1-2012 Kryon

Rekalibrace “měli bychom”

Patagonská Kryonova kundalini okružní plavba
Tento channelling byl předán živě, Patagonie, ve čtvrtek, 26. ledna 2012

 

Tento channelling byl upraven (Leem a Kryonem), aby tak umožnil čtenáři jasnější porozumění. Často se stává, že živý channelling v sobě obsahuje energii, která nese určitý druh komunikace – na rozdíl od psaného textu. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v Patagonii na Kryonově kundalini okružní platbě.

 

Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby. Už to začínáte cítit? Ve vašem přijímání je rozdíl, což pro vás dělá snadnějším vydat se se mnou na velký počet míst. Tato loď (výletní loď) vás izoluje od pevniny jen natolik, abyste odložili realitu svého každodenního života. Až ukončíte tuto plavbu, budete svázáni s rodinou energií radosti. Objeví se po ruce některá řešení, dojde k několika prozřením a právě teď se zde nachází potenciál pro tři vyléčení. U některých bude hněv nahrazen mírem. U některých se rovněž ujasní jejich budoucí plány a to všechno proto, že jste zde byli dnes se mnou.

 

Vaše ochota to učinit vytváří stav, který je jiným paradigmatem, jiným způsobem bytí, příspěvkem k jasnějšímu myšlení. Čím častěji to děláte, tím častěji pociťujete posun. Proto chci, abyste si tuto chvíli užili, uvolnili se a věděli, že je to opravdu bezpečné a patřičné i vhodné. Moji drazí, otevřete dnes svá srdce. Udělali jste dnes mnoho upřímných věcí (během semináře), proto nám dovolte provést několik cvičení spirituální logiky.

 

Nepůjde o dlouhý channelling, ale udělám pro vás pár informačních přenosů. Nazvu to rekalibrací „měli bychom“ – věci, o kterých cítíte, že byste měli nebo neměli dělat podle názoru těch, kteří jsou zodpovědní. „Za co zodpovědní?“můžete se zeptat. No, to jsou ti, kteří jsou zodpovědní za „kdyby“ a vy víte, kdo to je. Je to tradice, duchovní autorita, historie a učení minulosti. Informace, kterou poskytuji je konkrétní pro každé „kdyby“, ale ne nezbytně taková, jakou vás učili. Věci se mění a spolu s rekalibrací energie na planetě se začíná měnit i skládanka, na které jste jako Pracovníci Světla (Lightworkeři) tak dlouho pracovali. Dnes se budeme věnovat pouze několika otázkám týkajících se „měli bychom“, ale budou to snadno zodpověditelné otázky, a takové, na které se často ptáte. Pokrývají velkou spoustu různých případů.

 

Uctívání

Začněme s duchovní otázkou: Bůh je stvořitelem světa, je to tak? Správně. Je. Opravdu, je Stvořitelem. Neměl by potom být stvořitel uctíván? Protože celé lidstvo vidí tuto skutečnost a tudíž uctívá myšlenku na Boha v mnoha formách od samého začátku. V esoterickém hnutí New Age neexistuje uctívání. V pravdě zde neexistují žádné velké oltáře nebo budovy. Není zde žádný prostor ke klečení a vzdávání díků Bohu za cokoliv. Takže se vám může stát, že se vám někteří lidé postaví, ukážou na vás prstem a řeknou, „vy neuctíváte tak jak byste měli.“Jak se dá na to odpovědět? A co řeknete?

 

Užil jsem předtím metaforu. Věříte, že jste součástí stvořitele? Mistři, kteří kráčeli po této planetě vám říkali, že jste. Ten poslední, Kristus, se dal poznat a řekl, „já jsem synem Božím,“a potom vzhlédl a řekl, „tak jako vy.“ A to je to velké „Já jsem“, které je ve vás, ale je těžké to vidět nebo pochopit, protože Lidé hledají v božskosti velkolepost. Pátrají po tom, co si myslí, že by mělo být Bohem na nebesích, ale nevidí tyto atributy v sobě samých.

 

Znovu definujme „Já jsem”. Pojďme rozhodnout, co znamená pojem Boží syn. Znamená to, že máte ke Stvořiteli vztah. Znamená to, že Stvořitel může být členem rodiny. Znamená to, že máte informace a porozumění ve svém nitru, že jste skutečným členem rodiny. Máte pokoj, bez dramat a bezpečí, když myslíte na to, co nosíte v sobě.

 

Takže to, co je v nitru Člověka není nutně pociťováno jako Stvořitelova velkolepost, ale jako stvořitelova rodina. A tak se vás ptám, jak pečujete o svou biologickou rodinu? Koho jste poslední dobou uctili? Matku? Otce? Sestru? Bratra? A vy odpovíte, Ne, neuctívali jsme nikoho z nich. Uznáváme jeden druhého. Těšíme se na to, že budeme s některými z nich. Sestrami a bratry. Není v tom nic dramatického, ale spíše očekáváme radost, zábavu a potěšení. Staráme se jeden o druhého. Milujeme se navzájem. A to je odpověď na toto „měli bychom“!

 

Namísto uctívání je zde ocenění, uznání, ceremoniál díků a lásky. To je velký rozdíl oproti uctívání ve stylu „padněte na kolena“, že? Proč nenásledovat Mistrova slova? Jste-li Syn Boží, potom Boha neuctívejte. Místo toho se staňte součástí rodiny. Oceňte to, co je uvnitř. Ciťte se blízkými stvořiteli, když sedíte na židli a nevyzvedávejte to, co nemá být povýšeno, ale milujte to, co má být milováno.

 

A následuje další otázka: některým z vás řekli, že pro Pracovníky Světla (Lightworkery)  má větší smysl, když se shluknou dohromady, protože by to, logicky vytvořilo více světla. Mělo by to větší smysl, protože Pracovníci Světla (Lightworkeři) by měli stejné smýšlení a sblížili by se jako skupina. Tak by se snáze vytvořilo město jako skupina, které by dostalo jméno světlo na kopci.

 

A navíc, toto spojení vytvoří lepší komunikaci, učení a ochranu proti starým energiím Země a těm věcem, které jste dostali ve způsobu stezky pravého Pracovníka Světla – Lightworkera. Je na tom něco špatného? Teď vám povím, že ti, kteří by vám toto řekli, působí ve starém, lineárním paradigmatu. Pátrají po věcech, u kterých cítí, že vybudují lepší život, ale ztratili pojem o tom, co Lightworker opravdu dělá.

 

Učíte se být samostatnými tvůrci života. Mohli byste odejít do divočiny a zkrotit všechno co je. To je jádrem prohlášení, „Jsem to, co jsem.“ To prohlášení nezní, „Jsem to, co jsem, pokud oni jsou to, co jsou.“ Rozumíte? Jste soběstačný maják! Kdy jste naposledy viděli velké množství majáků všechny na jedné skále? Oni nepotřebují jeden druhého! Kdy jste naposledy viděli majákový spolek?

 

„No, to je hloupé“, můžete reagovat.“Majáky jsou všechny zakotveny na skalách. Nemohou se sebrat a navštěvovat jeden druhého.“Správně, ale mohou určitě posílat jeden druhému světlo, že ano? Konec konců, proto maják existuje. Možná, že Pracovníci Světla – Lightworkeři mohou být dokonce propojeni navzájem kvantově, a pak nebude mít vzdálenost žádný význam? (kvantové propojení bylo zmíněno na semináři). Takže možná pro vás nastal čas, abyste změnili paradigma toho, jak si představujete své místo na této planetě. Potřebujete ochranu? Je vaše světlo v nebezpečí?

 

Až opustíte toto místo a loď naposledy během vaší plavby zajede do doků, všichni se rozběhnete. Rozejdete se do různých koutů světa. Někteří z vás půjdou neochotně a se slzami v očích a budou říkat, „líbilo se mi to. Chtěl bych zůstat a pokračovat,“ Ale já vám můžu říci, že se na to díváte z pohledu starého paradigmatu a budete z toho mít jen zármutek! Když jste se jednou dotkli srdce někoho jiného, je to na celý život, pokud to tak chcete. Můžete se spojit a zůstat spojeni, jestliže chcete. Vaše setkání zde může vytvořit světelnou síť, pokud se vrátíte na místa, kde budete moci zakotvit na své vlastní skále, a sami vytvoříte světlo na temném místě, kde byste mohli žít. Rozumíte tomu?

 

V tom, že budete žít, jako skupina není žádné “měli bychom”. Pokud byste měli dělat takovou věc, zůstane zbytek planety v temnotě! Jak neuvěřitelně to slouží vlastnímu prospěchu a nepřinese to nic nikomu jinému kromě vlastní skupiny. Ti, kteří to dělají, se jen chtějí spolu dobře cítit a to planetě nepomáhá. To je to druhé „měli bychom“.

 

Duchovní potrava – jaké jídlo je pro vás?

Dovolte nám změnit téma. „Kryone, co bych měl jako Pracovník Světla – Lightworker jíst? Slyšel jsem hodně návrhů. Existují lidé, kteří jedí maso a jiní ne; jedni se zbavují všech zpracovaných věcí a jiní ne. Jsou dokonce i takoví, kteří nejedí vůbec nic a pouze dýchají vzduch! Co bych měl dělat, abych uctil Boha a své tělo, s jídlem, které jím?“

 

Okamžitě se objeví ti, kteří budou poukazovat na mnohá duchovní písma a říkat, „ Tohle je to co byste měli dělat.“ Ostatní, ti méně duchovní vám mohou dát čistou chemii na vyčištění a dietu a zdraví. Přesto se ostatní budou držet tradice vašeho rodinného dědictví nebo zvažovat integritu pojídání zvířat. Takže jaká je pravda? Zdá se, že pro mnohé lidi je v tom zřejmá logika a dává jim to smysl.

 

Moji milovaní, co je cílem? Cílem je být zdravý a současně uctívat Boha? Mnozí by řekli, „Ano.“ V pořádku, nastal čas pro duchovní logiku. Otázka zní: Kde jsme ustanovili, že je Bůh? Odpověď: Stvořitel je ve vás. Takže jak uctíváte ten božský plán, který je uvnitř vás? Odpovědí je zůstat naživu tak dlouho jak jen to jde! Znamená to udržovat své světlo na planetě tak dlouho jak můžete. Takže jak můžu dát jedno stravovací „měli bychom“ vám všem, kteří jste tak jedineční a různí? Z toho důvodu, jak může kdokoliv dávat obecně použitelné rady o jediném „správném stravování“ tak široké skupině různých Lidských typů? Ano a to oni dělají.

 

A tady je odpověď: V nitru každého z vás je něco, čemu se říká přirozenost. Přirozenost je „inteligence těla“. Přirozenost je energie tělesného vědomí, kterou používáte, když děláte „svalové testování (kineziologie). Přirozenost ví, co se děje na každičké buněčné úrovni vašeho těla, což vy nevíte. Přirozenost je vědomím vaší samotné DNA. Je to konečný zdroj pro vaše vlastní „tělesné uvědomění“.

 

Přirozenost ví o něčem, čemu se říká Akašické dědictví. Je to znalost toho, kým jste bývali v minulých životech. Všechny vaše stravovací potřeby, zůstat déle naživu ve zdraví, jsou založeny na buněčné struktuře, která ví, co potřebuje a chce a „potřebuje“ to, na co je zvyklá, moji drazí.

 

Nezáleží na tom, kdo jste nebo kde žijete. Pokud jste přišli na tuto planetu z minulého života v Indii, budete chtít jíst jako Ind – dokonce i když jste v Montaně! Pokud jste prožili minulé životy v Asii, a dnes jste z Brooklynu, můžete pořád chtít jíst jako Asiat. Vaše chemie si to „pamatuje“ a touží po tom, co cítí, že uspokojí dobře fungující trávení a zdraví.

 

Vaše akašické dědictví je mnohem silnější než byste věřili. Energie minulého života NEJSOU minulostí! Jsou kvantovou energií vaší duchovní masky, která je současná a něco co můžete nosit kolem jako část svého „celého já“….Ony vás ovlivňují!

 

Tělo vám řekne právě tohle, pokud se na to zeptáte. Vaše buněčná struktura bude volat po těchto věcech, na které jste byli zvyklí, a přiměje vaše tělo relaxovat a spokojit se s chemií, na kterou je zvyklá. Pokud je tato kultura pro vás něco nového a strávili jste posledních pět životů v nějaké jiné, nebuďte překvapeni,jestliže strava minulé kultury, je to po čem toužíte. Vegetariánská strava bude něčím, co jemu/jí slouží, protože jsou v kontaktu se svou Akašou. Jedí to, co jde jejich buněčné struktuře k duhu, ne to, co jim někdo řekl, že mají jíst, aby se stali více duchovními.

 

Věnujte pozornost inteligenci svého těla, protože vám sdělí mnoho o tom, kým jste. Není zde žádné „měli bychom“ s jednou výjimkou. Zůstaňte naživu a buďte zdrávi. Naslouchejte své buněčné struktuře a ona vám řekne, co byste měli jíst. Má to pro vás duchovní logiku? Nesnažte se převádět ostatní na vaši „správnou cestu“ stravování. Uznávejte Akašický systém a uvědomte si, že vaše přirozenost zná daleko lépe než vy, co bude pro vás fungovat. Můj partner právě zkouší „přejídání prostou“stravu.(Kryonův humor).

 

Měl bych k léčení využít lékaře a léky nebo duchovní metody?

Drahý Kryone, slyšel jsem, že by člověk měl zůstat přírodní a neužívat pro léčbu na planetě vědu. Neuctívá to Boha, když jdete k lékaři. Konec konců, neříkal jste, že můžeme léčit svou myslí? Takže proč bychom měli vůbec chodit k lékaři, když to můžeme dělat sami? A nejen to, můj lékař není osvícený, takže nemá představu o mé přirozenosti nebo o potřebě mého spirituálního těla. Co bych měl dělat?“

 

Za prvé, Lidská Bytosti, proč si přeješ uložit do krabic tolik věcí? Stále chceš ano a ne odpověď pro složité situace kvůli svému 3D lineárnímu pohledu téměř na vše. Nauč se myslet mimo 3D krabici! Podívej se na nadpis tohoto úseku (výše); ptá se, který z nich byste měl udělat. Již to předpokládá, že nemůžete dělat obojí, protože se zdají být binární.

 

Použijme spirituální logiku: Zde je hypotetická odpověď. „Nechoďte k lékaři, protože můžete vyléčit všechno svou myslí.“ Takže teď se zeptám: Kolik z vás to umí udělat v této místnosti právě teď? Kolik čtenářů to dokáže efektivně udělat právě teď? Všichni z vás jsou staré duše, ale jste opravdu připraveni to udělat? Víte jak? Máte s tím opravdu dobré výsledky? Umíte se zbavit nemoci a chemické nerovnováhy svou myslí právě teď?

 

Sdělím vám pravdu, ať se vám to líbí nebo ne. Nejste na to připraveni! Nejste zatím připraveni převzít riziko komplexního léčení s použitím svých duchovních nástrojů. Lemuriáni to dokážou, protože Plejáďané je naučili, jak se to dělá. Je to jeden z Božích příslibů, že přijde den, kdy vaše DNA bude fungovat tak efektivně a vy budete schopni navždy opustit lékárenskou chemii a medicínský průmysl, protože budete mít stvořitelovu energii pracující na 100 procent, něco co jste viděli u velkých mistrů, kteří kráčeli po Zemi.

 

To bude možné u vzestoupené Země, na což se těšíte, milovaní. Viděli jste poslední zprávy? Podívejte se z okna. Je to tam kde jste teď? Říkáme vám, že energie jde tím směrem, ale vy tam ještě nejste.

 

Nechte ty, kteří cítí, že umí sami léčit, začít ten proces učením se jak. Mnozí ocení skutečnost, že máte některé z darů pro to už teď. Nechejte proces začít, ale nemyslete si ani na okamžik, že jste přišli na místo, kde každý zdravotní problém může být vyléčen vašimi vlastními silami. Jste studenti ohromného procesu, který nakonec bude váš, pokud si přejete začít kvantový proces rozhovoru s vašimi buňkami. Někteří v tom budou dobří a někteří právě zasévají semena toho všeho.

 

Teď bych vám rád řekl, jak Duch pracuje a na možnosti toho, co se má stát v několika příštích letech. Chceme lékařům na planetě dát nové objevy a novou vědu. Budou to velké objevy týkající se Lidského těla a kvantových atributů.

 

Podívejte se, co se již stalo, protože část této vědy vám již byla dána a vy ji již využíváte. Představte si vědu, která by umožnila transplantaci srdce, protože to vaše selhává. Samozřejmě! Je to operace, která se na planetě provádí mnohokrát v měsíci. Ta informace přišla od Stvořitele, uvědomujete si to? Nespadla z police nějaké temné energetické knihovny, aby byla použita špatným způsobem.

 

Takže, jestliže potřebuješ nové srdce, Pracovníku Světla – Lightworkere, měl bys jít k lékaři nebo si jedno vytvořit svou myslí? Dokud se cítíte v pohodě, že můžete nahradit své srdce novým sami, potom byste mohli uvažovat o použití Bohem daných informaci, které jsou v rukou chirurga. Protože to zachrání váš život a vytvoří situaci, kde zůstáváte a pokračujete v posílání svého světla zemi! Rozumíte tomu, co říkáme?

 

Můžete také změnit to, co je medicína a začít proces, jehož design je velkolepý, ale ne příliš 3D. Vyzývám vás, abyste začali využívat to, co bych nazval homeopatickým principem s hlavními léky. Pokud někteří z vás užívají hlavní léky, aby změnili svou chemii, abyste mohli žít lépe a déle, mohli byste mít pocit, že nemáte jinou možnost. „No, udržuje mě to při životě,“ můžete odpovědět. „nemám zatím možnost, to dělat se svým vědomím, tak užívám léky.“

 

V této nové energii je něco jiného, co můžete vyzkoušet, pokud jste v této kategorii. Dělejte následující bezpečně, inteligentně, se zdravým rozumem a logikou. Zde je ten úkol. Princip homeopatie je, že téměř neviditelný výtažek substance je spolknut a je spatřen vaší přirozenosti. Přirozené „vidění“, které se snažíte provádět a potom nastavit chemii těla jako odpověď. Tudíž byste mohli říci, že posíláte tělu „signál pro rovnováhu.“ Skutečný výtažek není dostatečné velký, aby ovlivnil něco chemicky – a přece funguje!

 

Tělo (přirozenost) vidí, co se snažíte dělat a tedy spolupracuje. V tomto smyslu byste mohli říci, že tělo se léčí samo, protože jste byli schopni dát instrukce skrze homeopatickou substanci, co se má dělat. Takže, proč to neudělat s hlavními léky? Začněte snižováním dávkování a začněte rozhovor se svými buňkami a uvidíte, co se stane. Jestliže nebudete úspěšní, pak zastavte snižování. Ačkoliv, k vašemu vlastnímu úžasu, můžete být často v průběhu času úspěšní.

 

Můžete být schopni užívat dávkování, na které jste zvyklí a snížit je na nejméně čtvrtinu původního množství. Jde o homeopatický princip a umožňuje vám zachovat účinek léků, ale snížit je na zlomek běžného 3D dávkování. Stále je užíváte vnitřně, ale nyní také kromě chemického působení i signalizují. Signál je odeslán, tělo spolupracuje a vy snižujete možnost vedlejších reakcí

 

Nemůžete dávat věci do krabic ano nebo ne, když dojde na velkolepý systém Ducha. Můžete místo toho použít duchovní logiku a vidět věci, které vám Bůh dává na planetě v rámci objevů a principů. Jděte na operaci, zachraňte si život a postavte se a řekněte, „Děkuji Ti Bože, za to a za to, že jsem se narodil tam, kde jsou takové věci možné.“ Budete vědět, co máte dělat, moji drazí. Nikdy se nestresujte kvůli tomuto rozhodnutí, protože vaše přirozenost vám řekne, co je pro vás vhodné, pokud budete ochotni naslouchat.

 

Není žádná nová doba. Bůh se nemění. Držte se tradic.

Podívejme se na závěrečnou část. Jsou tací, kteří budou říkat, že Bůh byl stejný včera i dnes a navěky. Řekli by vám, že byste nicméně neměli být v hnutí New Age, protože Bůh se nikdy nezmění a energie Boha bude stále stejná. Tudíž, vaše myšlenky ohledně přesunující se energie a měnícího se Boha jsou pošetilé. Potom vás budou varovat a řeknou, „Držte se zpátky od New Age a místo toho následujte tradice a systémy náboženských a duchovních učení, které jsou ustavené a mají historii s miliardami lidí na planetě.

 

Tento celý výše uvedený argument je založen na nedorozumění, moji drazí. Zde je prohlášení, které chci učinit. Bůh byl stejný včera, stejný je i dnes a bude navždy. Je to nádherné, protože Bůh Stvořitel se nikdy nezmění. Co se však mění, je vztah Lidské Bytosti k neměnícímu se Bohu. To co se mění je schopnost Lidské Bytosti dostat se přes starou energii a s novou energií se setkat se Stvořitelem ve svém nitru. Je to Lidská Bytost kdo se mění, ne Bůh.

 

To pravé prostředí kolem vás spolupracuje (Gaia), abyste lépe porozuměli Bohu, který byl stejný včera, je stejný dnes a bude stejný navždy. New Age mluví o tom, že Lidské Bytosti rozpoznávají, že jejich vztah k duchu se mění a stává se v jejich životech reálnějším. To znamená, že Lidé teď mohou začít vidět a cítit vnitřního Stvořitele novým, skutečným způsobem. Nové duchovní nástroje jsou po ruce a uvědomění si sebe sama začíná pomalu narůstat. Lidé se mění! Bůh je stejný.

 

Zbavte se tradice, protože ta bude sloužit pouze k tomu, aby vás udržela ve vězení vašeho vlastního konání, kde lpíte na mytologii a nikdy nespatříte velkolepost své vlastní duše.

 

JEDINÉ měli bychom

Můžete vidět, že je zde jeden atribut, který prostupuje všemi měli bychom. Měli byste vždy dovolit sami sobě duchovní rozlišování ve všech věcech. Nerozškatulkovávejte energie, které jsou okolo vás – je to něco, co chce dělat vaše lineární mysl. Místo toho slučte tyto věci do polévky duchovní logiky, která dává smysl vašemu životu. Nepoužívejte svá pravidla pro jinou Lidskou Bytost, ale místo toho zjistěte, co funguje pro vás a oslavte to, protože se stáváte zdravějšími.

 

Moji milovaní, já jsem bratr/sestra Kryon. Znám vás. Nezáleží na tom, jestli jste mladí nebo nejstarší v této skupině. Všichni z vás jste staré duše, které budou spolu velmi dlouhou dobu. Zapamatujte si to. První měsíc roku 2012. Začátek mnoha nových věcí. A tak to je.

 

KRYON

 

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M.
(www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené
 a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět