1-2012 Kryon

„Kolem Hornova mysu – Kundalini v pohybu“

 

Kryonova plavba kolem Patagonie
Tento živý channelling byl předán při plavbě kolem Patagonie (Jižní Amerika), 28. ledna 2012

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení znovu Kryonem a Leem předělán. Často se totiž stane, že co se naživo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace – toto u vytištěné stránky není. Takže si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás drazí,
Já jsem Kryon z Magnetické služby. Můj partner je někdy natvrdlý! Tento „partner“ je muž sedící na židli a s hlasem, který slyšíte. Osobně děkuji těm kolem něj, kteří si vyžádali tento zvláštní channelling, který byl vždy naplánován, ale ne v jeho mysli. [Kryon se směje]

 

Už jste velmi blízko tomu, co bychom nazvali vrcholem Kundalíní. Musíte se na tyto věci dívat metaforicky i fyzicky. Za přibližně čtyři hodiny budete velmi blízko zemi, která reprezentuje spodek obyvatelné planety. Pro účely channellingu a energií, kterými hovoříme, to budeme nazývat spodkem Země. Promluvme tedy o energiích, které zde jsou.

 

Po více než deset let hovoříme o pohybu Okřídleného Hada [Kryonova Kniha Osm - "Cesta Okřídleného Hada"]. To je metafora pro Kundalíní planety. Podívejte se na metaforu symbolismu toho, co se nyní děje. Použiji terminologii, kterou můj partner nikdy předtím neslyšel a proto mu odpusťte, pokud nebude správně vyslovovat to, co mu předkládám nebo pokud se rozhodne vůbec o tom nemluvit. Použijeme nejlepší možný jazyk, abychom popsali to, co dávné civilizace ztvárňovaly jako Kundalíní v grafické podobě.

 

Zobrazovali tento koncept graficky a přesto je to energie. Kundalíní reprezentuje rovnováhu mužského a ženského principu. I v lidském těle ji starověké národy kreslily jako spolutvoření a projev nové energie. Samozřejmě reprezentuje mužské a ženské energie v rovnováze, spojující se s velkou silou, aby vytvořily dokonalost a rovnováhu. Nyní aplikujme stejný princip na planetu.

 

Jak jsme již říkali dříve, planeta Země je zatížená mužským principem, protože ten reprezentuje většinu populace severní hemisféry. Války na vaší planetě přicházely většinou ze severní polokoule a dokonce i sem (spodek Jižní Ameriky) přijeli dobyvatelé ze severu (Španělska). Můžete říct, že energie severní hemisféry se po generace rozšiřovala na jih a ohromně ji ovlivnila. Část toho, co se na planetě mění, je výměna rolí severu a jihu. Začnete tedy spatřovat energii jižní polokoule, která je laskavá a jemná, jak ovlivňuje sever! Kvůli tomu se Kundalíní po nějakou dobu přesouvá na jih. Za okamžik vám k tomu řeknu několik podrobností.

 

Podívejme se na mytologii. Podívejme se na dávné vědění a poté i metaforu, která je v tom obsažena. Nyní dávej pozor, Lee, protože toto není technická ani fyzická, ale spirituální (esoterická) informace. Kundalíní je v těle stočená na spodní části páteře a rozvine se pouze pokud je mužská a ženská energie v rovnováze. Ovine se kolem tří energií těla tři a půl krát a ovíjí se kolem toho, co je nazýváno lingam (slovo „lingam“ – není jím myšlen falus, ale je použito ve svém hlubším významu. Lingam symbolizuje fyzické tělo boha (v nás) či hluboce spirituální střed ve fyzickém projevu – Pozn.M.K.). Ta tři zavinutí reprezentují snadno rozvinutelné (odmotatelné) části energie, ale závěrečná polovina je nejobtížnější – reprezentuje boží osvícení rovnováhy. Když se Kundalíní rozvine a zůstane tak, pak jste vyrovnanou Lidskou Bytostí, ne-li dokonce osvícenou. To je metafora pro planetu. Toto se začíná dít.

 

Před několika lety jsme navštívili zemi, která reprezentuje část spodku Kundalíní (Chile) a řekli jsme, že proces rozvinování by způsobil i fyzický pohyb planety. Zmínili jsme se i o tom, kde by to přibližně mělo být a opravdu se to stalo tam, kde jsme řekli (zemětřesení v Chile roku 2010). Toto jsou věci, které fyzicky uvidíte – to, jak planeta pohybem odpovídá metafoře energie, o které hovořím.

 

Skrývá se v tom něco, s čím ještě nikdo nepřišel. Je známo, že tři a půl je vždy formule pro rozvinutí Kundalíní. Avšak načasování tohoto rozvinutí nebylo známo, protože souvisí s potenciálem Lidského vědomí. Proto každičký rok odhalí překvapení, jelikož posun Lidského vědomí a energie není znám ani Duchu. Je to z důvodu svobodné vůle Lidstva.

 

Existují faktory Lidského vědomí, které jsou exponenciálně ve hře. Vědomí se nevyvíjí lineárně, ale v nerovnoměrných zvratech obrovského rozsahu. Proto překvapení ohledně toho, kdy se věci mohou odehrát, neodpovídají lineárnímu vzorci očekávání. Přesto existuje celkový časový rámec potenciálu.

 

26.000leté uspořádání rovnodenností vaší planety je velkou událostí a v astronomii je známé jako Galaktické Vyrovnání. Nazývá se tak, protože se vaše Země svými osami vyrovná skrze vaše Slunce s centrem galaxie. Toto zarovnání nastává pouze jednou za 26.000 let.

 

Celý proces skončení jednoho cyklu a začátku dalšího trvá 36 let. Konečné stádium začalo před přibližně osmnácti lety a rok 2012 je středem tohoto procesu či začátkem druhé poloviny posledního cyklu. Uplynulo už 18 let této energetické události, která právě reprezentuje konec jedné záležitosti a začátek druhé.

 

Toto 36leté okno je časovým rámcem pro potenciál rozvinutí celé Kundalíní. Nezdá se vám zajímavé, že se kolem lingamu omotává tři a půl krát? Tři reprezentují dekády v metaforickém kódu. Tři a půl by znamenalo 35 let, což je velmi blízko 36leté astronomické události, ve které se nacházíte. Takže toto proroctví Kundalíní bylo vždy metaforou příslibu Země a toho, co začalo před 18 lety a co je nyní uprostřed (2012). A zde by měla proběhnout ceremonie – uprostřed 36 let, středu rozvinování.

 

Pokud to vše zní zmateně, dovolte mi to zjednodušit. Dokonce i starověké národy, které sledovaly hvězdy, věděli o tomto vyrovnání. Odpovídalo to potenciálům posunu vědomí a také to představovalo okamžik rozhodnutí či fraktál ve vzorci potenciálů, které byly jádrem starověkých astronomických předpovědí po eóny let. Takže toto vše bylo očekáváno a není to překvapení. Nese to ale s sebou silnou změnu a to je to, co jsme viděli před více než 20 lety, kdy jsem přišel a začal se svými poselstvími. Lidstvo mělo tuto příležitost vždy v polovině cyklu tohoto 26.000letého zarovnání. Poslední nastala před 13.000 lety, ale lidstvo nebylo připraveno. Nyní jste.

 

Drahá Lidská Bytosti, sedíš na velmi, velmi speciálním místě [Kryon hovoří ke skupině před sebou]. Jste první Lidská skupina, která kdy oslavila tento pohyb ve spodní části Jižní Ameriky, kde posuny skutečně začínají. A byli ti, kteří si zvolili přijít sem a oslavit příchod toho všeho. Dejme nyní do záznamu, že tato skupina nyní na otevřeném oceánu, ve spodní části Země, je právě tam, kde oslava v roce 2012 začíná. [Tento channelling byl přijat v lednu 2012.]

 

To, co děláte, je důležité. Nechť se dozvědí ti, co toto nyní poslouchají a čtou a které ani neznáte, že právě oslavujete to, co uvede planetu do rovnováhy. Je to začátek 18letého pohybu reprezentujícího skutečný přechod milníku. Kundalíní se postupně rozmotává a střed se pomalu posouvá na tento kontinent. Není to dokončeno a ještě několik let nebude, ale rozvinovací proces započal. Není to lineární proces, protože ani posun Lidského vědomí není, ale existuje potenciál, že se to odehraje v průběhu příštích 18 let.

 

To znamená že se zem posune více sem dolů a pravděpodobně v místech, kde byste to neočekávali a kde dříve pohyb nebyl. Proto oslavte tento moment a vězte toto: „Jste blízko tomu, co bychom nazvali Antarktidou a co není ledovým pólem, ale zemským pólem.“

 

Nezdá se vám zajímavé, že Antarktida bude hrát roli v obnově života na Zemi? Biodiverzita přicházející z těchto částí ovlivní v příštích 18 letech celou planetu. Pomůže obnovit oceán. Probíhá několik významných objevů, které odhalí, že Antarktida je kolébkou nových druhů v potravinovém řetězci Země.

 

Je čas, abyste se s těmito událostmi spojili. Není to náhoda, že obnovovací proces života přichází také odtud. Přemýšlejte o tom. Vy (ti, kteří jsou na lodi) jste první skupinou Lidských Bytostí, které to oslaví – obnovovací proces života v oceánu a posun Kundalíní – a to v místě, kde se to právě děje.

 

V průběhu toho všeho bude znovu obnoven zájem o Antarktidu. Zjistíte některé zajímavé věci o zemi pod ledem. Topografie země pod ledem neodpovídá topografii ledu na ní. Až zmapujete skutečnou zem pod ledem, odhalíte některé úžasné tvary. Objeví se vrcholy hor, které vám přinesou odlišnou představu o tom, čím Antarktida mohla být a jaký je její skutečný účel. Kontinent, který je Lidskými Bytostmi neobyvatelný, může velmi dobře být motorem života Lidských Bytostí. A takto to nyní nechám.

 

Gratuluji těm, kteří uposlechli svou intuici a zúčastnili se tohoto setkání, které bylo vždy naplánováno. [Lee na tento den channelling neplánoval.] Pociťte důležitost toho, co děláte a kde se nacházíte a v následujících letech, až se věci začnou dít, vzpomeňte si na tyto okamžiky, protože budoucnost bude v souladu s dnešním poselstvím.

 

Požehnaná je Lidská Bytost, která bere svůj duchovní život vážně. Není to přídavek k vaší biologii. Naopak – vaše biologie je přídavkem k vašem spirituálnímu středu. Naučte se spojit obojí dohromady a budete žít velmi dlouhý život.

 

A tak to je.
KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová
 (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů
i s aktivními odkazy.

zpět