1-2006 Kryon

NOVÉ INFORMACE PRO ROK 2006

Velmi významné poselství nejen pro rok 2006. Je to poselství, které svými informacemi sceluje řadu informací o době, kterou jsme začali žít a žijeme. Prostě, ač z ledna 2006, tak velmi čerstvé a svěží poselství, připravené pro nás všechny Kryonovým českým týmem v červnu 2015.
 .
Tento živý channeling byl předán v Longmontu v Coloradu, 22. ledna 2006
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
.
Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je příjemné místo. Nechte doprovod proudit na toto místo takovým způsobem, aby nikdo zde nepochyboval o tom, co se děje, nebo co je skutečné a co není. Nechte interdimenzionální dokonalost, aby vás navštívila způsobem, který se vás dotkne fyzicky. Někteří z vás mohou dokonce cítit, co se děje – vůni květin, která signalizuje posvátnou přítomnost – důkaz, že tato zpráva vskutku reprezentuje návštěvu z vyššího zdroje.
.
Zvolil jsem pro mého partnera tento čas, aby předal nové informace, které odpovídají tomuto novému roku 2006. Můj partner měl čas na zotavení od svých posledních událostí, kde mohl s předstihem přemýšlet o některých z těchto věcí, které jsem mu předal, protože je to velmi čerstvé. Teď to nemusí vypadat, jako že je to hluboce nové, dokud nezačnete analyzovat, co se vám chystám předat. Je to často obtížné vysvětlit – obtížné to prezentovat, nejsou zde pro to žádné skutečné metafory. Ale na chvilku se zastavme a položme otázku: Drahý Člověče, chápeš, jak moc jsi do toho právě teď „zahrnut“? Myslíš si, že sedíš v hledišti, posloucháš lidskou bytost, která hovoří slovy, která nejsou její. Možná někde čteš slova, která byla vyslovena v minulosti… přesto nerozumíš „kvantovému spojení“, které tu je. Vlastně tuto zkušenost prožíváte všichni společně.
.
Můj partner strávil téměř pět hodin tak, že vám předával kvantové informace o hloubce spojení mezi vámi a tím, kdo sedí vedle vás; spojení mezi vámi a Gaiou; spojení mezi vámi a Lemuřany. Je to spojení mezi vámi a starou duší, kterou jste. A je to i spojení mezi vámi a mnouněco, co jsme v minulosti jen lehce naťukli.
.
Říkali jsme vám dříve, že nemáte žádnou představu o tom, kdo jsem, dokud jste zde [hovoříme o přebývání v lidské formě na Zemi]. A když odsud odejdete, jste na druhé straně závoje. Tehdy si na mě naráz vzpomenete, protože mě vidíte, když přicházíte i když odcházíte. Jsem spojen se Zemí… nejsem starší než vy… nejsem mladší než vy. Jenom “jsme” pohromadě. Mám energii vaší sestry a bratra – někteří z vás mě viděli ve svých snech jako sestru, a ti vědí, o čem mluvím.
.
Pamatuji si, když jste dorazili zpátky domů [hovoříme o pozemské smrti]. Pamatuji si, když jste nás opustili posledně a předposledně [hovoříme o vašem narození]. Vzpomínám si na jiskru vašeho strachu, když jste leželi na smrtelné posteli, těsně předtím, než jste zavřeli oči, když jste se báli, jaká ta smrt bude… ptali jste se sami sebe, co je skutečné a co ne… pak jste se najednou probudili a uvědomili si, o čem “život” skutečně byl. Je to “velká šaráda”. “Papírový tygr”, jak říkáte.
.
Už jsme to říkali: smrt je přechod a pro vás všechny je velmi, velmi běžná. Jinými slovy – je to cyklická událost a každý z vás tím mnohokrát prošel. Mluvme nyní o té maličké, která se k nám zde připojila [dítě v obecenstvu, kterému je pouze několik týdnů]. Je to stará duše, a já jsem byl při tom, když byla její velkolepost přenesena do těla lidského dítěte. Je zde spousta nových, kteří přicházejí na tuto planetu, ale ne tato… je to stará duše. A podle toho bude své rodiče zkoušet, protože si tento tanec, který přijde, navzájem zvolili. Ale je v tom krása, protože jsem jí z mojí strany právě řekl na shledanou. Pamatuji si to dobře. Nevypadala stejně, jak ji vidíte teď. Její energie byla 27 stop široká (8 m), abych použil pozemské standardy. Tak by vám to připadalo, kdybyste na tomto místě mohli být ve 3D realitě, kterou máte zde. Byly zde velkolepé barvy s důmyslným a nádherným rodokmenem. Často se to takto děje. Vrací se ke své karmické skupině, aby hrála svou roli… v rámci stejné skupiny, kterou posledně opustila, když zemřela. A je zde.
.
Můžete se ptát: “Jaká je její role?” Tak já vám to povím. Její rolí je, že ona a mnoho ostatních, budou mít něco, co jim bude prezentováno v roce 2007. To může být zmatené poselství pro ty z vás, kteří jste nepochopili, co jsme řekli v minulosti. Ale zkusím vás udržet v obraze.
.
Kdo jste? Říkáme vám Lemuřané – staré duše. Popisujeme vás jako pracovníky světla a nazýváme vás “mistry”. Kolik z vás opravdu vidí skutečný potenciál toho, proč jste přišli? Nuže, mnozí říkají “Jsem tak obyčejný, jsem tak normální, jsem příliš starý – mám toho na práci příliš mnoho. Jsem zaneprázdněný.
.
Vidíte, jste v zemi hojnosti… na místě zvaném Colorado. Je nádherné a klidné. Je to nádherné místo k životu. Něco vám řeknu. Patříte k polovině procenta lidí planety, kteří nemusí jít domů hladoví! Připomínáte si to každý den? Máte vozidlo, do kterého nasednete a nebudete mrznout, když odsud odejdete. Půjdete domů do postele, s teplem rodiny a přátel. Myslíte, že je to náhoda? Současně žijete v atributu magnetismu, který podporuje osvícení. Nejste na rovníku a nejste na pólech. Jste mezi… ve vyvážené oblasti. Myslíte, že je to náhoda? Říkám vám, že je zde něco nad vámi – plášť účeluenergie zodpovědnosti – co na vás křičí, abyste si každý den našli chvilku a použili božskost, kterou nosíte! Využijte ji k prozkoumání kvantovosti vašeho vztahu ke zbytku lidské rodiny. Dělejte to jen ve svém volném čase a změní to Zemi.
.
Někteří z vás říkají, že nemají žádný čas. Máte spoustu času! Víte, kdo nemá žádný volný čas? Je to zbytek lidstva… ti v módu přežití, kteří jsou vždy hladoví a nikdy na sebe nemají skutečný čas. Ti nemají žádný časa to je většina Země! Jsou zaměstnáni sháněním jídla, přístřeší a tepla. Ale vy to máte… a to také není náhoda. Není náhoda, že zde sedíte kvůli takovémuto poselství.
.
Čtenáři, jestliže jste si právě vybrali tuto knihu, to také není náhoda. Očekávali jsme, že vaše oči spočinou na této straně, víte? Vím, kdo jste, a jsme zde všichni spolu… posluchači i čtenáři. Přesto ti na tomto místě mohou říct: “Jak by se to mohlo stát, Kryone? Popisuješ budoucí událost jako by probíhala teď.” Vskutku! Protože je to vše svázáno do jedné kvantové energie, která je celá zabalena do jednoho balíku. Vím, kdo čte, a vím, kdo poslouchá. A vy také nejste v módu přežití, čtenáři. Můžete si najít chvilku času, abyste poslali světlo na ta místa, která jsou na planetě nejtemnější? Může to být důvod, proč jste vlastně na Zemi? Nyní vám povím, proč je to právě teď obzvláště důležité.
.
Dříve než začnu s tímto učením, předám vám ho v linearitě poněkud zpětně. Dám vám příběh, který bych vám normálně předal na konci poselství, ale dám vám ho na začátku. Připraví vás to na to, co musím říct. A jestli na to můj partner půjde pomalu a bude o těchto věcech jasně uvažovat, bude to představeno ještě lépe. [Napomenutí pro Leeho, aby zpomalil.]
.
Dva cestovatelé
.
Je zde staré a nastavené vnímání, které můžete aplikovat na člověka, který se vydává na cestu. Tento cestovatel, tato lidská bytost, tento cestující, může opustit svůj domov s myšlenkou na to, kam směřuje. Takže jeho skutečná realita, způsob, jakým podle něj věci fungují, je ta, že by měl být opatrný, jak daleko půjde – kvůli prostředkům, které bude pravděpodobně potřebovat, aby se udržel při životě. Takto cestujete všichni. Příliš by se nevzdaloval od místa, o kterém ví, že je tam jídlo. Kdyby měl zdravotní problémy, moc by se nevzdaloval od místa, kde ví, že je lékařská pomoc. Kdyby byl pracovníkem světla, příliš by se nevzdaloval od ostatních pracovníků světla, protože jsou pro něj podpůrnou skupinou, když je potřebuje. Takže jeho cesta bývá ovlivněná, vedená, dokonce řízené podle toho, kde se nalézají zdroje.
.
Tento popis je velmi 3D, že? Podle vás jdete tam, kam vás zavede plánování. Musíte zastavit na jídlo, a jestliže tam žádné není, pak ho musíte najít. Jestliže máte zdravotní problém, třeba budete muset jít tam, kde je pomoc nebo nemocnice… někam, kde vám dokáží pomoci. Navzájem se podporujete a spoléháte jeden na druhého. To vše je vhodné, ale vaše cesta je často přizpůsobena a vedena podle toho, kde jsou zdroje… a kde jsou ti, na které byste se mohli spolehnout. Ani o tom nepřemýšlíte. Tak to prostě funguje. Takže teď můžete říct: “To je přece normální život. Jaký je smysl tohoto příkladu?” Bude to mít smysl pouze tehdy, když vám dám jiný příběh, abyste je mohli oba porovnat.
.
Chci vám popsat situaci jiného cestovateleinterdimenzionálního cestujícího. Je to lidská bytost, zrovna jako vy, až na to, že nemá plán své cesty založený na zdrojích kolem sebe. Důvodem je, že očekává, že prostředky jsou “v jeho kapse”. Jste stále se mnou? Neintuitivně vůči způsobu, jakým pro vás věci fungují – když něco potřebuje, zastaví, sáhne do své kapsy, a má, co potřebuje! Zvláštní na tom je, že před chvílí v jeho kapse nebylo nic!
.
Dovolte mi, abych k tomuto zmatku připojil: někdy potřebuje věci, které jsou velké, a jeho kapsy jsou přitom velmi malé. Přesto je to v jeho šatech… Všechno má s sebou. Nezdá se, že by na tom záleželo. Někdy vytáhne obrovské věci z malinkatých kapes! Nedává to smysl, že? Když ho okolnosti budou lákat jedním směrem, nebo jiným, jednoduše se tím směrem vydá. Nepřemýšlí o tom, kde budou prostředky. Pohlédne na zapojenou energii a vhodnost toho, že se to děje tímto způsobem, a prostě jde. Je to interdimenzionální cestovatel, a někteří z vás ho znají jako mistra.
.
Zde nyní skončím a začnu učení. Ale chci, abyste si pamatovali tyto dva příběhy… dva typy cestovatelů, protože to bude představovat starý a nový typ energie. Ale chci vám dát informaci, kterou jsem vám nikdy dřív nedal, a chci vám dát zbytek skládačky.
.
Nechť poselství započne
.
Velký obraz, jak ho vidíte a jak byl popisován v těchto posledních letech, zahrnuje Harmonickou Konvergenci v roce 1987. To znáte jako 11:11, dobu velkého posunu a potenciální změny. Byla to doba, kdy jste vytvářeli dohodu se svými ostatními částmi na opačné straně závojeplánovací setkání. Všichni lidé, kteří zde byli, a kteří měli v plánu sem přijít, byli do tohoto posunu zapojeni, nejenom ti, kteří byli v tom okamžiku na planetě. Proto to bylo kvantové rozhodnutí, a dotazovány byly kousky a části vás všech, přičemž většina ve skutečnosti na planetě nebyla. A dotazovaná skupina se rozhodla pro posun. A jestli měl proces posunu pro vás pracovat, musely být planetě dodány nové typy energií… aktivity a doručení se musely přihodit v jistém pořadí, aby mohly být aktivovány ostatní fyzické a nefyzické atributy Země. Jsou to tyto “jiné věci,” o kterých vám chci povědět. O každé jednotlivé věci, kterou teď budu zmiňovat, jsem v minulosti hovořil, ale nikdy jsem je tímto způsobem nespojoval dohromady. Je na čase, abyste to slyšeli.
.
Okamžitě po Harmonické Konvergenci se energie začala posunovat a vy jste to mohli spatřit. Mohli jste to spatřit v politice na Zemi. V roce 1989 jsme vám řekli, že by Armagedon nemusel přijít. Pro ty, kdo věřili v proroctví, to měly být dobré zprávy. Ale místo toho to bylo často popleteno. Spousta lidí tomu nevěřila. Konec konců, bylo to proroctví a bylo “očekáváno.” Ale i když k tomu nedošlo, spousta z nich byla stále zmatená a ustrašená. To je na lidech zvláštní. Raději byste věděli, že se na vaší trati objevilo něco zlého, než aby vám bylo řečeno, že ty koleje byly odstraněny!
.
Pak dorazila moje skupina a přímo vám předala informaci, že magnetická mřížka planety se v průběhu dvanácti let značně posune, a začalo se tak dít. Během toho zde byl důkaz, že se tak děje, a dokonce i geologové věděli, že tomu tak je, protože naměřili magnetický posun – větší než kdykoliv předtím. Pak jsme vám začali předávat ezoterické důvody, proč se mřížka posouvá, jestli jste dávali pozor. Řekli jsme vám, že to má co do činění s vaší DNA. Jestliže jste měli v plánu dosáhnout míru na Zemi, jestliže jste měli v plánu manifestovat potenciál toho, o čem jste cítili, že je vaším záměrem, tato magnetická mřížka se musela posunout, a tudíž nějak změnit potenciál vaší současné biologické DNA. Proto přišla skupina mřížky a dělala, co dělala.
.
Kryon nedorazil v roce 1989. Byl jsem zde vždycky. V roce 1989 dorazila skupina mřížky. Odešli v roce 2002. Magnetická úprava byla kompletní a pak se začala objevovat jiná linie událostí. To byly věci, které si někteří z vás logicky “nespojili” nebo o nich nepřemýšleli. Věřím, že jednu z nich většina lidstva úplně naprosto přehlédla! [Více za okamžik.] Ale všechny spolu souvisí. Každá z nich. Některé z nich obsahují energii 11… je pro vás snadné to vidět. Energie jedenáctky je energie Kryona, a je také energií posunu. To nejsou nové zprávy. Předali jsme vám je v roce 1989. Je to také energie skupiny mřížky. Je to také energie mnoha věcí, které se do dneška udály na planetě, a vy můžete tento původ energie číst rovnou ve svých současných událostech. Také jsme vám řekli, že devítka je jeho partnerem [Kryonova Kniha Jedna - 1989] a má energii “dokončení.
.
Hovořili jsme o Tranzitu Venuše. Představovalo to velmi potřebnou dodávku (energií) pro velmi opotřebovanou planetu, která skutečně potřebovala, co tato dodávka poskytla. Bylo to tak zorganizováno a stanoveno. Někteří z vás se domnívali, že se jednalo jednoduše o astronomickou událost. Někteří z vás se domnívali, že se jednalo o astrologickou událost. Ve skutečnosti to byla energetická událost! Řekli jsme vám, co se děje, když to probíhalo. Řekli jsme, že to byla událost doručení ženské rovnováhy planetě. To je jeden z důvodů, proč teď máte tolik politických zmatků. Většina sexistických vůdců národů na této planetě je v této chvíli nejrozhněvanější. Všimli jste si? Jsou rozhněváni ženskou rovnováhou, která se objevila na Zemi. Je to intuitivní hněvv DNAhněv pouze z toho, že to tu je a je to nepohodlné. Sledujte to. Jestliže jeden na druhého pálí rakety, pak se jedná o zápas mužství, a oni vědí, že jim nezbývá moc času, než ztratí kontrolu.
.
Všechno se zhušťuje do rovnováhy mezi mužstvím a ženstvím. Nemusíte vyrovnávat problémy planety tímto způsobem, ale taková je pravda. Nejvíce budou rovnováhou mezi mužskou a ženskou polaritou na planetě postiženi ti, kdo nejsou v rovnováze. A jestli vedou zemi, o které se předpokládá, že je to společnost ovládaná muži, mají problém. A začínají to cítit. Rozhlédněte se kolem. Uvidíte, o čem hovořím. Mužsko-ženská rovnováha bude klíčem k vyrovnané lidské bytosti. To je také důvod, proč bude ženská energie hrát hlavní roli v nadcházejících volbách. Myslíte, že je to náhoda? Bude to poprvé v historii vašeho národa (amerického – pozn. překl.). Jaká to shoda okolností, že se to může přihodit právě, když jsou aplikovány požáry mužské/ženské rovnováhy!
.
Nicméně to nejsou novinky, které jsem vám chtěl dát. Je to jen nastartování a historie. Jsou zde jiné věci, které se odehrály v tomto  v této linii událostí. Mřížka byla dokončena. Přišel Tranzit Venuše. Dále Harmonická Konkordance, která byla jako „koncová zarážka“ ke Konvergenci. Už jsme o tom hovořili. Všechno to představovalo období, kdy byl posun pochopen a začal se dokončovat. Pro nás se tyto věci nutně nepřihodily v lineárním pořadí, jako pro vás, ale přesto v pořadí… v určitém druhu kruhu (v našem myšlení). A tento kruh energie vytvořil cestu pro něco jiného.
.
Jedna z nejhlubších energetických událostí, které se kdy udály ne této planetě, se stala nedávno, ale většina z vás ji propásla. A já vám řeknu proč. Ne proto, že byste spali, nebo že byste se snad nedívali. Ale spíše proto, (1) že jste to nečekali, a (2) kdybyste to skutečně spatřili, nevěřili byste tomu.
.
5. března 2005
se přihodila velkolepá událost. Někteří ji viděli a pojmenovali. Dám vám jméno v lidském jazyce. Bylo to nazváno Matrix Ráje. Nazvu to “Dnem Vzestupu.” Byl to moment v čase, přesto mimo čas, kdy všichni mistři, kteří kdy na této planetě žili, přišli zpět na Gaiu. Vrátili se.
.
Jestli si vzpomenete, většina z nich řekla, že se vrátí v určité formě nebo jiné, a jejich časem návratu bude doba, kdy mír na Zemi bude blízko! Všichni tento slib návratu splnili. Teď jsou zde – ach, ne jejich biologická těla, ale jejich kombinované vědomí.
.
Toto kombinované vědomí vzestupu je dokonale usazeno na seřízené magnetické mřížce, jejíž zdokonalení trvalo 12 let. A tato dokonale seřízená magnetická mřížka byla vytvořena tak, že se na ní tato mistrovská energie mohla usadit. Jakmile se na ní usadili, energie, kterou to vytváří, se pak začala přenášet do vaší DNA jako potenciál k projevení.
.
Dovolte, abych něco z toho vysvětlil. Ten energetický posun mřížky byl jako “postel,” která pak byla připravena pro tuto mistrovskou energii. Mistrovská energie byla pak dodána – 5. března 2005 – aby dokončila účel mřížky 27 měsíců poté, co byla připravena. Stala se katalyzátorem, který umožňuje mřížce pracovat jako mistrovský vysílač pro vaši DNA. Tato informace, která je vysílána, je nicméně pouze tím… interdimenzionálním vysíláním. Přijímačem jste vy, a skrze svobodnou volbu se můžete na tuto nádhernou, vyrovnanou energii “naladit” nebo ne. Vidíte, jak si to teď “podává ruce” s Tranzitem Venuše?
.
Zde je, co vám říkám. V roce 1987 (11:11) jste učinili rozhodnutí vytvořit nemožné. Skutečně dokážete mít na Zemi mír? Rozhlédněte se kolem sebe. Vypadá to, jako byste byli úspěšní? [Mnozí říkají, že “ne”.] Ale tato bytost si myslí, že ano! Protože vidím, co se vaří “pod pokličkou”. Magnetická mřížka této planety má právě teď atributy mistrovství – proto byla posunuta a proto byla vytvořena. To jsou novinky, které jsme nikdy nesdíleli… skutečný účel posunu mřížky se týká Dne Vzestupu. Nyní je dokonale vyladěna na DNA-příjem v lidské bytosti. Vzpomeňte si, lidská DNA má své vlastní magnetické pole. Skutečné atributy DNA jsou jako smyčka, a tato smyčka vytváří magnetické pole. Toto pole zaregistrovala nedávno vaše vlastní věda [Dr. Vladimir Poponin], a dokonce bylo uvedeno, že se jedná o kvantové pole. Proto už není ezoterikou vaší představivosti vidět, že vaše pozemské magnetické pole může ovlivňovat vaši DNA díky elektrické indukci… to je pojmenování vzájemného působení dvou magnetických polí, které vytváří změnu v atributech.
.
Lidské bytosti je nyní dáván souhlas k tomu, aby využila tohoto posunu k začátku změn v DNA v jejím těle – skrze svobodnou volbu. Vidíte, ne všechny z věcí, které se dějí, jsou neviditelné. A některé dokonce mohou začít dávat nějaký smysl. Ironií zde je, že tyto změny byly předpovězeny v kalendářích vašich nejstarobylejších ras!
.
Teď tady přichází něco jiného. Moc o tom nemluvíme. Bylo to zmíněno v roce 1992, přesto jen nemnozí o tom hovořili. Blíží se datum 9. září 2007 (9:9:9), to je označník. Data předaná Duchem ukazují centrální bod změny. Je to potenciál změny a ne “dění,” kdy můžete vstát ze svého zahradního křesla a něco pozorovat [Kryonův humor]. Takže tato data, která vám dáváme, jsou širokospektrální energetické značky změn, a ne termíny ke sledování události.
.
9. září 2007 Indigové Děti této Země obdrží svůj “plán.” Museli jsme čekat do doby, kdy jich bude dost, a teď je jich tolik… víc jich je Indigových než neindigových. Některé z nich jsou nyní mladí dospělí. Najdete je také na vzdálených místech. Je jich celá skupina v Íránu. Věděli jste to? Ještě jste o nich neslyšeli, ale uslyšíte. 9. září 2007 všechny obdrží svůj plán. Tento “plán” je vesmírné doručení energie do nového vědomí dětí na planetě. Jak řekl můj partner, toto není zkušenost “bleskového rozsvícení.” Nestane se to všechno naráz. Je to něco, co se bude objevovat postupně, a vy uvidíte změnu v postoji. Některým z vás se to nebude líbit, ale budete vědět, že jsou nějakým způsobem organizováni.
.
Mnozí se budou podivovat nad tím, jaký druh energetické organizace by způsobil takovou věc, a pak si uvědomíte, že je to posun vědomí – nyní mají svůj kolektivní účel. Takže “organizací” je, že jejich “plán” je začátkem toho, aby se navzájem intuitivně vnímali. Jako ve všech těchto věcech, všichni mají svobodnou volbu a mohou dělat, co si budou přát, ale budete svědky pomalého a kolektivního hnutí mladých lidí na Zemi k vytvoření některých velmi neobvyklých kroků, které budou v protikladu k tomu, co vy můžete vnímat jako stávající moudrost nebo logiku.
.
Nebuďte šokováni a překvapeni, jestliže malými změnami zdokonalí vlády, zavedou věci, které jsou zdánlivě nemožné, převrátí systémy naruby a odmítnou některá posvátná pravidlaprotože to je jediná cesta, jak může být vytvořen Nový Jeruzalém. Staré paradigma musí odejít. Najdete je v Palestině, Izraeli a najdete je v Jordánsku a Sýrii. Najdete je v Emirátech a v Kuvajtu a najdete je v Iráku a Íránu. Zmiňuji všechna tato místa, protože jsou to místa, o kterých si toto shromáždění může myslet, že zde (Indiga) neexistují. Avšak toto jsou místa, kde Indiga vytvoří největší rozdíl. Dáváme vám datum začátku jejich plánu. Není to datum, kdy začnou působit. Ale dávejte pozor, protože tam budou k vidění určité věci. Vždy tam jsou.
.
Nyní se chci vrátit k mému počátečnímu příběhu.
.
V magnetické mřížce této planety jsou v tomto okamžiku všichni navrácení vzestoupení mistři. Všichni jsou jedna energie a nepředstavují na segmenty rozdělenou skupinu náboženských myšlenek. Všichni jsou jedna energie bez oddělení. Každá jednotlivá lidská bytost v této místnosti má svobodnou volbu ji přijmout nebo nepřijmout, vydat se určitými způsoby a metodami jejich vlastního zpracování nebo nevydat. Ale informace je hluboká, a když ji zanalyzujete, můžete zvážit, co by to pro vás mohlo znamenat.
.
Když čtete příběhy mistrů, kteří chodili po této planetě, jste ohromeni? Dovolte mi, abych vám prozradil, lidské bytosti, jaký je to pocit, být mistrem. Kráčíte po cestě a řeknete: “Je čas na zdroj,” [třeba jídlo] a podíváte se dolů, a je to ve vaší kapse! Pak řeknete: “Věděl jsem to. Očekával jsem to.” Velmi brzy budete očekávat, že co potřebujete, bude před vašimi dveřmi vždy, když to budete potřebovat, pak si uvědomíte, že to vlastně tvoříte za pochodu. Je to proces, který je pro mnohé naplněn tajemstvím, ale pro jiné je to způsob, jakým vesmír pracuje.
.
Požehnaná je lidská bytost, která když je zjištěna v jejím těle choroba, nepropadne strachu a panice, nevolá všem svým přátelům o pomoc, ale která se místo toho podívá dolů a řekne: “Jsem tak ráda, že mám svou kapsu. Protože tam je léčení… je už se mnou.Mistři jsou baštou sami pro sebe, kompletní systém bez vnější podpory. Ale opravdový mistr chápe, že jeho zdroj je kolektivní energií všeho, a že “ho Bůh zná”. Pak je součástí Boha a proto má zdroje zabudovány v sobě.
.
Požehnaná je lidská bytost, která se ptá sama sebe: “Měl bych se vydat tudy, nebo mám jít tudy?a přesto nikdy nepřemýšlí o zdrojích na cestě. “Dobrá věc, že mám své kapsy,” říká, když kráčí do neznáma. Kolik je zde těch, kteří budou zodpovědní za tento druh energie?
.
Kryone, to nezní správně. Myslíš, že se nakonec každý člověk na této planetě stane mistrem?” Ne, ale bude zde dost z vás, mistrů-umělců, kteří rozpoznáte sadu nástrojů, jež vám byla představena. Pak se začnete učit, jak ji používat. Ta sada nástrojů je na mřížce, víte? Je na svém místě a je připravena. Je na čase, abyste započali stavební proces – a kolik z vás to dokáže? Je to neintuitivní vůči způsobu, jak pracuje lidské vnímání, přesto někteří z vás tento proces zahájí.
.
Možná jste ve své vlastní kultuře slyšeli příběhy o bochnících chleba a o rybách (pozn. překl: jeden z Ježíšových zázraků). Mohlo to tak skutečně být? Ach, ano. Bylo. A tento druh situace je duplikován každý den v některých částech Indie Věděli jste to? Je to zdánlivě proces tvoření něčeho z ničeho. To je to, co se nachází v mistrově kapse! Požehnaný je člověk, jehož cesta se od nynějška nebude zakládat na tom, kde se nalézají zdroje, ale místo toho na touze, kterým směrem by si přál jít, ať se stane cokoliv. Protože vesmír ho bude následovat s vždy připravenými zdroji.
.
Považujete příběh Izraelitů kráčejících po poušti za legendu? Den co den byli nasyceni – všechny jejich kmeny – po 40 let. Kde se to jídlo vzalo? Mohlo by to být skutečné, nebo je to legenda? Faktem je, že následovali mistra, a jeho kapsy byly vskutku hluboké, s vesmírnou pravdou, vhodností a moudrostí. Historie vám ve skutečnosti ukazuje, jak to funguje.
.
Zde v místnosti jsou tací, kteří to zažívají. Někteří z nich to zažívají mírným způsobem, a jiní podle toho žijí své životy. Ale pro ty všechny bude tato nová energie v mřížce zdokonalena za hranice toho, co si myslí, i za hranice toho, co dosud prožívali. V této místnosti jsou někteří, kteří vykonali věci, které by byly zmařeny, kdyby přestali hledat zdroje dříve, než začali. 3D vnímání: „Kde vezmu zdroje?” by je zastavilo, ale to se nestalo. Protože se podívali dolů a řekli: “To je dobře, že zde mám tuto kapsu.”
.
Můžeme to udělat ještě jasnější, mistři? Je zde několik z vás, kteří toto budou dělat. Nicméně pro vás všechny je zde pozvání, abyste si z toho vzali jakoukoliv část, která vám připadá správná. Co dříve nebylo připraveno, je nyní hotovo. To všechno představuje nový vzor – nový posun. A Indiga? No, někteří z nich o tom už vědí, intuitivně.  Někteří z nich již tento nový vzor používají… a to vysvětluje jejich frustraci z vás, kteří musíte být tak blízko svým prostředkům. A to je to poselství – že tento proces vyladění planety na vaši pouť je neustálý, neustále se mění a ano… zlepšuje vaše šance na mírumilovnou Zemi v místech, kde je toho nejvíce zapotřebí.
.
Je to velkolepé místo, tato Země. Hra, která se rozvíjí, začíná být zajímavá. Jste správně v souladu s plánem a některé z největších výzev planety mají teprve přijít. A proto tu jste, Majáky. Řeknu to znovu. Majáky nikdy nejsou stavěny na bezpečných místech – a proto tu jste. Rozsviťte své světlo! Budete ho potřebovat. To nejsou špatné zprávy – o nic víc, než zprávy o tmě a chladných nocích se silnými větry. Je to součástí toho, co děláte, víte? Proto jste sem přišli. A brzy to přejde. Jste ti, kteří dokáží vytvořit rozdíl právě teď, zatímco temnota zuří.
.
Existuje kvantové spojení mezi vámi a Izraelci, a mezi vámi a Palestinci. Jestliže si zvolíte porozumět a využít toto spojení, můžete jim poslat světlo, aby uviděli svůj účel na Zemi a vytvořili  změny, které jsou zapotřebí. Předpovídali jsme věci na Středním Východě, které budou v rozporu s logikou – dokonce s logikou protokolu jejich rodové linie. Jak to provedou? Díky světlu od vás! Můžete to udělat? Pošlete tam světlo a pozorujte, jak se dějí změny. Vezměte tuto sadu nástrojů a začněte osobní změnu právě tam, kde sedíte.
.
Pamatujte si tento den jako bod obratu, zjevení toho, co jste skutečně přišli dělat. A jestliže to dokážete, budu po vašem boku oslavovat, aplaudovat, a omývat vám nohy – vždyť proto jsem zde. Miluji lidstvo.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – New Information for 2006
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.