Rok 2017 – Kryon

05-2017 Nové světlo

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Tel Avivu, Izrael, 14. května 2017

Metafora nového světla. Tento termín odkazuje na světlo, které zde nikdy dřív nebylo. Dovolte nám vysvětlit toto: Dnes je světlo mnohem silnější, než bylo kdy dřív. Dnes, jestliže zapálíte zápalku v temné místnosti, zápalka ví, kdo jste, staré duše, a stane se ohromným světlem. Vyplní celý prostor. Dřív, ve starší energii, to byla jedna malinká zápalka v obrovské, temné místnosti, kde si toho nikdo nevšiml. Mnozí z vás prošli tímto posunem. Světlo a tma v minulosti nebyly rovnocenné. Opravdu, na této planetě vládla temnota. Této skupině to nemusím vysvětlovat, že?

 

05-2017 Kryon v Holandsku -1  – Nové 10.09.2017

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Amsterodamu, Holandsko, 3. května 2017

Překročili jste milník, došlo k posunu a věci se začínají měnit. A součástí této změny je způsob, jak s vámi komunikujeme. Neumíte si mou stranu závoje představit, protože to není ve vaší realitě. Nikdy nebylo zamýšleno, abyste si to jako lidé mohli představit. Není to ani ve vaší Akáše. Jak vám tedy mohu popsat, jaké to tady je a jak vychází komunikace od Ducha? Víte, jaké to je z vaší strany, ale víte, jaké je to ze strany Boha?

.

03-2017 „Neočekávaná změna“

Tento živý channeling byl předán ve Vancouveru, BC, Kanada, 19. března 2017
Poslouchejte – o tom, co se teď děje na vaší planetě, nebylo napsáno nikdy žádné proroctví. Nula. Neexistují nikde žádní starší lidé nebo channeleři, kteří by vám předali správné, solidní proroctví o tom, co bude dál. To protože jste právě prošli tunelem staré energie, starých proroctví a sotva jste se od nich osvobodili. Je to nová energie, kterou jste nikdy dříve na této planetě nezažili. Kdybyste nevěděli, o čem mluvím, přečtěte si ta proroctví.

.

03-2017 Únik od vlastního já

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boston, Massachusetts,  12. března 2017

Poslouchej, drahý, deprese k tobě NEPATŘÍ. Ona tě NEVLASTNÍ. Nepatříš jí. Ale ty si myslíš, že ano. Myslel sis to, věřil jsi, že na ní je tvé jméno – ale není! Máš na sobě jméno Boha (pozn. překl.: neboli máš v sobě část Boha, je ti dostupná jeho tvořivá síla a moc) a můžeš svlékat vrstvu po vrstvě – bez jakékoli medikace! – a být mocně pozitivní a šťastný. Můžeš být vším, čím by ses chtěl stát – neboť toto je nová energie, není stará! Neboj se začít experimentovat s afirmacemi a postupně odlupovat vrstvy tvého starého já; a že je jich mnoho…

.

03-2017 VELKÝ ÚNIKNové 10.09.2017

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bostonu, USA, 11. března 2017

Drazí, NEOČEKÁVALI jste, že se sem dostanete! A právě o těchto vašich očekáváních chci mluvit. Tato očekávání jsou vytvořena vědomím “ze starých proroctví“ a pokud byste se ptali lidské bytostí: „Co dál?“, pak ona by  řekla: „No, konec všech konců, válka…“ A o tom chceme také mluvit.

.

02-2017 Prastaré město Petra a Nemožná budoucnostNové 19.08.2017

Tento živý channeling Kryona byl přijatý v Petře, v Jordánsku, 14. února 2017

Toto poselství nazvu “Nemožná budoucnost”. Bude to limitováno pouze na několik málo atributů, ale všechny budou o vás, o vašem osobním já. Už jsme dříve zmínili, že vaše DNA pracuje pouze z méně než poloviny, oproti tomu, k čemu je stvořená Tvořivým Zdrojem. Vše ve vaší DNA, co “zvoní” životem, Bohem, přírodou, pracuje pouze z méně než poloviny své účinnosti. A staré duše v této nové energii započínají proces, kde se DNA začíná vyvíjet tak, že se dostává lehce nad úroveň čtyřiceti procent namísto třiceti…

.

01-2017 Pět klamů staré energie

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Salt Lake City, Utah, 21. ledna 2017

Číslo jedna: zde je učení staré energie a to zní: Vše se opakuje, a tudíž neexistuje nic nového pod sluncem. A tedy budoucnost přinese víc minulosti, bez naděje na zlepšení. Dává to pocit beznaděje, když si uvědomíte, že není nic nového. To se týká hlavně lidského vědomí a lidské povahy. Když se díváte dopředu, máte pro porovnání pouze jediný model, a tím je hrůza toho, co se dělo v minulosti.

 

01-2017 – VYLEPŠENÁ “INNATE”Nové 10.09.2017

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 15. ledna 2017

Vaše biologie je stvořená k tomu, aby poslouchala vše, co jí řeknete. Přináším vám něco k zamyšlení, co pak následně obohatím o další informace. Jde o téma běžně známé všem, kdo o zdraví přemýšlí alternativními způsoby, a nazývá se to homeopatie. Rád bych toto téma na malou chvíli prozkoumal, a to velmi věcným 3D způsobem. Chci, abyste poslouchali pozorně, protože toto je předpokladem k tomu, co přijde pak.

.

01-2017 Změna

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 14. ledna 2017

Před časem jsem vám řekl, že veškerá matematika by měla být založena na dvanáctce. A jde to ještě dál: vesmír je strukturovaný ve dvanáctkovém systému. Ale 12 je jen polovina dvojčinné energie (tlaku a tahu) 24. Skutečné číslo, které můžete přidělit čemukoli na této planetě, je 6. A „šestka“ je číslem harmonie. Je to střed „dvanáctky“, můžete říct. Pak je tedy s podivem, že lidská bytost má jen 23 chromozómů – na cestě k 24. Už před nějakým časem jsme vám řekli něco, co bylo absurdní – a pořád je, totiž, že konečný pár chromozómů je kvantový, multidimenzionální. A že tento pár se připojí k ostatním 23 ve chvíli, kdy na to vědomí lidstva bude připraveno – dostat se na 24. Přesouváte se od změny k harmonii – a vždy to tak bylo.

 

01-2017 Nové paradigma lidské přirozenosti

Tento Kryonův živý channeling byl přijat v Boulderu, Colorado, 8. ledna 2017

V prvním channelingu jsem mluvil o budoucnosti, která už nebude imitovat minulost. Tisíce let jste dospívali s určitou lidskou přirozeností, ke které jste pevně „přikováni“, kterou očekáváte a sledujete ve vašich zprávách. Potřásáte hlavou starostmi a smutkem nad tím, co způsobuje – a přesto očekáváte příští den totéž. A my jsme vám stále opakovali, co znamená posun, že je to nové paradigma pro lidstvo.

 

01-2017 Komplexnost lidského spirituálního systému

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Boulderu, Colorado,  7. ledna 2017

Přesouváte se z jednoho systému do druhého, z jednoho paradigmatu do druhého a vlastní esence, osobnost, duše, krása, láska, soucit, všechno to, o čem věříte, že odešlo a je ztraceno, neodešlo a není ztraceno – žije dál a stále tu existuje. Věřte tomu nebo ne, avšak krása systému tkví v tom, že něco z toho přejde i do vás, a jiná část systému doslova přechází do závoje Země… je to komplikované, avšak lidé, o kterých věříte, že jste je ztratili, tady zůstávají tolika různými způsoby a stejně tak i vy (svou částí) z vašich minulých životních vyjádření (životů). Komplexnost lidského systému přesahuje všechno, co vás učili…

 

zpět