Rok 2013 – Kryon

12-2013 Poslední channeling roku 2013
Tento živý channeling byl předán 15. prosince 2013 v Laguna Hills v Kalifornii

Zaprvé – zdraví. Mám pokračovat? Více nemocných starých duší než dřív, náhle. Jako esoterická nákaza nemocnosti (úsměv). Rekalibrujete se, věci nejsou srovnané. Ale budou. Duch nepracuje s kalendářem. Až nadejde první leden 2014, ujistěte se, že neoslavujete, že všechno už je prostě paráda! Protože každý z vás je jiný, vaše cesty jsou jiné, rekalibrace jsou rozdílné a řešení vašich problémů jsou různá. Ale co vám chci říci je, že semínka rekalibrace byla tento rok zaseta a 2014 je rok, kdy začnou růst.

 

12-2013 Změna režimu přežití
Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Chitzen Itzá v Mexiku 9. prosince 2013

 Na dnešním setkání tedy budeme zkoumat, co se dnes děje se starou energií včerejška. Lidská bytost byla v duchovním režimu „přežití“ – třídimenzionálním způsobu přežití – po tisíce let. Duchovní přežívání! Museli jste vytvořit Boha, který se projevoval jako otec, který trestá. Museli jste vytvořit Boha se strukturami a hněvem, a také se shovívavostí a láskou, které jste si ale museli zasloužit správným chováním. To je duchovní přežívání.

 

11-2013 Co znamená soucitné jednání?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v San Pedro, Honduras,  8. listopadu 2013

Soucitné jednání – je to trochu jiné, než jste si mysleli, že? A tak skutečně neexistuje jedna odpověď, kromě takové, která se bude se týkat vás samotných podle konkrétní situace. Mějte na zřeteli ty tři atributy: otevřené srdce, nesobeckost, nejlaskavější výsledek. Předal jsem vám tři atributy. Teď jděte a objevujte je jakýmkoli způsobem, jaký vás napadne. Ale vězte, že toto mimořádné úsloví budeme stále znovu a znovu používat pro popis toho, co znamená transformace lidské přirozenosti zrcadlící nového člověka na této planetě.

.

11-2013 33 horníků 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v poušti Atacama, Chile 05. listopadu 2013 během 2. Kundalíní Tour

Lidstvo se znovu zrodilo. A měli byste oslavit fakt, že jste se zrodili jeden po druhém! Země nebyla ušetřena jako skupina od nějakého příšerného proroctví. Po jednom jste se rozhodli zvýšit svou vibraci a to ovlivnilo vše. Jeden horník za druhým… ovlivnili všechny. Vidíte zde tu spojitost? A tak se chystám vás vyzvat, abyste to viděli - jeden po druhém. Jak zde sedíte na židlích, každý z vás, jeden po druhém jste byli zodpovědní za planetu takovou, jak ji vidíte dnes. Je mnoho Pracovníků Světla, bratrů a sester, a všichni jste čelili stejné věci – planetě, která směřovala k hororu a zkáze. A jaký z toho máte pocit? Ne jako skupina, ale jeden po druhém.

.

10-2013 „Zažehnutí zápalky“
Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Mar del Plata v Argentině, 25. října 2013

Před lety jsme vám předali to, čemu říkám „Kryonova metafora tmy a světla“. Opakovali jsme ji každý rok. Je to nejlepší metafora, kterou máme pro to, o čem by mělo být poslání Pracovníka Světla. A každý zde v místnosti, kdo slyšel mé poselství, slyšel i tuto metaforu. Předáme vám ji znovu, jen tentokrát je to trochu jiné…

 

9-2013 Otevření dveří
Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Bostonu v Massachusetts, 1. září 2013

Chci, abyste začali rozumět konceptu, který se vám chystám předložit. Vaše Vyšší Já je propojené s celkem – s celým lidstvem, se všemi dušemi na planetě. Existuje zde spojení. Spojení s Vyšším Já na druhé straně závoje – prostřednictvím epifýzy. Je součástí celku (Vyšší Já). Proto vidí mnohem více než byste mohli vy. Lineárním způsobem je vysoko nad vámi. Vidí věci kolem vás. Věci, které vy nevidíte…

 

8-2013 “ZÁHADNÁ INNATE – VROZENÁ MOUDROST TĚLA”

Tento živý channeling byl přijat v Gaithersburgu v Marylandu, v sobotu, 31. srpna 2013

„Innate“ byla v minulosti popisovaná jako chytrá část vašich buněk. To by mohlo vypadat, jako že existuje i jakási ne-chytrá část, ale řekněme spíš, že je to méně vědomá část – a věřte tomu nebo ne, touto méně vědomou částí je váš mozek. Mozek si uvědomuje spoustu věcí a je to nejdokonalejší kalkulátor, nejlepší paměťový a vztahový výpočetní přístroj, jaký dnes na Zemi existuje. Všechno, co jste kdy zažili, je ve vašem mozku…

 

8-2013 “JAK FUNGUJE SYNCHRONICITA”
Přijato živě v Asheville v Severní Karolíně, 24. srpna 2013

Synchronicita vás může přivést na místa, která jsou nádherná. Může vám zachránit život, a často tomu tak i je. Ruší všechny karmické atributy, které vás stále vlečou sem a tam. Mění způsob, jakým o vás lidé přemýšlejí, protože se měníte. Mění se způsob, jakým přemýšlíte o druhých, protože jste vedeni na místa, na kterých si uvědomíte, kdo jste…

 

8-2013 Těžko uchopitelná „Akáša”
Tento živý channeling byl předán v Minneapolisu, Minnesota, 10. srpna 2013

….Akáša Lidské Bytosti je jakousi historií všeho, co Lidská Bytost zažila na planetě Zemi. A teď si představte, že ve vás je více Akášických atributů, které jdou za hranice lidskosti, ale jsou velmi dobře skryté a nejsou tématem dnešního večera…

 

7-2013 UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ – LEE CARROLL

Co jsou uzly a nuly? Proč se o to tak staráme? O čem to všechno je?
Tato stránka je vysvětlením a přináší nově channelované informace od KRYONA.

 Existují tři druhy uzlů: portál, vortex (vír) a vortal (vír-portál). Portál je uzel, který přesahuje (překrývá) a zesiluje Gaiu. Vortex je, když energie kolidují (střetnou se) a energie se neustále pohybuje. Ve vortexu se mohou někteří na chvíli cítit dobře, ale je těžké tam žít. vortal je napůl portál a napůl vortex. Mezi těmito liniemi není žádná symetrie a vyskytují se pod Zemí stejně jako na Zemi. Takže se to stává komplexnější, než si myslíte. Všechny tyto linie jsou tvořeny Krystalickou Mřížkou a Krystalická Mřížka je vytvářena Lidským vědomím.

 

7-2013 Pravda o duchovní pomoci

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Portlandu v Oregonu, 21. července 2013

A takhle to vidíme. Je to multidimenzionální kvantový stroj, který se začíná vytvářet kolem starých duší s jejich svolením, pomocí jejich intuice a jejich záměru. A pokud to takhle vidíte, a já vás o to žádám, možná nemáte pocit, že by to bylo tak těžké, že musíte udělat tohle a tamto a studovat to… Prostě jen vstupte do meditace, ponořte se do svého nitra a řekněte: „Bože, ukaž mi, co chceš, abych věděl, a pomoz mi vytrvat.“

 

7-2013 Koncepční DNA
Tento živý channeling byl přijat v Portlandu, Oregon,, 20. července 2013

Čeká na vás ale ještě několik dalších věcí, které jsou skutečně zásadní. Kromě imunitního systému, který bude schopný porazit jakékoli choroby a viry, protože začne být více koncepční, je tu něco, co se vám bude líbit nejvíc – rekalibrace tělesných hodin. Fungujete na 30 procent. A žijete určitý počet let… musím dále vykreslovat ten obraz? Jste stvořeni k tomu, abyste žili mnohem déle. 

 

7-2013 „2013 – Obtížný rok“

Tento živý channelling byl předán v Laguna Hills v Kalifornii 14. července 2013

Druhou záležitostí je, že bychom rádi letošní rok nazvali rokem řešení, což také nepřináší zrovna dobrý pocit. Řešení má být ve vašem jazyce výraz pro něco velmi pozitivního, spravedlivého, souvisejícího s dohodou, rovnováhou a prospěchem pro všechny. Ale my to takhle nevidíme. Pro nás to znamená řešení nerovnováhy. Představte si, jak něco balancuje na desce, která je podepřena jen uprostřed. Trvale se to převažuje na jednu nebo druhou stranu, ale trvale to na té straně nezůstane.

 

6-2013  Devět aspektů lidské bytosti
Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Mt. Shastě v Kalifornii, 21. června 2013

 Tři části Vyššího Já vnímáte jako svou sadu průvodců. Třetí a nejtěžší na pochopení, je ta část vaší duše, která je permanentně na druhé straně závoje. Takže vám opět něco sdělím o této skupině duše. Vyšší Já, součást tří, součást devíti, jedno ve třech a tři v jednom, je vždy přítomné.

 

5-2013 Shrnutí pro Rusko, 1. část

Tento živý channeling byl předán v ruském Chabarovsku* 16. května 2013

Před 200 tisíci let vás navštívili ti, kterým říkáme rodiče spirituality. Toto je kontroverzní informace. Ano, existuje vzestoupená planeta v souhvězdí Sedmi sester (Plejády – pozn. překl.). Oni jsou s vámi v propojeném stavu. To oni před 200 tisíci lety změnili vaši DNA….

 

5-2013 Shrnutí pro Rusko, 2. část
Tento živý channeling byl předán v ruském Chabarovsku* 17. května 2013

Planeta je teď „macho“ (převažuje mužskost), věděli jste to? To vytváří války a hněv. Pradávná proroctví hovoří o vyvážené planetě mužů a žen, mluví o rovnováze ženských a mužských energií. Ne přímo o ženě, ale o energii matky. To je právě to, co ucítíte. A je toho víc. Budete mít daleko lepší vztahy s tím, co je vám zatím skryté – vztah s Gaiou.

 

 

3-2013  Dům lidské přirozenostiNové 01.04.2016

Tento živý channeling byl přijat v Lisabonu, Portugalsko, 10. března 2013

Lidská přirozenost – jak ji definovat? Utváří člověka – předurčuje, co dělá, jaký je a jak se chová. Lidská přirozenost se právě začíná rekalibrovat. Je možné, aby se změnilo něco, o čem se tvrdí, že to tak zůstane napořád? Odpověď zní: ANO! Je to možné téměř ve všech oblastech planety, téměř u každého tématu, o kterém mluvíme. Magnetismus vaší planety se mění a ovlivňuje všechno. Oceány procházejí změnou. Počasí se mění, pokud jste si toho ještě nevšimli. Dochází k rekalibraci všeho. Dochází k vývoji životních forem, jaké jste ještě nikdy neviděli, dokonce i potravin, jaké jste nikdy neviděli… všechny věci se začínají měnit. A jednou z těch věcí je lidská přirozenost a způsob, jakým myslíte.

 

2-2013 „Dveře vzestupu v DNA
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Atlantě v Georgii, v sobotu 16. února 2013

 Stará energie je na Zemi zastoupená seniory, o nichž víte, že se nikdy nezmění. A máte pravdu. Nakonec vymřou, protože je to jejich vůle. Existuje stará garda, celá vlna, která jednoduše čeká, až odejde. A tak to bude. Ale musíte vědět, že až se tihle vrátí, drazí, narodí se už do energie, kde bude DNA tvarovaná jinak. Nebudou mít starou energii, které je držela zpátky. To jen abyste věděli.

 

2-2013 „Časová kapsle v DNA

Tento živý channeling byl předán v Sacramentu v Kalifornii, 10. února 2013

…Mění způsob, jakým se vaše tělo samo omlazuje. Vaše tělo se v tuto chvíli regeneruje tak, že dělá kopie buněk. Jakmile se tyto dveře začnou otvírat, tělo postupně začne vytvářet originály, nikoliv kopie. Půjde, získá plán a začne dělat buňky podle něj. To bude tajemství dlouhého života…

 

2-2013 „Časová kapsle Gaii

Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City, v sobotu 9.února 2013

V posledních 23 letech jste byli jen v módu přežití. Posledních 23 let jsem vám vyprávěl, co máte očekávat a o ohromujících možnostech, které jsou před vámi. Vyprávěl jsem o energiích, kterým budete vystaveni a tak se také stalo. To všechno bylo řečeno s pomocí metafory boje se starou energií a o dualitě, které musí člověk neustále čelit a pracovat s ní. Teď se to změnilo. Teď začíná vlastní práce.

 

1-2013  “Nástroje staré duše pro rok 2013
Tento živý channeling byl předán 13. ledna 2013, v Boulder, Colorado

 Skoncovali jste se starou energií a všechno se rekalibruje. Minulý týden jsme vám řekli, co máte teď očekávat. Ale probíhá uvolnění a začínáte je cítit. Toto uvolnění bude mít nějaké odchylky a vy to začnete brzy pozorovat. Říkali jsme vám, že mezi těmito odchylkami uvolnění jsou temné energie země, které si uvědomují, že v této bitvě prohrávají. Je to poslední lapání po dechu, pokud to tak chcete nazvat, některých procesů spojených se starou energií, které zvednou hlavy a budou předstírat, že mají vůdčí úlohu, ale nebude tomu tak. Budete sledovat, jak jsou odmítány, pravděpodobně poprvé v Lidské historii.

 

1-2013 „2013 – A co teď?

Tento živý channeling byl přijat 6. ledna 2013, Phoenix, Arizona,
(původně pod názvem „Změna začíná“)

Nové nápady budou takové, že jste na to nikdy ani nepomysleli. Tyto představy vám budou dány, abyste dostali odpovědi na ty nejčastější otázky, které trápí vaši společnost od doby, co jste se narodili. Vynálezy přinesou každému Člověku na této planetě čistou vodu, levně a kdekoliv. Vynálezy vám poskytnou energii, levně a kdekoliv. Tyto myšlenky smetou všechny důvody, kterými nyní omlouváte znečišťování, a když se podíváte nazpátek, napadne vás: „Toto řešení bylo vždy k dispozici. Proč jsme na ně nepomysleli? Proč jsme to tak nedělali už dříve?“ Protože k tomu ještě nenastal čas a vy jste nebyli připraveni. …

 

 

zpět