Rok 2011 Kryon

12-2011 – Proces
Tento živý channelling byl předán v Laguna Hills, stát Kalifornie, 4. prosince 2011

 …A nyní skládáte puzzle a pohybujete se přechodem, o kterém jsme slíbili, že přijde – a tady je. A nyní jen pomyslete: Až se dostanete do druhé části roku 2012, budete mít před sebou ještě dalších 18 let, kdy se budete stále nacházet v energii galaktického uspořádání. Je to okno v délce 36 let a vy se nenacházíte ani v jeho polovině…

.

11-2011 – Rekalibrace moudrosti

Tento živý channeling byl předán v Limě, Peru dne 27. listopadu 2011

Na planetě probíhá velký posun a jedná se o pomalý, hluboký posun lidského vědomí. Před 22 lety jsme vám o tom řekli v prvním záznamu (Kryonova Kniha Jedna). Část Kryonovy energie byla vytvořena za tím účelem, aby vám dala pochopení, informaci a lásku o věcech a k věcem, které jsou na planetě nové. Toto je jedna z nich. Přestože je nová, není nečekaná.

.

11-2011- Evoluce DNA

 Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Santiago, Chile,
v neděli, 19. listopadu 2011.

 Teď otevřete svá srdce doširoka, jak jen můžete! Jediným způsobem, jak se můžete rozšířit a dostat do informačního pole, jediný způsob jak s vámi může DNA opravdu komunikovat, abyste ji slyšeli, je, že se otevřete a rozšíříte uvnitř svého vlastního pole.

 

11-2011 – Galaktická brána 11:11

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Rosariu, Argentině při plavbě po řece Paraná
11. listopadu 2011 (začátek 11:11h)

Je to začátek navyšování určité energie, která reprezentuje jednu z vašich vrstev DNA,  která se nazývá Moudré Posvátné Ženství. A není to o pohlaví. Je to substance jemné moudrosti. Pokud planeta absorbuje dostatek Moudrého Posvátného Ženství, pak se stane něco, co je známo. Žádná žena by dobrovolně neposlala své dítě na bitevní pole. Matky to vědí…

.

10-2011 „Co se stane?“
Tento živý channeling Kryona byl ppředán v Toronto, Ontario, Kanada, 19. října 2011

Duch nechce, abyste trpěli! Slyšíte to? Rozumíte tomu? Jestliže to Duch nechce, snad byste to neměli chtít ani vy. Jaký je váš postoj? Co očekáváte? Stará Duše, není důvod, abys pokračovala s onemocněním. Já vím, kdo tu je. Dovolte nám, abychom se vás dotkli… nechte nás, abychom se vás dotkli. A nechť dnešním večerem začne zbytek vašeho života, který bude jiný než když jste sem přišli. Toto je ve vaší moci. Ve VAŠÍ moci! Natáhnete se a dotknete se té ruky… nebo ne?

 

10-2012 – Plánované Lidstvo (2)

Tento živý channelling byl předán v Jacksonville, na Floridě,
v pátek, 7. října 2011. Je součástí série „odhalení“.

Staré duše se nemusí nutně probudit v každém životě. Mnohým z vás se to nikdy nestalo. Někteří z vás se o to pokoušeli stále a stále a stále. To je Země. Procvičování mateřství, procvičování otcovství, procvičování války, procvičování umírání 

 

8-2011 – Krátké poselství lásky

Tento živý channelling Kryona byl předán Lee Carrollem v Haverhill, Massachusetts 14. srpna 2011

Posaďte se do meditační (pohodlné) pozice, uvědomte si svou přítomnost, obraťte svou pozornost do svého nitra, zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Nechte pocit vděčnosti, aby se kolem vás rozprostřel. Nechte lásku a léčení, které jsou zde přítomné, aby vás obklopily jako perfektní kokon Lásky a Světla. Protože tím skutečně jste. Proto tu jste. Energie, která je zde, to vše podporuje – ona ví, kdo jste. Kryon zná všechny vaše buňky, je vaší součástí. Vězte, že jste milováni…

 

8-2011 – Průvodce pracovníka světla po roce 2012

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Haverhill, Massachusetts, 13. srpna 2011

…Je tu šestatřicetileté okno. Je tu 26 tisíc let dlouhý cyklus. Vyzařujte světlo pro sebe! Pracujte na sobě! Vystupte z dramatu! Vystupte z obav! A vaše rodina? Nemusíte jim kázat o tom, v co věříte. Pokud budete dostatečně zářit, bude vaše rodina TÁK šťastná, že už nejste takoví, jako jste byli! Možná se tomu budou někteří z nich bránit: „Nevíme, jak jsi se k tomu dostal. Radši nám to ani neříkej nebo budeme jako ty.“ …

 

7-2011 - Plánované Lidstvo (1)

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem ve Wilmingtonu, Severní Karolíně, 24. července 2011

…Lidské duše nemají rády změnu. Budou tací, kteří si budou přát, aby bylo vše stejně tmavé jako dřív, protože nechápou, že tohle je změna – vibrační posun – vše, o čem Mayové hovořili. Dochází ke všem zarovnáním. A protože se vše mění, budou zde lidé, kteří budou volat z vrcholu útesu: „Pozor, pozor, konec se blíží!“ A já bych vám chtěl něco říct. Určitým způsobem se blíží – konec starého vědomí. Chvíli to potrvá.

7-2011 – Akašický kruh

Toto poselství bylo předáno živě ve městě Totowa, New Jersey, 17. července 2011

…Vy, staré duše, dovolte mi, abych vám něco řekl. Pokud jste dostatečně staří, a mnozí z vás jsou, byli jste vším. Slyšíte mě? Všichni z vás. Byli jste oběma pohlavími…

 

7-2011 – „Polidšťování Boha“

Toto poselství bylo předáno živě ve městě Totowa, v New Jersey, 16. července 2011

…Před dvaceti lety jsem jednoduše souhlasil s vaší představou „tří průvodců“. Pomáhalo vám to a nebylo důležité rozumět něčemu jinému. Teď už ano. Mám pro vás novinku: Nemáte tři průvodce. Ono číslo tři je pouze numerologická identifikace pomocné energie. Číslo tři se stává ukazatelem k jinému významu…

 

7-2011 Intuice, průvodci a andělé
Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem v Sacramento, Kalifornie, 3. července 2011.

 Rád bych se vás zeptal znovu. Dává vám smysl, že byste měli v těle nemoc a tělo o tom nevědělo? Nemá být tělo náhodou inteligentní? Dostatečně inteligentní, aby vědělo, jakou má nemoc, co snese a co ne? Beztak pod vlivem základních předpokladů metafyziky provozujete kineziologii, což je testování pomocí svalů. Ptáte se innate: „Jsem alergický na tohle, můžu si vzít tamto, jaké je dávkování, jsem nemocný…?“ Není zvláštní, že tyto informace zevnitř nedostáváte? Váš imunitní systém bojuje s obtížemi, ale někdy ani neví, že má s čím bojovat.

 

7-2011 – „Poslání Nosiče Zápalek“
Tento channelling byl předán živě v Sakramentu, Kalifornii , 2. července 2011

…Světlo Nosiče Zápalek by se dalo přirovnat k majáku stojícímu u moře. Maják stojí osaměle – zcela sám. Září světlem, které ostatní mohou, ale nemusí spatřit. Toto světlo je zavede do bezpečí přístavu, pokud si to sami zvolí – mají totiž na svých lodích života kormidlo volby. Nosič Zápalek sedí se sirkami a osvětluje prostor sám pro sebe, přesto pozitivně ovlivňuje lidi kolem sebe…

 

6-2011 – Vše o roce 2011… a víc
Tento channelling přijal Lee Caroll v Sedoně (Arizona), 11.června 2011

…Vrstva DNA číslo 11 je definována jako moudrost božského ženství. Tady ztrácíme všechny muže. [Smích] Ve 3D to ve skutečnosti nechcete, že ne? Protože o tom přemýšlíte jako o jemných věcech, ženských věcech. Vy jste muži a energie této vrstvy nevypadá jako slučitelná s vaším pohlavím [částí muže]. To je ale velmi 3D a tak to není. Za prvé – všichni máte obě pohlaví…

 

5-2011 -  Je to všechno v DNA

Tento živý channeling Kryona byl předán v  Astana, Kazachstán, 14. května 2011

…Začneme u nejdůležitějších věcí, u těch, s nimiž se setkáváte denně: každá lidská bytost má v DNA informaci, která není lineární, ale je kvantová. Přesahuje čas. A je to informace, která je zapsaná v 90% molekul DNA. Informace je identická ve všech částečkách DNA. Všech sto trilionů molekul vaší DNA zpívá stejnou píseň. Zpívají ji prostřednictvím Merkaby, nádherného pole energie, která je neviditelná…

 

4-2011 – Kvantový faktor – fyzika s postojem!
Tento živý channeling byl předán v Edmontonu, Alberta, Kanada,10. dubna 2011

…Začněme takto. Vaše věda dnes věří, že kvantová fyzika má co do činění s tím, jak spolu vzájemné reagují malé částice. Jedná se o částice, které jsou velice malé; jsou to i částice světla, molekuly DNA, a další produkty teorie vlnových částic. Jsou tak malé, že se na ně musíte dívat pod elektronovým mikroskopem. Máte pro to název kvantová mechanika…

 

4-2011 – Shrnutí
Tento živý channeling s Kryonem proběhl v Gaithersburgu v Marylandu, 2.dubna 2011

…čeho jste svědky? Jste svědky inteligentního designu, kvantové energie a vysokého vědomí. Před vašima očima probíhají změny v Lidské povaze. Vidíte země, které spojují věci dohromady místo toho, aby je rozdělovaly. Vidíte lidi, kteří nechtějí válku ale mír, dobré školy pro své děti, bezpečnost na svých ulicích a slovo ve své vládě…

 

2-2011 – Tři části

Další Kryonovo sdělení k tomu, jak je „konstruována“ Lidská Bytost.

Tento živý channeling byl předán v Memphisu, Tennessee, 26. 02. 2011

Uvnitř vašeho těla je NĚCO – které VÍ. Říká se tomu innate (vrozené). Pokud chcete definovat innate (to vrozené), pak by to byly věci, které ví – které chápou bez „logiky“. Ve vašem těle je systém – třetí! Zajímavé!

 

2-2011 – Nové paradigma reality – 2

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah
v sobotu, 12. února 2011.  Je součástí série „odhalení“.

Nyní se méně než polovina jednoho procenta lidstva musí otevřít věcem, o kterých ještě nevíte, aby mohl být mír na Zemi. Copak to nevíte? A vy jste k tomuto na cestě. Na planetě se děje něco, co je pro 3D smýšlející naprosto nepochopitelné. Nemůžete tomu porozumět.

 

2-2011 – Nové paradigma reality – 1

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah
v sobotu, 13. února 2011.  Je součástí série „odhalení“.

To je, drazí moji, to kouzlo. Staré duše pracují. A 8 metrů je široká vaše stará, starodávná a vzácná MERKABA, která kráčí s vámi; DNA pole je tak velké, že se dotýká všech kolem vás. A oni by, nejen z podstaty věci, ale také ze zvědavosti, měli být tomuto otevření a vnímat to. I váš šéf, který před vámi denně stane a dráždí vás. Já vím, kdo tu je. (Kryon se směje.) I tento šéf je součástí systému.

 

1-2011 – Nevíte jak skáče žába
Tento živý channeling byl dán v Tucsonu, Arizona, 22.ledna 2011

…Na této planetě teď proudí energie, která je jiná než ty před ní. Začínají se tady dít věci. Pokud jste byli ostražití a bystří a psali si  poznámky, tyto věci jste si všimli. Události, jako je tato, ať už jsou pozitivní nebo negativní, jsou přiváty na mezinárodní scénu, kde je  může každý vidět. To má nějaký důvod. Každá věc má důvod, a toto je jeden z nich – takže můžete vidět efekt soucitu…

 

1-2011 – „2011 a dále“
Tento živý channeling byl předán v Boulder, Colorado, 16.ledna 2011

…Nacházíte se v polovině cyklu, který přináší ochlazení planety. Není to horký  cyklus, ale spíše cyklus ochlazení. Ale vždy začíná krátkým obdobím horka. To již zde bylo. Přijde znovu. Je to dlouhý cyklus – jedna generace plus pět let…

 

zpět