Zlaté Světlo reiki

Zlaté Světlo reiki 1-3

 

Na začátku stvořil Bůh nebe a Zemi

a Bůh řekl, budiž Světlo a bylo Světlo.

Zlaté Světlo je Boží energie, která nám pomáhá postoupit v našem osobním a duchovním vývoji.

Zlaté Světlo aktivuje naše sebeléčící síly a povzbuzuje v nás Boží jiskru.

Zlaté Světlo nás přivádí blíže ke Kristovi.

Zlaté Světlo nás energetizuje.

 

Se zlatým Světlem máš např. i přesto, žes málo spal/a dost energie ke zvládnutí všedního dne. Hodí se tedy zvláště pro lidi v sociálních a léčebných povoláních (lékaři), pro manažery, pro mladé rodiče, pro lidi, pracující na směny atd.

Použití tohoto systému pomáhá našemu energetickému tělu, aby přineslo do našeho všedního života vyšší vibraci a aby ji také mohlo udržet.

Každý člověk je spolutvůrce Boha, protože o tom hovoří Boží vůle, když On říká: „Podrobte si Zemi.“ Jako spolutvůrci samozřejmě neseme také velkou odpovědnost vůči Zemi, zvířatům a rostlinám, především však vůči svým bližním.

Vůle Božského je v každém stvoření takříkajíc geneticky zakotvena. Veškerý život je částí Božího plánu, jen my lidé jsme tento plán zapomněli, příp. jej ignorujeme.

Světlo, láska, mír je cílem Božího stvoření a každý jednotlivec k tomu přispívá. Každý z nás může ukázat své vlastní Světlo a také toho druhého, proto také ta volba slova spolu-tvůrce.

 

Počet zasvěcení: 3
Předpoklad: Pro předávání dál, jakýkoli mistrovský stupeň.
Cena: Kč 1.000,-