Rok 2015 – Kryon

12-2015 Konec roku 2015

Následující channeling byl přijat 13. 12. 2015 v San Rafael v Kalifornii

Je možné, že Stvořitel vesmíru ví, kdo jste? Ano, drazí. Oči celé galaxie, samotného středu Tvořivého Zdroje se na vás dívají. Vy jste jediní, kteří tím v této době a této galaxii procházejí.Chci, abyste se PEČLIVĚ dívali na všechno, co se děje na této planetě, a sledovali jste posun, který se zde odehrává. Lidé se začínají probouzet a odhalovat věci, které nejsou vhodné, ale dříve se o nich mlčelo….

.

12-2015 Skrytá šablona mládí

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem San Rafael, USA , 12. 12. 2015

Poslechněte si tohle, už brzo vám povím, jak innate rozeznáte. Tohle dělá innate s nově narozeným: nově narozený se kamen nedotkne, protože si z minulého života pamatuje, jaké to je, přenáší si tu zkušenost, a vy jí budete říkat instinkt: „Nedotýkej se kamen.“ Nově narozený si taky bude pamatovat chyby, které udělal a které mu způsobily emoční stres – už je znovu neudělá. Nově narozený si přinese moudrost z chyb minulého života a část těch chyb se projeví emočně a fyzicky. Byl to mozek, mohla to být šišinka společně se srdcem, ale je to innate, co to spojí dohromady a pomůže mu, aby si to pamatoval a přenesl do budoucna neporušené, jako instinkt.

.

12-2015 Scénář rekalibrace

Tento živý channeling byl přijat v Newport Beach v Kalifornii, 6. prosince 2015

Tím prvním výrazem je „way-shower“ – ten, kdo ukazuje cestu. Kryone, co tím myslíš, když používáš výraz „cestu-ukazující“? To jsou ti, kteří ve vaší terminologii vibrují na multidimenzionální úrovni a stanou se z nich učitelé toho, co přijde. Cestu-ukazující procházejí rekalibrací jako první. Nedává smysl, že instruktoři by měli dostat informace dřív než studenti?

.

11-2015 Kundalíní Tour 2015

Následující 2 channelingy byly přijaty v listopadu 2015 při Kryonově cestě po Bolívii a Peru
La Paz, Bolívie – 07. 11. 2015 a Cusco, Peru – 14. 11. 2015
Toto není temné poselství. Začátek je tu – věci se mění. Jste svědky změny. Nadejde den, kdy toto už nikdy neuvidíte. A toto je radostná zpráva, kterou pro vás mám. Historie si vzpomene na tuto dobu, kdy se svět konečně spojil a uvědomil si, kam směřuje. Je to těžké. Mění to paradigma existence. Životy, vlády, obchod – všichni pochopí, že ta bitva je jejich.
.
Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada, 18. října 2015
Dnes večer bych chtěl promluvit o něčem, co velmi dobře souzní se současnou dobou. Je načase o tom mluvit. Jsou to různé věci a jedna vyplývá z druhé. Moji drazí, existuje plán pro tuto galaxii a právě teď jste uprostřed tohoto plánu. Jste (teď) jedinou planetou se svobodnou volbou. To znamená, že jste jedinou z miliard planet v této galaxii, kterou obývají lidé s určitým druhem duše… s duší, která byla oseta vědomím světla a temnoty a má možnost se rozhodnout, kam bude dál směřovat, zda k vyšším nebo nižším vibracím. Odehrává se to bez vlivu Boha, ale na základě vaší svobodné vůle. Může pak nastat to, že člověk sedí v této místnosti a přesto nevěří, že toto je skutečné. Máte svobodnou volbu. Tato planeta byla za tímto účelem uspořádána. Vaše historie stvoření je historií Plejáďanů, kteří se stali osvícenou planetou a měli Tvořivý zdroj ve své DNA, o kterou se posléze podělili s vámi, abyste tím získali volbu, zda chcete kráčet vpřed nebo ne.To je galaktický plán duše.
.

Následující channeling byl přijat v Izraeli v Jeruzalémě,, 11. října 2015

Ti, kteří vás oseli, prošli tím samým jako vy, ba ještě něčím horším. A přesto dosáhli vzestupu. Jejich DNA funguje na 80-90%. Všichni jsou mistry na své planetě. A je tam mír, který vydrží navždy. Vítejte na nové Zemi! Tyto věci jsou možné. Už jsme je viděli. Nemáte tušení… nemáte tušení, co přichází. To vše je ve vašem časovém rozvrhu. Bůh bude sedět a sledovat, jak na tom pracujete, ale ta „sněhová koule se valí“, jak se říká. „Valí se dolů z kopce“, jak se říká. Ta sněhová koule, to je Nový Jeruzalém.

.
Následující channeling byl přijat v Tel Avivu v Jeruzalémě, 10. října 2015
O chóru je známo, že spojuje a zarovnává uzly a nuly planety. Mluvili jsme o tom mnohokrát. Existuje 24 uzlů a nul. Není náhoda, že je jich 24, protože odpovídají posvátné geometrii. A já vám nepovím, co to znamená – můžete na to přijít sami. O mnoha chórech je známo, že spojily uzly a nuly na planetě. Někteří toto propojení předem vyhlížejí. K vytvoření propojení není zapotřebí chóru. A jsou chóry, které nebudou mít žádné propojení. Toto je jeden z nich. A existuje pro to důvod. Drazí, nejsou žádné náhody. Zatímco sedíte a stojíte na těchto místech a kráčíte tudy – uvědomujete si, že vás obklopují tři nuly? Jako trojúhelník se středem v této oblasti. Tyto uzly a nuly nebyly propojeny. Tři nuly, které vás obklopují a jsou nejblíže, vytvářejí trojúhelník a vy jste v jeho středu. Nyní mluvím o obou, protože jsou propojené. Ty tři, v jejichž středu jste, jsou nuly, a ty byly spojeny s uzly. Jaká to náhoda, protože ze 12 párů bylo dosud propojeno jen 5. A tři z nich jsou v tomto trojúhelníku…
.
10-2015 Výzva

Následující channeling byl přijat v Izraeli při konferenci v Tel Avivu, 8. října 2015

Ach, je toho víc. Je toho mnohem víc. Možná jste si to jen nedali dohromady. Uplynulých 70 let představovalo postupný nárůst energie nové civilizace. Tyto věci se dějí pomalu. Změna nastavení (uspořádání) se děje pomalu – může trvat několik generací, než se to změní a vybuduje.

.
Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem, (30. 09. – 06. 10. 2015)
Toto místo má ještě další jméno. Je to místo Armagedonu. Apokalypsy. Chci s vámi shrnout, co to znamená. A ze všech channelingů, které jsem vám předal v této zemi, tento může být tím nejdůležitějším. Je důležitý pro vás, je důležitý pro lidstvo. Je skutečně důležitý pro Izrael. Tohle je místo, kde mělo vše skončit. Je hluboce zapsáno v židovské historii, že toto je místo poslední bitvy. Měla být dobojována právě zde, kde nyní sedíte – při Armagedonu. Je to i v křesťanství – toto jsou poslední bitvy. Je to po celé planetě. Kamkoli se podíváte, tam najdete slovo Armagedon…
.
Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem (30. 09. – 06. 10. 2015)
Divoké karty poznáte, protože nejsou vytvořeny mnohonásobným vědomím. Obvykle stojí samy. Jeden muž, jedna žena, někdy neobyčejný vůdce s moudrými myšlenkami. Někdy je to vynálezce. A často je to umělec a básník. Někdy mistrovský hudebník. A ti zanechají stopu tak silnou a tak úplnou, že si je svět navždy zapamatuje. TO je divoká karta.
.
Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem (30. 09. – 06. 10. 2015)
Nyní zde sedíme a opět činíme prohlášení – v tomto roce, po veškeré té době, v této energii: „Jak se vede Židům, tak se vede Zemi / Co se děje s Židy, děje se i se Zemí.“ Poslouchejte to! Co s tím uděláte? Chci, abyste toto poselství přinesli domů a úplně každému, koho potkáte. Chci, abyste ho vnesli do svého srdce kvůli úkolu, který oni musí vykonat. Chci, abyste si zapamatovali tváře, korunovační klenoty – možná nejsou tím, co jste mysleli nebo co byste udělali, ale já chci, abyste si pamatovali soucit, který oni mají pro svého Boha. Začne se to měnit díky soucitu, který mají pro lidstvo a jejich Boha.
.

9-2015 Nová Země

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu v Portugalsku, 23. září 2015

Drazí, teď chci, abyste se podívali, co se děje. Můj partner učinil několik prohlášení a my také. Když jste prošli rokem 2012, zvýšili jste světlo na této planetě a to začalo věci měnit. Nyní je zde více potenciálů pro světlo než pro temnotu. Potenciálů pro světlo! A ty závisí na tom, co udělají staré duše. Věříte tomu nebo nevěříte?

.

9-2015 Nový člověk – část 2

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Valencii, Španělsko, 20. září 2015

Včera jsme začali channeling a dnes večer ho dokončíme. Téma? 7 atributů nového člověka.Je jich mnohem víc než sedm. Ale tyto se vztahují pouze k těmto dvěma poselstvím. Pro ty, kteří tady sedí a potřebují to slyšet. Tak funguje channeling – reaguje na energii přítomného okamžiku. Přede mnou sedí stovky pracovníků světla. K těm dnes promlouváme. Od okamžiku, kdy se zde můj partner včera posadil, až do dneška – to vše je spojeno s energií těch, kteří sedí přede mnou. K vám mluvím. Vím, co jste si sem přinesli. Poznávám ty energie, vidím tu radost a oslavu mezi vámi všemi. Znám vaše jméno. My známe vaše jména. Vidíme frustrace, a také z toho vyplývající nerovnováhu. Vidíme to. Laskavým způsobem vás chceme vzít za ruku a pomoci vám to napravit. Žijete déle, víte to? S radostným přístupem.

..

9-2015 Nový člověk – část 1

Tento živý channeling byl přijat ve Valencii, Španělsko, 19. září 2015

Číslo dvě. JÁ. Kdo jste? Jaký je váš účel, smysl vašeho života? Až dosud to bylo přežití. Nebo jste možná věřili těmto ezoterickým věcem, ale když jste žili s ostatními, byli jste v režimu přežití. Ať už chodíte do školy nebo do práce, přežíváte. Dáváte si pozor, komu říkáte, v co věříte. Takže přežíváte.

.

9-2015  Uvolnění skryté moudrosti

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Londýně, 14. září 2014

Mnohokrát jsme vám předali informace o duchovní historii planety. Předali jsme vám časový horizont k určitému vývoji a místu, počínaje osídlováním planety Lemuřany, existencí Plejáďanů po celé planetě, kdy jsme začali hovořit o tom, co nyní nazýváte “planeta svobodné volby“. Taková, kde můžete kontrolovat vaše vlastní vědomí a dělat rozhodnuti, která mohou nakonec ovlivnit i celou galaxii. Řekli jsme vám, že vaše planeta je jednou z mnoha, která prošla tímto procesem. Ale stále je to tak, že zde sedíte ve 3D a říkáte si: „To je hezký příběh“. Chystám se obohatit tento příběh.

.

9-2015 Kde je Bůh?

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Vancouver, Kanada, 6. září 2015

Jste matkou… nu, k tomu nepotřebujete žádnou zvláštní představivost, protože některé z vás matkami jsou. A teď přijdou vaše děti a jedno z nich by si s vámi chtělo o něčem promluvit. To první, co udělá, je, že si klekne a podívá se směrem na západ. A pak k vám promluví: „Milá maminko, děkuji, že jsi tady. Mám opravdu hlad a doufám, že někdy z tvé milosti dostanu nějaké jídlo.“ (Kryon se směje) Nevím, zda mi nasloucháte nebo ne, ale teď jste tou matkou, která u toho stojí a říká: „Halo, já jsem tady, slyším tě a zrovna vedle vařím – copak to necítíš?“ A pak se to celé znovu opakuje a dítě volá: „Milá maminko, nevím, zda jsi mě slyšela. Víš, mám trochu hlad.“ Pak to zkusí jinak a obrátí se směrem na jih, protože člověk neví, kdy to bude fungovat … (smích v publiku).

.

9-2015 Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti

Tento živý channeling byl přijat ve Vancouveru, BC, Kanada, 5. září 2015

Dále vám chci sdělit, že tato nová energie ve vesmíru multidimenzionálním způsobem změní magnetické pole této planety, aby pomohla urychlit lidský rozvoj a vývoj.Zmoudříte, protože magnetické pole je na to připraveno. To vše má vztah k vývojovým změnám, které to umožní ve vaší DNA. Byli jste připraveni na další vývoj, pokud překročíte rok 2012, aniž se sami zničíte, a vy jste to dokázali! Ale museli jste k tomu mít vědomou fyziku a o té mluvíme. Proč to otevírám, když mluvím o historii a vyspělé rase minulosti? Teď vám to povím.

.

8-2015 Každou nohou v jiné energii

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Minneapolis, Minnesota, 2. srpna 2015

Zatímco přecházíte ze staré energie, na kterou jste byli tak dlouho zvyklí, do nové energie a jste při tom konfrontováni s různými tématy a problémy, nejlepší, co přitom můžete udělat, je, že se celou tu dobu budete smát sami sobě. (Kryon se směje.) Až zas u vás někdy dojde ke stisknutí tlačítka (vyvolání staré naučené reakce – pozn. překl.), kdy vás něco skutečně rozčílí, přestože jste si mysleli, že už jste se z toho dostali, že už jste to překonali, pak vás vybízím, abyste se tomu nahlas zasmáli. Odstraní to všechny nepříjemnosti. Tak působí smích, soucit a oslava. Všimli jste si, že když jste na nějaké oslavě a tancujete – aniž by vaše chování ovlivňoval nějaký nápoj – tak to stále ještě vnímáte, že? Tak dlouho, než se začnete radovat a maximálně si to užívat. Vyzývám vás, abyste si rekalibraci užívali. Je to možné. Je to jedno z tajemství, jak je možné projít cestu ze staré do nové energie.

.

8-2015 Budoucnost DNA

Tento živý channeling byl přijat v Minneapolis, Minnesota, 1. srpna 2015

Před mnoha měsíci a roky jsme vám řekli, že se vaše planeta dostává do oblasti vesmíru, kde nikdy dříve nebyla. To není žádná ezoterika. Zeptejte se astronomů: „Vystupuje solární systém z ochranné bubliny do nového druhu záření nebo energie, kterou jste nikdy dříve neviděli?“ Je možné, že váš solární systém ztrácí ochranný štít, který vždy měl, kvůli svému postavení ve vesmíru?

.

7-2015 „Kosmický kuchař”

Tento živý channeling byl přijat ve Woodridge, stát Illinois, 26. července 2015

Nakonec proběhne něco, co byste nikdy nedokázali vyprojektovat nějakým lineárním způsobem. Navzdory veškeré pravděpodobnosti může ten výstup nabrat jiný směr – možná dokonce lepší než to původně plánované jídlo, protože přišly nové ingredience, které je dělají kompletnějším. Víte, kuchař vidí všechny složky, všechny najednou. Vy vidíte jen jednu – sami sebe. Pro kuchaře není nikdy nic příliš složité.
.

7-2015 Aktualizace energie

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Woodridge, Chicago 25.7. 2015

Rád bych pohovořil o něčem, co se právě teď děje se starými dušemi na této planetě a co jsme vám již před dlouhou dobou předpovídali. Je i není to opakování. Zpětný pohled by se dal nazvat „je to na cestě, přichází to“ – a dnešní aktualizace zní: „už je to tady“. Před mnoha lety jsme vám říkali, že přijde den, kdy bude možné aplikovat stejný léčebný prostředek nebo stejný léčebný proces u mnoha lidí a přesto se jen pár z nich vyléčí. Lidé mají stejnou biologii, možná i stejné pohlaví, stejnou chorobu, ale když se na ně uplatní stejné léčebné metody, vyléčí se jen někteří. Před lety jsme vám předali channeling o potenciálech budoucnosti, kdy se budete moct léčit sami. A teď k tomu nastal čas. Už jsem o tom mluvil mnohokrát, mnohokrát, ale nikdy to nebylo tak hluboké jako dnes.

.

7-2015 Síla víry

Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City v Utahu, 19. července 2015

Zpět k filtrům. Co vám říkali, že je možné ve vašem těle? Ne to, co vám bylo řečeno dnes nebo včera – ale po celý váš život. Co vám říkali lékaři? Co jste slyšeli ve škole? Co vám říkali rodiče? A ostatní lidé kolem? Vzorec toho, co je v rámci lidského těla možné.

.

7-2015 Největší filtr ze všech

Tento živý channeling byl předán v Salt Lake City v Utahu, 18. července 2015

Věřte tomu nebo ne, největším filtrem lidstva, který drží lidi od skutečné pravdy, jsou znalosti. Mluvíme o tom, co lidstvo v současné době vnímá jako znalosti. To, co neznáte, jsou tudíž budoucí znalosti. Každý jednotlivý vědec chápe rozdíl – každý – protože oni vědí, že to, co přijde, je naučí to, co ještě neznají. To je součástí vědeckého procesu. Dokonce vezmou to, co znají, nebo si myslí, že znají, a úplně tím nechají ovlivnit experimenty něčeho, co neznají. Zakládají budoucnost na tom, co vědí nebo čemu věří, i když raději vědí!

.

7-2015  Zpráva uprostřed roku 2015

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Laguna Hills v Kalifornii, 4. července 2015

Teď to shrneme, abyste rozuměli, o čem mluvíme… Před nějakou dobou jsme hovořili o tom, že se nacházíte v nové oblasti vesmíru; jak se vaše sluneční soustava pohybuje středem galaxie, vstupuje do odlišného prostoru, který v sobě obsahuje odlišný druh energie. Zeptejte se nějakého astrologa a astronoma, neboť oba chápou důsledky tohoto jevu. Astronom vám řekne, že to může de facto ovlivnit heliosféru Slunce – ta potom ovlivní vaši magnetickou mřížku, která pak ovlivní vás. Toto učení vám Kryon předává od začátku – jsem magnetický mistr a toto moje označení má svůj důvod.

.

6-2015 Lidské filtry

Tento živý channeling byl přijat v Totowě, New Jersey, 27. června 2015

Chci mluvit o vašich filtrech. Jestliže tu sedíte a máte problém uvěřit, že jsou skutečné, tak toto vám vysvětlí, proč to tak je. Jestliže věříte, že jsou skutečné, ale máte problém uvěřit jiným věcem, o kterých mluvím, vysvětlím vám proč. Nejde o žádné posuzování, zda je to tak ve vašem případě, drahé lidské bytosti. Je to pouhý úžas nad tím, že jste s tím, co máte, došli tak daleko. To, co nazýváme filtry, je životní zkušenost. Rozdělím to do pěti dílů, oblastí či kategorií…

.

6-2015 Jak funguje modlitba

Tento živý channeling byl přijat v, Baltimore, MD – 20. června 2015

Představte si skupinu pracovníků světla, která by se soustředila na to, aby vytvořila déšť. Teď to nedělejte, protože k tomu stejně dojdete. Ale berte to prostě jen jako pokus: Byl by v tom pro Gaiu nějaký rozdíl? Byl bych rád, kdybyste si to prozkoumali, protože tady se zapojuje fyzika. Země má vědomí, které je naladěno na lidstvo, to už jsme vám vysvětlili. Gaia začíná zvyšovat své vědomí a vrací vám to, co jste začali vysílat – a není to válka ani nenávist. Gaia se začíná měnit. Krystalická mřížka se začíná měnit tím, že se rozpomínáte na dobré věci, ne na dramata. Říkali jsme vám, že vás podporuje vše kolem vás a začíná se to rozvíjet.

.

6-2015 Channeling Mistrů

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sedoně v Arizoně při tzv. Channelingu mistrů, 6. června 2015

Dojde k odhalením ohledně léčení po celé této planetě. Už to začalo. Jsou to odhalení mnoha velmi odlišných typů – jsou velmi různorodá, protože i vy jste velmi různorodí. Lišíte se svými životy, jejich počtem, svými zkušenostmi… Různé styly pro různé lidi. To vše je vhodné a někteří z vás budou motivováni k něčemu konkrétnímu nebo něčemu jinému, takže budete čekat na to, co pro vás bude fungovat.

 

6-2015  Kdo jste

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sedoně v Arizoně při tzv. Letní světelné konferenci, 4. června 2015
Stará energie na této planetě, která hromadně vytvářela tyto druhy věcí – jako jsou bitvy – ta skončila. Pokud bychom vám řekli, že kvocient tmy a světla – vztah mezi světlem a tmou – se změnil, co byste na to odpověděli? Někdo by řekl: „To je hezký, ukaž mi to na nějakém měřítku. Dej mi čísla.“ A já bych odpověděl: „Ukaž mi na měřidle lásku. Dej mi čísla.“  Nemůžete. Protože to dalece přesahuje logiku lidstva, aby vidělo něco tak hlubokého, co vyžadovalo tolik času, jak se Země pomalu posouvá a vítr pomalu duje po jejích pláních. Stejných pláních, na kterých jste mohli zemřít. Reprezentujete nový druh světla.

 

5-2015 Velký příběh lásky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Regině, Saskatchewan, Kanada, 24. května 2015

Láska, kterou k vám cítíme, začíná měnit předlohu lidstva. A chtěl bych vám, staré duše, sdělit, že tu můžete pobýt dlouhou dobu a nemusíte se znovu narodit, abyste vnímali to, co cítí děti. Až budete připraveni, až to pochopíte a metaforicky k nám natáhnete svou ruku, pak můžeme vaši předlohu změnit. A chybějící sebehodnota, kterou jste měli ve svém akášické záznamu po tisíce životů ve staré energii, se začne měnit.

.

5-2015 Evoluce lidské duše

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Calgary, Kanadě, 23. května 2015

O čem budeme mluvit? Budeme mluvit o eleganci evoluce související s novou energií a vaší duší. Drazí, kvůli posunu musíte vystoupit z koleje, která vede jedním směrem a která tvrdí, že všechno funguje jedním způsobem. Předali jsme vám mnoho informací o tom, co je to lidská duše. V tomto channelingu to už nebudeme opakovat. Je to složité. Shrneme jen ty informace, které jsou teď důležité, abychom vám mohli předat něco, co byste možná nečekali. Začneme jednoduše.

.

5-2015 „Trojice“

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Charlottesville, Virginie, 10. května 2015

 Koncept, který vám dnes večer přinášíme, je ten, že v lidské bytosti neexistuje žádný samostatný mozek. Místo jednoho jsou tři. Abyste to mohli vidět jasně v tom krátkém čase, co jsme spolu, poskytnu vám tu nejlepší možnou metaforickou ilustrací pro to, co se děje. Vzhledem k tomu, že nevíte, co nevíte, jste udělali, co jste mohli. Co jiného byste mohli udělat? Jediné, na co se můžete podívat, je váš mozek! Tudíž mozek je pro vás vše, co je. Pojďte se mnou a pohrajte si s touto metaforou. Je tím nejlepším, co mohu udělat, abych vysvětlil něco zvláštního a nového.

 

5-2015  Zrychlené vědomí – nárůst duchovního zdravého rozumu

Kryon prostřednictvím Lee Carrolla, Asheville, Severní Karolína, 9. 5. 2015

Když k někomu z vás přijde nějaké poselství nebo pocit o něčem, co se má v budoucnu stát, pak si vzpomeňte a slibte mi, že použijete svůj duchovní zdravý lidský rozum a podíváte se na to tak, jak to je: jako na potenciál, který se může přihodit a k němuž se mohou vytvořit synchronicity, až nastane správný čas – ne však podle vašich hodinek. Rád bych vám ukázal, proč děláte, co děláte, a už jsme o tom dřív diskutovali. V celé lidské přirozenosti existuje představa autority, která vás žádá nebo vám doporučuje, abyste něco dělali. A vy to hned uděláte. Když vám otec řekne: Ukliď si pokoj – kdy byste to měli udělat? Když od vás šéf něco požaduje – kdy byste to měli vyřídit? Odpověď zní: vždycky ihned. Duch vám tedy skrz intuici něco předá, co se stane, co se připravuje nebo co byste pro sebe měli udělat a vy si hned myslíte, že to musíte ihned uvést do reality. (Kryon se směje.) A ono se to nepovede.

 

4-2015 Osm otázek

Tento živý channeling byl přijat v Montevideo, Uruguay, 22. dubna 2015

A zde je otázka: Jak si vedete v novém módu (režimu) přežití? Děláte stejné věci jako předtím nebo vylézáte z jeskyně? Cítíte se dostatečně svobodní, abyste hovořili o své víře s jinými lidmi – beze strachu z tygra nebo z toho, že vás někdo odsoudí, začne pronásledovat? Neboť to je myšlení staré energie. Kde dnes stojíte? Jaký zaujímáte postoj? Jste v pohodě nebo dál bojujete proti staré energii? Jen vy znáte odpověď.

.

4-2015 Jak jste staří?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bologně, Itálie, 19. 04. 2015

Když se utvářela tato galaxie, existoval plán, které planety a v jakém časovému úseku budou osety a které z nich budou mít možnost volby, že tam budou žít určité duše, takže by se tam děly podobné věci jako tady na vaší planetě. To však vyžadovalo plán života, neboť galaxie má všude stejné stáří. Většina hvězd byla stvořena ve stejnou dobu. Bylo třeba miliard let pro vytvoření galaxie, stejně tak pro hvězdy a sluneční soustavy, které jsou zhruba stejně staré.

.

4-2015 Bitva uvnitř

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bologna, Itálie. 18. 4. 2015

Řekli jsme vám, že jste překročili mezník roku 2012. Pak jsme vás začali informovat o nové energii. Řekli jsme, že světlo začíná vítězit nad temnotou. Sdělili jsme vám, že temnota se bojí a zvětšuje se, aby bojovala se světlem, jako nikdy dřív. Kromě toho všeho jsme vám říkali, že se začínáte rekalibrovat. A o tom chceme hovořit. Vyslovíme premisu, kterou jsme dosud nevyslovili – bitva začíná uvnitř. Tak, jako dualita utvářela planetu předtím, tak ji bude utvářet i nyní. Vše je o vědomí. Stará energie na planetě se začíná měnit. A vy?

 

4-2015 Erupce

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem na svahu sopky Etna, 16. dubna 2015

Sedíte na sopce. Písmena hory v jazyce mého partnera (a v mnoha dalších jazycích) jsou E –T –N – A. Podíváme se na čtyři energie obsažené v E – T – N – A. První z nich je „E“.

 

4-2015 Čtyři fáze vývoje lidstva

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Catanii, Itálie, ve středu 15. dubna 2015

„Kryone, kdy budeme na Vzestoupené planetě?“ Až budete připravení. Až budete moci nazvat tuto planetu „vzestoupenou“. Poznáte to. A zabere to ještě dlouhý čas. Drazí, toto je rok dva ve schématu vývoje Ducha. Rok dva! Co víte o dvouletém dítěti? Je to tak nové. Překročili jste mezník v roce 2012. Rok 2013 byl zmatený, chaotický rok. Dělo se tolik rekalibrace, že se to ani nedalo nazvat nový začátek. Rok 2014 byl rok jedna a bylo to náročné. Rok 2015 dál spouští proces a staré duše začínají chápat, že vytvářejí něco nového. Vše, co se dělo v minulosti, bylo přežití.

 

4-2015 „Neznámá historie Země“

Tento živý channeling byl předán v Istanbulu v Turecku, 11. dubna, 2015

Lidstvo mělo pět startů. Když teď říkám startů, myslím tím, že civilizace, kterou nazýváte lidstvo, povstala, vyvinula se a téměř se zničila čtyřikrát před vámi. Nacházíte se v civilizaci číslo pět. Je podle vás 10 000 let stará, takže když oslavujete to, o čem si myslíte, že je vaší historií, pak se skutečně díváte pouze na poslední fázi – číslo pět. Pomyslete na toto! Před vámi byly čtyři jiné lidské civilizace. Mám důvod k tomu, abych vám o tom řekl.

 

3-2015 „Stará duše definována“

Tento živý channeling byl přijat na Bali, Indonésie , 29. března 2015

Existuje tolik známek toho, že jste stará duše, že si je možná ani neuvědomujete. Některé jsou skryté. Zde je jedna z nich, kterou chci, abyste teď a tady prošli ve své mysli. Jste naivní nebo moudří? Teď připouštím, že naivní člověk si nikdy nebude myslet, že je naivní. Já mluvím o moudrosti přesahující vaše léta. Máte moudrost přesahující vaše léta? Odpověď je v každém případě ano…

 

3-2015 ULURU 2015 – den první

Tento channeling byl přijat na Uluru, Northern Territory (stát Austrálie) v sobotu 24. 03. 2015

Drazí, dnešní poselství je toto – je v pořádku nebýt si jistý. Existuje ruka, kterou můžete uchopit, a projít tím krok za krokem, kousek po kousku, svou vlastní rychlostí následovat lásku Boha. Jen o to se zajímáme. Že najdete semínko uvnitř – a to semínko je Stvořitel. Požehnaní jsou ti na židlích, kteří toto slyší. Ti, kdo pochopili, o čem nyní mluvím. Toto je země, kde můžeme říkat tyto pravdy a vy je pochopíte.

 

3-2015 ULURU 2015 – den druhý

Tento channeling byl přijat na Uluru, Northern Territory , Austrálie,  v neděli 25. 03. 2015

Starodávní obyvatelé stojí v tuto chvíli kolem vás, dívají se na vás a říkají: „Skutečně rozumíte potenciálu této planety?“ Všichni ti starodávní obyvatelé v této místnosti se na tom podílejí – vědí, co víte vy – Země už nikdy nebude stejná. Nemůžete jít nazpět. Precese rovnodennosti byla vždy tím klíčem – časem, kdy to začne nebo skončí. Vybrali jste si neskončit. To je jasné. Ale změna z jedné energie do druhé, je vždy obtížná.

 

3-2015 Určit, jak padnou kostky

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Sydney, Austrálie, 14. března 2015

Drazí, v této energii všechno zesiluje. Stará duše je zralá pro změnu. Stále vám opakujeme poselství o změně a říkáme vám o novém normálu. Teď vám chceme předat informace, jak si můžete vytvářet vlastní realitu. Je zajímavé, co lidé dělají – jste přesvědčeni, že vaše myšlenky mohou něco způsobit, a přesto to nevyužíváte. Inu, při určitých příležitostech to děláte. Dovolte mi, abych vám ukázal vaše názory…

 

3-2015 Počasí

Tento živý channeling byl předán v Dallasu, Texas, 1. března 2015

Pracovníci světla, chci vám předat nejlepší zprávu, jakou jste kdy slyšeli. Jste uprostřed malé doby ledové. A já vám řeknu, proč je to nejlepší zprava. Už to přichází. Stejně jako přišla v 16. století. Ale tahle přichází příliš brzy. Její příchod byl urychlen a já vám povím proč. Potřebujete to slyšet a doufám, že budete tančit radostí, až to uslyšíte.


2-2015 Laskavé stvoření – Velká hra

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Las Vegas, Nevada, 22. února 2015

Chci vám říci o stvoření Země, protože bylo plánováno. Osévání vaší planety přibližně před dvěma sty tisíci lety vedlo k tomu, co nazýváte Lemurií, před padesáti tisíci lety a dřív, a to je vlastně „zcela nové“ (pozn. překl.: chce říci, že je to, jako by se to stalo před pouhou chvílí, v porovnání se stvořením planety). Chci vás vzít do doby před čtyřmi, pěti miliardami let. Chci, abyste pozorovali svou planetu, jak se vyvíjela. A zatímco ji pozorujete, předám vám některé informace. A dělám to, abyste něco uviděli. Chci, abyste viděli laskavý plán, který vytvořil lože(vhodný základ – pozn. překl.) pro vědomí v zahradě, kterou obýváte. Něco, co nikdy nebylo náhodné. Připravil to pro vás sám Stvořitel. Takže budete mít představu o tom, jak důležitá je pro nás lidská bytost. Jak vám mohu povědět věci, o kterých nemůžete vědět, vidět je nebo je objevit?

 

2-2015 Změna paradigmatu

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Atlantě, Georgia, Massachusetts, 15. února 2015

Třetí bod je podobný: Co je vaší cestou? Každý jednotlivý člověk, který se věnuje duchovnu, se na určité úrovni ptá, co má dělat. Když jdete z bodu A do bodu B, zaobíráte se nevyhnutelně tím, co přijde jako následující. „Co mám dělat, když se stane to nebo ono? Kam mám jít? Mám udělat to nebo ono?“ To jsou absolutně praktické otázky a naprosto pochopitelné. Existují tací, kteří řeknou: „Proč tu prostě nepostojíš, a Bůh ti poradí, co máš dělat?“ Už jsme vám ale říkali, že tak to nefunguje. Přesto tu stojíte a říkáte: „Pomoz mi, něco potřebuji.“

.

2-2015 „TOTO NENÍ „NOVÁ DOBA“ VAŠICH OTCŮ“

Tento živý channeling byl předán v Atlantě, Georgia,  14. února 2015

Teď mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená a co očekávat. Drahý lidský léčiteli, stojíš nebo sedíš před svým klientem, a může to být ten nejsilnější nevěřící, ale jeho innate je stále aktivní – i když to neví. Váš dar léčitele je pomoc „energii samo-léčení“. Dokonce i to se začíná měnit, protože je nastavujete tak, aby vstoupili do kontaktu se svou vlastní innate. To jim pomáhá k tomu, aby se vyléčili sami. Začínáte vidět téměř okamžitě jisté věci, které jste nikdy dříve neviděli. Jednou z nich je přirozený zájem o ezoteriku života, začátek otázky: „Kdo jsem?“

 

2-2015 Jak to funguje

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Austinu, Texas,, 8. února 2015

Chci vám říct o něčem velkém. Co děláte se světlem, když mluvíte se svými buňkami, když procházíte těmito procesy – ať už se jedná o rozmlouvání s tělem, poklepávání nebo dekódování? Jakýkoliv druh zpracovávání, který jste dělali, zvyšuje vibrace vaší DNA a způsobuje její lepší účinnost. Cokoliv děláte, mění něco, o čem jsme v podstatě nikdy moc nemluvili. Co se stane, když vaše buněčná struktura začne zvyšovat své vibrace? Odpovědí je, že vibruje výše. No jo, jenže vy nebudete mít nějaký nástroj či nebudete moci jít do nemocnice, kde vám změří vibrace vašich buněk. 

 

2-2015 Osobní čin

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Austinu, Texas, 7. února 2015

Věřte v laskavý zdroj, který vám pomůže při vašem dalším kroku. Nikdy předtím jste toto neměli. Začněte tlačit na dveře, o kterých jste si mysleli, že byly navždy zavřeny, a které jsou o tom, kam byste mohli jít, co byste mohli dělat nebo co by si o vás jiní mohli myslet. Najdete nové přijetí. Nebuďte překvapeni, když jiní uvidí vaše světlo jinak než předtím.

 

1-2015 Akášické filtry

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sylvan Lake, Kanada, ve středu, 25. ledna 2015

Jako ostatní věci je i toto nové – možná právě teď nevíte, jak s tím pracovat. Někteří to dokážou, někteří ne, protože jste jedineční. V této místnosti jsou staré duše, které vyjdou ven jiné a vyzkoušejí to okamžitě, a budou mít výsledky. A pak jsou jiní, kteří toto slyší online, jsou to velmi staré duše, ale právě se učí, jak zpracovat své pocity, svou víru. A těm to potrvá déle. Nebičujte se za to, pokud nebudete mít okamžité výsledky. Je to od vás tak lidské! Dejte tomu čas.

 

1-2015  Evoluce odhalena

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sylvan Lake, AB, Canada,  24. ledna 2015

 Když se budete dívat na vaše zprávy, bude se zdát, že má tato planeta potíže. Není to poprvé. To způsobuje změna a my vám to říkali. Zopakujme si to. První věc, kterou musíte udělat v této fázi, je postarat se o sebe. To znamená vypnutí zpráv. Udělejte to!…

 

1-2015 Dimenzionální vnímání

Toto živé poselství bylo přijato v Boulderu, ve státě Kolorado, 18. ledna 2015

…Pokud víc a víc lidí bude mít DNA, která je vnímavá k tomu, kdo skutečně jste, první věc, která se časem musí stát a stane se, a ne elegantně, musím dodat, bude MÍR NA ZEMI.

 

1-2015 Posuny paradigmatu

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Kolorádo, 17. ledna 2015

Letošku (2015) říkáme rok dva. To je zvláštní systém počítání, že? Rok 2012 byl překročením „dlouhého počtu“. A nyní je tu nový kalendář. Tento kalendář je pro celé lidstvo, nikoliv jen pro Mayskou kulturu. Je to metafora pro novou energii a proto je potřeba začít počítat dny odlišně. Rokem prvním nebyl rok 2013, ale 2014. Rok 2013 se nepočítal, protože to byl rok kalibrace. Neměl specifickou energii, byl naplněn nahodilostmi. Rok 2014 započal soudržnost nového začátku. V roce 2015 jste začali pracovat. Takže je to druhý rok. Dvojka znamená dualitu. To je to, co je testováno. Význam čísel ukazuje vaše zkoušky. Budeme o tom mluvit dnes večer v našem poselství.

 

1-2015 „Jedna pravda“
Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Sun Valley v Idahu, 11. 01. 2015

Chci, abyste pochopili toto: Řekněme, že mladší duše se za pár let začne učit to, co vy víte, a že si začne uvědomovat energie. Ona pak projde rekalibrací v roce 2018 (Kryon se směje) Takže jak tedy odpovědět, když se ptáte: „Kdy s tím budeme hotoví?“ Proto vám můžeme říci pouze to, co platí obecně pro nejstarší duše. U nejstarších duší dojde k osvobození od energie rekalibrace brzy. Velmi brzy. Je to založeno na našich hodinách – podle energie potenciálů, které vidíme, a podle energie z hvězd k tomu dojde v polovině dubna…

 

1-2015 Rok 2015

Tento channeling Kryona byl přijat živě Lee Carrollem v Sun Valley v Idahu, v sobotu, 10. 01. 2015

Strach přichází z instinktu přežití. Učíte se tuto energii opustit, protože vám již neslouží. Lidské bytosti již nic takového nepotřebují. Ve staré energii jste vyšli z jeskyně a měli jste strach z toho, že vás sežere tygr, pokud se odvážíte příliš daleko. Doslova. To už není skutečnost. Používám metaforu, ale víte, že je skutečná. 

.

zpět