádějí inteligenci vesmíru. Reprezentují sedm principů základních božských ctností – moc, moudrost, lásku, čistotu, léčení, službu a odpouštění – které jsou známy jako sedm paprsků osvícení. Tyto paprsky jsou přiřazovány k sedmi barvám duhy a každá barva je řízena jedním archandělem.

Ty, jakož i každý jiný člověk, máš zvláštní spojení k jednomu nebo vícero z těch sedmi paprsků, což velkou měrou ovlivňuje tvou cestu a tvou službu během tvé inkarnace zde na Zemi. Tvá mise je ovlivňována určitou barvou a kvalitou jednoho paprsku, který tě uvádí to určité rezonance. Proto je výhodou, když zjistíme, s jakým paprskem a jeho ctnostmi máme zvláštní spojení. Můžeme tím způsobit urychlení našeho individuálního vývoje a tím i rychlejší postup na naší cestě.

 

Paprsky a kvality jsou transformovány těmito bytostmi Světla z vyšších dimenzí do naší, abychom je mohli využívat. Na naší cestě nás podporují nejen jako paprsky, nýbrž působí jako průvodci a podpůrné struktury. S mnoha jinými nás podporují v každé vteřině našeho života a je zcela jedno, zda jejich přítomnost cítíme, či ne.

 

Každý z těchto sedmi paprsků má také určitou hlavní čakru, na kterou může působit obzvláště vyrovnávajícím způsobem a přivést nás tím k vyšším úrovním vědomí a posílit naše spojení se Zdrojem. Když jsou naše čakry v dokonalé rovnováze, potom proudí vitalita a čistá energie Zdroje do všech našich těl a vytváří pohodu, zdraví a harmonii a umožňuje nám přenášet kvalitu paprsků do našeho světa.

 

Zasvěcuje se do každého paprsku zvlášť.

Předpoklad: pro předávání dál jakýkoli mistrovský stupeň
Cena jednoho zasvěcení: Kč 500,- , celkem 7 zasvěcení, tedy Kč 3.500,-