1-2012 Kryon

„Rekalibrace vědění“ (…a konverzace s Lemuřanem)

Tento živý channeling s Kryonem proběhl v Boulderu (Colorado), v sobotu, 14.ledna 2012

Tento channeling byl revidován (Leem a Kryonem), aby poskytl čtenářům jasnější porozumění. To, co se děje živě, v sobě často má energii nesoucí určitý druh komunikace, který psaný text nemá. Užijte si tedy tuto vylepšenou zprávu předanou v Boulderu, Colorado.

 

Zdravím,vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.
Tady, kde jsem, není žádný 3dimenzionální čas a je pro mne obtížné předávat vám i mému partnerovi zprávy, které jsou synchronní k realitě, ve které žijete. Místo toho vám často předáváme informace o energiích a potenciálech, které zde jsou, ale nejsou ve vašem čase. A o tom je tato mimořádná zpráva.

 

Chceme vám říct jen několik věcí, ale je potřeba, abychom to udělali pomalu a přesně, protože můj partner nemá o těchto záležitostech žádné znalosti. Přijímá intuitivní vize, které mu předávám a zároveň je tlumočí v reálném čase. I ten hlas, který slyšíte, vědomí, které cítíte, a energie kolem něj je jeho schopností propojit se s Duchem v kvantovém stavu. To mu umožňuje v reálném čase (jak tomu říkáte) přinést zprávu, kterou nezná. Ustoupí stranou, tak jako teď, a zvědavě naslouchá, co se stane. Nejde tedy o stav, který nazývám „převzetí/ovládnutí“ (v orig. takeover).

 

Muž na této židli, se kterým mám dohodu, toho moc nenamluví. Před lety, když jsem mu řekl: „Budeme channelovat tímto způsobem“, řekl: „Nechci přenechat sám sebe, dát se cele k dispozici.“ Takže jsem mu místo toho nabídl způsob, který nazývám propojení/splynutí (v orig. meld) a řekl jsem mu: „Když se mnou budeš v těch chvílích propojen, přijde den, kdy bude toto propojení trvalé.“ A on souhlasil. Pak se zeptal: “Je tento způsob neobvyklý?“ Řekl jsem, že ne. Že je to něco, co může dělat každý člověk – ne sedět před lidmi a channelovat tak, jak to vidíte teď, ale mít přímý portál (přístup) ke Stvořiteli ve všech záležitostech. Není to neobvyklé. Ve skutečnosti to je něco, co každý člověk na Zemi intuitivně cítí, co chce – spojení domů.

 

V minulosti dělali lidé tyto věci mnohokrát, a mnohokrát před tím, a mnohokrát před tím (vysvětleno později v channelingu). Když děláte propojení správně, spojíte se nakonec s Tvořivým zdrojem a přestanete být člověkem – tak, jak ho definujete. Ti, kdo osívali tuto planetu, jsou nyní zde a neumírají. Jsou v kvantovém stavu a mohou cestovat, kam chtějí. Pobývají v určitých oblastech, včetně hory Mt.Shasta a Havaje a mnoha dalších portálů na planetě. Mnozí z vás, kteří teď toto čtete, víte, o čem mluvím. A je to příslib, že toto se stane pozemšťanům všude, kde procházejí procesem vedoucím skrz body rozhodnutí a tím začnou další proces – proces, ve kterém změní svou realitu ze 3D na nové paradigma.

 

Moje zašifrovaná komunikace

Snažím se, abych nemluvil zašifrovaně a zároveň vám neodhaluji určité specifické záležitosti, vám zatím neznámé. Duch má pro lidstvo slib: Vzhledem k tomu, že jste v tuto chvíli planetou svobodné vůle, nemůžeme vám napovídat. Všechno, co je odhalováno, musí už zde být v potenciální lidské myšlence. Všechny vynálezy/nápady ohledně toho, co může přijít, už musí klíčit někde v lidské mysli. Pokud tomu tak není, nemluvíme o tom. Respektujeme tak proces testování, který je před vámi a zkušenost, kterou jste přišli získat. Je to vaše smlouva s námi.

 

Možná to slyšíte od příjemce channelingu poprvé – to, že neodhalujeme ty záležitosti, které zde zatím v nějaké formě neexistují. Je to pravda. Obvykle trvá i déle než jednu dekádu než se tvořivá lidská myšlenka (a týká se to vynálezů, potenciálu i filozofie) dostane do místa, kdy se o ní dozví masy lidí. Dnes vám tedy povím o věcech, jejichž potenciál zde již vidíme. Nejde o věštění budoucnosti. Už je to na Zemi. Provedu vás rychle některými záležitostmi.

 

Nová energie 2012

Jste v nové energii, právě to začíná. Je to jiné než minulá Nová energie. Konec roku 2011, přelévající se rychle do roku 2012, přinesl to, co jsme vám již delší dobu předpovídali. Je to Most Mečů. Most Mečů, o kterém jsme už mluvili, je most, který lidstvo používá k přechodu z jedné energie do druhé a je oslavován v celém Vesmíru. Je oslavován těmi, kdo pomáhali tuto planetu osívat, těmi, kdo pomáhali osívat je, těmi před nimi a těmi před nimi. Ti stojí kolem vás, před vámi, v koridoru vašeho života, kříží meče nad naší hlavou a oslavují vítězství. Stejně jako při svatebním obřadu v armádě, kdy spolubojovníci stojí se zkříženými meči a vy tou uličkou procházíte – to je Most Mečů, to je to, co teď děláte.

 

Drazí, může to pro vás opět znít jako šifra, ale ti, kdo tyto meče kříží, prošli tím, čím jste prošli vy. Oni VĚDÍ, co se děje a kam vás to nakonec může zavést. Čekali na to velmi dlouho dobu. Je jich tolik z tolika různých částí Vesmíru a všichni vědí.

 

Pomoc s tím, co se právě děje

Dostává se vám pomoci. Co se děje této planetě, že se začíná zjemňovat? Staré duše jsou Světlonoši a je to tak už dlouhá léta. Jsou to ti, kdo mohou ukázat ostatním částem Země světlo na tmavém místě. Děláte to už roky a je to bitva vedoucí k cíli.

 

Následující metafora je používaná až příliš často, ale stále ji používáme, protože je jednoduchá. Pomyslete na to, že na této planetě jsou tací, kteří kráčeli tisíce let ve tmě. Je to jen tma. Není to zlo nebo cosi mystického. Je to prostě absence světla. Je to temnota, ve které se lidstvo nesjednocuje, protože je to těžké, když se celá lidská rasa pohybuje ve tmě. Je těžké vědět, co máte dělat, když nevidíte, kam jdete. Takže se staráte o sebe. Je to více o přežití než o čemkoli jiném. O zajištění základních potřeb.

 

Při přežívání kolem sebe shromažďujete ostatní, abyste se cítili bezpečně a dobře. Slyšíte je, vidíte je, vytváříte jakési skupiny a, obrazně řečeno, bloumáte ve tmě. Je to metafora pro tuto planetu tak, jak ji znáte. Války propukají, protože jste ve tmě. Nevidíte ostatní, takže se jich bojíte a jste stále připraveni bránit svou realitu. Bylo to tak po téměř celé dějiny. A náhle je tu světlo.

 

Co se stane, je-li na tmavém místě světlo, i když jen trošku? Mnozí náhle vidí, že jdou odsud tam. Představte si, že musíte jít celá staletí potmě z A do B a najednou je na té cestě světlo. Nebojíte se neznámého, když vidíte, co je před vámi! Můžete se svobodně sdružovat/sjednotit, když vidíte, že ostatní jsou úplně stejní jako vy! Můžete svobodně přemýšlet, mít nápady. Máte svobodu vědět.

 

Tato mimořádná zpráva je taková, jak jsem vám řekl. Můžete ji nazvat Rekalibrace vědění na planetě. Velmi pomalu, aniž by vám to bylo známo, probíhá zjemňování, které přesouvá energii planety z mužských energií do více ženských energií. To znamená, že vyrovnává to, co nebylo vyvážené. Sever a jih se z pohledu zemských hemisfér sbližují, takže Severní polokoule už není macho, ale více v rovnováze. Děje se to takto kvůli Africe, aby udělala to, co má udělat (předpověď  následuje).

 

Podívejte se na mapu Afriky. Budete vědět, o čem mluvím. Je potřeba obnovit rovnováhu a to se děje. Afrika se během 75 let stane doslova „Novým světem“. Co se stane, když uzdravíte kontinent a základní potřeby budou dostupné bez nadvlády nemocí či diktátorů? Odpovědí na to je úžasný počátek civilizace, která nezná hranic a jediné, čemu potřebuje odvyknout, je chudoba. Ustupte a bedlivě to sledujte.

 

Co se stane, když se Země začne zjemňovat a je více světla? Dokonce i teroristé se změní. Zvu tě, Lidská Bytosti, abys to sledovala. Zvu tě, abys to všechno bedlivě pozorovala. Možná se stane něco, co jste nečekali. Když se rozpadl Sovětský svaz, kolik z vás vědělo, proč to proběhlo bez občanské války? Bylo to proto, že lidé, kteří tam žili, už nepodporovali staré energie. Ve fyzice vědomí přichází čas, kdy bez skupiny spolupracujících Lidských Bytostí, jež souhlasí s koncepty založenými na staré energii, není možné tuto energii udržet. Co se stane, když většina světa už nikdy nebude chtít válku? Jste svědky toho, jak se toto tvoří. Řekl vám někdo, že pro další světovou válku je už „po termínu“? Ve 3D to tak je. V rámci paradigmatu staré energie to tak je.

 

Podívejte se na některé země. Nemám hodinky [touto větou nám Kryon sděluje, že na jeho straně není žádný časový rámec, jen potenciální možnosti]. Říkám vám jen, že se to bezprostředně blíží [z pohledu Ducha to znamená, že to může nastat asi tak za deset let]. Sledujte pozorně změny v některých zemích. Uvidíte změny, které jsou zřejmé, ale také ty, které tak zřejmé nejsou [jsou skryté či předpokládané]. Mezi ty zřejmé, které už brzy uvidíte, patří Kuba, Korea (Severní), samozřejmě Írán a Venezuela. Pozorujte, co se stane, když si začnou uvědomovat, že už na Zemi nemají žádné spojence! Dokonce i jejich bratři, kteří obvykle jejich nenávist k někomu podporovali, říkají: „No, už asi ne. Už nám to nic nepřináší.“ Pozorujte synchronicity, které se dějí. Staré způsoby odchází s vůdci, kteří již zemřeli nebo zemřou během příštího roku či let. Sledujte, co se děje těm, kteří zaujímají jejich místa a vzpomeňte si na tato setkání, kdy jsem vám tyto potenciální možnosti líčil.

 

Stará energie žije, ale není šťastná

Chci vám říct toto: Když stará energie umírá, kope a vříská. Stará energie se nikdy nevzdává. Stará energie prostě umírá pomalu a těžce. Bude dlouho vzdorovat. Pořád zde budou lidé přesvědčení o tom, že to, co chtějí, dostanou pouze tak, že vytvoří drama, válku a strach. Budou se stále vynořovat na místech, která jste považovali za bezpečná, a budou vás chtít stáhnout s sebou zpátky. Nenávidí to, že se Země zjemňuje a působí na ně, a stále chřestí svými zbraněmi, vytváří hrozby a vyrábí zprávy, kterými na ně upozorňují. Není jich většina, Lidská Bytosti, ale často jsou to ti nejhlasitější. Když se budete procházet dokonale zdraví a bude vám skvěle, vyjma toho, že vás budou bolet nohy, na co budete myslet? Na SVÉ BOLAVÉ NOHY! Takže sledujte vaše média, jak donekonečna melou o vašich „bolavých nohách“ a jak vás to deprimuje. Vím, že tuto metaforu chápete.

 

Počasí…Opět

Můj partner šel v posledních letech „proti proudu“, když vám ode mne předával informace o počasí. Je to globální oteplování? Ne. Zlepšuje se to? Ne. Je to dvougenerační cyklus. Budou pokračovat zemětřesení, tsunami, sopečné erupce a bouře. Jedná se o rekalibraci života v oceánu, a lidstvo tím musí projít jakýmkoli způsobem, kterého je schopno. Jde o známý a očekávaný cyklus, ale protože jste ho v moderní době nezažili, ještě mu  dobře nerozumíte.

 

Chci vám říct, že máte stejné intuitivní vybavení jako zvířata – vybavení, které vám umožňuje být v bezpečí na pravém místě ve správný čas. Ale vy mu ještě nevěříte. Používáte Anděla pro Parkování, ale ne Anděla pro Život. Ta drobná záležitost je pro vás snadná, ale ta velká je pro vás tajemstvím. Je to stále stejný proces: „Drahý Duchu, kde bych měl žít? Drahý Duchu, kam bych měl jít?“ Duch je zde a okamžitě vám odpovídá a ta odpověď k vám přichází intuicí. Ale to první, co uděláte, je, že řeknete: „Kdepak, to mluvím já. Ne, ne, já čekám na hlas z nebe. Lituji.“ Stále nechápete, že takhle mluví Bůh s každým jednotlivcem – skrze hlásek, který drží vaši ruku a je to ten první intuitivní vjem po vaší otázce.

 

Někdy přijde odpověď ještě před vaší otázkou, protože víme, na co se ptáte. Někdy jsme tak nedočkaví, abychom vám mohli odpovědět, jsme tak nadšení, že se vůbec chcete zeptat, že odpověď přichází dokonce dříve, než se zeptáte, mnohem dříve. To je vedení. Říká vám, co máte očekávat. Přichází spolu s oživováním planety a začíná během tohoto roku sílit. Takže – přijmete to nebo zahodíte, protože to je „vaše“ myšlenka ?

 

Přicházející objevy ve fyzice

Pojďme teď mluvit o fyzice, protože dnes můžeme odhalit některé záležitosti, nádherné záležitosti, které se začínají objevovat ve vědě a vědci je začínají vidět a částečně chápat. Ten muž, co sedí na podlaze před vámi, je Yawee. Znám ho velmi dobře.

 

[Muž, o kterém Kryon mluví, je Dr. Todd Ovokaitys, M.D., vědec zkoumající DNA a člen Kryonova týmu. Jak je popsáno v Kryonově knize č.2 z roku 1994, Dr.Ovokaityse Kryon identifikoval jako velkého lemuřanského vědce a strážce pravdy v Chrámu Oživení v Lemurii.]

 

Je zajímavé, co přináší Lidstvu Akášické paměťové banky, že? Vaše Akáša je paměť duše navržená tak, aby informace o vaší Akáše uvolnila ve chvíli, kdy se energie Země změní do bodu vhodného pro začátek procesu odhalování. Nikola Tesla vytvořil ve své laboratoři nehmotné objekty – nazvali byste to anti-gravitací. Věděl, jak se dá elektřina přenášet bezdrátově, ale skrze Zemi (ne atmosférou), a frustrovalo ho, že není schopen lépe to dokázat. Neexistovala vhodná technologie, a energie planety na to ještě nebyla vědomě připravena. Nemohl se dostat přes bariéru nedůvěry ostatních. Mimochodem, je zpět, stejně jako Einstein, a poznáte je podle toho, co mají v úmyslu udělat.

 

Energie vašeho času je nyní vhodná a připravená na některé teorie, které předběhly svou dobu, a které byly tehdy tak přesné, jako jsou dnes. Sledujte, jak se objeví úplně nová věda, chrlící náhle řešení problémů, na nichž jste pracovali po léta – taková řešení, že řeknete: „Jak to, že na to nepřišli už dávno?“

 

Očekávejte studenou fúzi, například. Už jsem vám o tom říkal. Experiment se studenou fúzí byl správný (mluví se o přehlíženém starém pokusu Ponse a Fleshmana). Experimentátoři nemohli svůj objev zopakovat, protože si nebyli vědomi určitých atributů magnetismu, ovlivňujících jejich experiment (ten proběhl v podzemí, obklopen panely s elektrickými přístroji). Mysleli si, že šlo pouze o chemii. Ne. Byl to náhodný fyzikální objev, který zatím zůstává záhadou, a který kombinuje chemii s magnetismem, čímž se zabývá pár lidí. Totéž se stalo Teslovi, když pozoroval, jak z jeho stolu odlétl objekt, ale neznal skutečnou příčinu tohoto jevu. Věděl, že to má co dělat s magnetickou strukturou, ale s nástroji a technologiemi té doby nebyl sto tuto strukturu vyrobit. Dokážete si to představit? Teď asi rozumíte jeho depresi. Pokrok na planetě často probíhá tímto způsobem.

 

Konverzace s Yaweem (jméno pro Dr. Todda)

Todd je tady a v této nové energii jeho lemuřanská Akáša začíná odhalovat to, co ví. Energie se pohybuje vpřed a uvolňuje do jeho vědomí engramy (paměťové stopy podvědomé mysli – pozn. překl.). Nedostane se k němu vše najednou, ani k nikomu z vás. Měl vizi, která spustila jeho výzkumnou práci (mluvím o vizi o DNA před několika lety), ale teď se rozpomíná na jednotlivé kroky, které jsou mu postupně odhalovány.

 

Mé zprávy pro Yaweeho o hlubokých procesech v jeho šišince nepřišly z věčnosti. Už je věděl. Řekněme, že potřeboval trochu pobídnout, aby stihl rok 2012 [smích]. Zafungovalo to a Todd bude hotov včas. Tu informaci už ale znal. Už měl tušení a vnímal celkovou atmosféru toho, protože zná fyzikální cyklus, o němž nikdo nemluví…, a tak o něm dnes budeme mluvit my.

 

Chrám Oživení

Jako Yawee řídil Todd v Lemurii něco, co se nazývá Chrám Oživení. Mnohem, mnohem později se v Atlantidě pokoušeli o jeho obnovení, ale nefungovalo to, protože tam nebyl Yawee. Yawee se vyznačoval jedním atributem, o němž Lemuřané věděli, že je neobvyklý, žil totiž třikrát déle než oni. Takže znal několik tajemství, týkajících se energie – konkrétně DNA. V Chrámu Oživení objevil něco, co je již připraveno k tomu, aby se to objevilo právě teď. Já nemám hodiny [opět narážka na jiné vnímání času]. Jak brzo to bude? Uvidíte.

 

Takže teď oslovuji Yaweeho, abychom pokračovali ve výuce: Dobré ráno, Yawee. [Mimochodem, na denní době zde nezáleží, když si uvědomíte, že toto setkání se teď blíží k páté hodině odpolední. Mnoho lidí si toho ani nevšimne. Je to Kryonův humor.]

 

Todd: Dobrý den, Mistře Magnetismu.

 

Už jsme spolu mluvili. Stejným způsobem jako teď a bylo to v soukromí. Schválně na tebe nezaměřujeme pozornost veřejnosti, protože naše diskuse probíhají v takové lásce, aby se již přítomné záležitosti prosadily v příhodném čase [opět mluvíme o našem 3D čase]. Co si pamatuješ o Chrámu Oživení, který k tobě v určitých aspektech přichází? Pamatuješ si, jaké energie tam byly?

 

Todd: Používali jsme vnitřní magnetické jádro Země, speciálně koncentrované v určitých oblastech a dále zesílené nadmořskou výškou.

 

Pamatujete si, drazí, kteří toto posloucháte a čtete, že Chrám Oživení spočíval na vrcholku hory Lemurie? Lemurie je nejvyšší hora na planetě. Dodnes zůstala nejvyšší horou, ale dnes je zaplavená mořem. Jmenuje se Havaj. Havajské ostrovy jsou pouze vrcholky jedné obří hory. Změříte-li ji odspodu až na vrcholek, je to nejvyšší hora na planetě. Na jejím vrcholku je sníh, dokonce i teď. Dovedete si představit, že je vyšší o 6 600 m? Dovedete si představit, jak vypadala při pozorování z vesmíru? Je to ta, kterou si Plejáďané vybrali ke své první návštěvě. Bylo to pro ně samozřejmé.

 

Yawee, možná si pamatuješ, že ti byla stále zima. Neustále. Nemohl jsi totiž mít v chrámu topení, protože by tam nefungovalo! Když jsi dnes viděl film o tom, co se dnes děje ve vědě (video o makro-entanglementu (propletenci), které před tím promítal Lee), viděl jsi něco zajímavého, něco, co si možná pamatuješ?

 

Mluvíme o teplotě. Mluvíme o takové zimě, která dokonce vytváří menší odpor pro tok energie. Je to vlastně katalyzátor pro zvyšování magnetismu – 10-ti násobné, 100-násobné a dokonce i 1000-násobné – v závislosti na teplotě. Je to jeden z atributů, který ti umožňoval dělat to, co jsi v chrámu dělal, bez technického zařízení.

 

Chci se tě zeptat na tohle. Kolik si toho pamatuješ o fyzikálním přístroji, který pro to byl nezbytně třeba? Ptám se tě na tyto věci jen proto, abych zjistil, kam až tě dovedla tvoje Akáša. Mluvili jsme o tom, že zde byl tzv. cílový příjemce.

 

Todd: V tuto chvíli je klíčovým atributem magnetický hnací mechanismus se speciální geometrií nad i pod tzv. cílovým příjemcem. Takže zde byly oba póly magnetismu – byl zde bod nulové zóny, který vytváří entanglement (do češtiny se většinou nepřekládá a znamená provázanost/určitý druh propojení dvou prvků – pozn. překl.) a důležitou roli hráli rotace a spin v protisměru.

 

Velmi dobře. Úžasné. A teď důležitá otázka. Takže tento Příjemce je provázán/entanglován, že? S čím je kvantově provázán/entanglován? Pamatuješ si to? Zeptám se tě na toto. Kolik lidí je v té místnosti?

 

Todd: Asi 10.

 

Opravdu. A je zde někdo speciální ?

 

Todd: Poskytovatel předlohy / „Lidská předloha“ (v orig. template Human).

 

Správně! Ano, opravdu. Pamatuješ si nějaký další atribut tohoto Poskytovatele předlohy, mohl sis něčeho všimnout, když jsi ho viděl? Ještě tam nejsi. A to je to, co dnes „popostrčíme“ do tvé paměti, pokud je to tak pro tebe v pořádku.

 

Todd: Jistě.

 

Vrátím se k tobě, Yawee, ale pro tuto chvíli musím tento proces objasnit pro vás všechny, abyste porozuměli tomu, co se děje. V tom procesu dochází k odhalování. Zavedu vás teď do základní struktury atomu. Už jsem to dělal před tím, ale nikdy jsem vás nezavedl do tohoto stádia. Chci, abyste se se mnou podívali na elektron tak, jako byste tam byli a byli také tak malí. Teď postupuj pomalu, můj partnere, protože nejsi v tomhle vyškolený a je třeba, abys tuto zprávu předal tak, jak je prezentována a nezlepšoval ji [Kryon mluví k Leeovi].

 

Fyzikové říkají, že elektrony spinují. Nespinují a nemohou. Na elektronu není žádný povrch, protože elektrony jsou energie. Nespinují, ale mají elektronický potenciál. Každá jednotlivá částice na této planetě – všechno, co můžete vidět, všechny věci v tomto Vesmíru – jsou vytvořeny s polaritou. Tohle je nová informace. Všechny věci jsou stvořeny s polaritou a jsou navrženy tak, aby samy sebe vyvažovaly/udržovaly rovnováhu. Díky polaritě toho, čemu říkáte plus a mínus, se pohybují a snaží se získat rovnováhu v rámci pole – všechny věci, jak fyzické, tak i jiné.

 

Všechny polarity však mají sklony k vychylování způsobené tím, čemu budu říkat tlak mezi stejnými částicemi. Elektrony, které nesou (nebo spinují s polaritou) to, čemu říkáte určitý druh náboje – budeme ho nazývat pozitivním – jsou přitahovány k těm, které jsou negativní, aby se navzájem vynulovaly. Vyhledávají jeden druhého, aby vytvořily nulovou rovnováhu. Hledají svůj rovnovážný stav a pokud ho nemají, nejsou šťastné. Používám tento výraz jen proto, abych zdůraznil stav fyzikální částice, která nenašla svou rovnováhu. Myslím, že to ocení i ti, kteří se vědou nezabývají.

 

Ale i u atomů neexistují vždy jen spárované elektrony, protože neexistuje žádné atomické pravidlo o tom, že elektronů bude vytvořen vždy sudý počet. Takže se často vyskytne to, čemu říkám jeden navíc, a když se toto stane, pak celý atom bude nabitý pozitivně nebo negativně, v závislosti na tom jednom navíc. Pak tento atom začne hledat jiný atom, který má jeden navíc s opačným nábojem. Toto se nazývá magnetismus. Právě jsem vysvětlil magnetismus. Část z toho už věda ví. Ještě si však neuvědomili, že všechny věci mají dualitu. Už tomu jsou na stopě a existují teorie, které to dostatečně brzy ukážou. Dnes jsem vám to sdělil, protože to vždy existovalo v něčí mysli.

 

Půjdeme-li od nejmenšího po to vůbec největší, tak dokonce i galaxie mají dualitu. To, čemu říkáte černá díra, ve středu vaší galaxie, je kvantový motor (v orig. quantum push/pull engine) a já vám za minutku řeknu, proč tomu tak je.

 

Je zde jedna velká otázka, na kterou odpovím teď hned. Proč má všechno polaritu? Proč je to stvořeno takto, dokonce až po úroveň elektronů? Ta nejmenší věcička – dokonce i to, co nazýváte Higgs Bosonova božská částice a kvarky – všechno má polaritu. Nenajdete kousek přírody, který by neměl polaritu. Proč? Řeknu vám proč: Fyzikové se budou smát. Ne posměšně, ale souhlasně. Kdyby tomu tak nebylo, Vesmír by byl jednotvárné, nudné místo k životu. Když vytvoříte dualitu pro každou jednotlivou částici, stvoříte aktivní Vesmír, který sám sebe vyrovnává a nikdy není v klidu. Pokud by tomu tak nebylo, byl by statický, neměnný a ne-tvůrčí. Takže – bez polarity by nebyl život. Život je vytvářen existencí duality, polaritou v atomových částicích. Život je něco, co je pro existenci Vesmíru nezbytné. Neexistuje žádný důvod pro fyziku bez života – a vy jste si mysleli, že je to obráceně, že? Že život vznikl náhodou na jedné planetě. Ó, to je z vaší strany velmi 3-dimenzionální pohled! Život je PROJEKT/KONCEPT.

 

Pokračujme v této diskusi, neboť je plodná. Yawee, právě jsi popsal proces vytvoření makro-entanglementu v Chrámu. Popsal jsi magnetické a nulové body. Velmi dobře! Chápeš například to, že magnetické a nulové body ve středu galaxie jsou vyvážené?

 

Todd: Ovšem.

 

To tedy znamená, že galaxie je v provázaném/entanglovaném stavu sama se sebou. A to vysvětluje, proč se všechna souhvězdí a sluneční soustavy nechovají podle Newtonovského momentu. Místo toho se pohybují všechny společně jako jeden kolem středu, protože jsou provázané/entanglované. Právě jsem vysvětlil proč a věda tomu brzy porozumí. Dosud to byla záhada, ale teď už to víte.

 

Takže to máme makro-entanglement. Ta největší věc, kterou si dovedete představit, galaxie, je provázaná/entanglovaná sama se sebou. Je možné, že jsou další entanglementové záležitosti, které nevidíte, nepoznáváte nebo o nich nevíte v každodenním životě? Odpověď zní ANO. Takže pokračujme.

 

Drahá Lidská Bytosti, to, co se vám chystám teď předat, je krásné, má to co dělat s DNA a Yawee to znal. Věděl, jak učinit něco kouzelného.

 

Blueprint (detailní plán) DNA je dokonalý. Dobrý doktor vám to ve své současné inkarnaci potvrdí (myšlen Dr.Todd). Už jsem vám to říkal. Vevnitř ve vás je dokonalý, i když zde sedíte s DNA, která nefunguje zcela správně. Vypadá to jako rozpor, protože blueprint je dokonalý a navržený pro dlouhý život, ale dělá některé věci, které jdou intuitivně proti.

 

DNA je navržena jako informační zdroj na příjímání energie toho, co je kolem ní, vytvářené vědomím lidstva. A mění se v reakci na energii, ve které je. Jinými slovy, pokud má planeta nízkou energii, DNA ji má také. Je to kvantový motor, a pokud je kvantová energie vytvořená vědomím Lidstva nízká, tak podává slabý výkon.

 

Chci pro vás definovat život – ne biologický, ale duchovní život. Takže vy všichni intelektuálové, vydržte, protože mnohým z vás se to nebude líbit. Duchovní život, měřeno pohledem Ducha, je, když má Člověk svobodnou volbu. A kdy to je? Začne to s prvním nádechem. Ne v děloze. Budou tací, kteří řeknou: „Tak to není, tak to není, duše v ženském těle je živá!“ Počkejte. Mluvím o tom z duchovního pohledu. Z pohledu Ducha to nastane, když přijdete z druhé strany závoje a poprvé se nadechnete.

 

Dítě v matce nemá svobodnou volbu. Toto dítě je svázáno s volbou matky, dokud se nenarodí. Vážně, je to duše, která se připravuje na svobodnou volbu, a je zde mnoho duchovních atributů ohledně toho, jak ta duše reaguje, o kterých jsme už dříve mluvili. Teď ale mluvím o životě s polaritou [dualitou], svobodné volbě.

 

Pojďme se chvíli věnovat tomu „dítěti uvnitř“, chci totiž, abyste věděli o jednom procesu. Budu mluvit o 240 dnech těhotenství. V tu dobu má dítě dokonalou DNA. Ještě se poprvé nenadechlo. DNA ještě nezměřila energii planety, protože je uvnitř. Uvědomili jste si to? Uvnitř dělohy je dokonalé dítě. DNA dítěte má všechny atributy Akáši a také rodiče, ale je jiná způsobem, o kterém jste neslyšeli. DNA je 100%, tak, jak byla navržena. Všechny kvantové instrukce v DNA hovoří k biologii dítěte a připravují je na první nádech. Nyní ti, Todde-Yawee, odhalím to, co už víš.

 

Objasnění Chrámu Oživení

Chrám Oživení má dvě kvantově provázané/entanglované Lidské bytosti. Jedna je příjemcem, druhá „předlohou“. Prodloužení života, dle znalostí Yaweeho o DNA, spočívalo v provázání/entanglování příjemce a předlohy a přenesení určitých atributů z jednoho na druhého.

 

To může fungovat jedině za předpokladu, že DNA má kvantový atribut, což má. Ve všem našem učení v minulých více než 10 letech jsme říkali, že 90% DNA, která nejsou zakódována a jsou považována za „odpad“, jsou souborem kvantových instrukcí. Takže molekula DNA musí mít nějaké kvantové atributy, které budou teprve objeveny, ale jsou velmi skutečné a týkají se instrukcí k chemickým pochodům více než tří miliard částí molekuly DNA. To platí zvláště pro chemii produkce genů u těch částí DNA, které jsou kódované proteiny. Zjednodušeně řečeno je DNA aktivně dynamická a může změnit realitu všeho, co považujete za „normální“.

 

Yawee, velmi dobře jsi vysvětlil atributy cílového Příjemce, vytvářejícího provázaný/entanglovaný stav s Poskytovatelem předlohy. Nyní prozradíme, že předlohou byla žena, která je těhotná. Máme tak….

 

Todd Kryona přeruší: … zdroj dokonalé DNA předlohy!

 

Ano, správně! Takže tajemství Chrámu Oživení je dvojí: 1) Na Zemi je dokonalá DNA v nenarozeném dítěti a některé atributy této dokonalosti je možné přenést před tím, než se přizpůsobí energii planety. 2) Je možné prodloužení života a léčení pomocí kvantové komunikace s molekulou DNA. Vidíte ty důsledky? Jedině moudré, božské ženství, mající v sobě dítě, může být na chrámovém stole. Začínáte chápat krásu, důsledky a pokračování toho všeho?

 

V klasické vědě se stane několik věcí. Za prvé najdete několik embryonálních tajemství DNA. Začněte pozorovat vědce, jak objevují embryonální buňky a jejich kouzlo. Už víte, že v placentě existují neobvyklé kmenové buňky. Víte také, že předprogramované dospělé kmenové buňky jsou stále v těle. Ale co DNA nenarozeného dítěte? (Intelektuálové, čtěte prosím dále, protože když teď přestanete, vyvolá to ve vás neklid.) Za druhé, tvoje dnešní práce, Yawee, bude představovat „dokonalou předlohu“, aniž bys použil to, co jsi dělal v Lemurii. Proto jsi Člověk, který toto udělá. Je to pokračování toho, proč jsi sem přišel a je to dokonalé pro rok 2012 a dál.

 

Tyto embryonální buňky nenarozeného dítěte jsou nedotknutelné společností, a mohly by stejně tak dobře být na Marsu, protože žádná věda se nechystá využít tyto buňky 3D způsobem, což je jediný způsob, který teď znáte. Pokud se o to pokusí, stejně to nebude fungovat. Dozvídáte se, že existují kvantové procesy, které nejen že nejsou invazivní, ale ve skutečnosti pomáhají a mohou přenášet atributy z jedné biologické buňky do jiné a z jednoho Člověka na jiného. Myslete „bezdrátově“ [opět Kryonův humor]. To, na co byste dříve potřebovali přes 1000 mil dlouhé dráty, teď funguje přes satelity. Tato analogie vám ukazuje, jak se posouváte ke zcela novému porozumění přenosu energie. Pojďme chvíli hovořit o té matce v chrámu.

 

Žena tam na chrámovém stole, která je „předlohou“, vyhrála „Lemuřanskou loterii“ [Kryon žertuje], protože ví, že její dítě provázané/entanglované s jiným Člověkem, jakkoli starým či nemocným, vytváří rozšíření toho, kým to dítě bude. Je to složité, ale proces pomáhání někomu jinému bude vepsán do Akáši dítěte a to dítě se narodí s atributem léčitele. Je to všechno jaksi složité a kontroverzní a přehnaně intelektuální, neboť vaše 3D mozky se budou předhánět v tom, proč to nemůže fungovat. Všechno, co vám mohu říci je, že kvantový systém není lineární a vaše logika selže, pokud se pokusíte tyto věci analyzovat. Dovedete si představit čas v kruhu? Dokážete vidět někoho na dvou místech zároveň nebo dokonce to, že se mění vaše molekulární struktura a stává se součástí jiného objektu? Pokud toto neumíte, nedokážete to rozumně okomentovat. Všechny tyto věci jsou totiž součástí kvantových možností DNA. Pokud mi nevěříte, zeptejte se Plejáďana [Kryonův zašifrovaný humor].

 

Yawee, rozumíš tomu, co jsi tehdy dělal? Potřebuješ nějaké další odpovědi?

 

Todd: No, vlastně, potřebuji? Ano!

[Smích]

 

Yawee, o čem sníš? Co je to, o čem sníš a neznáš to a chceš to?

 

Todd: Sním o rekalibraci DNA a souvisejícím uspořádání, které nám umožní volně se pohybovat z jednoho místa do druhého – zřejmě tak, jak to dělají Plejáďané v kvantovém stavu.

 

Je jasné, že se ptáš na tohle, protože vidíš mnohem větší obrázek založený na tom, co viděla a co si pamatuje tvá Akáša. Víš také, že je to možné.

Mezitím se všichni zde ptají na tu samou věc, o které teď slyšeli: “Kde bychom mohli právě teď najít těhotnou ženu a provést to?“

[Smích]

 

Jde to ještě mnohem dále a Plejáďané to věděli. Yawee, byly ti předány všechny tyto informace, pocházející původně od nich. Bylo to určené pro tehdejší dobu, ne pro tuto. Plejáďané nepotřebují těhotnou ženu, aby mohli dělat to, co dělají teď. Oni také mají DNA, ale v plně rozvinutém kvantovém stavu – stavu, který je potenciální možností pro lidskou rasu.

 

Rád bych ti připomněl, že ti můj partner v minulosti předával zprávy o povaze fyziky. A teď se vracíme přímo k  diskusi o polaritě, která byla na začátku tohoto channelingu. A touto „povahou“, Yawee, je prosycen přirozený vynález, který jsi objevil. Fyzika je aktivní a hledá rovnováhu. To znamená, že každé pole, které jsi vytvořil svým procesem, má atributy – jsi připraven? – dokonalé DNA. Už vykazuje atributy blueprintu nenarozeného. Nepotřebuješ těhotnou ženu. Tyto atributy mohou být předány Člověku a přijaty tímto Člověkem v jakékoli kompozici, kterou je jeho buněčná struktura schopná absorbovat.

 

Ve své práci jsi udělal to, že jsi vytvořil kvantové pole s těmito atributy Plejáďanů a buňky naslouchají, když jsou jim vystaveny. Není to ještě vyladěné, ale nakonec přijdeš na to, jak to udělat. Až se ti to podaří, budeš mít regenerační motor budoucnosti, bez „Poskytovatele předlohy“, ale s jeho atributy.

 

Tento a další procesy najde také věda. Nebudeš jediný. Není vhodné, abys měl tajemství života výlučně ty, takže zde budou i jiní. Embryonální zkoumání zvířat začnou odhalovat to, co umožní schopnost dorůstání končetin u lidí a spoustu dalších věcí, o kterých jsme se během 23 let bavili. A to si žádá ještě důležitější otázku: „Jaká je skutečná role zvířat na planetě? Reinkarnují se?“ To je téma na někdy jindy.

 

Sleduj, jak se tyto věci budou brzo dít, včetně využití dospělých kmenových buněk ještě úžasnějším způsobem. Tady to je, leží to všechno před tebou. Čekalo to na rok 2012.

 

Yawee, jeden z tvých atributů je, že jsi žil s Plejáďany. Jsi s nimi stále v provázaném /entanglovaném stavu, který není ve 3D. Chtějí opět slyšet tu hudbu, tak jako před 26 000 lety. Jsou připraveni. A jakmile bude tento signál vyslán, sdělí toto „lidstvo dorazilo a chystá se zůstat“ [řeč je o Toddově projektu Lemuřanského Chóru pro slunovrat 2012].

 

A to je zpráva pro dnešek. Někdo řekne: „Příliš mnoho vědy, Kryone!“ Jiní řeknou: “Opravdu, krása Stvořitelova systému je blízko“. Drazí, nenechte se odradit vědeckými detaily. Nemusíte to vědět a rozumět tomu, ale žádáme vás, abyste to oslavovali. Protože Bůh stvořitel je hlavní fyzik Vesmíru a všechny tyto nástroje použil k tomu, aby vytvořil systém života a rovnováhu lásky. Toto vše vylepší Lidský život a Lidské porozumění.

 

Znovu vám říkám, že vzdálenost mezi jádrem a elektronem v každém jednotlivém atomu je naplněná Boží láskou. Toto je polévka Stvořitele, postavená pro život a připravena vzít vás za ruku, pokud chcete. Je to rekalibrace vědění na planetě a první krok ke kvantovému paradigmatu. Připravte se na to.

 

Nemám žádné hodiny. Nemohu vám říci kdy. Mohu vám pouze říci, že je to blízko a že tomu tak nebylo, když jsme před lety začínali. Posunuli jsme společně značku a nyní začíná práce.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny
přeložila Ivana M. (www.transformace.info). 
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené
podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka
včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět