Rok 2016 – Kryon

12-2016 Reflexe na konci rokuNové 24.12.2019

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Las Vegas, Nevada, 11. prosince 2016

Jedna ze zajímavých věcí na tom být člověkem, kterou vidíme, milujeme a oceňujeme, je to, že nejste stvořeni tak, abyste si toho moc pamatovali. A důvod je ten, že kdybyste si to všechno pamatovali, pak byste prostě létali; a vždycky byste věděli to, co víme my. A proto vám není dovoleno pamatovat si svou Akášu přesahující dejme tomu několik životů. A nemůžete si pamatovat, co bylo předtím, a předtím a ještě předtím…

 

12-2016 Numerologie

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Las Vegas, Nevada, 10. prosince 2016

Numerologie je definována jako energie čísel. Je to jednoduché: čísla mají energii. Jenže když to sdělíte některým lidem, podívají se na vás, zakroutí očima a řeknou: „V mém světě ne. Čísla jsou prostě čísla. Nic nedělají, vyskytují se jen ve výpočtech a to je všechno.“ Numerologie je starodávnou naukou. Nejprve bych se chtěl omluvit numerologům, protože existuje mnoho druhů numerologie a dokonce i ta, kterou vám teď předám, je extrémně komplexní; proto vám teď vysvětlím jen základy. Začneme tím nejstarším systémem, který můžete na této planetě najít a který se stále ještě vyučuje. Je to tibetská numerologie. Pro některé z vás je však pořád obtížné přijmout předpoklad: „Jak může nějaké číslo něco znamenat? Jak může být něčím jiným než inkoustem na listu papíru nebo vysloveným slovem?“

.

12-2016 „Když motýl zatřepe křídly“

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolíně, 4. prosince 2016

Drazí, jste zde, abyste oslavovali! Dovolte, aby to váš život zrcadlil! Svobodná volba je o tom, že lidé dělají vše, co si přejí dělat, ale jsou také velmi přitahováni k jiným lidem, kteří to poznají. Vyrovnanost se stává velmi přitažlivou. Existuje populace na této planetě, která na vás bude pohlížet jako na určitý vzor, když dáte najevo soucit a vyrovnanost, protože tam směřuje posun v lidské povaze, staré duše. Budete v přední linii, abyste dorazili do této vyrovnanosti jako první.

.

11-2016 Divoké karty

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 19. listopadu 2016

Divoká karta, tak jak je používaná v duchovním jazyce, je termín, který je těžké definovat. Divokými kartami mohou být události, vynálezy a mohou zahrnovat jednoho nebo více lidí. Mohou být jednou z mnoha věcí nebo mnohým z jedné věci, ale sledují časový plán, který můžete vidět. Chceme mluvit o některých z divokých karet, které jste měli v minulosti, a některých atributech jejich výskytu, o kterých jste možná nepřemýšleli.

 

10-2016 Odpojit vagóny s nákladem

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Sydney, Austrálii, 13. října 2016

Toto poselství je posledním poselstvím ze série tří poselství s nimiž  vytváří určitý celek. A i proto Kryon v jeho závěru doporučuje všem tato poselství si znovu přečíst a vše si tak lépe spojit v celek, který předává potřebnou informaci. O která poselství šlo? Jsou to poselství nedávno námi zveřejněná: Vyšší pravda – Nová dualita a pak Léčení Akášických zranění

.

10-2016 Léčení Akášických zranění

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada 11. října 2016

Hvězdy to předpověděly, starodávní to prorokovali, přešli jste do jiné oblasti vesmíru, magnetická mřížka se posouvá; vše, co jsme vám řekli, začíná zvedat kvalitu nové lidské bytosti. Začínáte mít vítr v zádech, víc lidí vám naslouchá, víc lidí vidí světlo, které nesete… ale nevedete si moc dobře. A důvodem je, že dualita, kterou si s sebou nesete, má stále všechny akášické atributy a časové fraktály.

 

10-2016 Vyšší pravda – Nová dualita

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Brisbane 9. října 2016

Drazí, přichází pravda a bude zahrnovat malou bitvu. Před lety jsme vám říkali, že na této planetě proběhne mnoho bitev mezi světlem a tmou. Jednu z nich vidíte právě teď a my jsme vám již mnohokrát řekli, že po roce 2012 bude temná strana doslova bojovat o samotnou existenci. Před časem jsme vám pověděli, že zatímco v minulosti nebyla rovnováha tmy a světla rovnocenná a vy jste neustále s tmou zápasili, čistili jste prostory a museli jste na to vynaložit veškerou svou energii, tak to už je nyní minulostí, protože jste překročili milník a planeta začíná vibrovat jinak. Mechanika toho je zřejmá. Magnetická mřížka se posunula – vidíte to na kompasu. A protože se posunula, vaše vědomí mohlo začít narůstat. Nyní je zde mnohem víc světla než kdykoliv předtím. My jsme vám k tomu předali informace od A do Z, a řekli jsme vám také, jak s tím pracovat.

 

09-2016 Síla očekávání

 

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Bergamu, Itálii, 14. září 2016

Dovolte, abych vám něco řekl. Ať očekáváte cokoli, to dostanete. Začíná to sílit a vy jste to ještě ani nerozpoznali. A bude to mnohem mocnější. Co očekáváš, že si o tobě druzí lidé pomyslí? Čeho se obáváš, že si o tobě myslí? Máš z toho strach? Jakou moc máte!

 

08-2016  Přepsání minulosti

Tento živý channeling Kryona byl přijat v St. Louis, Missouri, 20. srpna 2016

…Před pár lety jsme mluvili o rekalibrační energii, kterou jste procházeli. A teď přichází práce. Tolik vás se dnes ptalo: „Co bude dál? Co mám dělat?“ Protože jsou tyto energie nové, drazí, nebyl na ně dosud napsán návod k použití. Existují ale věci, o které vás můžeme požádat a které jsou pro vás vhodné, protože je mají vykonat staré duše. Bude to jen všeobecný přehled, co vám teď předám, nic specifického. Dovolte nám ale postupovat opačně a začít od detailů.

.

08-2016 Ztělesnění boha – část 1

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Fairfieldu, Iowě, 13. srpna 2016

Drazí, s DNA, která pracuje na takové úrovni, v jaké je nyní, ta snadnost toho všeho, tím, jak postupujete vpřed a tím jak jste v souladu při rozvíjení svého Božství, které je na dosah ruky, tak se jako první stane to, že to spojení se bude vylepšovat. Bůh uvnitř se stává zároveň i Bohem vně, tak jako je tím vnitřním…

.

08-2016 Ztělesnění Boha, část 2

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Fairfieldu, Iowa, 14. srpna 2016

Ještě jste se nepropojili, jinak byste se neptali… Sjednocená lidská bytost je ta, která je super intuitivní a ani to neví. Prostě ví, co má udělat, kam mají jít a co je dalším krokem. To je to sjednocení, o kterém hovoříme. To vytváří nového člověka, který si začíná vážit a rozumět tomu, že duchovnost není vyjmuta z fyzické lidské bytosti. Můžete to udělat? V korporátních strukturách? Můžete chodit do práce? Můžete chodit na společenská setkání? Můžete se setkat se svým šéfem? S Bohem uvnitř vás? A někteří lidé řeknou: Ne. (Kryon se směje).

.

08-2016 POLE, část II.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Anchorage, na Aljašce, 7.srpna 2016

Před malou chvíli jsme začali mluvit o něčem ve fyzice, co je velmi podivné a zdánlivě nové. Mluvili jsme o něčem, čemu se říká Pole. Tento fenomén je ve fyzice znám pod mnoha názvy a my vám znovu řekneme, že ti, kteří by pro něj použili slovo zapojení nebo dokonce propletení (entanglement) mají jen jeden kousek nebo část příběhu. Toto pole je něco, co je velmi reálné a hraje větší roli než kdy dříve v nové energii na planetě. Pole je to, čemu v žertu říkáme „fyzika s postojem“.

 

07-2017 Pomoc a podpora po roce 2012

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Grand Rapids, Michigan, 17. července 2016

Místnost naplnil doprovod a někteří z vás jej dokáží vnímat. Víte, že pro ně platí pravidlo nezasahovat. Dokážete však přesto vnímat jejich potlesk, jásot a lásku? Máte svobodnou volbu a svobodná volba znamená, že nezasahujeme. Avšak, drazí, když řeknete, že byste chtěli udělat něco, při čem se zapojí vaše vyšší já a váš duchovní záměr, pak je nám dovoleno vstoupit (zasáhnout). To je svobodná volba a o té bych chtěl promluvit. Rád bych vám předal pár základních principů, o kterých jsme už mnohokrát diskutovali. Avšak měníme stále prostředí, abyste to mohli slyšet ještě jednou a tentokrát možná v jiné řeči a v jiné formě než posledně.

 

07-2016 Syndrom jediného místa původu

Tento živý channeling byl přijat v Grand Rapids, Michigan, 16. července 2016

…Požádali jsme vás, abyste prozkoumali homeopatii, kde máte tinkturu z takřka ničeho. Lék, kde je účinná látka v poměru 1 k miliónu – tak malé množství, že to přístroji nelze téměř změřit. Přesto si tento lék vložíte pod jazyk a tím dáte svému tělu znamení a afirmaci k vyléčení. A tělo se vyléčí. Již jsme vám sdělili, že jsou na této planetě miliony těch, kteří závisí na tomto způsobu léčení daleko víc než je tomu ve vaší kultuře, a oni tomuto systému věří. Drazí, tohle je příklad přesně toho, o čem mluvím. Přemýšlejte o homeopatické léčbě, léku, tinktuře jako o afirmacích pro své tělo. Je chemická, zatímco ta vaše je slovní – začíná ukazovat a sdělovat buňkám vašeho těla, že už jste jinde (na jiné úrovni) než jste bývali…

 

07-2016 “Přechod a Nic není náhodné”

Následující poselství Kryona byla přijata v Delphi University, Georgia, 9. července 2016

Ale co se děje, když zemřete? Rád bych to teď během pár krátkých okamžiků popsal. A důvod? Abyste to mohli oslavit. Je zde intuice, že většina náboženství a systémů víry má to, o čem se hovoří jako o “cestě”. Ať už jdete kamkoli, je to cesta, která trvá alespoň 3 dny. Je to židovská tradice, muslimská tradice a každá z nich, i ty nejstarší na této planetě, přičemž ji měli i domorodci, mají třídenní dobu. Buď počítaná od rána, nebo takovou, v níž nesmíte rušit tělo nebo to či tamto… jsou zde další pravidla a předpisy. Třídenní pravidlo. Ach, drazí, toto pochází z intuice, protože tak dlouho trvá “rekalibrace” z tělesného lidského vědomí do andělského vzezření, kterým jste od Boha…

 

07-2016 POLE, část I.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Laguna Hills, Kalifornie, USA, 3.července 2016

Nebude to trvat zase tak dlouho, než vaši vědci spatří to, čemu říkám Pole! V menším rozsahu už bylo spatřeno a učí o něm velcí metafyzičtí učitelé dnešní doby. Je zde a je pozorováno a zkoumáno. Říkají: „Každý z vás má svou vlastní „vibraci“, tak jako vibruje struna na nástroji. Kdybyste vibrovali jen trochu odlišně, budete v harmonii s vesmírem.“ Používají příklad rezonančních frekvencí, které se vzájemně ovlivňují. Zpívali jste si někdy ve sprše? Při zpěvu určitých not bude prostor koupelny vibrovat hlasitěji. Je to tak proto, že nota, kterou si zpíváte, je frekvencí, která rezonuje s prostorem koupelny. Takže jste právě objevili frekvenci koupelny rezonující s vaším hlasem; zní hlasitěji a jasněji a zpívání vás o to víc těší.

 

07-2016 Správcovství duše

Tento živý channeling byl přijat v Laguna Hills, California 2. července 2016

Řekl jsem vám, že v Jeskyni stvoření vyzvednete informace z Akáši a pak sem znovu přijdete a pokračujete. Ale neřekl jsem vám toto: Vše, co uděláte na této planetě, má pro planetu kumulativní efekt (sčítá se). Každý život, který od této chvíle budete mít, kvůli nové zodpovědnosti, se vrátí do Jeskyně stvoření, až budete odcházet, a při návratu si ho zase vyzvednete a to všechno pak ovlivní krystalickou mřížku. Pokud jste dost moudří, abyste začali se starat osvé vyšší já, svou duši, začnete chápat, že to, co uděláte, zůstává. Přechází to do planety, stává se to součástí všech věcí. Jednotlivci, kteří se starají o svou duši – teď a později – to se stane intuitivní součástí Nového člověka. Nový člověk pozná, že existuje plán návratu. Pozná, že plán znamená, že si to vše vyzvednete a že jdete odtamtud. Soucit bude vždy klíčem pro elegantnější způsob života. Začne vyrývat nové vzorce – nejen pro své příští životy, ale i pro vaše děti. Neboť ony začnou přebírat vzorce, které jim ukážete. A to vše míří přímo k tomu, jak žijete.

 

05-2016 KRYON V BUDAPEŠTI

Tento živý channeling byl přijat 28. května 2016 v Budapešti, Maďarsko

Pojďme hovořit o vědě, možná i o medicíně. Po všechny vaše životy, spočívala řešení k vašim chorobám a nemocem vždy v prováděných zákrocích. Ať už to byla chirurgie, nebo to byly látky, které měly pomoci, nebo chemie – vždy jsou to zákroky. Dnes jste slyšeli proslov doktora (Dr. Todd Ovokaityse, expert na DNA). Absolutně vše, co bylo objeveno, je způsob, jak dát tělu znamení, aby se samo vyléčilo. Posouváte se od alopatických metod. A objevy jsou zde. Je možné, že právě teď můžete vaše tělo instruovat, aby odstranilo nemoc, kterou máte? Existuje nějaký vnější zásah kromě toho, co vám může dát homeopatie (smích)? Signál tělu, aby provedlo změnu. Myslíte si, že vaše vědomí má tolik energie, drazí? Rád bych, abyste to vyhlíželi. Protože věda bude fungovat novým způsobem – začíná chápat komplexnost léčení, které nastává uvnitř těla a které uvolňuje běžné akce k vyléčení! To je nové. Je to celosvětové. A je to poprvé, kdy to lidstvo uskutečňuje v této míře.

 

05-2016 KRYON V BUDAPEŠTI – Den druhý

Tento živý channeling byl přijat 29. května 2016 v Budapešti, Maďarsko

Číslo pět. Co se opravdu po tom všem stane? Jaký bude dlouhodobý výsledek? Říká se tomu rovnováha. Delší život. Jak moc se usmíváte? Sedíte zde po celou dobu s kyselým výrazem nebo je to pouze nyní? Hovořím teď k někomu z vás? Bojíte se usmívat? Možná si to volíte, protože si myslíte, že je to slabost ve vás, když máte z Boha uvnitř radost? Co dokážete opravdu ocenit, když se podíváte do zrcadla? Mohou lidé ve vás vidět záři Boha?Nemusíte dělat vůbec nic. Nemusíte psát knihy, nebo být léčitelem nebo psychologem, žádnou z těchto věcí. Jen se pohybujte po planetě s vlastním světlem! Planeta se mění, protože jste tady! To je dlouhodobý výsledek! Měníte sami sebe, to mění ostatní kolem vás a to pak mění planetu. Může to být jasnější, drazí? Čeho se tolik bojíte? Bojíte se, že to neuděláte dobře? Uvědomujete si, že se Bůh na vás dívá s tím, že není žádné správně či špatně? Můžete to zkoušet, kolikrát si přejete, a padat a padat. V očích Boha jste vždy vzácní a drahocenní, vždy. Řekl vám někdo něco jiného?

 

05-2016 VĚDOMÍ VAŠÍ DNA

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Basileji, Švýcarsko, 14. 5. 2016

Rád bych vám v tomto krátkém čase popsal jednu z nejsilnějších věcí v nové energii. Potřebujete to slyšet, už jsme o tom mluvili dřív – budeme tomu říkat inflační (umocňující, rozšiřující se, zvětšující se – pozn. překl.) energie. Čím víc ji pozorujete, tím víc se zvětšuje. Čím víc ji objevujete, tím větší pomoc dostanete při každém dalším kroku. V této nové energii jsou někteří posluchači, kteří se potřebují dozvědět, co se děje, protože pociťují ztrátu nějakého daru – daru čtení (energií), vnímání, lásky. Řeknu vám, co jste ztratili – ztratili jste ale jen to, co bylo černobílé. Rád bych, abyste se zhluboka nadechli a uvědomili si, že rekalibrace, kterou procházíte, vám vrátí vaše dary, jen budou v barvách. Bude se to rozpínat, rozšiřovat, bude to vyrůstat a růst samo ze sebe, nevrátí se to jen v barvách (Kryon se směje), vrátí se to dynamické, ne statické.

 

05-2016 Most vědomí

Tento živý channeling byl přijat ve Varšavě, Polsko, 11. května 2016

A teď: Vera Rubin objevila něco úžasného. Sledovala pohyb hvězd obíhajících kolem středu galaxie. Všimněte si, že jsme neřekli, že jde o střed černé díry. Protože v této chvíli nevíte, co tam je. A ona objevila, že všechny hvězdy obíhající kolem středu se pohybují naprosto stejnou rychlostí. Vůbec to neodpovídá tomu, jak funguje vaše sluneční soustava. Neodpovídá to ani učení Newtona, ani Keplera. Jde o zcela neznámé pravidlo, o kterém vaše fyzika nikdy neslyšela.

 

05-2016 EVOLUCE VĚDOMÍ

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Vídni, Rakousko, 7. 5. 2016

Vědomí se začíná vyvíjet, dovolte mi dát jeden, pouze jeden příklad vývoje. Je těžké ho popsat. Opravdu jste to ještě neviděli. Uvědomujete si, že vše, co děláte, má co do činění s černou a bílou? Téměř vše, co děláte, má vítěze a poraženého. Projednáváte nějakou smlouvu, někdo musí vyhrát, chcete být lepší než ten druhý, chcete se ujistit, že dostanete svůj spravedlivý podíl – pak existuje vítěz a poražený. Ve vaší politice jsou vítězové a poražení. Můžete říci – co jiného by mohlo být? Vidíte, neumíte si to představit, dokonce si to ani neumíte začít představovat. Představte si vědomí, které chce dělat kompromisy a chce se ujistit, že se při vyjednávání správně a spravedlivě zachází s oběma stranami, že se obě strany stanou vítězi. To jste dosud neviděli…

 

04-2016 Lidská duše – 1. část

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, NSR, 30. dubna 2016

Nesmírnost prázdnoty: to jediné, co byste o ní mohli říct, že je v ní láska, ale ne taková, jakou cítíte coby lidé. Kdybyste mohli poznat jen zlomek té lásky, byla by jako ta největší láska, jakou jste kdy pocítili k něčemu nebo k někomu na této planetě. Ale pořád by to byla jen homeopatická tinktura, nepatrně malá oproti tomu, co to skutečně je. Než začal existovat vesmír, byl tu Bůh. Bůh existoval před existencí čehokoliv. Lidská mysl je tak lineární, že byste se zeptali: „Co bylo předtím? A co ještě předtím?“ Dovolte mi, abych vás ještě víc zmátl. Celá realita je kruh. A dovolte mi, abych se vás zeptal, kde je tu začátek a kde konec? Ve vašem lineárním světě musíte najít počátek, ale v posvátném světě žádný není. Můžete na chvíli odložit svou mysl a zkusit si představit, že tu není žádný začátek ani konec? A tak to vždy bylo a vždy bude. Kruh. Je tu nesmírná prázdnota, která je skutečně naplněna láskou…

 

04-2016 Lidská duše – 2. část

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, NSR 30. dubna 2016

Kamkoli kráčíte na vaší božské cestě, mění to planetu. Věděli jste o tom? Už vám došlo, že všechno spolu souvisí? Až si začnete uvědomovat svou duši, začnete spolupracovat sami se sebou a pole kolem vás se rozšíří ve svém božství. Kamkoli kráčíte, rozpomínáte se. Takto může jednotlivec mnohé měnit. A to doslova. Jak planeta zvyšuje své vibrace, protože lidé něco dělají, tak se uvědomění duše stane planetárním uvědoměním. I hlína Země vás rozpozná. Pokud chcete vidět něco zajímavého, podívejte se zpět do historie a prostudujte si nejstarší systémy víry, k jakým se můžete dostat…

 

04-2016 Duchovní zdravý rozum

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Ottawě, Kanada, 16. dubna 2016

Povedeme vás skrze několik těchto otázek a v každém jednotlivém bodě vám ukážeme vaší mylnou představu, kdy zdravý rozum nepoužíváte a to zvláště ten, který nazýváme „duchovní“. Vždy máte volbu - cítit pravdu nebo následovat to, čemu jste byli naučeni. Jeden bude používat tento zdravý rozum a druhý to, čemu byl naučen. A pro miliardy lidí může být někdy těžké – překročit tyto mosty.

 

04-2016 Intelektualizace Boha

Tento živý channeling byl přijat v Ottawě, Kanada, 17. dubna 2016

Nyní vám to zopakuji. Proces probouzení lidské bytosti, která je duchovní a naplněna záměrem v této době, má automatické mechanismy, které ve vás pracují. Jak si uvědomujete posun a změnu, Duch s vámi pracuje. Kolik z vás si uvědomuje, co se děje, když se budíte ve 3 v noci? Mnozí z vás se budí. A když se vzbudíte, zatleskáte rukama a řeknete: „Co chcete?!“ (Smích.) Nebo máte tu rovnováhu, že zvednete ruce a řeknete: „Děkuji ti, Duchu, že mě nenecháš spát, protože chápu, že se na mně pracuje.“ Jsou věci, které potřebují opravit. Pomoz! Jsou věci, které potřebují vylepšení. Nepotřebuji vědět, které jsou to! Děkuji ti.

 

04-2016 Fundamentální fraktál

Tento živý channeling byl přijat v Hot Springs v Arkansasu, 11. dubna 2016

Mayové vám říkali totéž, i ti ostatní, kteří měli kalendáře podobné těm mayským dlouhého počtu, říkali totéž. Aztékové a Toltékové měli podobný kalendář. To proroctví bylo všude! A teď přichází důležitá otázka: Co vám dnes brání v opakování staré historie? Přece k vám opět přichází i s fraktály a historie je jasná. Vzory jsou zde, a jsou stále znovu stejné.Proč je neopakujete? Proč se nevrátíte k závěrečné válce a opět neukončíte lidstvo? Ezotericky vám to teď doplním.

 

04-2016 „Být napojeni – první část“

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu v Maine 9. dubna 2016

Drazí, část vaší DNA je multidimenzionální. To není až tak kontroverzní. Můj partner vám pověděl o faktu, že už toto někteří kvantoví biologové vědí a dále to studují. Opravdu, část DNA je více než myslíte. Během experimentů se prokázalo, že DNA není jen chemie. Existuje jasný důkaz, který ukazuje, že pouhá přítomnost DNA v kontrolovaném experimentu změní spin (rotaci) atomární částice v kvantovém poli. To vědcům říká, že je tam přítomna akce příčiny a následku, která je kvantová, a že DNA tudíž musí být malým kvantovým zdrojem.

 

04-2016 „Být napojeni – druhá část“

Tento živý channeling byl přijat v Columbusu, Ohio, 10. dubna 2016

Změna je těžká. Změna je těžká, protože plodí [vytváří] další věci, které jsou také těžké. Změníte jednu věc a další věci kolem vás se také změní. Intuitivně to víte a tak to u vás vyvolává odpor. Tento odpor je naprosto normální a běžný a nakonec se přes tento nepříjemný pocit přenesete. Zajímavá věc, o které vám chceme povědět a možná vás i přesvědčit, je tato: změny, které učiníte dnes, nevytvoří jen více změn, ale také více laskavosti. Bůh, Tvořivý Zdroj, vás tolik miluje, že vidí, co děláte a odpovídá na to laskavostí synchronicity.

 

04.2016 DOKONČENÍ REKALIBRACE

Tento živý channeling byl přijat v Greensboro, Severní Karolína, USA, 3. dubna 2016

Někteří potřebují toto poselství slyšet, aby rozuměli tomu, co se stalo potom a co se děje nyní, a neměli v tom zmatek. Přeměňování frustrace, hněvu a strachu na to, co je mírumilovné, radostné a laskavé, začíná být těžší. Je to těžší, když máte tento druh záležitostí, o kterých budu hovořit. První věcí, která se u lidské bytosti objeví, když začne procházet posunem a změnou, je frustrace a strach. Když se něco stane, máte zlost na Boha, na svět, a divíte se, jak se to mohlo přihodit vám. A jsou mnozí, kteří těmito věcmi procházejí, dokonce i můj partner (Lee).

 

 

04-2016 Splynutí se skutečnou fyzikou

Tento channeling byl přijat v Berkeley Springs, v Západní Virginii, 2. dubna 2016

Takže nyní pojeďme velmi rychle v kruhu místo po přímé linii. Utvořte si tento obraz v mysli a začněte zmenšovat kruh. A zmenšujte a zmenšujte a zmenšujte a zmenšujte až do té doby, než kruh představuje vaši buněčnou strukturu. Už jste slyšeli termín “vibrovat na vyšší úrovni”. Vibrace pro vás znamená oscilaci – pohyb tam a zpět. Ale není to tak. Je to kruh (smích Kryona). Vibrujete v kruhu a v této energii, která se stává multidimenzionální, vaše buněčná struktura zrychluje.

 

02-2016 Radost Ducha

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Jacksonville, Florida , 28. února 2016

Na druhé straně závoje není žádná temnota ani nepochopení. Protože nemůžete proniknout za závoj, věříte, že na druhé straně je tajemství. Chci vás ubezpečit, že na druhé straně je láska, laskavost a úplně vědění o tom, kdo jste. Část vaší duše je tam. Snažím se vám říct, že bez ohledu na to, co se snažíte vyřešit, co se snažíte dělat, nebo čemu se snažíte porozumět, i když je toho dnes pro vás k pochopení příliš mnoho, na druhé straně závoje je úplné a kompletní porozumění tomu, kdo jste a co se snažíte dělat.

 

 

02-2016 Završení kruhu

Tento živý channeling byl přijat v Jacksonville, Florida, 21. února 2016

Pokud začnete mít ve svém životě lásku, bude to kouzlo. Ať už je to láska mezi dvěma lidmi, láska k dítěti, nebo zvířeti; když máte lásku, otevřete tak kruh. A najednou je všechno jiné. Jejich láska je emoce, ale ještě i něco víc. Protože je to základní energie ve vesmíru, je posílena, protože je stvořená. Nepřichází z rozumu, dokonce ani ze srdce. Přichází z trilogie mozek + srdce + šišinka. Innate (vrozená moudrost těla) je v tom zapojena. Každá buňka v těle je zapojena, je to zkušenost celého těla. Víte to. Když se zamilujete, ovlivňuje to vaši chemii. Kruh je kompletní. Když milujete dítě nebo zvíře, oni vás milují také, obejmou vás a vy se cítíte úplní! Úplnost, kterou cítíte, to je relaxace v náručí lásky. Je to kruh. Protože se vrací způsobem, o kterém byste mohli dokonce říci, že je mimo realitu. Můžete dokonce říci, že je to multidimenzionální. Můžete říct, že je to kvantový pocit. Vrací se zpět k vám. Kruh je úplný. Stále proudí a sílí. A pak milujete ještě více.

.

02-2016 Naslouchání hlasu Ducha – rovnováha světla a tmy

Tento živý channeling byl přijat v Sarasotě, Florida , 20. února 2016

Na počátku zkoušky byla DNA nastavena na 30%. Teď dávejte pozor, protože jsem vám řekl, že začátek byl v rovnováze, ale toto nezní jako rovnováha, že? Procento se rychle zvedlo na 35, aby vytvořilo férový test, protože tak to má být (35%), abyste dostali plnou rovnováhu s temnotou. A teď, zůstaňte naladěni a poslouchejte, a dozvíte se, proč je to fér. Předám vám něco, co byste měli vědět: Tato čísla vám ukazují moc světla nad tmou. Když jste měli DNA fungující na 35%, byla v rovnováze s 65% temnoty na planetě!

.

02-2016 PUSTIT – NECHAT BÝT

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Toronto, Kanada, 14. 02. 2016

Strach je produktem intelektualismu. Slyšeli jste to? Pochází z mozku, toho „počítače“, který říká „nedotýkej se těch kamen, protože se spálíš“. Odtud to pochází. Nepochází to od Boha, nepochází to od vaší intuice. Přímo z vašeho mozku! A vyžaduje to, aby lidská bytost byla schopná navždy se osvobodit přesně od té věci, která existovala pro její přežití. Nemusíte se jí zbavit a pohybovat se bez ní, je to jen na chvilku, abyste se naučili ten nástroj přežití vyrovnat se srdcem, se šišinkou, dovolit,aby ve vás ta trojice fungovala společně. V této místnosti jsou lidé, kteří čekají, až toto uslyší, aby se díky tomu uzdravili. Slyšíte to? Nejste už unavení z těch (věčných) pokusů? Může to být tak jednoduché? A odpověď je: to ale není jednoduché – pustit „přežití“ coby způsob života. Ale je to vytříbené řešení. Když to pochopíte, plácnete se do čela a užasnete: „Vše, co potřebuji udělat, je pustit to – nechat to být.“

 

02-2016 LÁSKA

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Torontu, Kanada, 13. 02. 2016

O lásce jsme hovořili i dříve. Na této planetě jsou jazyky, které mají rozmanitá jména pro lásku a ta jména představují nejrůznější druhy lásky. Mezi nimi je vždy láska Boží; láska matky k dítěti, a dítěte k rodičům. Někdy také například láska člověka ke zvířeti a láska člověka k člověku. Tyto druhy lásky se tolik liší, a přesto jsou určitým způsobem stejné, že? Existují atributy všech těchto druhů lásky, které jsou shodné. Před lety jsem hovořil o čtyřech atributech lásky a znovu je vyjmenuji pro ty, kteří je neslyšeli. A to je ten druh lásky, o které hovoříme. Zahrnuje člověka vůči člověku, Boha vůči člověku a člověka vůči Bohu. O tom druhu lásky nyní hovořím – je to ta, která k vám přichází z Velkého Centrálního Zdroje, ze Stvoření. Ze Zdroje Stvoření…

 

 

02-2016 PĚT KONCEPTŮ PRO NOVÉHO ČLOVĚKA

Tento živý channeling byl přijat v Red Deer, Alberta, Kanada, 7. 2. 2016

Za druhé je to UMOŽNĚNÍ ZMĚNY. To jsou všechno koncepty. Vy všechny tvrdohlavé lidské bytosti, zvykněte si na to, věci se mění a budou se možná měnit směrem, se kterým jste nepočítali! Jaké to pro vás je? Vy všechny jednotlivé lidské bytosti s individuálním záměrem, úmyslem a individuální myšlenkou o tom, kým jste a co byste měli dělat, zvykněte si na to.Umožnění. Dokážete sedět a říci: „Toto anebo něco lepšího. Dávám svolení k růstu. Dovoluji, aby se mé vědomí změnilo a změnilo tak celý můj život! Způsobem, o kterém bych si nikdy nepomyslel, že se mohou změnit.“ Bojíte se toho? Je to strach ze změny, ne z toho, co bude následovat. Je to jen o tom slovu samotném. Změna. Takže to druhé v tom souboru pěti je umožnění změny.

 

02-2016 DOMNĚNKY 2

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Edmontonu, Kanada, 6. února 2016

Ještě nikdy nebylo nádhernější poselství o moci lidstva. Musíte začít se sebou, nezáleží na tom, jak jste chronologicky staří (vy v této místnosti – i kdo čtete). Ne, není v tom žádný rozdíl, protože… stará duše sem může přijít a mít nesmírné množství času na to, aby byla mladá. A vy víte, ke komu teď hovořím. (Úsměv.) A to, co jste dnes objevili ve výtahu, drazí – poslouchejte, to je metafora, je to zašifrované – co jste dnes ve výtahu objevili, s vámi bude, až se znovu narodíte na této planetě a zůstane to s vámi, až pojedete do třetího patra, do čtvrtého, do osmdesátého… Až se znovu narodíte na této planetě, začnete tam, kde jste ji opustili. Ne dole, slyšíte? Toto není nové, už jsme vám to řekli dříve v jiných poselstvích a jiných metaforách. Už to vůbec není lineární. Vůbec. Absorbujte tyto věci jako houba, protože co se dnes naučíte, je provždy. Stará duše, proto jsi přišla.

.

 

01-2016 „Domněnky”

Tento živý channeling byl přijat v San Antonio, Colorado, 24. ledna 2016

Musíte tomu věřit. Víra je klíčem. Musíte dosáhnout bodu, kdy se – možná i na kolenou – ptáte: „Drahý Duchu, pověz mi, co co potřebuji vědět. Jsem frustrovaný!“ Pak to začne. Pak začne přicházet řešení. Teď někteří z vás řekli: „No, to jsem udělal. Ale to, co se děje, je pro mne stále záhada.“ Ach, opravdu, je to záhada, protože jste otevřeli dveře do míst, o kterých jste dříve nevěděli. Toto paradigma se liší od toho, které čekáte – kam vstoupíte, když otevřete dveře. Musíte zahodit svá očekávání. Musíte zahodit logiku. Je nesnadné nechat odejít to, na co jste zvyklí.

.

01-2016 „Kvantové vzorování“

Tento živý channeling byl přijat v San Antonio, Colorado, 23. ledna 2016

Co víte o neviditelných věcech? Nejprve prodiskutujme neviditelné věci, které nejsou ezoterické. Vstupme do toho, co je pro vás skutečné i neviditelné. Pojďme se takzvaně dostat k jádru věci neviditelného. Kolem vás existuje mnoho fyzikálních, hlubokých a mocných energií, které se s vámi každý den propojují, ale které jsou pro vás, coby lidské bytosti, zcela a naprosto neviditelné. Vy je ale přijímáte, pracujete s nimi a říkáte: „Dobrá, tak jsou neviditelné, ale takové už věci prostě jsou. Nijak mi to nevadí.“

.

01-2016 Pět v kruhu

Tento živý channeling byl přijat ve Phoenixu ve státě Arizona, 16. ledna 2016

A zde je, co vám chceme říci. Lidé nemají rádi změny. Prostě je nemají rádi. Věci se mění, protože byly vaší součástí a byly vytvořeny pro přežití. Jakmile najdete místo, kde jste v bezpečí, zůstanete tam. A tečka. Bez ohledu na vše ostatní. A lidé budou škrábat a bojovat, aby mohli zůstat na stejném místě. Budou ale jiní, kteří přijdou a řeknou: “Podívejte, když se dostanete z té ulity, a přejdete sem, najdete něco hezčího, a lepšího. Můžete získat víc radosti a pohodlí.” A oni řeknou: “NE. Zde jsem v bezpečí, znám toto místo, neznám jiné místo, a proto… a proto… a proto.“

.

01-2016 Komunikace s Duchem

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 10. ledna 2016

Ty cykly byly vytvořeny z určitého důvodu a úvahy skryté za cykly této planety, vašeho života, biologie a ekonomik, jsou zde jako součást obnovitelné skupiny systémů planetárního života a zdraví. Jsou to cykly, které můžete změřit a předpovědět, takže je můžete sledovat a být se změnami v pohodě. Můžete si to uvědomit a říci: „Tady to znovu přichází,“ a potom se můžete připravit nebo si s tím dělat, co se vám zlíbí. Potom ty změny nejsou šokem, nejsou žádným překvapením a my jsme vám to řekli již dříve.

 

01-2016 Co nevíte

Tento živý channeling byl přijat v Boulder, Colorado, 9. ledna 2016

Před lety jsem navrhnul svému partnerovi, aby zveřejnil informace, které se týkají nových dětí. Bylo to více než před deseti lety. Byla to ta informace, že děti jsou jiné. Vědomí je odlišné! Babičky a prababičky v této místnosti o tom ví. Ví, že jejich vnuci a pravnuci jsou odlišní od toho, jaké byly jejich děti. Mají více moudrosti, více vnitřního klidu. Myslí odlišně. Změna už začala, drazí! Když se podíváte na to, jak probíhají změny energií, nestane se to za hodinu. Neproběhne to za rok! Tyto změny zaberou generace…

 

zpět