02-2016 Kryon

Završení kruhu

Tento živý channeling byl přijat v Jacksonville, Florida, 21. února 2016.

Zdravím drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Channeling není vždy stejný. Pro mého partnera to není vždy stejné. Poselství jsou někdy šitá na míru pro ty, co tu sedí. Dohoda s mým partnerem je, že se budou nahrávat všechna poselství ze všech setkání. Celý čas. Někdy jsou ale tak osobní, že proces nahrávání zastavíme. Jako inženýrovi se mu může zdát záhadné, proč to nefunguje. Ale i tak formálně pokračuje v nahrávání. Někteří mohou poslouchat toto poselství, které předáváme na závěr tohoto dne a nebudou cítit to, co budete cítit vy zde na židlích, protože zde nebyli. Někteří z vás jsou si vědomi toho, když stojí a přednáší a já jsem s ním, protože mohou vidět pole mého partnera, když stojí a přednáší a já jsem s ním.

.

Té představy, že si sedne na židli a tehdy „zapne Kryona“ se zbavil už před lety. On se mnou žije. A já žiji s ním. Je to sňatek. Je to soustředění. Je to dohoda, že když ať mluví kdekoli, mohu do toho vstoupit a nasměrovat ho. Někteří to uslyší, jiní zase ne. Někteří si všimnou rozdílu, protože když do něj vstoupím, změní se jeho aura. Pole kolem něj, které nazýváte aurou – které je více než to, co si myslíte o aurách, se okamžitě přeformátuje. Tam a zpět. Někteří z vás jsou vnímaví a mohou to vidět a potvrdit. On channeluje celý den. (Smích)

.

Vím, kdo je tady. Ti, kteří toto mohou poslouchat a nejsou zde, nemusí rozumět těm několika věcem, které řekneme a uděláme. Channelingy někdy obsahují nové hluboké informace z historie, o procesech, které právě přicházejí, o budoucnosti a předpovědích, ale některé takové nejsou. Některé jsou jen o nás, jak tu spolu sedíme a o vzájemné lásce mezi námi. Zabýváme se tím, co se zde v místnosti děje a ti, co budou poslouchat později, jsou jako mušky na stěně. Toto je jeden z takových channelingů. Vy, kteří posloucháte, chci, abyste si byli vědomi toho, že jen posloucháte to, co se děje v místnosti plné pracovníků světla. Protože toto je pro ně. Pro vás, co zde sedíte. Právě teď. Ne pro ostatní. Je tu vítr, který proudí touto místností. Má duchovní poslání a dotýká se všech, kteří ho chtějí cítit. Nikdy předtím jsme tato slova nevyslovili. Někdy je tu synchronicita toho, že se setkají pracovníci světla a staré duše dokonalým způsobem, aby bylo dosaženo některých věcí. Existuje důvod, proč jste se zde dnes setkali; důvod, proč je tu dnes kamarádské spojenectví a přitom jeden druhého neznáte. Ne opravdu. Ale ani nemusíte.

.

Všichni v sobě máte Božskou podstatu. Máte Boha ve svém nitru. Mám tu právě teď pro některé z vás pozvání. Je těžké to vůbec pojmenovat. Lidé chtějí názvy. Ptají se „O čem je toto poselství? Pojmenuj ho, budeme se cítit lépe.“ (Smích) „Dej tomu nějaká slova, nějaký lineární základ, tím že to pojmenuješ.“ Oni to mohou pak zařadit do nějaké zázračné logické kartotéky. A tak to bude v pořádku. (Smích) Ale co když řeknu, že toto je bez názvu? Nebude se vám to líbit. Tak to nějak pojmenuji - Završení kruhu“.

.

Poslouchejte. To, co je lidské, je často velmi lineární. Vše, čím podle vás můžete být, je to, co znáte a co již bylo. Je pro vás velmi těžké vystoupit z něčeho a vstoupit do něčeho jiného, když to neznáte. Mohli bychom všem zde přítomným říci, že se potřebujete posunout do reality odlišné od té vaší. Kde nemůžete vidět půdu pod nohama, ale musíte věřit, že tam je. Nebo že se budete cítit větší než jste, i když se vaše fyzično nezměnilo. Nebo že budete na dvou místech zároveň – tak si na to začněte zvykat. Mnozí z vás by pak řekli: „Nemyslím, že to dnes zkusím.“ Byla by v tom zmatenost, možná závratě, bylo by to i ono. Fyzicky vám to nevyhovuje. Neviním vás, bojíte se takových změn. Pokud věci pro vás fungují, nač byste je měnili? Máte tendenci přemýšlet tímto způsobem. Je to pochopitelné. Úplně. Ale protože přemýšlíte takto, zůstáváte v přímce. Žijete v přímce. Vztahy, které máte – všechny, až na jeden či dva – jsou v přímce.

.

Slyšte, nejste si ani vědomi linearity přímky. Začíná to brzy, u vašich rodičů. Komunikace probíhá v přímce – od vaší mámy, od vašeho otce, k vám a zpět. Z A do B, z B do A. Z A do B, z B do A. Řeknou vám, abyste něco udělali a vy to uděláte. Provádění činností je přímočaré. Instrukce se dávají lineární, v přímce. Rostete a vztahy, které máte s ostatními, jsou od jednoho k druhému. Od jedné individuality k druhé. Jedna přímka k druhé. Přímka tady, přímka tam. Nejste si vědomi toho, jaké je to nepřirozené. Když se podíváte na vesmír, co vidíte? Kruhy. (Smích.) Spirály. Drazí, jediné přímky, které ve vesmíru vidíte, jsou ty, které jste si nakreslili mezi konstelacemi. Není to přirozené.

.

Když se podíváte, jak fungují chemické procesy v lidském těle, uvidíte uzavřený systém v kruhu. Je tam velmi málo opravdových přímek, pokud vůbec nějaké. Je to fyzika, je to ve 3D a přece je to sestavené v kruhu. Samotná životodárná tekutina – krev, koluje v kruhu. A pak jste tady vy – z A do B, z B do A. Stáváte se duchovními a nezáleží na tom jaká je doktrína, nezáleží na tom, čemu věříte, je zde Bůh a pak jste tu Vy. Bůh je vždy obrovský, ohromný a krásný, a pak jste tady vy, maličcí. I kdybyste nesměle načrtli svůj vztah k Bohu, bude to přímka k Všemohoucímu. Někdy jste na kolenou nebo ležíte tváří dolů, na přímce k Bohu. Bůh je velký a vy nejste. Když potřebujete pomoc, říkáte: „Pomoz mi, Bože!“ Mluvíte k Bohu, Bůh mluví k Vám – v přímce. Nejste si kruhu ani vědomi. Kvůli pomoci vyhledáváte ty, co jsou duchovní a je to totéž. Vše-co-je, a k čemu máte nějaký vztah, ať už je to profesionální nebo duchovní vztah, má tendenci fungovat v přímce. Všechny, až na jeden!

.

Pokud začnete mít ve svém životě lásku, bude to kouzlo. Ať už je to láska mezi dvěma lidmi, láska k dítěti, nebo zvířeti; když máte lásku, otevřete tak kruh. A najednou je všechno jiné. Jejich láska je emoce, ale ještě i něco víc. Protože je to základní energie ve vesmíru, je posílena, protože je stvořená. Nepřichází z rozumu, dokonce ani ze srdce. Přichází z trilogie mozek + srdce + šišinka. Innate (vrozená moudrost těla) je v tom zapojena. Každá buňka v těle je zapojena, je to zkušenost celého těla. Víte to. Když se zamilujete, ovlivňuje to vaši chemii. Kruh je kompletní. Když milujete dítě nebo zvíře, oni vás milují také, obejmou vás a vy se cítíte úplní! Úplnost, kterou cítíte, to je relaxace v náručí láskyJe to kruh. Protože se vrací způsobem, o kterém byste mohli dokonce říci, že je mimo realitu. Můžete dokonce říci, že je to multidimenzionální. Můžete říct, že je to kvantový pocit. Vrací se zpět k vám. Kruh je úplný. Stále proudí a sílí. A pak milujete ještě více.

.

Někteří z vás jsou zamilovaní do této planety! Říkají vám objímači stromů. Když objímáte strom, kruh je úplný. Cítíte, jak vám příroda objetí oplácí? Odpovídá vám jazykem, o kterém ani nevíte. To je multidimenzionální! Když Gaia může mluvit k lidské bytosti způsobem, že člověk řekne: „Mohu žít v lese, a jíst a být šťastný. O samotě, protože mám lásku této planety! Cítím zvířata a stromy, cítím ptáky a oblohu, vše jako celek. A zamiloval jsem se do toho všeho.„ To je kruh!

.

Když se podíváte na světové strany, je to kruh. Střelky na kompasu – kruh. Když se podíváte na to, co nazýváte Zvěrokruh, je to kruh. A tak dále, a tak dále… Když se podíváte na komponování hudby, je tam kruh pětek, devítek – jakkoli to nazvete, je to vždy kruh. Každý muzikant to ví. Všude kolem vás jsou kruhyPřesto vztah, který máte s Bohem, je stále v přímce. Myslíte, že jste zaseklí. Přijdete sem a ptáte se: „Jak mohu udělat toto? Jak mohu udělat tamto?“ Někteří z vás dokonce jdou tak daleko, že řeknou: „Pomoz mi Bože, pomoz mi Kryone.“ A tím říkáte: „Jsem tady, jsem bezmocný. Prosím, udělej pro mě něco.“ Ó, jak lineární. Vám, kteří jste zde přítomni, chci něco říct. Každý jeden z vás, kteří jste právě teď, i když jen okrajově, úzkostní nebo dychtiví, nebo se cítíte zaseklí; nespojili jste ještě kruh ve svém nitruTento kruh je spojením s Tvůrčím Zdrojem. A je to kruh lásky. Buňky se probudí, když bude úplný. Začnete tento kruh vidět nelineárně, jako všechno ostatní v tomto vesmíru, co spolupracuje jako celek. Když začnete spojovat kruh, porozumíte tomu, že Bůh je ve vás i mimo vás. Lineární lidské bytosti si myslí, že jsou oddělené a mimo Tvořivý Zdroj. Tak vás to učili. Když jdete k lékaři, jste od něho oddělení a mimo něj. Lékař vám řekne to a ono – je to lineární. Berete léky – to je lineární. Vy jste tady, lék je tam. Pomůže vám, pokud budete mít štěstí. Toto není kruh. Láska je kruh. Čím více jí dáte, tím víc se jí vrátí. Čím větší se stává, o to víc je uspokojivá. O to víc se můžete dotknout svého srdce a říct: „Toto je nejkrásnější věc, jakou jsem kdy zažil!“ Ať už jste v lese, nebo s dalším člověkem, nebo zda se svým dítětem a cítíte lásku, je to jiné než být lineárními.

.

A to je to, co máte zde. Potenciály jsou obrovské. Jsou zde čtenáři energií, kteří ještě nevědí, že jsou čtenáři energií. Jsou tu tací, co jsou zcela a naprosto uzdravení a ještě nevědí, že jsou zdraví. Protože kruh ještě není úplný. Jste připraveni? Je tu vítr, který proudí touto místností. Má duchovní poslání a poslání uzdravovat. Je připraven se vás dotknout a dát vám pocítit větší úplnost v kruhu. Někteří z vás tomu rozumí, jiní ne. „Kryone, co musíme udělat?“ Chci, abyste se uvolnili. A metaforicky pochopili, že pokud se pak zamilujete do toho, co je ve vašem nitru a připojíte to na Tvořivý Zdroj, přestanete být lineárními.Kruh se začne spojovat mezi tím, co je tvoření, tím, co je uzdravení, tím, co jste vy, tím, co je láska… a vaše tělo se začne uzdravovat. Rovnováha se začne vracet. Účel vašeho života začne být znám. Věci, které se vám staly nedávno a ničily vás, začnou dávat smysl a budete se radovat, že se staly. Protože uvidíte širší obraz toho, kým jste. Je tu vítr, který proudí tímto místem a je připraven umístit do kruhu kohokoli, kdo ho chce dokončit. Říkám metaforicky, metafyzicky, ezotericky, mluvím v konceptech, je zde třetí jazyk. Je tu vítr, který proudí tímto místem, a já chci, abyste se zastavili a cítili ho. Teď. Protože je tu pro vás, co zde sedíte na židlích. Máte odvahu ho pocítit? Fyzicky… možná ho opravdu ucítíte, ale není fyzický. Když láska prochází buněčnou strukturou a dokončuje kruh, začíná život. Duchovní život může právě teď začít pro některé, kteří sem kvůli tomu přišli. Něco takového jsme nikdy nedělali. Vůbec.

.

Vy, kteří posloucháte nebo sledujete v budoucnu, si začínáte uvědomovat, že toto je velmi speciální channeling. Nyní chci být opravdu kvantový vůči posluchači, který zde není. Chci, abyste si udělali chvíli a poslali intuitivní energii těm, kteří tu sedí v místnosti. Můžete říct: „Na to je trochu pozdě Kryone. Protože ti, co poslouchají, jsou v jiném, pozdějším čase. Toto je nyní, tamto je pak.“ A já říkám: „Ach, jak lineární!„ Nejste v kruhu, viďte? Pochopte, že kruh je bez času. Pomáháte si navzájem, i z minulých životů. Je to celé větší než si myslíte. Ten proces je složitý a přesto jednoduchý. Protože láska se o sebe postará. Řekli jsme to už dříve. Nepotřebujete znát postupy, abyste je mohli ocenit, cítit je a použít je. Taková je láska. Esence vašeho uzdravení – to, kvůli čemu jste přišli, a co je situační – emoce a všechny ty věci, se kterými jste sem přišli, se začnou řešit, když spojíte kruh.

.

Toto je to poselství. Spojení kruhu není lineární záležitost. Není to dokonce ani něco, co byste mohli běžně udělat. Toto je jiné. Jsou tu tací, kteří pomohou mnohým lidem, pokud spojí kruh. Kvůli tomu jsou tu staré duše. Je tu vítr, který proudí tímto místem, ještě několik chvil. Chci, abyste ho uchopili. Vezměte ho, aplikujte na sebe a spatřete kruh ve svém nitru. Udělejte ho zlatý, udělejte ho fialový, udělejte ho stříbrný. Udělejte ho drahým kamenem. Udělejte z něj metaforicky cokoliv, co potřebujete, aby to bylo čisté. Ať záři, ať se leskne. Vložte ho do svého nitra a držte to tam. A toho kruhu se už nikdy nepouštějte. To je spojení se Stvořitelem, které bylo vždy ve vás. Vždy. Dnes je to trochu jiné, že? Uvidíme, zda to tento záznam zvládne, nebo ne. V závislosti na určitých atributech, o kterých nevíte.

.

Já jsem Kryon z magnetické služby. Povídám vám o Bohu ve vašem nitru, o nové energii pro planetu, o vašem původu a budoucnosti. Mějte klid v těchto věcech, protože jsou nádherné.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – Completing the Circle , 24:38 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Elena Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi, kterou ze slovenštiny upravil Láďa M., je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět