Tera-Mai Reiki

Tera-Mai Reiki

Co je Tera-Mai Reiki?

Tera-Mai Reiki je dokonalý léčivý paprsek elementu Země, který byl předán Kathleen Ann Millerové.

 

Začalo to, když obdržela Kathlen Ann Millerová mistrovské zasvěcení do Usui Reiki. Od začátku si byla vědoma, že to nemůže být všechno. Ve svém nitru cítila, že existuje daleko více.

Tak začala hledat, prosit a modlit se. A byla vyslyšena. Energie jí byla krok za krokem odhalována. Tak obdržela úplné zasvěcení a plnou energii. Aby také slovně stanovila, že se „její“ energie odlišuje od té všeobecně známé energie reiki, nazvala tuto energii Tera-Mai.

 

Výuka Tera-Mai Reiki

Tera-Mai Reiki se předává ve třech stupních. Rozdělením na stupně je energie žákovi předávána krok za krokem a tak se v něm rozšiřuje kanál. Tak se s ní učí postupně zacházet.

  • V I. stupni se ještě – obvykle – nepoužívají symboly. Žákovi se rozšíří kanál energie. Tak je schopen nechat sebou a v sobě proudit více léčivé energie. Může také ošetřovat ostatní a nechat energie proudit do klienta a tím zesílit proces sebeléčení.
  • Ve II. stupni se potom učí adept zacházet se symboly. Učí se rušit čas a prostor a posílat energii do minulosti, přítomnosti nebo do budoucnosti a také posílat léčivou energii na velké vzdálenosti osobám, rostlinám, místům, apod. a tím něco ovlivnit.
  • Ve III. stupni, stupni mistr/učitel, je adeptovi mistrovským symbolem přenesena celá léčivá energie a je mu zpřístupněna. Tak je adept schopen zasvěcovat také ostatní do tera – mai a otevřít v nich tuto energii. Adept se potom také učí, jak vytvořit energii zasvěcení a přenášet ji.

Má-li adept mistrovský stupeň v Usui reiki, potom mohou být všechny tři stupně Tera-Mai Reiki předávány v jednom zasvěcení. To je otázka dohody s tvým učitelem/mistrem.

 

Počet zasvěcení: 3
Předpoklad: kundalini-reiki mistr/učitel nebo mistrovský stupeň jakéhokoliv systému
Cena: Kč 3.500,-