1-2014 Kryon

“Demystifikace New Age – 3”

 

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Edmontonu, AB, Kanada, 25. ledna 2014

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] aby umožnil lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Edmontonu AB, Kanada, 25. ledna 2014

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Bývaly doby, kdy můj partner nebýval tak angažovaný v procesu channelování jako je tomu teď. Nová pojem, který používáme, zní, že „ustoupil stranou“, což znamená, že je stále zde. Proces channelování neznamená ovládnutí, a těm z vás, kteří jste to slyšeli a myslíte si, že je to zvláštní, záhadné nebo strašidelné, bych chtěl nabídnout informaci, že domorodí obyvatelé tomuto procesu rozuměli a prováděli ho. Měli pro to samostatná jména a rituály, které zmizely až v době „moderní spirituality“. Tento proces je přirozený. Zde vidíte, jak můj partner ustupuje stranou, aby doručil poselství, které se dostane k mnoha, ale tento proces je vytvořen pro jednoho – pro tebe. Tento proces je vytvořen tak, abyste se mohli otevřít a komunikovat s entitou, kterou je vaše Vyšší Já a o tom budeme za chvíli hovořit. To bude channeling na nejvyšší úrovni.

 

Nastane doba, kdy toto již nebude zapotřebí. Věci se mění, moji drazí, mění se i lidstvo. Vývoj lidského ducha nakonec dospěje do bodu, kdy většina lidstva bude dostávat poselství přímou cestou. Stane se tak díky tomu, že jejich šišinka otevře a oni nebudou muset channelovat entity s podivnými jmény nebo magnetické mistry. Budete to vy s vámi. Bude to stejný pocit jako teď, to znamená, že to budou poselství z domova. Laskavá, nádherná poselství z domova. Vím, kdo tu je a to, co vám dále předám, je pro mě zábava. Tyto channelingy nejsou událostí, kterou je třeba přetrpět. Dám vám informace, které vám chci dát a pak se vrátím zpět. V minulosti jsem vám předal mnoho channelingů o tom, o čem chci nyní hovořit, ale nikdy nebyly poskládány tímto způsobem.

 

Demystifikace esoterické víry a New Age je na dosah, takže to bude dávat větší smysl. S tím, co vám chci teď říci, možná nebudete souhlasit, protože vás to učili jinak nebo protože je tradice jiná než to, co vám řeknu. Někdy se tradice stávají pravdou, jednoduše proto, že jsou staré. A pokud tomu tak je, pak chci, abyste tyto jiné věci alespoň zvážili a neodsoudili je okamžitě jako špatné. Zvažte svou intuicí, jestli to tak opravdu může být, jestli je to pravda. Může to být jinak než si myslíte. Tolerování nových myšlenek je součástí rekalibrace. Bojujete s tradicí, která je předávaná od jednoho k druhému, kdy si každý něco přidá, každá generace ji trochu změní, a výsledkem jsou dezinformace o jinak nádherných věcech.

 

Nesprávné informování týkající se krásných věcí je v Lidských systémech víry běžné. Je to proto, že v průběhu historie jste měli přístup k těmto věcem v rámci naprosto staré planetární energie. Ta filtrovala pravdu, kterou byste očekávali, a přinášela vám pouze kousky skládačky toho, jak věci opravdu fungují. Takže si o těchto krásných věcech promluvme.

 

Moji drazí, já jsem nikdy nebyl člověkem. Ani nevíte, jakou úctu k vám chovám. Boží polévka je do určité míry rozškatulkovaná, když dojde na službu. Musí tomu tak být. Ne tak, jak byste si mysleli, ale ty kousky a části, které se na planetě jako je ta vaše, nebo na různých jiných planetách, stanou Člověkem, jsou specialisté. Vy všichni spadáte do této kategorie, a po miliardy let jste touto výběrovou skupinou. To je to, co děláte. Neztrácejte ze zřetele skutečnost, že jste částí tvořivého zdroje! Ale to je to, co děláte.

 

Lidský rod
Budeme mluvit o duších a Vyšších Já. Budeme mluvit o andělech a průvodcích a to je vše. Ale ještě než začneme, tak chci, abyste se podívali na rodokmen vaší služby. Vaše úsilí nezačalo zde na vaší planetě, moji drazí. Trvá už velmi dlouhou dobu. Naše minulá poselství o tom vyprávěla. Vaše planeta, jak ji dnes vidíte, staré duše, je jednou z mnoha, na kterých jste byli. Skládačka, kterou mnozí z vás nosíte ve své Akáše, obsahuje minulé energie toho, co jste dělali dříve na jiných planetách. Na všech jste byli lidmi a zde také, znovu děláte totéž. Já, jako Kryon jsem nikdy nebyl na žádné z těchto planet jako člověk. Jsem tím, čemu říkáte pomocník.

 

Dnes jsem pro vás Kryonem. Na jiné planetě ve vzestupu, někdy v budoucnu, budu něčím jiným. Jsem s vámi během této skládačky stále, moji drazí, a viděli jste mě již dříve. Někteří z vás slyšeli hlas mého partnera, nebo četli slova a bylo to něco, co zvonilo pravdou, která přesahovala to, co zažíváte v tomto životě. Poznáváte mě, ale ne z této planety, moji drazí. Procházeli jste si tím již dříve a věděli jste, že jsem bezpečný a že vás miluji. Dával jsem vám informace, které vám do života přinášely laskavé věci, a mohli jste mi věřit. Pro některé z vás to byla planeta za planetou.

 

Teď to je vaše Akášické rozvzpomenutí se a některé staré duše zde a ti, kteří to poslouchají a čtou, to ví. Někteří z vás, kteří teď posloucháte, si to budete vysvětlovat tím, že když otevřete knihu a čtete slova, něco vyskočí ze stránky a vy to ucítíte ve svém srdci. Někteří z vás plakali, ne kvůli informacím, ale pod dojmem vzpomínky. Vy, staré duše, které posloucháte a čtete, trávíte život za životem na této planetě a jste na to zvyklé. Ale před touto planetou byla jiná planeta, a před ní také a před ní ještě jiná. Jste součástí tvořivého zdroje a nádherného systému – každý z vás.

 

Lidská duše
Povězme si o duších. Co je to vlastně duše? Slovo duše používají lidé, dokonce i v případě, že se nejedná o duchovní systém víry. Není zajímavé, že lidé vědí, co je to duše, aniž by předstírali, že věří, že nějakou mají? Vědí, co to je. Je to tak běžné, že námořníci ve starých dobách hlásili, kolik mají duší na palubě místo toho, kolik se tam nachází lidí. Stalo se běžným popisovat to, co je duchovní esencí lidské bytosti, slovem duše.

 

Podle některých duchovních systémů se duše vyskytne na planetě jen jednou a pak už nikdy. V jiných systémech víry duše přichází na planetu stále znovu. Společné ale mají to, že v každém systému duše zastupuje tu část lidského těla, která patří Bohu.

 

V tradičních systémech víry je duše jakousi jednotlivou (singulární) entitou, která náleží člověku, jehož tvář vidíte v zrcadle. Když zemřete, duše s vámi odejde někam jinam. V některých systémech víry se potom vrací zpět. Je to zjednodušené, nesprávné, ale je to tak v pořádku, je to velmi v pořádku. Kdybych vám řekl: „Musíte se naučit nejdříve chodit, než se naučíte běhat,“ bylo by to pro vás logické. Stejný proces pochopení duchovní pravdy je součástí duchovního evolučního procesu přijetí. Není třeba, abyste znali všechny detaily něčeho, abyste to mohli používat nebo cítit.

 

Lidská duše je částí multidimenzionální energie a není jednotlivá (singulární). Také není spojena s jedním tělem. Může být rozdělena do mnoha míst současně. V esoterickém systému víry New Age je to známo jako „Vyšší Já.“ Představuje pravou kvantovou energii.

 

New Age
Když mluvíme o New Age a esoterické víře, používáme termíny zaměnitelně. Pojem New Age může v některých kulturách znamenat kult, proto místo něj často používáme výraz esoterika. Obě slova znamenají systém víry, který je na této planetě unikátní a nemá žádnou strukturu ani dogma. Nemá žádnou centrální knihu. Nemá žádného proroka, ke kterému byste se modlili a nemá ani žádné ústředí. Neexistuje žádné místo, kam by bylo třeba posílat hlášení, a neexistují žádná pravidla. Není zde žádné členství ani záznam o jeho zakladateli. Jaký to systém! Stojí mimo jakýkoliv logický, organizovaný systém, protože nemá žádnou organizaci.

 

Přesto se desítky tisíc lidí po celém světě spojují, aby uctívaly stejné atributy víry. Existuje centrální bod víry, že Bůh je v nitru; že duše přicházejí na planetu mnohokrát a že lidstvo je součástí laskavého systému tvořícího duchovní evoluci na Zemi. Existuje víra, že lidstvo bylo vyseto Plejáďany a ti jsou stále zde, že existuje nádherný účel vašeho života a že jste zde, abyste pomáhali lidstvu vytvořit mír na Zemi.

 

Není zajímavé, moji drazí, že zde není žádný centrální prorok? Ale on zde vlastně je. To, co mnozí nazývají duší, vy nazýváte Vyšší Já. Takže budeme používat tyto pojmy zaměnitelně, protože to je to, co učíme. Ale v esoterické víře má Vyšší Já určitou osobnost. Je to část Boha, na které je vaše tvář. Je na druhé straně závoje ve stejné chvíli, jako je ve vašem nitru – a to je ten vnitřní prorok! Vyšší Já totiž obsahuje šablony duchovních pravidel, jestli tomu tak chcete říkat. Avšak nejsou to pravidla, ale spíše koncepty. Koncepty zkušeností z minulých životů zastoupené tím, čemu říkáme Akáša.

 

Tato šablona obsahuje koncepty andělů a průvodců kolem vás, kdo jste, kam jdete, proč jste tady a atributy toho, co považujete za přežití. Je to šablona vaší duše. Vyšší Já není něco nad vámi, ale spíše vibruje výše než vaše hmotné já. Celý účel a úkol esoterické víry spočívá pro člověka v tom, aby přijal pomocnou ruku Vyššího Já a objevil více o této šabloně.

 

Nebylo by krásné chopit se každý den hned po probuzení Boží ruky a kráčet ten den životem s hlubokou vyrovnaností a moudrostí? Toto je víra New Age. Je to esoterická víra – vstoupit do kontaktu s Bohem, který je ve vás.

 

Všichni pozemští mistři mluvili o vnitřním Bohu, všichni. Systém víry New Age učí, že všichni tito mistři byli praví a byli zde, aby předali toto poselství, a ne aby byli uctíváni. Neizolovali se, ani se nedožadovali uctívání nebo budování církve. Proto také v New Age není žádné evangelizační hnutí. Žádné. Jestliže naleznete někoho, kdo se vám bude snažit tvrdit, že jen on má pravdu a vy se mýlíte, potom nepatří k New Age. Naopak, tato osoba má pravděpodobně sama něco, co ukryla do své vlastní přihrádky a usiluje o získání vašeho členství. Toto není esoterická víra, o které mluvíme.

 

Když vstoupíte do kontaktu se svým Vyšším Já, vytvoříte v sobě rovnováhu a to vám také pomůže při jednání s ostatními. Klíčem je Vyšší Já. Existuje laskavý systém, který vás miluje a pečuje o vás tak, jako vy pečujete o své děti. Je to proto, že když přijdete na tuto planetu, oddělíte se od nás. Je to vaše svobodná vůle a na tu jste vy odborníky.

 

Ani si to neumím představit! Jako součást Boha bych plakal při pomyšlení, že bych měl být oddělen sám od sebe a nevěděl bych, kdo jsem. Ach můj Bože! Jaký to úkol – a přece to děláte tak svobodně a tak lehce a tak dlouho. Teď víte, proč vás tak miluji a proč jste na vrcholu energetické revoluce.

 

Pravda o andělech
Chci mluvit o andělech. Dříve jsem to moc často nedělal. Kryon není anděl, je to spíše pomocník. Můj partner mě nazývá laskavým andělem New Age, ale to není tak úplně pravda. Já jsem pomocník. Věřte mi, kdybyste viděli nějakého anděla, viděli byste ten rozdíl.

 

Tak za prvé: Jsou andělé skuteční?
Samozřejmě! Ano.
Za druhé: Kdo nebo co jsou?

 

Existuje systém laskavé pomoci pro tuto planetu. Je tak složitý, že je velmi těžké s vámi o tom hovořit, protože jste ovlivněni tím, co si myslíte, že to je. Kde jsou andělé? Co dělají? Jak často, kdo jsou, odkud přicházejí? Sdělím vám pár informací, které se někomu budou líbit a někomu ne.

 

Fyzické návštěvy: Andělé přicházejí, když jsou potřeba a pocházejí z centrálního zdroje. Za běžných okolností, to je v různých okamžicích lidského času – jak pro lidstvo obecně, tak i pro jednotlivce. Pokaždé, když přijdou, je to velkolepé. Nikdo z nich není fyzický. Lidé došli k názoru, že když chtějí učinit návštěvu andělské entity věrohodnou nebo vysvětlitelnou, musí jim navléci kůži, nasadit křídla a dát jim jméno. Lidé barví jejich úbory na bílo [což značí čistotu], malují jejich obrázky, umisťují kolem nich svatozář a zmiňují je v duchovní historii. Ale oni tak vůbec nevypadají! Jsou to multidimenzionální bytosti, ne tělesné.

 

Byl to pravděpodobně Mojžíš, kdo popsal vzhled anděla tím nejčistším způsobem, a to jako hořící keř. Oheň, který sám sebe nestravuje nebo točící se duhově zbarvená koule je dobrý popis andělské energie. Opravdu, ten hořící keř byl anděl. To, co je na andělské energii vzrušující, je to, že se objeví, když to nečekáte, jako energetická koule, která se žene přímo na vás. Někdy přímo procházejí zdí! Jsou měňavé, některé vypadají jako oheň, a mají tendenci člověka strašit! Každá zpráva v písmu, která popisuje andělskou návštěvu, vám sděluje, že anděl okamžitě promluvil. „Neboj se!“ Proč by se měl někdo z vás bát nádherné ženy se svatozáří a bílými šaty? [Kryon se směje.] Důvodem, proč vám anděl předává tuto zprávu je to, že tak vůbec nevypadají! Moji drazí, oni tady nejsou proto, aby vás strašili, ale aby se představili v celé své kráse a majestátu, který je tak velký, že někteří lidé na ně ani nedokážou pohlédnout. Jsou velkolepí.

 

A teď přijde část, kterou jste nečekali. Jsou kolektiv. Neexistuje nic takového jako jednotlivý anděl. Možná byste jej mohli vidět jako jediného anděla, tak jako vidíte své tělo jako jedinečnou entitu, ale neuvědomujete si polévku andělské síly. Andělé mluví mnoha jazyky, ale mluví ve vaší hlavě, ne ve vzduchu jako zvukové vibrace. Andělé obvykle nemluví k zástupům. Hovoří individuálně k jednomu nebo druhému člověku, ale jedná se o kolektivní hlas mnoha, který přijímáte a „slyšíte“ jako by byl jeden.

 

“Ale Kryone, co Archanděl Michael? Znám někoho, kdo channeluje tohoto nádherného jedinečného anděla. Co na to řekneš?” Poselství od Archanděla Michaela přichází od skupiny. Je to mocná skupina, ale myslete na ni jako na „skupinu vědomí, přijímanou jako jeden.“ Kryon je stejný případ. My všichni, kteří reprezentujeme druhou stranu, máme tyto atributy. Nejsme tělesní a nejsme jednotliví.

 

Tomu, co vám teď povím, je dokonce ještě těžší porozumět, a je to jinak, než vám bylo řečeno. Neexistuje žádná andělská hierarchie. Nikdo z nich nestojí nad jinými podle sytému „kdo je nejmocnější nebo kdo nese zodpovědnost“. Naopak, jsou součástí Boží polévky a všichni jsou stejně majestátní. Někteří jsou ustanoveni, aby dělali vyslance těm ostatním, ale nejsou vyšší než ti druzí. Jsou zde podle plánu a předávají poselství, aby pomohli urychlit laskavost a Boží lásku mezi lidmi.

 

Pravděpodobně nejčastěji je citován Archanděl Michael, kterého považujete za nejvyššího z nejvyšších. Avšak Michael je technicky vzato skupina a nemá žádnou hierarchickou pozici. Pouze tak vypadá, protože poselství jsou předávána planetě ve specifických oblastech důležitosti. Michael vám poví: „Jsem jedním z mnoha, všichni jsou majestátní, mají v sobě Boží lásku, jsou krásní, laskaví a všichni slouží lidstvu.“ Ale lidské bytosti vyžadují hierarchii. To je důležité; to není tak důležité; to můžete zahodit.

 

Jaká je hierarchie vašich orgánů? Který z nich nepotřebujete? Který z nich vás udržuje naživu? Všechny! Ale vy často zdůrazňujete srdce jako ten ze všech nejdůležitější. Je to opravdu tak nebo jednoduše „mluví za všechny“? A který orgán je v opozici vůči ostatním a opustí tělo? [Kryon se směje.]

 

Pojďme si probrat mytologii Lucifera. Máme zde anděla, kterému se nelíbilo, co se děje, proto odešel. Nebo možná udělal něco špatného a byl vyhozen z Božího domu. Moji drazí, vidíte tu lidskou předpojatost? Tento příběh je absurdní a pochází z „polidšťování Boha“. Nemůžete vzít lidské atributy soudu, války, bojování a dramatu a zapojit je do majestátu Stvořitele. Ale lidé to dělají neustále.

 

Nic neopouští Boží polévku! Je to čistá energie, která reprezentuje úplnost Ducha. Je konečná – stále stejné množství částí [vkládám výraz do 3D pro vás]. Bůh je energie stvoření, a zůstává společně jako mlha, která se nikdy nevymaní z kvantové kontroly lásky. Nemůžete odebrat část mlhy, protože by nemohla existovat! Tak to je a vždy to bude dokonalé, vždy stejné a vždy celistvé. Nic se nepřidává ani neubírá od vznešenosti Boha.

 

Anděly byste našli napříč celou historií. Jsou to zástupci energie stvoření. Nemají pohlaví, protože jsou energií. Nejsou to muži nebo ženy a všichni jsou stejně silní. Jsou to nádherní, multidimenzionální poslové, kteří nabízejí pomoc lidstvu. Jediná věc, která je odděluje, je druh jejich „služby“. Ale jsou stále naší součástí, dokonce i když jsou zdánlivě oddělení a mluví s vámi. Já vím, kdo jsou a sleduji je při práci. Jsem také posel, ale nejsem anděl.

 

Průvodci – nejsou tím, čím myslíte
Rád bych mluvil o průvodcích. Teď vám můj partner řekl, že „jste svými vlastními průvodci“. Vím, že je to pro vás těžké přijmout, a také vím, že se vám ta představa nelíbí. Ale já to zkomplikuji dokonce ještě víc. On má pravdu, ale já to chci dát ještě do jiných souvislostí.

 

Máte něco, čemu říkáte Merkaba. Volně definováno, je to vaše osobní kvantové pole, které je asi osm metrů široké [26 stop]. Je to pole tvořené souhrnem molekul vaší DNA [které jsou spolu propletené na biologické úrovni]. Toto pole má každá lidská bytost. DNA je unikátní a proto je jedinečná i Merkaba. Toto pole není vaší duší. Není to dokonce ani vaše Vyšší Já. Jste to vy! Pole vaší DNA nemá žádný jiný účel než tvořit rozhraní s vaším hmotným tělem – to je to, co dělá. Propojuje se s vámi a vaším vědomím.

 

Je to složité a je těžké to vysvětlit. Merkaba toho o vás obsahuje mnoho, protože je to most s „innate“ [inteligencí vašeho těla]. Nese vaši božskost, váš otisk životní síly a dokonce i vaši Akášu. Protože váš Akášický záznam je ve vaší DNA, je to také část Merkaby. Tudíž by se dalo říci, že neustále vysíláte svou minulost prostřednictvím pole vaší Merkaby. To je důvod, proč mnoho lidí dokáže přečíst vaše minulé životy. Šablony vás všech jsou v posvátných šablonách vaší Merkaby.

 

Ty kousky a části, které tvoří váš Akášický záznam, jsou v Merkabě a ve vaší 3D. Některé z nich považujete za své průvodce, ale ve skutečnosti to jste vy s vámi. Ale z vašeho pohledu by to mohla být vaše minulost a proto má jinou tvář. Rozumíte tomu? Je v tom něco víc: abychom to doplnili, existuje systém laskavosti, který je nádherný a to jsme zmínili již dříve. Akášická rodina, se kterou přicházíte, které říkáte fyzický otec a matka, bratr a sestra, nebo co by se dalo volně nazvat jako rodina nebo milovaní. Všichni jsou určitým způsobem součástí vaší Akáši. Kvantovým způsobem pro ně existuje realita, kterou vám neumím vysvětlit, protože si neuvědomujete, jak funguje kvantová polévka. Použiji slova propojený stav s vaší duší a vy tomu stále nebudete rozumět. Je to složité, ale zde je výsledek: když ztratíte někoho milovaného ze své rodiny, část jejich duševní energie (nebo jejich Boží část) vstoupí do vaší Merkaby a je s vámi po celý život. Když potom odejdete, uděláte totéž pro své děti, bratry, sestry, přátele, manžela nebo manželku. Proto mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená. Oni nikdy neodešli! Slyšíte? Nikdy neodešli. Je zde laskavý systém, který jste nečekali.

 

Je to skutečné, moji drazí. Teď vám začínáme předávat spletitost, kterou si zasloužíte poznat. Mnozí z vás tomu možná nebudou rozumět, ale přesto můžete poznat ten koncept. Každá jeho část je součástí laskavého projektu, který vás má udržet v míru a milované v očích Boha.

 

Pravda o systému
Každý jednotlivý kousek tvořivého systému, který se vám od této chvíle chystám odhalit, má jeden atribut – laskavý design. Systémy, které existují mezi člověkem a Duchem, jsou navrženy tak, aby pomáhaly lidstvu. Nejsou zde proto, aby na vás tlačily nebo vás soudily. Jsou zde proto, aby pomáhaly a učily, když jim to dovolíte. Andělé se dostavují jen proto, aby pomáhali. Přemýšleli jste o tom někdy? Není žádný anděl, který by byl stvořen, aby vás soudil. Pokaždé, když do vašeho života vstoupí anděl, je zde jako milující průvodce. Zná vaši duši, ví, kdo jste, a zná vaše Vyšší Já.

 

Poslouchejte, moji drazí, lidé se nestanou anděly a andělé se nestanou lidmi. Je mi líto, pokud vám to někdo tvrdí, protože je těžké se to odnaučit. Andělé jsou specializovaní a vy také. Lidé duchovně působí na lidi a toto je „práce“, kterou dělá vaše duše v době své existence v této galaxii. Andělé jsou vždy anděly, a pomocníci jako jsem já, jsou vždy pomocníky jako já. Chcete-li si to rozškatulkovat jako „specializovanou činnost“, tak směle do toho. Není to přesně tak, protože ve vás existuje také malý kousek mě. Tak to prostě je.

 

Lidé chtějí mít škálu pokročilých schopností a odměn. Když si v něčem vedete dobře, ve 3D se přesunete do další úrovně. V systému duše to tak nefunguje, moji drazí. Lidská duše nepochází ze zvířecí duše. Lidská duše zůstává ve svém vlastním systému a zvířecí duše dělají totéž. Jsou to pomáhající, laskavé skupiny a některé z nich jsou zde, aby vás milovaly. To je laskavý systém! Všimli jste si toho?

 

Děje se něco, co byste si měli uvědomit. Vesmírný systém je založen na laskavosti. Jste-li ateisté nebo agnostici, můžete to ignorovat, můžete odejít z místnosti, zabouchnout za sebou dveře a uzamknout svá srdce. Ale my vás budeme i přesto milovat, i tak vyjdeme ze dveří spolu s vámi, budeme s vámi v tichu, a když se někdy rozhodnete porozhlédnout se, budeme tam. Neodejdeme jenom proto, že na nás nevěříte.

 

To je slib, a jestli to tak necítíte, je to proto, že máte svobodnou volbu dostat se z bodu A do bodu B – a někdy prostě jdete přes bod Z. Tak to prostě je a říká se tomu evoluční učení a je laskavé. To je naše poselství. Mohlo by existovat nějaké jasnější? Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být a tyto systémy, o kterých jste slyšeli, teď demystifikujeme, abyste pochopili skutečnou pravdu.

 

Existuje jednoduchost, krása a laskavost systémů, které jsou vytvořené pro vás, drahé lidské bytosti, protože vy, tak jako já, pocházíte z jiného místa. Když nejste zde v těch krátkých chvílích, když jste s námi, pořádáme neuvěřitelnou oslavu! Kolem nás je světlo a my ve světle zpíváme vaše jméno.

 

Je těžké si to představit, že? Oslavujeme vás doma a to je před vámi skryté. Děláme to pokaždé! Vy o tom nevíte do doby, kdy naposledy vydechnete. Potom si vzpomenete a tehdy přijde uvolnění. Věřte mi, že tak to je. To je Boží láska. Je to systém uznání toho, kdo jste.

 

A tak to je.
KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – „De-mystifying The New Age – 3“

 


Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a
pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě
dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka
včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět