1-2014 Kryon

Poselství pro rok 2014

 

Tento živý channeling Kryona byl předán v Boulderu, Coloradu, v sobotu, 11. ledna 2014

Úvodní mini poselství

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby a toto je první veřejné poselství roku 2014. Je to sedmičkový rok, božský (duchovní) rok a my jsme vám říkali o jeho atributech před rokem. Pojďme si na chvíli sednout a zopakovat si to.

 

Za několik chvil, pokud dovolíte, bych k vám rád promluvil o něčem, co nazývám ezoterický stav roku. Chtěl bych hovořit ke starým duším o tom, co se děje, co může přijít dál, jaké jsou energie, které někteří z vás – ne všichni – pocítí.

 

Chci mluvit s byznysmeny. Chci poskytnout informace, které mohou napovědět, co očekávat, kam se ubírá vědomí a jak by se dalo lépe dosáhnout úspěchu.

Chci mluvit s politiky a obeznámit je se stejnými věcmi tím samým způsobem.

Chci mluvit s diktátory, pokud budou poslouchat. Chci být společensky nevhodný a předat informace, které chci, aby slyšeli, protože někteří z nich by je slyšet skutečně mohli.

 

Rekalibrace, kterou jste právě prošli, vás připravila na to, abyste začali používat ty vaše části, které jste ve skutečnosti nevyužívali, protože jste se pro ně teprve rekalibrovali. Takže se budete muset naučit chodit. Ale toto je rok podpory a někteří s tím možná nebudete souhlasit, ale dostanu se k tomu o něco později. Právě teď, v této chvíli, bych se chtěl věnovat něčemu, co jsme už v minulosti dělali, chtěl bych, abyste to trochu zkoumali pomocí své duše.

 

Jste na 3D setkání, sedíte na židli a posloucháte jiného muže na židli, který poodstoupil a skrze portál svého Vyššího Já přijímá informace z centrálního zdroje. Jsou tak čisté, jak to dovolí… nejde o ovládnutí (převzetí jeho těla), protože se před lety vyjádřil jasně – že to potřebuje slyšet a ujistit se, že je to přesné a pravdivé, potřebuje to cítit ve svém srdci, než se sedne a umožní to. Tenkrát jsme mu řekli: „Žádný problém,“ protože nic, co pochází z centrálního zdroje, není v rozporu se soucitem a láskou. Nic. Vlastně by to mohlo být dobré i pro něj.

 

A tak jste tady. Chtěl bych se vás teď zeptat – kolik z vás má své filtry zvednuté? Děje se to nebo ne? Je to příliš divné? Je to něco, co nezapadá do běžného paradigmatu reality, kdy chodíte do práce a z práce, stelete postele a umýváte nádobí? Nebo je to v pořádku? A pokud vám to „sedí“, budete to škatulkovat pouze na setkání jako je toto? Otevřete své srdce, pocítíte tyto věci, něco se naučíte a pak vyjdete ven, zase své srdce zavřete, nastartujete auto a budete čekat až do dalšího setkání, abyste to udělali znovu? Vy víte, s kým mluvím. Protože to je téma – roku 2014.

 

Chci, abyste tu sedmičku nosili s sebou všude. Abyste ji viděli všude. To je božství. Patří k vám, i když umýváte nádobí. Chci, abyste spolupracovali s kolegy, i když s vámi nesouhlasí nebo vás nemají rádi, nebo dokonce vám nechtějí dát věci, o kterých víte, že si je zasloužíte. Já vím, kdo je tady. Chci, abyste toto dělali sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, protože tohle jste vy.

 

Drazí, ve vaší DNA je šablona, která je čistá. Část z ní není z této planety. A ta část obsahuje rodovou linii dlouhou milión let, dosahuje až k energii Plejáďanů a ještě dál. Nese v sobě energii Arkturiánů, Orioňanů a ještě dál, nese v sobě energii, kterou vám předali ti nejstarší v Galaxii. A vy si myslíte, že ji můžete jen tak zapnout a vypnout na setkání jako je tohle? Chci, abyste ji začali s sebou nosit všude. Chci, abyste viděli Zemi a svůj život jinýma očima. Zeptáte se: „Co to znamená, Kryone, co máme vlastně dělat? Co je naše skutečná práce?  A já to řeknu znovu, protože chci, abyste to slyšeli zcela jasně: „Vaším úkolem je existovat v boží lásce. A to vám umožní vidět očima soucitu. Začněte vidět, jak se ostatní mění, protože vy držíte své božství, ne nahlas, ale jemně a zřejmě. Budete vědět, když odvedete dobrou práci. Všímejte si toho, protože lidé kolem vás, kteří vás dříve prostě odmítali, protože jste jim připadali divní nebo létající někde v oblacích, začnou vidět něco jiného – upřímné, milující, soucitné jednání z toho, jací jste, co říkáte a co děláte. Je v tom jemná rovnováha, drazí, když nastavíte druhou tvář nebo nesete svou pravdy. Začnete se učit této rovnováze. Nesení své pravdy, integrity a lásky vždy vyhrává. Není to něco, co byste násilím vnucovali jiným. Má to svou vlastní sílu. Je to tak krásné! Je možné milovat někoho tak, že se poddá? A odpověď je: Ano! Když po vás budou házet věci a vy budete odpovídat jen láskou, brzy je to přestane bavit, a budou chtít vědět, co to máte. Protože poznají, že to je silnější než to, co si myslí, že mají oni. Umíte si to představit? Říkám vám, že je to nesmírně spletité a obtížné.

 

Rekalibrace, kterou jste prošli (nebo jí procházíte) vás dostala do tohoto bodu, kde to můžete začít dělat a dostat podporu. A když mluvím o podpoře, míním tím synchronicitu kolem vás, která podpoří to, co děláte v lásce. Šplhání do kopce je u konce. A než skončím, řeknu to znovu, abyste tomu rozuměli jasně – není žádné obecné načasování pro celé lidstvo. Věci, o kterých jsme mluvili, že se stanou v určitou dobu, v určitém roce, to jsme říkali, protože máte hodiny, drazí. A proto můžete komunikovat s něčím v časové krabici. Nám to pomohlo, protože jsme to mohli sladit s precesí rovnodennosti a 36letým oknem, které bylo předpovězeno starověkými národy. Překročili jste střed tohoto okna a nyní se stavíte na posledních 18 let. Toto jsou roky podpory. V těchto letech půjdete po schodech dolů, místo nahoru. Ale i když půjdete dolů, stále sledujte, kde jste a co děláte. Budeme o tom více hovořit, až se vrátíme zpět (v hlavním channelingu).

 

Chci, abyste vyhlíželi a očekávali podporu. Chci, abyste si dávali pozor, na svůj jazyk. Chci, abyste přestali říkat: Doufám, že se stane tohle…Chci, abyste odstranili jistá slova, která poukazují na to, jestli máte či nemáte štěstí. Chci, abyste očekávali dobré věci a viděli je ve svém životě. To je víc než jen pozitivní myšlení! Vytváříte realitu prostřednictvím verbalizace svých myšlenek a záměrů, jak vám říkal Kryon před 24 lety. A nyní to máte používat v praxi.

 

Chci, abyste si všímali toho, co říkáte. Sledujte, jak popisujete věci svým kolegům, svým blízkým, svým dětem… Nikdy „nedoufejte“, ani neříkejte „s trochou štěstí se to stane“ nebo „nejsem si jist, jak bude to nebo tamto“.  Nejlaskavější výsledek situace přesahující cokoli, co byste si mohli kdy naplánovat, vám může být na dosah způsobem, který funguje. Jenže to přesahuje to, co jste si mysleli, že by mohlo fungovat. Vidíte? Když toto neumožníte, pak budete sedět v tom, co jste vytvořili (nebo si myslíte, že jste to vytvořili) – budete to pouze vy ve 3D.

 

Otevřete dnes své srdce a nechte vstoupit věci, které jste nečekali. Řekl jsem dnes svému partnerovi, aby učil nenaučitelné, a nemyslím tím lidi, ale téma. Je těžké učit mimo 3D. A on na tomto setkání začne učit, jak to udělat. Ne se pokoušet, ale dělat. A uspěje, jestli budete rozumět. Ne, jestli se budete snažit porozumět, ale jestli budete rozumět. To jsou vaše instrukce pro příští hodiny.

A tak to je.

 

KRYON

 

 

Hlavní channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tak jsme zpátky; a zdá se, že je to jen moment od chvíle, kdy jsme vám řekli, abyste otevřeli svá srdce a očekávali různé druhy poselství, různé atributy času, které budou přicházet v tomto roce. Můj partner ustupuje stranou. A když to říkám, znamená to, že je tady, naslouchá každému slovu a skrze svou intuici, skrze šišinku si ověřuje, že předávané informace jsou přesné a pravdivé a ze zdroje, kterému důvěřuje. Je to jeho způsob ověřování toho, co je mu předáváno celé ty roky. Je to jeho postup a i ten se začíná rekalibrovat.

 

Drahé lidské bytosti, už jsme vám řekli, že mnozí z vás mají za sebou obtížný rok. Nyní, když vám předáváme tyto informace, uvědomujeme si, že pro některé posluchače či čtenáře je tohle stále živé, děje se to nyní, protože to slyší nebo čtou poprvé. A na vašich pozemských hodinách mohou mezi tím uběhnout měsíce a roky. Dalo by se říct, že mluvím s celou skupinou v časové linii, která není lineární – a to je báječné. Počet těch, které toto poselství přitáhne, může být mnohem větší, než byste si mysleli, protože zde mohou slyšet, co je pro ně připraveno na tento rok.

 

Nejde o žádné proroctví, ale o potenciál. Vidíme větší obraz věcí, které se pohybují určitými směry a náš nadhled nám ukazuje více než sedm miliard duší pracujících na obou stranách závoje na dosažení změny, kterou možná nečekáte. A nejdříve bych vám chtěl „svými ústy“ (ústy) říci, že ta změna je pomalá. Není tu žádná značka, která by z roku 2014 udělala rok transformace nebo význačné změny, je to jen začátek. Je to začátek sklizně, jejíž semena byla zasazena v roce 2012. A sklizeň sama o sobě je pomalý proces – jedna rostlina po druhé, jeden život po druhém; a tak chceme, abyste měli na mysli, že tyto věci neplatí pro všechny, ale dá se říct, že v průměru zažijete posuny, o kterých teď budu mluvit.

 

Takže – jaké to pro vás dneska je? Cítíte posun v energii? Zveme vás k tomu. Ať už poslouchá nebo čte kdokoli, zveme vás, abyste pocítili, co tady je. Na této planetě došlo mezi lety 2013 a 2014 k posunu energie. Neudálo se to během okamžiku. Ale posun k posunu došlo. Jako by někdo ve tmě rozsvítil světlo. Je zde uvědomění, jaké tu předtím nebylo, a dává naději – slovo, o kterém jsme vám řekli, abyste ho nepoužívali (smích – odkazuje na minichanneling – pozn. překl.).

 

Pojďme hovořit o tom, co vás čeká. Řekněme například, že jste měli nehodu a ta nějak ovlivnila vaši schopnost chůze. Řekněme, že jste se z nehody úspěšně zotavili. A tou „nehodou“ byl rok 2013. Úspěšně jste prošli léčbou a následuje to, čemu se říká „fyzioterapie“. Je to příjemné? Může být, protože každý krok, který uděláte, jste předtím udělat nemohli. A každý další krok je lepší než ten předchozí. Je to nepohodlné? Možná je. Když se dítě učí chodit a intuitivně si z Akáši vybavuje vzpomínky na to, jak chodilo kdysi předtím, také to chvíli trvá, než se sladí s novými „nástroji“ a občas upadne. Pokud jste někdy šli po dlouhém (a myslím skutečně dlouhém) schodišti a vylezli jste až nahoru, uvědomili jste si, že vás všechno bolí – používali jste totiž svaly, které jste už dlouho nepoužívali a jste opravdu rádi, že schody jsou za vámi. Vůbec vám nedojde, že po nich budete muset slézt zase dolů. A až to uděláte, uvědomíte si, že vás bolí zase jiné svaly, než když jste lezli nahoru. (Pobaveně.)

 

Tím se vám snažíme říct, že je před vámi práce a může vám to připadat neohrabané. To je slovo, které chceme použít – ne bolestivé, ne obtížné, ale neohrabané. Jak testujete vody nových paradigmat víry, žádáme vás, abyste důvěřovali synchronicitě víc než kdy předtím. Abyste důvěřovali svým intuitivním myšlenkám víc než kdy předtím. Pevně se držte své intuice. Je důležité vědět, kdy je vhodné nastavit druhou tvář a zároveň se držet své pravdy o Boží lásce. Pravdy, která bude ostatními vnímána jako síla, ne jako slabost. A to je ten posun. Posun ve vnímání těch, kteří si ještě nejsou vědomi toho, čeho jste si vědomi vy. To znamená, že Země se účastní určitého druhu uvědomění, ačkoli lidé nemusí věřit „channelingu“ nebo čemukoli, co se děje. Ale všichni cítí posun. Pro ty, kteří netuší, o co jde, to může být děsivé. To proto, že se věci ubírají jinými cestami než byste čekali za normálních okolností.

 

Představte si ten strach svých sousedů, přátel a rodiny, když kolem sebe uvidí věci, které vidět nechtěli; když uvidí posun v energiích, které mohou ohrozit jejich přežívání – a jediný stabilní prvek v tom všem jste vy. A až uvidí váš klid – co myslíte, že udělají? Ze všeho nejdříve zapomenou na všechno, co řekli a čím vás ranili. Budou se vás držet „za šosy“, protože zatouží po klidu, který máte vy. Říkám vám pravdu. Možná ne dnes, možná ne zítra, ale nakonec spatří tu sílu ve vystředění se, kterou přinášíte. Pokud nespřádáte dramata a netočíte se ve strachu, i když kolem vás dochází ke změnám – to protože víte, čím tyto změny jsou. To je skutečná síla.

 

Řekli jsme vám, že staré způsoby planety se začínají měnit. Věci mimo integritu se začnou hroutit čím dál víc. Ti, kteří se nechali vést chamtivostí ve všem, co dělali, začnou selhávat. Chamtivost byla instinktem přežití v jeskynní epoše vývoje lidstva. Už není aspektem přežití v nové éře. Chamtivost je stará – je ohavná a temná a lidstvo ji začne vidět takovou, jaká je. Už nebude fungujícím nástrojem. Firmy vydělávající si na živobytí s chamtivostí nepřežijí – a brzy to uvidíte. Už to není aspekt přežití. Bude to energie, která přinese pravý opak. Uvidíte to, poznáte to a nenaletíte na to.

 

A to mě přivádí k dalším věcem, které se časem dramaticky změní a zasáhnou každé paradigma, které existuje. Váš „normál“ vypadá tak, že opustíte tuto budovu, sednete do auta a jedete domů. Někteří pojedou do práce, někteří se pustí do léčitelské práce. Někdo půjde do továrny, někdo do školy či nemocnice. Vím, kdo tu je. Co kdybych vám řekl, že to všechno se změní? (Všechny tyto oblasti.) A paradigmata, která jim umožňují hladce fungovat, fungovat nebudou, dokud změny nezapadnou na svá místa.

 

Přijde čas, kdy ti, kteří stojí v čele vlád a velkých společností budou lomit rukama a volat – „Co děláme špatně, že tyto věci, které byly takovou dobu součástí lidské povahy a fungovaly, náhle nefungují? Co děláme špatně?“ Přijde čas, kdy bude předlohou nového paradigmatu lidská bytost, která je v klidu a míru a soustředí se na Boží lásku. Bude se to dít na celé planetě, protože staré duše jsou všude, kde si jen umíte představit. Někteří nepřijdou na takové setkání jako dnes, protože nechtějí, aby je někdo poznal, ale i tak si to poslechnou. Někteří z nich jsou na nejpodivnějších místech, která si umíte představit – uslyší, co teď říkám, a budou vědět, že to je pravda. Protože to také vidí přicházet. A tak chci zmínit jen některé prvky. Nemám v úmyslu pronést proroctví. Chci představit reálný potenciál. Něco z toho jste už dříve slyšeli, ale možná ne do takových podrobností. A tak začnu církví.

 

Církev

Drazí, pokud jste vůdci či představiteli jakéhokoli náboženství na této planetě, mám pro vás vzkaz; ale nejdříve dovolte, abych vám blahopřál k vaší práci pro lidstvo. Jestliže pracujete s láskou boží a ta je smyslem vašeho života, pak konáte Boží dílo. Různé kultury budou reagovat různě na různé věci – to je rozdílnost mezi lidmi. Boží láska je ale všude, kam jen pohlédnete. Je v synagogách a mešitách, je v kostelech – k uzdravování dochází všude. Jste na správném místě ve správnou dobu, abyste provedli změnu, a zde jsou pokyny pro vás: „Duchovní vůdci, náboženští vůdci, řiďte se zdravým rozumem Boha. Přezkoumejte pravidla a doktríny vaší organizace a porovnejte je s Boží láskou“.

 

Pokud vykreslujete Boha jako hrůzu nahánějícího nebo soudícího, nebo říkáte, že ostatní se mýlí, protože Boha neuctívají na správném místě, přezkoumejte to ve světle Boží lásky a změňte to. A říkáme vám, že pokud tak neučiníte, prohrajete. Tím si buďte jistí. Snadno. Snadno. A je snadné si to spočítat. Kolik mužů a žen se hlásí, aby byli jako vy – knězi, imáme, rabíne? Kolik? Kolik mladých lidí se nemůže dočkat, aby byli jako vy? Pokud vidíte oslabení zájmu o vůdčí místo ve vaší skupině, děláte něco špatně. Proč čekat než se to vystupňuje? Proč to neuděláte hned? Zvažte tyto věci ve světle lásky, kterou sami cítíte a která vás přivedla k tomu, abyste vedli jiné lidské bytosti a ukazovali jim světlo, které je zde. Vy všichni.

 

To je jedna skupina. Důležitá skupina. Už dříve jsme vám řekli, že staré metody přežití vytvářejí oddělenost a v náboženských kruzích je oddělenost součástí staré energie přežití. Co když vám řeknu, že opak udrží vaši církev při životě? Soucit s ostatními skupinami. Ne že oni to dělají špatně, ale soucit s tím, že to dělají jinak. A to, že uvidíte Boží lásku v nich i v sobě, a necháte je být. To je duchovní evoluce a ta je klíčem. Sledujte to.

 

Byznys

Podnikatelé a podnikatelky, chceme s vámi hovořit o starých a nových paradigmatech a o tom, co veřejnost přijme a co odmítne. Podnikatelé, kteří posloucháte toto konkrétní poselství, výkonní ředitelé a vy, kteří řídíte velké skupiny lidí, poslouchejte. Vaše existence závisí na tom, že něco prodáváte. A vy to víte. Existují staré modely prodeje. Je to struktura, která vás odděluje od spotřebitele. Chci vám něco říct: tohle se zhroutí. Půjdu přímo k věci.

 

Výkonný ředitel, který veřejně vyhlásí, že jeho plat bude spojený s výsledky jeho společnosti, bude mít úspěch. Klub starých brachů, kteří jdou od jedné společnosti ke druhé a jako šéfové dostávají obrovské odměny bez ohledu na to, co se děje, klidně vyhazují lidi, když se jim nedaří a dále berou odměny, jsou mimo integritu a takhle to nebude fungovat, protože veřejnost vaše výrobky nebude kupovat.

 

Co vy na to? Je to posun v paradigmatu, protože spotřebitel se začne zajímat o váš plat. Bude to všeobecně známo a něco vám řeknu, obchodníci: pokud zveřejníte, co děláte a navážete své odměny na úspěch společnosti a zahrnete do toho všechny, vašim výrobkům se dostane uznání. Lidé si budou vybírat. Ani ne tak na základě lidské povahy, jak to dělali v minulosti nebo kvůli přednostem vašeho výrobku, ale spíš kvůli vědomí, které jste vytvořili vy v porovnání s jinými. Všímejte si toho, bude se to dít. Bez obav to zveřejněte. Pokud jste se rozhodli něco dělat, integrita a zdravý rozum v podnikání, budou velmi dobře v souladu s tím, co budou obyčejní lidé očekávat od vůdce skupiny lidí vyrábějících nějaký produkt.

 

Jsou tací, kteří prohlašují, že veškerý byznys by měl zkrachovat a že byste se měli všeho vzdát. (Kryon se směje.) Možná, že ten den nastane, protože i takové věci jsou možné, ale ne v této energii. Ještě ne. A tak vezměte struktury, které máte, a opravte je. A sledujte, jestli všechny změny vycházejí ze soucitných činů. Kdo dál?

 

Politici

Politici, poslouchejte mě. Mám pro vás instrukce a vy se mnou nebudete souhlasit a až si to vyslechnete, řeknete: „V žádném případě. To nebude fungovat.“ A vím, proč to řeknete – protože podle tradičního pojetí máte pravdu. Ve staré energii přežití ten způsob vašeho politikaření fungoval. Ale už nebude. A uvidíte sami, že k tomu dojde. Chci se tě zeptat, politiku: když vystoupíš proti svému oponentovi, jaká je tvá strategie, která dříve fungovala a kterou ti radí tví poradci? Já vám radím, abyste se pozvedli nad své poradce. A budete to muset udělat brzy, protože vaši rádci jsou prosáklí starými způsoby lidského přirozeného vědomí. Budou nepříjemně překvapeni a vy prohrajete, pokud se v budoucnu nebudete řídit následujícími pokyny:

 

Už žádné negativní kampaně. Nikdy! Pokud vás protivník napadá, útok nevracejte. Místo toho si vezměte na pomoc fakta a to, co v sobě má integritu – bez rozezlené tváře. Bez rozezlené tváře! Nikdy nevracejte útok. Chci vám říct, co nová lidská přirozenost uvidí mezi dvěma oponenty – jedním v nerovnováze a druhým v rovnováze. Jeden útočí a útočí – surovec. Ten druhý v klidu trvá na svém, nemá ve tváři vztek a jen uvádí důvody, proč byste měli volit jeho. Uvádí fakta a dává najevo pozitivní postoj, nikdy nedává najevo, že by se dotklo jeho srdce to, co bylo útokem zla, a nikdy nevrací útok. Staré tradiční myšlení by předpokládalo, že musí prohrát, protože veřejnost si pamatuje pouze drama. Ale to, můj příteli, se brzy změní. To, co lidé spatří a zapamatují si, bude vaše rovnováha a takového vůdce si budou přát. Už nebudou chtít rozzlobeného, odporného, útočícího politika. Přejí si vyrovnaného, bezúhonného, poctivého jedince, který přinese změnu do svého úřadu, bude schopen kompromisu a pohne věcmi ve společnosti kupředu. Dává to smysl?

 

Slyším vaši odpověď: „Tohle nebude fungovat, Kryone.“ No, doufám, že nejste mezi těmi, co to tak vnímají, protože jinak se toho chopí váš oponent a pak bude příliš pozdě, až poznáte, že mám pravdu. Víte, lidské bytosti se stávají vědomějšími. V rámci své lidské přirozenosti stále více rozvíjejí upřímnost, transparentnost a integritu a začínají být znechucení útočícími politiky. Začnou je vidět jako rozmazlené hádající se děti. A ten, kdo ční nad ostatní, je právě ten, kdo nevrací útok a udržuje si mírnost, přiměřenost, sílu a vyrovnanost.

 

Tomu, co bude následovat, nebudete rozumět. Je to časově omezené sdělení, které chci předat jen několika málo lidským bytostem na této planetě; a až vám řeknu, ke komu budu hovořit, možná si řeknete, že nikdo z nich toto poselství neuslyší – a v tom se budete mýlit. Protože já znám potenciál toho, kdo poslouchá a co uslyší. Možná bude dokonce společensky nevhodné, co vám řeknu. Tak požádám svého partnera, aby zpomalil, aby pošta, která ho následně zaplaví (rozzlobené reakce na tuto část poselství – pozn. překl.) byla minimální. (Smích.)

 

Diktátoři

Chci teď mluvit s diktátory. A pár jich na světě je. Vlastně je pro ně na planetě místo – a to proto, že určité kultury ještě nejsou připravené na sofistikovanost moderní demokracie. Ještě pěkných pár let potrvá, než vůbec přijmou koncept, že tento nový způsob volby je čistý, protože po mnoho generací žili ve strachu podle pravidel diktátorů. A tak je vhodné, aby měli vůdce, který všechno spravuje. I když se to zdá být v rozporu s tím, co je společensky vhodné.

 

Diktátoři, chtěl bych vám říct něco, o čem jsem se už dříve okrajově zmínil, ale teď to řeknu vám všem. Máte příležitost přivést své lidi k hojnosti a být tou nejuctívanější, nejmilovanější a nejobdivovanější osobou ve své zemi a dokonce i po vaší smrti budou lidé vzhlížet k vašim sochám a ronit slzy u jejich nohou… pokud to uděláte správně.

 

Existuje protokol laskavé diktatury na Zemi a můžete si ho prostudovat. Muži a ženy, kteří měli na starost celou správu svých obyvatel a milovali je, vytvořili pro ně spořitelní účty, byli ochotní dát jim věci, nemovitosti a půdu a přiměli je pracovat pro systém, ze kterého měli užitek všichni, dovolili jim volně cestovat. Ti lidé se pak vždycky vrátí domů, protože doma je lépe. Věřte nebo ne, existuje pro to protokol. Protokol pro otevřené hranice… aby ve vás lidé viděli mírotvůrce, laskavého vůdce, který miluje své lidi. Protokol pro život.

 

Diktátoři, poslouchejte, pokud vládnete skrze strach a ovládání, vaše dny jsou sečteny; prostě jsou. A jestli mi nevěříte, rozhlédněte se po planetě a uvidíte země, které mají problémy, protože jejich obyvatelstvo se probouzí. Pokud jednáte z pozice síly, nátlaku, strachu, vaše dny jsou sečteny. Právě to je příčinou svárů a konfliktů odehrávajících se právě teď v různých zemích, kde byste to nečekali. Pokud ve vás lidé spatří laskavost, kterou pro ně máte místo strachu, pokud budete vládnout laskavě, vyrovnaně a láskyplně, nebudou chtít odejít. Uvidí ve vás otce a budou vás milovat. Máte možnost přehodit výhybku tímto způsobem a přitom si uchovat to, na čem vám nejvíc záleží – respekt. Co můžete dát svým lidem, o čem jste nepřemýšleli? Chci, abyste studovali, jak se to dělá. Pokud to neuděláte, neudržíte se. To není věštba. Je to potenciál, který se pravděpodobně stane. Dva z vás letos nejspíš odejdou (zemřou). DVA! Vy si to nemyslíte, když toto posloucháte, že? Myslíte si, že je všechno prostě fajn, že? Zeptejte se těch vůdců, kteří tím právě procházejí, i oni si mysleli, že je vše v pořádku – jen okamžik předtím než byli svržení lidmi, kteří v hněvu povstali proti nim. A teď jsou v průšvihu.

 

Nyní nastává příležitost ke změně a rok 2014 je vhodný čas, abyste tuto změnu začali. Možná řeknete: “Mýlíš se, Kryone, má rodová linie je daná a stejně tak linie přede mnou a mým otcem je stejná, budu v pořádku.“ A já říkám: „Ne, nebudete. Protože ti kolem vás budou mít jiné uvědomění a to, co myslíte, že funguje, se změní“.

 

Toto jsou skupiny, se kterými jsem chtěl hovořit. Zejména s nimi. Potenciály na planetě, o kterých jsem právě mluvil, se točí kolem čehouvědomování si změny lidské povahy. A nejedná se pouze o Spojené státy, děje se to všude. Po celé planetě. Nastanou problémy v oblastech, kde byste to nečekali, a přijde to brzy. Lidské vědomí se začíná posouvat pryč od staré energie. Lidé budou moci uvidět světlo, místo aby se topili v temnotě.

 

V poslední části poselství se vrátím ke staré duši. A zeptám se vás: Jak se dnes máte? Jste schopni projít tím beze strachu a úzkosti, bez toho abyste se budili ve tři ráno a přemýšleli jste, jestli to zvládnete? Vím, kdo je tady, vím, s kým hovořím. Úplně každá předloha DNA každé duše v této místnosti, která poslouchá můj hlas nebo čte tato slova, je vhodná. Je čas pro život, je čas pro příští život, je čas pro přechod a vy jste tak odlišní – každý z vás má svou vlastní cestu. Ale jedno vám můžu říct – my víme, kdo jste. A chceme jen to, abyste vzali Boha za ruku a začali jste se zlepšovat; abyste žili déle a mohli jste tu být, abyste pracovali na této skládačce. Jsou tací, dokonce i v této místnosti, kteří poslouchají můj hlas a říkají si: „To nemůžu být já, protože já nebudu žít tak dlouho,“ nebo: „Já už se sem zpátky nevrátím, já ne… já ne… já ne…“ a tak pořád dál a dál. Slyšel jsem to. A přece vaše velkolepá duše křičí něco jiného; je načase ji poslouchat. Budete milováni; zasloužíte si tu být. Možná je načase, abyste byli s lidmi, kteří vás podporují, místo aby vás oslabovali a stahovali dolů… také víte, ke komu mluvím, drazí. Tohle znamená „postavit se za sebe“, tohle znamená „být zamilovaný do Boha“, tohle je statečnost. Dostane se vám podpory a odstěhujete se. Ano, víte, ke komu hovořím. Možná se budete muset odstěhovat ze svého města a ze svých poměrů, ale dostane se vám podpory, nejste sami, nejste ve vakuu. My jsme s vámi, jsme s vámi, jsme s vámi.

Je čas změnit paradigma. Toto je rok, kdy tuto změnu začít. Božství je určující slovo, protože právě to objevujete uvnitř sebe. Čím více uvidíte své Božského Já a čím více si budete vědomi své síly, kterou nesete skrze soucit, tím čistší bude váš život a tím déle budete žít.

Mohlo by to být jasnější? (Kryon se směje.) Teď jděte a konejte. A buďte.

A tak to je.

 

KRYON

 

 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – Message for 2014

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (pro www.transformace.info, www.kryon.webnode.cz). Korekturu překladu provedla Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Originální MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).