05-2018 Kryon

Kryon ve Florencii – 2

Tento živý channeling byl přijat ve Florencii, Itálie, 5. května 2018

.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mám pro vás nějaké informace, které potřebujete slyšet. Je načase je slyšet a nebudete tomu věřit. Nebudete tomu věřit, protože je zde i jiná historie než ta, o které jste slyšeli, ale je načase to slyšet. Není to jen pro Italy, ale je to speciálně pro Italy; je to pro všechny, co poslouchají. Chci vám říct o vaší duši, chci vám říct o tom, jak je obrovská. Co řeknete, když vás někdo požádá, ať mu povíte o své duši. Řeknete: „No, mám jednu, a až umřu, tak bude dál pokračovat.“ A když se zeptám, jestli jste to vy nebo vaše duše, pak řeknete: „No to si nejsem jist.“ A já se zeptám, jakou roli právě teď u vás hraje vaše duše, můžete říct: „Nejsem si jist.

.

Dám vám informací předků. Dávno před tím, než vám bylo cokoliv řečeno, tak zde byla tato spirituální logika: Pokud máte Boha uvnitř, pak je vaše duše součástí Boha – to je ta část kousku Boha, kterou nesete uvnitř. Zeptám se, jak starý je Bůh, a vy můžete říct: „No nemá žádný začátek a žádný konec, Bůh je věčný.“ Ale vy podle některých nejste, takže co je tím limitem? Pokud jste kouskem Stvořitele, tak nemáte žádný začátek ani konec a to je definice vaší duše. Existovala dlouho, dlouho před Zemí a bude existovat dlouho po tom, co Země nebude. Drazí, posvátná část vás je z druhé strany závoje, kde je Bůh. Je to pro vás dost obrovské?

.

Ale někteří z vás mohou říct, že tomu nevěří. Řekněte mi, v co věříte? „Já věřím v to, co mi bylo řečeno!“ A co, to bylo? Že nějakým kouzlem získáte duši při svém narození a až umřete, pak bude tato duše souzena, a Bůh, který stvořil samotnou lásku, vezme vaši duši a navždy ji potrestá? Je to logické? Udělali byste to vašim dětem? NE. A Bůh to také neudělá. Tvořivý zdroj je láska, soucit a vše-co-je, s jazykem světla, což je vibrace vyšší než cokoliv jiného, co jste kdy viděli nebo slyšeli – a tato jiskra je i ve vás. Během celého života máte svobodnou volbu požádat o nalezení této jiskry.

.

Mohla by to být pravda? Ach, teprve jsem začal, protože to, co vám řeknu nyní, vám ještě nikdy nikdo neřekl, ne doopravdy. Jste mnohem větší, než vám kdy bylo řečeno. Bůh zná vaše jméno, protože jste součástí Boha. Když nejste tady, jste s Bohem, jste na interdimenzionalním, multidimenzionalnim místě, které si neumíte ani představit. Můžete slyšet světlo, na druhé straně závoje neustále hraje hudba a vy to víte. Věděli jste, že Bůh je dobrotivý, veselý a radostný Bůh? Věděli jste, že pokud byste vůbec mohli Bohu připsat nějakou emoci, a Bůh má emoce, tak to bude radost, radost, radost. A vy jste byli vždy zváni k tomu, abyste to i vy nalezli. Ale to není vše. Připravte se na něco, co jste ani nečekali, možná tomu ani neuvěříte. Možná si budete pamatovat tento channeling po dlouhou dobu, protože je to neuvěřitelná informace.

.

Ach, lidské bytosti, jste tak lineární. Je zde překrásný sytém, o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Je to tak rozdílné od všech lineárních věcí. Věděli jste, že vaše duše má mnoho částí? „CO? Má duše je má duše.“ Ano, to je. Řekl jsem vám, že vaše duše je součástí Stvořitele. Vaše duše není lineárníNení to člověk. Je to část toho, co je stvořeno coby multidimenzionální a je to uvnitř vás. Dovolte, ať se vás na něco zeptám. Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak Bůh může slyšet modlitbu? Desítky tisíc lidí se modlí ve stejnou dobu, jak to vše může Bůh slyšet? A odpověď? Bůh není lineárníKaždý jeden z vás má přímé napojení na Boha. Je těžké si to představit, že? Andělé a Bůh se na tebe plně soustředí, když se modlíš. A je možné, že dalších 10 tisíc hlasů okolo tebe se také modlí a každý jeden z nich je slyšen zcela individuálně. Jak to Bůh dokáže? Vy totiž nerozumíte multidimenzionalitě, jinak byste s tím neměli problém. Takže pokud je tohle vlastností Boha, proč si tedy myslíte, že je vaše duše jednotlivá (singulární)? Prostě tam sedí a je duší. A je aktivována, jen když odejdete. No, chystám se vylepšit vaší víru, a doufám, že vám to bude dávat smysl.

.

Vaše duše je na spoustě míst, drazí, tak jako je Bůh na mnoha místech. Už jste někdy slyšeli o vyšším já? Každý jeden z vás má vyšší já. Kde je? Vy řeknete: „No, představuje moji plnou posvátnost.“ Je to součást vaší duše? Vy odpovíte. „No musí být, je to vyšší část mé duše.“ Kde je vaše duše? „Tak nějak je se mnou.“ A kde je vaše vyšší já? Mé vyšší já není se mnou, je výš…!“ (Kryon se směje.) A kolik dílů máte, drazí? Už vidíte, kam tím mířím? Tady jsou hned dvě části vaší duše: Část posvátnosti, která je s vámi celou dobu, žije s vámi, můžeme říct, že je ve vaší DNA. Je tu další část vaší duše, která je po celou dobu za závojem. Je to vyšší já. Je to část, která přichází do vašeho nitra, když je třeba léčení, láska… existuje spousta vašich částí. Proč byste kdy limitovali sami sebe jen na jednu část? Bůh není singulární (jednotlivý). Bůh nemá jen jednu malou část (Kryon se směje) a stejně tak ani vy.

.

Vaše lidství a biologie je jedna věc, podíváte se do zrcadla a vidíte jednu tvář pro celý svůj život. Ach, ale vaše duše se dotýká tváře Boha. Naslouchá každé modlitbě, každé meditaci, každému zármutku a každé radosti. Když chcete být sami s Bohem, Bůh je s vámi samotnými. Není to nádherné? Mít takovou pozornost. To je velikost Boha. Připravte se, něco vám řeknu: pokud máte jednu duši a ta má spoustu částí a pokud je ta jedna duše nesmrtelná, tak to znamená, že tato duše prochází mnoha fyzickými těly. Když se vrátíte zpět na planetu, drazí, máte stejnou duši. Když jste tu byli dříve, měli jste stejnou duši. Lidské tělo nevydrží tak dlouho, drazí. Bůh to ví. Je tu pro vás systém. Nikdy jste o tom neslyšeli, ne doopravdy. Je na čase vám říct pravdu. A pro některé z vás to bude zvonit pravdou – tolik toho objasní. A pro jiné ne: „Tohle si nemyslím.“

.

Řeknu vám příběh, použiji metaforu, podobenství. Má podobenství často používají lidské jméno Wo. Umístíme Woa do příběhu tak, aby bylo zřejmé, co se děje. Wo je jako vy. Wo není muž ani žena. Je to Wo-man. (Pozn. překl.: Wo-man znamená Wo-muž, ale také woman – žena.) Takže si sem doplňte své jméno. Vezmu vás do Woovy ložnice. Necítí se moc dobře, má problémy s dýcháním, nemá dostatek energie. Wo je na konci svého života, takže to bere pozvolna. Wo jde spát a cca ve 3 ráno se probudí, něco je jinak, cítí se jinak. Wo otevře oči – kdo rozsvítil světlo? Světlo svítí a on se cítí tak dobře. Páni, může dýchat. Cítí se skvěle. Wo vstane z postele, začne chodit kolem a podívá se zpět do postele. A zjistí, že je stále v posteli. Wo právě zemřel. Je tohle možné? Jaké to je? Všichni jste tím prošli. Jaké to je? Drazí, povím vám to znovu, smrt nemá žádný osten, nebolí. Ne, když odejdete ve spánku.

.

Chci vám nyní říct, něco víc o vaší duši, než zase budu hovořit o Woovi. Co bylo Woovi řečeno, že se bude dál dít s jeho duší? Co se stane dál? Wo očekával, že bude přiveden na nějaké místo, kde bude možná souzen. Neví, zřejmě si tuto část nepamatoval. Stejně tak jako vy. Většina systémů víry má svůj výklad pro systém smrti. Říkají, že to zabere nejméně 3 dny, než duše opustí fyzické tělo a odejde tam, kam odejde. Některé systémy jsou kritické k tomu, že by nemělo být tělo spáleno nebo pohřbeno v těchto 3 dnech! A my jsme vám také říkali o 3 dnech, je to správné. Není zajímavé, že spousta systémů má tuto informací správně? Zabere to 3 dny připravit se k odchodu z lidských podmínek zpět k tomu, co je Bůh. 3 dny.

.11

Wo se cítí velmi dobře, nikam neodchází, nikdo nepřichází, aby se ho zmocnil. Ale vidí světlo, vidí světlo, je to jako by někdo zapnul nádherné světlo. Wo začíná vidět barvy, které nikdy před tím neviděl. Začíná slyšet hudbu, drazí. Můžete to nazvat hudbou z nebe, ale to to není. Je to hudba z domova. Pro Woovu duši to vždy byl domov. Přichází na Zemi jen na malý okamžik. Wo, zde máš otevřené dveře. A nyní přichází Woova žena, životní partnerka, a objeví Woa. Tolik bolesti, pláč… Odejde a volá a přivádí děti, je tam tolik smutku a nářků. Wo odešel. Ale Wo není PRYČ! JE TADY! Říká: „Moment, moment drazí, drahá ženo, JA JSEM ZDE! Prosím, JA JSEM ZDE.“ Není ho slyšet. Není ho slyšet. Největší frustrace duše spočívá v tom, že je v interdimenzionalním prostoru, kde nemůže být slyšena. Chce říct svým dětem, že není pryč. „Možná nejsem ve svém těle, ale nejsem pryč! Já jsem zde, jsem zde, jsem zde, jsem zde!“ V těchto 3 dnech se Woovi dějí zajímavé věci. Začíná cítit, že u něj začíná docházet k multidimenzionálnímu dělení. A v tom si začne vzpomínat. Ach, tohle už jsem dělal dřív, stane se něco nádherného. A teď je to tady, to čemu neuvěříte – část Woovi duše se rozdělí na části. Některé části dál pokračují na cestě na druhou stranu závoje, některé části zůstanou na Zemi, a ty se dělí ještě dál. Nemůžete to ale nazvat dělením. Je Bůh rozdělen, když naslouchá desetitisícům naráz? NE. Takový Bůh prostě je. Duše se také nedělí. Je na mnoha místech ve stejný čas a dělá mnoho věcí. Vaše duše právě teď dělá mnoho věcí. Jen si toho nejste vědomí, drazí. Máte tu jen 4 dimenze.

.1

Dovolte, ať vám řeknu, co se teď stane Woovi. Část jeho duše se rozdělí a zůstane s jeho krásnou ženou. Další část se oddělí a zůstane s jeho dětmi. A tato část duše s nimi zůstane do konce jejich dnů. Naslouchejte mi: ti, které jste milovali a ztratili, jsou stále tady. Někteří z vás je mohou i cítit v určitých momentech. Víte, jaké to je, cítit je blízko. Nebo můžete pořád slyšet jejich hlas. Někteří z nich k vám přichází ve vašich snech. Je to tak skutečné! Objímají vás a drží vás. Říkají vám, že jste milováni. A říkají, že jsou stále tady. Ve svých snech jste nejvíce multidimenzionální. Můžete se s nimi setkat. Wo vzdal neustálé opakování: „Já jsem pořád ještě tady.“ A jeho duše uzrála a uvědomil si, co bude následovat. Zůstane s těmi, co miloval a opustil, až do konce jejich dnů. Je tam navždy, pro případ, že by se na něj chtěli obrátit, hovořit k němu. Hovořili jste někdy k těm, o které jste přišli? „Mami, přeji si, abys byla tady; tati, přeji si, abys tady byl.“ Ach, je tu odpověď. Je to ten šepot ve větru vesmíru: „My jsme stále tady!“ Věříte tomu? Jste připraveni na tuto informaci? Proudí to i k vámi? Je zde laskavý systém, nikoli systém souzení! Nádherný systém. Láska Boha je sdílená, sdílená, sdílená a sdílená opět. Dovoluje vám ponechat si esenci těch, které jste ztratili.

.

A teď to bude matoucí. Věříte v minulé životy? Dobrá, takže to znamená, že jste již zemřeli před tímto životem. Je možné, že část vaší duše je stále s těmi, co byli vaší rodinou? „Ne, Kryone, to je velmi matoucí.“ Stejně jako to, když Bůh slyší desítky tisíc modliteb ve stejný čas. Staré duše, vaše duše je velmi zaměstnaná. Pečuje i o rodiny z minulosti. Získává informace od těch, které jste ztratili, o systému, který přesahuje veškerou víru. Dovolte, ať nyní andělé zazpívají pravdu o tom, co vám právě říkám. A chci, abyste odešli z tohoto místa jiní, než jste přišli. Chci, abyste si to vyzkoušeli, až budete o samotě. Nechci, abyste byli smutní. Chci, abyste začali radostí. Zamyslete se nad tím, jací byli, když byli živí, co všechno vám dali. To vytvoří soucit víry. To vám umožní vidět a cítit to, co není normálně vidět ve 4 dimenzích. Můžete i pozvednout své ruce: Děkuji za to, že jste se mnou. Slyším vásKdyž říkáte: jsme stále zde, tak vás slyším! Ach, a cítím to!“ Ať je to vaším důkazem. Je toho tolik, co vám nebylo řečeno o velkoleposti lidské bytosti. Nádherný systém.

.

Italové, pamatujte si, že jste specialisté. Specialisté na soucit, tzn., že to můžete cítit dříve než jiní, pokud to dovolíte. Ne to, co vám bylo řečeno, ale to, co cítíte ve vašem srdci. Staňte se dnes trochu multidimenzionalními, vyzkoušejte si to. Duchovní logika proti tomu, o čem vám bylo řečeno, že jsou to pravidla Boha. Pokud je Bůh uvnitř vás, tak to cítíte. A to je poselství Kryona pro lidstvo, pro vás. Jste mnohem větší, než jste si kdy mysleli. Chci, abyste byli naplněni radostí a těmito informacemi a ne zármutkem. A když budete sami, když budete sami… „Páni, to bych si nikdy nepomyslel. Děkuji, Bože, za to, že jsem větší, než jsem si kdy myslel.“ Odejděte z tohoto místa změnění. Je to vaše svobodná volba, že? Skutečně to je vaše svobodná volba.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Italská cesta soucitu – Florencie – 5. channeling – MP3 – 29:47 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Petr M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět