1-2015 Kryon

Evoluce odhalena

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v  Sylvan Lake, AB, Canada,  24. ledna 2015

.
Úvodní minichanneling

.
Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner opět ustupuje stranou a s tím odkládá i filtry lidstva. Paradigmata, na která je zvyklý – co je správné a co špatné, co je dobro a zlo, co je vhodné a nevhodné. Protože každý člověk vyrůstá s celou řadou pravd. Některé jsou založeny na tom, co vám říkali vaši rodiče, někdy je to to, co jste se naučili ve škole, někdy se jedná o to, co vám řekli vaši učitelé – duchovní i ti ve školách. A toto je základem toho, co považujete za pravdu. A drazí, to vám stojí v cestě. A stojí to v cestě obrovské změně, která nastává. Říkali jsme vám to už léta a zopakujeme to znovu, protože lidské bytosti všude na světě musí slyšet zprávy, která se týká právě jejich energie.
.
Co tím myslím? Nikdy předtím neexistovala doba, kdy by byla individualita ceněna víc než nyní, staré duše. Stále se chcete seskupovat a věřit v totéž, mít systémy přesvědčení, které jsou identické a které vás oddělují od jiné skupiny, jejíž přesvědčení jsou mírně odlišná a to se musí změnit. A mění se to. Lidé se začínají spojovat pouze na základě jediného předpokladu – že jsou staré duše. Už tady byli, dělali to i to, rozpoznali posun a jsou připraveni pokročit vpřed, ať už pro ně Stvořitel připravil cokoli. Informace o tom jsme vám dali už k dispozici. A vy jste se měli posunout do místa, kde v podstatě říkáte: „Vzdávám to.“ Vzdát se jednoduše znamená, že se vzdáváte starých způsobů. To je vše. Někdy si musíte zamést prostor, aby nové energie dopadly na to nejčistší. Začínáte znovu. Nový začátek má špatný význam pro některé a dobrý pro jiné. Ale své zkušenosti se nemusíte učit znovu. Jediné, co musíte udělat, a to je pro lidstvo těžké, je zbavit se věcí, které nefungují. Těch, které fungovaly na základě starého paradigmatu. Kolikrát už jsme toto říkali?
.
Narodili jste se do módu přežití. Věci, které jste se naučili na hřišti předtím, než nastala elegance lidské komunikace, byla obrana vůči šikaně či tyranům. Všechny tyto věci jsou ve vás zabudované. A někteří z vás se k nim okamžitě uchylují, když se v nové energii setkají s podobnými situacemi. To je to, co přepisujete. Nejen to jsme vám již říkali. Vstupujete do energie, která je méně fyzická a více řízená vědomím. Věci, které jste studovali, které vám byly řečeny a kterým věříte, se nyní realizují více než kdy jindy. Co si myslíte, že jste? Co říkáte nahlas, vaše tělo slyší a podle toho i jedná. Dalo by se říci, že innate – ta část vašeho těla, která je za závojem, nevidí rozdíl v tom, jestli si děláte legraci nebo ne, jestli jste prostě vůči sobě negativní či ne… uslyší to a ono se to stane. To je síla, kterou lidská bytost má. A tak začněte sledovat, co říkáte a jak jednáte.
.
Kolik z vás, staré duše, se ve svých nejtišších momentech dívá na staré energetické paradigma a ani to neví? Nedostatek sebeúcty, pocit, že to nezvládnete, tohle se nikdy nestalo a ani nestane… Chci vám říci, že vaše myšlenky teď budou řídit vaši realitu mnohem více než kdykoliv předtím. Dal jsem svému partnerovi pokyn, aby začal učit fyziku, která je za tím, co nazýváte průměr. Zákon průměrů, takzvaná Gaussova křivka, Galtonova deska nebo jakkoli to chcete nazvat, vám ve fyzice dává představu, že je většina z vás průměrná. Že několik z vás bude negativních a několik pozitivních – a že nemáte šanci. To je staré paradigma a je nesprávné. Je i fyzicky nesprávné.
.
Dnes večer chci mluvit o atributu, o kterém jsme ve veřejném channelingu nikdy nemluvili. Přepíše to proces evoluce života. Chtěl bych vám vysvětlit, jakým způsobem to doopravdy funguje. A to, co bude následovat, se setká s výsměchem i otáčením očí v sloup. U každého, kdo to uslyší. A to kvůli tomu, co vás dosud učili. Když si myslíte, že víte, co si myslíte, že víte, je vaše mysl uzavřena. A pak jsou zde ti, kteří budou poslouchat a budou vědět, že to, co vám dnes večer řeknu, je měřitelné a lze to dokázat, pokud jednoduše smažete to, co si myslíte, že víte. A dnes večer uvidíte pospojované body týkající se nového procesu vědomí, a to začne rozšiřovat myšlenku, že tu nejste náhodou. Byli jste vytvořeni, abyste tu byli. Země sem patří, vy sem patříte, i staré duše sem patří. Jste na správném místě ve správnou dobu a zažíváte potíže a problémy, které jsou všechny spjaty s přechodem. Všechny. To není snadné!!! Drazí, nikdy jsme netvrdili, že bude. Načasování dle vaší mysli není správné. Někteří z vás překročí určité milníky, které ostatní ještě nejsou připraveni překročit. A jestli nejste připraveni se připravit k ostatním, pak vám jeden šlápne na palec, ale druhý ne. Nespojí se to do teď obvyklým způsobem. Propojí se to lépe. Posun paradigmatu je o tom, jak věci fungovaly, jak fungují teď, co očekávat a jak na ně budete reagovat. Jakým způsobem dochází k řízení – řídíte to vy nebo jste tím řízeni?
.
Mluvím ke skupině převážně starých duší v této místnosti. „Kryone, definuj starou duši. Používáš ji až příliš často bez definice.“ Definuji ji. Je to super jednoduché. Každá stará duše je lidská bytost, která má více než sto, dvě stě, možná i tři sta minulých životů. Někteří z vás tu byli od začátku. Lemurie byla velmi dlouhotrvající mini-kontinent. O tom jsme mluvili mnohokrát. Byla izolovaná po tisíce a tisíce let, bez reinkarnace. Jinými slovy, přinesla s sebou nové duše a cvičila je ve způsobech této planety. S Plejádskou pomocí. Kolik z vás, staré duše, může mít vztah k místu, odkud jste takto přišli? Dokonce jsme vám řekli, že by mohly být staré duše, které řeknou: „Nevzpomínám si, nevzpomínám si na Lemurii, ale vzpomínám na Atlantidu.“ Chci si to ujasnit. Atlantida je koncept, ne místo! Je to koncept potápějícího se ostrova. Hádejte, který ostrov se potopil? Byla to Lemurie! Rád bych, abyste začali spojovat body. Je to ve vaší Akáše. Nepotápěl se celou dobu, ale jak to tedy víte? Byli jste tím velmi vyděšeni.
.
Pro ty z vás, kteří věří, že byli Atlanťany – o nic takového nejde. Je to tento koncept, protože jste tento konkrétní scénář opakovali mnohokrát prostřednictvím vaší Akáši. Potopený ostrov existoval nejméně třikrát. Pokaždé jste ho nazývali Atlantida, udělali jste z něj jeden. Jak lidské. Jak 3D. Je to mnohem větší než tento scénář…
.
Mluvím ke starým duším. K dispozici je množství zkušeností, které jsou naprosto úžasné. Pokud by jeden z vás, aspoň jeden z vás, měl příležitost znázornit svou zkušenost – co vykonal, kým byl, kolik měl životů, kolik válek prožil, kolikrát které pohlaví, kolik dětí měl – vydalo by to na tolik filmů, že byste je mohli sledovat celý svůj život – a to jen o sobě. Co jste udělali, co jste prožili… A mohli byste říci: „V každém tom životě jsem byl úplně obyčejný.“ Drazí, jde o to, že jste žili a jakými jste prošli zkušenostmi. Je nám jedno, jestli jste byli královnou toho nebo králem onoho. V takových životech jste se totiž nic nenaučili. Mluvím o tom, kdy jste byli na prérii, když vaše dítě zemřelo při porodu. Mluvím o tom, kdy jste byli ve válce, kde byl vedle vás zabit váš bratr a vy jste to viděli. Možná jste byli další obětí. Mluvím o hluboké životní zkušenosti, která do vás vstoupí a způsobí, že se stáváte zkušenějšími. To abyste mohli přijít do života, jako je tento, a cítit Boha uvnitř – vědět, že máte pomoc, že máte Boží ruku ve své. A pokud budete plakat, bude to vhodné, vzhledem k tomu, co víte. Víte, jak si poradit. To je stará duše. To je ten, kdo bude přecházet přes tento most s elegancí.
.
Je velmi důležité, že jste dnes starou duší. A pokud byste se zítra rozhodli odejít, vrátíte se jako mladá stará duše. Probudíte se se znalostmi, které máte dnes a v nové energii to bude pro mladé lidi jednodušší než pro vás. Uvědomujete si, jak těžké je projít milníkem a nést přitom starou energii, tahat ji do nového? Víte, čím budete muset projít? Ztrácíte dnes lidi, protože to pro ně není vhodné. Povedou si lépe, když se narodí znovu v těle – a vše, co budou znát, bude v nové energii. Bude v nich rezonovat, bude je obklopovat, nebudou se muset nic učit znovu. Chápete, jak velký to dává smysl? Protože planetě nezáleží na tom, jak dlouho žijete, drazí. Stará duše se vrací čistá. A vy se vracíte zpátky nadšení, plní znalostí a moudřejší než jste dnes. Nic se nemusíte učit znovu. Jak krásný systém!
.
Máte tolik práce. Je to všechno ve vědomí. Vím, co se právě teď děje ve vašem těle a o čem si myslíte, že je to nevhodné nebo je to překvapení. Já vím, kdo tu je. Pro mne to není tajemství. Víte, jaké máte štěstí, že Bůh o vás ví? Že ví, že jste zde v této době? Ať už jeho děje ve vašem těle cokoliv, věděli jste, že je to léčitelné pomocí vašeho vědomí? Vaše lékařská profese je krásná a věda se posouvá na novou úroveň a k novým výšinám. Můžete ji kombinovat se svým vědomím a budete žít dlouho. Nakonec se vaše DNA vyvine k bodu, kdy vaše innate (vrozená moudrost vašeho těla) bude spojená s vaším běžným vědomím – a jakmile ten most bude vybudován, tak prostě neonemocníte. Jak by se vám líbilo mít tělo, do něhož se nemoc nemůže dostat, protože je jeho vibrace příliš vysoká?
.
Právě jsem vám předal jedno z tajemství tohoto století – co je to nemoc a proč ji dostanete. Když se posouváte směrem k vyšším vibracím – k 44%, pak budete mít kontrolou nad svou biologií. Nikoliv vědomou kontrolu, kdy by vám mohla narůst třetí paže – bude to vědomí, které ví, co se děje ve vaší krvi. Nebude třeba dělat krevní testy, nebudou potřeba. Budete to vědět! Co vy na to? Nedává vám smysl, že byste měli mít větší kontrolu nad tím, kdo jste? A vy ji budete mít. A až budete vibrovat takto vysoko, drazí, nízké energie, nízko vibrující bakterie, nemoci, viry, se na vás ani nepodívají. Nebudou mít šanci.
.
Víte, jak to vím? Už jsem to viděl. Ti, jejichž jste následníky, tím taktéž prošli. Díval jsem se na evoluci a probíhala jako ta vaše. Vím, co přijde. Ne stejnou rychlostí, ne úplně stejným způsobem, ale Bůh uvnitř má stejný efekt na všechny.
.
Toto je vzrušující doba. Záleží na vás, jestli je vaše sklenice z poloviny plná nebo napůl prázdná. To je individuální svobodná volba. Pokud se budete nadále točit v dramatu, pak mrháte časem. Začněte s oslavami, drazí – s oslavami reality toho, co je skutečně vaše všeho a co se skutečně děje.
.
Přál bych si, abyste opustili toto místo a cítili lásku Stvořitele ve vás – dost na to, abyste mohli říci: „Je to pro mne v pořádku. Já vím, kdo jsem a proč tu jsem. A projdu tím – s grácií a lehkostí.
.
Vrátím se.
.
A tak to je.
.
Kryon
 .

Hlavní channeling


.
Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Já vím, kde jsem. Prostřednictvím svého partnera vím, kde jsem. Pro Ducha není záhada, co děláte.
Chtěl bych začít tím, abych vám sdělil, že ne všechny channelingy jsou dlouhé. Dnes večer vám chci předat hluboké informace, které můj partner tímto způsobem ještě nikdy veřejně nepředával, a jsou matoucí. Tyto channelingy by neměly být tak dlouhé, abychom vám mohli předložit aspekty k přemýšlení. Je na čase, abyste se něco dozvěděli. Je to krásné.
.
Odhalení, které vám se chystám předat, nezmění, co budete dělat dál – bude to jen ocenění toho, kdo jste. Existuje velký plán, drahé lidské bytosti – čím déle žijete a nasloucháte těmto slovům z různých zdrojů z druhé strany závoje, tím více si uvědomujete, že lidstvo bylo navrženo pro tuto chvíli. Že máte účel (důvod, proč tu jste – pozn. překl.) a že je zde láska. Ve společnosti a civilizaci svobodné volby musíte být ponecháni sami. Když dojde na vědomí, musíte být ponecháni sami, abyste se rozhodli. Vytváří to bariéru, kterou jste nazvali druhou stranou závoje. Je to bariéra izolace. Mluvíme o tom stále. Jak by se vám líbilo prostě se jen natáhnout skrze tuto bariéru? Rozsvítili byste světla a všichni byste šli domů. Nebyl by žádný test a vy byste se vrátili ke zdroji. Jste pracovníci. Začali jsme tomu říkat pracovníci světla. To protože měníte tuto planetu. Vědomím, „Aha“ momenty, uvědoměním – tím vším začínáte individuálně vytvářet rozdíl.
.
Když se budete dívat na vaše zprávy, bude se zdát, že má tato planeta potíže. Není to poprvé. To způsobuje změna a my vám to říkali. Zopakujme si to. První věc, kterou musíte udělat v této fázi, je postarat se o sebe. To znamená vypnutí zpráv. Udělejte to! Takto budete mít v sobě pochopení, ´Aha´ moment, uvědomění. Co vám říkám, je přesné a pravdivé. Účel, láska, soucit, změna. To je to, co se děje na planetě. Zprávy budou přicházet a odcházet a ti, kteří ve světě vytvářejí problémy, budou přicházet a odcházet. Říkáme vám, že světlo začíná vytvářet rozdíly ve tmě a tma reaguje. Jednoduché. To je důvod, proč máte to, co máte. A čím více pracujete na těch skládankách, tím více uvidíte, že světlo bude vyhrávat. Tma však bude reagovati nadále bude reagovat, protože bude bojovat o přežití, o svou záchranu. Drahé lidské bytosti, chtěl bych říci, že je to dobrá zpráva.
.
Obecně platí, že ti, kteří se nebudou vyvíjet směrem kupředu, zmizí. Přijde čas, kdy bude cesta volná. A ti, kteří dělají problémy, které máte nyní, vymizí postupným oslabováním, prostřednictvím zrození a smrti. Časem. Vyjdete z toho. Ale to není to, co vám chci říci. Protože to jsou staré zprávy. Chci vám předat odhalení o evoluci na planetě. A teď mluvím o základní evoluci. Můj partner už to jednou slyšel. Předal jsem mu to v soukromém čase s Dr. Toddem Ovokaitysem. Často ho učíme, kdo má dostat informace jako první, protože toto je nyní hlavní mistrovská energie na planetě. Jakmile už to bylo jednou předáno, můžete už to nyní slyšet. Někteří z vás řeknou: „Dobře, ale to není opravdu tak velká zpráva.“ Ale je. Protože změní každého biologa na planetě. (Úsměv.)
.
Poslouchejte, došlo k odhalení – v nedávném channelingu, který jsem nazval Fyzika vědomí. Jednalo se o předpoklad, který byl nový – že vědomí je vlastně energie, která je měřitelná a má svá pravidla. A tak se dostáváme do oblasti, která bývala velmi ezoterická – jak ve fyzice, tak i v metafyzice – a která říká, jaký je vztah mezi realitou a vědomím. Funguje fyzika prostě jen tak sama o sobě a lidské bytosti jsou zaujaty pouze svými činnostmi, nebo na sebe vzájemně působí? Ovlivňuje jedna druhou? Nemá snad sama příroda tajemství? Ach ano, má. A pro toto lze získat důkaz pomocí statistiky. Jak se věda stává zralejší a vstupuje online s pomocí počítačů, které měří to, co byste nazvali náhodou, postupně to odkryjí. A ono se ukáže, že existuje atribut důkazu o tom, co říkám. Vědomí je energie. Teď chci, abyste na chvíli přemýšleli. Co když je energie ve skupinách buněk? Ne v mozku, ale inteligence, která vzniká v rámci vyvíjející se skupiny buněk. A ne nutně jen v lidských. Co když existuje atribut, o němž nikdo nemluvil? Můžete jej pojmenovat buněčné uvědomění, přejete-li si. Má mnoho jmen. Nikdy jste o něm neslyšeli. Do teď.
.
Existuje známý fyzikální experiment, který vám můj partner vysvětloval znovu a znovu, a ten dokazuje, že v jednoduchých věcech existuje energie, na niž vesmír reaguje. Tento fyzikální experiment říká, že když něco pozorujete, měníte tím realitu – a ve fyzice je známý (tzv. problém pozorovatele je znám v kvantové fyzice již téměř 100 let – pozn. překl.). Má mnoho jmen, existuje mnoho způsobů, jak jej provést. Člověk pozorující něco může změnit atribut toho něčeho. A právě o tom mluvíme. Je možné, že v životě existují i jiné zdroje energie?
.
Slavný vědec, jehož jméno někteří z vás slyšeli, jménem Michael Denton měl odvahu napadnout Darwinovu teorii – v současnosti všeobecně akceptovanou teorii, jakým způsobem se vše vyvinulo. Život na planetě až po a včetně humanoidů ještě před tím, než byl zdroj biologie oset Plejáďany. Jak jste se sem dostali? Už jste se na sebe někdy podívali a řekli si, že je to úžasná struktura? Už vás někdy napadlo, jak by mohla tato složitost s touto strukturou vzniknout tak dobře v tak krátkém čase? To je dobrá otázka. Nyní máte počítače a schopnost programovat život. Jak dlouho by vám to trvalo? Takže Darwin řekl, že evoluce veškerého života nastala nejen výběrem druhů, ale prostřednictvím mutací a náhodami. Život by se vyvíjel pořád dále a dělal totéž, dokud by se neobjevil mutant. Náhodně. Kolikrát byste se reprodukovali, než by se objevil mutant? A ten mutant by začal dělat něco lepšího. A to proto, že by byl svou abnormalitou, anomálií jiný. A protože by podle Darwina udělal něco lepšího, byl by nadřazený všem ostatním a začali by se rodit další mutanti. A přicházely by další a další abnormality. Toto je popis, co je to mutant. To by pak začalo vytvářet náhodné mutantní série. A daný druh by se sám od sebe náhodně zlepšoval přes tuto sérii mutantů. Pokaždé, když by se narodil živý tvor s lepší sadou něčeho – ať už schopností mobility či inteligence – pak by byl v dané oblasti králem a byl by napodobován. A pak by přišli na řadu další, náhodou. Avšak ti, kteří pracují se superpočítači, začali tento proces zpochybňovat. Řekli: „Známe statistiku mutací. Protože život stále ještě existuje, můžeme to vyzkoušet. Můžeme to naprogramovat. Drahý počítači, jak dlouho by trvalo, než by se lidská bytost vyvinula do dnešní podoby z života, který na naší planetě známe – z buněčných struktur, které se hemží v oceánu. Jak dlouho by to trvalo, drahý počítači, dej nám odpověď.“ A když to udělal, ustoupili a zalapali po dechu. Protože by to trvalo tak dlouho, že byste tu stále ještě nebyli jako mnohobuněčný organismus. Nic. Ale tak to nebylo, že?
.
Doba, jakou na tento vývoj život potřeboval, ač si myslíte, že to byla dlouhá doba, byla superrychlá ve srovnání s tím, co počítač spočítal. V porovnání s tím, jak dlouho by to trvalo s využitím pouze Darwinových procesů. Chápete? Stalo se něco jiného. Aby bylo možné se dostat do bodu, kde se nyní nacházíte, abyste se na této planetě vyvinuli do současné podoby tak rychle, tak na začátku muselo dojít k zásahu.
.
Zeptejte se Michaela Dentona, vědce, kterého dnes nezastihnete v této místnosti, jak poslouchá dnešní ezoteriku. Zeptejte si ho, co si myslí. A on vám poví, že muselo dojít k zásahu, aby se život na planetě vyvinul tak rychle. Dal mu jméno – inteligentní design. To je vědecký termín. Líbí se vám? Měl pravdu. Vědec v něm nebude nutně věřit tomu, co přijde dál. On však viděl ten efekt. Počítače nelžou. A inteligence zpracování a zralost vašeho mozku se na to musí podívat. Protože teď víte, že jste byli navrženi, abyste tu byli. Došlo k velkému urychlení, které vám stále nemohu vysvětlit zcela a naprosto, protože existují procesy v procesech týkající se buněčné struktury a jejího fungování, které můj partner nemůže předávat bez znalostí, které nemá. Takže mu je předám velmi jednoduše. Na této planetě existuje Boží laskavost, která prostupuje vším. Dnes jste ji studovali jako mřížku Gaii zvanou Matka Příroda. To můj partner nevěděl. Neučil to, ale řekl, že Matka Příroda sama o sobě není zcela přirozená, protože ti, kdo ji oseli a byli zde na samém počátku, ji pomáhali vytvořit.
.
Představte si planetu, která zrychlila svůj vývoj na základě záměru, laskavého designu, který vytvořil humanoidy mnohem rychleji než by jakýkoliv statistický program řekl, že je možné. Šance, že byste se vyvinuli přirozeně v procesu, s nímž přišel Darwin, a vy jste ho přijali, jsou astronomicky vzdálené náhodě (ve smyslu její matematické definice – pozn. překl.) Nemohlo k ní dojít. Musíte o tom přemýšlet, než vůbec budete moci říct, že mám pravdu. Buněčná struktura má laskavou inteligenci. To je to nejlepší, co můžeme předat. Kolem života existuje pole. Kolem veškerého života. Bylo rozšířeno a navrženo speciálně těmi, kteří tuto planetu umístili a, drazí, část z nich jste tvořili vy. Tato planeta se vyvinula rychleji, než je možné. Mnohem rychleji. Znovu jsem vám řekl to, co víte, abych vám mohl říct i to, co nevíte, takže vám to pomůže uvěřit a pochopit, co se dozvíte dále. Statistiky potvrdí, že mám pravdu. Neřeknou vám, že je toto pravda, ale prostě vám jen poví, že existovalo něco, co zasáhlo do přirozeného výběru. Což je vlastně protimluv. Není na něm nic. Byli jste vtlačeni do existence.
.
Buněčná struktura má benevolentní inteligenci. Nenastaly žádné náhodné mutace. Buněčná struktura vystavěla nejlepší řešení tak rychle, jak to jen šlo. Protože věděla, co přijde. Život na této planetě se vyvinul na základě zásahu, skrze inteligenci, skrze přírodu, která byla laskavá a zasáhla. To je to nejlepší, co vám můžu předat. Je to informace, že vyvíjející se lidská bytost byla navržena. Není žádná náhoda, že jste tady. A pokud se chcete podívat na statistiky, je to jen další úhel pohledu, jak pospojovat jednotlivé body – že možná existuje záměr pro tuto planetu, možná existuje záměr pro lidskou bytost, která zde není náhodou, ale je navržená se záměrem s pomocí Božího vědomí. Toto je jiná planeta. A když vidíte, jak by se život měl vyvíjet, a až budete jednoho dne schopni se podívat na jiné planety, které mají nějaký druh mikrobiálního života, jakýkoliv druh života zvířat, uvidíte obrovský rozdíl v časové ose. Obrovský! Nemohlo se to stát tak rychle. Vaši vědci se budou škrabat na hlavách a budou souhlasit: „Nevíme, co to je. Nevíme, jak se to stalo, ale došlo k zásahu.“ Vyvinuli jste se ve zlomku času, který by to trvalo s pomocí přirozeného výběru. Toto je poselství dnešního dne!
.
Chci, abyste toto téma zkoumali. S vědomím, že nyní existují důkazy, takže vám mohu předat tuto informaci. Chápete, jak to funguje, drazí? Jak dojde k channelingu? Nemůžeme prostě jen vychrlit pravdu, o které už jste sami nepřemýšleli. Musíte ji objevit a klást si otázky, než na ně můžeme odpovědět. Svobodná volba je ctěna, rozdmýchávána, je krásná a vy začínáte klást otázky. A tak jsme vám dali zdroj, kam se můžete podívat.
.
Co to pro vás znamená? Jak končíme tento channeling, co to pro vás znamená? Co když návrh lidstva pochází od Boha? Benevolentní, krásný, mimo možnost náhody? Přemýšleli byste jinak o všem, co jsme vám říkali? Možná jste zde z nějakého důvodu. A pokud ano, drazí, co jiného by mohlo mít nějaký důvod? Co se právě teď děje a s čím se budete muset vypořádat? Pokud pro vás laskavá síla Stvořitele může vytvořit život na této planetě ve zlomku času, nemyslíte si, že by vám možná mohl pomoci vyřešit vaše problémy? (Kryon se zlehka směje.)
.
Toto je jiná energie, jsou to jiné informace, je to krásné. Je to krásné. Evoluce je na dosah, a teď to to začíná být dobré, protože jak lidská povaha začne zrát a dostane se mimo dětské hřiště, začnete vidět jeden druhého, od jedné země ke druhé, od jedné posvátné skupiny k druhé – a zastavíte házení kamenů jeden na druhého a nadávání druhým, jak jste to dělali tak dlouho. Až dozrajete, uvidíte společné zájmy, které máte, můžete se držet za ruce a pět chválu na laskavého Boha. Jeden Bůh v tak mnoha podobách, v tolika pravdách, které mají tutéž věc společnou se všemi. Lásku. Soucit. A TO je pravda. Změní to svět. Ne rychle, ale změní ho.
.
Stojíte na prahu změny. Na začátku procesů, o kterých jsme nikdy nemluvili. Poslouchejte vědci, pokud jste toto slyšeli a obraceli jste oči v sloup, pak si proveďte výpočty a pak se vraťte. Podejte své vlastní vysvětlení. Jednoho dne to uvidíte ve zkumavce. Pole kolem buňky obecně, které má inteligenci, ač to zatím nikoho nenapadlo – bez mozku, bez centrálního systému. Pořád je tam ještě něco dalšího. Vícerozměrné? Samozřejmě! Kvantové? Tak trochu. Jděte a najděte to. Je to krásné. Zasloužíte si pravdu, staré duše.
.
A tak to je.
.
Kryon
.
Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 nahrávky – mini channeling  18:46 + Evolution Revealed  25:51
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka Č. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.