02-2017 Kryon

Věci, které v noci nahánějí strach

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tucsonu, Arizoně, 25. února 2017

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří se ptají, jaké to je, když Duch sestoupí a navštíví vás a zda se můžete setkávat se Stvořitelem, aniž byste se v tom procesu „rozpustili, zrušili“. Jeden na jednoho, jen ty a Bůh, jaké by to bylo? A odpověď zní: „Bylo by to takové, jak vás to učíme – je to vaše právo a privilegium.“ Právě teď je na této planetě energie, kterou mnozí očekávali a skrz kterou můžete ve svém nitru přijímat větší část Boha než kdykoli předtím.A zatímco jej přijímáte, začíná se váš život měnit.

.

Drazí, vědomí, které pracuje na sobě, je nakažlivé. Když se vydáte na cestu, při které se začnete víc učit o tom, co máte ve svém nitru – jak můžete žít s radostí a bez strachu – když se na ni vydáte, pak je to jako trénování svalů. Máte z toho dobrý pocit a chcete pokračovat, protože se dostavují výsledky. Ti, kteří začínají ve svém nitru nacházet Boha a víc se o něm dozvídat, začínají hned získávat výsledky. Neboť to je důvod, proč jste tady. Nejde o „změnu boje“, ale je to doslova to, kvůli čemu tady jste. Je to připraveno a čeká na to, abyste si to prozkoumali. Někteří řekli: „Kryone, mluvíš metafyzicky, ezotericky… jak to vypadá prakticky, co mám dělat?“ Drazí, nemohu to nijak definovat, protože jste všichni tak jedineční. Proto nemohu říct, jak bude toto setkání „tebe se sebou samým“ pro každého z vás vypadat a jak bude tento proces sebepoznávání probíhat. A chci vám také sdělit pravdu, že někteří z vás o tom nemají ani ponětí a nikdy to nedělali. Právě teď se učíte, že je to možné. A o tom bych rád mluvil.

.

Boj se obrací dovnitř (do nitra)

Probíhá boj a pokračuje dál. Boj mezi temnotou a světlem na této planetě vždy existoval. Nyní se však začíná měnit a posouvat ve prospěch světla. Proto se mohou objevovat divoké karty, proto se děje tolik matoucích a neočekávaných věcí. Je to boj mezi světlem a temnotou, ve kterém se nakonec pomalu projeví světlo. Avšak zatímco temnota na planetě prohrává, vidí přesto ještě jednu možnost: obrací se k vám. Drazí, jste staré duše, a jak jsme vám už říkali, trpíte pocitem, že máte nízkou hodnotu. Jste právě tak zralí na to, aby k vám temnota mohla přijít a říct: „Nejsi nic, jsi nula“. A to takovým způsobem, jakému věříte. Tato bitva na planetě se začíná obracet dovnitř (do nitra.) Přestože temnota prohrává, není tak hloupá a ví, ževždycky pochybujete. Jednoho dne už stará duše taková nebude, ale teď je právě v této bitvě, která se časem vyřeší.

.

Někteří z vás zaznamenali, že cyklus dobrých a špatných pocitů z různých věcí se rozšiřuje a trvá déle. Budete zažívat víc euforie a budete mít i období, kdy budete depresivnější než dřív. Cyklus duality se začíná srovnávat a bude pokračovat tak dlouho, až dojdete do středu, který vám bude nejlépe vyhovovat. V minulosti jste tu prostě byli, jen jste existovali a nebylo příliš možností volby, protože jste tolik nevnímali pocity „nahoře nebo dole“. Ale teď se to probouzí a je to znepokojující, protože si musíte volit. Mluvili jsme o „sezení na plotě“, že už nemůžete něco říkat a něco jiného dělat. Pokud to zkusíte a sami sebe popřete, vyvolá to dysfunkci a nemoc a vy tu nebudete moct dlouho zůstat. Už jsme říkali, že si nemůžete s těmito duchovními energiemi pohrávat – nemůžete říkat jedno a dělat druhéNebude to v souladu se spirituální částí DNA vašeho těla. Říkal jsem, že bych chtěl mluvit o věcech, které vám v noci nahánějí strach. Nuže, pokud se nějakého člověka v této kultuře zeptáte, co to znamená, odpoví: „Kryon bude mluvit o strašidlech.“ Ne, nebudu. Budu mluvit o jiném druhu přízraků. Rád bych promluvil o noci, a co to v této souvislosti znamená.

.

Noc je metaforou pro temnotu. Noční doba, kdy nesvítí světlo, působí, že člověk je vystrašen nebo prožívá úzkost, že? Příběhy, které vás i ještě dnes vystraší, se odehrávají v noci. Noc je metaforou místa bez světla, místo, kam se někdy odebíráte, když usnete, nebo místo, kde nemůžete nic rozeznat, protože tam není žádné světlo. Je to místo, kde žije strach. Někteří z vás si noc hodně uvědomujete. Staré duše, poslouchejte: Měli jste svůj podíl na noci. Byli jste tam, kde nebylo žádné světlo, žádná naděje. Někteří z vás jste slyšeli pláč těch, které jste milovali, zatímco opouštěli planetu. Někteří z vás čekali na to, kdy na ně dojde příště řada, aby také zemřeli. Víte vše o temnotě a strachu v noci – je to uloženo ve vaší Akáše. A teď se to děje častěji, neboť když vás „noc“ jako metafora přepadne, vaše Akáša reaguje příliš aktivně a naplní vás strachem. Noční doba jako metafora neobsahuje žádné vykoupení. Když je temno, nemůžete nikam jít a nalézt světlo. Slunce tam není. Uprostřed pouště nejtemnější noci máte jen světlo hvězd, a když je zakryjí mraky, nevidíte ani svou vlastní ruku. Noc, temnota, žádné vykoupení, žádné světlo, nic – to vše vzbuzuje strach. A co vám působí nejvíc strach?

.

Drazí, jediná aktivita, kterou v „noci“ prožíváte, přichází z vás samotných. Strach vyvolává strach. Začnete se obávat některých věcí a tím vytváříte seznam, nalézající se ve vaší Akáše, který stále rozšiřujete. Noc je prostě neutrální tma bez světla – a vy jste tou aktivní částí v ní a tvoříte něco, co označujeme jako „přízrak“. Tento strach vzbuzující přízrak, který v temnotě tvoříte, je to, čeho se obáváte. Jaká situace ve vašem životě, kterou si teď sami můžete doplnit, je tak temná, že vás znepokojuje a ve vašem duchu se jeví temně (bezvýchodně), protože je v Akáše staré duše předpojatost? Nahlédněte do své Akáši, nikdy se od toho neodpoutala, není tam žádné vysvobození, žádné světlo… pořád a pořád se to nedařilo. A to je to, co tvoříte v temnotě.

.

Tak teď jste tady, možná ležíte bdělí v posteli, ve tmě. A pak se objeví Akáša a řekne: „Víš, ta situace asi dobře neskončí.“ A pak si začnete budovat dům temnoty. Okna a dveře jsou zhotovené ze strachu a dům naplníte špatnými výsledky a tím, co by to pro vás mohlo znamenat. To všechno pak začne přitahovat chemii strachu ve vašem těle a vy pak nemůžete znovu usnout. Vím, kdo tu je.

.

Drazí, tohle je součást rekalibračního testu. Avšak tím nejsme ještě u konce. Vy tvoříte přízrak strachu – jen vy sami, to nemá s temnotou nic společného, to jen vy jste si to ze tmy sami stvořili. Ráno pak zas vyjde slunce a místo abyste se cítili báječně a zvolali: „Ach, svítí slunce, jsem tak šťastný, že už je to za mnou“, zjišťujete, že přízrak strachu tu pořád ještě je– a to proto, že jste si jej vytvořili. Nepochází od ďábelských duchů, démonů ani nějakých pozemských vlivů, ale vy sami jste si jej stvořili. A pak jej vezmete a nesete sebou do práce, do školy nebo kamkoli jinam a dál se strachujete. Drazí, temnota na této planetě se spoléhá na to, že si své vlastní přízraky strachu tvoříte sami a nosíte seboutakže nemůžete směřovat ke světlu, nemůžete se přenést přes vaše strachy a nemůžete vidět Boha ve svém nitru. Máte například nějaký zdravotní problém? Jak to dáváte najevo? Řekněte mi o svých přízracích strachu, mohu je už vidět ve vašich myšlenkách.

.

Věci, které vám v noci nahánějí strach a obavy. Říkám vám, že staré duše si vytvářejí své přízraky strachu víc než kdokoli jiný. Proto vám radím: Zbavte se jich, oprostěte se od nich! Je na čase, abyste pochopili, že je jedno, jak moc temně vnímáte nějakou situaci ve svém životě, je jedno, jak velký je ten přízrak strachu, který jste si stvořili a nesli na svých ramenou – je jedno, jak velké to všechno je. Bůh je větší! A toho ve svém životě máte v bohaté míře! Přesto není nijak snadné vzít takový přízrak strachu a zbavit se jej, protože ve všech svých životech jste do těchto přízraků hodně investovali. Potřebujete tedy pomoc a také ji dostanete. Vědomí, které tu je v této energii a laskavém poli a které je součástí vašeho nového Já, tyto strachy přemůže světlem, které teď máte k dispozici.

.

Přesto, drazí, někteří z vás stále ještě investují do svých přízraků strachu. Milujete je a nebyli byste bez nich tím, kým jste. Vyprávíte svým přátelům o svých přízracích strachu a říkáte: „Mám takový problém a takto se projevuje.“ Verbalizujete to, a proto to zůstává. Jste na to hrdí a vyprávíte sousedovi, co s vámi není v pořádku, v jaké nemocnici jste byli a co vám říkali lékaři. Vím, kdo tu je. Už jste někdy pomysleli na to, že tato slova jsou vašimi vlastními větami? A že tato slova, která tak lehce vyslovujete, jsou jako objednávka v restauraci: „Dám si toto, vezmu si tamto, děkuji.“ A tak to také dostanete, přesně podle plánu. „Tady je vaše objednávka, pane/paní.“ Nastal čas, abyste odhalili velkolepost Boha ve svém nitru a osvobodili se od svých přízraků strachu. A nebude to ani dlouho trvat, pokud začnete zadávat příkazy a objednávky, například týkající se vašeho zdraví nebo laskavého vyřešení nějaké situace. Začněte druhým lidem pozitivním způsobem vykládat, co se stane. Propustil jsem ten problém. Nevím sice, jak se to stane, ale řešení je na dohled a já se od něj osvobodím.“ Každému, koho potkáte, vykládejte o svém životě pozitivně. Strachy se pak začnou rozpouštět, dokonce i v těch nejtemnějších momentech, dokonce i v noci. Světlo se začne ukazovat, protože to je váš přirozený stav. Nesete si s sebou svou vlastní kapesní svítilnu, to znamená, že tam, kde jste, není nikdy tma. Tam, kde jste, nikdy není noc. Nemůžete potlačit světlo Boha, nemůžete zastavit věčnost, která je ve vašem nitru. Vždy jste existovali a vždy existovat budete. Vaše duše nemá ani začátek, ani konec, a v této energii je naplněna světlem. Už žádná noc. Tvořili jste si své přízraky strachu ze špatných návyků a nechápali jste, že světlo je za vámi a volá na vás, že současná doba stojí na vaší straně. Drazí, prakticky to znamená: Formulujte všechno, co někomu říkáte, jako kdybyste si zadávali objednávku. Čím víc to budete dělat a s čím více lidmi o tom budete mluvit, tím rychleji přízraky strachu zmizí.

.

Stále jsou tu ještě ti, kteří jsou v tom tak pevně ukotveni, žebudou muset dojít k rozhodnutí, zda to vůbec chtějí dělat nebo ne. To je vaše svobodná volba a takovou také zůstane. Drazí, pokud chcete, můžete si své přízraky strachu nosit sebou napořád – je to vaše svobodná volba. Avšak rozdíl vypadá takto: Ti, kteří si chtějí i nadále utápět v problémech a strachu, nebudou žít tak dlouho jako ti druzí, kteří s tím přestanou. Protože se něco začíná dít s procesem omlazení v lidském těle – hledá a očekává radost, laskavost a vyrovnanost. Touží po soudržnosti, která nebojuje se strachemA když tuto soudržnost najdete, budete žít déle. Začnete se omlazovat, telomery se rok od roku budou méně zkracovat a vy to můžete sledovat v zrcadle a rozpoznávat, jak to funguje. Jak často se smějete? Jak často se usmíváte na sebe, když ve vašem okolí nikdo není? Pokud to neděláte, měli byste se nad tím zamyslet, protože vám to může přinášet skutečnou zábavu. Radostný člověk se na sebe v zrcadle usměje a řekne: „Vidím Boha v sobě.“

.

Tak vzniká laskavost, která přesahuje vaši lidskou přirozenost. Psychiatři s tím stále pracují a celá jejich práce tkví v tom, že uvádějí lidi do rovnováhy. A já vám říkám, že tohle přesně máte ve svém nitru, a to v té nejvyšší míře. To se právě teď v nové energii rozšiřuje, bez ohledu na to, jak jste staří, bez ohledu na to, co si myslíte, že jste nebo co byste mohli dělat. Je to nové a je to tady, protože rovnováha temnoty a světla je teď jiná, než byla před čtyřmi roky. Zve k uzdravení. Vím, kdo tu je a kdo potřebuje uzdravit. Nebude to frustrující a nemusí to proběhnout tak, jak si myslíte. Zažeňte strach. Všechny nemoci jsou ve vědomí lidíMyslíte si, že se to týká buněk, avšak buňky jen odpovídají na vědomí člověka. Myslíte, že to je někdy zapsáno jako smlouva v Akáše, že musíte být nemocní – ale tak to není. Smlouvy jsou napsány neviditelným inkoustem a je na čase je všechny změnit.Nová smlouva zní: „Jsem tady, abych si užil života bez nemocí. Jsem tady, abych byl vyrovnaný, radostný a žil dlouhý život, protože si to zasloužím a mám ve svém nitru Boha. To je ta nová energie a já jsem její součástí.

.

Taková je dnešní pravda. Je to poselství Kryona a mnoha dalších v této nové energii, že staré duše se musí probudit a vystoupit ze starého paradigmatu přízraků strachu. Nepřipusťte, abyste se s těmito nočními strachy ztotožnili. Je na čase to změnit. Když se vzbudíte a nějaký hlásek ve vás řekne: „S čím si dnes budeme dělat starosti?“, pak vás vyzývám, abyste si vytvořili nějakou pozitivní afirmaci, která rozpustí jakoukoli negativitu. Vyslovte hned teď: „Jsem dokonalá božská bytost, stvořená Stvořitelem k jeho obrazu dokonalosti a pod jeho ochranou – to já jsem.“ Negativní myšlenky nebudou mít žádnou šanci. Vizualizujte si světlo ve svém těle, od hlavy až k patě. Vnímejte pocit mrazení, který doprovodí vaše vítězství nad přízrakem strachu. Může být ještě jasnější, o čem tady hovořím?

.

Vy staré duše všude na světě máte svobodnou volbu. Ale jakou volbu máte, jakou velikost, jakou sílu, jaké světlo! Odhalte to, využívejte to, rozpoznávejte to a sdílejte to.

.

Pro dnešek to stačí. Vím, kdo tudy je a kdo to poslouchá (a čte) a pro koho je toto poselství určeno.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Things, that go BUMP in the night – 27:04 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět