1-2011 Kryon

Nevíte jak skáče žába

 

Tento živý channeling byl dán v Tucsonu, Arizona v sobotu, 22.ledna 2011
S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení    Kryonem a Leem znovu upraven. Často se totiž stane, že co se naživo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace – toto u vytištěné stránky není. Takže si užijte toto rozšířené   poselství předané v Tusconu v lednu 2011.

 

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Jsem v místě, které nazýváte  Tucson -  a říkám to posluchačům a  čtenářům. Protože vnímám, že jsou  nyní jejich uši a jejich oči se mnou v kvantovém stavu a o tom chci s vámi mluvit – o kvantovosti Boha,  o  problematice duchovní logiky. Protože to, co se nedávno stalo v tomto městě,  může být pro mnohé  nepochopitelné [střelba na politickém shromáždění v Tucsonu před dvěma týdny].

 

Lidé chtějí odpovědi a existuje mnoho odpovědí z mnoha míst,  které nesplňují očekávání, a toto může být dokonce jedna z nich. Zdůvodnění existence Boha vám všem uniká, protože pro věci, které zažíváte, neexistují žádné lineární důvody. Není to naplánované, protože neexistuje žádné předurčení. Neexistovala žádná jistota, že v ten den  osmého ledna dojde k těmto událostem ( v Tusconu – pozn. překl.). Existují pouze možnosti.

 

Takže,  pokud byste měli mysl Boha, měli byste úroveň kterou bychom pojmenovali  kvantová logika, která je daleko větší, než cokoliv, co si můžete představit. Je to něco, co  žádný člověk nebude nikdy schopen pochopit, neboť je to mysl Boha. Avšak, lidé v sobě nesou Boží zdroj a také  energií Stvořitele. Takže někdy, jen někdy, jste schopni najít  vysvětlení, které se nemusí vejít do logiky vaší reality, ale  na určité úrovni chápete správnost všeho, i když nemáte mysl Boha. Mezi tím, co jste pochopili, a tím co znáte, cosi chybí. Jde to dokonce i nad rámec vaší intuice. Pro nás je vaše realita -  tak jak ji vidíme v kvantovém stavu -  sérií možností,  které jsou všechny spojeny, a  dějí se najednou. Nitky, které je spojují, jsou svobodné volby, a ty nejsou známy, ale jsou pouze vrstvami možností.

 

Takže, i když tady s vámi mluvíme, jsme si vědomi toho, jaké možnosti mohou nastat, které mohou být jak pozitivní, tak i negativní v tom, co nazýváte budoucností. Pro nás to není budoucnost, ale pouze polévka možností, které se točí dokola. Takže někdy, když vidíme lidskou bytost se svobodnou vůlí a svobodnou volbou, která se chystá vytvořit nějakou – podle vás – tragédii, je to pro nás potenciál toho, co by se dalo nazvat plátnem možných událostí. Neexistuje žádná záruka, že se to tak stane. Vidíte spouštěč toho všeho? Je to lidská svobodná volba.

 

Jenomže,  tyto vrstvy logiky Ducha často vytváří něco pozitivního z toho, co můžete vidět jako negativní. Jsou tam často kompenzační energie, které budou pozitivní a dobré pro naši planetu, a to je pro vás trochu záhada, protože to vypadá, jakoby byl Bůh zapojen do všech těchto věcí, i když je Bůh nestvořil. Proto by mnozí řekli: „Bůh je zapojen do této tragédie. Jak se to mohlo stát? Proč Bůh dopustil, aby  se to stalo?“ Tuto otázku dostáváme neustále, když lidé klečí na kolenou a jsou smutní a roní slzy. „Pokud Bože, doopravdy jsi,  neměl bys´ to  dopustit.“ Ale záhada, která  je před vámi a která je mimo vaše chápání, je tato: Bohu jsou známy možnosti,  ale neexistuje  předurčení. Lidé mohou mít cokoliv co si vytvoří. Nicméně, protože my tyto možnosti vidíme, duch může také něco kolem toho udělat.

 

Duch je v kvantovém stavu, kdy čas nepostupuje tak, jako to dělá pro vás. Bůh dokonce neznal ani datum – když se lidská bytost rozhodla vzít tu zbraň a jít tam, ať už měla k tomu  jakýkoliv důvod a tu možnost realizovala. Svobodná volba je základním principem  pravidel Ducha a člověka. Tak to, co nazýváte  tvůrčí energií nebo Bohem, pracuje s lidstvem a svobodnou volbou. Je to zkouška planety. Vždycky to tak bylo. To je podstata energie, která byla vyvinuta právě zde v Tucsonu. Ale vy stejně  nevíte, jak to funguje, takže si děláte úsudek bez znalostí, které potřebujete mít, abyste  se mohli rozhodnout  Stačí se jen podívat na třetí dimenzi – energii tragédie.

 

Vím, že to je pro vás hodně složité a mnohé z toho, co jsem řekl, nelze pochopit. Takže řekněme, že logika Boha je mimo vaše chápání, protože to není v souladu s vaší představou  o tom,  jak věci fungují.

 

Logika skákající žáby

Dám vám příklad. Zde je klasický příběh, který je vyprávěn v hodinách logiky dokonce i dnes  ve vašich školách. Uvádí se aby ukázal, jak lidé odůvodňují věci, když nemají všechny informace, nebo dokonce ani znalosti potřebné k tomu aby si udělali názor.

 

Jedná se o podobenství. Byly žabí závody. A žába cvičena pro tyto závody byla  naučena skákat, když její majitel zařval: „Skoč!“ Příčina a následek byly zjevné. Žába skočila pokaždé  když majitel zakřičel: „Skoč!“

 

Byl proveden pokus a  byla položena otázka , „Co by se stalo, pokud byste žábě odstranili nohy? “ A udělali tak. Páníček zakřičel: „Skoč!“, ale žába nic. Jen tam seděla. Bez nohou.

 

Pak všechny vědecké časopisy toho dne napsaly o tom experimentu a uváděly,  že experiment prokázal,  že „když žábě odstraníme nohy, ohluchne.“ Konec podobenství.

 

Nyní, možná se vám to bude zdát hloupé, ale lidé by tak vlastně postupovali, kdyby opravdu  nevěděli, jak skáče žába. A vy byste to přijali a v průběhu času byste s tímto poznatkem šli dál. Jakkoliv se vám to zdá hloupé, dokládá to, že nevíte, co nevíte. A proto vaše logika není logikou Boha. Nemáte boží mysl, ale máte Boží lásku. Učíte se, protože láska k Bohu  je velkým učitelem.

 

Teď sedím na místě s pokročilými dušemi, a věci, které vám říkám, již znáte. Vy jste se touto tragédii již zabývali, a už s ní pracujete na úrovni duchovní logiky. Již jste pochopili část hádanky která je  před vámi a předběhli jste mně. Ale jsou tam i ti, kteří poslouchají a čtou, kteří to potřebují slyšet, aby se mohli dostat tam, kde jste vy a  přijmout to, co se zdá být smutnou a odpornou událostí  a místo toho ji proměnit v  soucitnou energii, která pomůže této planetě pozitivním způsobem.

 

Na této planetě teď proudí energie, která je jiná než ty před ní. Začínají se tady dít věci. Pokud jste byli ostražití a bystří a psali si  poznámky, tyto věci jste si všimli. Události, jako je tato, ať už jsou pozitivní nebo negativní, jsou přiváty na mezinárodní scénu, kde je  může každý vidět. To má nějaký důvod. Každá věc má důvod, a toto je jeden z nich – takže můžete vidět efekt soucitu.

 

Již jsme vám řekli, že nová energie je posílána na tuto planetu přes Krystalickou mřížku starých národů  těmi, kteří tady žijí nyní, na základě rozhodnutí Harmonické Konvergence, a v souladu se zarovnáním, k němuž dojde v roce 2012  – toto vše nám vysílá stejné zprávy. Podívejte se na sebe a nepřijímejte  tyto věci jako dobré nebo špatné, negativní nebo pozitivní, ale spíše jako pouhé věci, které jsou vždy nějaké. Podívejte se na věci, které se vám líbí a na ty které se vám nelíbí, a pak se rozhodněte, co s nimi uděláte. Můžete reagovat tak, že budete  sedět v meditaci nebo posílat energie planetě nebo poslat soucit dokonce tomu, kdo sedí ve vězení, a je také  milován Bohem. Ale vaše akce dá energii mřížce, a instruuje ji o tom, co chcete a nechcete. Je to kvantový proces, kdy vaše vědomí píše do mřížky, co si myslíte, že je vhodné nebo ne, a  dává energii tomu, co jste se rozhodli vytvořit v budoucnosti.

 

V říjnu se něco stalo a budete si to pamatovat po velmi dlouhou dobu. Třicet tři horníků vyšlo na povrch z hlubin země a po dobu několika hodin celá zeměkoule oslavovala  těch 33 zachráněných životů. Zde je příklad, drahá lidská bytosti, něčeho,  co jsi viděla předtím jen párkrát: Na Zemi lze vytvářet soucit,  aniž by musel někdo zemřít. To je dobrá zpráva. Je to soucitná zpráva. Poznamenává znovu spojené rodiny  svou krásou. A objevovalo se číslo 33,  znovu  a znovu: 33 písmen ve zprávě, 33 hodin než se dostali ven, 33 mužů. A oni se ptají,  co znamená 33? Co by to mohlo znamenat? Řekli jsme vám mnohokrát, že numerologický aspekt  čísla 33 je kristovo  soucítění.

 

Bylo vám to předloženo takovým očividným způsobem, abyste se mohli na to podívat. Nejedná se o chybu. Je to lekce, a lekce zní: můžete získat stejně velkou pozornost a vytvářet stejný soucit s něčím, co je krásné, jakož  s něčím, co je tragické. A to je pro tuto  planetu nové.

 

Existuje několik základních principů, který vám připomeneme a  které jsou nové. První z nich je, že tyto věci budou od nynějška v centru pozornosti. V minulosti nebyly. V minulosti by to vlastně mohlo zůstat na lokální úrovni, ale nestalo se tak. Bylo to z určitého důvodu, a já vám ho za chvíli ukážu.

 

Uvedu vám několik věcí abyste o nich přemýšleli: synchronicita toho všeho. Tady je další zásada: Soucit pracovníka světla má nejméně 10 krát více energie pro pomoc planetě než soucit od někoho, kdo není stará duše. Proto, pokud budete pořádat akci soucitu, udělejte to tam, kde je hodně pracovníků světla. Rozumíte?  Duch nevytvořil tuto tragédii v Tucsonu, ale protože Duch věděl, že se to může stát, byly tam některé věci, které  synchronickým způsobem pracovaly pro naši planetu. Nevíte jak skáče  žába. Bude to vypadat  jakože to všechno naplánoval  Duch, ale není tomu tak.

 

Dovolte mi, abych vám řekl o pravidlech. Než budu mluvit o té události, dovolte mi mluvit  o  Božích zákonech.

 

Bůh miluje všechny bez výhrad – pravidlo číslo jedna.

Číslo dvě, Bůh netrestá lidstvo. Toto město (Tuscon) neudělalo nic špatného. Lidé, kteří se na té události podíleli, neudělali nic špatného. Přesto lidé chtějí padnout  na kolena s pocitem  viny a říci: „Co způsobilo takovou věc u nás, že se to stalo našim lidem, našemu dítěti, našemu náboženskému vůdci?“ A těm šesti, kteří tu již s námi nejsou, co byste jim řekli? „Co jsme udělali špatně a proč se to stalo zrovna nám?“ Tak se vždy ptáte, že? A tak lomíte rukama a požadujete  odpovědi. Protože jsme věděli o možnostech lidské bytosti se svobodnou volbou udělat to, co udělala, nebylo pro nás obtížné s tím pracovat. Nemohli jsme tu lidskou bytost zastavit, a nikdy bychom to neudělali. Nebudeme nikdy bránit člověku, stejně jak bychom byli  mohli zastavit ty, kteří nastupovali do letadel a vletěli s nimi do budov, kde 3000 lidí zemřelo hroznou smrti, rozdrceno. To zranilo  srdce vašeho národa! A mnozí volali:   „Mohli jste je zastavit. Oh, je to humanita,“ říkají. „Duchu, mohl jsi je  zastavit. “

 

Nevíte jak žába skáče.

To  byste měli vědět. Lidská bytosti, svobodná volba vždy přebije akce Boží. Ale protože jsme věděli, že by k tomu mohlo dojít, synchronizovaně jsme připravili toho dne 11/9 lidi s kamerami. Synchronizovaně to všichni natočili. Na základě synchronicity, aby se mohl celý národ  mohl podílet na  soucitu, který šel přímo do Krystalické mřížky, která již nikdy nebude stejná. A 3000 lidí to vědělo v New Yorku, a šest v Tucsonu.

 

Když jsme před léty stáli na druhé straně závoje v  té  době,  viděli jsme možnosti. Vidíme možnosti dokonce i toho, co budou dělat nenarozené děti! Jsou to jen možnosti, ale nacházejí se  v polévce naší reality a naší kvantovosti. Nevíte jak skáče žába, takže nemůžete pochopit, jak to  má vypadat. To není předurčení. Je to predispozice. Máte dispozici k tomu, abyste  šli po své    karmické cestě – protože energie, která vám umožnila přijít  na zemi s vašimi rodiči,  s nesouladem, který může nastat, s akcemi, které mohou mít následky, určuje lidskou volbu. A my jsme to věděli. Věděli jsme to dříve, než se vůbec narodil (strůjce  atentátu v Tusconu – pozn překl.).

 

Znamená  to, že jsme věděli ( na takové úrovni, kterou nemůžete pochopit), že ti, kdo tam šli v ten den, dostanou kulku. Oni to věděli taky! Ne vědomě, ale kvantově. Mluvil jsem s nimi před tím, než tam přišli. Věděli jste to?

 

Řekl jsem jim: „Tady je možnost. Vidíš  to? Jsi kus Boha a máš se stát člověkem a ztratit všechnu  sílu a všechny znalosti, které máš. Přesto, chceš jít tam dolů znovu a sloužit této planetě, téměř nevnímat dimenze,  které zde tak dobře znáš, pracovat pouze ve 3D, přijít  do prostorů plných dramat a nedorozumění a smrti. Podívej se na možnosti ! Možná to nebude trvat dlouho. “ Duch se zeptal devítileté  „Moje  drahá, možná budeš mít k dispozici pouze devět let, možná trochu víc. Opravdu to chceš risknout?“ A víš, co mi řekla? „Pokud to pomůže naší planetě, udělám to.“

 

[Přestávka]

A vy se divíte, proč vás obdivujeme v úctě?  Bohu nepřísluší, aby takovým věcem zabránil, ale mohli jsme  udělat maximum toho,  co máme dovoleno,  abychom – pokud jde o lidskou svobodnou volbu,  udělali z toho to nejlepší možné  – a to jsme také udělali.

 

Proč Tucson?

Chci učinit prohlášení, abyste to pochopili, protože jedna z otázek zní.  „Kdy opravdu můžeme začít s léčením Tucsonu?  Kdy budeme moci říct, že jsme otočili stránku a teď léčíme ? Již  jsme truchlili dost a nyní jsme připraveni léčit tyto země a tato srdce a všechno – kdy to začne?“ Já vám to řeknu a nebudete tomu rozumět. Začalo to 8. ledna! Bylo to tak, že Země měla soucítění s tím, co se tady stalo na mezinárodní scéně – až natolik, že napomůže tomu, aby mír na Zemi přišel rychleji. A vy přemýšlíte o tom, co vám chtělo říct těch šest, kteří odešli? Já to vím, protože jsou právě teď se mnou. Jsou teď  na druhé straně, dívají se na vás a říkají vám, „My jsme své udělali. Pomozte tomu, aby to mělo váhu. Mělo váhu. Šli jsme do toho.“

 

Proč Tucson? Proč tady? Ach, drazí, poslouchejte synchronicitu těch událostí a pochopte. Jedná se o léčivé místo. Je to čisté místo. Domorodci ho tak vytvořili.  Je to vzácné místo. Předkové věděli o jeho možnostech a o čistotě této nedotčené Země. Mohla přijmout tuto tragédii a  mohla ji uchopit vzácným způsobem,  aniž by cokoliv blokovala anebo poskvrnila, protože ta země je již posvátná.

 

Za méně než týden se shromáždíte v  mezinárodním měřítku abyste uctili krásu drahých kamenů.  [Tucsonská výstava drahokamů]. Je tady umělecká  kolonie! Je to místo, kde se odehrávají krásné věci. Je to domov spisovatelů,  kteří napsali knihy o lásce. To je důvod, proč se to stalo v Tucsonu. Protože se to odehrává v kotli moudrosti  a jsou  zde předkové , aby  potvrdili a ocenili to, co říkám.

 

Ty,  jak zde sedíš, drahá lidská bytosti, v této místnosti, jsi součástí energie předků. Někteří z vás jste svými vlastními předky, jak tady sedíte, a víte, o čem mluvím. V těchto slovech je moudrost. Tahle tragédie se mohla stát kdekoliv, ale stala právě na tomto místě, protože je zde   energie moudrosti, a protože toto město bude schopno vytvořit takový soucit,  který by nemohlo dát  žádné jiné místo než tohle. Protože  ti, kteří se zabývají uměním a hudbou a krásou a  zvukem a světlem jsou staré moudré duše a mnoho z nich je zde!

 

Nyní mi dovolte, abych vám něco řekl, abyste o tom přemýšleli a půjdu rovnou k jádru pudla. Mělo to politický aspekt? Nezáleží na tom. Nemůžete soudit nebo někoho vinit a ani Duch to neudělá, ale je tady zajímavý fakt. Cíl, který si útočník vybral, a politický aspekt této tragédie způsobily, že sem přišel  prezident. Takže se to stalo  zajímavým na mezinárodní úrovni, že ano? Na chvíli se to stalo předmětem soucitu celé planety a ne jen Tucsonu, nebo Spojených států. Vidíte, co se stalo? Nemohli jsme dohlížet na toho střelce, ani bychom to nikdy neučinili. Svobodná volba. Ale synchronicita kolem toho – s tou jsme pomáhali. Nevíte jak skáče žába, a někteří z vás v tom mají  stále zmatek.

 

Chci vás vzít do roku 1999 a ukázat vám, jak je to zvláštní. V roce 1999 dva mladí muži šli do školy v Coloradu a byly silně ozbrojeni. Stříleli do svých spolužáků a bylo jich zabito mnohem více než šest. Dovedete si představit, že byste byli  v ten den rodičem? Pošlete  své dítě do školy a očekáváte, že přijde domů. To se však nestalo. Zármutek byl velký a  soucit byl velký a došlo tam k tragédii, ale nepřijel tam na návštěvu prezident. Začínáte to vidět?

 

V roce 2006 přišel na vzácné místo, do školní budovy v Amishu, rozháraný muž a  zabil děti. Nemůže být větších  rozdílů, než v tomto případě. Amishané jsou duchovní,  soucitní, jemní a harmoničtí lidé. Do školy vešlo něco, co pro ně představovalo čisté zlo a celá komunita se otřásala smutkem, ale prezident je nenavštívil.

 

Takže  tady je to, co vám říkám: politicky se to dostalo  do středu pozornosti. Stalo se tak z  jednoho důvodu, a  to, že co tady udělala lidská bytost v rámci své svobodné vůle, vytvořilo vlastně soucit pro celou planetu. To je cosi, co vytváří energii, která je  mnohem větší než jakákoliv tragédie, kterou byste v této souvislosti vnímali.  A to je logika Boží.

 

„Ale Kryone, když to Duch věděl, pak on byl také součástí celé té záležitosti..“ Nevíte jak skáče žába. A vše, co ta věta znamená je, že je tady tolik skrytého, že to nemůže přijmout lidská logika, ani lidská láska. Je to kvantová energie; zdá se být chaotická, i když vlastně vůbec není. Je v  tom opravdu systém.

 

Za těmi šesti, kteří odešli, budeš truchlit. Budeš truchlit za synem  Patricie, který odešel. A všichni se vrátí dříve, než si myslíte. [Kryon zde uctívá syna Patricie Cota Robles, spisovatelky z Tucsonu, jejíž syn zemřel těsně před tragédií.]

 

Jak se tyto duše vrátí, jak vyrostou, budou vyrůstat v energii, kterou pomohly vytvořit, protože při jejich odchodu byl prožíván soucit. To je logika Boha a je to o pomalém nastolování míru na Zemi. Je to o tom, co vytváříte, což mění  paradigma vaší reality. Klíčem je soucit. Takže, lidská bytosti, co s tím uděláš?

 

Minulý týden jsem vám dal zprávu o možnostech roku 2011. A někteří,  kteří jsou zde, se toho také zúčastnili. Budu opakovat něco, co jsem tam řekl, protože to musíte slyšet, a má to co dělat s politikou. Všem lidem v této místnosti by se mohlo zdát jasné,  že v zájmu dosažení toho co děláte vy -  coby Američané v Kongresu, musíte mít alespoň dvě strany. Protože tomu tak  vždy bylo  – červenou a modrou.

 

Co kdybych vám řekl, že přijde čas, kdy nebudou žádné politické strany? Možná řeknete: „No, to je nemožné, Kryone, protože nejsi člověk a nevíš, jak funguje financování politických stran.“ Mohli byste říct: „Musí existovat strana, ta  má moc získávat peníze pro ty, kteří nemohou, a pak je využíváno  financování stran a takovým způsobem pracujeme. Pokud byste neměli strany, neměli  byste finanční prostředky. Nikdo by nemohl dělat propagaci, a nikdo by nemohl být zvolen. “

 

Ach, opravdu?

Jste si právě teď vědomi, že máte prezidenta, který byl zvolen prostřednictvím internetu? On na to přišel. Když každý může mluvit s každým, máte spoustu finančních prostředků. Pár dolarů sem, pár dolarů tam. Mluvíte s miliony lidí současně, oni také mluví k milionům ve stejnou dobu. Je to nové paradigma komunikace. Mladí lidé o tom vědí vše, a vy to nemůžete zastavit. Dávejte si pozor na další věci z tohoto nového paradigmatu.

 

Je to celosvětová komunikace. Nezáleží na tom, kolik zákonů  vydáte, a nezáleží na tom, jak rozhodnete o tom, kdo nese zodpovědnost, nemůžete to zastavit. Džin byl vypuštěn z lahve, a společenství mladých bude komunikovat. Tak budou s vámi komunikovat politici, doslova přijdou k vám domů, možná v holografické podobě, a budou  jeden po druhém vysvětlovat svá stanoviska, a nebudou členy žádné politické strany. Pak je zvolíte do Kongresu, aniž by byli v nějaké straně, a oni budou sedět na židlích, bez rozdělení dle stranické příslušnosti a nebude existovat nic takového jako „druhá strana uličky.“ (v parlamentě –pozn. překl.).

 

A to, lidská bytosti, se nazývá jednota a je tam  paradigma, které si neumíš ani představit. A připravuje se to. A pak budete mít kongres, který pracuje společně a udělá věci bez duality, která platí dnes.

 

Soucit a jednota jsou nová klíčová slova na planetě. Tucson je toho součástí. Chci poblahopřát těm v místnosti, kteří toto vše již věděli, a kteří pracovali na této hádance od 8. ledna, a kteří  léčili zemi a posílali soucit těm, kteří zůstali. Je tu láska. Je tu přiměřenost. Všichni pracujete na stejné záhadě a přijde den, kdy to všechno pochopíte.

 

Když vás vidím na druhé straně závoje, jen na chvilku, předtím, než se vrátíte na planetu, víte, jak žába skáče. V tom vzácném okamžiku se na sebe  podíváme a usmějeme se a vy řeknete:  „Pošli mě zpátky. Mám práci.“ Věděli jste, že to je důvod, proč jsem tady? Kryon je tu proto, aby tyto věci vysvětloval starým duším. Předávám vám to v čisté lásce. Neexistují žádné podmínky, ať už mi věříte, nebo ne. Ať už  si myslíte, že tohle je skutečný channeling, nebo ne, jestli se mnou souhlasíte, nebo ne, vidím ve vás Boha. A to mi stačí.

 

To mi stačí. A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K
z audio záznamu živého channelingu. (www.transformace.info ).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět