1-2015 Kryon

Rok 2015

Tento channeling Kryona byl přijat živě Lee Carrollem v Sun Valley v Idahu, v sobotu, 10. 01. 2015
.
Buďte pozdraveni, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Krása lidské bytosti je v tom, co je božské. Stále více a více z vaší buněčné struktury je nasycováno tím, co je z mé strany závoje. Je to strana závoje, kde nejste 3D. V tělesné formě se musíte oddělit, abyste mohli existovat. Na mé straně závoje existuje to, co bychom nazvali „stejnost“. Přestože nás mohou být biliony entit, které byste označili jako jednotlivé duše, existuje pro nás sjednocující myšlenka. Jednota ducha, o které jsme již hovořili.
.
Channeling vychází z takového obecného úsudku. To, co zde slyšíte, je schopnost mého partnera otevřít portál, takže jeho vyšší já může přijít způsobem, který není typický, a hovořit k vám. Není to vyšší já jedné duše. Právě jsem řekl, že na druhé straně opony je jednota. Když si partner sedá do křesla, aby channeloval, přicházíme všichni. (Kryonovo pousmání.)
.
Vaše Vyšší Já na druhé straně opony funguje právě tak. Je spojeno se všemi dušemi na planetě. Schopnost, kterou si osvojujete a začínáte ji právě rozvíjet, drazí, je schopnost soucítění a soucitu k druhým. Nepotřebujete je znát, protože už je znáte. To je povzbuzující úvod pro vás, jak se blížíme k tématu, o kterém jsme přišli dnes hovořit. Vítejte v roce 2015!
.
Chci k vám dnes hovořit krásným, jemným a povzbuzujícím způsobem. Než skutečně začneme – je pro vás to, co se právě děje, skutečné nebo ne? Ptám se pokaždé. Budou tací, co řeknou: „Je to jen muž v křesle.“ A budou jiní, kteří vnímají senzitivně, a vědí, že je toho zde víc. Vidí barvy kolem křesla, vidí aurickou přítomnost těch, které nemůžete vidět, ale můžete je cítit. Ví, že má Kryon doprovod, který se mezi vás rozptýlil. Někteří z vás budete vnímat fyzicky ruku Boha na svém rameni. Budete naslouchat a budete vědět, že je vše dobré a děje se ve správný čas a v lásce.
.
Nechci, aby kdokoli z přítomných uvažoval o svém věku. Mladým bylo řečeno, že jsou ještě příliš mladí. Starým zase, že už jsou příliš staří. Nikdo z vás takový není. Vidíme vás bezvěké, protože takoví jste. Vidíme vás jako nedílnou součást stvoření, protože tou jste. A vnímáme, že jste tady z nějakého důvodu. A tak to také je.
.
Byl bych rád, kdybyste viděli krásu toho všeho. Channeling není divný, neobvyklý, či strašidelný. Ve skutečnosti představuje spojení, které všichni máte, a můžete ho snadno dosáhnout, pokud vaše DNA bude pracovat na vyšší procento. Ten dnešní budou lekce mého partnera o evoluci, kterou začínáte vidět kolem sebe. Stále vám z ní předal jen kousek. Chci hovořit o letošním roce, o energiích tohoto roku.
.
Budu sdělovat něco, co by někteří nazvali proroctvím, ale není to proroctví. Budu hovořit o tom, co přichází, o potenciálech, které vidíme, které jsou založeny na tom, co se děje dnes. Rozumíte tomu principu? Pokud byste mohli vidět celý obraz, pravděpodobně bychom vás vedli odlišně. Když jste na silnici a vidíte pouze to, co je bezprostředně před vámi, můžete být na pochybách, když přijdete na křižovatku. Kdybyste ale byli pták a vznášeli byste se nad zemí, viděli byste, kam každá z rozdělujících se cest vede.
.
To je přesně ten rozdíl mezi lidskou bytostí včera a zítra. Protože postupně vyvíjíte intuitivní smysl pro to, abyste věděli, kterou cestou se dát. Není to záhada a není na tom nic divného. Když uvidíte, kdo jste, a pochopíte, že části vaší duše jsou ve vás, ale také mimo vás – tak říkajíc nad vámi a okolo vás v tom, co byste nazvali éterickým polem – bude pro vás srozumitelné, že je zde vždy nadhled a pohled shora, který se vám snaží poradit co dělat – nejlépe jak umí.
.
Budu hovořit o roku 2015 a o energii, abych vám mohl předat tuto kouzelnou zprávu. Nejprve budu mluvit o energii. Existovala doba, kdy hovořit k lidské bytosti o energii znamenalo jedinou věc – fyzickou energii. Máte někoho na šlapacím kole a on vyrábí energii. Skladuje ji v zásobnících. Hovoříte o fyzikální energii. To není to, o čem mluvíme dnes. Mluvím o energii, která tu je – někteří rozpoznávají, že zde je – ale nemůžete ji definovat, protože pro to nemáte nástroje.
.
Nemůžete ji měřit, i když víte, že tam je. Hovoříme o tom znovu a znovu. Víte, že existuje energie lásky. Víte, že tam je, ale nemůžete ji měřit. Budu mluvit o energii vědomí. Všechno má energii! (Kryon se smíchem.) Jsou druhy energie, se kterými nepočítáte. Kalendář, který máte na zdi, má energii, protože má na sobě čísla. Není to druh energie, kterou byste opravdu studovali nebo znali, ale je tam! Máte ji před očima jako nástroj a pomoc. Nejste ale učeni, že vše souvisí se vším.
.
Ti, kdo pobývají v přírodě, vědí, o čem mluvím. Jsou si vědomi cyklu života a věcí, o kterých si jiní myslí, že neexistují. Vnímají energii zvířat, chápou význam slova „Matka Příroda“. Vnímají krásu života, který tvoří další život. Je v tom energie. Pokud trávíte čas v přírodě, ptám se: vnímáte energii? A jak byste ji měřili? A dovolte mi ještě jednu otázku: je ta energie laskavá? (Kryon se s dojetím směje.) Odpověď zní: ó ano, je! Je natolik benevolentní, že se do ní chcete vracet zpátky.
.
Někteří z vás milují oceán. Sedí a pozorují vodu. Po dlouhé době se někdo může ptát: „Neřekl jsi ani slovo, na co myslíš?“ Odpovíte: „Nemám zdání.“ Prostě absorbujete energii oceánu. Takový druh energie je všude. Začínám channeling takto z dobrého důvodu. Protože pokud porozumíte tomu, o čem hovořím, pak chápete, že tu je skutečně energie, která přichází a kterou můžeme cítit.
.
Rok 2015 pro vás začíná začátkem kalendářního roku. Je to způsob, na který jste zvyklí, a který jste převzali od předků. Dny, měsíce a roky ubíhají. Je to lineární a třídimenzionální. Asi je vám jasné, že to není způsob, jakým měříme čas my. Jak Duch měří cykly, čas, vědomí, novou energii, když pro něj není podstatný kalendářní rok jako pro vás? Jak pracujeme? To vše je měřeno pomocí hvězd. Je to měřeno energií samotné Země v přítomném okamžiku. Existuje mnoho dalších způsobů, kterých si nejste vědomi. Namísto kalendáře se stejnými dílky a dny máme energii bez čísel. Energie je to, co nám dává údaje, ne kalendář.
.
Energie vědomí pro vás není měřitelná, pro nás je skutečná. Vidíme ji, jak se odvíjí ve vaší civilizaci, na vaší Zemi. Začíná se posouvat a měnit. Kdybych vás mohl na chvíli vyjmout z vaší reality, a vy byste viděli to, co já, vzpomněli byste si na vše, co znám já, vzpomněli byste si, že to důvěrně znáte. A že už jste to viděli. Uvědomili byste si, že je to začátek vlny. Vzpomněli byste si, že pozice, ve které jste nyní v galaxii, vás zná, a vy znáte ji. Pozice Slunce a planet a doby jejich cyklů vás znají a vy znáte je. Jste propojeni s energiemi vesmíru hlubokým způsobem. Ironie je, že prapředci a starověké národy to znali, ale vy jste to ztratili.
.
My vás žádáme, abyste obnovili toto propojení. Pak znovu začnete chápat energii. Hovoří o tom i fyzika. Některé to zajímá a jiné ne, proto to jen krátce zmíním. Je známo, že multidimenzionální energie zvaná světlo může existovat v několika formách, z nichž dvě vidíte. Může existovat ve vlnové formě nebo jako částice. Je zajímavé, jakým způsobem jednu z těchto forem nabývá. Pokud světlo není pozorováno lidskou bytostí, je to vlna. Pokud ho pozorujete, stává se částicí. Je zde multidimenzionální síla (světlo), která je energií, jež se rozhoduje změnit, když se na ni díváte.
.
To jsou syrová fyzikální fakta. Nikdo neví, proč tomu tak je. Řeknu vám proč – je to energie lidského vědomí, která zde hraje zásadní roli. Když pozorujete světlo, ono ví, že se díváte, a změní se. Fyzikové na celé planetě to pozorují znovu a znovu. Další a další pokusy dokazují, že je vědomí multidimenzionální, měřitelné, má pole a je možné ho zaměřovat. To je energie.
.
Řekněme ještě něco o energii čísel, která je ze všech energií nejméně pochopená, protože se zdá být statická. Číslo napsané na stránce, psané nebo tištěné, má skutečnou energii. Energie není v tom, co je natištěno. Je to koncept (pojem), který má energii! Může být psaný v jakémkoli jazyce, v jakékoli formě, a má energii, která pro vás obsahuje zprávu. Energie čísel je komplexní. Číslo napsané o samotě na stránce bude mít jednu energii. Číslo obklopené jinými čísly bude mít jinou energii, v závislosti na okolních ovlivňujících energiích. Každý rok má číslo. To vše nás vede k roku 2015. Chci vám sdělit energii, kterou u tohoto roku vidíme.
.
Numerologie roku 2015 má dvě části. První část se týká toho, jak tento rok vidíme my, a nesouvisí s vaším kalendářem. Je to jednoduché – pro nás je to rok dva.
.
Po roce 2012 jste prošli rokem rekalibrace, což by tedy měl být rok jedna. (Kryon má na mysli rok 2013 – pozn. překl.) Rok 2014 by pak byl rokem dvě a tak dále. Když se však díváme na rok 2013, nepočítáme ho. Z toho důvodu jsme v roce 2013 řekli mému partnerovi, aby ten rok nepořádal Letní světelnou konferenci. Rok 2013 nenesl žádnou energii, vše bylo smíchané. Přinášel věci, které jste nečekali. Vše se velmi rekalibrovalo. Za rok jedna proto počítáme až rok 2014. (V červenci roku 2014 definitivně začal posun energií, který se již nevrací do původního stavu; viz např. channeling Načasování a nový normál – pozn. překl.)
.
Naše počítání je založené na energii vědomí. Abychom to zjednodušili, zarovnáváme počítání s vaším kalendářem a říkáme, že rok 2015 je rok dva. Budeme tedy zkoumat význam čísla dva. Jako další část numerologie roku 2015 se budeme věnovat významu součtu 2 + 0 + 1 + 5.
.
Začneme s dvojkou. Je to jednoduché, základní. Energie čísla dva, které stojí o samotě, a koncept tohoto čísla, když se podíváme na současný časový rámec, znamená dualitu.
.
Jak se slovo dualita promítne do výhledu na rok 2015 a do toho, jaký rok to bude? To není těžké, staré duše. Vyostřená, zesílená dualita, se začne dostávat do centra vašeho vědomí. Rozdíl světla a tmy bude ve vašem životě zesílen. Věci, které tu už nepotřebují být, staré myšlení, začnou být vnímány jako staré myšlení. Nové věci a potenciály, které se před vámi vynořují, začnou být vnímány jako světlo. Důvěra v budoucnost se začne v mysli upevňovat, bez ohledu na to, co si myslíte o tom, co na planetě vidíte.
.
Budete věci více zvažovat spirituálním způsobem, ne tím, který vidíte ve zprávách. Začnete rozlišovat, co do vašeho života patří a co ne. Samotné vaše myšlení – nesprávné myšlení, či správné myšlení – se začne měnit. Uvědomíte si, že se stáváte moudřejšími. Možná se hlavním vodítkem vašeho myšlení stane orientace na soucit, namísto orientace na konání. Budete provádět změny tak, jak budete potřebovat. Tak se rok dva dotkne vás. Jak se dotkne civilizace? Toto vše nesedí pouze na pracovníka světla. Rok dva je stejný pro celou planetu.
.
To jsou zatím dobré zprávy, nebo ne? Není to snad událost, na kterou jste dlouho čekali? Jasnější vnímání rozdílu, demarkační linie duality? Už není vše spletené dohromady. Nemusíte pátrat po tom, co je správné. Za moment se k významu roku dva vrátíme. Nyní pokračujme s druhou částí numerologie. Dva, nula, jedna, pět. Když sečtete tato čísla dohromady, abyste se dostali k souhrnu energie roku 2015, dostanete číslo osm.
.
Osmička je zajímavé číslo, protože ukazuje sílu nekonečna. Dvojitá smyčka, co nikdy nekončí. Energie, která není nikde zastavena, nikde nenaráží na rovnou linii, ale může stále pokračovat a pokračovat a pokračovat. To je rys tohoto roku. Kromě zesílení duality je zde další význam, kterým je manifestace.
.
Zřídkakdy se bude stávat, že věci manifestujete a ony skončí. Osmička je číslo nekonečna. Věci, které manifestujete, zůstávají a pokračují. Pro mnohé je osmička číslem hojnosti. Je to tak. Možná je hojnost ještě něco jiného, než jste mysleli. Co třeba hojnost lásky? Pro některé z vás je důležité následující – hojnost míru (klidu)! Co kdybyste se už nikdy nemuseli o nic strachovat? Kolik z vás se naplňuje obavami, které vás zneklidňují? Myšlenkami, které nemůžete kontrolovat, ale obáváte se jich? Ve vztahu k vám, k vašemu zdraví, k vašim dětem, k vládě, k tomu, co se děje ve světě okolo vás. (Kryon dlouho mlčí.) Víte, nemusíte dělat nic z toho. (Tiše se směje.) Co kdybyste měli hojnost klidu?
.
Můžete se zhluboka nadechnout a říci: „Díky, Bože, že jsem součást toho všeho. A že se to mění. Nech mě dělat svoji část. Děkuji ti za ten krásný spánek. Dobrou noc!“ (Myšleno jako modlitba před spaním – pozn. překl.) A to je vše! (Kryon se řehtá.) A až se ráno probudíte, uvědomíte si, že už se o nic nestrachujete.
.
Strach přichází z instinktu přežití. Učíte se tuto energii opustit, protože vám již neslouží. Lidské bytosti již nic takového nepotřebují. Ve staré energii jste vyšli z jeskyně a měli jste strach z toho, že vás sežere tygr, pokud se odvážíte příliš daleko. Doslova. To už není skutečnost. Používám metaforu, ale víte, že je skutečná.
.
Co kdybyste měli nadbytek moudrosti? Co kdybyste si na začátku dne dokázali říct: „Dnes budu dělat rozhodnutí, která budou moudrá a v rovnováze. Budou tak moudrá a vyrovnaná, že je druzí uvidí, zpozorují a budou je chtít. Rozpoznají mé jednání jako světlo ve mně, budou ho chtít a budou se na něj ptát, aby se o něm dozvěděli víc.To je smysl vašeho života, drazí.
.
Už rok říkáme: neohlížejte se na lineární události a úspěchy vašich činů nepoužívejte jako měřítko toho, proč jste tady. Jste tady, abyste existovali jako pracovník světla a stará duše s moudrostí, kterou jste přinesli. Už jsme o tom hovořili. Není to nová informace, opakujeme ji. Pokud jste si jí dříve nevšimli, je pro vás nová. Jste tady, abyste existovali se světlem, které nesete, aby ho Země mohla vidět a změnit se. Nespočívá v akcích, v bytí nebo konání, ale v existenci jako součást scénáře, který patří ke staré duši – toho, kdo zná lépe, kdo tu byl a už své vykonal – toho, kdo se vyvíjí a jemně přináší světlo planetě způsoby, které jsou konstruktivní a nádherné.
.
Nyní se vraťme k číslu dva. Dvojka má velmi silné instinkty přežití, pravda? Dualita. Vidíte následky nesprávného myšlení. Všude kolem sebe vidíte následky nevyrovnané duality. Vidíte ty, kdo dělali chyby, které je díky jejich způsobu myšlení dovedly naprosto a kompletně mimo rovnováhu. Hovoříme zde o měřítku směru, kterým se vědomí lidské rasy vydává, které je patrné u těch, kdo mají dualitu v rovnováze a kontrole.
.
Již několik let opakujeme, že se lidské vědomí stává moudřejším. Postupně se stává soucitnějším a více chápajícím. Začíná rozumět tomu, co chce. Posledních padesát let ukazuje, že lidstvo nechce válku. Civilizace na planetě ukončily vzájemné dobývání, protože to nefungovalo! (Kryon se směje.) Nyní začínáte dorůstat, a vidíte to. Generace za generací budou pozorovat, jak tento proces postupuje a může být rozšířen. Dokonce se stane elegantním.
.
Jak dvojka pracuje s civilizací? Jistě jste si všimli, pokud sledujete zprávy, jak rok 2015 začal. Jak se vám to líbí? Nelíbí, že? Někteří z vás řekli: „Jestli tohle je ukázka toho, jak bude rok 2015 pokračovat, měl bych raději zůstat u sebe v pokoji.“ Dovolte mi o tom říci něco trochu jiného.
.
V něčem, co bychom nazvali vědomí civilizace, se chystá skok v pochopení. Dojde k němu letos, možná příští rok a možná až ten další. Tak dlouho trvá změna, než dojde k jasnému rozhodnutí. Před mnoha lety jsme vám poskytli proroctví, které říkalo, že může přijít den, kdy budou na planetě skutečně dva druhy energií: stará a nová. A ty nebudou rozděleny zeměmi, rasami či jazyky. Budou rozděleny energií: světlou a temnou.
.
Tak to funguje a viděli jsme to na všech planetách, které se vyvíjely. Existuje setrvačnost. Jsou to ti, kteří pokračují ve víře, že si mohou podmanit druhé skrze nenávist, strach, drama. Že mohou mít absolutní kontrolu. Že vás mohou děsit strachem, abyste se chovali a mysleli tak, jak chtějí oni. Důvod, proč jsou si sebou a svým jednáním tak jistí, spočívá v tom, že to fungovalo mnohokrát předtím. Tentokrát to fungovat nebude. To, co nazýváte teroristickými útoky, je založeno na uvedené víře. Není v tom žádný soucit. Je tam jednostranná, utkvělá myšlenka nesoucí dualitu, která není pouze stará. Je také dokonale jednostranná, drazí. Ukazují tak jasně, kdo jsou. Poprvé to můžete vidět jasně! Skutečně vidět.
.
Zabijí skupinu dětí a se smíchem odcházejí, protože, jak věří, udělali svoji práci. Civilizace dosud reagovala přesně tak, jak chtěli. Strach, zuřivost, šok. Dostali, o co si řekli. Aby to bylo ještě horší, jsou schopni pro svůj pohled zemřít. Vždy přece bude někdo jiný, kdo zaujme jejich místo, a oni budou povzneseni, jak věří, díky tomu, co dělají.
.
Dovol, abych ti něco řekl. V určitém bodě, drahá lidská bytosti, se civilizace proti nim sjednotí, a zaujme pozici světla. Nikoli země se zemí, ale lidská bytost s lidskou bytostí se shromáždí ruku v ruce a řeknou: „Ne! Tohle nechceme. Chceme se posunout kupředu, chceme na této planetě světlo. Chceme, abychom měli pro co žít. Chceme lásku ve svých životech. Chceme dobré věci. Chceme, aby naše rodiny okolo nás rostly, byly zdravé a šťastné. Chceme dobré školy a dobré nemocnice. Chceme, aby systémy a zařízení, které máme, fungovaly. Chceme, aby naše vláda pracovala. Nechceme být chudí.“ Chci vám říci, že v bodě, kdy se civilizace takto rozhodne, toto vše dostane! Jste natolik mocní. Ale právě teď, právě teď (Kryon chvíli mlčí) se schováváte a bojíte v davu.
.
Sdělím vám naše proroctví. Dualita je v civilizaci vystupňována a zostřuje se. Civilizace uvidí, co je temné a co světlé a začne reagovat. Uvidíte vynořující se organizace. Uvidíte ty, co se po celé planetě spojují proti tomu, co se děje. A pokud to půjde stejnou cestou, kterou se události vydaly na jiných planetách, uvidíte, že pomalu, postupně začnete zahánět do kouta to, co je temné. Budete to vyhánět velmi zajímavými způsoby.
.
Dám vám praktické příklady, které jsme dosud neprezentovali. Chci vám říci, že pokud jim budete vracet stejnou měrou a zabíjet je, jste jedním z nich. Nemůžete proti temnotě používat temnotu, to nefunguje. Oni rozumí temnotě mnohem více, než vy. Prakticky. Aby mohli existovat, musí svoji činnost financovat. To, co civilizace může ovlivnit, je zajistit, aby je žádná země nemohla financovat. Když je nikdo nebude financovat, budou vyloučeni ze společenství. Když jste vyloučeni, nemáte s kým obchodovat, že? Bez ohledu na to, jak velké bohatství sami máte, pokud nemůžete obchodovat se světem, je vám k ničemu. Chápete, kam směřuji? Civilizace může kontrolovat temnotu, když má pod kontrolou to, jak druhá strana financuje svoji temnotu. Můžete jim odebrat financování. Tohle už se v minulosti stalo a fungovalo to.
.
Existuje země, a někteří pochopí, o které zemi mluvím, která podobný problém vyřešila.
Byla doba, kdy v této zemi nebylo město, které by bylo bezpečné, a města byla vlastněna drogovými kartely. Děti nemohly chodit do školy. Matky a otcové se báli o životy, když měli vyjít ven a jít do obchodu nebo jen sesbírat zeleninu z vlastní zahrady. Pravda nebyla nikde. Strach byl všude.
.
Byli tací, kteří říkali, že je všechno marné. Ulice patřily zločincům. Pokud jste šli ven mimo vlastní chráněnou zónu a vlastnili jste nějaké bohatství, bylo vám vyhrožováno únosem, smrtí, nebo něčím horším. Co se v té zemi stalo? Díky tomu, co si uvědomili, a díky postoji, který zaujali, byli schopni to temné vyhnat. Začali to tlačit stranou. Postupně to vytlačili pryč ze svých měst. Podařilo se jim zatlačit tyto skupiny do hor, a za posledních deset let dokonce do jedné malé skupiny v džungli.
.
Je pozoruhodné vidět, co tato malá skupina nakonec udělala se svou temnotou
. Skupina, která původně vládla městům, vraždila a nenáviděla, učinila svobodné rozhodnutí, že by na jejich vlastní cestě mohlo být lepší světlo. Šli za svou vládou, která je zatlačila do rohu, a řekli: „Nevíme jak, ale chceme mír. Máme dost boje.“
.
To je, drazí, budoucnost této planety, pokud ji chcete. Můžete je zahnat do rohu. Dokážete udělat svět pohodlnější, dáte jim soucit a oni si nakonec uvědomí, že jejich jednání nefunguje. Tolik k číslu dva – dualitě, která se vyostřuje až do bodu, kdy celé lidstvo dojde k rozhodnutí. Děje se to po celé planetě znovu a znovu. Je to jeden z kroků, o kterých jsme říkali, abyste je očekávali.
.
Každá z jednotlivých temných skupin má jméno. Mají různá jména a zkratky a slyšíte o nich stále znovu. Kdepak jsou zkratky a loga světelných skupin? Hm? Budou. Bude jich víc, pokud máte dostatek odvahy. Je to směr, kterým civilizace může jít. Směřuje tímto směrem. Rok 2015 možná nezačal tak špatně, jak myslíte. Možná nastavil standard pro to, co nejste ochotní akceptovat a co nejste ochotni snášet.
.
Ti, co byli zabiti rovnou u svých stolů, přišli na planetu z tohoto důvodu. Je pro vás obtížné přijmout, že jsou známy tyto potenciály po celé planetě, u všech míst, když jsem vám řekl, kdo opravdu jste na druhé straně opony? Je pro vás nemyslitelné, že ti, kdo byli zabiti, znali současné potenciály – na určité úrovni – a přišli udělat svou práci? Řeknu vám, kde jsou tito lidé dnes. Jsou na oslavě. Dokážete to oslavit s nimi? Na smrti není nic špatného. Jakmile jsou na naší straně závoje, vítáme je se slzami lásky: „Dobrá práce! Dívejme se, jak se planeta mění díky tomu, co jsi dnes daroval.“
.
Na mé straně závoje je odlišné paradigma, drazí. Soucit, benevolence, láska. Řeknu to znovu. Je čas začít tvořit světlo. Je to dobrý rok, rok dva. Hojností tohoto roku je porozumění. Hojností je moudrost, kterou máte ve vztahu k tomu, s čím se setkáváte.  Je to moudrost, kterou přijímáte svou intuitivní stránkou, ne svým já, kterému jde o přežití. Kéž je tomu tak.
.
Já jsem Kryon, milovník lidstva. Z dobrého důvodu.
A tak to je.
Kryon
.
Poznámka ke kopírování:
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – 2015, mp3 nahrávka, 39 minut
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.