Rok 2017 – Kryon

08-2017 Návyková stará energieNové 11.12.2017

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu, Connecticut 12. srpna 2017

Dnes večer to je odhalení, které se více než kdy jindy zbývá rozdíly mezi starou a novou energií. Dnes se můj partner pokusil upravit pódium [při semináři] tak, abyste pochopili, že před rokem 2012 zde byla energie, kterou už nemáte. Je to energie, se kterou se už nesetkáte, nevrátí se zpátky. Na této planetě se začíná usídlovat nový druh energie, který je naplněn zcela novým paradigmatem reality.

.

06-2017 Odhalení - Nové 06.12.2017

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017

Opět tedy přicházíte na planetu. Už jsme mluvili o „větru zrození“ a tuto metaforu používali, protože je to něco, co vás stáhne (dopraví) do 3D. Z krásy na druhé straně závoje jste staženi na tuto planetu. Ve skutečnosti existuje biologická forma, zvaná embryo, která je přípravou na vaši duši tady. Pak však dochází k teologické diskusi kolem otázky: Kdy přesně přichází duše do těla? A my vám říkáme: Při vašem prvním nádechu, pak jste zpátky na Zemi. To je vítr zrození. Pak vstoupíte dovnitř a začínáte si vzpomínat na planetu. Je to vzácný okamžik pro vás, vaši matku a vašeho otce. Oslavujete nový život – a přitom jste už tak staří…

 

06-2017 Z temnoty ke světlu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Buffalu, New York, 24. června 2017

Lidé, máte v sobě staré návyky, ale to není nic, za co byste se měli stydět nebo kvůli tomu cítit vinu. Návyky jsou návyky, a vy děláte to, co děláte, abyste přežili, a nyní se struktura toho, na co jste byli zvyklí, začala posouvat. Takže, co kdybyste měli analyzovat své reakce? Jste ti, kteří si stále stěžují? Možná, že si ani neuvědomujete, že jste, protože je to tak snadné připojit se k dalším stěžovatelům, aniž byste o tom přemýšleli. Věděli jste, že je to zvyk? Je to jakýsi kulturní zvyk. Možné, že ani vlastně nevěříte věcem, které říkáte, ale je to zvyk.

 

06-2017 Kryon v Asheville (nedělní channeling)Nové 16.12.2017

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017

Jednoho dne už nebude existovat žádné vysílání, které by informovalo o událostech jen proto, že jsou dramatické.Místo toho ukáže události, do kterých budete moct „vstoupit“ a pomoct vytvářet v mysli mír těm, kteří prožívají zármutek, bezpráví a zkázu. Neboť každý jednotlivý člověk na planetě je zapojen do uzdravení druhých. To, co pociťuje ve svém soucitu a jednání, nepřijde vniveč, ale doslova vstoupí do „polévky soucitu“, kterou vnímají i ostatní lidé. Vstupujete do prostoru a technologie vám ukáží, kolik ostatních lidí je rovněž v tomto prostoru jednoty…

 

06-2017 Změny tří paradigmatNové 06.12.2017

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Asheville, Severní Karolína, 17. června 2017

Prvním stadiem tedy bylo „mnoho bohů“, druhým stadiem byl „jeden Bůh“ a v tomto stadiu se dnes nacházíte. Ve skutečnosti existuje pět stadií a já vám k tomu řeknu ještě víc, kam to povede. Přešli jste od přijetí mnoha bohů k předpokladu a vnímání jen jednoho Boha a dosud zůstala tato planeta u tohoto jednoho Boha. Dysfunkce však spočívá v tom, v jakém vztahu je tento jeden Bůh k vám. Co si myslíte, že musíte udělat, abyste byli ve vztahu s Bohem? Dysfunkce tkví v tom, že někdo řekne: „Můj Bůh je plný lásky. Ty věříš v totéž, ale když nebudeš věřit tím správným způsobem, zabiju tě.“ To je ta dysfunkce.

 

06-2017 „Stav Země“

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017

Teď, přesně podle rozvrhu, začíná malá doba ledová. Lidé se ptají: „Kdy?“ Kdybyste dávali pozor, nepotřebovali byste žádného proroka. Naopak, podívejte se na cyklus z pohledu časového grafu a chování Slunce. Existuje načasování, ale já vám to stejně povím. Začnete vidět studenou fázi během 15 let (2032).

 

05-2017 „Pět vyladění“

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku, 17. května 2017

Vyladění není přátelství. Je to spíše jakési splynutí. Nejlepším způsobem vyladění se s jinou osobou je skrze soucitný čin. Už jste ode mě mnohokrát slyšeli učení, že společenství často vytváří rezonanci, jakýsi souběh energií, které vzájemně souzní, jedna s druhou. To je vyladění. Věděli jste, že byste se mohli okamžitě vyladit s každým v místnosti? Naprosto to závisí na tom, co se děje s vámi všemi.

 

05-2017 Nové světlo

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017

Metafora nového světla. Tento termín odkazuje na světlo, které zde nikdy dřív nebylo. Dovolte nám vysvětlit toto: Dnes je světlo mnohem silnější, než bylo kdy dřív. Dnes, jestliže zapálíte zápalku v temné místnosti, zápalka ví, kdo jste, staré duše, a stane se ohromným světlem. Vyplní celý prostor. Dřív, ve starší energii, to byla jedna malinká zápalka v obrovské, temné místnosti, kde si toho nikdo nevšiml. Mnozí z vás prošli tímto posunem. Světlo a tma v minulosti nebyly rovnocenné. Opravdu, na této planetě vládla temnota. Této skupině to nemusím vysvětlovat, že?

 

05-2017 Kryon v Holandsku -1. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017

Překročili jste milník, došlo k posunu a věci se začínají měnit. A součástí této změny je způsob, jak s vámi komunikujeme. Neumíte si mou stranu závoje představit, protože to není ve vaší realitě. Nikdy nebylo zamýšleno, abyste si to jako lidé mohli představit. Není to ani ve vaší Akáše. Jak vám tedy mohu popsat, jaké to tady je a jak vychází komunikace od Ducha? Víte, jaké to je z vaší strany, ale víte, jaké je to ze strany Boha?

 

05-2017 Kryon v Holandsku – 2. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

Jak vidí Duch nemocné lidi? Duch často vidí zoufalého člověka na kolenou, který na něj naléhá: „Uzdrav mě, Bože, uzdrav mě, Bože, uzdrav mě, Bože.“ Chcete vědět, co Duch vidí? Duch vidí 100% zdravého člověka s vědomím obklopeným mlhou. Vidí Vědomí s chybějícím vědomím vlastní hodnoty i sebeúcty, akášickou nejistotu, problémy, stres, vše způsobené tolika věcmi, které nemají s biologií nic společného – to je to, co Duch vidí. A Duch vidí člověka, který na to ještě nepřišel a proto klečí na kolenou a neustále se modlí: „Bože, prosím, uzdrav mě!“ Rád bych na něco upozornil léčitele v této místnosti: léčitelé neléčí, ale uvádějí do rovnováhy. A kdybyste dokázali tento scénář přepsat, neklečeli by lidé a nežadonili Boha o vyléčení, ale zkoušeli by pochopit své spojení s vesmírem. Pochopili by, že všechny nemoci jsou jen mlhou vědomí, která tkví v nitru člověka. Nemoci nejsou způsobované zvnějšku, nenarodili jste se s nimi, nechytili jste je, ale sami jste si je vytvořili…

.

03-2017 Rozšířené dary

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kansas City, Missouri, 26. března 2017

Otázka: Je to pro vás příliš nové? Překročíte most nebo budete čekat, až se vrátíte (v dalším životě – pozn. překl.) a budete to mít snadnější? Nebo se chopíte výzvy, kterou jsem vám předhodil s otázkou: Co je to stáří? Co je to věk? Máte vůbec představu, jak bylo vaše tělo navrženo? Nebylo navrženo k tomu, aby stárnulo. Víte o tom? Můžete se sami od sebe omlazovat a vaše tělo nemusí stárnout. To jediné, co způsobuje stárnutí, je DNA, která pracuje zhruba na 33 – 34 % a obnovu vašich buněk snižuje, zkracuje telomery, místo aby zachovávala jejich stejnou délku. Avšak to se může změnit – prostřednictvím mostu! Překročíte most, začnete hovořit s innate, dáte ji příkaz: Zastav proces stárnutí! A pak to můžete vidět v zrcadle.

 

03-2017 „Neočekávaná změna“

Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, BC, Kanada, 19. března 2017
Poslouchejte – o tom, co se teď děje na vaší planetě, nebylo napsáno nikdy žádné proroctví. Nula. Neexistují nikde žádní starší lidé nebo channeleři, kteří by vám předali správné, solidní proroctví o tom, co bude dál. To protože jste právě prošli tunelem staré energie, starých proroctví a sotva jste se od nich osvobodili. Je to nová energie, kterou jste nikdy dříve na této planetě nezažili. Kdybyste nevěděli, o čem mluvím, přečtěte si ta proroctví.

.

03-2017 Únik od vlastního já

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boston, Massachusetts,  12. března 2017

Poslouchej, drahý, deprese k tobě NEPATŘÍ. Ona tě NEVLASTNÍ. Nepatříš jí. Ale ty si myslíš, že ano. Myslel sis to, věřil jsi, že na ní je tvé jméno – ale není! Máš na sobě jméno Boha (pozn. překl.: neboli máš v sobě část Boha, je ti dostupná jeho tvořivá síla a moc) a můžeš svlékat vrstvu po vrstvě – bez jakékoli medikace! – a být mocně pozitivní a šťastný. Můžeš být vším, čím by ses chtěl stát – neboť toto je nová energie, není stará! Neboj se začít experimentovat s afirmacemi a postupně odlupovat vrstvy tvého starého já; a že je jich mnoho…

.

03-2017 VELKÝ ÚNIK

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

Drazí, NEOČEKÁVALI jste, že se sem dostanete! A právě o těchto vašich očekáváních chci mluvit. Tato očekávání jsou vytvořena vědomím “ze starých proroctví“ a pokud byste se ptali lidské bytostí: „Co dál?“, pak ona by  řekla: „No, konec všech konců, válka…“ A o tom chceme také mluvit.

.

02.2017 Věci, které v noci nahánějí strach

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tucsonu, Arizoně, 25. února 2017

Tak teď jste tady, možná ležíte bdělí v posteli, ve tmě. A pak se objeví Akáša a řekne: „Víš, ta situace asi dobře neskončí.“ A pak si začnete budovat dům temnoty. Okna a dveře jsou zhotovené ze strachu a dům naplníte špatnými výsledky a tím, co by to pro vás mohlo znamenat. To všechno pak začne přitahovat chemii strachu ve vašem těle a vy pak nemůžete znovu usnout. Vím, kdo tu je.

.

02-2017 Prastaré město Petra a Nemožná budoucnost

Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017

Toto poselství nazvu “Nemožná budoucnost”. Bude to limitováno pouze na několik málo atributů, ale všechny budou o vás, o vašem osobním já. Už jsme dříve zmínili, že vaše DNA pracuje pouze z méně než poloviny, oproti tomu, k čemu je stvořená Tvořivým Zdrojem. Vše ve vaší DNA, co “zvoní” životem, Bohem, přírodou, pracuje pouze z méně než poloviny své účinnosti. A staré duše v této nové energii započínají proces, kde se DNA začíná vyvíjet tak, že se dostává lehce nad úroveň čtyřiceti procent namísto třiceti…

.

01-2017 Pět klamů staré energie

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Salt Lake City, Utah, 21. ledna 2017

Číslo jedna: zde je učení staré energie a to zní: Vše se opakuje, a tudíž neexistuje nic nového pod sluncem. A tedy budoucnost přinese víc minulosti, bez naděje na zlepšení. Dává to pocit beznaděje, když si uvědomíte, že není nic nového. To se týká hlavně lidského vědomí a lidské povahy. Když se díváte dopředu, máte pro porovnání pouze jediný model, a tím je hrůza toho, co se dělo v minulosti.

 

01-2017 – VYLEPŠENÁ “INNATE”

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 15. ledna 2017

Vaše biologie je stvořená k tomu, aby poslouchala vše, co jí řeknete. Přináším vám něco k zamyšlení, co pak následně obohatím o další informace. Jde o téma běžně známé všem, kdo o zdraví přemýšlí alternativními způsoby, a nazývá se to homeopatie. Rád bych toto téma na malou chvíli prozkoumal, a to velmi věcným 3D způsobem. Chci, abyste poslouchali pozorně, protože toto je předpokladem k tomu, co přijde pak.

.

01-2017 Změna

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 14. ledna 2017

Před časem jsem vám řekl, že veškerá matematika by měla být založena na dvanáctce. A jde to ještě dál: vesmír je strukturovaný ve dvanáctkovém systému. Ale 12 je jen polovina dvojčinné energie (tlaku a tahu) 24. Skutečné číslo, které můžete přidělit čemukoli na této planetě, je 6. A „šestka“ je číslem harmonie. Je to střed „dvanáctky“, můžete říct. Pak je tedy s podivem, že lidská bytost má jen 23 chromozómů – na cestě k 24. Už před nějakým časem jsme vám řekli něco, co bylo absurdní – a pořád je, totiž, že konečný pár chromozómů je kvantový, multidimenzionální. A že tento pár se připojí k ostatním 23 ve chvíli, kdy na to vědomí lidstva bude připraveno – dostat se na 24. Přesouváte se od změny k harmonii – a vždy to tak bylo.

 

01-2017 Nové paradigma lidské přirozenosti

Tento Kryonův živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 8. ledna 2017

V prvním channelingu jsem mluvil o budoucnosti, která už nebude imitovat minulost. Tisíce let jste dospívali s určitou lidskou přirozeností, ke které jste pevně „přikováni“, kterou očekáváte a sledujete ve vašich zprávách. Potřásáte hlavou starostmi a smutkem nad tím, co způsobuje – a přesto očekáváte příští den totéž. A my jsme vám stále opakovali, co znamená posun, že je to nové paradigma pro lidstvo.

 

01-2017 Komplexnost lidského spirituálního systému

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado,  7. ledna 2017

Přesouváte se z jednoho systému do druhého, z jednoho paradigmatu do druhého a vlastní esence, osobnost, duše, krása, láska, soucit, všechno to, o čem věříte, že odešlo a je ztraceno, neodešlo a není ztraceno – žije dál a stále tu existuje. Věřte tomu nebo ne, avšak krása systému tkví v tom, že něco z toho přejde i do vás, a jiná část systému doslova přechází do závoje Země… je to komplikované, avšak lidé, o kterých věříte, že jste je ztratili, tady zůstávají tolika různými způsoby a stejně tak i vy (svou částí) z vašich minulých životních vyjádření (životů). Komplexnost lidského systému přesahuje všechno, co vás učili…

 

zpět