1-2012 Kryon

Kryon – „Přenastavení Vesmíru“

Tento živý channeling Kryona byl předán v Patagonii, (nejjižnější části Jižní Ameriky), ve středu, 25. ledna 2012

 

Na pomoc čtenářům byl tento channeling upraven [Leem a Kryonem] s cílem poskytnout jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si proto toto rozšířené poselství sdělené v Patagonii na Kryonově Kundalini plavbě.

 

Zdravím Vás, moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Je toho tolik, co bych Vám chtěl říct, ale jako obvykle, začneme zlehka. Ctíme energii v místnosti. Tvoříme bublinu kolem sebe s vědomím, že ti, kteří si přejí naslouchat, také budou. Promlouváme k mnoha lidem, nejenom těm v této místnosti. Chtěl bych, abyste si vážili tohoto okamžiku, protože je pro vás. To není zbytečná informace. Tato informace má na něj hluboký lidský otisk. To znamená, že vše co vám říkám, jste vytvořili. Jsem si vědom, že tato zpráva je sdělována ve dvou jazycích (španělštině a angličtině). Informace je vyčerpávající, avšak jednoduchá. Takže potřebujeme, abyste naslouchali, abyste mohli porozumět myšlenkám předem pro vás připravených těmi na straně závoje, kteří vědí, kdo jste.

 

Na této planetě probíhá posun. Pokud jsi vskutku stará duše, ovlivňuje tě a každý z vás má jiné představy. Musíme říci, že každý z vás bude na energii reagovat jinak. Staré duše mají něco velmi zajímavého. Možná, že jsou staré duše, ale to znamená, že každá z nich má nesmírně různé zkušenosti ze životů. Takže každý z vás bude reagovat odlišně a jedinečným způsobem na energii planetárního posunu. Avšak všichni pociťujete něco zajímavého. Je to obohacení vaší moudrosti a vědomí a pocit, že energie na planetě se pohybuje směrem k uvědomění a ne pryč od něj.

 

Toto je čtvrtý přenos v sérii nazvané „Rekalibrace (přenastavení) Lidstva“. Mluvili jsme to tom, jak jsou lidské bytosti přenastaveny, jak je přenastavena Gaia a dokonce jak je přeprogramována vaše DNA.  Teď je zde něco, co jste nečekali – jak se přenastavuje Vesmír. To, co vám dnes předkládám je obtížné, protože to obsahuje pojmy mimo 3D. Takže budu pokračovat pomalu.

 

Čas

Začneme s opravdovým předpokladem energie, ve které jste. Řekněme, že máte závodní dráhu a na ní auta. Představte si trať, která je velmi veliká … opravdu veliká. Řekněme, že řidičům trvá roky, než ji projedou dokola. Jsou unavení. Někdy vystoupí z auta a řídí nový řidič. Někdy se nový řidič unaví a ten starý nastoupí zpět a jede dál. Takto jsou závodní auta obsazena zkušenými i nezkušenými řidiči. Než objedou trať jednou kolem dokola, trvá to možná i roky.

 

Řekněme, že část trati je obtížná, plná děr. Někteří je nevidí a nejnovější řidiči do děr spadnou. Starší řidiči vědí jak se jim vyhnout. Teď, ve tvém třírozměrném chápání, není těžké si takovou věc představit. To je však metafora času.

 

Trať představuje vaši 3D představu času, s výjimkou, pokud si myslíte, že je to přímá cesta. Není. Je v kruhu. Nevědomě, že je to kruh, pro tento okamžik předstírejme, že jste jedním řidičem v autech. Řekněme tedy, že už jste na trati byli několikrát. Nový řidič se domnívá, že trať je přímá a nekonečná, protože se na horizontu ztrácí. Jako stará duše víte, že trať je opravdu obrovská a že zatáčku sotva uvidíte, téměř jako zakřivení Země. Takže jako řidič stará duše víte, kde jsou na trati těžká místa. Také jste si v této metafoře vědomi, že jedete dopředu a dáváte pozor na to, co je před vašim autem, díváte se na budoucnost a minulost ve stejném okamžiku. Toto je jeden z předpokladů, který nemůže trojrozměrná mysl pochopit – že tím, že měníte budoucnost, také předjíždíte a měníte minulost. Tento předpoklad sám o sobě vysvětluje, jak vůbec mohou proroctví pro rok 2012 nastat.

 

Rok 2012 je však jen jediným obtížným místem na trati a starověcí autoři věděli, že přijde. Mohli předpovídat problém vpředu na trati, protože je to část kruhu. V současnosti je to velmi známé, a ti, kteří by ho dokázali nazvat, by ho nazvali „fraktálním časem“. V minulosti, v dějinách lidstva, některé obtížné části dokonce způsobily konec lidstva. Některé vedly k novému počátku lidstva. Energie, ve které se nyní nacházíte má ve svém potenciálu dualitu. Takže můžete začít znovu nebo můžete začít něco, co ještě planeta nikdy dříve neviděla.

 

Před dvaceti dvěma lety jsme vám řekli toto: „Připravte se na posun,“ řekli jsme. „Připravte se na to, že se změní počasí,“ řekli jsme. To se teď stane. Nestane se to proto, že to řekl Kryon nebo proroci, ale v důsledku toho, že staré duše viděly, že přijdou překážky. Už šly po tomto kruhu někdy dříve a pamatují si, kde tyto záležitosti byly. Je to „známé“ území.

 

To nejtěžší, co vám mohu říci, abyste pochopili, je toto: Jak projíždíte okolo těchto překážek a jedete na trati dopředu, měníte energii celé tratě. Proto tím, jak se pohybujete dopředu, měníte minulost. To není snadné pochopit; avšak lineárnímu myšlení to vysvětlujte tak moc jak jen může. Pro vaše 3D chápání, věříte tomu, že vaše zkušenosti v budoucnosti budou výsledkem toho, co zaujalo místo v minulosti. Vy jen jedete jedním směrem a vaše samotná očekávání jsou v přímé linii. Vše, co máte, je vaše zkušenost v minulosti – a ta není dost dobrá.

 

Jak měníte trať, měníte pravidla tratě. Takže to, co si přeji stručnou formou říci je, že před vámi je nové paradigma. Staré duše to uvidí jako první a budou zasévat semena pro zbytek lidstva. Mladí lidé to uvidí, protože to mají ve svém Akášickém dědictví. Pomalu se samotná lidská přirozenost bude měnit a směřovat k novému způsobu myšlení, kde nebude vedena pouze svojí zkušeností ze zážitků, které jsou v tom, co si myslíte, že je vaše minulost. Je to úžasný potenciál. Nejste jedinou planetou, která toto zažila. Ale jste jedinou planetou ve své galaxii, která to zažívá nyní.

 

Větší obraz

Teď bych vám rád řekl věci, které jsou ezotericky neuvěřitelné. Vaše galaxie ví, co se zde na Zemi děje. Nemluvím o životních formách ve vaší galaxii. Mluvím o skutečné fyzice toho, o čem si myslíte, že v ní je jako „pravidla“. Vesmír spolupracuje s vašim posunem – očekával ho – protože proto jsi přišel.

 

Teď to bude těžší vysvětlit. Myslíte si, že fyzika jsou jednoduše pravidla toho, jak se věci mají? Dovolte mi položit vám otázku: Jak vysvětlíte to, co astronomové pojmenovali jako „inteligentní design“? Oproti všem lichým názorům, Vesmír byl stvořen pro život. O fyzice se přemýšlí jako o náhodných, po sobě jdoucích pravidlech, která jsou náhodná. Takto to však není. Čím lepší dostali astronomové nástroje, tím více si uvědomovali, že v uspořádání vesmíru musí být inteligence. Jak si to vysvětlujete? To vše, co znají, je matematika. To, co vidíte před sebou, čemu říkáte galaxie, je rovno padnutí šestky na kostce 10 000krát za sebou! Nedává to smysl, protože to není náhoda a nekopíruje to zvonové křivky přírody. Proto říkají to, co říkají.

 

Musí tady být vůdčí síla tvoření. Změní toto váš názor na fyziku nebo na to, co vidíte před sebou? Takže vám povím, jak současná fyzika s vámi začne spolupracovat. Časový fraktál byl znám již dlouho a může probíhat mnoha způsoby. Jinými slovy, máte mnoho možností vědomí. Podívejte se na předpovědi středověkých autorů. Řekli, že bude světová válka. Řekli, že nastane konec světa. Mnoho duchovních systémů volalo po konci světa, kdy by vaše duše byly vyzvednuty. Mnoho systémů vás určitým způsobem nutilo uvěřit tomu, že byste se na něj měli připravit a nic z toho se nestalo. Říká vám to trochu něco o posunu před vámi. Přicházejí různá paradigma myšlení. Tato paradigma mají co do činění s problémy, které máte a které v současnosti považujete za „neřešitelné“. Takže začneme s několika neuvěřitelnými věcmi.

 

Magnetismus solárního systému

Teď, můj partnere, bych chtěl zpomalit kvůli oběma, sobě i překladateli. Před dvaceti dvěma lety jsme vám řekli, že magnetické pole Země je rozhodující pro vaše vědomí. Magnetismus je kvantová energie. Tak jako gravitace a světlo. Jste obklopeni kvantovým polem a to je magnetické pole Země. Říkáme, že pokud se bude měnit lidské vědomí, bude se měnit magnetismus. Také se mění. Je to doplněk k tomu, co děláte. Musí si najít novou polohu, aby přijímal to, co děláte. Jak může vzrůstat vědomí této planety, pokud magnetismus zůstává stejný? Nemůže. Takže magnetismus se musí posunovat.

 

Takže to začalo se skutečným posunem zeměpisné sítě vaší planety a historie, kterou zaznamenáváme nyní, je něco, co jsem předpovídal před více jak dvaceti lety. Teď vám vaše kompasy ukáží to, o čem jsem mluvil, že je zde. Od roku 1989 váš magnetismus obrovsky vzrostl.

 

Teď je toho ještě více. Co si myslíte, že jiného by mohlo změnit magnetismus celé vaší planety? Musí se přenastavit, a aby se tak stalo, potřebuje pomoc. Motorem magnetické změny pro tuto planetu je váš solární systém. Pokud nevíte nic o tom, jak funguje solární systém a jeho energie, pak toto začne dávat smysl.

 

Jádrem vašeho solárního systému je Slunce. Vysílá to, čemu říkáte solární vítr, který je téměř celý magnetický. Je to magnetická energie, která doslova vystřeluje ze Slunce a obsahuje pouze to, co Slunce vytváří. Tato magnetická energie má název – heliosféra. „Fouká“ magnetický vítr proti magnetismu vaší vlastní Země a to mění vaši planetu.

 

Protože pokud by energie na Zemi byla stále stejná, pak by se změnilo jen málo. Pro ty, kteří si přejí technické vysvětlení, se dá říci, že magnetismus Slunce fouká proti magnetismu Země a dostaneme tak dvě interakční magnetická pole. To vytváří něco, čemu říkáme indukce, což je pro vědce záhadou. Je to „směs“ překrývajících se magnetických polí, která bere v úvahu výměnu energie informací a zesílení bez zdroje energie. Je na Zemi velmi dobře využívána, ale její vlastnosti se považují za záhadné.

 

Takže, co se teď stane. Podívejte se na změny ve vašem Slunci. Můžete je nazývat solární bouře, ale pro vás jsou pouze přenastavením a budou vás trápit. Je to tím, že kolem planety a na planetě je mnoho elektroniky a tyto nástroje budou reagovat. Počítáte s tím, že magnetické pole vaší planety zůstane stejné, ale nemůže zůstat stejné, když je gigantická solární bouře. Naruší se určité druhy komunikace. Možná, že se dokonce přeruší dodávky energie.

 

Podívejte se na Slunce, protože je v procesu posunu. Děje se tak skrze inteligentní design, lásku Boha a Stvořitele, mění se věci pro vaše vědomí. To je nový způsob myšlení, který je rozvojový, doslova se dotýká skutečného pole DNA každého člověka. Toto mění informace uvnitř DNA a umožňuje Lidské Bytosti získat a obohatit se o vlastnosti nové reality, které nikdy dříve neměla.

 

Teď bude ještě více fyzického: Něco je na cestě už velmi dlouhou dobu. Samotný magnetismus vašeho solárního systému se mění. Takže je zde výzva: Jděte najít tuto skutečnost. Doslova uvidíte, jak se váš solární systém pohybuje vesmírem. Protíná určité vlastnosti vesmíru, a to mění něco z magnetismu, který se pak stává odlišným od způsobu, ve kterém byl dříve. Ten pak mění Slunce. Vidíte ten cyklus? Jedno obohacuje druhé ve fraktálu oběžné reality. Váš pohyb okolo středu mění váš solární systém. Nová pozice solárního systému mění sluneční atributy. Atributy Slunce jsou vyslány k planetě prostřednictvím heliosféry a ta ovlivňuje vaši DNA.

 

Intelektuálové by teď řekli, „Dobře, nedává to smysl. Tyto procesy byly připravené ovlivnit Zemi, byly ve hře, na cestě, již eony času, připravené protnout váš solární systém. Takže se jen tak nestaly.“ Jinými slovy, stalo se to a nezáleží na tom jak. Je jedno, zda jste byli v posunu vědomí nebo ne.“

 

Přijímám tento argument, ale s vysvětlením. Řekněme, že v 17. století byla kosmická loď, která na tuto planetu přišla z planety vysílající hudbu a rádiový přenos hudby. Teď se mne zeptejte na toto: Byl přenos reálný? Ano, toliko protože vám to říkám. Byla ta hudba nádherná a skutečná? Ano. Byla ta loď na cestě velmi dlouho? Ano. Kolik lidí na planetě slyšelo tu hudbu. Odpověď je: Nikdo! Je to tím, že v této době ještě nebyl vynalezen radiový přijímač.

 

V tomto příkladu však byla kosmická loď vždy na své cestě. Vidíte tu metaforu? Magnetické změny se děly různými způsoby, ale pokud Země nebyla připravená, nikdo hudbu nemohl slyšet. Nebyla zde žádná odezva a lidstvo bylo stejné jako bylo vždy, zda-li to vůbec bylo lidstvo – načas řekněme, že jste už zase byli na cestě zničit sami sebe.

 

Minulost měníte tím, že měníte budoucnost. Znovu uspořádáváte energii vašeho solárního systému a také něco jiného. Je to pro vás těžké si to představit, moji milovaní, ale my vám to zprostředkujeme tak jako tak: Velmi, velmi daleko od vás se věci mění. Nevěříte tomu, protože je to velmi daleko od vás, abyste o tom uvažovali, a ve trojdimenzionálním světě věci, které jsou od vás velmi vzdálené, nejsou součástí vaší bubliny reality. Avšak jsou s vámi v kvantovém stavu.

 

Celá galaxie se otáčí jako deska velmi kontra-intuitivním způsobem. Hvězdy a souhvězdí neobíhají v rámci pravidel Newtonovské fyziky, kterou používáte, abyste pochopili vše okolo vás ve vašem solárním systému. Pro hvězdy a hvězdokupy ve vaší galaxii nezáleží na vzdálenosti od centra. Všechny hvězdy rotují jako celek. Je to proto, že galaxie je zapletena do středu sebe sama. V tomto stavu není čas ani vzdálenost. Změna vědomí na této planetě změnila střed galaxie. Je to proto, milovaní, že co se děje zde, je „známo“ i v centru.

 

Je pro nás zajímavé, že vaše reakce na toto vše je vědecká. Viděli jste, že „kreativní událost“ vašeho Vesmíru ztrácí energii, aby se zformovala tak, jak se zformovala. Navíc neobvyklý způsob, kterým galaxie obíhá, tak jak jsem právě řekl, byl také zaznamenán. Takže jste si spočítali, že aby toto vše bylo na dané pozici, musí tady chybět 3D hmota, a dali jste ji název – temná hmota. Jak legrační! Dokonce jste si mysleli, že by to mohl být multidimenzionální vliv pokračující v tom, co teď můžete pozorovat a spočítat – že to má nesmírnou sílu, ale nemůžete to vidět? Vůbec to není „hmota“ a není to 3D. Je to kvantová energie.

 

Dovolte mi říci ještě něco o fyzice. Už zase, ale zjednoduším to. Vše, co vaši vědci viděli ve fyzice se děje ve dvojicích. V současnosti ve vašem tří-dimensionálním paradigma existují čtyři zákony fyziky. Představují dva páry typu energie. Nakonec jich bude šest. V centru vaší galaxie je něco, čemu říkáte černá díra, ale není to tak snadné. To je dualita. Není to taková věc jako „jedinečnost“. Mohli byste říci, že je jedna energie se dvěma částmi – slabou a silnou kvantovou silou. A nejpodivuhodnější je, že ví, kdo jste. Je to motor stvořitele. V jiných galaxiích je jiný než v této. Je jedinečný.

 

Skutečná fyzika vaší galaxie je utvářena tím, co děláte tady. Astronomové se mohou dívat do vesmíru a objeví různé fyziky v různých galaxiích. Může být, že se v ostatních galaxiích děje něco jako v této? Na to neodpovím.

 

Jiné myšlení

Milované lidské bytosti, je to větší než si myslíte. Staré duše, je to větší než si myslíte. Proto jsme se dovolávali toho, abyste zůstali na této na této planetě a změnili svoji buněčnou strukturu a vydolovali svoji Akášu a začali nahlížet dovnitř sebe. Jinými slovy, neberte minulost a neprojektujte ji do své budoucí reality, protože jste teď schopni dělat věci tak, jako jste nikdy předtím nebyli. Země spolupracuje. Vesmír spolupracuje a pracovníci Světla se přesunou do zhmotňování paradigmatu.

 

Osobně pro vaše vlastní tělo, mnoho z vás mládne namísto toho, aby stárla. Vytváříte řešení k problémům, o kterých jste se domnívali, že jsou neřešitelné. Dnes vám bylo řečeno, že vaše populace bleskově vzroste přinejmenším o miliardu za každé desetiletí. Výsledek toho, který pociťujete, bude nedostatek potravin a vody, přelidnění a vyhladovění. Toto vám říká vaše minulost, že se stane.

 

Dovolte mi, milované lidské bytosti, abych vám řekl, co je toho předpokladem. Předpokladem udělat  tento závěr je to, že lidské bytosti jsou jednoduše příliš natvrdlé, než aby si toho všimli, a nemají nápad, jak to změnit. To je starý pohled, založený na lidské přirozenosti. Podívejte, co se děje. Dívejte se…co…se děje. Přijdete na to a bude tu elegantní řešení neřešitelných problémů minulosti.

 

Toto přijde téměř v každé oblasti vědy. Pomůže to žít lidským bytostem déle a zdravěji bez válek. Milovaní, přijde doba, kdy tu dokonce nebude ani terorismus. No, bude tady nerovnováha, lidské bytosti. Ta přijde se životem. Ne země proti zemi, ne duchovní skupina proti duchovní skupině.

 

To je tím, že teď zaséváte semínka a Vesmír ví, kdo jste. Vaše galaxie se rozezní vaším vítězstvím! Smrt nemá osten. Povím vám toto: Už eony jste povoláni, abyste sem přišli. Staré duše začnou projevovat novou realitu. Nemám hodiny. Nemohu vám říci, jak dlouho to bude trvat. Máte však 18 pozemských let, abyste udělali velký rozdíl, protože to je energie, kterou vidíme.

 

Přenastavení systému a nový pohled

Mimochodem, co se stane se solárním systémem, až se magnetismus posune? Nyní uvidíte, kam se astrologie rovněž začne posouvat. Jsou tady ti, kteří začnou uplatňovat kvantový filtr k astrologii. To se děje teď. Co je vaše kvantové znamení? Odlišuje se od tří-dimensionálního znamení. No, přijde den, milovaní, ve vědě, kdy budou vědci schopni uplatňovat to, co budu nazývat kvantový filtr, aby upravili to, co vidí. Bude to filtr vyvinutý pro teleskopy, který se bude týkat super chlazení samotného filtru. Astronomové budou schopni nahlédnout do vesmíru, a poprvé vidět kvantové vlastnosti.

 

První, čeho si všimnou, budou dvě věci v centru galaxie, ne jenom jedna. Další věcí budou barvy okolo lidské bytosti. A vědci založí novou oblast nazvanou „Studie lidské aurické energie.“ Toto vše přijde.

 

Jak dlouho to bude trvat? To je na vás. Mezitím zasívejte semínka porozumění, mírumilovnosti, uznání a lásky. Začněte se méně zlobit, méně vytvářejte dramata. Přijměte vlastnosti mistrů a to je to, proč se vaše schopnosti právě teď změní. Zjemněte ve všech záležitostech. Dívejte se na sebe jinak.

 

Přijde doba, kdy nebudou války. Ti v této místnosti a ti, kteří naslouchají, budou vědět, že mám pravdu. Hledejte tyto věci ve vaší vědě. Až se stanou, vzpomeňte si na tento den, kdy jsem vám říkal, jak to doopravdy funguje.

 

Požehnané je lidská bytost, která porozuměla tomuto poselství jako osobní pro sebe sama, ne o vesmíru. Je to o vnitřním bytí a cestě duše – a Vesmíru uvnitř.

 

Tak to je.

KRYON

 

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Andrea L.
(www.transformace.info).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů
i s aktivními odkazy.

zpět