Rok 2018 – Kryon

06-2018 PředpovědiNové 03.11.2018

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 16. června 2018

A co takhle homeopatie vědomí? Jaký je rozdíl mezi spojením nějaké tinktury, aby vytvořila signál pro léčení a prodloužení života, a vytvořením silného vědomí, které dělá totéž? Je to zde a už to bylo prokázáno. Chce to jen trochu změnit mechanismus. S novou energií, o které jsem vám řekl, že je zde, a s množstvím lásky, která k vám přitéká, a která je větší než kdy dřív, kvůli tomu, co děláte, staré duše, je toto pro vás proveditelné. Více než proveditelné. Čeká to na projevení se.

 

04-2018 Kryon v Berkeley Springs – 4. část – „Scénáře budoucnosti“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 15. dubna 2018

Všechno je energie, že? Záměr je vším. Stejně jako jsme mluvili o té nádherné bytosti, která má snubní prsten, a která se přesunula do jiné dimenze, vnímejte ji ve svém emočním těle a vězte, že emocionální tělo vrátí tuto energii zpátky k vám. Protože tím propojovacím článkem je vaše srdce. Vaše srdce stimuluje všechny ostatní aktivity ve vašem těle. Takže, když vdechujete toto srdce do svého urychlení, vězte, že v tento okamžik jste víc „vámi“ (svým skutečným Já) než jste kdy mohli být. Jste „vámi“ s vašimi dary, talenty, schopnostmi, radostí, svými úžasnými schopnostmi; to je to, co jste. Potřebujeme se ujistit, že to chápete

 

03-2018 Falešné zprávy (Fake news)

Následující duální channeling byl přijat 25. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

Tohle je příklad, na který se teď chceme zaměřit – falešné zprávy. Věci, které byly naprosto překrouceny, vytrženy z kontextu nebo záměrně zcela vymyšleny. Třeba proto, aby jejich autoři získali vaši reakci nebo aby prodali nějaký produkt. Možná taky proto, aby vás přiměli krčit se strachy. Takže se pojďme podívat na nějaké další zprávy. Chci, abyste si tenhle channeling zapamatovali, protože všechno, o čem budeme hovořit, budou falešné zprávy.

 

03-2018  Heavy Lifting

Tento Kryonův channeling byl přijat 24. 03. 2018 v Sacramentu, Kalifornii

„Kryone, jak dlouho to potrvá?“ A odpověď zní ANO. (Smích.) Už jsme vám to říkali. Proběhne to rychleji, pokud vás víc pochopí, o čem tohle všechno je. Proběhne to rychle, pokud pochopíte, že temnota tuhle bitvu nevyhraje. Bez ohledu na to, co je vám ukazováno, vy projdete na druhou stranu a vydechnete si úlevou. Slyšíte mě? Dostanete se na druhou stranu, vydechnete úlevou a řeknete: „Páni, nevěřil bych, že zvládnu projít něčím takovým!“ Andělé vám právě teď vyzařují uvědomění, že skutečně nastane ten den. „Porazil jsem to,“ můžete říkat. „Je to pryč, vyhrál jsem,“ můžete si říkat a ach, budete mít pravdu. Tohle je dnes stará duše.

 

03-2018 Akášický vývoj

Tento živý channeling byl přijat ve Wilmingtonu, Severní Karolína, 10. března 2018

Vaše Akáša nese záznamy všeho – úplně. Informace, které jsou v tomto multidimenzionálním skladovacím prostoru každého jednotlivého člověka, který nyní poslouchá, jsou plné energií z minulosti. Dnes je však důležité říci, že tyto energie se mění. Mluvili jsme o tom dříve a ukázali jsme, že rozdíly mezi vaší dodávkou energie akášického záznamu se dnes velice liší od toho, jak tomu bylo před 10 lety. To je to, co se mění. Ve starší energii vám akášický záznam často předával informace o obtížných vzpomínkách. Někdy je to složité. Proč je tomu tak? „Kryone, proč je Akáša pro někoho tak zneklidňující, že musíme mít čtenáře minulých životů, aby nám pomohli zapudit z naší paměti některé věci? Tyto minulé vzpomínky nás udržují v noci vzhůru a je těžké s nimi pracovat. Proč je tomu tak? Jaký druh rovnovážného systému to způsobuje?

 

03-2018 „Instruování Akáši“

Tento živý channeling byl přijat ve Phoenixu, Arizona, 4. března 2018

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

 

02-2018 Kryon v Torontu – 1. částNové 10.11.2018

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, Ontario, Kanada, 17. února 2018

Vědomí na této planetě má příležitost se překonávat a rozvíjet tak, jak si to vůbec nedokážete představit. Hlavní channeling dnešního večera nazveme „Nevíte, co nevíte“….

 

01-2018 Praktická stará duše

Tento živý channeling byl předán v Anchorage na Aljašce, 27. ledna 2018

Přijde čas, kdy budete moci říci: „Slunce vyšlo; světlo zvítězilo.“ Nebude to znamenat, že se celá planeta stala osvícenou. Naopak, to, co budete mít, bude planeta, která myslí jinak. Bude zde jakési paradigma existence, která je více založena na základní pravdě toho, co by staré duše měly vědět jako opak tomu, co by měli znát začátečníci na planetě. Je to nové paradigma založené na konceptech měnící se lidské přirozenosti – dospívajícího a znovu se nastavujícího vědomí – a bude to vypadat trochu jinak.

 

01-2018 Učení

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 21. ledna 2018

Ti, kteří vás oseli, staré duše, vám předali pravdu. Co jste s tím udělali, můžete vidět, když se rozhlédnete kolem sebe. Postupně se přeměnila do ovládání, negativity, dysfunkce a mnoho dalšího. Dokonce i vy, kteří znáte pravdu o reinkarnaci a původním učení, přestože to znáte, dokonce i vy máte zlato zaprášené. Jinými slovy,vy všichni, kteří posloucháte, vy všichni, kteří byste tak rádi kráčeli vpřed, vy všichni, kteří říkáte: „Ano, vidím světlo,“ stále trpíte pochybnostmi, strachem a nedostatečnou sebehodnotou.

 

01-2018 Knihovna

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Bradentonu, Florida, 20. ledna 2018

Jde o vizi člověka, člověka bez jména, člověka v této vizi stojícího před dveřmi. Jsou to obrovské dveře. Na štítku těchto dveří je napsáno: KNIHOVNA SVÉHO JÁ (Library of self). Je to legrační výraz. Že by existovala KNIHOVNA SVÉHO JÁ? Avšak muž, který tyto dveře otevírá, ví, že uvnitř je toho hodně k učení. KNIHOVNA by mohla naznačovat, že jde o svazky velkého množství informací. SVÉHO JÁ naznačuje jednotlivci, že by to mohlo být osobní, pokud by toto „self“ patřilo člověku, který ty dveře otevírá. Člověk však dveře sám neotevře, a tak požádá o průvodce, který dveře otevře. Je to proto, že v této vizi je nutné mít pro odhalení vize vnější zdroj. A tak přistoupí bezejmenný průvodce s obrovským svazkem klíčů. Tento zvláštní průvodce bude člověka po knihovně doprovázet, protože to, co člověk uvidí, bude vyžadovat odemčení více dveří, více odemčení, více odhalení, více metafor a trochu tajemství.

 

01-2018 „Loupání cibule reality“

Tento živý channeling byl přijat v Longmontu, Colorado, 13. ledna 2018

Dnes ráno jsem to nazval, „loupání cibule reality“. Součástí toho, co sloupáváte a prozkoumáváte je to, co jste se od narození učili o mnoha věcech. Tou hlavní vrstvou, kterou sloupáváte je to, co vás učili o Bohu.Další vrstvou je, co jste se učili o vašem vztahu k součástem života kolem vás – k jiným lidským bytostem, ke společnosti, jejíž jste součástí a k vlastnímu paradigmatu, o kterém si myslíte, že je to život.

 

zpět