Rok 2008 Kryon

12-2008 – “Prognóza pro další generaci“

Kryon Channelling živě  St. Augustine, Florida
13. prosince 2008

…V tomto spočívá krása svobodné volby Lidské bytosti, že si může zvolit otevřít onu duchovní nádobu své vlastní DNA… nebo ne. Požehnán jsi, nevěřící, protože já tvé jméno znám a je krásné, a zase mě uvidíš. Až k tomu dojde, nebude s tím spojeno žádné posuzování. Vůbec žádné…

 

11-2008 – “Aktuální události a potenciály roku 2009“
Kryon Channelling živě Laguna Hills, California
30. listopadu 2008

…Můžete mít 6 biliónů lidí ve tmě a pár miliónů z nich zapálí zápalku a vidí všichni. Rozumíte? Až pak všichni uvidí, nedovolí, aby věci takto dále pokračovaly. To je ten potenciál, jenž jsme vám předali před 20 lety. Je to to, co ve vás vytvořil r. 1987 a Harmonická konvergence. Zvládli jste to. Všichni z vás to zvládli…

 

11-2008 – “Neuvěřitelný člověk!“
Kryon Channelling živě  Caracas, Venezuela,  2. listopadu 2008

…Chci, aby s tímto učením, pokročilým učením, můj kolega příští rok pokračoval. Krystalická struktura vašeho vlastního krystalu je aktivována a vypadá skoro jako letokruhy stromu. Každý život je zastoupen a lze ho vidět…

 

10-2008 – Je tady posun!
Kryon, přijal Lee Carroll 20.10.2008 v Santiago de Chile

…Před lety nastal příliv dětí nového vědomí, po tisících. Často jsme o tom hovořili. V roce 1987 jste dali souhlas pro evoluci lidského vědomí a děti jsou toho důkazem! Jsou jiné …všimli jste si toho?…

 

9-2008 – “Lidská evoluce“
Kryon Channelling živě  Loveland, Colorado  26. září 2008

…Co si myslíte, že lidský mozek skutečně umí? K čemu je dle vašeho mínění určen? Zde je příklad toho, co vaše společnost začala přijímat jako “nevyrovnanou osobnost“. Někteří z vás si myslí, že jde o “nemocnou osobu“. Mluvme o autistech. Mluvme o autismu v té, jak vy to nazýváte, nejzávažnější podobě…

 

7-2008 – „Současné události“

Kryon Channelling živě Asheville, North Carolina
12. července 2008

 …Na planetě jsou tací, kteří žasnou nad tím, co Bůh dělá, a nikdy nepochopí, že to dělají oni sami. Osobní potenciál každého člověka se velmi významně zvedne…

 

6-2008 – „Je to v DNA!“
Kryon Channelling živě Kelowna, BC, Canada
28. června 2008

…Po určité době pozemského času můžete Zemi znovu navštívit. Většina z vás tak učiní, jelikož jeden život na planetě je jako jeden den v životě vyššího plánu. Vyšší plán je souhrnem stovek vašich životů, …

 

6-2008 – „Cesta k Bohu“
Kryon Channelling živě Letní světelná konference 2008
Sedona, Arizona 14. června 2008

…Protože Stvořitel chce být nalezen! Co se stane, mí drazí, když začnete tlačit do oněch dveří, je totiž to, že uvnitř každého z vás je brána k vašemu Vyššímu Já…

 

4-2008 – „Jeden život – příběh Marie“
Kryon Channelling – živě Hamburk, Německo
12. duben 2008

 …V Jeskyni Stvoření je krystal označeny vaším svatým jménem, a při každém příchodu na toto místo do tohoto krystalu odkládáte svou lidskou duši. Dále se stane to, že ta současná svatá DNA , která bude vaše při narození, se připojí k minulé svaté DNA, kterou jste vytvořili předtím…

 

1-2008 – Kvantové léčení
Kryon, přijal Lee Carroll, Vancouver, Canada, 26.1.2008

…Uvnitř DNA existuje spirituální součástka. V DNA vězí část Boha, kus domova. V DNA existuje kvantová realita. Uvnitř DNA existuje inteligentní plán…

 

1-2008 – „Nová energie“
Tento channeling byl předán v Longmontu, Colorado dne 20. ledna 2008

Číslo dvě je něco, co jste možná nečekali, možná jste to ani nevěděli. Dám vám axiom. Ti s nejnižším sebevědomím na planetě, jsou pracovníci světla. Věděli jste to? A ti s úplně nejnižším sebevědomím jsou často léčitelé! Možná byste to vůbec nečekali, jelikož se jedná o ty, kteří jsou v kontaktu s Duchem. Mají přece dary. Ale často se nacházejí v energii, která je nepodporuje, a pokud je lidská bytost stále v energii, která je nepříjemná, také se cítí nepříjemně. Jejich 3D osobnost je tím ovlivněna, a sebevědomí tedy také.

 

zpět