Rok 2017 – Kryon

12-2017 Všichni dospěliNové 30.03.2021

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Seattlu, Washington, USA, 9. prosince 2017

…Ale v tuto chvíli se chceme zaměřit jen na lidskou duši, protože je zcela a naprosto jedinečná. Co ji dělá jedinečnou, je její multidimenzionalita, která byla vytvořena zdánlivě 23 páry chromozomů. Protože 24. pár stále existuje, ale nemůžete ho vidět, protože je zcela a naprosto multidimenzionální. To způsobuje, že veškerá vaše DNA má kvantovou rotaci. To je v souladu s vědeckým faktem, že DNA má nějakou multidimenzionální vlastnost, která ovlivňuje rotaci elektronů v kvantovém poli. To je věda. Milovaní, jste jediní tvorové na planetě, kteří to mají. Dvacet tři viditelných párů chromozomů – ve skutečnosti ale jich je dvacet čtyři – vytváří duši, která má v sobě to božské. To je premisa tolika kultur na planetě, které to tak vidí, vědí to a odpovídajícím způsobem to používají. Ve vaší kultuře jste možná menšinou, ale miliardy duší po celém světě v to věří.

.

11-2017 Síla koherence – soudržnosti

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Calgary, Kanada 26. listopadu 2017

Už jsme řekli, že světlo zvítězí. Nehovoříme ovšem zrovna o boji mezi světlem a temnotou, ale mnohem víc o vědomí lidí, kteří si začínají uvědomovat, kým jsou a co mohou udělat. Lidé začínají být dostatečně vyrovnaní, aby věděli: „Můžu se změnit prostřednictvím svých myšlenek a činů, ale můžu se změnit ještě mnohem víc, protože jsem součástí něčeho většího.“

 

11-2017 Nové pojednání o lásce

Tento živý channeling byl přijat v Calgary, Kanada 25. listopadu 2017

Láska není pochopena a nelze ji definovat. Žádný biolog neví, co to je – lásku nelze definovat, protože je to tajemství, zatímco hněv nebo deprese není. Láska je většinou mimo tělo. Muž nebo žena, kteří se zamilují, se dočasně „zblázní“, přestávají jíst, často hledí nepřítomně, vzdychají a začínají popouštět uzdu fantazii. Co to je? To je stav vědomí, který na chvíli doslova získá převahu nad vaší buněčnou strukturou. Později se ve vás usadí zralejším a tak elegantním způsobem, že vás zklidní a dokonce prodlouží váš život. Vniká do buněk takovým způsobem, jak to hněv nebo deprese nedokáží. Láska není emoce…

 

11-2017 Reakce na neznámou budoucnost

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie, 19. listopadu 2017

Závoj se ztenčuje v těchto nových energiích, moji drazí. Někteří to cítí. Nedojde k odhalení vyšší pravdy, ale k odhalení něčeho jiného. Toho, že je o vás postaráno, že jste milování a že můžete důvěřovat neznámému. A že kousek Boha, který je uvnitř vás a září a vibruje s druhou stranou závoje, začíná růst. Ten kousek začíná důvěřovat synchronicitě místo logiky. Začíná být trochu víc multidimenzionální, což znamená, že se stáváte v realitě většími. Pouštíte to, co je lineární a 3D a uvědomujete si, že můžete být na více místech ve stejný čas….

 

11-2017 Jak funguje strach

Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie, 18. listopadu 2017

Je to aktuální poselství, které se netýká minulosti ani budoucnosti. Týká se aktuálních okolností, jaké skutečně jsou, a my vám v tomto poselství předáme nějaké vhledy a věci, které neočekáváte. To vše vám předáme v lásce. Můžeme si zopakovat několik bodů, které jsem vám předal před časem, abyste si je mohli porovnat s dnešními událostmi. Rád bych tyto věci propojil, aby to, co bylo tehdy předpovídáno, potvrdilo platnost současných událostí. Pochopíte, že může být pravda v tom, o čem říkám, že vám může přinést budoucnost.

 

11-2017 Stát se multidimenzionálním

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Montrealu, Québec, Kanada, 11. listopadu 2017

Právě teď sedím před ezoterickým publikem, a tématem celého dne byla multidimenzionalita. Právě jste objevili věci, které jsou pro mnohé neuvěřitelné. Na úplně základní úrovni a v samém jádru lidského vnímání přichází změna. Je to nádherná změna, které je někdy obtížné dosáhnout a představit si, ale když se na ni podíváte blíže, je to opravdu změna, která vás vyvede z temnoty.

 

10-2017  Kryon v Argentině – Pátek

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 27. 10. 2017

Rozdíl mezi starou a novou energií je ten, že vědomí má sílu, kdežto v minulosti ji nemělo. Ne takovou, jakou má teď. Ve skutečnosti je tato síla nyní dvojnásobná, či dokonce ještě větší. Pojďme si tedy definovat vědomí. Během této lekce, to, co si myslíte, to také dokážete vytvořit. Co si myslíte, to vytvoříte. Co si představíte, to vytvoříte. Co očekáváte, to vytvoříte.

 

10-2017 Kryon v Argentině – sobota 1

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017

Když někdo umírá v nemocnici, dělí ho pouze několik hodin od smrti, a najednou nastane spontánní uzdravení. Celé tělo se samovolně uzdraví; v jednom okamžiku. Doktoři to vidí. Zdravotní sestry to vidí. Myslíte, že tohle rozšíří jejich krabice víry? (smích) Ó, ano. Ale co vy, pokud byste byli tím člověkem, který umíral? Už nikdy nebudete stejní. Řekli byste: „Stal se mi zázrak a čistota lásky Boha vstoupila do každé mé buňky. Má DNA chvíli pracovala na 100% a mé tělo zahnalo veškeré nevhodné, negativní věci. A já jsem obdržel zázrak, který vzešel z Boha v mém nitru. Od toho Boha, který zná mé jméno.“…

 

10-2017  Kryon v Argentině – Sobota- 2

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 28. 10. 2017

Drazí, něco přichází. A bude se to týkat lidí mladších, než si myslíte. Ve vládách některých zemí mají pocit, že tam musí mít starší lidi nebo ty, kteří již překročili určitou věkovou hranici. A to proto, aby tito jedinci už měli dostatečnou moudrost pro vedení celé země. Ale nenechte se mýlit. Přicházejí mládí. Nenechte se zmást jejich věkem, protože tito mladí reprezentují starou duši, která je připravena odhalit ten drahokam a nechat ho zářit, tak oslnivě! Tento drahokam, který je Argentinou! Je zde naděje, je zde nádherná naděje.

 

10-2017 Kryon v Argentině – Neděle 1

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 29. 10. 2017

Všechny příběhy (o Stvoření) začínají jednou větou. Na začátku… Drazí, to není přesné. Představte si na chvíli, že Bůh je obrovský kruh, prsten, zlatý prsten! A tento prsten je čistou láskou. Nádherný. Kde je počátek tohoto prstenu? A odpověď zní, že žádný počátek není. Už ta představa, že by nějaký počátek existoval, je lineární. Vše, čemu věříte, je jako vlákno, musí tam být nějaký začátek a nějaký konec. Všechno to, co máte, co vlastníte, všichni ti, které znáte, všechno to má začátek a konec. Co se týče Boha, žádný začátek neexistuje. A to je pro člověka těžké uchopit. Kruh. Žádný čas, žádný začátek, žádný konec. Prostě JE….

 

10-2017 Kryon v Argentině – Neděle-2

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, v neděli, 29. 10. 2017

Vy se na to díváte jako na mnoho životů, protože biologická schránka člověka moc dlouho nevydrží. Systém návratu vás drží při životě. Téhle skupině, právě nyní, tikají lineární hodiny. Následně se vaše těla opotřebují, unaví a pak se zase všichni navrátíte zpět. Inkarnujete se do karmických skupin a nepochybně se zároveň inkarnujete do rodiny, ve které jste nyní. Ne do vaší biologické rodiny, nýbrž do rodiny vaší kultury, vaší země, ať už jste odkudkoli. To proto, abyste mohli pokračovat v tom, s čím jste začali. Příště už budete mnohem vyspělejší, o tom už jsme hovořili…

 

09-2017 Kryon v Madridu

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017

Magnetická mřížka na planetě musela být přenastavena. Tohle je příběh o lásce, protože magnetická mřížka je napojena na lidské vědomí. Byl vám dán signál, že zůstanete na této planetě. Měření v roce 1987 jasně ukázalo, že se neodehraje žádný Armagedon. A opravdu neproběhl. Také ukázalo, že zde budete ještě velmi dlouho po roce 2000. Přišel rok 2012 a ti, kteří si tento letopočet vyložili špatně, pociťovali strach, aniž by kdy pochopili, že staré kalendáře plné staré energie musely pozbýt své platnosti. A nové kalendáře mluví o světle, lásce a konečném míru na Zemi. Mluví o válce mezi světlem a temnotou, ve které světlo zvítězí. A tím by byla stará proroctví naplněna…

 

09-2017 Kryon v Madridu 2 – Tři návrhy pro změnu Vědomí

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017

Drazí, kdyby před vámi mohli právě teď stát, přímo zde, řekli by: „Poslouchejte to, co je vám tady prezentováno. Tohle je čas, který jsme jen předpověděli. A je tady. Věci, které jste se naučili, bezvadně fungovaly v jiné době, v jiné energii. A nyní přichází světlo. Tamto byly staré metody a věci se změnily.“ Tohle by vám řekli. Chci, abyste to intuitivně cítili – svolení ke změně. To je číslo jedna. Musíte dát sami sobě svolení ke změně. Musíte cítit, že je to pro vás v pořádku – pro vás i pro ty, kteří vás to učili. Drazí, když jste byli ve škole, naučili jste se mnoho věcí. Avšak když jste se vyvíjeli a posunovali, časem jste se postupně začali měnit a spousta věcí, které jste se dříve učili, už pro vás nejsou nadále potřebné. A to je metafora, dokonce i vaší duchovnosti. Povolení ke změně.

 

09-2017 Kryon v Portu – 1

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu, Portugalsko, 16. září 2017

Rád bych vám položil pár otázek o Bohu. Jak velký je Bůh? A vy můžete říci: „Obrovský, větší než cokoli, větší než vesmír, Stvořitel vesmíru.” A přesto známe vaše jména. Drazí, jsou zde tací, kteří věděli, že přijdete. Můžete jim říkat „průvodci”, nebo dokonce andělé, pokud si to přejete, někteří z nich vás doprovázejí celým životem a vy nikdy nemusíte připustit jejich přítomnost. Někteří z vás dokonce ani nevěří, že existují. A oni kráčí vedle vás. Nikdy jste si je neuvědomili, protože možná nevěříte na ezoteriku. A přesto vás obklopují s láskou Boha.

 

09-2017 Kryon v Portu – 2

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu, Portugalsko, 16. září 2017

A nyní vám toto předávám, abyste byli připraveni a věděli, o čem hovořím. Protože v nové energii konečně máte vědomí, jež má fyzikální účinky. Doslova je to součást fyziky. Není to zajímavé? To je to, co ezoteričtí učitelé říkali po generace, že tak svým myšlením měníte vše okolo vás. Dovolte mi říci, jak to funguje. Když začnu hovořit o atributech jednotlivých zemí, nebude vám to tolik dávat smysl, protože země se mění, jejich hranice se mění i jejich jména. Takže to pojďme trochu rozšířit. Rád bych tak hovořil o kulturách různých oblastí. A to nás vrací tisíc a více let zpátky a vypovídá to o něčem, o čem jsem dříve opravdu ještě nehovořil..

.

08-2017 Série odhalení 2017 – 1. část „Kdo jsem?“

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 24. srpna 2017

Když se rozhodnete skočit do jezera, tak když skočíte, víte, že už to nemůžete vrátit zpět, protože gravitace získá převahu a přímo vás vnese do vody. A to je to, o co teď žádáme. Vnořte se do vody, vody odhalení. Je to metafora, která říká, že věříte tomu, co se tady děje, nejen ezoterického, metafyzického, ale že je to platforma pro uzdravení, odhalení, vědění, moudrost, změnu a laskavost ve vašem životě.

 

08-2017 Série odhalení 2017 – 2. část „Počátek jisker“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 24. srpna 2017

 Co kdybyste mohl říct své vlastní buněčné struktuře a mozku, všem, kteří se sklánějí před svým šéfem, jímž jste vyOdteď pracujeme jinak. Dny se už nepočítají. Nyní se zaměříme na 44 % místo na 33 %, tedy na účinnost, která zpomalí náš proces stárnutí. A já to prohlašuji, protože jsem sám sobě šéfem. Vidíte, ach, mám to pod kontrolou. Mohu ovládat své stárnutí.“ A jsou tací, kteří to uslyší a řeknou: „No není to mazané? [Kryon se usmívá.] Kdo by si něco podobného pomyslel?“

 

08-2017 Série odhalení 2017 – 3. část „Jsem hoden“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 25. srpna 2017

Požádám vás, abyste se mnou něco vyslovili. Uděláme to třikrát. Nedělejte to, pokud to nemyslíte skutečně vážně. Vás, kteří to uslyšíte později, zvu, abyste se toho také zúčastnili, pokud to teď posloucháte a jste pracovníkem světla, starou duší a víte, že tím jste. Tato podmínka se týká také vás. Vyslovíme společně slova: Jsem hoden. Zúčastněte se, pokud si přejete.

 

08-2017 Série odhalení 2017 – 4. část „Nesmírnost staré duše“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada,  25. srpna 2017

Protože historie je historií a protože lidská rasa sama vyvinula vědomí, které je poměrně nízké, staré duše opravdu nevědí, že jsou staré duše. Existuje intuice, která jim říká, že jsou, ale nemají pro to žádný důkaz. Nepamatují si to. Člověk přichází na planetu s vědomím, které není úplné. O tom už jsme mluvili dřív, že vyšší vědomí je něco, do čeho se teprve začínáte rozvíjet. A my jsme vám předali některé atributy tohoto vývoje, ale ten ještě nenastal, teprve začíná.

 

08-2017 Série odhalení 2017 – 5. část „Propouštění a změny

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 26. srpna 2017

Jaká je definice špatných věcí nebo problémů, když procházíte tímto procesem? O tom teď budeme hovořit. Michael Thomas se vzdal svých zavazadel naráz. Někteří z vás jste to neudělali, někteří stále lpíte na určitých věcech. Zjišťujete, že některých věcí se zbavíte a některých ne. Stále ještě jste nedosáhli rovnováhy, drazí. V tuto chvíli jsou v této místnosti tací, kteří toho hodně propustili, ale ne všechno. Jsou tu tací, kteří propustili všechno. A jsou tu i tací, kteří nepropustili nic. Nic to nezmění na skutečnosti, že jste starou duší, která tu sedí nebo to poslouchá s plnou znalostí posunu.

 

08-2017 Série odhalení 2017 – 6. část „Omývání nohou“

Tento živý channeling byl přijat v Kananaskis Alberta, Kanada, 27. srpna 2017

V pokynech je toto – první pravidlo: soustředění, soudržnost, láska, soucit, světlo, vyrovnanost. To je ta nejdůležitější instrukce. A pokud některé věci kolem sebe nechápete, řekněte Duchu: „Nerozumím těm věcem. Dopřej mi klid nad tím, že to nechápu, a nech mě kráčet se světlem, soucitem a láskou z jednoho místa na druhé.“ Nezamotejte se do toho, co o Bohu nechápete, drazí, protože zůstanete celý svůj život v nejasnosti.

 

08-2017 Načasování

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Stamfordu, Connecticut, 13. srpna 2017

Dovolte mi, abych vám teď představil novou energii. Dostanete jízdenku a neodložíte ji do krabice, protože teď jsou koleje osvětlené. A tak tady stojíte s jízdenkou v ruce a čekáte na ten vlak, nebo ne? Pokud vlak ještě není na kolejích, pak je to naprosto dokonalý a jasný signál pro vás, že ještě nenastal ten správný čas! Nenastoupíte do vlaku, který tu ještě není. Rozumíte tomu? A až pak vlak přijede, pak do něj nastoupíte a začnete se svým projektem, nebo jej ukončíte nebo zpracujete. Protože pokud vlak na kolejích nestojí, znamená to: Ještě pro to nenastal správný čas, i když jste si to plánovali. I když si u svého projektu myslíte, že byste jej mohli nebo měli co nejlépe udělat nebo že je to právě teď vhodné a účinné, nehraje to žádnou roli, pokud tu vlak ještě není. V nové energii tedy platí důležitá věta: Podívej se na koleje a rozpoznej pro sebe signál, dostaneš zpětnou vazbu, zda už ten okamžik nastal nebo ne…

 

08-2017 Návyková stará energie

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu, Connecticut 12. srpna 2017

Dnes večer to je odhalení, které se více než kdy jindy zbývá rozdíly mezi starou a novou energií. Dnes se můj partner pokusil upravit pódium [při semináři] tak, abyste pochopili, že před rokem 2012 zde byla energie, kterou už nemáte. Je to energie, se kterou se už nesetkáte, nevrátí se zpátky. Na této planetě se začíná usídlovat nový druh energie, který je naplněn zcela novým paradigmatem reality.

.

07–08-2017 Cesta kolem Aljašky 

Tyto živé channelingy byly přijaty Lee Carrollem během okružní cesty lodí kolem Aljašky, červenec/srpen 2017

Tím prvním živlem, který budeme zkoumat neobvyklým způsobem, je oheň. Dělali jste k tomu cvičení a zkoumali potenciály, jak můžete oheň využít pro čištění. Zabývali jste se také tím, co je oheň sám o sobě a to bych teď chtěl s vámi prodiskutovat, neboť tento živel se liší od těch ostatních. Budeme také oheň zkoumat jako metaforu v nitru člověka, to znamená, že mu přiřadíme energii.

.

07-2017 Nové akášické vzpomínky

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 23. července 2017

Každý z vás byl mužem a ženou. A když jste jako ženy porodily a poprvé se zahleděly do očí vašeho milovaného dítěte, byl to nepopsatelný pocit. Rád bych, abyste si ten okamžik vybavili. Kolikrát jste byli matkou a zažili to? Věděli jste, že se tato radost hromadí, kumuluje? Věděli jste, že světlo vytváří ještě víc světla?Když si vybavujete tyto nejkrásnější zkušenosti, které se vám kdy staly, jeden po druhém, můžete vytvořit pyramidu radosti a ještě dlouho po skončení tohoto channelingu ve vás bude přetrvávat něco, na co si vaše buňky vzpomenou. Nejde o odstranění těch věcí, které jsou nevhodné, ale o vytažení věcí, které jsou krásné a patří k vaší historii. Všichni jste už prožili nádherné vztahy, definované láskou…

 

07-2017 Nová paradigmata

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Minneapolis, Minnesotě, 22. července 2017

Existuje scénář, paradigma, které jste ve všech vašich soutěžích nebo kláních využívali – ve sportu, v politice, ve vládě. Paradigma je něco, co prostě děláte a v tomto případě to znamená, že máte zápas mezi jedním hráčem nebo mužstvem A a druhým hráčem nebo mužstvem B. A ti budou spolu vzájemně soupeřit a hrát proti sobě, až nakonec jeden zvítězí a druhý prohraje. Paradigma přitom zní: Vítěz bere vše. Podívejte se kolem a najdete to všude. Zeptáte se: „Nu, co jiného by to mohlo být?“ A tady je tvrzení: Skutečně existuje něco jiného. Jenže to, drazí, lidská přirozenost ještě neviděla. Nazveme to principem win-win. Teď řeknete: „Moment, Kryone, u sportovního zápasu nemůže existovat žádná situace win-win, protože tu je nějaká tabule ukazující skóre, jsou tu hráči…“ Přesto to jde. Dojde k tomu a stane se to systémem. Pak budete kroutit hlavou a řeknete: „Kdo by si to byl pomyslel!“ Nejde při tom tak docela o výhru. Dovolte mi, abych vám předložil něco k zamyšlení.

.

06-2017 Odhalení

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buffalo, New York, 25. června 2017

Opět tedy přicházíte na planetu. Už jsme mluvili o „větru zrození“ a tuto metaforu používali, protože je to něco, co vás stáhne (dopraví) do 3D. Z krásy na druhé straně závoje jste staženi na tuto planetu. Ve skutečnosti existuje biologická forma, zvaná embryo, která je přípravou na vaši duši tady. Pak však dochází k teologické diskusi kolem otázky: Kdy přesně přichází duše do těla? A my vám říkáme: Při vašem prvním nádechu, pak jste zpátky na Zemi. To je vítr zrození. Pak vstoupíte dovnitř a začínáte si vzpomínat na planetu. Je to vzácný okamžik pro vás, vaši matku a vašeho otce. Oslavujete nový život – a přitom jste už tak staří…

 

06-2017 Z temnoty ke světlu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Buffalu, New York, 24. června 2017

Lidé, máte v sobě staré návyky, ale to není nic, za co byste se měli stydět nebo kvůli tomu cítit vinu. Návyky jsou návyky, a vy děláte to, co děláte, abyste přežili, a nyní se struktura toho, na co jste byli zvyklí, začala posouvat. Takže, co kdybyste měli analyzovat své reakce? Jste ti, kteří si stále stěžují? Možná, že si ani neuvědomujete, že jste, protože je to tak snadné připojit se k dalším stěžovatelům, aniž byste o tom přemýšleli. Věděli jste, že je to zvyk? Je to jakýsi kulturní zvyk. Možné, že ani vlastně nevěříte věcem, které říkáte, ale je to zvyk.

 

06-2017 Kryon v Asheville (nedělní channeling)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Asheville, Severní Karolíně, 18. června 2017

Jednoho dne už nebude existovat žádné vysílání, které by informovalo o událostech jen proto, že jsou dramatické.Místo toho ukáže události, do kterých budete moct „vstoupit“ a pomoct vytvářet v mysli mír těm, kteří prožívají zármutek, bezpráví a zkázu. Neboť každý jednotlivý člověk na planetě je zapojen do uzdravení druhých. To, co pociťuje ve svém soucitu a jednání, nepřijde vniveč, ale doslova vstoupí do „polévky soucitu“, kterou vnímají i ostatní lidé. Vstupujete do prostoru a technologie vám ukáží, kolik ostatních lidí je rovněž v tomto prostoru jednoty…

 

06-2017 Změny tří paradigmat

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Asheville, Severní Karolína, 17. června 2017

Prvním stadiem tedy bylo „mnoho bohů“, druhým stadiem byl „jeden Bůh“ a v tomto stadiu se dnes nacházíte. Ve skutečnosti existuje pět stadií a já vám k tomu řeknu ještě víc, kam to povede. Přešli jste od přijetí mnoha bohů k předpokladu a vnímání jen jednoho Boha a dosud zůstala tato planeta u tohoto jednoho Boha. Dysfunkce však spočívá v tom, v jakém vztahu je tento jeden Bůh k vám. Co si myslíte, že musíte udělat, abyste byli ve vztahu s Bohem? Dysfunkce tkví v tom, že někdo řekne: „Můj Bůh je plný lásky. Ty věříš v totéž, ale když nebudeš věřit tím správným způsobem, zabiju tě.“ To je ta dysfunkce.

 

06-2017 „Stav Země“

Tento živý channeling byl přijat v Big Sky, v Montaně, 4. června 2017

Teď, přesně podle rozvrhu, začíná malá doba ledová. Lidé se ptají: „Kdy?“ Kdybyste dávali pozor, nepotřebovali byste žádného proroka. Naopak, podívejte se na cyklus z pohledu časového grafu a chování Slunce. Existuje načasování, ale já vám to stejně povím. Začnete vidět studenou fázi během 15 let (2032).

 

05-2017 „Pět vyladění“

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku, 17. května 2017

Vyladění není přátelství. Je to spíše jakési splynutí. Nejlepším způsobem vyladění se s jinou osobou je skrze soucitný čin. Už jste ode mě mnohokrát slyšeli učení, že společenství často vytváří rezonanci, jakýsi souběh energií, které vzájemně souzní, jedna s druhou. To je vyladění. Věděli jste, že byste se mohli okamžitě vyladit s každým v místnosti? Naprosto to závisí na tom, co se děje s vámi všemi.

 

05-2017 Kryon v Ženevě – 1 a 2

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě – v CERNu, Švýcarsko, 15. května 2017

„Lidské bytosti jsou usazeny v magnetickém poli Země od úplného počátku, po celou dobu evoluce. Magnetické pole je jejich součástí, je součástí jejich orgánů, jejich životní síly, a je nezbytné pro život!“

 

05-2017 Kryon v Ženevě – 3

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě – v CERNu, Švýcarsko, 16. května 2017

Největší odhalení, které lidé duchovně zažijí, je to, že Bůh vně se stal Bohem uvnitř. A to navyklé vnímání Boha bylo, že Bůh je kdesi tam, zatímco lidé jsou tady, takže se nikdy nepotkají. To je právě to běžné chápání Stvořitele, který je TAK VELKÝ, zatímco vy jste TAK MALÍ. A přece si v této době staré duše začínají vzpomínat; a cítit, že tam někde uvnitř, nějak, mají kousíček Stvořitele…. Náhle to začínají vidět jinak, než je učili; prostě vědí, že jsou milováni, ať se děje cokoli. NĚJAK se začínají osvobozovat od viny, o které jim říkali. A to jim umožňuje začít se radovat z toho, co budou dělat v budoucnosti. Jen si představte, jak většina obyvatel planety tlačí jedním směrem: k harmonii, porozumění, novému postoji – k tomu, aby to fungovalo…

 

05-2017  Kryon v Ženevě – 4

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě – v CERNu, Švýcarsko, 16. května 2017

..Drazí, vy budete žít déle. Ovšem pouze pokud to dokážete odhodit a odevzdat to tam, kam to patří – do rukou Božích. Vzpomínáte si, jaké to bylo, když jste byli dětmi? Nedělali jste si žádné starosti s tím, co bude zítra. Máte na to nárok i teď – neboť právě o tom je vztah mezi vámi a Stvořitelem.

 

05-2017 Nové světlo

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017

Metafora nového světla. Tento termín odkazuje na světlo, které zde nikdy dřív nebylo. Dovolte nám vysvětlit toto: Dnes je světlo mnohem silnější, než bylo kdy dřív. Dnes, jestliže zapálíte zápalku v temné místnosti, zápalka ví, kdo jste, staré duše, a stane se ohromným světlem. Vyplní celý prostor. Dřív, ve starší energii, to byla jedna malinká zápalka v obrovské, temné místnosti, kde si toho nikdo nevšiml. Mnozí z vás prošli tímto posunem. Světlo a tma v minulosti nebyly rovnocenné. Opravdu, na této planetě vládla temnota. Této skupině to nemusím vysvětlovat, že?

 

05-2017 Kryon v Holandsku -1. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017

Překročili jste milník, došlo k posunu a věci se začínají měnit. A součástí této změny je způsob, jak s vámi komunikujeme. Neumíte si mou stranu závoje představit, protože to není ve vaší realitě. Nikdy nebylo zamýšleno, abyste si to jako lidé mohli představit. Není to ani ve vaší Akáše. Jak vám tedy mohu popsat, jaké to tady je a jak vychází komunikace od Ducha? Víte, jaké to je z vaší strany, ale víte, jaké je to ze strany Boha?

 

05-2017 Kryon v Holandsku – 2. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterdamu, Holandsko, 3. května 2017

Jak vidí Duch nemocné lidi? Duch často vidí zoufalého člověka na kolenou, který na něj naléhá: „Uzdrav mě, Bože, uzdrav mě, Bože, uzdrav mě, Bože.“ Chcete vědět, co Duch vidí? Duch vidí 100% zdravého člověka s vědomím obklopeným mlhou. Vidí Vědomí s chybějícím vědomím vlastní hodnoty i sebeúcty, akášickou nejistotu, problémy, stres, vše způsobené tolika věcmi, které nemají s biologií nic společného – to je to, co Duch vidí. A Duch vidí člověka, který na to ještě nepřišel a proto klečí na kolenou a neustále se modlí: „Bože, prosím, uzdrav mě!“ Rád bych na něco upozornil léčitele v této místnosti: léčitelé neléčí, ale uvádějí do rovnováhy. A kdybyste dokázali tento scénář přepsat, neklečeli by lidé a nežadonili Boha o vyléčení, ale zkoušeli by pochopit své spojení s vesmírem. Pochopili by, že všechny nemoci jsou jen mlhou vědomí, která tkví v nitru člověka. Nemoci nejsou způsobované zvnějšku, nenarodili jste se s nimi, nechytili jste je, ale sami jste si je vytvořili…

.

03-2017 Rozšířené dary

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Kansas City, Missouri, 26. března 2017

Otázka: Je to pro vás příliš nové? Překročíte most nebo budete čekat, až se vrátíte (v dalším životě – pozn. překl.) a budete to mít snadnější? Nebo se chopíte výzvy, kterou jsem vám předhodil s otázkou: Co je to stáří? Co je to věk? Máte vůbec představu, jak bylo vaše tělo navrženo? Nebylo navrženo k tomu, aby stárnulo. Víte o tom? Můžete se sami od sebe omlazovat a vaše tělo nemusí stárnout. To jediné, co způsobuje stárnutí, je DNA, která pracuje zhruba na 33 – 34 % a obnovu vašich buněk snižuje, zkracuje telomery, místo aby zachovávala jejich stejnou délku. Avšak to se může změnit – prostřednictvím mostu! Překročíte most, začnete hovořit s innate, dáte ji příkaz: Zastav proces stárnutí! A pak to můžete vidět v zrcadle.

 

03-2017 „Neočekávaná změna“

Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, BC, Kanada, 19. března 2017
Poslouchejte – o tom, co se teď děje na vaší planetě, nebylo napsáno nikdy žádné proroctví. Nula. Neexistují nikde žádní starší lidé nebo channeleři, kteří by vám předali správné, solidní proroctví o tom, co bude dál. To protože jste právě prošli tunelem staré energie, starých proroctví a sotva jste se od nich osvobodili. Je to nová energie, kterou jste nikdy dříve na této planetě nezažili. Kdybyste nevěděli, o čem mluvím, přečtěte si ta proroctví.

.

03-2017 Únik od vlastního já

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boston, Massachusetts,  12. března 2017

Poslouchej, drahý, deprese k tobě NEPATŘÍ. Ona tě NEVLASTNÍ. Nepatříš jí. Ale ty si myslíš, že ano. Myslel sis to, věřil jsi, že na ní je tvé jméno – ale není! Máš na sobě jméno Boha (pozn. překl.: neboli máš v sobě část Boha, je ti dostupná jeho tvořivá síla a moc) a můžeš svlékat vrstvu po vrstvě – bez jakékoli medikace! – a být mocně pozitivní a šťastný. Můžeš být vším, čím by ses chtěl stát – neboť toto je nová energie, není stará! Neboj se začít experimentovat s afirmacemi a postupně odlupovat vrstvy tvého starého já; a že je jich mnoho…

.

03-2017 VELKÝ ÚNIK

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

Drazí, NEOČEKÁVALI jste, že se sem dostanete! A právě o těchto vašich očekáváních chci mluvit. Tato očekávání jsou vytvořena vědomím “ze starých proroctví“ a pokud byste se ptali lidské bytostí: „Co dál?“, pak ona by  řekla: „No, konec všech konců, válka…“ A o tom chceme také mluvit.

.

02.2017 Věci, které v noci nahánějí strach

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tucsonu, Arizoně, 25. února 2017

Tak teď jste tady, možná ležíte bdělí v posteli, ve tmě. A pak se objeví Akáša a řekne: „Víš, ta situace asi dobře neskončí.“ A pak si začnete budovat dům temnoty. Okna a dveře jsou zhotovené ze strachu a dům naplníte špatnými výsledky a tím, co by to pro vás mohlo znamenat. To všechno pak začne přitahovat chemii strachu ve vašem těle a vy pak nemůžete znovu usnout. Vím, kdo tu je.

.

02-2017 Prastaré město Petra a Nemožná budoucnost

Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017

Toto poselství nazvu “Nemožná budoucnost”. Bude to limitováno pouze na několik málo atributů, ale všechny budou o vás, o vašem osobním já. Už jsme dříve zmínili, že vaše DNA pracuje pouze z méně než poloviny, oproti tomu, k čemu je stvořená Tvořivým Zdrojem. Vše ve vaší DNA, co “zvoní” životem, Bohem, přírodou, pracuje pouze z méně než poloviny své účinnosti. A staré duše v této nové energii započínají proces, kde se DNA začíná vyvíjet tak, že se dostává lehce nad úroveň čtyřiceti procent namísto třiceti…

.

01-2017 Pět klamů staré energie

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Salt Lake City, Utah, 21. ledna 2017

Číslo jedna: zde je učení staré energie a to zní: Vše se opakuje, a tudíž neexistuje nic nového pod sluncem. A tedy budoucnost přinese víc minulosti, bez naděje na zlepšení. Dává to pocit beznaděje, když si uvědomíte, že není nic nového. To se týká hlavně lidského vědomí a lidské povahy. Když se díváte dopředu, máte pro porovnání pouze jediný model, a tím je hrůza toho, co se dělo v minulosti.

 

01-2017 – VYLEPŠENÁ “INNATE”

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 15. ledna 2017

Vaše biologie je stvořená k tomu, aby poslouchala vše, co jí řeknete. Přináším vám něco k zamyšlení, co pak následně obohatím o další informace. Jde o téma běžně známé všem, kdo o zdraví přemýšlí alternativními způsoby, a nazývá se to homeopatie. Rád bych toto téma na malou chvíli prozkoumal, a to velmi věcným 3D způsobem. Chci, abyste poslouchali pozorně, protože toto je předpokladem k tomu, co přijde pak.

.

01-2017 Změna

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 14. ledna 2017

Před časem jsem vám řekl, že veškerá matematika by měla být založena na dvanáctce. A jde to ještě dál: vesmír je strukturovaný ve dvanáctkovém systému. Ale 12 je jen polovina dvojčinné energie (tlaku a tahu) 24. Skutečné číslo, které můžete přidělit čemukoli na této planetě, je 6. A „šestka“ je číslem harmonie. Je to střed „dvanáctky“, můžete říct. Pak je tedy s podivem, že lidská bytost má jen 23 chromozómů – na cestě k 24. Už před nějakým časem jsme vám řekli něco, co bylo absurdní – a pořád je, totiž, že konečný pár chromozómů je kvantový, multidimenzionální. A že tento pár se připojí k ostatním 23 ve chvíli, kdy na to vědomí lidstva bude připraveno – dostat se na 24. Přesouváte se od změny k harmonii – a vždy to tak bylo.

 

01-2017 Nové paradigma lidské přirozenosti

Tento Kryonův živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 8. ledna 2017

V prvním channelingu jsem mluvil o budoucnosti, která už nebude imitovat minulost. Tisíce let jste dospívali s určitou lidskou přirozeností, ke které jste pevně „přikováni“, kterou očekáváte a sledujete ve vašich zprávách. Potřásáte hlavou starostmi a smutkem nad tím, co způsobuje – a přesto očekáváte příští den totéž. A my jsme vám stále opakovali, co znamená posun, že je to nové paradigma pro lidstvo.

 

01-2017 Komplexnost lidského spirituálního systému

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado,  7. ledna 2017

Přesouváte se z jednoho systému do druhého, z jednoho paradigmatu do druhého a vlastní esence, osobnost, duše, krása, láska, soucit, všechno to, o čem věříte, že odešlo a je ztraceno, neodešlo a není ztraceno – žije dál a stále tu existuje. Věřte tomu nebo ne, avšak krása systému tkví v tom, že něco z toho přejde i do vás, a jiná část systému doslova přechází do závoje Země… je to komplikované, avšak lidé, o kterých věříte, že jste je ztratili, tady zůstávají tolika různými způsoby a stejně tak i vy (svou částí) z vašich minulých životních vyjádření (životů). Komplexnost lidského systému přesahuje všechno, co vás učili…

 

zpět