07-2016 Kryon

Pomoc a podpora po roce 2012

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Grand Rapids, Michigan, 17. července 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.,

Den jste vyplnili otázkami, a zatímco některé odpovědi pro vás byly odhalením, jiným jste zatím moc neporozuměli. Tyto odpovědi jakoby spadly na zem, která zatím ještě není úrodná, avšak s rozvíjejícím se vědomím začnou jako semínka klíčit. Tento channeling je především pro vás tady v místnosti, ale možná i pro ty, kteří jej budou jednou poslouchat nebo číst. Můžete se jej také zúčastnit.

.

Někdy to tak děláme, abychom uctili ty, kteří sem přišli a strávili mnoho hodin otázkami, učením, bytím a děláním. Nemáte ani ponětí, jak vás Duch vidí. Myslíte, že jen přijdete na nějakou akci, avšak když přijmete toto učení a uvěříte poselství, které přichází z Tvořivého zdroje, pak vám říkám: Váš záměr být tady, pracovat na sobě, klást otázky a sdílet zkušenosti je jako jasná zář světla v divočině.

.

Místnost naplnil doprovod a někteří z vás jej dokáží vnímat. Víte, že pro ně platí pravidlo nezasahovat. Dokážete však přesto vnímat jejich potlesk, jásot a lásku? Máte svobodnou volbu a svobodná volba znamená, že nezasahujeme. Avšak, drazí, když řeknete, že byste chtěli udělat něco, při čem se zapojí vaše vyšší já a váš duchovní záměr, pak je nám dovoleno vstoupit (zasáhnout). To je svobodná volba a o té bych chtěl promluvit. Rád bych vám předal pár základních principů, o kterých jsme už mnohokrát diskutovali. Avšak měníme stále prostředí, abyste to mohli slyšet ještě jednou a tentokrát možná v jiné řeči a v jiné formě než posledně.

.

Na určité úrovni se musíte ptát sami sebe: Co se vlastně stalo během těchto dvou dnů (semináře – pozn. překl.)? Kdyby se vás někdo zeptal, co jste se dnes naučili, co byste odpověděli? Kdyby se někdo zeptal, jak se teď budete chovat podle toho, co jste se naučili, co byste odpověděli? Co říkáte sami sobě? A pak byste různě reagovali a probírali témata, která vám můj partner předal, a nakonec byste shrnuli všechno, co jste se tady naučili. A vy byste pak odsud odešli jiní, než jste sem přišli.

.

Někteří z vás jen posbírají informace a budou žít dál, aniž by se něco změnilo. To je určitý druh lidí, kteří mají potřebu sbírat všechny možné věci, které potřebují, aby si je pak sami pro sebe poskládali. Někteří z vás si to tak skládají už léta a pak přijdete jednoho dne sem a všechny ty věci do sebe začnou zapadat. Pak odsud odejdete a začnete dělat nové věci – zkoušet nové věci, jak říkáte. Jste všichni tak rozdílní. Avšak co bych vám chtěl říct a připomenout, je následující: Toto je nová energie, skutečně jiná energie, jakou jste dosud nezažili.

.

Představte si farmáře, který celý svůj život farmaří. Zná roční doby, zná všechno kolem deště, ví, kdy má zasít, ví, kdy je třeba udělat různé práce. Úroda roste a on ví, kdy má co sklidit, ví také, co musí udělat po sklizni a jak to funguje na trhu. Je expert. Pak najednou dojde ke změně počasí a stane se něco úžasného. Najednou, bez jakéhokoli vysvětlitelného důvodu, se půda obohatí o nádherné živiny. Je to, jako když zaseje semena a ty pak začnou hned růst. Potřebuje jen zlomek vody k zavlažování a sklidí třikrát až desetkrát víc. Úroda je zcela rezistentní vůči chorobám a škůdcům a sklizeň probíhá snadno, protože plodiny rostou jinak a dosahují plné zralosti. Farmář je nepotřebuje odnést na trh, protože trh přijde za ním. Všechno se změní. A teď tady sedíte vy, „farmáři“ s vašimi semínky. A já vám říkám, že odpovědi na tolik vašich otázek se týkají reality, jakou byste nikdy nečekali. Stále ještě kladete krásné otázky k tomu, jak věci fungují, co byste měli dělat a jak máte postupovat – ale chybí vám důvěra v novou půdu, do které zasejete semínka.Předpokládáte, že by to mělo pořád pokračovat stejnou cestou, stejným způsobem. Ale tak to nebude. K odpovědím na všechny vaše otázky si musíte připojit faktor nové energie. Dnes jste položili tolik otázek k procesům, o kterých jsme mluvili. Nová síla komunikace s vašimi buňkami skrz afirmace – to je nová „sklizeň“, drazí. Zasejete stejná semínka a sklidíte desetkrát víc – stejně jako ten farmář.

.

Už nemůžete klást staré otázky, když se některé věci dějí automaticky. Nemůžete pokračovat v nové energii a ptát se: „Kolik? Jak často? Co se stane, když …?“ neboť u některých věcí to už nehraje žádnou roli, protože už jen vaše slova padají na úrodnou půdu a rostou samy od sebe. Je tady skutečně doslova podpůrná energie. Vašimi otázkami intelektualizujete to, co očekáváte, avšak odpovědi mají jiný význam, jiný smysl, protože nejsou lineární. Dám vám dva příklady, abyste to pochopili.

.

Velká otázka: Co bude dál?

„Kryone, přišel jsem na toto shromáždění pracovníků světla a starých duší, slyšel jsem pár channelingů s nádhernými poselstvími a dobrými radami, procesy a odpověďmi. Ale nevím, co mám dělat dál. Vím, co bych měl zkoušet, ale je to tak matoucí. Zapsal jsem si tolik poznámek, jak to jen bylo možné, ale teď se v nich nedokážu orientovat. Obkreslil jsem si i obrázky z tabule, ale nedokáži si je srovnat. A teď odejdu z této místnosti a chtěl bych vlastně dělat všechno. Kryone, cítím se jako stará duše a věřím v to, co jsem slyšel. Ale nevím, co mám dělat.“ A nyní očekáváte odpověď ve formě seznamu: Udělej nejdřív to, pak se stane ono, a ty se cvičením budeš pomalu zlepšovat a vědět to či ono…To však není odpověď! To je stará odpověďNová odpověď zní: Záměr ke změně, k posunu, je tím semínkem, které zasejete.

.

Nemusíte se na nic rozpomínat, staré duše, protože tohle je pro vás jen kurz pro osvěžení (znalostí). Už všechno víte a jste mnohem moudřejší, než si myslíte. Nesete v sobě starou moudrost, někteří dokonce i z Lemurie, někteří jste byli učiteli na jiných místech. Všechno už máte ve svém nitru. Odpověď, kterou bych vám mohl dát, zní: Jděte domů a až budete sami v klidu, vyslovte nahlasMilý Duchu, jsem připraven udělat změnu ve svém životě. Rád bych, abys mi ukázal, co přijde dál. Dej mi intuici, abych věděl, jaká mám vyslovit slova, která mě pak změní a povedou k tomu, kvůli čemu jsem sem přišel. Uvidíte, jak tato semínka záměru padnou na nádherně úrodnou půdu. Budou stejně jako v té metafoře o sedlákovi růst kolem vás a vy při tom nebudete muset nic dělat. Jen to prostě pozorovat. Ve vašem životě se začnou dít věci, protože jste vyjádřili záměr ke změně. Například uzdravení, kvůli kterému jste sem přišli – vím, kdo tady je – neptejte se kvůli tomuto uzdravení, jak často máte říkat to nebo ono nebo co přijde jako následující, ale očekávejte, že už je to tady a vy víte, co je třeba říct. Můžete víc než jen poděkovat, můžete také říct: „OK, funguje to. Co ještě?“

.

Je tu nová energie, která podporuje pracovníky světla a staré duše jako nikdy dřív. A záměr vašeho vědomí je jako déšť pro úrodnou půdu. Přesvědčil jsem ty z vás, kteří by pořád ještě chtěli každý proces intelektualizovat? To je nové. Ano, přesto musíte i nadále promýšlet a plánovat věci, jak to normálně děláte. Avšak největší rozdíl ve vašem životě způsobí záměr. A tím myslíme čistý záměrcož znamená, že jej uznáváte a že v něj věříte.Vyslovíte nahlas něco, o čem víte, že je správné a pravdivé. Zasejete semínka – to je to, co uděláte.

.

„Kryone, jak budu vědět, co mám říct?“ Budete vědět, co máte říct, staří mudrci, budete to vědět. Nepoužívejte slova někoho jiného, ale mluvte se svým vyšším já osobním způsobem, vlastními, jednoduchými, laskavými, výstižnými a věrohodnými slovy – a myslete vážně to, co vyslovujete. Vaše vyšší já je váš nejlepší přítel. Nemusíte to formulovat květnatě nebo nábožensky. Je to váš nejlepší přítel, vaše duše.

.

Je to jiný druh komunikace v této (nové) energii, která je připravena a čeká jen na to, aby vás podpořila. Na této planetě je jiný poměr světla a temnoty a to je velmi významné, protože jak kráčíte na různá místa, pracovníci světla, vyzařujete své světlo jako nikdy dřív. Máte mnohem větší dosah, než byste tušili. Týká se to každého. Věci se začínají měnit.Celá současná fyzika Země se začíná měnit. Magnetická mřížka se vyživuje novým druhem heliosféry Slunce. Všimli jste si nějakých změn na Slunci? Víte, že vaše sluneční soustava obíhá kolem galaktického centraa vstupuje do nové oblasti, ve které jste dosud nikdy nebyli. Přitom se budou měnit různé věci v heliosféře Slunce, odtud budou přímo proudit do vaší magnetické mřížky, která se bude posouvat a nově uspořádávat, aby se pak i vaše vědomí mohlo posunout na novou úroveň. Je to všechno metafora? Ne, to je fyzikaA vědomí se bude moci rozšiřovat.

.

Drazí, očekávali jsme, že tu teď budete, a proto začínají různé věci spolupracovat. Nemusíte dělat všechno a nemusíte všechno dělat sami.

.

Pak tu je ještě jiný druh otázek, které ukazují, že jste ještě nepochopili skutečnost, že všechno kolem vás se mění. Ta otázka pokaždé zní: „Kryone, jsem stará duše a miluji tvé učení. Skutečně jsem všechno přijal a pochopil. Budu se měnit, pěstovat tato semínka, budu zdravý, budu směřovat k mistrovství a stanu se moudrým… to vše budu dělat a už dělám. Avšak to je možné jen u mě, u mě jako staré duše… ale když teď vyjdu do světa a zkusím se setkat s „Andrafalci“ (dřevorubci ze starého městečka Andrafall u vodopádu Andra) – nejsou takoví jako já, nikdy by se nezúčastnili takovéto akce s výukou a channelingem jako je tato. K čemu by pak bylo dobré sdělovat něco lidem v mém okolí, vždyť mají nízké vědomí, o kterém ani neví, že je mají? Co mám dělat? Jinými slovy: „Milý Kryone, miluji všechno to, co pro sebe mohu udělat, ale v mé práci ve vnějším světě mi to nepomůže.“ Odpovím vám, že jste to prostě ještě nepochopili.

.

Můžete pokračovat: „Byla doba, kdy jsi říkal, že Láska dobude všechno. Všechno, co mám dělat, je milovat tyto lidi a oni se pak změní. Je to jako kdybys řekl, až tě někdo napadne, tak prostě zůstaň sedět a říkej si: Dobře to dopadne. Ale tak to není, protože někdo tě napadne a přemůže… to je to, co se ve staré energii dělo se světlem, vím to.“ Takto vypadají vaše otázky a já to stále vnímám ve vědomí, které panuje v tomto prostoru. Frustruje vás to, že si myslíte, že všechno musíte udělat sami. Ve staré energii se to tak dělo, život za životem, život za životem. Vy šamani to znáte, nedočkali jste se žádného uznání. Jako nejvyšší šamani nějakého kmene jste byli zabiti, jakmile se přihodilo něco jako třeba zemětřesení. A nehrálo žádnou roli, že jste předtím uzdravili dceru toho nejstaršího, protože to vy jste to zemětřesení způsobili. Vždy jste byli v napětí a někteří z vás jsou ještě i dnes, protože máte stejné pocity jako šamani a čekáte jen na to, až padne příští výstřel.

.

Povím vám něco, co pořád ještě neberete v úvahuDošlo k proměně (transformaci) toho, co označujeme jako „síla“. Co považujete za nejsilnější energii ve vnějším světě, která má vědomí? Ve staré energii to bylo násilí. Síla, která vedla ke křiku, dramatům, vyhrožování a obviňování a protivník se krčil v koutku, aby nebyl zraněn. Víte, co to je? To je barbarská energie, tak stará, jak jen může být. A to se teď mění!

.

Dovolte mi, abych nově definoval „sílu“. Jednoho dne – a začíná se to na této planetě již ukazovat – bude tou nejsilnější a nejmocnější silou vyrovnanost, kterou budete moct zachovávat v situacích, kdy budou ostatní vyvedeni z míryTo nejsilnější, co budete moct poskytnout ostatním lidemkteří si myslí, že všechno vědí a které vy zas považujete za méně vědomé – to nejsilnější, čím budete moct přispět k vyjednávání, je světlo, moudrost a jasné myšlení. A říkám vám také, že to zaznamenají a pocítí – bez ohledu na to, jak nízká energie tam bude vládnout. Vy budete ti silnější. Jinými slovy: Tato energie bude podporovat nový druh síly – světlo.

.

Vycházíte z předpokladu, že odtud odejdete a budete ztraceni? Protože o to v té otázce šlo, že? Pokud to tak je, pak se jen dopředu ujišťujete, že budete poraženi ještě dřív, než začnete. Je čas pro změnu, pro posun, že? Čas pro změnu v myšlení a vnímání. Realita této planety se začíná oprošťovat od sevření staré jednotvárnosti. Máte temnou armádu, která nechce nic jiného než zraňovat lidi a vnášet strach do vašich životů, nahánět vám strach tak, abyste to vzdali. Avšak ani ta největší temnota nikdy nezvítězí nad vaším světlem, které v sobě nesete, staré duše.Odpovědí tedy je nejsilnější síla, jakou Země má, a tou je zdravý lidský rozum a světlo. To je to, co se chystá.

.

Jste tři roky v tomto posunu – tři roky! A tady jsou pracovníci světla, kteří přicházejí a ptají se: „Kryone, kdy už to skončí?“ (Kryon se směje.)Odpovím vám: „Kdy už konečně začnete? Teprve tři roky – ach, vy nedočkavci! Řeknu vám, proč jste tak netrpěliví. Tak dlouho jste na to čekali, a teď je to tady. A vy jste tak často ztroskotali při pokusech překonat temnotu na této planetě. A najednou se to začíná dávat do pohybu. Staří měli pravdu, překročili jste milník. Precese rovnodennosti dorazila do svého středu a vy jste pořád ještě tady.

.

Možná si myslíte, že to je nějaká synchronní náhoda, že se precese rovnodennosti udála 12 let po roce 2000, v němž byl potenciál vašeho vlastního sebezničení. „Jaká to krásná náhoda,“ řekl by můj partner. Po roce vašeho potenciálního sebezničení ve 3. světové válce jste měli ještě 12 let, jak vám bylo sděleno v proroctvích. Dvanáctka je krásnou číslicí – víte, že jsme o čísle dvanáct říkali, že je elegancí kvantové matematiky, kterou jednou objevíte. Všechno v universu vychází z dvanáctky a ne z desítky. To je elegance a až budete mít matematiku, vycházející z dvanáctky a uvědomíte si, že číslo „pí(π)“ je celým číslem, pak budete vědět, že jste to zvládli. „Pí“ nebylo zamýšleno jako iracionální číslo, ne pro to, čím vlastně je. Přemýšlejte o tom, co „pí“ skutečně reprezentuje. Je to mistrovský výpočet a vlastně docela jednoduchý. To číslo vůbec není iracionální – iracionální je to, co jste s ním udělali. Tohle všechno se změní.

.

A teď jste tady, víc jak dvanáct let po vašem potencionálním sebezničení, v nové energii a uprostřed precese rovnodennosti.A teď to začíná. Kolik sem teď proudí soucitu a lásky. Říkali jsme vám, co udělali Plejáďané, vyprávěli jsme vám o uzlech a nulách a systémech urychlení, které jsou připraveny – to vše je nová úrodná půda. Máte k dispozici tolik pomoci! A tak bych rád, abyste své otázky nově formulovali, s větší moudrostí rozpoznávali, co se skutečně děje, a začali vnímat, kým jste. Přijímejte pomoc a přestaňte chtít jít sami. Pochopte, že až se teď vrátíte domů a třeba se zamknete ve své komůrce – my všichni tam budeme. Nemůžete se nás zbavit. Vyjádřili jste záměr změnit se a dostali jste doprovod těch, kteří vám chtějí pomoct kdekoli jste, cokoli říkáte nebo myslíte. Protože jste o to požádali – protože jste o to požádali! V tom je rozdíl. Světlo vítězí!Bude to ještě trvat léta, než se mnou budete souhlasit, protože se to děje pomalu. Teď to všechno visí ve vzduchu, jak jste jistě zaznamenali. Jak se vám například líbí vaše volby (míněno volby v Americe)? Všechno je otevřené a vy jste nikdy nic takového nezažili. Země zápasí s různými tématy a to, co ještě včera bylo stabilní, se zítra zhroutí. Všechno se mění. Přesto existují pořád ještě lidé, kteří tvrdí: „Nic z toho nevidím.“ Protože se tomu možná brání nebo prostě jen chtějí, aby stará energie nadále přetrvávala, protože měli opravdu dobrý džob, kdy to pro ně bylo snadné, přestože to bylo staré nebo dokonce temné.

.

Staré duše, říkám vám, že jste světlem světa. Proto vás nazýváme pracovníky světla a kvůli tomu vás tolik milujeme. Sdělím vám jedno malé tajemství. Před chvíli jsme vás označili za nedočkavé, netrpělivé – ale občas je i Bůh nedočkavý. Předali jsme vám kompletní výzbroj, všechny nástroje, půdu pro semínka, kterou pro vás zavlažujeme. A teď vás znovu vyzývám: Rád bych, abyste odešli domů a zaseli tato semínka svou láskou, svou intuicí a svým záměrem – a pak ustoupili stranou a nechali si od nás pomoct! My jsme jen malinko netrpěliví, protože je čas. To je to, kým jste a proč jste přišli. A byl bych rád, abyste vnímali podporu, která tu pro vás je. Nikdy nejste a nebudete sami! Jasněji to nemohu říct … jasněji to nemohu říct.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Help Past 2012″ 29:23 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět