09-2014 Kryon

Varování týkající se mistrovství

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Mnichově, 20. 9. 2014

.

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou – to je fráze, kterou jsme použili už mnohokrát. Popisuje muže, jehož vědomí a všechny jeho filtry budou na krátký čas odstraněny. Takto to praktikuje už 25 let – aby význam poselství byl co nejjasnější. A tak ustupuje stranou. Výsledkem je, že energie a informace, které přicházejí skrze jeho tělo, zvané channeling, budou nejčistší, jaké může projevit. Přesto s tím není hotov; a nikdy nebude. Neboť o to lidské bytosti usilují – snaží se získat mysl Boha. Všechna učení minulosti kulminují a vrcholí dneškem. A tím dneškem myslím současnost. Čas pro lidstvo, který je zajisté jiný. Použiji to znovu: toto není ezoterika vašich dědečků. Bez ohledu na to, jak říkáte ezoterické víře, opravdu se začíná měnit.

.

Už dlouho mluvíme o nové energii. Mohli byste říci, že to je NOVÁ nová energie. Dávali jsme vám lekci za lekcí – spoustu informací o tom, v čem se změny projevují, a co bude dál. Ve vašem jazyce toho moc nebylo – pravda, můžete si počkat na překlad; ale teď mám jeden pro vás – a tak tento čas v tomto jazyce patří vám. Nebude to dlouhý channeling.

.

Nazvu ho Varování týkající se mistrovství. Chci vám připomenout, co znamená nové vědomí. Je to elegantní, elegantní proces, který vezme lidskou myšlenku a pozvedne ji na vyšší úroveň. Lidstvo, kterému záleží na všech lidech, ne jen na „jejich“ skupině; lidstvo, které spatřuje Boha v druhých, které už neodděluje, místo toho spojuje. Lidstvo, které vidí radost namísto utrpení jako základní podstatu Boha. To je to, co vidíme. Je pro to precedens; viděli jsme to na jiných planetách. Tato planeta prochází změnou, kterou už jsme viděli. Není to pro nás žádné tajemství. Ve své Akáše nesete skryté věci; a někteří z vás si dokonce nesou Akášu z jiných souhvězdí. Vaše duše už tím prošla. Někteří to budete vnímat jako čas probuzení; ne čas frustrace, ale probuzení – probuzení k energiím, které určitým způsobem očekáváte. Ale ještě ne všechno zapadlo na své místo, že? A co když vám řeknu, že ani nikdy nezapadne? Co kdybych vám řekl, že budete muset „jít s proudem“? Jsi na to vybavena, stará duše. Přesně to děláš. Uvnitř tebe je nedotčený kus vědomí, který čeká na odemčení; ta tvoje část, která nebyla nikdy dostupná, dokud jste byli jen v „režimu přežití“. Začíná zjemňování – obzvlášť v srdcích a myslích starých duší. Nebude vás už tolik ovládat hněv, stanete se tolerantnějšími, a nejen to – musíme uvést některá fakta, která pro vás budou napomenutím a připomenou vám některé věci. To není ezoterika vašich otců, není to ani loňská ezoterika…

.

Před týdnem jsem řekl skupině v jiné zemi, že je čas vydat tajemství; už nebudou mysterijní školy. Už samotný název mysterijní škola naznačuje, že existují tajemství, která je třeba střežit. Žádná taková však už nejsou. Ta nejhlubší tajemství, o která by mohlo jít, se týkají odhalení Boha ve vás; síly, která je vám k dispozici; staré duše – té, která čekala na tuto dobu. Řekl jsem jim, aby vydali svá tajemství – na místě na Zemi, kde bylo založeno mnoho společností za účelem uchovávání tajemství navždy. Řekl jsem jim, že jste překročili milník a k nejhlubším tajemstvím, která bývala ezoterická, by měli mít přístup všichni. Aby rozpustili tyto organizace, které byly zapotřebí v minulosti, aby ochraňovaly tajemství – neboť dnes už žádná nejsou. Planeta je připravena. Nebudete pronásledováni kvůli tomu, že máte tajemství Boha. Vědomí planety čeká na starou duši, aby vydala toto tajemství. V tomto procesu se začnete učit aspektům mistrovství; a Mistři, kteří kráčeli po Zemi, jsou vám příkladem. Ještě jednou bych chtěl představit pojem duchovní logika – duchovní věci, které dávají smysl. Nemůžete se opírat o tradici, neboť tolik z té tradice, které jste se učili, bylo tvořeno ve strachu.

.

Dovolte, abych to vysvětlil. Jsou určité aspekty, které vám předám, a předal jsem je už dříve – možná ne v tomto pořadí, možná ne přesně takto; toto je aktuální informace. Je mnoho posluchačů kromě vás, které teď vidím poslouchat; ačkoli ve vašem čase ještě zdánlivě neposlouchají. Přesto k nim nyní hovořím; i oni to potřebují slyšet.

.

V knize nazvané Cesta domů, kterou jsme channelovali před mnoha lety, jeden z andělů učí hlavního hrdinu o čtyřech atributech lásky. Je to jádro mistrovství; tam byste měli začít. Nebudu je uvádět jednotlivě, snadno se dají najít. Ale než budete pokračovat kamkoli dále, měli byste se na ně podívat. Neboť vysvětlují atributy mistrovství – ukazují vám, co je to vědomí Mistra. A jedním z nich je toto: láska je tichá. A další: láska se nevychloubáMistři se nepyšnili tím, že jsou Mistry.

.

Takže první napomenutídržte se stranou od těch, kteří se pyšní svým mistrovstvím. To nejsou Mistři. Použijte svou schopnost rozlišení, duchovní logiku – dává vám smysl, že by lidská bytost vytrubovala do světa, jak je dobrá v mistrovství? Je to oxymóron (protimluv) – nedává to smysl. Odporuje to intuitivní myšlence ohledně mistrovství. Sledujte to. Nikdo, kdo učí mistrovství, nedává na odiv ego a pýchu. Mistr ví, že se stále učí. Místo toho je tam klid, žádná pýcha, žádné ego – ty postupují Bohu.

.

Mistr nebude setrvávat v utrpení – to není boží plán. Pokud Mistr kráčející po Zemi trpí, je to něco, co mu způsobil člověk, ne Bůh. Učením Mistra není trpět; mějte se na pozoru před těmi, kdo vás učí, že máte trpět. To nejsou MistřiUtrpení je lidský atribut, nepochází od Boha. Přivedli byste na svět své děti a dali jim do vínku utrpení? Ne, to byste nikdy neudělali. Nyní to vynásobte milionkrát. Požádal by vás Stvořitel ve vašem nitru, abyste trpěli? To je předpoklad vytvořený člověkem, ne Bohem. Nicméně někteří řeknou: „No jo, ale já cítím, že trpím.“ Nechcete si to vyjasnit? Zbavte se těch lidských věcí a obraťte svůj zrak ke Stvořiteli, kde není nic než radost, láska, vděčnost; krása, pomoc, léčení…žádné utrpení. Prostě jste se jen nedívali tím správným směrem, drazí. Někteří tady to teď potřebují vědět, já vím, kdo je tady. Je načase ukončit ten srdcebol. Žádný Mistr, který kdy kráčel po planetě, vám neříkal, ať jste smutní celý život. Je to právě naopak. Odvraťte oči od těch věcí a vyvažte svou duchovní logiku.

.

Zde je další premisadejte si pozor na pracovníky světla, kteří soupeří mezi sebou.S Bohem není žádná konkurence. Když se pracovník světla, stará duše, setká s dalším „Bohem uvnitř“, budou se společně radovat – je to rodina, je to krásné! Konkurence je ego.Tu stvořil člověk, je to jeho tradice, zvyk; ale Mistři nikdy nesoupeřili. Když kráčíte po planetě, soutěžíte snad o vzduch, který dýcháte? Nebo ho snad nějací lidé chytají, aby vás o něj připravili? Když jdete ven a slunce vás krásně hřeje, soupeří snad sluneční paprsky mezi sebou? Ne – dopadají na všechny stejně, představují fyziku Boha. S Bohem se nesoutěží.

.

Doufám, že chápete tyto premisy. Ve staré energii byla soutěž, bylo tam soupeření mezi pracovníky světla, bylo tam učení o utrpení, bylo tam i ego. Můžete tyto věci sledovat, použijte svou spirituální logiku. Rozlišujte zrakem Boha.

.

Tady je další: Někteří možná řeknou: „No, tohle nemusíš říkat, Kryone.“ Ale ano, musím. Mějte se na pozoru před těmi, kteří si nechávají zaplatit za odhalení tajemství. Tajemství jsou zdarma. Tajemství jsou zdarma. Jsou k mání tolika způsoby. Žádný člověk si je nemůže přivlastnit. Chci, abyste to věděli. Tajemství mistrovství nesídlí v lidech. Jsou rozprostřena v překrásném koberci od portálu vašeho vyššího já přímo k vašemu vědomí a tam leží a čekají jen na to, až si je vyzvednete a použijete – v krásné nové energii, zdarma, navržené pro starou duši.

.

A tady je další a je zřejmá těm, kteří mají schopnost rozlišení. Ale někteří to potřebují slyšet. Mnozí budou mít ohledně toho námitky, neboť nerozumí nové energii a pokroku v lidském vědomí. Buďte ve střehu před každým, kdo vám říká, že zná tu jedinou správnou cestu. Není žádná jediná cesta. Jste si toho vědomi? Vážíme si každého, kdo najde lásku Boha kdekoli. Nezáleží na tom, co má na sobě, nebo v jaké je budově, jestli klečí na kolenou nebo stojí, nebo se modlí na koberečku, Bůh v něm spatřuje dokonalou rodinu. Probouzejí se svým vlastním způsobem k energii Stvořitele. Neexistuje žádná nesprávná cesta jak milovat Boha. (Kryon dojatě.) Víte to? Cítíte to? Dokážete se dívat na kteréhokoli člověka a spatřovat v něm Boha? Možná to samo o sobě je tajemství – neboť je to v rozporu se starou energií. Stará energie rozděluje lidi podle toho, jak vypadají, nebo co mají na sobě. Stará energie vás rozděluje ze strachu. Držíte se svých zvyků a tradic a to zahrnuje i to, co si myslíte o Bohu. Mějte se na pozoru před každým, kdo vám říká, že zná tu jedinou správnou cestu. Víte, kolik existuje cest? Momentálně něco přes sedm miliard. (Kryon se směje.) Myslím, že už chápete. Vy všichni totiž máte osobní vztah; máte schopnost najít Boha svým vlastním způsobem. Věděli jste, že můžete nalézt dokonalost Boha pro sebe ve svých buňkách? A můžete ji pocítit v samém jádru vaší existence. Je dokonalá. A není žádný seznam, kterým byste se měli řídit. Jak bychom vám mohli dát seznam, když jste všichni tak odlišní? Ledaže bychom vám dali sedm miliard seznamů. (Smích.) Chápete?

.

Zde je dalšíDávejte si pozor na ty, kteří vás učí ve strachu – kteří používají strach jako nástroj. Strach je temná energie, která vás zbavuje duchovního rozlišení. Strach absorbuje světlo a je těžké od něj utéct. Světlo vždy zvítězí nad temnotou – pokud se sami nevzdátePokud se odevzdáte tmě, vzdáváte se své síly. Jestliže učíte za použití strachu, je snadné najít následovníky. Na strachu je cosi přitažlivého. Přitahuje vás to k těm, kteří jsou jím přitahováni. Většinou jde o bytosti s nižším vědomím, ale ne vždy. Jsou totiž podvodníci, kteří tvrdí, že jsou Mistry – a předají vám rafinovaná poselství strachu. Bůh vám nikdy nepředá strach jako zprávu. Nikdy. Každý anděl, který kdy přišel na tuto planetu, a všechno o čem si myslíte, že je anděl, předal zprávu celému lidstvu, přepsanou do mnoha jazyků: „Neboj se. Neměj strach.“ Je to metafora – že než obdržíte andělskou zprávu, nemůže být ve vašem životě strach. Strach vás okrádá i o vaši logiku. Pozor na každého, kdo vám namlouvá, že se máte bát.

.

Chci, abyste se na chvíli posadili a o něčem přemýšleli. Co kdybyste teď otevřeli dveře a za nimi by bylo to nejjasnější světlo, jaké jste kdy spatřili. Možná by bylo na vaší straně dveří a vy byste ho rozpoznali jako bránu ke tvořivému zdroji – možná stačí jen natáhnout ruku: zná vás, zná vaše jméno, poznáváte v něm část sebe… to je Mistr ve vás a chystá se vám něco říct: „Neměj strach z lásky Boha. Podej mi ruku.“

.

To je pravda. Kdybyste mohli vidět alespoň něco, spatřete toto. Nejsou žádné podmínky. Nemusíte trpět. Nemusíte stoupat po schodech. Nemusíte nikomu platit. Můžete to udělat sami, ať už „sami“ pro vás znamená cokoli (smích). Nikdy nejste sami; my jsme vždycky tady. Myslíte si, že bychom se od vás mohli vzdálit? Ach, vy dokonalá stvoření! Stojíme při vás celý život. Máte svobodnou volbu.

.

Chtěl bych vám říct, že světová struktura se začne měnitSvět sám představoval rozdělování, hierarchii a systém. Ve staré energii byla struktura potřebná, obzvlášť v duchovních věcech – potřebovali jste ji, aby vám věci dávaly smysl. To se začíná měnit. Přijde čas, kdy struktura vymizí. Zdá se to divné, že by se váš systém víry obešel bez ní. Ale zkuste chvíli přemýšlet o tomhle: všude na Zemi jsou staré duše jako vy; mluví každým jazykem, který na Zemi existuje, a základní informace jsou stejné jako vaše: je to intuitivní – vidí Boha uvnitř, cítí posun skrze věky, přemýšlí o tom, co vy, kladou si stejné otázky, stávají se vědomými; a přece neexistuje žádná centrální kniha, neslučuje je žádná organizace ani doktrína. Dokonce se ani vzájemně neznají – a stejně mají tytéž myšlenky jako vy – o Bohu uvnitř. Je kolem toho nějaká struktura? Pouze fyzika lásky. Jsou stovky tisíc těch, kteří by mohli právě teď zaplnit tuto místnost a cítit se příjemně s tímto poselstvím, tak jako vy. Žádná strukturaFyzika Boha je absolutní. Rozprostírá se na vás jako intuitivní nauka: jste hluboce milováni Stvořitelem a je čas uvolnit tajemství, která držíte; a dozvědět se o Mistrovi. To vše bez struktury – pokud chcete. Bude to trvat dlouho, než tu nebude žádná struktura; ale právě tam to směřuje.

.

Chtěl jsem vám to říct, protože někteří z vás to potřebují vědět – neboť i vy jste to cítili; a tak se to stane potvrzením toho, co už víte. Může to být ještě krásnější? Lidské bytosti, všechno vám leží u nohou.

.

Léčitelé, poslouchejte. Vždycky budete potřební. Vždycky. Léčitelé mají své dary, čtenáři energií mají své dary, jsou to nástroje, které budou staré duše v budoucnu potřebovat. Neztělesňují žádnou strukturu či organizaci. Každý z nich je nástrojem nové energie.

.

To jsme vám dnes chtěli říci. Uvažujte o těchto věcech. Všechny jsou součástí nové energie. Chtěl bych říct na závěr toto: když nasloucháte mému hlasu a slyšíte toto poselství, cítíte totéž, co cítíme my? Máte pocit, že jsem váš učitel? Opravdu? Nebo mne vnímáte jako svého nejlepšího přítel? Mám uvnitř totéž, co máte vy: kousek Tvořivého Zdroje, krásnější než si umíte představitNejsem váš učitel; jsem vaše sestra, váš bratr; a držíme se za ruce napříč tímto vesmírem odnepaměti. Možná je načase, abyste mě poznali – jsem jako vy, až na to, že vy jste lidé; to já nikdy nebyl. A to ve mně vyvolává takovou vděčnost – vy děláte tu práci, já se jen dívám. Proto vás tolik miluji. Vidím, čím procházíte; a vidím to světlo, které vy nevidíte. Mým cílem je, abyste dnes odešli jiní, než jste přišli, a abyste viděli světlo, které je skutečně, které je skutečně na vaší cestě, pokud o to stojíte.

.

Někteří teď můžou zavřít své bubliny, a odejít stejní, jako sem přišli; a nikoho z nich nebudeme nijak soudit. Postupujte životem tak, jak vám to vyhovuje. Není to nic, co se musíte naučit nebo musíte udělat. Láska Boha je trpělivá a ví, kdo jste. Je trpělivá a zná vásA vy? (Smích.)

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět