06-2017 Kryon

Z temnoty ke světlu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Buffalu, New York, 24. června 2017
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto obohacené poselství


 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci, abyste rozprostřeli kolem tohoto místa jakousi bublinu, abyste zablokovali všechny ostatní zvuky a koncepty. Zde je pro vás energie, a pro některé z vás dnešní učení představuje jakousi energií “aha!”. Je to energie, která není nová, protože je to připomenutí.

.

Moji drazí, pro mnohé z vás bude velkou část tvořit opakování, a to je to, co jste v této době očekávali. Začnete si vzpomínat na věci z minulosti, které dávaly smysl. Jsou to věci, které jste se učili a zažili coby šamanské bytosti ve své minulosti. Byli jste svými předky a je na co vzpomínat.

.

Vzpomenete si na různá proroctví, na kterých jste se i vy, jako předkové, účastnili – a na určité úrovni jste věděli, že jednoho dne budete skutečně v té budoucnosti – a nyní zde jste. Všechny tyto věci začaly dávat smysl v rámci pocitů, které teď začínáte mít. Tento konkrétní channeling vám klade otázku: „Jak budete žít teď, když vstupujete z temnoty do světla?“ Když jste coby staré duše na planetě již tisíce let, od samotného příběhu stvoření, jste doslova prostoupeni poznáním světla a tmy. Na určité úrovni jste naživu civilizaci za civilizací. Byli jste zde i v civilizacích, které ještě historické knihy neznají.

.

Tak staří jste. Přesto pokaždé, když jste zde byli, vrátili jste se zpět do nízkého vědomí.Na stupnici od jedné do deseti, kdy jedna je startovní vědomí a 10 je nejmoudřejší vědomí, lidská civilizace je stále pouze na přibližné hodnotě tři a půl. Tak dalece se rozvinulo v rámci jakékoliv civilizace na této planetě. Uvědomte si, že někteří začínali s vyšší úrovní, ale spadli na tu, kterou máte nyní. Žili jste tisíce let ve staré energii, a zde jste v měnící se energii, kde světlo začíná ukazovat samo sebe a kde temnota začíná kopat kolem sebe ve své dysfunkci.

.

Nízké vědomí (temnota) prohrává, protože atributy toho, co ji živilo, už nejsou životaschopné. Systémy, které vykázaly nedostatek integrity a nenasytnost, se začnou rozpadat. Různé části planety budou zasaženy jako první, a ostatní budou následovat. Ale rozpadnou se, protože světlo vítězí. Jak se daří vám osobně? Jaké to bude, kráčet do světla z tisíců let temnoty? Jaké zvyky si ponesete do této nové éry, které vás budou udržovat v temnotě?

.

V těchto pár okamžicích se chci s vámi podělit o několik atributů. Bude to takzvaná potrava pro myšlení. Vy jste nadějí planety, světlo planety, staré duše. Vy jste těmi zkušenými na planetě, přesto tolik z vás stále skládá skládanku v temnotě. Jak to chcete zvládnout? Vytvořím seznam atributů, tak jak to často dělám, a není dlouhý. Tento seznam bude představovat kroky a vhledy do procesu přechodu z temnoty do světla.

.

Víra

Jako tolik jiných seznamů, které jsme vám předali, číslo jedna je následující: Věříte tomu? Opravdu tomu věříte? Předali jsme vám channelingy o zdraví a vaší schopnosti dolovat Akášu. Hovořili jsme o vás, o mluvení k vašim buňkám a o práci s vaší innateV tom všem, je vždy číslem jedna: Věříte tomu? Tento krok je primární a nejdůležitější, protože pokud ho vaše vědomí nepřijme jako pravdu, zbytek vašeho těla nedostane žádnou šanci. Vy jste šéfem svých buněk a vaše vědomí hovoří k tomu, co je vaší innate a vy musíte být s tím vším na jedné lodi. Musíte to přijmout za vlastní. Věříte tomu? Věříte doopravdy tomu, že se odehrává posun?

.

Když se rozhlížíte po planetě a vidíte to všechno, co se děje v byznysu a vládě, můžete vidět něco divného. Ačkoliv se tyto věci ve staré energii děly pravidelně, v této nové energii váznou, nebo se přinejmenším zdají jako nepatřičné. Nikdy dřív jste tuto energii nespatřili, a ve svém životě ji nevyzkoušeli. Žádný člověk ještě nikdy nespatřil tyto přicházející atributy. Kdybyste vzali mořské ryby a dali je do sladké vody, zemřou, ledaže by existoval nějaký mechanismus, který by vylepšil jejich metabolismus. Jsou to vodní tvorové, ale nejsou zvyklé na tento druh vody. Přesouváte se z temnoty do světla, a ačkoliv jste prožili mnoho životů, jejich paradigmata jsou odlišnáBudete se tomu muset přizpůsobit. Proto číslem jedna je, že tomu musíte věřit.

.

Opravdu se toto na planetě děje, nebo je to něco, co slyšíte na nějakém semináři během channelingu? Je zde jen přání otcem myšlenky – něco, s čím nejste na jedné lodi – nebo jste toho součástí? Jestliže jste, potom musíte říci: „Vidím to! Páni, opravdu se to děje! Jsem na správném místě ve správný čas a jsem součástí tohoto posunu. Je to jedna z největších věcí, která se na planetě stala. Žiju ve správném čase a přišel jsem kvůli tomu.“

.

Někteří z vás jsou možná hodně analytičtí a řeknou: „Nemohl jsem přijít kvůli tomuto novému posunu z temnoty do světla, protože jsem příliš starý. Mám ten a onen problém, proto nemůžu pokračovat s něčím tak odlišným, s tak velkou změnou.“ Moji drazí, stvoření světla je něco o co se přičiňujete bez ohledu na to, kdo jste, jak staří jste nebo co se děje ve vašem těleVytváření soucitu a světla je vědomí pracující svým nejelegantnějším způsobem, a můžete to dělat vy všichni.

.

Je vás tolik, kteří říkáte: „Nevrátím se zpátky. Svou práci jsem udělal!“ Ano, je to tak! Znovu to zopakuji. Nezmeškali byste oslavu! Moji drazí, tentokrát už nebudete opakovat staré chyby. Přijdete s čerstvostí a akášickou vzpomínkou, která vytvoří novou moudrost. To je to, co se stane později, ale teď vás potřebujeme, staré dušeJste tu, abyste vyhráli tuto válku mezi světlem a tmou, zatímco stále žijetea proto vám nabízíme informace pro prodloužení života, když začínáte rozumět, jak můžete léčit své tělo, hovořit se svými buňkami a tvořit to, o čem medicína říká, že je to nemožné.

.

Právě teď zde sedí někteří z těch, kteří to již udělali. Já vím, kdo tu je, a vím, kdo sedí přede mnou. Jste plni zázraků a synchronicity jsou zde v publiku. Já vím, co se stalo ve vašem životě. Duch to ví. Jste tak zralí pro tuto informaci! Jakmile jste se jednou rozhodli, že je to skutečnost, a rozhodli jste se mít to pro sebe, potom můžete nastoupit cestu ke světlu. Pak se musíte zeptat: „Jestliže je to skutečné, co mám udělat, abych s tím spolupracoval? Jaké změny v sobě mám provést, když jsem poznal a přijal skutečnost, že zde probíhá posun z temnoty ke světlu?“ Toto je naplnění proroctví věků, a vy se nacházíte v neobvyklém čase, zralém na změnu. Jaký je váš další krok? Co uděláte?

.

Návyky starého vědomí

Lidé, máte v sobě staré návyky, ale to není nic, za co byste se měli stydět nebo kvůli tomu cítit vinu. Návyky jsou návyky, a vy děláte to, co děláte, abyste přežili, a nyní se struktura toho, na co jste byli zvyklí, začala posouvat. Takže, co kdybyste měli analyzovat své reakce? Jste ti, kteří si stále stěžují? Možná, že si ani neuvědomujete, že jste, protože je to tak snadné připojit se k dalším stěžovatelům, aniž byste o tom přemýšleli. Věděli jste, že je to zvyk? Je to jakýsi kulturní zvyk. Možné, že ani vlastně nevěříte věcem, které říkáte, ale je to zvyk.

.

Máte pozitivní přístup k budoucnosti? Možná řeknete, že ano, ale když ostatní kolem vás říkají: „Je to osud nás všech a nikdy to nebude lepší. Jde to všechno z kopce!“ tak neříkáte nic a přikyvujete? Je to tak snadné.

.

Možná, že jste vice proaktivní. Možná, že aniž byste byli v opozici nebo antisociální, místo toho myslíte na negativní prohlášení a řeknete: „No, nejsem si tak jistý. Slyšel jsem něco dobrého. Mám o něco pozitivnější názor.“ Možná, že jste se naučili být pozitivnější, aniž byste prohlásili něco, co by vyvolalo u vašich přátel nesouhlas nebo zlost? Představili jste si diplomacii selského rozumu a rovnováhy? Možná jste si představili, jak jít proti přirozenosti negativních návyků těch kolem vás, a přesto nebýt tím, kdo je mimo, ale spíše tím, kdo myslí dopředu a pozitivně? V tom je ten rozdíl.

.

S tím, co teď víte o posunu, dokážete se dívat na věci odlišněCo je teď možné, o čem jste si dříve mysleli, že není? Ve vašem vlastním životě, začnete zvažovat, co by mohlo být, místo toho, o čem jste se již rozhodli, že to být nemůže? Mluvím k některým z těch, kteří popisují planetu a sami sebe, a cítí, že to nic nezmění. To právě není pravda, moji drazí. Nedávno jsem vám předal channeling o Přeludech temnoty a velkých nepravdách a jedna z těch nepravd je tato: Nic se nikdy nezmění. Lidská povaha bude stále stejná, a historie to ukáže. Dokážete (vy, kteří posloucháte nebo čtete toto sdělení – pozn.překl.) vystoupit z omezení minulosti a začít se těšit na něco, co jste nečekali?

.

Když vám někdo říká: „Podívej, toto jsou fakta. Nedá se to odstranit! Podívej, toto jsou fakta! Toto se v minulosti dělo stále znovu, a tak to i bude pokračovat.“ Potom můžete odpovědět: „Nevím, jak se to stane, ale cítím jistotu, že my nejsme stejní jako v minulosti, a budoucnost není tím, o čem byla řeč. Víš, nevíme všechno. Nevíš, co nevíš a tudíž existuje naděje – ne pouhá naděje, ale přislib.“ Jste tím, kdo věří v posun? Jak potom změníte staré návyky, abyste to ukázali? To bylo číslo dvě.

.

Marketing dramatu a neviděná pravda

Číslo tři: ve vaší společnosti a kultuře existují velmi staré energie, které jsou pořád stejné a představují minulou lidskou přirozenost, a vy se musíte rozhodnout, co s nimi uděláte. Možná je nedokážete změnit, ale máte na výběr, co s nimi uděláte.

.

Jestliže věříte v posun a začínáte pozitivněji myslet, potom mi dovolte, abych vám řekl něco, co vám pomůže. Na této planetě je světlo, které není uváděno. Je to začátek představy vyššího vědomí a nového přemýšlení o budoucnosti lidstva na velmi mocných místech. Jsou to semena nových představ, která začínají růst, a některá z nich dávají tak velký smysl a jsou elegantní, a přece se o nich nikdy nedozvíte. A důvod? Vaše média jsou plná starého vědomí dramatu převládajícím nad vším ostatním a mnozí z vás ochotně tvoříte platformu pro její udržení.

.

Někteří z vás přijdou domů z práce a mají ten dobrý nápad, že si pustí nějaký sdělovací prostředek a sledují všechny ty hrozné věci, které se toho dne na planetě staly. Možná, že ty zprávy nechcete, proto se jdete místo toho bavit. Takže zapnete program, kde můžete sledovat rodinná dramata, hádky a problémy. To, co vám říkám, moji drazí, je, že vaše média jsou zkaženáale vy je stejně sledujete.

.

Právě teď to pokračuje ve staré energii a management, který to má na starosti si myslí, že ví nejlépe, co vy a vaši sousedé chcete. Takže vám začne pravidelně dodávat temnotu a když nic temného nebude, tak to pro vás vytvoří. S tím jste konfrontováni. Tady je moje rada. Vybírejte si sdělovací prostředky pečlivě a jen ty, kterým věříte, že jsou pravdivé a přesné. Nechtěli byste se raději při sledování bavit? Možná byste chtěli vidět roztomilé mazlíčky nebo zvířata, dělající legrační věci? Co takhle děti, které dělají úžasné a veselé kousky, nebo příběhy o velkém hrdinství s povznášejícím koncem? A co úžasná příroda nebo komedie, které jsou tak zábavné? Právě teď s novými zařízeními, můžete vidět toho všeho tolik, kolik jen chcete, bez reklam. To je ten nejnovější trend a evoluce ve výběru vašich sdělovacích prostředků – osobní kontrola nad programem u vás doma, bez přerušování reklamami. Viděli jste, že se to děje a ptáte se proč teď?

.

Takže řešení na dramatu založených médií je prosténesledujte ani neposlouchejte standardní vysílání! Místo toho pátrejte po alternativě a vybírejte si. Vybírejte si zprávy, které jsou méně založené na neustálém přinášení dramatu. Samozřejmě, že musíte zůstat ve spojení s tím, co se děje, ale nesmíte přijmout program, který je předurčen k tomu, aby stupňoval a povyšoval každodenní drama a dělal je horším – nebo neposkytoval vůbec žádné zprávy o dobrých věcech, které se dějí.

.

Říkám to proto, že současné mainstreamové vysílání je nejen zkažené, ale je i nebezpečné, protože dává falešné představy o celkovém pohledu na planetu. Uvízli ve staré energii a ještě nezachytili celkový pohled toho, co by se mohlo doopravdy na planetě dít. Ještě ne. Dokonce i kanály, u kterých se předpokládá, že vám poskytují dobré vzdělání a historii, jsou založeny způsobem, který byste vůbec nečekali. Pokračují ve víře ve  zkreslování historických a dokumentárních příběhů na hororové a temné. Věří, že to je to, co lidé opravdu chtějí.

.

Co by se stalo, kdyby tyto společnosti začaly programovat věci, které chtějí lidé opravdu vidět? Přesně to, co chtějí – jejich zisky by stoupaly! Doufám, že to slyší. Nadejde den, moji drazí, kdy bude víc než jeden kanál dobrých zpráv a vy si budete moci naladit poslech těch nejhrdinnějších a nejsrdceryvnějších příběhů, které se toho dne na planetě staly. Bude to vyrovnané možná některými dalšími věcmi, které se staly také, ale bude to v rovnováze, kterou zatím nikde nevidíte.

.

Odstoupení od dramatu

Dovolte mi dát vám další: moji drazí, někteří z vás máte přátele, rodinu a kolegy v práci, se kterými je obtížné vyjít. Pokaždé, když se objevíte, nastane drama. To zraňuje vaše srdce. Občas máte strach tam být, a vždycky vás to unaví. Není to nic, co byste mohli změnit. Je to přirozenost temnoty.

.

Chci vám říci něco, co jsem nikdy dříve neřekl. Existují dva druhy situací a dva druhy odpovědí na tyto druhy problémůJedno je neustálé drama. Jestliže je to něco, co se děje tam, kde teď žijete, poslouží vám, staré duše, když najdete cestu ven z dramatu, ať už je jím pro vás cokoli. Vysvoboďte se z dramatu a až to uděláte, zjistíte, že budete žít déle, vstoupí do vás světlo a budete se více smát.

.

Pracovníci světla, poslouchejte. Staré duše, poslouchejte mě. Vystupte z dramatu. Nedovolte žádné situaci, aby stále znovu vstupovala na místo dramatu, zatímco tam budete sedět a dovolíte jí to. Jestliže ji nedokážete kontrolovat, jestliže nedokážete být součástí její změny, potom se přestěhujte. Proč byste měli setrvávat v otravujícím prostředí? Proč bystě měli pokračovat v přijímání věcí, které vás zabíjejí? Proč potom zůstáváte s dramatem?

.

Dvojka je dočasné drama. To nejtěžší? Drama často víří a víří v rodinách a to je důvod, proč tolik z vás v této místnosti, a těch co poslouchají, se odpoutává od nejbližší rodiny. Stáváte se černou ovcí. Ale vlastně jste bílou ovcí a to, co je černé, je drama, ve kterém rodina víří! Proto jsou pro vás takovým problémem svátky. Je to doba, kdy máte povinnost návštěv a v jejím průběhu musíte naskočit zpátky do rodinného dramatu na jeden nebo dva dny a to je velmi nepříjemné, často konfrontační a obtížné.

.

Když odejdete, nedovolte jim, aby stiskli vaše tlačítko hněvu a strachu. Zůstaňte vyrovnaní a připraveni na možné rodinné drama. Když se budou snažit vás přinutit, abyste zůstali zapojeni do jejich procesu dramatu, zůstaňte v rovnováze a ukažte jim, co jste se naučili – jak být pozitivní a neovlivnění jejich procesem.

.

Je to obtížné, ale když to dokážete, tak si toho všimnou. Všimnou si, že vás nemůžou rozčílit ani otrávit nebo zastrašit něčím, co je velmi staré, karmicky to už není na vás naladěno, nebo nepatřičné. Bez ohledu na to, jak moc se snaží, vy to odbývejte smíchem a nechtějte mít poslední slovoNemáte tušení, jak je to pro vás posilující a kolik světla to vytváří na temných místech. Vy jen prostě s nimi nehrajete jejich drama. A v tom spočívá mistrovství.

.

Role vnitřního dítěte

Chci, abyste pozvali zpátky do svého života vnitřní dítě. Dokážete si vzpomenout, moji drazí, na dobu, kdy jste se neměli čeho obávat? Dokážete si vzpomenout na to, když vaším největším problémem bylo, jak dlouho si můžete hrát a kdy se musíte vrátit zpátky domů? Tento nádherný pocit osvobození od životních problémů je stále uvnitř. Není to nějaké pozvání k nezodpovědnosti, ale spíše to je pozvánka k nalezení radosti dítěte a jejího zabudování zpátky do běžného života, když to potřebujete.

.

To vytváří uvolněnějšího člověka a laskavost a vyrovnanost, jaké může vytvořit pouze rozpomenutí se na dětskou nevinnost. Toto je rozhodující krok k tomu, abyste zůstali vyrovnaní a nedovolili světu dospělých diktovat vám depresi nebo vaše klinické pocity vůči životu.

.

Toto může opravdu být ten nejtěžší krok, kvůli tomu, co je kolem vás, a situacím, kterým jste vystaveni a zesilujícímu se boji světla s tmou. Já vás žádám, abyste v tom všem nalezli radost. Abyste to mohli udělat, přiveďte zpět vzpomínky na ty nejradostnější věci, které se vám kdy přihodily. Ty mají často něco společného s vaším dětstvím. Vytvořte si pocity dne před Vánocemi, nebo před vašimi narozeninami nebo dne před nějakou událostí, na kterou jste se dlouho těšili. To vzrušení, které cítíte, vás nutí poskakovat a smát se. Život je dobrý.

.

Tyto věci jsou všechny součástí vnitřního dítěte ve vašem nitru. Moji drazí, rozvinutá lidská bytost má příležitost toto mít jako součást každodenního života až do svého posledního dechu. Nepatří to jen dětem. Patří to k rozvinuté lidské bytosti. To vytváří rozdíl mezi starým a novým.

.

Přirozeně zde bude hrát svou roli soucit. Přichází automaticky a samozřejmě. Přirozeně bude hrát svou roli láska. Také zdravý rozum. Rovnováha zvítězí se zdravým rozumem. Nemusíte se snažit milovat; nemusíte se snažit být soucitnými. Jde jen o to, kým jste.

.

Dokážete to rozpoznat? Opravdu se to děje? Děje se posun? Konečně máte vítr v zádech. Řekli jsme to už dříve. Toto je nová energie. Vítejte na nové Zemi!

.

Odejděte z tohoto místa proměněni. Budou někteří, kteří to poslouchají a řeknou, že Kryon je blázen. „Žádný pokrok neexistuje a ani nepřichází žádné světlo.“ Není to to, co vidí ve zprávách. Mají pravdu! Tak proč je sledovat? Na této planetě existují věci, které jsou nádherné a dějí se teď, které nejsou viditelné. Chci, abyste to poznali a věděli to, věřili tomu a pochopili to. Světlo vítězí.

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět