1-2013 Kryon

“Nástroje staré duše pro rok 2013”

 

Tento živý channeling byl předán 13. ledna 2013, v Boulder, Colorado

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lepší pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Takže si užijte tento obohacený vzkaz, který byl přijat v Boulderu v Coloradu.

 

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

Už jsme to udělali tolikrát, a přece jsou stále tací, kteří se ptají: „Je ten člověk stále ve svém těle?“ (Mluví o Leeovi). Samozřejmě, že je, ale jeho vědomí je rozpolcené. Teď někteří řeknou: „Já jsem to věděl! To ho dělá zralého pro psychiatra.“ (smích). Ale nejedná se o ten druh rozpolcení. Každý z vás má schopnost dělat to, co vidíte tady, ale nemusí to být v této podobě. Je zde nová energie, která se začíná formovat na planetě, a my o ní začínáme postupně diskutovat. Jestliže jste se k nám připojili na této stránce, bude dobré si shrnout poslední channeling (Phoenix). Nacházejí se tam informace, které se vztahují k tomuto poselství.

 

Před týdnem jsme vám sdělili informaci týkající se toho, co máte očekávat v této nové éře. Před pár týdny jsme vám řekli o některých vynálezech, na které se můžete těšit. Ale v procesu Lidského vývoje je nevyhnutelné, že někteří z vás budou channelovat. Tento druh channelingu nemusí proběhnout veřejně nebo před jinými Lidskými Bytostmi. Můžete jej udělat jen tak pro sebe. Může se jednat o něco, co někteří již dříve nazvali „automatické psaní“, ale je to trochu jiné. Mimochodem, není na něm nic automatického. Není to nic, co se jenom tak stane. Jste to vy, kteří jste ustoupili stranou a v soukromí své vlastní existence jste nalezli posvátnou část sebe sama a dokázali jste channelovat to, co je uvnitř vás. Někteří z vás nenaleznou žádnou entitu, která by měla nějaké jméno, ale spíše začnete channeling kus po kuse vaší vlastní božskosti. Budete tomu říkat channeling, ale je to vlastně cesta k Vyššímu já. To vás dostane do kontaktu s jádrem duše, což jste také vy. Ale bude to vypadat jako channeling a také bude.

 

Další krok Lidského vývoje nebude směřovat ven, ale dovnitř, protože vývoj Lidského druhu bude záviset na schopnosti mozku kolektivně pracovat s celou DNA v těle. Ve vašich vlastních tělech existuje více než sto bilionů částí DNA, které jsou všechny identické a unikátní s vaším otiskem. Všechny jsou spojeny nebo propleteny jako jeden celek. Všechny představují dohromady jedno běžné pole, jako duše, kterou jste (vaše Merkaba).

 

Přehled

Skoncovali jste se starou energií a všechno se rekalibruje. Minulý týden jsme vám řekli, co máte teď očekávat. Ale probíhá uvolnění a začínáte je cítit. Toto uvolnění bude mít nějaké odchylky a vy to začnete brzy pozorovat. Říkali jsme vám, že mezi těmito odchylkami uvolnění jsou temné energie země, které si uvědomují, že v této bitvě prohrávají. Je to poslední lapání po dechu, pokud to tak chcete nazvat, některých procesů spojených se starou energií, které zvednou hlavy a budou předstírat, že mají vůdčí úlohu, ale nebude tomu tak. Budete sledovat, jak jsou odmítány, pravděpodobně poprvé v Lidské historii.

 

Nástroje staré duše – 2013
Dnes vám předáme možnosti a řekneme vám o některých věcech, které vidíme na obzoru. Navíc poukážeme na některé možnosti, které nejsou nezbytně ty nejsilnější, ale které přesto existují. To je nové, protože vám to ukazuje, co se „peče“ v pozadí, a co může, ale nemusí ovlivnit v této chvíli lidstvo. Díky tomu můžete pozorovat svobodnou vůli v akci.

 

Rád bych začal opakováním a pokračováním channelingu z minulého týdne. Dnes bychom vám rádi předali pěti bodové pojednání o Nástrojích Staré Duše pro rok 2013. Abychom tak řekli, předáme vám pět bodů, na které se můžete podívat. Budou to věci, které budou někteří z vás potřebovat a někteří ne. Také víme, že máme více posluchačů a čtenářů než je těch, kteří jsou zde v místnosti před námi. Proto musíme neustále opakovat: Jestliže se na toto vyladíte, nezáleží, co říkají vaše hodiny nebo kalendář, my víme, kdo jste. Známe možnosti vaší vyvinuté duše naslouchající tomuto poselství i to, že tato možnost je přímo před námi. Jsme v kontaktu s vaším Vyšším Já a známe váš plán. Jsme v kontaktu s tím, o čem byste si mysleli, že je to předem připravený přístup, že můžete nebo nemůžete něco udělat. My to víme také. Takže jestliže posloucháte toto poselství, nebo jej čtete, jste přesně tam, kam patříte.

 

Čistění cesty

Je mnoho věcí naplánovaných aby se staly, které byly vždy naplánovány stát se, jakmile byl překročen ukazatel (2012). Energie roku 2012 obsahovala velký díl strachu a ten teď zmizel. Probíhá čistění, dalo by se říci, hracího pole energií. Když se podíváte na ty věci, z nichž některé mohou být pro vás esoterické, určité atributy posunu jsou oceňovány. Právě teď proběhne precese bodů rovnodennosti a středního bodu. Takže jste právě teď uprostřed přechodu, a proto předkládáme pět bodů, které potřebujete do vaší sady nástrojů při vašem přechodu k této nové energii.

 

Tolerance

Číslo jedna je tolerance. Teď budu mluvit ke starým duším, a když mluvím o toleranci, mluvím konkrétně ke starým duším. Stará duše, byla jsi velmi tolerantní po velmi dlouhou dobu. Měla jsi trpělivost se starou energií a musela jsi koexistovat s mnoha věcmi, se kterými jsi neměla nic společného. Teď tě chci požádat, abys byla tolerantní jedna k druhé, protože některým z vás se nebude líbit to, co přijde dále. Někteří z vás se rozloučí s tradicí a tím popudí ostatní.

 

Nejlépe si to vysvětlíme na příkladu: Řekněme například, že jste třicet let léčitelem a máte způsob, který funguje. Máte energie, se kterými pracujete a víte, co děláte. Najednou všechny atributy energie, která je kolem vás, se začínají samy přepisovat. Některé věci, které jsou základní podstatou toho, co děláte a co jste se učili, se začínají měnit.

 

Ale s tím nebudete souhlasit, protože určité věci vám fungovaly celé roky! Nebudete chtít věřit, že existují změny k něčemu tak správnému a pohodlnému. Předsudky, které budete mít, jako stará duše v  budoucnu budou zřejmé. Řeknete: „Ne, to nemůže být správné. Vždycky jste museli dělat to či ono. Dělal jsem to tak celé roky a Duch mě vždy odměnil způsobem, jakým tyto věci fungují.“

 

Tak jak to víte? Co je to, co vám ukáže, že dochází k posunům? První věcí je být tolerantní ve všech věcech, kterým jste kdysi určitým způsobem věřili, protože jsou to věci, které se změní jako první. Jako další krok následuje změna v nové, intuitivní síly.

 

Intuitivní signály, které dostáváte ve své duchovní práci, které vám říkají, co dělat v procesu a se kterými jste pracovali po mnoho let, zůstávají signálem, na který byste se měli spoléhat. Dokonce i channeler může stát před novými paradigmaty, se kterými musí pracovat. Protože s novou energií vztah mezi Lidským hmotným tělem a tím, co nazýváte inteligentním tělem a tělem Vyššího Já, se začne posouvat (rekalibrace způsobu, jakým komunikují mezi sebou). Ale mnozí nebudou ničemu novému naslouchat. Budou se stále vracet k tomu, co jim fungovalo dříve a nejsou „vyladěni“ na nic, co by mohlo být odlišné.

 

Stezky, které byste mohli nazvat neuronovými, se začnou budovat jako kvantové mezi fyzickým já a inteligentním já. To znamená, že někteří z vás začínáte získávat koncept schopnosti hovořit s vaší vlastní buněčnou strukturou a dostáváte dobrou zpětnou vazbu. Například mohou být tací, kteří se věnují kineziologii a řeknou: „Ne, ne. Musíte to dělat určitým způsobem. Dělali jsme to tak po celá desetiletí. Tak se to má dělat.“ Nějaký mladší Pracovník Světla může říkat: „Dobrá, já to umím udělat jinak a bez toho, jak jste to dělali vy dříve.“ A tak někteří z vás budou muset být tolerantnější a s otevřenou myslí čelit novým procesům nebo těm, kteří přepisují staré procesy, které jste přečkali. Jestliže to neučiníte, zpomalí se evoluce planety Země, dokonce může nastat rozdělení ve starých duších a v tom, čemu věří… na „starou a novou“ metafyziku. A to nechcete. Pokud si to ale zvolíte, řeknu vám, že Nová energie tu je navždy. Už nesklouznete zpátky. Nemůžete. Už jsem to řekl dříve, můj partner to také zmínil – nemůžete neznat věci, které přicházejí. Když se zhluboka nadechnete v nové energii, pak už se nemůžete vrátit k tomu starému.

 

Tak pro ty, kteří jsou součástí procesů, procedur, učení a systémů, které jste používali po celé roky, vás prosíme o toleranci. Předtím než začnete soudit nebo kritizovat to, čemu jste věřili, že je to vaše pravda, podívejte se na krásu vyvíjející se Země. Podívejte se na tu nádheru staré duše, která teď může začít vyžadovat to, o čem jsme vždy říkali, že to dokážete. Celých 23 let vám můj partner říká, co by mohlo být. Teď stojíte tady ve středu dění.

 

Někteří budou říkat: „Bůh se nepohybuje tak rychle. Takhle to nefunguje.“ A pro ně mám vzkaz: „Nebylo to tak rychle. Trvalo to tisíce let!“ Takhle Bůh pracuje. Zeptejte se domorodců, jejichž předkové říkali, že to přijde. To není nové. Je tu ale Posun a je dramatický. Někteří z vás uvidí, co mám na mysli. Někteří z vás kvůli tomu ztratí přátele – staré duše, které prostě nebudou chtít jít tudy. To bylo číslo jedna.

 

Trpělivost

Znovu zopakujeme, co jsme řekli už minulý týden: Trpělivost. Atributy, o kterých mluvíme, si dají chvíli načas. Minulý týden jsme vám předali příběh amatérského farmáře, který zasévá semena své úrody a příští ráno běží ven, aby se podíval, jak rostou a to jen proto, aby zjistil, že růst je příliš pomalý na to, aby byl vidět. A tak se to projevuje – příliš pomalu. Budete sledovat vaše zprávy, vaši vládu, Zemi, a někteří z vás řeknou: „Dobrá, ale já opravdu nevidím žádný velký rozdíl.“ Je to právě tak jako s těmi semeny, a vy to opravdu nemůžete vidět. Místo toho existuje pomalá, metodická, konzistentní změna ve vědomí. Některé z těch změn nelze získat před tím, než zemřou starší energie. Jiné nebude možné realizovat, dokud je budou stále řídit lidé odpovědní za staré energie. Některé z nich se samy neodhalí do té doby, než mladí převezmou pozici vůdce a právě teď někteří z nich říkají: „Trvá to příliš dlouho, Kryone.“

 

To, co potřebujeme, moji drazí, abyste udělali se svými nástroji, je pochopit, že vaše bytí zde jako stará duše je potravou a světlem pro sazenice, aby mohly růst. Nemůžete jen kontrolovat a říkat, „Čekal jsem na to dost dlouho a nechci si procházet dalšími 18 lety.“ Představte si to takto, moji drazí: Máte teď kropicí konev na zalévání semen a přece před rokem 2012 zde nebyla žádná semena! Staré energie mizí a vy nejen, že teď máte semena, máte i kropicí konev! Tak každé ráno vstaňte a zalévejte, jen pěkně zalévejte.

 

Poslouchejte: Ti, kteří přijdou po vás, spatří celou úrodu. To je další věc mezi vašimi nástroji – trpělivost, pochopení a tolerance ke věcem, kterým nerozumíte. V novém paradigmatu se objeví věci, které jste nečekali a vy se na ně můžete podívat a říci: „V žádném případě,“ nepochopení bylo tím, co se dělo po celou dobu.

 

Nastavení přístupu

Dovolte mi promluvit o číslu tři, o vyladění přístupu. Někteří z vás si začínáte spojovat některé věci, které Kryon říkal v minulosti. Před lety jsem channeloval informace, které teď dozrály a vy jim můžete začít rozumět, ale potom se tak nestalo. Předali jsme vám tento slovní obrat: „Když každý může mluvit s každým, nemůžou existovat tajemství.“ Ve vaší současné pozemské společnosti se to teď stalo něčím, čemu se říká sociální propojování (networking). Dokonce ještě před vznikem tohoto pojmu jsem vám o něm říkal. Přijde čas, kdy všichni na planetě budou moci mluvit se všemi, okamžitě. Uvědomujete si, jak by to pomohlo odstranit stará komunikační paradigmata? Uvědomujete si, jak by se mohly oslabit nekorektní informace? Uvědomujete si, jak by se dali zlikvidovat drama a nepravda? Když každý může mluvit s každým – to je to, co se děje!

 

Takže, technologie vám dala začátek něčeho, na co se někteří z vás, zvláště ti starší, dívají a nechtějí s tím nic dělat. Říkáte: „To je móda mladých.“ Chci, abyste na to vyladili vaše stanovisko. Dovolte mladým lidem, aby vám ukázali, co dokážou a s kolika přáteli najednou dokážou hovořit. Dovolte jim, aby vám ukázali, co se stane, když chtějí něco sdělit, udělají to na určitém místě a rázem to vědí stovky lidí. Je to nové paradigma způsobu, jakým Lidské Bytosti začínají komunikovat.

 

Chci vám říci, kam to nakonec povede, protože sociální propojování nemá hranice. Co se stane, když mladý Izraelec mluví s mladým Íráncem nebo Palestincem o něčem, co viděli na svých zařízeních připojených do sítě? Myšlenky putují přes hranice způsobem, jakým nikdy dříve nemohly.  Co se stane se setkáváním přátel v technickém paradigmatu, kde stovky lidí spolu mluví současně, možná v zemi, kde před tím nikdy nebyli? A výsledek? Bude to pokračovat utvářením porozumění těch, kteří o tom jen slyšeli, nebo jim to někdo vyprávěl. Teď je mohou vidět a slyšet, a budou vědět, že všichni chtějí to stejné! Toto je nové paradigma komunikace, ale více než to, stává se to cestou budoucnosti, kde každý může znát všechno přesně a téměř okamžitě. Bude to jeden z katalyzátorů míru na planetě.

 

Je v tom mnohem více než jen setkávání tváří v tvář, moji drazí, a váš přistup je vším. Protože když se podíváte na to všechno a řeknete: „No, je to módní a je to jen pro mladé,“ a jestliže to je váš případ, pak to úplně zmeškáte. Dovolte mladým lidem, aby vysvětlili, co mohou udělat a nechejte ve své mysli svítit žárovku, protože evoluce Lidského druhu je zde a nikdy nepřestane. Jestli se vám tohle všechno nelíbí, potom sociální propojování vám to jen zhorší! To říkáme v žertu a v legraci.

 

Přijde den, kdy toto bude způsobem všech věcí. Bude nemožné stát se poustevníkem. Budete mít vždy více přátel, než jste si mysleli, že je možné. Toto jsou věci, na které vás prosíme, abyste se těšili, ale bude to vyžadovat, abyste se na ně dívali jinýma očima a vyladěni.

 

Fyzické tělo

Číslo čtyři je vaše fyzické tělo, protože se musí v této nové energii rekalibrovat. Takže to proběhne bez ohledu na to, co chcete vy. Vy jste projevili zájem zůstat, moji drazí. Takže jste dali svolení fyzikálně chemickým změnám, aby ve vás proběhly. Někteří z vás tomu říkají nemoc, ale není to tak. Je to jednoduše dočasná chemická nerovnováha. Takže to, co vám řekneme dále je, že někteří z vás budou procházet něčím, o čem si myslíte, že to jsou fyzické zkoušky. Někteří, kteří toto čtou a poslouchají, si tím již procházejí. Takže jestliže jste to právě vy, tak už rozumíte, o čem to je.

 

Bude to v určitých směrech rychlejší vývoj, než si myslíte. Protože ovlivní ty, kteří si zvolili zůstat a přesunout se do tohoto nového paradigmatu. Přesun do této nové energie je obtížný. Může chemii těla při jeho rekalibraci vystavit stresu. Takže když se tak stane, budete vědět, o čem mluvím a nebudete se toho bát. Proto vás vyzýváme: Oslavujte nerovnováhu! Ať už je ve vaší svalové struktuře nebo vnitřnostech nebo jakémkoliv z těch míst, kde nevíte, odkud se vlastně bere. Vyzývám vás, abyste řekli: “Děkuji ti Bože, že se rekalibruji, protože se vyvíjím a vím proč.“ Máte zůstat, moji drazí a zalévat sazenice. Poznáte, co tím myslím, protože se brzy objeví některé nečekané věci.

 

Změna toho, jak věci fungují

Teď budu velmi opatrný s číslem pět, a změním paradigma způsobu channelingu. Celých 23 let jsme vám dávali informace v polévce možností, které čteme kolem vás jako nejvíce pravděpodobné existující možnosti. Tyto věci se pak často stanou vaší realitou, protože jsou vaší svobodnou volbou a my víme, co si myslíte. Víme, jaké jsou to možnosti, protože známe, jaké jsou předsudky a vidíme celé lidstvo jako celek. Možnosti jsou energie a to nám dává schopnost projektovat vaši budoucnost založenou na tom, jak zpracujete tyto možnosti. Dělali jsme to velice dlouhou dobu. Před třiadvaceti lety jsme vám řekli o mnoha věcech, u kterých existovala možnost, že se stanou, a teď jsou vaší realitou.

 

Ale teď se s tímto scénářem rozloučím a předám vám jednu možnost na Zemi, která není tak silná. Povím vám o Lidské Bytosti, která má možnost volby. Tato možnost je asi pouze 50 procentní. Ale já vám „přečtu možnost“, kterou jste nečekali – paradigma, které se začíná posouvat.

 

Řekněme si něco o Severní Koreji. Je tam nový mladý vůdce. Existuje možnost, že nikdy neuslyší tento channeling, proto o něm můžu mluvit svobodně. Stojí před dilematem, protože je mladý a ví o rozdílech v energii v jeho zemi. Cítí to. Spočívá na něm linie jeho zesnulého otce a všichni kolem něj předpokládají, že bude klonem této linie. Očekává se, že bude pokračovat ve věcech, které ho naučili, a udělá Severní Koreu velkou.

 

Ale on to začíná přehodnocovat. Opravdu, chce být velkým vůdcem, a chce, aby byl viděn i slyšen a aby zanechal svou stopu v historii Severní Koreji. Jeho otec mu ukázal, že je to velmi důležité. Proto zvažuje otázku: Co dělá světového vůdce velkým?

 

Dovolte nám položit tuto otázku někomu ve starším pozemském paradigmatu z nedávné doby. Bude to expert a to úspěšný. Takže toto je cenné cvičení, zeptat se někoho z minulosti, kdo ví. Položíme otázku člověku, kterého znáte a jehož jméno je Napoleon. Pro nás to bylo včera a někteří z vás jste byli u toho.

 

Když se zeptáte Napoleona: “Co dělá světového vůdce velkým?”, odpoví: „Velikost armády, kolik oblastí může efektivně dobýt s daným množstvím zdrojů a mužů, to, jak důležitým se bude vůdce jevit, bude potom záležet na tom, kolik obyvatel jej prohlásí za císaře nebo krále, na daních, které může uvalit a kolik lidí se jej bojí.“ Toto nejenže byla Napoleonova realita, ale byla to skutečnost v rámci energie, jejíž byl v té době součástí. Tak se Napoleon pohyboval sem a tam mezi světovým vůdcem, generálem a vězněm. Dokončil téměř všechno, do čeho se pustil. Jeho odbornost byla zřejmá a vy si pamatujete jeho jméno dodnes. Byl slavným.

 

Co dělá světového vůdce velkým? To, co vám ukazuji, je rozdíl v myšlení mezi tehdy a teď. Existují volby, které tato vyvíjející se mladá Lidská Bytost má, a které mohou změnit všechno na planetě, jestliže chce. Jeho otec by tomuto chlapci řekl, že to, co dělá světového vůdce velkým, je potenciál jeho střelné síly nebo jak blízko se může dostat k držení jaderné zbraně nebo jak se postaví proti síle Západu nebo jak jako malá země pokračuje ve zhoršování a rozdmýchávání dramatu – být všimnut a být obáván. Jeho otec by mu řekl, že toto je jeho linie a že mu to bylo vštěpováno celý jeho život. Jeho otec to zvládl dobře a obklopil se poradci, které potom předal svému synovi.

 

A teď existuje 50 procentní šance, že se tam něco děje, ale není to velká možnost, moji drazí. Přicházím s tím, abyste mohli sledovat, jak se to vyvíjí tak nebo onak. Protože jestliže syn bude pokračovat v otcových stopách, bude předurčen k pádu. Energie na Zemi to bude vidět jako staré a na něj se bude pohlížet jako na hlupáka. Pokud si to ale rozmyslí, mohl by se stát nejslavnějším člověkem na planetě… což je přesně to, co chtěl jeho otec.

 

Pokud by měl Kryon tomuto muži radit, tak bych mu řekl toto: Mohl by být největším známým vůdcem současného světa, protože to, co dělá teď, bude něco, na co se bude svět dívat jako na mezník. A nejen to, ale to co dělá teď, bude navždy v knihách historie, a protože je mladý, má možnost přežít všechny ostatní vůdce na planetě! Takže jeho sláva bude delší než kohokoliv jiného.

 

Řekl bych mu toto: Řekni strážcům hranic, ať jdou domů. Pozdrav se s jihem a začněte spojovat Severní a Jižní Koreu takovým způsobem, o jakém žádní proroci minulosti nikdy neřekli, že by se to mohlo stát. Umožni těm dvěma zemím být oddělené, ale ber je jako dvě části velké korejské rodiny s volným obchodem a cestováním. Uzavři spojenectví se Západem a ukaž jim, že to myslíš vážně. Ustup od programu řízených střel, protože je nikdy nebudeš potřebovat!

 

To přinese hojnost lidu Severní Koreje, jakou nikdy neočekávali! Budou mít velkou ekonomickou podporu, školy, nemocnice a více respektu než kdy dříve pro svého úžasného vůdce. Výsledkem bude sláva a úspěch pro syna, jichž jeho otec nikdy nedosáhl, něco o čem bude svět mluvit po stovky let. Způsobí, že OSN povstane a bude aplaudovat, až syn přijde do Valného shromáždění. Zeptal bych se ho: „Nelíbilo by se ti to?“

 

Nezdá se to mnohým z vás zřejmé? Mohl by získat okamžitou slávu a hledělo by se na něj jako na někoho, kdo provedl změnu a nastartoval něco úžasného. Ale sledujte jej. Má možnost volby, ale není to jednoduché. Má stále otcovy poradce, ale jednoho z nich se už zbavil. Může to zvládnout nebo nemusí. Existuje 50 procentní šance. Ale já vám řeknu, že jestliže to neudělá, tak ten, co přijde po něm ano. Protože je to tak zřejmé.

 

Ukazujeme vám to, abychom vám řekli, že tímto směrem se ubírá vývoj Lidského druhu. Je to pomalé uvědomění si, že spojování věcí dohromady je odpověď na všechno, místo jejich rozdělování nebo boje s nimi. Ti kdo začnou podporovat kompromis a začínají vytvářet tyto energie, které zde nikdy dříve nebyly, budou těmi, které si budete pamatovat. Moji drazí, bude se to dít ve vůdcovství a politice i v byznyse. Je to nové paradigma.

 

A ten konkrétní nástroj je tento: uvědomění si, že realita, o které jste si mysleli, že funguje, už fungovat nemusí. Nevíte, co nevíte. Ale stále můžete počítat s věcmi, které přicházejí a které neznáte, jestliže víte, kam se přesouvá energie.

 

Je to jako jízda po cestě, o které vám bylo řečeno, že se bude rozšiřovat a doprava brzy zesílí. Vy tomu věříte a víte to a jste na to připraveni. Nevíte, kdy se to stane, a nevíte, jak se to stane, ale když to přijde, jste připraveni a s úlevou si oddechnete a řeknete: „Věděl jsem, že se to stane.“

 

Takže tím to uzavřeme. Teď můžete sledovat, jak svět pozoruje, aby viděl, co ten mladý muž dělá. Jestliže je dost chytrý, aby viděl novou energii způsobem, jakým má schopnost ji vidět, stane se možná jedním ze světových nejvíce milovaných vůdců. Budou na něj pohlížet jako na na jeho věk velmi moudrého, se slávou, jaké by nikdo jiný nemohl dosáhnout. Ale ta stará energie je silná a drama a strach jsou také lákavé.

 

Pomalu se objeví tací, kteří budou chápat a vidět, že sjednocování je odpovědí na všechno. Jak těžké je pro nepřátele sjednotit se s nepřáteli, bude to znamenat jejich přežití, protože pokračování v dřívějším způsobu by znamenalo, že skončí v zapomnění. Stará energie už dále nebude podporovat staré způsoby. Sledujte to. Stane se to spíše dříve než později.

 

Uzavřeme to tím stejným jako dříve. Lidská Bytosti, neboj se toho, co uvidíš, protože stará energie bude ochromena a bude těžko umírat a neodejde snadno do západu slunce se sklopenou hlavou. Bude bojovat. Dal jsem vám to jako metaforu. Uvidíte to, a až to uvidíte, tak to poznáte. Proto to pochopte a nebojte se toho.

 

Přijde období rekalibrace a přizpůsobování spolu s tím, jak se tato Země pomalu přesunuje do energie, jako kdyby ze stínu vycházela do slunce. Město na kopci se pomalu odhaluje.

Nový Jeruzalém.

 

A tak to je.
KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

 

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět