1-2008 Kryon

„Nová energie“

 

Tento channeling byl předán v Longmontu, Colorado dne 20. ledna 2008

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Tento pozdrav už slýcháte více než 19 let. Předtím nic takového nebylo. Do té doby nebyl žádný záznam o tom, že by magnetický mistr (Kryon) přicházel na tuto planetu, aby s vámi mluvil tak, jako to teď dělám. Ó, někteří channelovali Kryona dříve než můj partner, byli to průkopníci – a jsou velmi požehnaní. Někteří z nich jsou nyní na druhé straně závoje. Znali energii magnetického mistra a viděli ve své moudrosti potenciál tohoto dne. Jeden z nich mne dokonce představil mému partnerovi! (Leeovi.) Ale nikdo z nich neměl potenciál 11:11. .

 

Tento hlas vás zdraví už 19 let. V této době jsme vám přinášeli růst, moudrost a vyjasnění. Vždy bylo možností svobodné volby lidské bytosti žádat o potenciál tohoto dne. Ó, my jsme ten potenciál viděli, ale nevěděli jsme, jestli ho dosáhnete nebo ne. Takže tato zpráva je vám dána v tuto dobu, abyste věděli, co se vlastně odehrálo při přechodu energií z roku 2007 do roku 2008. Můžete říci, že je to následná informace předávaná v roce 2008, protože vám ji nemohli dát v roce 2007. Také se dá říci, že je to nová informace o tom, co jste vytvořili svou svobodnou volbou.

 

Krátké shrnutí
Dovolte, abychom vám to sdělili lineárně. Vraťme se zpět v čase. Zde je přehled toho, co jsme nedávno řekli, zejména pro ty, kteří to čtou a poslouchají. Není to tak dávno, co jsme vám řekli, že přechod mezi lety 2007 a 2008 je numerologicky přechodem od devítky k jedničce. Protože nejjednodušší numerologie sečte 2007 a dojde k číslu devět. A z 2008 vyjde jedna. Devět a jedna spolu, zády k sobě, vytvoří situaci, která se děje každou dekádu. Ale tohle je poprvé, co se stalo v tomto tisíciletí, a je to naposledy před rokem 2012.

 

V posledním channelingu jsme vám řekli, že tato situace by na vás měla křičet, že by to mohlo být jinak, a že byste se snad měli kouknout na tu zvláštní energii. Nicméně, mnozí to neudělali. Řekli jsme vám, že učení o duchovních atributech není lineární. To znamená, že se neřídí paradigmatem, které byste čekali. Upozornili jsme, že očekáváte, že jak učení narůstá, džbán vědomostí se pomalu plní. Ale kdybychom vám řekli, že přijde čas, kdy by se měl džbán opět na nějakou chvíli vyprázdnit a že všechno naučené bude odňato, aby bylo možné džbán znovu naplnit něčím, co ještě přesahuje to, co jste se naučili, pak byste řekli: „To nedává smysl.“ Je to tím,  že nechápete nelineární způsob, jakým duchovně probíhá učení. Je to skládanka? Ano. Takže vás žádáme, abyste to přijali.

 

Zde je shrnutí faktů: Tato informace je nyní vaší minulostí. Posledních čtyři měsíce nebyly příjemné (mluví o září až prosinci roku 2007). Některým z vás to připadalo, jako by samotná podstata základních duchovních pravd byla odstraněna. Věci se nevyvíjely, jak by měly. Některé z nástrojů, které jste používali jednoduše k udržení zdravého rozumu v husté energii, byly odstraněny. Některé z věcí, se kterými jste skutečně počítali, jako třeba s jemnou rovnováhou, nesoudící osobností a moudrostí věků… byly pryč. Šamanská moudrost nebyla na svém místě, když jste jí potřebovali. Dokonce jsme zmínili, že vaše kultura v té době slavila svátky, a že rodiny byly pospolu. A to věci ještě zhoršilo. Myslím, že někteří z vás vědí, co tím myslím, protože vztahy s širší rodinou často vyžadují moudrost. Takže opravdu „skvělý“ (myšleno ironicky) čas na odstranění moudrosti! Moudrost způsobí, že jste schopni držet v pravý čas jazyk za zuby, a to možná někteří z vás neudělali. Takové bylo to odstranění a mnozí to cítili.

 

V posledním channelingu jsme vám řekli, že jak přijde rok 2008, zejména polovina měsíce ledna, tyto věci začnou být nahrazovány a zlepšovány. Takže tento channeling poskytne jednodušší vysvětlení zlepšení nové energie. Dovolte mi rozvést, čím některé z nich jsou. Chystám se věnovat s velkou radostí některým věcem, po kterých lidé v této místnosti, posluchači nebo čtenáři touží už velmi dlouho. Tento rok k tomu slouží… rok 2008, nové začátky.

 

Nová energie

Před mnoha lety stál můj partner na pódiu v Izraeli, kde jsem mu dával informace pro hebrejsky a arabsky hovořící v místnosti. Mnozí z nich vykřikovali a ptali se: „Kdy se věci začnou měnit?“ Dal jsem partnerovi informace, které měl uvést na jevišti pro všechny: „Izrael a lidstvo obecně nezačnou posun vidět dříve než v roce 2008“. Konečně to někteří z vás pochopí. I to, proč jsem to řekl před tolika lety. Ten potenciál tu byl vždy. Přechod od devítky k jedničce tu byl vždy. Předpověděli jsme to a naznačili jsme potenciály na této cestě. Někteří z vás se jich chopili a jiní ne. Teď tady sedíte uprostřed změny. Jsou zde nové nástroje. Došlo ke zlepšení a krása této zprávy je v tom, že to není jen pro pracovníky světla. Země se posouvá, pokud jste si všimli.

 

Pochopení chaosu

Číslo jedna: Mnohým z vás teď začne dávat smysl to, co dříve bylo chaosem. To znamená, že nyní začne dávat smysl i samotný způsob, jakým Duch pracuje s lidmi na této Zemi, a který se zdál chaotický a plný náhod. Začne dávat smysl tak, že se začnete cítit lépe, když budete počítat s odpověďmi, které k vám přijdou ve chvíli, kdy je budete potřebovat. To je opravdu posun dimenzionálního myšlení. Vaše mysl začne chápat, co se děje, takovým způsobem, který si ve 3D nemůžete zdůvodnit. To pro vás znamená, že se budete cítit mnohem lépe ve své kůži. Dokonce i ti z vás, kteří si říkají pracovníci Světla, a ti, kteří si říkají metafyzici, začnou vidět plán. Začnete vidět potenciály, a uvidíte, že chaos není chaos.

 

To je dar, protože dosud bylo ve 3D stavu velmi těžké nalézt jakýkoliv smysl z odpovědí, které vám na vaší cestě přicházely. Požehnaní jsou ti, kteří přesto vytrvali v učení po všechny ty roky a měli takovou víru! Můj partner vám dal pořekadlo: 3D křičí, víra šeptá. Myslel tím, že vaše realita, co čekáte, co jste se učili, co jste… to všechno na vás křičí. Ale způsoby Ducha jsou jiné, zdánlivý chaos v tomto interdimenzionálním prostoru mimo chápání, tiše šeptá. A tak se stává, že 3D vždy vyhrává. Přehluší slabý hlásek, který říká: „Naslouchej Boží lásce.“ Takže vám říkáme, drazí, že křik 3D začne slábnout. Koncepty začnou být vyrovnanější a vy už nebudete mít tak velké problémy při přechodu. To je číslo jedna.

 

Sebevědomí pracovníků světla

Číslo dvě je něco, co jste možná nečekali, možná jste to ani nevěděli. Dám vám axiom. Ti s nejnižším sebevědomím na planetě, jsou pracovníci světla. Věděli jste to? A ti s úplně nejnižším sebevědomím jsou často léčitelé! Možná byste to vůbec nečekali, jelikož se jedná o ty, kteří jsou v kontaktu s Duchem. Mají přece dary. Ale často se nacházejí v energii, která je nepodporuje, a pokud je lidská bytost stále v energii, která je nepříjemná, také se cítí nepříjemně. Jejich 3D osobnost je tím ovlivněna, a sebevědomí tedy také.

 

Jak jsme řekli dříve, víme, kdo jste. Můžete svou hlavu nosit vzpřímeně. Víme ale také, co děláte, když jste sami. Víme, co si myslíte, když jste sami. Slyšeli jsme vás plakat: „Proč já? Vyřeší se to vůbec někdy? Bude mne má rodina někdy chápat? Pochopí mne někdy můj partner?“ Povím vám, jak to bude v nové energii, protože se to konečně posouvá. Nastane velké vyrovnání. Je to pomalé, drazí. Nebude to přes noc, ale tohle je začátek. Je toho hodně, na co jste čekali, pracovníci světla. Sebeúcta pracovníků světla se chystá vrátit k velkoleposti toho, co představují. To proto, že už nebudou v energii, která stojí proti nim. Budou v energii, která je podporuje.

 

Pomalu mnozí z vás začnou cítit, že Gaia a vy jste uspořádáni pro stejný účel, pro možnost míru na Zemi. Hledejte to všude. První, kdo to pocítí, budou pracovníci světla a léčitelé. Vyzývám vás k oslavě. Vyzývám vás, abyste někde postavili pomník, protože posouvající energie mění to, s čím jste skončili! Bude se vám zdát, že to odporuje tomu, co lidé dělají, protože jsou zvyklí stavět pomníky pouze tehdy, když se stane něco špatného. Možná je na čase toto vědomí změnit. Proč nepostavíte památku na to, čeho jste určitým způsobem dosáhli a neoslavíte to? Alespoň někde vypusťte balónek! (Smích.) Ach, pracovníci světla, chápete, co vám říkám? Přišli jste z věků. Rok 2008 je jednička, a to je nový začátek. Začnete dostávat podporu, kterou jste vždy chtěli a o kterou jste usilovali.

 

Vidět větší obraz

Číslo tři: Začnete vidět větší obraz a je na čase. Jen si to představte: Atributy učení a duchovní cesty ve staré energii – to bylo tápání ve tmě. Dokud jste nedosáhli místa, kde jste potřebovali pomoct, nic se nedělo. Ale na tomto místě vám bylo řešení doručeno. To je ta mapa, o které se mluví v knize s názvem „Cesta domů“, kterou jsem předal svému partnerovi před mnoha lety. Očekávejte, že „mapa“ se změní. Větší obraz znamená, že uvidíš to, co je za problémem. Větší obraz tě přivede k situaci, která je více nelineární, to znamená, že jste méně sevření časovou linií od minulosti k budoucnosti. Bude pro vás mnohem příjemnější nahlížet do přítomnosti, protože přítomnost má energii, která nectí ani nerespektuje linearitu času. Řešení, která se chystáte přijmout v budoucnu, budete více očekávat. Budou dávat větší smysl, než ta předchozí v minulosti, protože uvidíte větší obraz. Tyto koncepty, které vám teď dávám, jsou pro pokročilé a někteří z vás jim nerozumí a potřebují je zopakovat – poslouchat nebo číst znovu. Pokud bych to měl shrnout, pracovník světla bude mít lepší pocit ze sebe a svého vztahu k času.

 

Alternativní léčení bude více mainstreamové

Číslo čtyři: Léčiteli, ustup prosím, protože věci, které máš, se budou zlepšovat. Jistě, může to nějakou chvíli trvat, ale řeknu vám, že věci, které jsou nejstrašidelnější pro ty, kteří nevěří v to, co děláte, se budou pomalu stávat hlavním proudem. Očekávejte, že bude vytvořena věda zabývající se energetickou prací. Očekávejte, že za vámi přijdou lidé z míst, odkud byste to nečekali, protože to, co máte, funguje! Až se to začne dít, můžete říci: „Ano, vidím, že se to děje!“ A když to uděláte… vypusťte balónek, prosím! (Smích.) Oslavte to. Ach, drazí, říkám vám, že když slavíte, zároveň děkujete Duchu, že se ty věci dějí. Je to, jako byste děkovali za to, co jste nečekali, ale zároveň jste věděli, že to existuje. Začíná to být interdimenzionální. Víra se stává realitou a léčení bude snazší.

 

Nyní, pro neléčitele, chcete se uzdravit? Proto tu jste? Je to důvod, proč jsou vaše oči na stránce? Je to důvod, proč jsou vaše uši nastraženy? Je to tak? Proto jste tady? Ta energie je pro vás. Není náhoda, že jste tu – kvůli věcem, o kterých jsme vám řekli, že je můžete dělat – jsou vaše, v tuto chvíli a v tento den. Chci, abyste to přijali. Oslavte své uzdravení, a vězte, že je vaše. Vraťte DNA zpět do doby před nemocí, tam kde byla předtím, než se objevil problém. Nahlížejte na ni jako na nedotčenou a čistou; porozumějte nelinearitě léčení, které není závislé na čase. Je možné přetočit DNA? Ano. Někteří v této místnosti už to nějakou dobu dělají. Oni vědí.

 

Říkám vám tím, že tyto věci budou snazší. Proč? Protože energie doby je před vámi. Protože magnetická mřížka byla roku 2002 nastavena přesně pro toto a nyní je to vaše. „Joj, Kryone, kdy se ty věci začnou dít?“ Říkám, že teď už to začíná, ale neuvidíte všechno najednou. Uvidíte to, jak na tom budete pracovat. Uvědomte si, že žádná lidská bytost nemůže sedět na zadku a čekat, až jí Boží zázraky spadnou do klína. Součástí tohoto tématu je, že pracovník světla bude požádán, aby vstal a zatlačil na dveře. Najděte synchronicitu, která v systému funguje, a požadujte novou energii, která je tu s vámi.

 

Spojení s Vyšším Já

Číslo pět: Bude jednodušší spojovat se s Vyšším Já. Není na čase? Právě teď existuje mnoho oslavujících andělů, zpívají nádherné písně. Kdybyste to jen mohli slyšet! Chór je úžasný, není nic tak krásného jako interdimenzionální hlasy, noty, které lidské ucho nemůže slyšet, světlo, které s nimi koresponduje ve frekvencích příliš vysokých, než aby je bylo možné měřit, a zvuk tak vysoký, že přechází do barev samotného světla. A kdybyste tak mohli slyšet ty písně! Poslouchej. Poslouchej slova! Ó, je zde tvé jméno – a je to andělské jméno – to, které je navždy, a není to tvé lidské jméno. Slaví, že jste tohoto dosáhli, drahá lidská bytosti – slaví dobu, která nebyla předpovězena… dobu, o které žádný prorok neřekl, že by mohla nastat. A nyní je zde tolik důkazů, že se právě v ní nacházíte.

 

Znovu se ptám, kde je Armagedon, který jste očekávali? Znovu se ptám, kde je zkáza a zánik, který vás měl údajně postihnout? Kde je všechna ta negativita? Ó, jistě, čekají vás výzvy, ty jsou zde vždy. Za chvíli některé z nich vyjmenuji, jenže vy jste se vyzvedli ze staré energie, ve které jste byli po tisíce let, a dali jste této zemi energii, kterou nikdo nečekal. Světlo, které jste vytvořili, tak bylo vytvořeno méně než půl procentem veškerého lidstva. Tak mocné je světlo. Pokud posloucháte tuto zprávu a netušíte, co se děje, dovolte mi, abych vám řekl: Nejedná se o elitářskou zprávu. Není jen pro ezoteriky. Není to také žádné vaše odsouzení, vím dobře, kdo jste. Jste milováni jako každý jiný člen rodiny. Proč se nedíváte na tohle? Podívejte se, jestli je to pro vás. Nemusí, máte totiž svobodnou volbu, ale na této planetě nastala krásná věc a o té dnes mluvím.

 

Vztah k Bohu

Číslo šest: Budete se cítit mnohem, mnohem lépe ve své kůži pracovníka světla, než jste se kdy cítili. Vztah s Duchem bude vypadat bratrsky, sestersky. Nebude to už Bůh a lidská bytost, pokud to chcete změnit. To bude ovšem vyžadovat, aby někteří z vás začali channelovat. Jste připraveni? O, možná ne nahlas. Jak jsem již řekl dříve, může to být channeling vašeho Vyššího Já a pouze pro vás. Nebojte se toho. Můj partner tomu říká channeling „vás s vámi“. Nebojte se lásky Boha ve svém životě. Nebojte se změn ve vašem životě. Každý vidí změnu jako něco děsivého, ale co když je změna řešením vašich problémů? Je to pro vás v pořádku? Myslete na masivní pozitivní změny.

 

Výzvy tohoto nového začátku

Nyní mi dovolte podrobněji rozvést některé z věcí, které přijdou spolu s ostatními, a které jsou možná svým vlastním způsobem náročné a jiné… dokonce i vyhlášení atributů nové energie, které změní život mého partnera.

 

Příliš mnoho světla

Už nedokážete skrývat své světlo a ono začne být vidět. Právě když jste si mysleli, že to půjde! (Smích.) Do té doby, než jste dosáhli maxima, že? Už ho nedokážete skrývat. Lidské bytosti uvidí, co máte a co děláte. Vzpomeňte si, říkali jsme vám o tomto dni. Říkali jsme vám o bitvách mezi světlem a temnotou; o jedincích, kteří nebudou akceptovat to, co máte vy a týká se to teritorií.

 

Nemůžete mít duchovní sílu a světlo, které mění život, aniž by si toho někdo nevšiml. Nezáleží na tom, jak mlčenliví nebo pokorní jste, jste naplněni Duchem a Boží láskou, a lidé si toho všimnou. A budete nuceni vysvětlit to trochu víc, než jste to dělali dosud. „No, Kryone, co budu dělat? Co budu říkat? Mám jim říct, že jsem pracovník světla?“ Ne, proč jim neřeknete, že jste se zamilovali do Boha? Proč jim neřeknete, že sami sebe vnímáte jinak a že je vám takto dobře ve své kůži. Proč jim neřeknete, že to neohrožuje jejich životy ani církve, a že jste to jen vy s vámi. Dovolte, ať uvidí Boha ve vás a neděsí se ho.

 

Strach z pracovníků světla

To souvisí s předchozím. Mnozí se stejně budou bát. To dělá světlo. Země byla ponořena do temné energie po tisíce let a najednou je zde takové světlo, jaké tu nebylo nikdy předtím, a toho se budou mnozí bát. Pokud jste zvyklí na tmu a najednou se objeví světlo, zakryjete si oči a divíte se, co by to mohlo být. Budou tací, kteří si libují ve tmě, kteří si užívají dramata svých životů, jsou oběťmi a užívají si to. A ti od vás budou prchat… pryč od vás!

 

Představujete něco, čemu oni nerozumí, a ironií je, že to, co v sobě nesete, by mohlo uzdravit jejich životy, zastavit jejich dramata a pozvednout je. Jenže oni se vás nebudou chtít dotknout. Bojí se, že je spálí to, co máte. Jste mocní! Vyhlížejte tento atribut, a i když to očekáváte, nebudete tomu rozumět. Budete říkat: „Jak to, že mě nemají rádi? Proč je tu najednou taková zášť a zrada? Vždyť jenom nesu světlo!“  To je strach. Strach ze světla a z toho, co představuje v temném světě. Ovlivní vás to? Samozřejmě.

 

Takže to očekávejte a budete vědět, co dělat. Budete připraveni. Když se to stane, prostě je milujte. Nemůžete uzdravit svět, drazí, pokud on sám se nechce vyléčit. Můžete jen nechat své světlo zářit. Ti, kteří je uvidí, budou mít svobodnou volbu, stejně jako ty. Mohou to přijmout nebo utéct. Nesuďte ty, kteří nejsou připraveni na vaše objevy, neboť jsou Bohem milováni stejně jako vy, a mají své vlastní způsoby rozlišení, zatímco kráčejí po planetě ve své lekci.

 

Zpráva pro Lee Carrolla

Další zpráva je pro mého partnera (Lee), zároveň předávaná vám všem, abyste to věděli, protože je to důležité. Kdybych to řekl jenom jemu, neřekl by to nejspíš živé duši a nechal by si to pro sebe. Takto je to veřejné.

 

Po celá léta, jsem ho varoval ohledně médií. Léta jsem mu říkal, že je nevhodné channelovat v hromadných sdělovacích prostředcích, zejména v těch, kterým říkáte zprávy. Zvláště je to nežádoucí v lineárním vysílání, které letí vzduchem a je možné náhodně naladit stanici nebo frekvenci, ze které na vás něco vyskočí.  Najednou zjistíte, že hovoří Kryon.

 

Bylo to nevhodné, a je to stále nevhodné, a on nemá svolení, aby dal jakýkoli zaznamenaný channeling do éteru. Ó, může na to přijít čas, ale ne teď. Nicméně, právě teď  mu dávám povolení pro dvě věci, které se ještě nikdy předtím nedělaly. Zaprvé: Je už přípustné, aby zazněly určené vzorky z channelingu éterem – ty, které partner vytvořil. Úryvky, chcete-li. Audio, chcete-li. Zadruhé: Má také povolení poprvé channelovat formou jeden na jednoho a dělat rozhovor s Kryonem v podobě odpovědí na otázky tazatele. Ale nebude se mu to líbit, protože on není evangelický. Je to součástí nové energie, můj partnere. Je to součást široké veřejnosti na přijetí nebo odmítnutí. A mnozí se na něj budou dívat jako na blázna. Přesto vám povím, že to Boží láska ho k tomu přivedla, a Boží láska ho tím i provede.

 

Předstírání

Bude celkově mnohem těžší předstírat proces zvaný channeling, protože přibude lidí  obou pohlaví, kteří začnou vidět světla. Poznají, jestli je to pravdivé, nebo nepravdivé. Mnozí budou odhaleni, že to dělají nevhodně bez posvátné energie, jen sami ze sebe. Připravte se, protože ti, kdo to dělají nevhodně, aby získali moc, kontrolu nebo slávu, budou jasně viděni na obou stranách… pracovníci světla a pracovníci ne-světla.

 

Hledejte celistvost Boží lásky v každém slově. Hledejte integritu Boží lásky, která bude vždy hlásat, že je láskou k lidstvu, hlásat ty věci, které nejsou o soutěžení, hlásat o přijetí každého člověka, který naslouchá, a to bez souzení. To je Bůh, kterého znáte. To je Ten, kterého milujete. To je Ten, kdo dnes myje vaše nohy.

 

Energie Ducha není rozkouskovaná nebo strukturovaná do doktrín. Někteří toto uslyší a řeknou: „To musí být od ďábla.“ Jiní to uslyší a řeknou: „Toto je láska Boží.“ Tak vypadá dvojí vědomí lidí, které představuje svobodnou volbu člověka. Představuje to uzavřenou mysl i srdce, a strach ze změny.

 

Chtěl bych vám říct, že entita jménem Kryon je zamilovaná do lidstva a nikdy by vám nepřinesla zprávu nevhodnou nebo plnou zkázy… ale jen takovou, která zdůrazňuje velkolepost těch, kteří jsou zde v místnosti a těch, kteří poslouchají nebo čtou a kterým se říká lidstvo. Nedívejte se na toto a neříkejte, že je to nevhodné, protože se to neřídí pozemskými doktrínami, které jste vyvinuli z mytologie věků. Tento názor nemůžete mít. Radši si udělejte domácí úkol. Prociťujte lásku, která je všude kolem vás. Pak rozhodněte sami, mimo nějaké škatulky, zda se vás vnitřně dotkla. Nechte své srdce, ať rozhodne.

 

Dávejte si pozor na ty, kteří by toto chtěli přivést na úroveň kontroly. A teď, můj partnere, už víš, proč jsem dal svolení mluvit se mnou v médiích… abych ti pomohl bojovat s těmi, kteří se budou snažit předstírat to, co ty praktikuješ už 19 let.

 

Posun je před vámi

Poslední je toto: Připravte se na posun. Přichází a už jsme vám o tom v channelinzích říkali. Je to velký posun. Je v začátcích. Je to začátek přípravy na to, o čem vám Mayové řekli, že se to může stát, až se Země přesune do roku 2012. Tento magický rok, jehož se mnozí bojí, je pouze návěstím na časové ose, které vám říká, že se přesouváte do nového energie předpovězené anděly. V roce 2012 nebude žádná převratná duchovní událost, pouze oslava návěstí, které vám říká, že jste dorazili.

 

Bude to jiné. Pro ty, kteří nemají rádi změnu, to bude plné strachu. Tak se na to připravte. Všechny věci, které vám předávám, jsou pozitivní, naplněné světlem, a to i v rámci změny. Zahajte přípravu na něco, o čem jsme vám už dávno předtím řekli, že je potenciálně možné, dokonce ještě v průběhu vašeho života. Tohle jste nikdy nečekali, jedná se o pomalý vývoj k míru na Zemi. Sledujte změny na Středním východě. Nebude to hned. Ale semena jsou zaseta. Mluvím nyní k hebrejským a arabským uším, a říkám jim toto: Váš čas pomalu přichází. To jste žádali a za to jste se modlili. Je to začátek vědomí kompromisu v problematické zemi. Je to před vámi. Sledujte to, modlete se za to; posílejte tomu světlo; buďte toho součástí, neboť je to vaše a můžete to vyžadovat.

 

Nevěnujte pozornost vašim zprávám. Budou přinášet jen to nejhorší z nejhoršího. Tak to vždy dělali a budou dělat. Takový je jejich systém. Vaše sdělovací prostředky budou pátrat po nejšpatnějších a nejodpornějších událostech, co se toho dne staly na planetě, zaměří se na to a utratí za to všechny své zdroje. Neřeknou vám o jiných věcech, o které jde. Právě teď vám na Středním východě neřeknou o těch, kteří se snaží budovat mír mimo vládu. Neřeknou vám, že na obou stranách problému jsou stovky tisíc lidí, kteří se právě spojují dohromady. Vaše zprávy o tom nikdy neinformovaly, že? Je to trochu moc nadějné! (Smích.)

 

Požehnaná je lidská bytost, která slyší toto poselství osobně v této místnosti, protože má výzva je tato: Vyjdi odsud jiný, než jsi přišel. Věz, že tvé nohy byly dnes omyty. Já jsem Kryon. Neříkal bych vám tyhle věci, kdyby tomu tak nebylo. Já jsem zamilovaný do lidstva a vždy budu, až do konce všech dnů, kdy my všichni budeme opět jedním.

 

A tak to je.
Kryon

Zdroj: www.kryon.com – „The New Energy“

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Oldřiška
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět