1-2011 Kryon

„2011 a dále“

Neděle,  16.ledna 2011, Boulder, Colorado, Předáno přes Lee Carrolla
S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení znovu  Kryonem a Lee předělán. Často se totiž stane, že co se naživo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace – toto u vytištěné stránky není. Takže si toto obohacené poselství užijte tak jak bylo dáno v Boulderu,colorado, v lednu 2011.

 

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Toto je první zaznamenaný Kryonův channeling v roce  2011. V těchto chvílích vám chci dát přehled o numerologických  aspektech  uplynulého roku [2010], a  pak toho ve kterém se nacházíte [2011]. Pak zajdu  ještě dál, abych vysvětlil některé anomálie,  které vidíte  a projdeme si, co jsem vám o tom všem řekl před 22 lety. Pak bych vám chtěl uvést, jaké možnosti  vidíme pro naší planetu, a to v blízké i daleké budoucnosti.

 

Právě jste  vyšli z roku 2010. Postupně se čísla pohybují dopředu lineárním způsobem, ale mají také kolem sebe energii. A proto Vás prosíme, abyste se podívali na tuto energii, která je numerologicky relevantní k vaší situaci. Numerologie  vám dává přehled o energii, která je zobrazena v číslech roku. Nedá vám to absolutní empirickou energii, která vyžaduje akci. Numerologie byla vytvořena s cílem pomoci  lidem pochopit energii, která je v určitou  chvíli s nimi. Je to jedna z nejstarších věd na planetě a já mého partnera žádám, aby ji  pochopil a učil. To může být jednoduché a může to být složité. Může to dokonce jít tak daleko, že se bude jednat o kvantovou numerologii čísel o číslech.

 

Pojďme se podívat na rok 2010 – dvě,  nula,  jedna,  nula. V nejjednodušší numerologii se na nuly díváme jako na něco, co zastupuje čísla a odděluje je.  V jiném druhu numerologického systému mají nuly vlastní energie a vystupují samy za sebe, podle toho, kde se v čísle nacházejí. Nicméně, budeme teď mluvit jen o nejjednodušší numerologii, která existuje – od jedné do devíti.

 

Ta, kterou používáme, byla původně vyvinuta  v Tibetu  a tento speciáílní, hluboký systém je s lidstvem dlouhou dobu. Dvacet-deset [2010] přestavuje trojku, když sečtete čísla. Pouze v jednom přípaě nebudete používat součet těchto čísel a to, když máte na konci mistrovské číslo  [11, 22, 33, 44, atd.]. Trojka není mistrovské číslo. Místo toho je to  číslo, které označuje  „katalyzátor“. Trojka  je energie kolem toho, co představuje zrod knihy o DNA, o jejíž napsání  jsem požádal mého partnera s tím, aby ji napsal a dokončil v roce 2010. Jedná se o 12.tou knihu ze série Kryona. To je trojka. Otáčí se  kolem  12 energií DNA, což  představuje  tři. Bylo to dokončeno v roce 2010, což je také trojka. Když vezmete  tři trojky a dáte je dohromady, máte devět, což znamená dokončení.

 

Takže pojďme se podívat na trojku, protože samotná trojka v nejjednodušší formě je katalytické číslo -  tj.  takové, které pouhou svou přítomností něco změní. Proto můžeme říci, že to, co bylo odstartováno v roce 2010,  by mohlo být katalyzátorem toho, co bude ve vašem životě následovat. Přemýšlejte o tom, co se dělo v roce 2010, o myšlenkách, které jste měli, o akcích, které byly vytvořeny, a o některých věcech, které se vám možná staly. Myslete na ně v tomto světle: možná, že tyto věci vám daly energie které byly katalytické, protože to byl rok, kdy takové věci měly nejvíce energie a znamenaly pro vás to nejdůležitější.

 

Nyní snad trochu víc chápete, proč věci v roce 2010 jen začaly. Pokud byste to věděli na začátku roku, možná byste si trochu víc odpočinuli? Bylo by to změnilo vaše reakce? Na to   numerologie je – je to pomocník, který vám umožní mít více kvantový pohled na zdánlivě lineární věci.

 

2011

Čísla stojí samostatně a stojí jako skupina. V numerologii se musíte dívat na oboje. Nemůžete ignorovat, jak jsou umístěna. Takže se podíváme na 2011 jednotlivě a pak společně.

 

JEDNOTLIVĚ: podívejme se na číslo 2, protože znamená dualitu. Dualita je popisem skládačky člověka, energie, se kterou máte co do činění každý den mezi lidským -já a posvátným já, objevujícím se posunem planety, a tím, co je 3D v porovnání s tím, co je multidimenzionální. To je dualita zastupená číslem dvě. Teď to porovnejme s jedenáctkou, mistrovským  číslem.

 

Pamatujte si, že zatím ještě neoddělujeme jedničky, protože jsou umístěny jako dvojčata, a  představují první mistrovské číslo, 11. Jedenáctka znamená osvícení. Mnozí z vás i nadále vidí na hodinách 11:11, když se zrovna na ně podívají. Je to významné, protože to znamená  osvícení : osvícení – dvě mistrovská čísla, která jsou  vedle sebe, oddělené pouze dvojtečkou na panelu hodin. To je vždy znamení od Ducha, který říká: „Jsi velmi milován.“ Je to další znamení od Ducha, který říká: „Jsme s tebou. Držíme Tě  za ruku. Pokračuj.“ Je to vzkaz lásky pokaždé, když to uvidíte.

 

SPOLU, ALE NESEČTENY:  dvojka a jedenáctka společně představují osvícení duality. 2011 bude zajímavý rok. Takže skutečný numerologický význam roku  2011 bude „ osvícení duality“. To je pro vás zpráva, která říká: „Cesta vaší loďi míří do světla.“ To, co představuje rébus duality,  se pohybuje ve směru, který je pozitivní. Pokud byste mohli to, co se v tomto roce stane, nějak označit, řekli byste – bude před vámi větší  boj a náročnější doba, což může mít pozitivní výsledek.

 

Proč by měla být změna tak těžká, když se věci pohybují do světla? Odpověď je, že lidská přirozenost se brání tomu, co  je nové. Odolává i těm věcem, které jsou lepší! Lidstvo má tendenci chtít zůstat v energii, která je již usedlá, bez ohledu na to, jak je   tmavá nebo stará.

 

SOUČET ROKU:  dva a jedna a jedna sečteny dohromady jsou  čtyři a čtyři je číslo Gaii. Mimo jiné to bude rok Gaii. Je to všechno o zemi a o posunu země, o pohybech země a samozřejmě o počasí.

 

Takže si znovu, pregnantněji než předtím,  projdeme změny o kterých jsme začali mluvit v  roce 1989. Vždy tu existovala možnost,  že tento současný posun vám přinese obrovské výkyvy počasí. Přesto, i když to vypadá divně, se to  nestalo. Místo toho se to projevuje jako stále se vracející cyklus. Avšak to, co je neobvyklé, je skutečnost, že vy jste planetě přinesli tento cyklus dříve, než to bylo očekáváno. Je pro to  důvod. Posun, který je před vámi, je posunem vědomí člověka. Je v souladu s Galaktickým Zarovnáním,  s precesí zakolísání  Země, a přináší  do zarovnání to, co vidíte jako vaše Slunce, sladěné s centrem galaxie. To představuje významné proroctví od starověku. Něco se děje s  vývojem vědomí člověka. Pokud byste měli tomu přiřadit nějaký atribut, bylo by to o zrychlení vibrací. Vaše DNA vibruje rychleji.

 

Dovole mi, abych se  Tě zeptal, pracovníku světla, necítíš jak se zrychluje čas? Konzistentní čas je paradigma, na který jsi  byl zvyklý od narození a vnímaná změna Tě znervózňuje, ne? V některých případech Tě to vzbudí ve tři ráno, když se buňky ptají: „Co je jinak?“ Příště když se probudiš a buňky se zeptají, co je špatně, chci, abys s nimi mluvil, jako šéf své vlastní DNA. Připomeň jim,  že přišla doba, kterou jsi naplánoval. Posun je zde.

 

Zatím to většina z vás vnímá jako špatné počasí. Co jsem vám říkal před 22 lety? Podívejte se na ta slova pečlivě, protože  to, co jsem psal bylo o vodě. Popsal jsem, že některá  místa na Zemi, na kterých vždy rostlo obilí, budou vyprahlá. Říkal jsem vám, že jiná místa na planetě, která neměla žádnou vodu jí budou mít dost – možná až příliš mnoho! Co to znamená? Je to o vodě a vždy bylo.

 

Takže teď jsme oprášili to, co  jsme řekli dříve a udělali recenzi. Nacházíte se v polovině cyklu, který přináší ochlazení planety. Není to horký  cyklus, ale spíše cyklus ochlazení. Ale vždy začíná krátkým obdobím horka. To již zde bylo. Přijde znovu. Je to dlouhý cyklus – jedna generace plus pět let. Tak dlouho to bude trvat. Začíná to  táním ledovců,  je mnohem větší  než jste kdy vy nebo vaši předkové v životě viděli. Jedná se o cyklus,  jehož opakování trvá  tisíce let, ale dosud nebyl v lidských kronikách zaznamenán.  Ale je rozhodně  zaznamenán v jádru  ledovců a v letorostech stromů.

 

Je tisíce let starý  a probíhá  cyklickým způsobem. Je to o vodě. Začíná  to tím, že ledovce do určité míry roztají, což má hluboký vliv na planetu ve všech směrech. Nemůže se to stát, aniž by se nezměnil život, stejně jako se změní Gaia,  a již to vidíte. Co se stane, když vezmete to těžké z pólů [led] a roztavíte  to? Roztopí se to na studenou vodu, která se dostane do  velmi, velmi jemné a vyvážené rovnováhy teploty v mořích planety

 

(1). První co se stane  je, že se váha vody z ledu na zemských pólech rozlije po tenké zemské krustě do nových vodstev v mořích. Výsledkem jsou zemětřesení a sopky a vidíte  je, ne? Máte zemětřesení v místech, která by neměla mít zemětřesení. Sopky se probouzí  k životu tak, že jste to nikdy běžně neviděli. Bude toho víc. Připravte se na to.

 

Je to moc, chtít od  lidské bytosti, že pokud žije u sopky,  která by mohla vybuchnout, aby se odstěhovala? Přesto tam budou ti, kteří budou říkat: „Nevybuchla nikdy za mého života ani za života mých rodičů ani mých prarodičů, a proto neodjedu.“ Možná zažijete překvapení, protože se všechny věci  mění. Toto se Gaii děje.

 

Teď to  říkáme znovu. To není trest pro lidstvo. Věci, které se dnes dějí na planetě  nejsou míněny jako konečný počin Gaii, aby zničila lidskou civilizaci. Mluvím o tom,  protože právě teď je  tato zpráva na rtech těch, kdo vás chtějí překvapit a vyděsit vás a způsobit vám strach. Toto se neděje. Co se odehrává na této planetě je posun, který vytvoří planetu, která bude existovat dlouhou dobu a přinese vám, co potřebujete – více jídla  v oceánu, než jste kdy předtím viděli

 

(2) Druhá věc, co vám  přinese tání ledových příkrovů, je o ekologii. V tuto chvíli vám dám tuto předpověď. Existuje lidské 3D paradigma, které říká, že všechno se unaví a pomine. Ale příroda takto nefunguje a naše předpověď půjde  proti všemu, co vám bylo řečeno. Za chvíli vám dám podobenství a předpověď, ale nejdříve vám vysvětlím něco o  ptácích a rybách

 

V posledních několika týdnech, byly v některých jezerech vyplaveny statisíce, pokud ne miliony mrtvých ryb.  Z nebe padali ptáci. Chystám se učinit prohlášení dříve, než vám to řekne věda. To vše lze vysvětlit koloběhem vody – to všechno. Je to vždycky o počasí, o cyklu počasí, které jste nikdy předtím neviděli. Pamatujete si ještě před pár lety, když se velryby samy vyplavovaly na břeh? Všimli jste si, že se tento úkaz zastavil? Ale když se vyplavovaly na břeh  každý rok, mnoho lidských bytostí mělo strach, a říkalo: „Je to konec světa. Páchají sebevraždu.“

 

Velryby samy pluly na břeh, protože zemský magnetismus se posunul tak výrazně, že jejich navigační systém [magnetit v jejich tělech, který je kompasem jejich pohybu], je  nasměřoval přímo na pevninu. Země se nepohnula, ale magnetizmus ano.  Proto, dalo by se říct, že jejich  vnitřní navigační mapa byla vadná. Důvod, proč se to dnes neděje je, že mláďata, tj. generace, která přišla po těch, které se vyplavily sami, na to přišla a přepsala mapy. Příroda [Gaia] to dělá. Takže v příštích generacích se to nebude opakovat. Místo toho se samy srovnaly s  migračními ley-liniemi a teď se již velryby neobjevují na plážích tak často.

 

Magnetizmus naší planety pokračuje v posunu a ptáci si toho  nejsou vědomi. Stejně jako velryby, mnoho ptáků se stěhovalo přímo do vysokých míst v atmosféře, která je usmrtila ledovým dešťěm  a krupobitím. Pak padají z nebe. Je to cyklus počasí. Budou to   dělat dál? Některé budou, na chvíli, a pak na to přjdou  a vše přehodnotí. Tak to dělá příroda

 

Dalo by se říct: „No, příroda je krutá.“ Není krutá. Je to pozitivní systém vzdělávání, který umožní  generacím ptáků, aby to příště zvládly. Několik úmrtí umožní mnohým pokračovat v životním cyklu a v jejich potomstvu  na zemi.

 

Chci, abyste zkoumali ryby, které byly vyplaveny. Ať to také odhalí věda. Chci, abyste zkoumali ryby. Mají něco společného. Jsou to všechno mláďata. A proč to tak je? Co víte o koloběhu vody? Co víte o studené vodě a životním cyklu některých druhů ryb a jejich reprodukčních zvycích? Řeknu vám, že  vrstvy vody mění teploty a to  změní životní cyklus oceánů a jezer. Mladé ryby jsou nejvíce náchylné zahynout když se podchladí, zejména  z takového druhu, který byly vyplaveny mrtvé. Na desítky tisíc, zabila je zima. Jedná se o koloběh vody. Bude to pokračovat? Na chvíli, dokud se neaklimatizují, dokud se nepřizpůsobí chladu  – a oni se přizpůsobí. Příroda to dělá.

 

Podobenství o duhovém pokoji

Chci vám uvést podobenství, metaforu života, a je to  takhle. Je místnost, které budeme říkat Duhový pokoj. V této místnosti se  všechny barvy duhy ukazují  lineárně, jedna po druhé a mění se každých pár tisíc let.  Místnost to tak potřebuje, aby mohla existovat a to je důvod, proč se to jmenuje Duhový pokoj. Tisíce let je místnost žlutá, pak se změní na modrou a červenou, fialovou, zelenou a pomalu pokoj prochází všemi barvami duhy. Barvy se střídají v spektru, jedna po druhé.

 

Rád bych vám představil některé bytosti v této místnosti – chytré, inteligentní a posvátné, všechny se narodily v době, kdy barva v místnosti byla červená. Jejich rodiče se také narodili v červeném období,  a dokonce i jejich prarodiče. Ve skutečnosti, od kdy zaznamenaly dějiny, pokoj byl vždy červený. Nic jiného neznali. Proto, dalo by se říct,  měli  červené vědomí a očekávají,  že vše bude červené. Všude kudy chodí, pracují s červenou. Jsou to červení lidé.

 

V průběhu doby se začne s Duhovým pokojem dít  to, co se vždy dělo  a pomalu se začíná měnit na další barvu, fialovou. Místnost začíná být fialová. Co se stane s těmi, kteří ji vždy znali jako červenou? První věc je strach. Červení lidé říkají: „Tady přichází něco divného a neobvyklého a to se nikdy předtím nestalo! Je to tmavé  a jaksi děsivé. To jsme museli udělat my. My za to musíme být zodpovědní. Neexistuje žádné jiné vysvětlení! Proto musíme najít způsob, jak zastavit fialovou. Má to být červená. Fialová je špatná. “

 

Ale i mezi červenými lidmi existuje několik, kteří říkají, „Vítáme fialovou. Nevíme, proč je  tady, ale uznáváme, že je to tak správné.  Ačkoli jsme vždy byli červení a nerozumíme fialové, nebojíme se jí. Starověké ezoterické proroctví nám řeklo, že jednou v červené nastane posun. Bůh žehnej fialové.“ A to je energie, ve které jste  nyní, drazí, protože to, co bylo  na této planetě za všechny ty tisíce let běžné, se mění. Když se to děje, bude se ukazovat  více anomálií,  než ptáci padající z nebe nebo ryby vyplavené na břeh nebo tání ledovců. Povím vám, na co se zaměřit.

 

Předpověď: Obnova životního cyklu

Při změně teploty vrstev oceánů na Zemi se věci začnou měnit, protože životní cyklus potravin v oceánu závisí na tom, co  je nejmenší. Plankton na planetě může přežít v určitých teplotách, a to se mění. Zahoďte všechno, co si myslíte, že víte o tom, jak to všechno funguje, a místo toho myslete na „obnovu“ nebo „jak to začalo.“ To vám bude sloužit k pochopení toho, co se nyní děje. Tento cyklus je vytvořen, aby naplnil oceán  životem a ne,  aby vždy  zachoval  druhy, které tady byly.

 

Pojďme  mluvit na chvíli o oceánu. Nedostaneme se ani k tomu, co se děje ve vzduchu a co by se mohlo stát savcům. Pojďme mluvit jen  o oceánu. Už jste slyšeli o lososech? Ohledně čeho vás varovala vaše věda? Lovíte příliš! Moře umírá. Korály  umírají. Útesy mizí. Nevidíte  potravní řetězec, který tam vždy býval. Vydrancovali  jste  všechno. Aby se věci  pomohlo, byly zavedeny kvóty na lov ryb. Ach, všichni ti lidičkové v červeném pokoji – nevědí o fialové. Červení lidé znají pouze červené paradigma.

 

Slyšeli jste v poslední době o lososech? Je jich příliš mnoho! Právě  tam, kde jsou zavedeny kvóty, takže tam nebudete nadměrně lovit, skáčou do člunů! Přes všechny překážky a  plány  ekologů či biologů, se zahlcují oceány na Aljašce  přílišným množstvím  ryb.

 

Co vám to říká? Je možné, že se Gaia  stará sama o sebe? Toto vám to říká! Možná, že toto uspořádání bude udržovat lidstvo v sytosti. Myslel na to někdo? Co když je Gaia s vámi domluvena? Co když nárůst vědomí, který zvýšil vibrace vaší DNA upozornil Gaiu,  aby  změnila cyklus  počasí a připravila se nakrmit  lidstvo? Díváte se na oceán, kde došlo k úniku ropy? Zotavuje se tak, jak se nepředpokládalo. Co se to děje?

 

Sám životní cyklus je měněn změnami teploty v oceánu a hodně z toho, v co jste věřili, že  je paradigmatem  života v moři, se pomalu mění. Objevuje se nový systém života, jak se to dělo i předtím  a přichází to k vám během vašich životů. Ocení  to co znáte a konfrontuje vás s novým pojetím:  Gaia pravidelně obnovuje  životní cyklus na Zemi.

 

V rámci tohoto procesu dojde  k zániku některých rostlin a živočichů, ptáků a ryb. Radím vám, zejména ekologům, abyste pochopili koloběh života, takže se můžete uvolnit, neboť to  příroda vždy dělala. Dává planetě život,  aby nějaký čas planetě sloužil. Když určitý život již planetě neslouží jako obvykle, je odstraněn. Zánik života, zejména prostřednictvím změny počasí, je pro Gaiu normální. Je to respektováno,  přiměřené a normální, i když se vám to nezdá. Nesnažte se zachránit všechna mizející zvířata, ryby a ptáky! Někteří musí odejít. A drazí, nepřisuzujte všechny tyto děje něčemu, co jste  způsobili!

 

Červení lidé přinášejí stres.  Je tady fialová, a oni se  snaží  přijít na to, co udělali špatně. Nevědí, že jsou v Duhové místnosti. Myslí si, že jsou v ČERVENÉ MÍSTNOSTI. To  Duhový pokoj dělá; mění barvy. Takže když místnost udělá to, co vždy dělala, červení lidé tam sedí ve strachu a snaží se zjistit, cože to  udělali co pravděpodobně způsobilo, že se objevila fialová.

 

Duhový pokoj je  krásný. Fialová  barva  je významná. Přechod od červené k  fialové má metafyzický význam v tomto podobenství, ale nechám vás,  abyste na to přišli sami. Pro ty, kteří jsou na barvy:  je důvod, proč jsem uvedl tyto dvě. Země se stává posvátnější  než  kdy předtím. Gaia je v tom s vámi. Spolupracuje tak, že byste si to nikdy o ní nepomysleli, o čem  by biologové řekli, že to nejde. Myslet si, že zabíjíte Zemi? Místo toho ona dává zrod novému   ekologickému systému.

 

Lidské vědomí

Dovolte mi, abych mluvil o lidském vědomí a o tom, co se děje. Pokud jste studovali, co jsem řekl v posledních měsících, dával jsem nedávno channeling, který se jmenoval  „Konec dějin“. Je to metafora, která znamená konec toho, jak věci bývaly. Místo toho je zde znovuzrození, a jak  věci mohou být. Takže, co se mění? Je to lidská přirozenost. Co to je, co budou lidé   intuitivně dělat, co  nikdy předtím nedělali?

 

Historie vám řekne, že se lidé oddělují. Už jste se někdy podívali na Evropu a přemýšleli, jak mohlo být tolik zemí tak blízko sebe, a přesto mít  různé jazyky a různé kultury a na tak malém prostoru? Řeknu vám, jak se to stalo. Říká se tomu lidská povaha. Když někteří lidé nemají rádi ostatní, tak se oplotí a během stovek let vyvinou jedinečné jazyky a nikdy se  nesjednotí s ostatními. Ve skutečnosti s nimi vedou války. Podrobují si  je. Mluvili jsme o tom dříve. To je to, co lidé dělají. Rozdělují a panují. Oddělují  věci od sebe. Nedávají je moc dohromady.

 

I to, co je pro lidstvo nejposvátnější, se stalo oddělenou a organizovanou spiritualitou. Rozdělujete Boha do krabiček, a když má jedna osoba jiný nápad, vytvoříte  další krabici. Vy jste se sami oddělili od Boha. Velice brzy jste měli stovky krabic reprezentujících  víry a učení jednoho Stvořitele. Během věků  jste ukazovali prstem na ostatní krabice a označovali  jste je jako  „zlo“. Pak jste si je  dokonce začali podrobovat. To dělali lidé v ČERVENÉM POKOJI po věky. No, řeknu vám, že se to mění.

 

Dal jsem vám předtím  nějaké informace a rád bych se o nich zmínil znovu. Poslední věc, kterou byste očekávali, že někdy se stane je,  že se na planetě může změnit systém vysokých financí, a právě se to stalo. Vytvořili jste si vlastní recesi tím, že požaduje nový způsob bankovnictví. Ještě jste  neskončili s bankami nebo pojištěním, ale začínáte vytvářet jednotný systém,  v němž může svět finančně spolupracovat.

 

Řekli jsme si, že přijde čas na planetě, kdy tam bude jen pět měn, protože kontinenty se rozhodnou státy spojit a ne rozdělit. Víte, kdo byl vzorem? Jsou to  Spojené státy. Jaký jste to měli experiment! Představte si: mohli byste vzít mnoho různých států, které by byly spravovány  odděleně, ale neměly by žádné viditelné hranice, a dát jim jednu měnu? Fungovalo to. Fungovalo to dobře po více  než 100 let. Přes všechny nepřízně to fungovalo.

 

Před padesáti lety, na  konci poslední světové války Evropané viděli, co udělali v USA a napodobili je. Vznikla  Evropské unie. Po válce si řekli: „Co kdybychom vzali mnoho zemí Evropy, ty, které mezi sebou bojovali od začátku zaznamenané civilizace, a sjednotili je? Zrušíme hranice a dáme  jim jednu měnu.“ Byli vysmíváni! Ale dnes – vidíte to.

 

Dnes je jejich měnový systém cennější než váš! Kam tím mířím? Poslouchejte – je tu atribut, postulát, axiom této nové zemské energie: Separatismus zabíjí. Jednota zaručí přežití lidstva. Začnete dávat věci dohromady a nebudete je rozdělovat. A čím víc jich dáte dohromady, tím více jich sjednotíte. Pak si pomalu uvědomíte, že cílem je dát věci dohromady, ne je  trhat od sebe. Co vytvořila Evropská unie? Řeknu vám. Není to euro. Vytvořila skupinu zemí, které již nikdy nebudou proti sobě válčit! Nemohou. Oni spolu navzájem obchodují. Přemýšlejte o tom. O tom  mluvíme.

 

Nebuďte překvapeni, když se těch mnoho krabic organizované spirituality začne sjednocovat, protože když to udělají, budou  mít větší sílu. Osloví více lidí, když tak učiní. Nakonec to uvidíte,  neboť jednotlivé boxy zmizí ze scény.

 

Nová politika

Nyní dovolte, abych vám řekl něco o daleké budoucnosti,  něco, co nebudete věřit ani tomu rozumět. Bude to  konec politického systému, jaký máte dnes.  Když začnete chápat nové atributy energie na planetě, už Vám nebude vyhovovat, abyste měli opoziční strany. Místo toho vám bude vyhovovat,  aby se o funkce ucházeli ti, kteří budou mít své vlastní poselství bez ohledu na politické strany. A když půjdete volit, budete hlasovat pro jejich poselství, nikoli pro jejich příslušnost.

 

Místo oddělování se dle politické příslušnosti bude jednota skrze účel. Budou mít nápady, které jsou jedinečné a krásné,  místo těch, které jsou buď v jedné škatulce  nebo v druhé. Jednoho dne vám bude systém dvou stran připadat tak starý, jako vám dnes připadají diktátoři, kteří se plahočí  na zemi  se svým harampádím. Odcházejí,  víte? Všimli jste si toho, že?

 

Někteří říkají: „Ano, ale zřejmě,  Kryone, nevíš, jak pozemská politika funguje. Financování musí být prováděno prostřednictvím propojení se stranami.“ Opravdu? Co když mohou být  miliony lidí informovány všechny najednou, a každý dá pouze 1 dolar? Na to potřebujete strany? Sledujte a uvidíte.

 

Dovolte, abych vám řekl o odvážném nápadu,  který se začíná dít v Brazílii. Právě teď tam je výbor, který  říká: „Co kdybychom vzali všechny  země Jižní Ameriky a odstranili hranice, a nakonec naplánovali jednu měnu?“ Zní to povědomě? To bude nakonec jedna z pěti světových měn.

 

Sjednocení vytvoří  na této planetě sílu a mír, a v tom procesu ten slon v místnosti, který brání aby se to stalo, a  který označujete jako terorismus, o kterém si myslíte, že je na Blízkém východě velkým problémem, se zamotá tak,  že to nikdo, nikdo nedokáže předpovědět. Mluvil jsem o tom. Byli jste v šoku, když padl Sovětský svaz ? Nebyla to podstata toho, proč bylo shromážděno obrovské množství zbraní ? Není to důvod, proč je Pentagon tak velký? To vše padlo téměř přes noc. Očekával to někdo? Bude to stejně šokující. Problém, který dnes stojí před vámi bez řešení se stane historií, a jednota může začít.

 

Možnosti pokračují

Nakonec se tento posun jednoty rozšíří do Afriky, která bude reprezentovat uzdravený  kontinent, který již nebude mít AIDS. A uzdravený kontinent, který nemá žádnou vážnou chorobu, nebude mít diktátory, kteří využívají nemocnou populaci. Tento uzdravený světadíl   bude jednou z nejsilnějších ekonomik na světě, a v ekonomickém zápase  porazí  Čínu. Proč? Protože  Afrika nemá žádné jednotné hospodářské nebo dogmatické dějiny. Začnou čerstvě, v nové energii. Zatímco Čína se stále potýká se starou gardou,  která představuje více než 1000 let protokolu, nebude schopna konkurovat společnosti,  která není ničím zatížena.

 

To jsou potenciály, které jsou přede mnou, které budou i nadále přede mnou pro budoucnost vaší planety. Byl jsem před Lemuřany a Sumery. Byl jsem  před těmi, kteří žili předtím. Byl jsem před Šamanskými energiemi. Očekávali jste to drazí, a věděli jste, že to přijde. Teď jste  tady aby jste to změnili.

 

Vážené lidské bytosti, 2011 může být náročným rokem, kvůli změnám které jsou před vámi,   protože Gaia  reaguje na vás. Máte tady energii starých národů a také předků a oni všichni sedí v této místnosti. Necítíte to? Všichni se na tebe dívají  a říkají: „Výborně. Zvládneš to.“
[Kryon se odmlčí.]

Jen mi dovolte sedět s vámi ještě pár minut.

[Dlouhá pauza]

A tak to je

KRYON

 

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K
z audio záznamu živého channelingu. (www.transformace.info ).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět