1-2014 Kryon

“Demystifikace New Age – 1”

 

Tento živý channeling byl přijat v Tucsonu, Arizona, 18. ledna 2014

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem] tak, aby umožnil čtenářům lepší pochopení, protože se stává, že živý channeling obsahuje energii, která se přenáší v průběhu živé komunikace, ale v tištěné verzi již ne. Takže si užijte toto rozšířené poselství.

 

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner opět ustupuje do pozadí a čistota tohoto poselství se zvyšuje. Říkám to proto, že i on zažívá rozdíly v duchovní energii při tom, co dělá již 23 let. Samotný proces channelingu se také posouvá. Jestliže je channeling opravdu otevřené poselství přicházející portálem šišinky, a jestliže to začíná podporovat energie planety, znamená to, že komunikační brána se začíná rozšiřovat. A pro něj je to jiné. Není to pro něj příjemné a dokonce i on se s tím potýká. Přichází více energie, ovlivňuje to jeho fyziologii. Ovlivňuje to to, na co je zvyklý. A dokonce pochyboval o samotném procesu, protože poselství, která nyní dostává, jsou kratší. Musejí být. Portál je větší. Mnohem více než kdy dříve je přenášeno třetím jazykem, dokonce i pozdějším posluchačům [záznamu] a těm, co toto budou číst. Je zde obsažena energie, která je multidimenzionální a přináší poselství daleko přesahující to, co je vysloveno nebo psáno, takže procházejí toto poselství právě teď, zatímco ho vy posloucháte v této místnosti. Je toho k dispozici mnohem víc, když toto otvíráme a začínáme mluvit.

 

Každý člověk v této místnosti i ti, kteří čtou a poslouchají toto poselství, mají svou naprosto jedinečnou životní cestu. Nikdo z nich není stejný. Mohli byste si myslet, že to může být velmi složité, ale pro Ducha tomu tak není, protože celek vás všech dohromady je spojen do jednoty. Je to skládanka, kde atributy jednoho pomáhají druhému způsoby, které ani neznáte. Pro vás je to složité, abyste měli o čem přemýšlet, ale pro nás ne. Je to jemná a laskavá energie, která má svůj důvod.

 

Takže, drahý léčiteli, já vím, kdo je zde a vím, kdo poslouchá a čte, pokud zažíváš problémy nebo rozdílnost v komunikaci s Duchem, teď už víš proč. Jestliže se potrubí rozšiřuje, tlak vody se může snížit, ale dodávka vody zůstává stejná. Dynamika toho, co dostáváte v podobě channelovaných informací a léčivé energie se může přizpůsobovat nečekanými způsoby. Je to proto, abyste dostali stejné nebo dokonce lepší výsledky. Vězte toto: je to navrženo tak, aby se nic nezhoršilo. Rozumíte? Tak je to navrženo. Jestliže dostáváte stejné informace skrze větší portál, potom to dovoluje takovou čistotu, jaká tu dříve nebyla. Místo toho, abyste byli zkrápěni rychlými, intuitivními myšlenkami, teď se to zpomaluje, abyste je mohli vidět a lépe využít.

 

2014 – nový začátek

Rok 2014 znamená novou energii a začátek povznesení schopnosti staré duše pracovat na planetě mnohem lépe než kdy dříve. Toto je ta energie, kterou jste jako stará duše vždy očekávali. Je to začátek vašeho času, ale bude to chvíli trvat a někteří z vás to ještě nepocítí, protože vaše smysly se vylaďují. Ale obecně byste všichni měli cítit, že tento rok se velice liší od roku předchozího. Měli byste být schopni se zhluboka nadechnout a říci: „Jsem tak šťastný, že je rok 2014 a že cítím ten rozdíl!“ Neopakujte ale jen to, co někdo řekl, spíše použijte svou innate (vrozenou moudrost těla)*, svou intuici, abyste potvrdili, jak to všechno cítíte.

 

A tak začínáme sérii lekcí, aniž bychom o tom mému partnerovi předem řekli. Je to série o demystifikaci New Age. Během tohoto procesu se může stát, že něco z toho pro vás bude urážlivé. To se týká zvláště učitelů, kteří mají nastavení mysli, které nelze snadno změnit. Vždy učili určité věci určitým způsobem a vždy jim to fungovalo. Tak proč to teď měnit?

 

Dovolte mi, abych teď tyto učitele na okamžik oslovil: Moji drazí, ve staré energii, která předcházela roku 2012, bylo úplně všechno, co jste dostávali, protlačeno skrze filtr, tmavý filtr staré energie. Proto mnohé z toho, s čím jste museli pracovat, byly metafory, ne přímé informace. Vy jste je potom linearizovali a předávali to nejlépe, jak jste mohli. Nikdo to nedělal špatně. Prostě jste dělali to nejlepší, co jste mohli, s tím, co jste měli. Ale teď, když sundáte ten filtr a spatříte, o čem to ve skutečnosti je, může to pro vás být „aha“ zkušenost. Prosím pochopte, že tato komunikace je určitý dar, který nezahrnuje žádné odsuzování. Naopak, je to jen pozvání, abyste otevřeli oči v nové, jasnější místnosti a řekli: „Ach, to je ale rozdíl proti tomu, co jsem učil.“ Oslavte novou čistotu a potom učte to, co teď vidíte.

 

Některé nové informace začnou objasňovat, co děláte, a mohou se velmi dobře přesunout z paradigmatu, o kterém jste si vždy mysleli, že nad ním máte kontrolu. Bude to trochu jiné. Je to jako ti, kteří nakonec uvidí vytištěná slova písně a uvědomí si, že zpívali špatná slova! Melodie zůstává stejná, ale slova jsou teď přesnější. Tak to je. Takže jste možná zpívali a učili píseň a užívali jste si ji, ale když teď otevřete zpěvník a spatříte slova, která jsou tam napsaná, řeknete: „Aj!“ Takže se zhluboka nadechněte a řekněte si: „Je to v pořádku, je to v pořádku, teď už to vím lépe a budu to učit jinak a lépe!“

 

Docela často se budou lidské bytosti setkávat se situacemi, jako je tato a budou to překrucovat. Podívají se na svůj život a řeknou: „Dělal jsem to špatně, tudíž jsem selhal.“ Chápete, moji drazí, že to je učení staré energie? Tady se vědomí staré energie staví do cesty učitelům a jasnovidcům způsobem „úpravy řízení“. Je to vnímání – vnímání vaší velikosti.

 

Ven z linearity

První věcí, kterou vám chceme dát, je že vás nabádáme, abyste zkusili odsingularizovat věci. Všechno, co máte, je lineární, protože vše musí pasovat do vašeho modelu. Řekli jsme to už dříve: Lidské bytosti žijí ve 3D a proto všechno, co vnímáte, je také ve 3D. Obecně se vždy snažíte všechno srovnat do jedné řady, aby to vyhovělo vašemu vnímání reality. Musíte být spokojeni s linearitou a zaškatulkováním všeho, s čím se setkáte. I když některé koncepty, které dostáváte od Ducha, evidentně nejsou lineární, tak je přesto musíte opět lineárně srovnat, aby vám to bylo příjemné. Anděl je JEDNOU entitou. Bůh má JEDEN hlas. Existuje JEDINÝ způsob stravování pro všechny. Existuje JEDINÝ způsob uctívání, modlení a hledání Boha. Je jen JEDINÁ správná cesta. Vy jste jen JEDEN a ten je obsažen ve vašem mozku (to poslední je opravdu legrační, jestliže jste poznali pravdu).

 

Je to ještě složitější. Dovolte mi, abych byl konkrétnější, abyste porozuměli, o čem mluvím. Duch vždy promlouvá k lidstvu v kódu. Jestli jste četli knihy proroctví v Bibli, tak ty verše jsou v kódu. Nostradamus napsal svá čtyřverší v kódu, aby jeho přátelé nepoznali, co dělá. Ale také on dostával svá poselství o budoucnosti v kódu od Ducha. Pravé duchovní proroctví bylo vždy předáváno ve zdánlivě metaforickém kódování, dokonce i ta nejzásadnější poselství pro planetu. Domorodé obyvatelstvo je dostávalo a předávalo stejným způsobem. Vždy přicházelo jako metafora – vždy jako metafora.

 

Jak může multidimenzionální Bůh mluvit k lidské bytosti, která je v jednociferné dimenzi? Odpověď zní: prostřednictvím metafor. Ty vždy byly tím kódem. Metafora znamená, že byla použita jiná slov či situace, které by vysvětlily význam na příkladu podobné situace. To napomáhá porozumění, zvláště když nemluvíte stejným jazykem. Už jste někdy komunikovali s někým, kdo znal z vašeho jazyka jen pár slov? Dělali jste pohyby, vydávali zvuky a slova, kterým rozuměl, abyste zprostředkovali skutečný význam. A Duch s vámi pracuje také takovým způsobem.

 

Přesto někteří učitelé, zvláště ti v daleké historii, brali tyto metafory doslovně a učili je, jako by to byla fakta. Konec konců „řekl to Bůh“. Je to běžné a vy všichni to znáte. Sedm dnů, během kterých byla stvořena Země, nebylo sedmi dny. Bylo to sedm okolností shovívavé přízně, kdy věci byly stvořeny způsobem, který dává smysl – a výsledkem bylo stvoření božské planety a života na ní. Nicméně to je příklad toho, o čem teď mluvíme. Teď vidíte zdravý selský rozum ve všem, a dokážete si představit, co měl Duch opravdu na mysli. Takže teď nastal čas začít aplikovat tento zdravý rozum na to, co denně slyšíte ve svých duchovních životech, nebo co vás učili ve vaší metafyzice. Zahrnuje to obecné věci stejně tak jako jejich detaily. Nakonec to stejně jsou detaily, které vás dostanou do problémů.

 

Příklad

Zde je jeden malý příklad. Kdykoliv spatříte slovo krystalický nebo křišťálový spojené s něčím duchovním, ať už se jedná o mřížku, planetu nebo entitu, pochopte, že se jedná o metaforu. Znamená to, že je nositelem vibrace nebo vzpomínek. Takže například, když přijmete channeling, ve kterém je nositelem poselství křišťálový anděl, můžete to pochopit jako anděla vytvořeného z křišťálu. Potom dáte tomu andělu z kusu kamene jméno a velice brzy jej začne někdo uctívat a vy dostanete malý krystal, který bude mít křídla a bude vypadat jako anděl. Samozřejmě, že potom někdo začne channelovat křišťálového anděla, a bude na pódiu obklopený křišťály. Chápete, co říkám? To původní poselství znamenalo něco naprosto jiného. Chci, abyste začali rozumět tomu, že channelovaná poselství, dokonce i ta moje, jsou často metaforická. Vyprávějí mnohem větší příběh než jakékoliv lineární poselství – „otevírají“ mysl pro srovnání mnoha jiných atributů pravdy. Proto používáme tolik podobenství.

 

Křišťálový anděl je tedy jakousi andělskou skupinou (všichni andělé jsou součástí “Boží polévky” a žádný nestojí samostatně), která je naplněna nastřádanými informacemi nebo vibracemi, které si pamatuje, kdo jste a možná i vaši osobní Akášu. Tato andělská přítomnost by vám mohla pomoci v potvrzení toho, co jste se naučili v minulých inkarnacích. Je to laskavý pomocník při práci s vaší velkolepostí. Nezamlouvá se vám to více než nějaký kámen s křídly?

 

Křišťálová planeta není vůbec žádná planeta. Je to “skladovací prostor” pro duše všeho druhu, možná součást systému inkarnace a návratu. Ale to je metafora toho, kde jsou uloženy a zapamatovány multidimenzionální věci. Tato idea “planety” je jen pro vás, protože nemáte žádnou představu skutečného multidimenzionálního kvantového skladovacího atributu. Chápete? Je to metafora.

 

Poselství, která vám nyní přináším v této nové energii, jsou předávána tak, aby věci vyjasnila a ne aby věci dělala složitějšími. Jestliže použijete pravidlo “hledej metaforu” na mnoho věcí, které nedávají žádný smysl, mohli byste začít lépe rozumět Bohu. Pomůže to demystifikovat jisté atributy toho, co vám bylo řečeno v minulosti.

 

Ano, máme detaily – klasické – ale kdybychom je předali, mohli by ublížit srdcím těch, kteří byli učeni odlišně, a to nechceme. To nechceme. Naopak, dáme vám nástroje k tomu, abyste si sami všechno prověřili – i to, čeho jste se možná “drželi” jako doktríny nebo pravdy, která se mohla velmi lišit od toho, co jste si mysleli. To je pouze jedna z mnoha věcí, o které vás žádáme. Zdravý rozum. Existoval ráj? Mohla by to být metafora pro Gaiu? Existoval mluvící had? Mohlo by to znamenat něco jiného? Věděli jste, že had je pro určité domorodé lidi poslem moudrosti? Až začnete spatřovat tu úžasnou pravdu v některých z těchto starobylých příběhů, spatříte Boží lásku o mnoho jasněji, a to začne demystifikovat mytologii okolo vás.

 

Oddělování

Přestaňte oddělovat věci! Chápeme, že pro lidské bytosti to je naprosto normální chování. Oddělujete proto, abyste přežili, a my jsme o tom mluvili už dříve. Řekli jsme vám, že největší rozdíl mezi starou a novou energií je v tom, že stará energie oddělovala a přežívala proto, že jste kráčeli v temnotě. Nová energie rozsvítila světlo a teď můžete vidět jeden na druhého. Neexistuje žádný důvod, abyste dnes oddělovali, protože už neexistuje strach z těch druhých. Teď je můžete vidět! Takže se místo toho sbližujte. Ale to se snadněji řekne, než udělá. Stará energie přežívání bude jednou z nejtěžších věcí, které bude třeba přepsat. Podívejte se, co s tím má společného stará energie. Bojí se, že se lidé spojí dohromady novými způsoby. Poznáváte ty fráze níže?

 

Telefon je ďáblův přístroj.
Televize ničí dětskou mysl.
Internet je začátek antikrista.
Facebook krade sociální dovednosti mladých lidí.

 

Každý z těch prostředků představuje sociální revoluci, přibližuje svět. Ale stará energie přežití se jich instinktivně obává.

 

Chci po vás, abyste začali procvičovat sbližování takovými způsoby, jaké jste dříve nečekali – aniž byste někoho urazili, aniž byste ranili něčí srdce. A tady je příklad:  Jste člověk ze západu a potkáte nějakého člověka, který má pokrývku hlavy. Proberme obvyklý proces myšlení založený na přežití.

 

PŘEŽITÍ: Jeho pokrývka hlavy by vám okamžitě ukázala na jeho systém víry, možná na to, odkud pochází, rodokmen jeho kultury a možná i jazyk, kterým mluví. Také vám to říká, protože o tom skutečně mnoho nevíte, že vás pravděpodobně nebude mít rád. Konec konců, vaše hlava není zahalená. Takže co uděláte? Normálně byste se vydali jinudy. Možná, že pochází z Blízkého východu? Tam je mnoho lidí, kteří nosí pokrývky hlavy. Avšak, všechno ve vašem těle, všechno, co se naučil váš mozek, jej potom od vás oddělí. Váš mozek si začne odškrtávat zdůvodňování a logiku: Nemáte nic společného. Kdybyste se spolu dali do řeči, skončilo by to špatně, protože nevěří tomu, co vy. Vy taky nevěříte tomu, co on, a on by vám nenaslouchal. Prostě následuje to, co se naučil. Vy o tom mnoho nevíte, ale vidíte jej, jak poslouchá to, co mu bylo řečeno. Vy jste osvobozeni od nošení pokrývky a on ne. Chápete? Přežívání vás rozděluje, ospravedlňuje to ve vašem starém poznání, a způsobuje, že jednáte. Vydáte se jiným směrem. To je separování – to je přežití. Bude to chtít hodně přemýšlení o tom, jak věci fungují, abyste to dokázali změnit.

 

Nové paradigma: Moji drazí, přemýšlejte o tomto: Potkáte člověka s pokrývkou hlavy. Vaše mysl je vzdálena přemýšlení o přežívání. Naopak, místo toho jste ve střehu, zda neexistuje něco, co byste měli společného. Jedná se o opravdové „nové přežívání“, kdy intuitivně chápete, že potřebujete spojení, ne oddělování. Vaše intuice pracuje, a říká vám toto: Nosit pokrývku je realitou tohoto člověka, protože je to jeho způsob uctívání jeho vnitřního Boha. Je to jeho kultura, ale on to dělá otevřeně, abyste se dozvěděli, že věří v Boha. A stejně tak i vy! On uctívá svého Boha tak moc, že se nebojí toho, co si o něm budou myslet ostatní lidé kvůli tomu, že nosí pokrývku hlavy. Je tak trochu jako vy, v tom smyslu, že se nebojíte toho, co si myslíte. S tím mužem máte něco společného – oba milujete stejného Boha. A tady je to, co se stane dále. Věděli jste, že on čeká, že půjdete pryč? On nosí pokrývku hlavy celý svůj život a teď je ve společnosti, kde se to tak nedělá. Ví, co je běžné chování a vidí to stále znovu a znovu. Tak co uděláte? Potřeste mu rukou. Podívejte se mu do očí. Usmějte se a pozdravte Boha v jeho nitru i Boha ve vás. Máte něco společného. A ani o tom nemusíte mluvit. Dokonce s ním ani nemusíte navazovat přátelství.

 

Jak si myslíte, že bude reagovat? Vidí vyrovnanou osobu, která se nestará o to, jestli nosí pokrývku hlavy. Neptá se proč, prostě jen ví, že potkal příjemného, vyrovnaného člověka! Chápete, k čemu právě došlo? Nejen, že jste změnili své paradigma, změnili jste i to jeho! Možná, že odejde z toho místa méně náchylný k tomu myslet si, že ti, kteří říkají, že jsou esoteričtí, půjdou jinou cestou. Toto je začátek naprosto nových pravidel, a mohli bychom v těchto příkladech pokračovat do nekonečna. Mohli bychom mluvit o jednotlivých zemích a o tom, co mohou udělat, aby je to spojilo dohromady s použitím toho, co mají společného místo používání staré historie oddělování.

 

Nové paradigma bude vyžadovat jiný druh přežívání – shovívavé. Možná, že uslyšíte tyto věci v tomto channelingu a řeknete: „To je krása. To je krásný koncept, Kryone.“ Pak vyjdete ven a zapomenete na to. To, o co vás žádám, lidé New Age, je, abyste to praktikovali. Vyzývám vás k tomu. Vím, proč je to tak důležité – vidím totiž, co se stane. Mohu to vidět, protože jsem to viděl na jiných místech a v jiných světech. Ta možnost je tak silná, že je to jistota. Není to předpovídání budoucnosti, když řeknu, že ten potenciál je skoro 100 procentní. Je to šťastná náhoda, když řeknu, že když vyskočíte do vzduchu, dostanete se zase zpátky dolů? Ne, je to teoretická znalost toho, jak věci kolem vás fungují, například gravitace.

 

Začněte s novým pojetím neoddělování se od ostatních a sledujte, co se stane. Netýká se to jen člověka s pokrývkou hlavy, týká se to i souseda, který nevěří v to, co vy. Je to o tom, čemu jste se vyhnuli; týká se to člověka, který možná přejde na druhou stranu, když půjdete kolem. Možná, že dostanete možnost toho člověka pozdravit při synchronizovaném setkání? Udělejte něco hodně překvapujícího! Srdečně ho pozdravte, myslete to vážně, a běžte dál. On o tom bude dlouho přemýšlet. Dokáže to Bůh ve vašem nitru? Odpověď zní, ano.

 

Moji drazí, dá to práci. Když začnete měnit to, kým jste, jak se chováte a jak reagujete na situace, začnete přepisovat pojem lidství, že? Přepíšete svou základní lidskou povahu. Je to pozvání. Nikdy dříve v historii duchovního lidství, od doby, kdy začalo osévání planety, nebyly buňky vašeho těla vnímavější k návrhům na změnu chování – co funguje a co nefunguje. Řeknu to ještě jednou: Nová rovnováha na planetě je paradigmatem vyrovnaného přežívání. Vyrovnaní jsou ti, kteří budou považováni za silné. Jsou to ti, kteří přežijí chaos změn okolo sebe. Jsou to ti, kteří přinesou na planetu mír.

 

Nová rovnováha

V minulosti byli považováni za chaotické ti, kteří k sobě přitahovali největší pozornost a dostávali to, co chtěli. Avšak teď ti samí začnou být považováni za špatně se chovající děti, které mlátí kolem sebe. Lidstvo to uvidí a začne hledat rovnováhu. Jednotlivci, obchodní a duchovní systémy začnou vyhledávat rovnováhu, která dává duchovní smysl a zdravý rozum. New Age se také říká esoterika. Na planetě existují místa, kde slova New Age znamená kult. Proto je v mých channelinzích nahrazuji slovem esoterika. Oba tyto pojmy používám zaměnitelně. Tolik na vysvětlení, abyste pochopili význam toho, co následuje.

 

Laskaví pomocníci

Existuje mnoho těch, kteří channelují skupiny krásných, esoterických entit. Některé z jejich jmen jsou velmi známé, protože je lidé channelují již velmi dlouho. Budu pokračovat a zmíním některé z těchto skupin, které jsou zastoupeny. Dělám to s velkou láskou – ne abych někoho urazil nebo abych někomu ublížil. Naopak, dělám to proto, abych otevřel možnosti, které jsou mnohem větší, než učí někteří z nich. Existuje mnoho těchto channelovaných skupin, o kterých bylo také napsáno mnoho knih. Zmiňujeme ty z Arkturu, ze Síria, z Orionu a také Plejáďany. To jsou pouze čtyři a jsou mnozí další. Ale to, kdo jsou, a co byste si měli o nich myslet, je pro mnohé z vás matoucí.

 

Já vím, jak lidé přemýšlejí. Žijeme s vámi! Držíme vás za ruku, když máte potíže. Pláčeme s vámi; smějeme se a podporujeme vás. Když přijde channeler a jeho informace s vámi rezonují, máte zájem. Možná je to channeling těch z Orionu [například]. Lidé pak mohou říci: „To je má skupina! Miluji tyhle informace.“ Pak se toho držíte, dáte si to za rámeček a chcete dál poslouchat jejich zprávy. Když někdo řekne: „No dobrá, a co Arkturiáni?“ tak mu odpovíte: „Tak o těch nevím. Nikdy jsem o nich neslyšel. Slyšel jsem jenom o těch z Orionu a to jsou ti praví, protože s nimi rezonuji. Pomáhají mi.“

 

To nejlépe vystihuje člověka ve 3D. Vidíte, co děláte? Vyloučili jste ostatní, protože JEDNA skupina byla první nebo s vámi rezonuje. To dělá přežívání. Odděluje a vylučuje. Organizované náboženství to dělá celá léta, přivádí planetu na místo, kde je JEDEN BŮH s tisíci „boxů“ oddělování. To není v souladu se zdravým rozumem. Chci demystifikovat ty esoterické skupiny, které zmiňuji. Je načase, esoterici, abyste spatřili krásu tohoto systému, protože se New Age rozškatulkovává a separuje od velkoleposti pravdy.

 

Všichni ti, které jsem zmínil, mají něco společného, moji drazí. Chci začít od začátku. Začnu věcmi, které nejsou ověřitelné – historií galaxie a jedním krásným příběhem, který jste už možná slyšeli od jiných nebo ode mne. Je to jeden z nejkrásnějších příběhů, které vám můžeme vyprávět.

 

Historie vaší galaxie

Kdysi dávno byla stvořena galaxie, která byla naplněná Boží láskou. Tvořivý zdroj, který ji stvořil, měl laskavý, miliardy let starý systém a vice než dostatek času na rozvoj miliónů planet všeho druhu. Fyzika této galaxie byla předurčena pro naplnění, rovnováhu a život. Nebyla to žádná náhodná fyzika, jak byste předpokládali, ale taková, která má laskavý záměr. Jak planety chladly a rozvíjel se na nich život, jednou za čas jedna z planet dostane možnost být oseta duchovností. Lidé na těchto planetách budou pomalu měnit svůj řetězec DNA a začne zkouška trvající tisíce let. Bude se zkoušet, zda v průběhu života dokážou objevit vnitřního Boha – laskavý tvořivý systém. Pokud ano, dostanou svolení postoupit do statusu vzestupu, kde to fyzické splývá s multidimenzionální realitou.

 

Trvá to mnoho tisíc let, stát se vzestoupenou planetou. V tomto procesu se každá civilizace dostává velice blízko ke tvořivému zdroji všeho. V tomto procesu je nakonec každá civilizace požádána, aby si vybrala v galaxii jednu planetu, daleko od té své, a vysela na ni svou posvátnou DNA. Dokážete mě sledovat?  To je ten systém. Lidé na zvolené planetě jsou teď se svobodnou vůlí intuitivně oséváni schopností nést duši a uvědomovat si světlo a tmu – začínají teď skládat svou skládanku tohoto objevu, nebo ne.

 

Jsou tací, kteří řeknou: “Dobrá, Kryone, odkud přišla první semena?” Byla ze středu, z Velkého Centrálního Slunce, ze středu, kterému říkáte Bůh, z tvořivého zdroje, který je všude. Detaily nejsou důležité. Mnohem důležitější je najít a dýchat čistý vzduch než ztrácet čas vyptáváním se, odkud ten vzduch je [metafora].

 

Co je důležité, abyste věděli, je toto: V galaxii máte příbuzné! Za prvé, vzhledem se vám hodně podobají. Za druhé, jejich DNA se v mnohém podobá té vaší. Pojďme si to ujasnit. Předám vám informaci, kterou jsme předávali už dříve, ale měli byste si ji poslechnout znovu, abyste ji nezapomněli. Když začnete objevovat jednoduché formy života ve vašem solárním systému a mimo něj, zjistíte, že struktura molekul podobných DNA je běžná. Zjistíte, že vaše planeta není izolována od galaxie v jejich procesech rozvoje života a stvoření. Opravdu, planetární vývoj zachází se vším jedinečným způsobem, kvůli životnímu prostředí na různých planetách, ale v hlavních rysech je DNA přirozeně se vyskytující evolucí složitého života, a její biofyzika je součástí způsobu, jakým se život vyvíjí všude v galaxii. Není vyhrazený pro Zemi.

 

Vaši příbuzní v těchto jiných světech jsou humanoidi a vypadají jako vy. Někteří jsou větší, kvůli výživovým a gravitačním atributům, a někteří jsou menší. Ale nejsou to děsivá stvoření se 14 očima, třemi rukami a skřípavým hlasem. Bude to jednou z největších věcí, až jednoho dne zjistíte, že všude je stejný život, jako je ten váš. Povím vám, moji drazí, že až to zjistíte a uvědomíte si, co to znamená, pochopíte všechno o inteligentním designu a budete vědět o laskavosti v galaxii a na vaší planetě, která pracovala na tom, aby všude vytvořila stejné věci.

 

Umíte si představit počátek civilizace před miliardami let? Jedna planeta, ta první, osetá znalostí Boha? Umíte si představit, že by to nějaká planeta dokázala? Prozatím nemá jméno a jména jejích obyvatel, rasa nebo jakkoliv to chcete nazývat, jsou také bezejmenné. Bylo to před velmi dlouhou dobou. Trvalo to milióny let, ale udělali to proti všem očekáváním. Mimochodem, jde o příběh, který všichni známe a milujeme. To byl začátek, a jaký je to příběh! Je o tom, čím prošli a jak osévali jinou planetu – tu jedinou na nekonečném, hvězdném nebi… písečná pláž, která se táhne tak daleko, kam dohlédnete, a pouze jediné zrnko písku je vybráno [metafora]. Našli ji, udělali to, a vy o tom světě ani nic nevíte, protože je to příliš dávno. A mimochodem, ta jedna planeta to nezvládla a tak oseli další. Ta to nezvládla rovněž a oseli jinou. Ta třetí to dokázala a vy neznáte ani její jméno. Bylo to příliš dávno.

 

V průměru musí mít každá planeta přibližně milion let od osetí k dospělosti. Jaký z toho máte pocit? Dovolte mi otázku: Ve kterém roce ve schématu duchovního rozvoje se podle vás nacházíte? Kdybych řekl, že v roce jedna, dávalo by to smysl? No, máte před sebou ještě dlouhou cestu. (Smích.)

 

Ale dovolte mi, abych vám něco řekl – překročili jste mezník rozhodnutí. To je popis bodu, ve kterém lidé na planetě pomalu začínají chápat, co dělají a jaký je jejich cíl. Začíná odpočítávání. Nedovolte, aby vám to zkazilo náladu. „Dobrá, Kryone, já vím, že se to mělo stát v několika generacích.“ Opravdu? Vy jste si mysleli, že za několik generací budete všichni kráčet kolem v podobě světla? Pár generací? Jsou tací, kteří tomu opravdu věří. Začněte používat zdravý rozum!

 

Dobrá zpráva je, moji drazí, že všechno, čím jste si za více než 30 000 let na planetě prošli – brodili se starou energii – je pryč. Teď je ta příležitost, kvůli které jste přišli. Proto jste sem dorazili a ta dobrá zpráva zní: Nezáleží na tom, jak dlouho to trvá, vy osobně se na tom všem budete podílet v každém životě! Ano! Nikdo z vás „nezmešká konec“ této nádherné hry [metafora]!

 

Od této chvíle se bude každý jednotlivý život odehrávat v nové energii. Až dorazíte jako nová lidská bytost od nynějška po čtvrté, řekněme tak za 300 let, probudíte se [budete zrozeni] jinak. Když otevřete oči, poznáte nejen svou matku, poznáte i Zemi! Během několika dnů vaše mysl řekne: vítej zpátky! To dítě, kterým budete, jakmile se vaše oči zaostří, si vzpomene: „To je hrníček. To je jídlo. A hele, to je tvor, který se oženil s mojí mámou.“ (Smích.) Dokážete to rozpoznat. Možná za měsíc nebo dva budete chodit – možná i dříve. Nebudete se muset učit číst (ledaže by šlo o jazyk, který jste se nikdy neučili). Říkali jsme vám to dříve. Pátrejte po tom. Nedává vám smysl, že byste se nemuseli učit základní lidské jednání stále znovu a znovu? Naopak, je na čase si to zapamatovat!

 

To bude výtvorem duchovního vývoje. Proběhne jakési urychlení, o kterém jsme vám zatím neříkali. Někteří Mistři se vrátí zpět, ale vy je neuvidíte jako Mistry. Uvidíte je jako vynálezce. To je v pořádku a jim to vadit nebude, protože přinášejí na planetu multidimenzionální vynálezy, které vám umožní pochopit vzory (formy, šablony) hmoty. A teď, možné to pro vás nic neznamená, ale představte si to se mnou. Chápete, že když znáte vzor hmoty, dokážete hmotu stvořit? Kdybyste měli technologii, abyste pochopili vzor, jeho použitím byste mohli hmotu měnit. Tak jako kmenové buňky těla, i hmota má svůj vzor. Nemohu v tuto chvíli ani vypovědět, co všechno byste pak mohli dokázat. Co kdybyste mohli vytvořit čerstvé jídlo? (V publiku se ozývá: „Ano!“) Ó, jste tak chytří! (Opět smích v publiku.) Představa „replikátoru“ vzešla od muže, který byl Plejáďanem, a on si to pamatuje ze své planety.

 

Zeptejte se nějakého fyzika. Nedejte na má slova. Zeptejte se fyzika: “Bylo by možné, v případě, že bych měl nástroje a znalosti, kopírovat strukturu atomu?” Ano. Já vám říkám, co by mohlo být a vy to dokážete, protože nebudete přerušováni válkou a hrůzou a nákazami. Vidíte, jak to funguje, moji drazí? Je to nový druh přežívání. Čím více navzájem spolupracujete a snažíte se vidět jeden v druhém „Boha uvnitř“, tím více jako planeta dostáváte a tím více postupujete vpřed.

 

Před miliardami let, jedna planeta vedla ke druhé… miliardy a miliardy let či víc. Kolik „revů“ (revolucí) v galaxii? Mnoho. [Protože všechny planety a hvězdy procházejí galaxií stejnou rychlostí, existuje určitá konstanta na měření času pro veškerý inteligentní život v galaxii. Každé slunce a každá planeta kolem každého slunce má stejné hodiny pro měření doby otáček nebo částečných otáček kolem středu galaxie. Proto se planetární civilizace mohou v tomto směru spolehnout jedna na druhou. Jestliže hovoříte s někým z jiné planety o letech, nebudou mít vůbec žádnou představu o tom, co máte na mysli, protože vaše roky nejsou těmi jejich.]

 

Plejáďané jsou vašimi rodiči. Když jejich planeta vzestoupila a oni měli úplného Boha ve své DNA, uvědomili si, čím prošli. Konečně se dozvěděli, kvůli čemu tam jsou a obdrželi úplné šišinkové spojení – 100 procentně výkonnou DNA – ale pořád zůstali ve hmotě [ve fyzických tělech]. Víte, jaké to je? Nehledejte jejich 3D lodě. Tyto nádherné bytosti jsou s vámi propojené a přicházejí a odcházejí dle libosti. Ale dělají to pouhým „pomyšlením“.

 

Vy [na Zemi] jste byli další a jedinou planetou, která byla po nich oseta. Ale věděli jste, že i oni mají své vlastní duchovní rodiče? Jejich rodiče a rodiče jejich rodičů mohou být z Arkturu, z Orionu či ze Síria. (Kryon se směje.) Ti všichni také mají své duchovní rodiče a ti zase svoje. Poslouchejte: Každá z těchto skupin je součástí vaší “rodinné skupiny tvořivého zdroje”. Někteří jsou vašimi duchovními prarodiči a další zase pra-prarodiči. Někteří jsou dokonce více než to. Na vaší planetě také žijí staré národy, které pocházejí z jiných části galaxie, a které jsou „zde, aby pomáhali“.

 

Dovolte mi položit otázku: Co víte o vlastnostech biologických prarodičů, které nemají vaši rodiče? Co si myslíte o svých prarodičích, ať už živých nebo mrtvých? Váš pohled na ně se liší od vašeho pohledu na rodiče, viďte? Vaši rodiče jsou praktičtí, ale prarodiče nejsou. Vaši prarodiče jsou ti, kteří vás chtějí bavit, pomáhat vám a berou vás na různá místa. Máma a táta? Ti se trochu liší. Jsou tady, aby bylo jisté, že přežijete a aby vám předávali pravidla života.

 

Vyseli vás Plejáďané a jsou tedy zodpovědnými za informace, až otevřete časovou kapsli. To oni vás provádějí všemi zkouškami Krystalické mřížky a jiných systémů, které vytvořili, aby se s vámi propojili pro vaše duchovní probuzení a přežití. To oni říkají: “Jen kupředu, pojďte!” Ale prarodiče, to jsou ti, kteří vám dávají tu nejjemnější pomoc, protože jsou dostupnější a nemají tu stejnou zodpovědnost jako rodiče. Jsou také mnohem zralejší a starobylejší skupina než rodiče.

 

Chápete, kam to směřuje? Ti z Arkturu, Orionu a Síria jsou ve vaší DNA, protože máte “galaktické Akášické vazby”. Vy je znáte a oni znají vás. Jsou možná tou nejvíce nápomocnou skupinou na planetě. Neoddělujte je od ostatních a neuctívejte je. Vnímejte systém takový, jaký je. Vstřebávejte je všechny a vězte, že právě teď jsou s námi v této místnosti, při této komunikaci. Milují skutečnost, že právě pomáháme demystifikovat, kým jsou. Ti, kteří je channelují, mohou říci, že jsou odtud nebo odtud, ale já chci, abyste pátrali po metaforách v jejich informacích, protože tyto metafory budou ukazovat skutečnost. Pomáhají vám, protože jsou to vaši duchovní prarodiče a pra-prarodiče. Proto se s nimi cítíte tak dobře a proto také channeling, který od nich pochází, je tak čistý a tak nádherný. Bude-li čistý channeler, uvidíte, kdo jsou. Oni vás milují a vědí, kdo jste.

 

Je důležité, že staré duše, které sedí přede mnou, rozumí tomu, co říkám, a vědí, že nemluvím v kódech nebo v metaforách. Právě teď mluvím o realitě a duchovním zdravém rozumu, který je nádherný. Tato informace pochází přímo z tvořivého zdroje, kterému říkáte Bůh. Bůh je větší než cokoliv, o čem vám kdo kdy vyprávěl, moji drazí, a protože to začínáte vnímat, chci, abyste si, než se rozloučíme, zapamatovali jednu věc. Jak začnete vnímat stvořitelovy divy, chci, abyste si zapamatovali, odkud to pochází, protože váš Akášický rodokmen je Bůh. Uvažujte o tom. Je na čase, abyste se sebrali, postavili a přihlásili se k této rodině. Přivítejte se s prarodiči.

 

Možná, že na to čekali hodně dlouhou dobu? Připadá vám to strašidelné? Některým ano. Ostatním pravda zní jako zvon čistoty a odpovídá na otázky, na které hledali odpověď hodně dlouhou dobu. Drazí, dostali jste pomoc. Vezměte ji na vědomí, pracujte s ní. Využijte ji!

A tak to je.
KRYON

 

* innate – bližší informace o innate se dočtete v samostatném channelingu “Záhadná innate – vrozená moudrost těla”

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „Demystifying the New Age – 1 “

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět