1-2004 Kryon

Vnímání mistrovství – III – „Smlouva“

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Goodingu v Idahu, 31. ledna 2004
 .
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství


.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je krásné a taky radostné místo.
Věnujme chvíli tomu, abychom pozdravili doprovod, který je zde. Pokud je součástí vašeho vědomí cítit, jak dnes Duch omývá vaše nohy, pak to tak bude. Protože, Lemuřane, proto tu jsme. Věděli jsme, kdo tu bude a kdo toto bude číst. Protože záměr je dnes králem.
.
Těm z vás, kteří se sem rozhodli přijít v posledním možném momentu, i těm, kteří si jen náhodně vybrali tuto knihu, těm říkáme, že známe vaše potenciály. Jsou kolem vás v souladu s energií toho, co vás přivedlo k této epizodě vašeho života v tuto hodinu, v těchto několika minutách, kdy přinášíme druhou polovinu. Toto není obecné poselství. Je to zpráva určená konkrétně vám. Není náhoda, že lidský hlas channelera, mého partnera, dopadá dnes do vašich uší. Proto sedíš v této židli, Lemuřane.
.
Nejprve věnujme chvíli tomu, abychom uctili toto místo (velmi staré divadlo v Idahu). Stalo se tu mnoho věcí. Byla zde radost a smích. Někteří na tomto pódiu výskali radostí či vzlykali smutkem. Tato budova má také svou historii, dokonce i překrásnou část, kterou budeš muset ještě odhalit, Michaele (mluví k hostiteli této události a majiteli divadla). Kdysi zde býval i kostel! Na tomto pódiu docházelo k uzdravením. A tak toto není poprvé, kdy sem přišli ti, co hledají své duchovní pravdy a sedí zde na sedadlech, na kterých sedíte i vy. Ale řekněme na okamžik, že to je poprvé, kdy je zde prezentována takováto informace. Je zde také skupina, která předstírá, že se vzájemně nezná. Nicméně tato skupina se intuitivně sešla, jako by se vzájemně znala! Je unikátní, jak to funguje. Můžete říct, že historie staré energie se zde setkává s historií nové energie, a že za pár okamžiků vašeho času, zde bude vše, co jsme udělali. Už vidíme, jak opouštíte místnost a odkládáte tuto knihu. Už vidíme potenciály toho, co řekneme a jak na to můžete reagovat. Známe vaše srdce a známe vás jmény.
.
Můj partner nadnesl téma, které chceme rozšířit ještě před tím, než začneme své učení. (Lee toto téma zmínil během jeho přednášky před channelingem.) Má to také co do činění s láskou, kterou máte pro planetu. Ach, člověče, pro některé z vás – a vy víte, kdo jste – to není náhoda, že jste přišli sem, kde jste obklopeni těmi, kdo milují „samotu přírody“ (mluví o oblasti v Idahu, kde se koná toto setkání). Přesto tu nejste sami, že ne? Kolik z vás pozdravilo vítr? Kolik z vás žehnalo hlíně (zemině)? Kolik z vás vidí nebe a ví, že ho vídáte stovky a tisíce let? Kolik z vás vlastní zemi pod vašima nohama a to už velmi dlouhou dobu? Nemluvím o kusu papíru, který vám zaručuje vlastnictví. Mluvím o Akášické situaci, která vás spojuje s touto zemí.
.
Někteří z vás jsou domorodci v této oblasti a vědí to. Ach, nemusí to být vidět při pohledu do zrcadla, ale je to tak! To je atribut některých míst, o kterém můj partner (Lee) mluvil, když říkal, že ještě uvidí velmi mnoho lidí, jak se do nich budou stěhovat. Hlína, kterou zde máte dnes, je tou hlínou, která zde byla, když jste tu byli naposledy a před tím a ještě před tím. A tak to je, že vítr stále fouká z místa na místo, ale vůně je stejná a geologické atributy jsou také stejné a vy jste tu znova. Čtenáři, ucti tuto rodinu, o které si myslíš, že je zde v tvé minulosti. Tak to totiž není, víš? Sedí zde s tebou, pouze se zdá, že už to minulo. Jsi od nich jen zdánlivě oddělen ve své omezené realitě. Jsou s tebou právě teď a právě tady.
.
Někteří z vás odejdou z tohoto místa a pojedou na jiná místa v moderních vozech, místo aby nasedli na koně, jak to udělali minule, když odcházeli z této budovy. Kupodivu však pojedete na stejná místa jako minule! Vidíte, patříte sem. Je to součást skládačky, která z některých z vás udělala kotvy a z jiných tuláky… u obou vhodně pro vaši energii.
.
Pro některé z vás toto není místo, kam patří. Patříte tam, kde potřebujete být! Někteří z vás toto pojali násilně a tak jsou na místech, kde nepotřebují být, a nyní se zdá, že jste přitahováni zpět domů, že? Je těžké jít proti tomu, kde jste se probudili a kde jste vyjádřili záměr naplnit energii, která je vaší životní prací. Někteří z vás vědí, o čem tu mluvím, a jiní ne.
.
Život ze dne na den
Požehnaná je lidská bytost, která ví, co je to hojnost! Izraelité v poušti věděli, co to je. Všechny jejich kmeny chodily po poušti v obrovských kruzích více než 40 let a každý den byly nasyceny. Někteří se mne ptali: „Kryone, je toto biblická metafora nebo se to skutečně stalo?“ Odpověď zní, že se to stalo. Samozřejmě, že byli každý den nasyceni. Říkali tomu jídlo z nebes. Existovaly vědecké důvody, proč k tomu došlo, dokonce i poté, co dokončili svou pouť do Země Zaslíbené. Dělo se to, i když už tam nebyli! To jste nikdy neslyšeli, že ne? Ale tato událost byla velmi skutečná. Byli nasyceni – den co den po 40 let.
.
Někteří z členů těchto kmenů se probudili uprostřed noci a strachovali se. „Co když se to zítra nestane? Ach, já vím, že se to děje celý náš život, ale co když k tomu zítra nedojde?“ Spínali své ruce, probudili přítele a říkali: „Co když už se to nestane? Vím, že se to děje celý náš život, ale co když už to tak nebude?“ Další pak také budili své přátele a říkali totéž. Poměrně brzy mnozí vytvořili konsensus obav, že se to zítra nestane! Jaký to důvod k obavám! A pak byli nasyceni, a tak pokračovali v obavách zase o něco jiného.
.
O čem to ve skutečnosti bylo? Duch jim den co den poskytoval to, co potřebovali pro přežití. Kdybyste se na to podívali zpětně, mohli byste říct, že kmeny Izraele měli 40 let hojnost. Nikdy se nemuseli starat o zasévání semen a pěstování obilí.O vše bylo postaráno, ale vždy jen tolik, aby měli dost pro ten den. To je hojnost! Ale uviděli to až při zpětném pohledu. Ti, kteří se dívali do budoucnosti, říkali: „Co když už se to nestane?
.
A tak říkáme, že když se podíváte do minulosti, uvidíte pravdu. Když otevřete interdimenzionalitu, máte schopnost podívat se na minulost toho, co se bude dít zítra, a budete vědět, že všechno bude v pořádku. Interdimenzionální člověk je takový. Dokáže hledět do budoucnosti a vidět minulost, a chápe, že zajištění obživy je hojnost. Má schopnost vidět věci, které nastanou, jako by už nastaly… a dokonce se jim i smát, než k nim dojde! Obtížné? Hlavolam? Skládanka? Rozšířím to.
.
Vzpomínka na vaše narození
Dovolte, abych vás vzal na výlet… překrásný výlet, který si nebudete pamatovat. Byli jste zde před mnoha lety, na druhé straně závoje, tak jako já, se členy rodiny, jako jsem já. Tady jste, nakláníte se vpřed… to je metafora (protože nemáte tělo, které by se mohlo naklánět). Je to stejná metafora jako skok z útesu. Je to metafora říkající, že jste připraveni vydat se na Zemi a projít tím, čemu říkáte narození. Chystáte se narodit rodičům, které jste si vybrali, do rasy, kterou jste si vybrali, v zemi a s pohlavím, které jste si vybrali.
.
Vaše tělo bylo připraveno v děloze vaší matky. Kousky a části vaší duše nebo toho, čemu říkáte duše, do něj byly přeneseny v tom okamžiku. Vždy se ptáte: „Kryone, kdy duše vstoupí do těla?“ Řeknu vám pravdu. Pamatujte si to: duše vstupuje do těla v tom okamžiku, kdy je schválena koncepce – dokonce ještě předtím, než je vytvořena biologie. To není předurčení (osud), ale predispozice. Máte predispozici k narození v závislosti na cestě vašich rodičů, kterou si svobodně zvolí. Je těžké to popsat, protože toto rozhodnutí se často odehrává ještě před tím, než se na Zemi setkají, a dokonce ještě před jejich narozením! Je velmi těžké o tom mluvit tak, abyste to opravdu pochopili. Takže jen řekněme, že „život“ začíná dlouho předtím, než si myslíte. A že v průběhu té cesty může dojít k mnoha změnám, ale do všech jste zapojeni.
.
Představte si sebe, jak se nakláníte vpřed a chystáte se skočit na Zem. To, co vás drží zpátky, je „vítr zrození“, který vane proti vám, jak se nakláníte. Je to jemný, neškodný vítr, který jste zažili již mnohokrát. Voní možnostmi, potenciály a příležitostí. Chystáte se dokončit tento proces, narodit se – což se evidentně stalo (protože tu jste).
.
Vedle vás stojí vaši rádci, připraveni přijít sem spolu s vámia hovoří k vám jazykem světla. Ptají se vás, jestli jste si opravdu jistí a jestli je vše připraveno. Usmějete se na ně a řeknete, že je vše v pořádku. Připomínají vám, že na Zem přicházíte v době, kdy je předpovězen konec planety a že existují poměrně velké šance, že zemřete hroznou smrtí, společně s vašimi dětmi a přáteli. Opět se na ně usmějete a řeknete: „Všechno je v pořádku.Pak se rozhlédnete kolem, řeknete elementům a všem kolem, že „budete hned zpátky“ a skočíte.
.
Znovu se tě ptám, pracovníku světla – když jsi byl andělem na druhé straně závoje, neměl bys být chytřejší, než když jsi tady? A pokud je odpověď ano, zeptám se tě znovu: proč jsi sem tedy přišel? Neviděl jsi ten Armagedon? Nerozuměl jsi potenciálům všeho, co se vařilo na planetě, kdy jsi sem přišel?
.
Dám vám odpověď a ta vysvětlí, proč jste tolik milováni! Vysvětluje, proč před vámi pokleká doprovod a omývá nohy těch, kteří jsou zde. Proto někteří z vás cítí dotek Ducha a začátek poznání, které je skutečné. Není to něco vymyšleného lidskou bytostí, aby přilákala posluchače. Ne. Tato energie je skutečná. Na druhé straně závoje je moudrost připravená vplout do tohoto poselství, ale ne dřív, než vám znovu pogratulujeme k tomu, že jste udělali něco, co si možná ani neuvědomujete, Lemuřané. Přesto všechno jste sem přišli! A důvod je ten, že na druhé straně závoje jste samozřejmě chytřejší! Věděli jste, co způsobuje záměr. Věděli jste, co je to esence staré duše. Když jste sem přišli, tak jste věděli, že je zde také potenciál probuzení. Někteří z vás se probudili při narozenímyslím duchovně. Nechtěli jste dělat nic z toho, o čem vaši rodiče říkali, že je duchovní. To vás dostalo do potíží, že? Vidíte, víme, kdo tu je. Staré duše jsou takové, víte? Už od začátku jsou problémové! (Smích.) To způsobuje stará moudrost, když se zdá, že nezapadá do současné moudrosti.
.
Teď jste tady. Ještě než jste sem přišli, už když jste se nakláněli proti větru zrození, tak jste věděli, že můžete změnit tuto planetu, když vás bude dost. Bylo a tak jste jí změnili. Všimněte si, že Země je jiná, než když jste sem přišli. Všimněte si, že se proroctví (o Armagedonu, resp, apokalypse – pozn. překl.) nenaplnila. Nenechte bez povšimnutí, že vás proto milujeme! Netušíte, co jste změnili v jiné části vesmíru. To, co se stane zde, rozhodne o mnohém, a pro ten účel to bude měřeno.
.
To vám musí znít jako nesmysl, ale v jiném čase a na jiném místě to bude jasné. Až vás znovu uvidím, bude to jasné. A až se jednoho dne znovu setkáme na druhé straně závoje, přijdete ke mně a zeptáte se: „Jak jsme si vedli? Jaké to tentokrát bylo?“ A bude to velmi jasné. To, co děláte ve svém běžném lidském životě, mění samotné předivo interdimenzionality po celém vesmíru, všude naráz. Co si myslíte, když jste zde, je známo miliardy světelných let daleko. To díky tomu, čemu říkáte kvantový stav, kde je vše společně a děje se naráz. Všechna stvoření ve vesmíru si jsou na určité úrovni vědoma toho, co se děje na Zemi dokonce i v těch světech, které nemají to, co máte vybožské vědomí. Dokonce i oni tím budou změněni. Jak se daří Zemi, daří se i těm, o kterých jsme nikdy nemluvili. Jak obyčejně se nyní cítíte, drazí? Jak byste definovali slovo „obyčejný“?
.
Někteří řekli: „Kryone, já vím, že mám v sobě určitý druh božství, a vím, že co říkáš, je pravda, ale stále se cítím velmi nedůležitě.“ Senioři mezi vámi říkají: „Také se cítím starý a unavený.“ Povím vám něco. Vy všichni se cítíte staří a unavení! Proč? Protože jak se začíná energie této planety slaďovat s vaší energií a s tím, proč jste sem přišli, jste to vy, kdo odvádí těžkou práci! Oslavujte fakt, že jste součástí zázraku zvaného Země.
.
Začněme s učením
Drahá lidská bytosti, budeme hovořit o pokročilém duchovním atributu. A protože je pokročilý, je těžké o něm mluvit a pochopit ho. „Drahý Kryone, byl jsem na místech, kde lidé meditovali a modlili se, a někteří z nich byli uzdraveni, a lidé stojící vedle nich uzdraveni nebyli. A mně připadalo, že mají stejné vědomí. Staré duše přišly na Zemi ve stejnou dobu – sestra se sestrou, bratr s bratrem. Zdánlivě jim byl dán stejný příslib, znali všechna posvátná pravidla probuzení. Byli to pracovníci světla, stojící bok po boku, přesto s jedním bylo zacházeno jinak, než s druhým. Nerozumím tomu. Jak je to možné?“
.
Budeme o tom mluvit způsobem, jakým to děláme jen zřídka. V průběhu minulých let se kolem vás dělo mnoho channelingových setkání. Vás s vámi. Probuzení vás s vámi, vás a Země, vás a energie toho, čemu říkáme vaše „zemská smlouva“. Nyní začínáme pokročilé učení. Chystáme se mluvit o vás a dalších ve vesmíru. Chci mluvit o vás a Bohu. Chci mluvit o vás a Zemi způsobem, který má mnoho vrstev. Během dnešního učení se pustíme do mnoha oblastí.
 .
Hlavní předpoklad
Dovolte, abych vám předal předpoklad. Existuje pravidlo Ducha, které říká: Ve vesmíru není větší síly, než je ta, která sedí na sedadle přede mnou (mluví k posluchačům). Lidem se to nelíbí, že ne? „Musí existovat něco mnohem velkolepějšího, než já, Kryone. Vídám se v zrcadle. Vím, co tam je.“ Ne, nevíš. Toto je pravda. Tak to je. Tak věci fungují. Ve vesmíru není větší síly či energie, než je ta, která existuje a plyne vámi posvátným způsobem. Možná chcete postavit něco na piedestal a uctívat to. To je jen cvičení. Možná se chcete modlit k Bohu v domnění, že Bůh je vyšší bytost – Duch, který vás miluje jako dědeček – vysoce vážený, ctěný a velmi moudrý. Ale tak se opravdu nemůžete modlit, protože to není pravda.
.
„Ale Kryone, my to chceme dělat. Chodíme do kostelů, kde uctíváme bytosti a myšlenky, které jsou větší než my – symbolicky, fyzicky i duchovně.“ Ano, to děláte, ale pravda je pravda, a to, co děláte, není přesné. Není nic většího než to, co spolu s krví pulzuje ve vašich žilách a ve vědomí, které nesete. Je to před vámi zakryto tím, čemu říkáte dualita. Je to odděleno v dimenzi, z níž vidíte jen část. Pravda je, že vy jste Bůh. Kolektivně jste vytvořili to, co mnozí denně uctívají. Jste věční oběma směry. Vždy jste byli a vždy budete. Neexistuje žádný začátek. Tak staří jste.
.
Proč vám to říkáme? Kvůli tomu, co chceme otevřít dále – kvůli něčemu, co můj partner prezentoval v jiných channelinzích. Dnes vám dáme více informací, aby to bylo úplnější.
.
Dohoda – interdimenzionální koncept
Chceme mluvit o něčem, co zcela nedostatečně označíme jako Dohodu. To zní jako smlouva, že? Když přijdete na Zem, existuje Dohoda. Teď. Zastavte na okamžik. Není o vás. Je o vesmíru. Je to dohoda, kterou jste udělali s vesmírem, tedy s rodinou. Když přijdete na planetu, existuje planetární dohoda, o které jsme vám říkali a kterou jste studovali. Učili jsme vás, že Dohody pouze určují predispozice počátečních míst. Ve smlouvě může být vše změněno. Neexistuje žádné předurčení, žádný osud. Ale na této planetě je vyvíjena energie, která je interdimenzionální. Lidé se probouzejí po celé planetě. To je energie zvaná Dohoda a my konečně můžeme postoupit dál v učení, které jsme vám dávali více než deset let. Začínáme otevírat některé koncepty, které není snadné pochopit, ale s Boží pomocí to půjde.
.
Ta Dohoda je mezi vámi a námi. Vaše zemská smlouva je mezi vámi a Zemí. Jedna pro každý lidský život. Ta druhá je navždy. Dohoda, to jste vy a hvězdy, které sotva vidíte i s nejlepšími teleskopy, které máte. Je to dohoda, o které ví celý vesmír a která pulzuje ve vaší buněčné struktuře. Ovlivňuje vaší lidskou smlouvu, ale víc než to – je to Dohoda Já Jsem. Je posvátná.
.
Dohoda je vepsaná v nejposvátnější vrstvě vaší DNA, jejíž jméno odhalíme při nadcházejícím setkání. Je to dohoda mezi vesmírem a vámi, ne Zemí a vámi. Má co dělat s tím, proč jste sem přišli, to znamená, že přesahuje lidskou smlouvu, ale interdimenzionálně je to kvantová událost, která má co do činění s energií existujícího vesmíru, která se stále mění.
.
Toto poselství může znít jako to, které už jsme vám předali dříve, ale není. Dohoda může znít jako vaše pozemská smlouva, ale není. Není o karmických atributech, které máte, když přicházíte na Zem, i když jsou její součástí. Je to kombinace všech dohod, které byste nazvali minulé životy (které jsou nyní přítomné), a vesmíru (který je vždy přítomný). Vysvětlení toho je skládanka, která přesahuje vaše logické myšlení. I tak vám o ní můžu říct.
.
Nejprve dovolte, abych vám řekl o reakcích na toto poselství, protože už víme, jaké budou. Povím vám o daru Dohody. Povím vám, že od Harmonické Konkordance* máte schopnost skutečně se dotknout a manipulovat s touto Dohodou. Drahé lidské bytosti, neberte to na lehkou váhu, protože to znamená delší život a skutečné mistrovství. Nabízí to mnoho věcí, o kterých jste jenom snili a které se vám nyní otevírají. Dar schopnosti pracovat s Dohodou sedí u vašich nohou a čeká, až bude otevřen. Je to začátek začátku. Nové uspořádání.
.
Čtyři reakce lidí na tento druh duchovních věcí a tento dar obecně
1. První a nejběžnější reakce je tato:Nepleť mě, je to pitomost. Nechci tam jít, nechci o tom přemýšlet, nebudu o tom mluvit, nevěřím tomu.“ Drazí, my vás za tuto reakci nijak nesoudíme, protože lidstvo má svobodnou volbu udělat, co chce, a nejste všichni Lemuřané. Vaším úkolem bylo probudit se a to jste udělali. Ve vaší DNA leží predispozice k tomu, abyste změnili kurz planetya to jste udělali. A další potenciál je, že budete schopni sebe změnit způsoby, které jsou hluboké a mnozí z vás to udělají.
.
2. Druhou reakcí lidstva je toto
: „Vidím to. Je to nádherné! Chci to uctívat. Kde to je? Urči nějaké místo, kde před tím budu moci klečet. Dovol, ať se tomu mohu klanět. Kolikrát se mám uklonit? A kterým směrem?“ Tato reakce je velmi běžná. Pokud je to duchovní, pak to zvednete a uctíváte! Není v tom ani známka, že by vám to patřilo. Je to jen pokračování vědomí, které se cítí být oddělené od Boha.
.
3. Třetí druh reakce je velmi zajímavý. Pochází od intelektuálních Lemuřanů. To jsou staré duše, ale takové, která chtějí Boha intelektualizovat. „Ach, tu to máme! Vidím to. Čekali jsme na to. Není to nádherné? Myslím, že o tom budu přemýšlet. Zajímá mě, proč to tu je. Přemýšlím o Bohu. Přemýšlím o sobě. Přemýšlím o tom daru. Přemýšlím, co to všechno znamená. Co to znamená ve srovnání s dalšími dary? Jaká by měla být moje reakce? Přemýšlím jasně? A měl bych do toho vůbec být zapojen?To je člověk, který to vše intelektualizuje. Ptá se sám sebe na vhodnost pro sebe, pro Zemi, pro ty kolem něj, jak by si s tím měl poradit a jaký je smysl toho všeho. A dělá to celý svůj život! To je popis pracovníka světla, který své světlo ještě nezapálil! Tento pracovník světla nemá žádné světlo, ale sedí na skále a nechává všechny ty lodě, aby se zmítaly ve vlnách, zatímco on rozjímá o smyslu života.
.
4. Čtvrtá reakce je od těch, kteří jsou možná zde v místnosti nebo toto čtou. Podnikli jste cestu sem. Sedíte na židlích, posloucháte a čtete, a to není náhoda. Reakce? „Ach, říkal jsem si, kde jsem to nechal. Přemýšlel jsem, kam jsem to založil – a tady to je! Je to mé, víte? Zdvihnu to a vložím to do své kapsy. Budu to pečlivě opatrovat, protože je to mé.“
.
To jsou čtyři velmi odlišné reakce na tato učení. Dovolte, abych vám řekl o Dohodě. Uděláme to tak rychle, jak to půjde, protože podrobněji se u těchto věcí zastavíme jindy.
.
Dohoda
Začneme učení tímto: v tomto novém procesu jsou atributy, díky nimž můžete s  Dohodou pracovat. Znovu říkám, že nemluvíme o zemské smlouvě. Dohoda je mezi vámi a vesmírem, je o vašem životě na Zemi a o tom, jak je spojen s veškerými vesmírnými záležitostmi. Důvodem, proč vám dáváme toto učení, je zlepšit mistrovskou energii, která k vám začíná přicházet. Dáváme vám tyto atributy, abyste s tím mohli pracovat, změnit to a činit životní rozhodnutí, která v sobě nesou božskost.
.
Partnerství
Prvním atributem je to, že když se chystáte změnit Dohodu, budete muset porozumět partnerství s Bohem. Tento atribut jsme vám předali už před dlouhou dobou. Je to předpoklad, že jste božští a že ten, koho nazýváte Bohem, je váš partner. Jakékoli partnerství musí být pochopeno, dohodnuto a musíte mít jeho koncept. Když máte koncept, je to jako byste ho stvořili. Tak osobně to musíte cítit.
.
Nejvyšší síla
Pokud chcete dosáhnout úspěchu, pak také musíte stoprocentně souhlasit, že vy jste nejvyšší silou ve vesmíru. Ach, ne vy sami, ale spolu s ostatními! Když jste spolu, neexistuje nic silnějšího nebo většího než vaše božství, které je zapojeno do skutečného stvoření. Je to také uznání, že vás žádná síla nemůže porazit. Neexistuje síla, která by vám mohla něco udělat. Ve vesmíru není žádná známá síla větší než vy, která by vám mohla uškodit, dát vám nemoc nebo vás ovládnout. Neexistuje nic, co by vás mohlo ohrozit mimo to, co umožníte v rámci velkolepého plánu svého božství. Pozor, toto je pro vás často nejtěžší přijmout.
.
Strach
Pokud se chystáte začít pracovat s Dohodou, budete muset porozumět strachu a zkrotit ho. Dokonce i mistři měli strach, ale vyrovnali ho. Usadili ho na jeho místo. Strach existuje, abyste mohli mít svou dualitu. Je součástí testu. Nicméně je možné ho odložit. Všechny věci, kterých se můžete bát – dokonce i jemných věcí – musí být identifikovány, rozpoznány, rozděleny, bude-li třeba, a odsunuty na místo mimo božskou vrstvu.
.
Snažím se to zjednodušit, jak jen to jde, ale můžete říct: „No, Kryone, já jsem to ale udělal. Nemám žádné záležitosti, kterých bych se bál. Pojďme dál.“ Dovol, abych se tě zeptal, léčiteli – ochraňuješ se, když pracuješ s lidmi, kteří jsou v potížích? Máš kolem sebe něco, co ti pomůže s energií, aby tě neovlivnili ti, které léčíš? Zasahuje jejich negativní energie do tvé? Možná máš něco, co ti s tím pomůže? Pokud ano, pak je to strach. Nevěříš svému světlu? Jak božský musíš být, abys byl schopný přijít do kontaktu s nižší energií, aniž by tě ovlivnila? Jsi kousek Boha! Všude, kam jdeš, s sebou neseš bublinu božství a jediný, kdo tu bublinu může propíchnout, jsi ty. Ve své nevíře a strachu jsi tuto sílu anuloval.
.
Nejsme tu, abychom tě soudili nebo kárali. Tato učení jsou pouze instrukce, které vám říkají, abyste strach vykázali tam, kam patří – za vás! Nedělejte nic, co je určeno k tomu, aby vás to chránilo před energií ostatních, protože to není třeba. Držíte veškeré světlo. Když jdete na nějaké místo a vstoupíte tam s nejzářivějším možným světlem, stáhnete se trochu a řeknete snad: „No, víš, tma by se mohla zvětšit a uhasit světlo.“ Ne, to neuděláte, protože znáte mocné atributy světla, které nesete. Nebojte se těchto věcí, bez ohledu na to, jak temné se zdají být. Vaše světlo je transformuje. Obejměte výzvy, které jsou před vámi. Když je zde negativita, změňte ji. Zaplavte ji láskou a vstupte do ní v posvátné energii Boha, kterého s sebou nesete nevyčerpatelným způsobem.
.
Povolení změnit budoucnost
Tento atribut je velký: umožněte, aby se věci vyvinuly jinak, než chcete. Povím vám příběh o ženě, která měla přání. Říkala: „Rozumím všem těmto věcem. Jsem maják, jsem božská. Jsem Lemuřanka, odkládám strach za sebe. Za sebe jsem odložila dokonce i všechny své minulé životy. Žiju přesně tak, jak učení říká, že bych měla. Cítím to. Miluji se a miluji Boha. Miluji sebe pro své božství, ale skutečně si přeji partnera. Chci někoho, kdo mě bude milovat. Vím, že je to ode mne hrozně 4D, ale já si to skutečně, skutečně přeji.“
.
A tak se modlila: „Drahý Bože, dej mi partnera. Dej mi partnera. Dej mi partnera. A pokud jsi přeslechl mé přání, Bože, chci ti znovu říci: Dej mi partnera!“ Ale žádného nedostala a žádného nedostala a žádného nedostala. Až konečně řekla: „Použiji to, co znám, abych si vytvořila svého vlastního partnera. Udělám partnera sama ze sebe! Kryon říkal, že jsem skupina, tak použiji svou mužsko-ženskou stránku a udělám ze sebe svého vlastního partnera a budu šťastná sama se sebou!“ A to také udělala.
.
Zamilovala se do sebe ještě víc, než dřív – ne egoistickým, ale posvátným způsobem. Chopila se Já Jsem. Viděla božskost a jednotu se vším a řekla: „Nikoho nepotřebuji.“ K lítosti mnoha jejích přátel skutečně uspořádala obřad, při kterém se vdala sama za sebe! (Smích.) Jaký to příběh! Byla velmi spokojená. „Drahý Duchu,“ modlila se „děkuji ti, že jsi mi ukázal něco, co jsem nečekala. Nyní je to v pořádku. Opravdu je. Nikoho nepotřebuji.
.
Je v pořádku, když se to vyvine jinak, než čekáte? Toto je situace, kdy božská moudrost změnila výsledek, a velké očekávání nebylo naplněno. Co se stalo? Ta žena změnila svou vlastní budoucnost a změnila dokonce i své přání. Nyní bychom tento příběh mohli opustit, ale ještě neskončil. Poslouchejte, protože je to důležité. V tomto konkrétním případě ta žena tak kompletně vydláždila cestu pro partnera, že k ní přišel hned, jak se do sebe zcela zamilovala! Náhle, jen co ucítila, že nikoho nepotřebuje, přišlo to, o co dřív tak zoufale žádala, když se cítila tak závislá na svém přání. V tomto novém vztahu nebyla žádná závislost. Místo toho to byl obřad a nádherná pospolitost. Dvě lidské bytosti byly sjednoceny, obě zamilované do sebe, ani jeden nezávisel na tom druhém, ale vzájemně se milovaly tolik, že doslova odešly do hrobu společně. To je láska.
.
Rozumíte tomu, co vám zde říkám? Jakmile člověk objeví své božství, celé paradigma jeho potřeb je změněno. V jejím případě nedostala to, co chtěla, od Boha. Dostala to od sebe.
.
Buněčná komunikace
Komunikace s buněčnou strukturou vašeho těla je něco, co vás učíme už téměř deset let. Budete muset postavit most mezi tím, o čem vám bylo řečeno, že to nemůžete udělat a že to není možné, s tím, co je nyní velmi možné. Budete muset být tím, kdo ví, jak hovořit se svou buněčnou strukturou. Není to těžké. Součástí daru změny Dohody je dar buněčné komunikace. V budoucnu vám předáme více interdimenzionálních informací o tom, jak dosáhnout tohoto spojení, ale pro tuto chvíli jen řekněme, že to sedí před vámi zřejmým způsobem. Život sám vám říká, že je to možné. A život, který je velmi skutečný v jiných dimenzích, a který existuje simultánně s tímto, vás žádá, abyste to udělali. Mezi těmito koncepty existuje most, který je třeba překročit – navázat partnerství. Něco z toho už vám bylo předáno při prvních krocích, které jsem vám dnes představil. Uznejte to, vytvořte s tím partnerství, věřte tomu, vyjádřete záměr a buňky vám začnou naslouchat.
.
Přílišné přemýšlení
Už jsme to řekli předtím: nepřemýšlejte nad vším příliš! Uctěte to. Vlastněte to. Nepřemýšlejte o tom. Lidský myšlenkový proces a jeho logika jsou respektovány a daly vám některé z vašich nejlepších věd. Nicméně vám to také brání ve vytvoření mostu buněčné komunikace. Protože čím víc o tom přemýšlíte, tím dál budete muset jít. Kdybyste takto zacházeli s jídlem, hladověli byste! Přemýšlíte o dýchání a o procesu okysličování při každém nádechu? Ne! Možná je načase jednat s vaší duchovností stejným způsobem.
.
Někteří se ptají: „Kryone, jak můžeme myslet mimo naší čtyřdimenzionální realitu?“ Budete to muset procvičovat. Meditace je jedním z klíčů. Uveďte sami sebe do stavu nemyšlení, který umožňuje stát se na chvíli nelogickým. (Mimochodem, někteří z vašich nejlepších vědců to dělají pravidelně, aby nalezli řešení problémů… mimo krabici logiky.)
.
Někteří to nazývají „stavem snění“, ke kterému dochází, když se procházíte. To se některým z vás skutečně děje a proto si někteří z vašich přátel myslí, že jste podivíni! Takže to kontrolujte, protože to budete potřebovat. Přineste to do své reality. Neoddělujte tyto dva koncepty… realitu a změněnou realitu. Přemýšlejte o nich jako o jedné, ale uvědomujte si, že můžete být v meditativním stavu, i když používáte logiku. Pochopte, jaké to je a pracujte s tím, aby jedno nevytlačovalo druhé. To, můj drahý lidský příteli, je to, co mistři kráčející po této Zemi uměli. Nepřemýšlejte příliš nad silou své interdimenzionality.
.
Povolení zůstat stejný
Tento atribut je nejtěžší ze všech. Je těžké to otevřít… těžké to popsat… těžké o tom mluvit. Vaše běžná prosba zní: „Drahý Bože, mám ve svém těle výzvu. Může to být výzva, která mi vezme život. Mám pro tuto nemoc predispozice a cítím, že to přichází. Drahý Bože, mám tuto nemoc! Teď je tady! Drahý Bože, chci uzdravit. Prosím, řekni mi, co mám dělat. Jsem zoufalý. Co mám dělat?“
.
[Pauza]
.
Teď jsme zpátky na začátku, že? Proč se někteří uzdraví a jiní ne? To není o vás, drahé lidské bytosti. Je to o Dohodě. Vraťte se a přečtěte si předchozí prosbu. Je to pozemská prosba, ne vesmírná. Mistr by se ptal sám sebe: „Jak vhodný je čin, o který žádám v rámci schématu vesmírného plánu, pro který tu jsem? Je něco, co je lepší dokončit a proč bych měl této nemoci dovolit zůstat… a možná mě dokonce zabít?“
.
Jak byste se cítili, kdybych vám řekl, že by bylo lepší, kdybyste si tu nemoc nechali a zemřeli jste brzy? Co kdybych vám odhalil, že planeta by mohla mít větší prospěch z toho, když zemřete? Udělali byste to? Člověk by řekl ne. Mistr by řekl ano. Vidíte, to je božská moudrost a všechno je to o pochopení a o práci s Dohodou.
.
Nemyslíte, že mistři měli intuici ohledně jejich smrti, dokonce i předčasné smrti? Ach, ovšem, že ano. Divili jste se někdy, že někteří z nich jí šli ochotně vstříc? To kvůli velkoleposti Dohody… díky vesmírnému atributu, který přesahuje vše pozemské, ale zároveň zahrnuje Zemi i vás na Zemi. Co když by z vaší smrti měla prospěch tato planeta i ti kolem vás? Udělali byste to? Co kdyby kolem vás byli ti, kteří by na vaši smrt zareagovali tak skvěle, že by je to přivedlo tam, kam by se jinak nedostali? Co kdyby pak mohli pokračovat dál a dělat nepředstavitelně úžasné věci? Udělali byste to?
.
To je stručné shrnutí Dohody
. Je mezi vámi a vesmírem. Můžete do ní vstoupit? Dokážete vnímat dobro rodiny nad dobro jednoho života? Dokážete s tím být spokojení? Je to složité, že? Je to ale také překrásné! Proto vás tolik milujeme.
.
Drahý člověče, kolik bojovníků světla musíme vidět, jak kráčí svou cestou s nemocí? Mnoho. Kolik z nich sedí na kolečkových křeslech? Mnoho. Znamená to, že neodvedli dobrou práci při jejich komunikaci s Bohem… nebo to může také znamenat pravý opak? Kolik malých dětí zemřelo, aby jejich rodiče nalezli osvícení? Mnoho. Je to o Dohodě. Zde je napomenutí: nepřemýšlejte o tomto atributu příliš. Nemůžete vědět, co je vhodné před Bohem, dokud skutečně nekráčíte touto cestou. Nevytvářejte si ve své mysli domněnky o tom, co byste měli dělat vy nebo kdokoli jiný na Zemi. To není poselství, které by žádalo pracovníky světla, aby trpěli. Každá cesta je jedinečná a každá je skvělá. Ale mistrovská cesta je ta, která myslí mimo pozemské tělo a opouští místnost kvůli většímu obrazu.

.
Načasování
„A co načasování, Kryone? Pokud jsme skutečně pochopili toto vše a pracujeme na tom, jak dlouho trvá, než začneme pracovat s touto Dohodou? Mluvíme o měsíci, o roce?“ Odpověď zní, že vždy a nikdy. Teď byste měli pochopit to, kdo opravdu jste. Jak vypadala vaše minulost? Proč jste sem opravdu přišli? Kolik lidí ovlivňujete? Co je nejlepší pro všechny? To je Dohoda.
.
Sebeúcta
Poslední je spojené s prvním. Pokud máte cokoli z tohoto pochopit, třeba i jen okrajově, pak musíte mít sebeúctu. Co si o sobě myslíte? Pamatujete si tu ženu, která se do sebe zamilovala a provdala se za sebe? Ona to pochopila úplně. To není domýšlivost nebo egoismus. Lidská bytost, která má sebeúctu, se zamilovává do sebe. Směje se, když se podívá do zrcadla a vidí, co jí ukazuje dualita, protože to ví líp. Vidí „Já Jsem přítomnost“ ve svých vlastních očích. Vidí věčnou duši, která vypadá jinak pokaždé, když přijde na planetu.
.
To zní jako partnerství s Bohem, že? Předali jsme vám atributy, které vám mají pomoct s vaší sebeúctou a vy je můžete najít i v našich minulých poselstvích.
.
Toto je tedy dnešní učení. Je to jedno z nejdůležitějších témat, o kterých jsme dosud hovořili. Vidíte? Mistr, který kráčí po Zemi, zná své části z pohledu vesmíru. Lidská bytost, dokonce i osvícená, pokračuje v hledání své cesty na Zemi. Chápete rozdíl? My vás žádáme, abyste zatlačili na vesmírné záležitosti a stali se interdimenzionálními. Žádáme vás, abyste poprvé přemýšleli jako skupina namísto jako jednotlivec, a abyste se přenesli přes zjednodušená učení minulosti do pochopení budoucnosti založeného na moudrosti.
.
Požehnané jsou tedy lidské bytosti, které pochopily toto poselství a začínají se vidět jinak, než dříve. Požehnaný je člověk, který odsud odejde jiný, než přišel. Někteří z vás jsou tímto dotčeni víc, než si myslíte. Poznání, které jsem vám předal, začnou používat v příštích několika dnech. A pokud jsi to ty, pak s tebou bude tento doprovod Boží rodiny rád, ochotně a s láskou. Až odsud budeš odcházet, tento doprovod s sebou vezme některé bytosti, které zde byly velmi dlouhou dobu (mluví o duchách v divadle)! Někteří z nich čekali na tento den, aby odsud mohli odejít. Jsou to ve skutečnosti energie bez životní síly, ale vám, ve vašem způsobu myšlení, se může zdát, že životní sílu mají. Pro vás je zajímavé pochopit rozdíl mezi energií a životem. I do toho se budete muset pustit v tomto životě. Věda se jednoho dne bude muset rozhodnout, až najde život ve vzduchu a ve vodě, jestli jsou tyto elementy skutečně živé nebo ne. Pak bude muset předefinovat život. Je to interdimenzionální život. Interdimenzionální život je často pouze energie, která zaujímá pozici, která otevírá interdimenzionální posun. Nečekám, že tomu budete rozumět.
.
Nechme historii a budoucnost tohoto místa, aby se nyní sešly. Vnímejte to jako vhodné, jako posvátné, dokonce i jako požehnané. Může se to znásobit způsoby, o kterých ani nevíte. Nechť jsou ti, kteří slyšeli a četli dnešní poselství, utišeni, milováni a objímáni, zatímco toto pro dnešek uzavíráme.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – Perception of Masterhood II
.
* Harmonická Konkordance – jde o jde o velkou astronomickou událost výrazným s duchovním významem (i proto má svůj název) a je to cosi jiného než Harmonická Konvergence z roku 1987 (17.8.). Harmonická Konkordance (nebo také Shoda, Soulad) se odehrála z 8. na 9.11. 2003, kdy v průběhu úplného zatmění měsíce došlo k vytvoření planetárního speciálního obrazce (postavení planet). Planety Měsíc, Slunce v konjunkci s Merkurem, Jupiter, Saturn, Chiron a Mars vytvořily na celý půlden pozici dokonalého dvojitého trigonu a pečeti Šalamounovy – Davidovy Hvězdy. Davidova hvězda znamená pro zasvěcence rovněž symbol dokonalého Bohočlověka, jenž dokáže uchopit svoji multidimenzionální podstatu a zbavit se omezení lineárního časoprostoru. V tantrické symbolice znamená dokonalé harmonické propojení muže a ženy, vědomí a energie v této dimenzi 3D. Každému z nás poskytla tato událost více ženské Božské energie, aby se v nás probudil soucit a otevřela se srdce.
.
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.