Rok 2018 – Kryon

12-2018 SEDM DARŮ

Tento živý channeling byl přijat na Floridě, v Miami, 15. prosince 2018

Moji drazí, něco bych chtěl udělat. Vytvořím pro vás sedm svátečních darů. Rozdíl v těchto darech pro toto sváteční období je v tomto: Toto budou dary, které předáte sami sobě.

 

11-2018  Víc o vědomí

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Brisbane. Austrálie, 17. listopadu 2018

Slyšeli jste o Merkabě, onom osmimetrovém poli spirituality, které vás obklopuje a s kterým kráčíte? Toto není vaše bublina, vaše vědomí, ale vaše duchovní vozítko, ve kterém přebývá vaše vyšší já a které je vzorem vaší DNA. Říkám vám, že se nyní začíná generovat takové světlo, jako nikdy předtím. Jsou lidé, kteří říkají: „Kryone, bojím se temných věcí.“ To je starý předsudek! Jak se můžete bát, když držíte v ruce baterku? Kde je světlo, tam nemůže být tma! Každý z vás má Merkabu, která začíná vyzařovat světlo a vyhání temnotu. Kamkoli půjdete, temnota bude ustupovat…

 

11-2018 Bubliny

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Brisbane. Austrálie,17. listopadu 2018

Teď mi dovolte, abych vám ukázal předpojatost krabice vědců. I když studují lidskou duši, energii vědomí a posmrtný život, zjistíte, že ji nikdy nestudovali v obou směrech. Jejich výzkum se ubírá jen jedním směrem a tím je linearita času. Nikdy si nepoložili otázku: „Jak se k nám ta energie dostala?“ Takže se narodí dítě a bum, má energii. Říká se jí vědomí. Ale odkud pochází? Nelze ji vytvořit, nelze ji zničit. Musí být nějakým způsobem dána. Odkud pochází a kdy se objeví?…

 

10-2018  Kryon na Rapa Nui – den 1.

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem na Velikonočním ostrově, 26. října 2018

Historie, kterou mohou vystopovat, je velmi krátká. A Rapa Nui je mnohem, mnohem starší, než oni znají. Je to jedno z mála míst na této planetě, kde se uchovala původní energie Plejáďanů. Vysvětlím vám to. Brzy uvidíte skupinu sedmi soch. Tyto sochy se dívají na západ. Ovšem to, kam jejich pohled doopravdy míří, je směrem, odkud Rapa Nui pochází. A oni vám to poví. Je možné, že budou mluvit o legendě sedmi dobrodruhů. A možná budou vyprávět příběh o králi. Tvrdí, že přišli z Polynésie.

 

10-2018 Kryon na Rapa Nui – den 2.

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem na Velikonočním ostrově, 27. října 2018

Drazí, existují různé úrovně vědomí. To základní, které všichni znáte, se nachází v lidské bytosti. Ovšem Plejáďané pečlivě naučili Lemuřany, že vědomí je fyzika a může být přemístěno. Může být také změněno. Teď předbíhám sám sebe. Jak lze skutečně definovat Lemurii? Dosud byla definována jako místo. Ovšem Lemurie není jen místo. Je to vědomí. Vědomí prvních potomků Plejáďanů, kteří byli lidmi.

 

10-2018 Kryon na Rapa Nui – Druhý den, (3. channeling)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem na Velikonočním ostrově, 27. října 2018

Dlouho předtím, než zde vznikly sochy, dlouho předtím, než vypukla občanská válka, přišli ti, kteří byli čistí. Drazí, nechali zde energii určenou právě pro vás. Ještě mnohokrát sem přijdou ezotericky založení lidé. Budou čekat, že se zde budou cítit neobvykle. Ucítí energii a budou věřit, že jsou zde správně a že mají ostrovu požehnat. Znovu vám něco povím. Toto území požehnání nepotřebuje; je čisté. Energie, kterou cítíte, je určena pro vás a vaše srdce…

 

10-2018 Kryon na Rapa Nui – den 4. (5. channeling)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem na Velikonočním ostrově, 30. října 2018

Co kdybych Vám teď řekl, že Plejáďané nikdy nepotřebovali vesmírné lodě? Co kdybych vám řekl, že existuje fyzika, o které dosud nemáte ani ponětí? Taková, díky níž můžete umístit své tělo a své vědomí doslova na jakékoli místo v galaxii. Tomu se dnes možná budete smát. Ale drazí, vaše vnoučata už se tomu smát nebudou. Vědomí se totiž bude studovat i nadále. Vzešli jste z laskavé, milující civilizace. Z civilizace, která zná Tvořivý zdroj. Oni vás oseli tímto darem. A vy máte svobodnou volbu s ním naložit, jak jen chcete..

 

09-2018 Posun a vy – 1. pražský channeling Kryona

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze, 29.09. 2018!

Existuje něco, čemu se říká závoj, a ten vám brání vidět, kdo opravdu jste. Tento závoj umožňuje test energie na této planetě. Později o tom budeme hovořit. Když anděl sestoupil na Zem a dal vám svobodnou volbu, to je příběh o Adamovi a Evě. Bylo to tak nádherné – dal vám svobodnou volbu. A pak se lidé najednou rozhodli, že vám Stvořitel dal svobodnou volbu a že vás pak na základě vašich rozhodnutí soudil. To není ani logické, drazí.

 

09-2018 Duše, která je hodna – 2. pražský channeling Kryona

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze, 29. 09. 2018!

Nemáte na této planetě jen jeden život. Byli jste tu už mnohokrát předtím. Je to před vámi skryto. A mělo by to zůstat skryto! Nefungovalo by to, pokud byste tomu všemu doopravdy rozuměli. Musíte pochopit, že ta zkouška, je zkouška svobodné volby a energie. Ale podívejte se na to, kde teď jste. Překročili jste milník roku 2012 a najednou se věci začínají měnit.

 

09-2018 Partnerství – 3. pražský channeling Kryona

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze, 30. 09. 2018!

Ve vašem těle je funkce, které říkáme innate (vrozená moudrost těla) a ta naslouchá tomu, co očekáváte. Poslouchá, jak dlouho si myslíte, že budete žít, ať už si myslíte, že je Země dobrá či špatná. Ať už rozumíte moci, jakou máte, nebo ne. Dokonce existuje věda zvaná epigenetika, která dokázala, že buněčná struktura naslouchá vašemu vědomí. Vůbec vás neformuje vaše prostředí. Věda začíná něco vnímat jinak. Vaše tělo začíná naslouchat tomu, co si myslíte. Jste tolik mocní.

 

09-2018 Navždy s vámi – 4. pražský channeling Kryona

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze, 30. 09. 2018!

Proč si na chvíli nevezmete tu největší část – své vyšší já? Kde je vaše vyšší já? Možná řeknete: „Nejsem si tak úplně jistý.“ Je na jakémsi vyšším místě. (Kryon se směje.) Souhlasíte, že část vaší duše je nejspíš na druhé straně závoje? To je ta „vyšší“ část, ta božská část, která zároveň žije s vámi. Páni, je na dvou místech zároveň! Vadí vám to? Nyní tomu začínáte rozumět o něco víc. Vůbec to není duše v krabici. Té krabici, ve které je vaše duše, se říká vesmír.

 

09-2018 Pět civilizací - Nové 15.4.2021

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem u Bodensee, NSR, 16. září 2018

Dva body:  Číslo jedna: bylo jich mnoho. Avšak vaše Akáša si pamatuje jednu. Akáša není založena na čase nebo rocích, ale na energii. A teď další – bod číslo dva: Existuje mytologie, že Atlantida byla zničena kvůli tomu, co tam lidé dělali. Drazí, musím vám něco říct: s veškerou láskou a soucitem – Bůh nedává lidem svobodnou vůli, aby je pak soudil za to, co si zvolili. Řeknu to ještě jednou: Bůh nedává lidem svobodnou vůli, aby je pak soudil za jejich volbu. Vaše mytologie není správná; evidentně jste ji popletli se Sodomou a Gomorou. Tohle se nestalo…

 

08-2018 Esence Boha

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Grand Rapids, Michigan, 25. srpna 2018

Je pro mě nemožné předat vám informaci, která je…je to taková věc, kterou musíte procítit a vstřebat…ale pokusím se. A možná tady dnes bude někdo, kdo poslouchá a porozumí lépe než kdy předtím, protože energie na této planetě se posouvá. Posouvá se do úrovně, která je více odpovídající (vhodnější) pro pozvolné probouzení pravdy. Pozvolné a jemné probouzení pravdy. Ne odhalení v tom smyslu, kdy pochodujete ulicemi a nesete transparenty, ale individuální, pozvolné probouzení.

 

08-2018 Kryon o INNATE

Tento živý channeling byl přijat v Indianapolis, Indiana. 19. srpna 2018

Sestupte dolů do své innate a pochopte, že vaše kůže… pochopte to,,,, že jak se budete rozvíjet a učit, že „ta“ innate je vaše innate. Vaše vyšší já. Kousky a části věcí, kterým nerozumíte; jsou zodpovědné za vaše vedení, intuici, zdraví. Je to vaše součást, která je oddělená jen proto, že jste se k ní ještě nevyvinuli.

 

08-2018  Mimo vše, co si myslíteNové 07.04.2021

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Oregon, USA, 12. srpna 2018

…Pokud se setkáte s nějakým vaším předchůdcem galaktického řádu (Kryon se směje), mám na mysli ty z jiných soustav, budou mít humanoidní podobu. Někteří budou větší, někteří budou menší, mohou mít různé odstíny barvy a tvary obličeje, jaké jste nikdy předtím neviděli, ale jsou to lidé. A to vám sděluje, že nádoba, která byla zvolena k tomu, aby přechovávala Boha, je člověk. Je krásná a elegantně navržená a byla tady už před Zemí. Jaké to ve vás vyvolává pocity? Záměrně tak byla navržená, vskutku. Ach, ale je toho tady mnohem víc.

 

08-2018  Vědec

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Oregon, USA, 12. srpna 2018

Rádi vyprávíme příběhy. Rádi vám předáváme podobenství, abyste se v nich mohli sami vidět. Dnes v následujícím channelingu vám předáme další podobenství. Nazveme jej „Konec cyklu“. Půjde v něm o naši oblíbenou postavu. Vyprávění příběhů lidé milují, mohou se s tím identifikovat, zapojit se do toho a později na sobě uplatnit.

 

08-2018 Konec jednoho cyklu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Oregon, USA, 11. srpna 2018

Předám vám jeden příběh. Nebude to sáhodlouhý channeling. (Kryon se směje) Jsou to krátké příběhy plné lásky. Předáváme vám tyto příběhy, abyste si je mohli opakovat, rozpomínat se na ně a analyzovat je, aby zjistili, co možná chybí, abyste to mohli příště nebo přespříště pochopit. Jsou to vždy příběhy o vás, možná skryté v atributech člověka jménem Wo. Wo není muž ani žena. Wo je muž/žena. V tomto konkrétním scénáři je Wo ženou. Chci vás uvést do života této ženy….

 

07-2018 Je toho víc, než si myslíte

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Laguna Hills, Kalifornie, 14. července 2018

  1. Jste věční, všichni z vás. Vaše duše je věčná.
  2. Rodina. Všichni se vzájemně znáte, když tady (na Zemi) nejste, všichni se vzájemně znáte.

 

07-2018 Nejste tady náhodou

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Laguna Hills, Kalifornie, 14. července 2018

Máte problémy s vodou, vím, co se tady děje. Stará energie řekne – to nejlepší, co lze udělat, je obehnat stát zdí, aby ti, kteří mají nejvíc vody, si ji uchovali (Kryon se směje) To není řešení. Řešením takové situace bylo vždy odsolování. Žijete tady na pobřeží, nedává vám smysl voda kolem vás? Nedává víc smysl odsolování pro zachování zdrojů vody? Je to mnohem lepší, než cokoli jste viděli, není třeba žádného úsilí a děje se to v reálném čase. Otočíte kohoutkem, voda je slaná, otočíte kohoutkem tadyhle a voda je čerstvá. Je to uskutečnitelné, dokonce mnohem snadněji než volná energie.

 

07-2018 Aby pro vás věci fungovaly

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Laguna Hills, Kalifornie, 15. července 2018

Před pěti lety jsem ještě nemohl oslovit skupinu, skupinu starých duší, takovým způsobem, jako teď vás, avšak energie planety se začíná měnit tak, že se staré duše začínají rozpomínat a probouzet k větším tématům. Některé z těchto věcí vám způsobují nové problémy, protože přesně ty věci, které vás blokují v postupu kupředu, jsou věci, které se zhoršují. Zaznamenali jste to? Teď to víte. Stará duše nemůže v nové energii odpočívat nebo si jen tak proplouvat, s vědomím toho, co ví, s vědomím věcí, které prožila. Musíte na tom pracovat…

 

07-2018 Znepokojivé věci

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Laguna Hills, Kalifornie, 15. července 2018

Nejste si vědomi tohoto druhu velkoleposti, rozsahu posunu. Precese rovnodennosti má svůj vlastní časový rozvrh. Zeptáte-li se nějakého astronoma, jak ten rozvrh vypadá, je to zhruba 18 let před a 18 let po precesi. Jste pátým rokem (2018) po (precesi rovnodennosti). V rámci těch 36 let zbývá čas na uskutečnění a dokončení věcí, právě teď.

 

07-2018 “Moudrost”

Tento živý channeling byl přijat na Delphi University v Mccaysville, Georgia 7. července 2018

Toto je něco nového, co někteří z vás mají brzy zažít. Zažijete evoluci „intuitivnosti pravdy“. Věci začnou zvonit čistotou pravdy způsobem, který můžete měřit vašimi tělesnými reakcemi. Něco se stane – možná to bude pohyb, možná pocit, možná mrazení nebo něco jiného. Možná to bude něco, co bude zvonit správností jen pro vás, a jen vy budete vědět, že je to pravdivé.

 

07-2018 Je Bůh příliš komplexní?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Maine, USA,  1. července 2018

Dám vám pár rad: Bůh vás tolik miluje, že se o vás stará a pečuje o vás. Nevíte, co nevíte – a nemusíte to ani vědět. Nejste schopni pochopit, kolik lásky tady pro vás je. Ale můžete to cítit. Na určité úrovni se měřicí přístroj lásky sám o sobě na vás může projevit, až odtud odejdete a zeptáte se: „Co udělám s těmito informacemi?“ A tady je rada: Zapomeňte na ně! Protože odtud odejdete s něčím, s čím jste sem nepřišli, a to s klidem a mírem a vědomím, že jste milováni, že je o vás postaráno, že známe vaše jméno, a že tohle není svět, ve kterém jste obětí. Jak kráčíte vpřed, dostáváte nástroje pro mír a uzdravení a pro všechny ty další věci, na které se ptáte: Jak funguje tohle, jak funguje tamto, jak to všechno funguje? Funguje to!..

 

06-2018 Kdo si myslíte, že jste?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Portlandu, Maine, USA, 30. června 2018

 Já jsem člověk, který nestárne, já jsem člověk, který na této planetě existuje velkolepým způsobem. Já jsem nestárnoucí člověk, který na této planetě existuje velkolepým způsobem. Moje tělo slyší každé slovo, které vyslovím. Má buněčná struktura nemá žádné ponětí o tom, kolik je mi let, jak jsem starý. (Kryon se usmívá.) Takže pro mě neorganizujte žádnou narozeninovou oslavu se svíčkami, protože nic nepočítám. Nemohu dostatečně zdůraznit, co všechno to pro vás znamená.

 

06-2018 Předpovědi

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 16. června 2018

A co takhle homeopatie vědomí? Jaký je rozdíl mezi spojením nějaké tinktury, aby vytvořila signál pro léčení a prodloužení života, a vytvořením silného vědomí, které dělá totéž? Je to zde a už to bylo prokázáno. Chce to jen trochu změnit mechanismus. S novou energií, o které jsem vám řekl, že je zde, a s množstvím lásky, která k vám přitéká, a která je větší než kdy dřív, kvůli tomu, co děláte, staré duše, je toto pro vás proveditelné. Více než proveditelné. Čeká to na projevení se.

 

05-2018 Kryon ve Florencii – 1

Tento živý channeling byl přijat ve Florencii, Itálie, 5. května 2018

Byl jsem nedávno s jinou kulturou a řekl jsem jim, že došlo k multidimenzionálnímu posunu. I oni měli ve své Akáše určité věci pro planetu. Povím vám totéž: minulost nediktuje budoucnost. Tento kruh času, o kterém mluví můj partner a o kterém mluví vědci, tento multidimenzionální čas se posunul a všichni jste na nové cestě. Starý kruh, v němž byly války, již neexistuje a je zde nová kniha nazvaná vaše historie. To, co se stalo v Evropě znovu a znovu a znovu, je historie a nestane se, že byste z toho kruhu vytáhli nějakou chybu a vložili jste ji do budoucnosti se slovy: „Tohle jsme vždycky dělali.“

 

05-2018 Kryon ve Florencii – 2

Tento živý channeling byl přijat ve Florencii, Itálie, 5. května 2018

Vaše duše je na spoustě míst, drazí, tak jako je Bůh na mnoha místech. Už jste někdy slyšeli o vyšším já? Každý jeden z vás má vyšší já. Kde je? Vy řeknete: „No, představuje moji plnou posvátnost.“ Je to součást vaší duše? Vy odpovíte. „No musí být, je to vyšší část mé duše.“ Kde je vaše duše? „Tak nějak je se mnou.“ A kde je vaše vyšší já? „Mé vyšší já není se mnou, je výš…!“ (Kryon se směje.) A kolik dílů máte, drazí? Už vidíte, kam tím mířím? Tady jsou hned dvě části vaší duše: Část posvátnosti, která je s vámi celou dobu, žije s vámi, můžeme říct, že je ve vaší DNA….

 

04-2018 Kryon v Berkeley Springs – 1. část – „Nová trať“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 14. dubna 2018

A duše Kryona prostě říká, že je jedním z těch kousků božského zdroje, stejně jako ta vaše. Mohli byste dokonce říct, že i když zjevně nejsem člověk, jsem sestra a jsem bratr každého z vás. Stejně jako jste vy jeden druhému zde v místnosti. A to bych vám chtěl vštípit, než začnu skutečné poselství.

 

04-2018 Kryon v Berkeley Springs – 3. část – „Pokyny pro indigové“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 14. dubna 2018

Dám vám odpověď. Rád bych, abyste se usmáli a hráli tuto hru. Pokud je pravda, že jste inteligentnější, chytřejší než systém a to jste, dokažte to. Procházejte tím systémem s tolerancí vůči staré energii, o které dokonce ani ti, kteří vás učí, nevědí, že ji mají. A pokud jste chytřejší než systém, procházejte všemi zkouškami na výbornou. Dejte učitelům to, co chtějí slyšet. Jste dost inteligentní, abyste to zvládali. Pokud se proti tomu bouříte, pak se stanete součástí dysfunkce, proti níž se bouříte. Zvládejte zkoušky s lehkostí. Dejte jim to, co chtějí, hrajte hru, usmívejte se, a když odcházíte ze třídy, smějte se tomu….

 

 

04-2018 Kryon v Berkeley Springs – 4. část – „Scénáře budoucnosti“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 15. dubna 2018

Všechno je energie, že? Záměr je vším. Stejně jako jsme mluvili o té nádherné bytosti, která má snubní prsten, a která se přesunula do jiné dimenze, vnímejte ji ve svém emočním těle a vězte, že emocionální tělo vrátí tuto energii zpátky k vám. Protože tím propojovacím článkem je vaše srdce. Vaše srdce stimuluje všechny ostatní aktivity ve vašem těle. Takže, když vdechujete toto srdce do svého urychlení, vězte, že v tento okamžik jste víc „vámi“ (svým skutečným Já) než jste kdy mohli být. Jste „vámi“ s vašimi dary, talenty, schopnostmi, radostí, svými úžasnými schopnostmi; to je to, co jste. Potřebujeme se ujistit, že to chápete.

 

04-2018 „Život v uměle vytvořené realitě“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 14. dubna 2018

A když říkám, že ji syntetizujete, říkám to proto, že to není tak úplně pravda. Víte, člověk je větší než tohle. To je těch 33 %, o kterých jsem dřív mluvil, které vaše DNA akceptuje a pracuje s nimi, které snadno chytají nemoci a způsobují různé věci. Takhle jste však nebyli projektováni (navrženi). To není to, čím jste. Ach, jste mnohem víc! Věděli jste – už jsme o tom dřív v jednom channelingu mluvili – že délka vašeho života může být dvakrát až třikrát delší, než předpokládáte? Ale protože jste si uměle vytvořili, jaká by měla být, věříte tomu. Proto se stala vaší realitou….

 

04-2018 Jak jste staří – 1. část

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Montrealu, Kanada, 7. dubna 2018

Jaké bylo proroctví, když jste se narodili? Zánik, vskutku. Světová válka, vskutku. Skutečně takové bylo proroctví. Směřovali jste k tomu, co už udělali čtyři jiné civilizace na této planetě i na jiných planetách. Téměř k úplnému sebezničení a novému začátku, takové bylo vaše proroctví. Dokonce i na vašich posvátných místech v budovách, kam se chodíte modlit, se mluvilo o posvátných písmech, která zahrnovala proroctví: To bude konec, víte, všechno se změní… Podívejte se na své současné filmy, dokonce i ty je obsahují. Nikdo neočekával, že tu budete v roce 2018, nikdo!

 

04-2018 Vědomí a délka života – 2.čast

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Montrealu, Kanada, 7. dubna 2018

Řekli jsme také, že i když máte zákonem zakázáno používat kamna na dřevo, neexistuje žádný zákon, který by je zakazoval je mít a použít je v případě nouze. Můžete tedy jedna taková kamna vlastnit, nepoužívat je a přesto jednat zákonně. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste si opatřili kamna na dřevo. Rozumíte tomu, co říkám? Přichází malá doba ledová.

 

04-2018 Vědomé vytváření synchronicity – 3.část

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Montrealu, Kanada, 8. dubna 2018

Nyní obrátíme list a popíšeme následující. Celým smyslem posunu na této planetě je, abyste se začali duchovně rozvíjet. Když se duchovně rozvíjíte, fyzická část vašeho těla se začíná spojovat s ezoterickou částí, akášickým záznamem, s innate. Tyto části, které od vás zůstaly odděleny, se nyní začínají propojovat. Dnešní lekce mého partnera byla o tom, jak by mohla vypadat evoluce, kdyby se to všechno propojilo, kdyby lidé začali mít něco společného, co byste neočekávali, něco, co nazývám soudržnost (koherence) duší. Začínáte si uvědomovat své soucitné já, argumentaci za laskavostí, systém, který se před vámi skrývá, o kterém teď mluvím.

 

03-2018 Falešné zprávy (Fake news)

Následující duální channeling byl přijat 25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Tohle je příklad, na který se teď chceme zaměřit – falešné zprávy. Věci, které byly naprosto překrouceny, vytrženy z kontextu nebo záměrně zcela vymyšleny. Třeba proto, aby jejich autoři získali vaši reakci nebo aby prodali nějaký produkt. Možná taky proto, aby vás přiměli krčit se strachy. Takže se pojďme podívat na nějaké další zprávy. Chci, abyste si tenhle channeling zapamatovali, protože všechno, o čem budeme hovořit, budou falešné zprávy.

 

03-2018  Heavy Lifting

Tento Kryonův channeling byl přijat 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

„Kryone, jak dlouho to potrvá?“ A odpověď zní ANO. (Smích.) Už jsme vám to říkali. Proběhne to rychleji, pokud vás víc pochopí, o čem tohle všechno je. Proběhne to rychle, pokud pochopíte, že temnota tuhle bitvu nevyhraje. Bez ohledu na to, co je vám ukazováno, vy projdete na druhou stranu a vydechnete si úlevou. Slyšíte mě? Dostanete se na druhou stranu, vydechnete úlevou a řeknete: „Páni, nevěřil bych, že zvládnu projít něčím takovým!“ Andělé vám právě teď vyzařují uvědomění, že skutečně nastane ten den. „Porazil jsem to,“ můžete říkat. „Je to pryč, vyhrál jsem,“ můžete si říkat a ach, budete mít pravdu. Tohle je dnes stará duše.

 

03-2018 Akášický vývoj

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 10. března 2018

Vaše Akáša nese záznamy všeho – úplně. Informace, které jsou v tomto multidimenzionálním skladovacím prostoru každého jednotlivého člověka, který nyní poslouchá, jsou plné energií z minulosti. Dnes je však důležité říci, že tyto energie se mění. Mluvili jsme o tom dříve a ukázali jsme, že rozdíly mezi vaší dodávkou energie akášického záznamu se dnes velice liší od toho, jak tomu bylo před 10 lety. To je to, co se mění. Ve starší energii vám akášický záznam často předával informace o obtížných vzpomínkách. Někdy je to složité. Proč je tomu tak? „Kryone, proč je Akáša pro někoho tak zneklidňující, že musíme mít čtenáře minulých životů, aby nám pomohli zapudit z naší paměti některé věci? Tyto minulé vzpomínky nás udržují v noci vzhůru a je těžké s nimi pracovat. Proč je tomu tak? Jaký druh rovnovážného systému to způsobuje?

 

03-2018 „Instruování Akáši“

Tento živý channeling byl přijat ve Phoenixu, Arizona, 4. března 2018

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

 

03-2018 Neobvyklé odpovědi

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Phoenixu, Arizona, 3. března 2018

Zahrňme tedy první otázku do channelingu, který nazveme Neobvyklé odpovědi. Ta otázka zní: Co přijde dál, Kryone? Mluvil jsi o tom, co je, o celém posunu. Co přijde dál? Nějaké další překvapení? Co bude dál?

 

02-2018 Kryon v Torontu – 1. část

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Vědomí na této planetě má příležitost se překonávat a rozvíjet tak, jak si to vůbec nedokážete představit. Hlavní channeling dnešního večera nazveme „Nevíte, co nevíte“….

 

02-2018 Kryon v Torontu – 2. část – Nevíte, co nevíte

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Existuje tedy určitá úroveň, strop, hranice, za kterou už nemůžete jít dál. A oni (staří) prorokovali, že jednou by mohl přijít den, kdy by byly čísla 44 až 99 nejen definovatelná, ale i vyvinutá lidstvem. A teď to důležité. Zatímco pes a kůň mají pevně danou hranici vědomí, lidé žádnou hranici nemají. Když jste přišli na tuto planetu a Plejáďané vás oseli, měli jste koncepty 44 až téměř 50. Tyto koncepty zmizely, protože svobodná volba lidstva sama určila místo, kam půjdete a úroveň, o kterou se budete snažit. A tou se stala zhruba 33.

 

02-2018 Kryon v Torontu – 3. část

Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 18. února 2018

V tomto channelingu, v tento den, na tomto místě, možná poprvé, to chceme identifikovat jako kotvu, ne jako kotvu, která vás uzemní. Je to kotva, která vám brání kamkoli se pohnout. Představte si, že plavete v oceánu soucitu a jste připraveni proniknout do světla, do klidu, kterým jste, a každý z vás jste upoutáni řetězem, reziduem smutku. A řetěz je spojen s kotvou na dně, nejtemnějším místě na planetě, jehož jste kdysi byli součástí. Ten řetěz má články. A spoje jsou možná ty životy, které jste prožili, z nichž pochází toto reziduum.

 

01-2018 Praktická stará duše

Tento živý channeling byl předán v Anchorage na Aljašce, 27. ledna 2018

Přijde čas, kdy budete moci říci: „Slunce vyšlo; světlo zvítězilo.“ Nebude to znamenat, že se celá planeta stala osvícenou. Naopak, to, co budete mít, bude planeta, která myslí jinak. Bude zde jakési paradigma existence, která je více založena na základní pravdě toho, co by staré duše měly vědět jako opak tomu, co by měli znát začátečníci na planetě. Je to nové paradigma založené na konceptech měnící se lidské přirozenosti – dospívajícího a znovu se nastavujícího vědomí – a bude to vypadat trochu jinak.

 

01-2018 Učení

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 21. ledna 2018

Ti, kteří vás oseli, staré duše, vám předali pravdu. Co jste s tím udělali, můžete vidět, když se rozhlédnete kolem sebe. Postupně se přeměnila do ovládání, negativity, dysfunkce a mnoho dalšího. Dokonce i vy, kteří znáte pravdu o reinkarnaci a původním učení, přestože to znáte, dokonce i vy máte zlato zaprášené. Jinými slovy,vy všichni, kteří posloucháte, vy všichni, kteří byste tak rádi kráčeli vpřed, vy všichni, kteří říkáte: „Ano, vidím světlo,“ stále trpíte pochybnostmi, strachem a nedostatečnou sebehodnotou.

 

01-2018 Knihovna

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 20. ledna 2018

Jde o vizi člověka, člověka bez jména, člověka v této vizi stojícího před dveřmi. Jsou to obrovské dveře. Na štítku těchto dveří je napsáno: KNIHOVNA SVÉHO JÁ (Library of self). Je to legrační výraz. Že by existovala KNIHOVNA SVÉHO JÁ? Avšak muž, který tyto dveře otevírá, ví, že uvnitř je toho hodně k učení. KNIHOVNA by mohla naznačovat, že jde o svazky velkého množství informací. SVÉHO JÁ naznačuje jednotlivci, že by to mohlo být osobní, pokud by toto „self“ patřilo člověku, který ty dveře otevírá. Člověk však dveře sám neotevře, a tak požádá o průvodce, který dveře otevře. Je to proto, že v této vizi je nutné mít pro odhalení vize vnější zdroj. A tak přistoupí bezejmenný průvodce s obrovským svazkem klíčů. Tento zvláštní průvodce bude člověka po knihovně doprovázet, protože to, co člověk uvidí, bude vyžadovat odemčení více dveří, více odemčení, více odhalení, více metafor a trochu tajemství.

 

01-2018 Kdo jste

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Longmontu, Colorado, 14. ledna 2018

Ale teď jsme vám sdělili, že skutečný časový rámec tohoto celého lidského testu energie [světla a tmy] byl dva cykly – 52 000 let, ne jeden cyklus 26 000 let. To znamená, že lidé jako vy, myslící jako vy, a rozvinutí stejně jako vy, jsou zde 52 000 let. Takže, opravdu si myslíte, že lidstvo má na vaší planetě historii mnohem delší než 50 000 let? Co vás učili ve škole? Připravte se na odhalení.

 

01-2018 „Loupání cibule reality“

Tento živý channeling byl přijat v Longmontu, Colorado, 13. ledna 2018

Dnes ráno jsem to nazval, „loupání cibule reality“. Součástí toho, co sloupáváte a prozkoumáváte je to, co jste se od narození učili o mnoha věcech. Tou hlavní vrstvou, kterou sloupáváte je to, co vás učili o Bohu.Další vrstvou je, co jste se učili o vašem vztahu k součástem života kolem vás – k jiným lidským bytostem, ke společnosti, jejíž jste součástí a k vlastnímu paradigmatu, o kterém si myslíte, že je to život.

 

zpět