Svatý Grál

Svatý Grál

Angela Grötsch:

První „oficiální“ zasvěcení do energie Svatého Grálu a informaci, že jsem hlídačkou Svatého Grálu a jeho energií, jsem obdržela 25. 12. 2003 při chanelingu od Kryona a Archanděla Michaela, což jsem si jako tajemství velmi chránila. Po této informaci jsem začala pracovat s energií Svatého Grálu a sbírala jsem zkušeností při integraci vlastnoručně vyrobených esencí. S pěkným úspěchem, protože esence vykazovaly při používání rychlý zvolený účinek. Jen dvě media to viděla a oslovila mne k tomuto tématu. 28. 06. 2005 jsem obdržela další zasvěcení se symboly Kryona, Tobiáše a Saint Germaina. Další zasvěcení jsem obdržela 29. 06. 2005 od Kryona, Tobiáše a Saint Germaina poté, co jsem sdělila svůj zážitek a rozeslala symboly. Zasvěcení bylo tak intenzivní, že jsem zpočátku vůbec nevěděla, co se mi stalo. Přišlo dalších osm symbolů.

 

Počáteční pochybnosti, zda je to skutečně tak správně, se vyjasnily později v následném chanelingu od Mistra Saint Germaina. Od něj jsem znovu obdržela informaci, že jsem hlídačkou Svatého Grálu a jsem jeho energií. Saint Germain mi sdělil, že už bych se měla konečně rozhodnout. Ptala jsem se: „Jak se mám rozhodnout?“ Je čas otevřít energetické brány a vědění předávat dál a měla bych se však moudře rozhodnout, kdy pro to nastane vhodná doba. Současně jsem obdržela sdělení, jak má být prováděno předání:

 

Existuje trojí naladění na energii Svatého Grálu. Každé naladění zesiluje předešlé. Po třetím naladění může být energie předávána dál. Energie může být použita se symboly i bez nich. Energie se aktivuje sloven: Wahaijama. Čím častěji je vyslovíš, tím silnější je energie. Energie je předávána/přenášena tak, že se s energií spojíš. Vyslov třikrát „Wahaijama“, zahal příjemce do energie a požádej, aby byl zasvěcen do energie Svatého Grálu (1., 2., nebo 3.). Když tok energie ve své intenzitě citelně oslabí, poděkuj, že jsi směl/a provést zasvěcení. Energie proudí k příjemci až hodinu. Jednej moudře a důvěřuj. Jsi veden/a!

 

Carola Hundt:

V červnu jsem obdržela skrze médium kanalizovanou informaci, abych se připravila po svém zasvěcení na Usui Reiki velmistryni na prožitek čehosi překvapivého. To jsem sice vzala na vědomí, nepřikládala jsem tomu však větší význam. To se mělo 30. 6. 2005 změnit. Doposud jsem vědomě nechanelovala (chanelling). Tohoto dne jsem obdržela po zasvěcení Angely do reiki chanelingem symboly 13 – 17. Byla jsem velice překvapena, protože jsem však už věděla o symbolech, které Angela chanelovala, uvědomila jsem si, že těchto pět musí patřit do toho samého systému, což mi bylo na mou otázku také potvrzeno.

 

Nils Gratza:

2. července 2005 jsem obdržel symbol č. 21. Také já jsem dosud nepřijímal žádná přímá poselství. Po obdržení symbolu mi k němu nebyly poskytnuty žádné další informace. Teprve později jsme získali od Mistra Saint Germaina, Tobiáše a Kryona význam symbolu a jak je třeba jej integrovat do energií Svatého Grálu. Nyní je systém kompletní, protože v prvním chanelingu Angely bylo řečeno, že bude 21 symbolů.

 

Počet zasvěcení: 1
Předpoklad: I.-XII. st. Kundalini-reiki nebo Shamballa 1024 nebo Usui+Karuna+Imara
Cena: Kč 2.500,-