1-2015 Kryon

Posuny paradigmatu

 

Tento živý channeling byl přijat v Boulderu, Kolorádo, 17. ledna 2015 

Úvodní mini poselství

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je čtvrtý channeling tohoto roku. Čísla mají energie a o tom budeme za okamžik mluvit. Čtyřka je struktura. A kdo chce strukturu? (Kryon se směje.) Většina lidí by od této představy utíkala, pokud ovšem z toho nemají prospěch. O tom budeme také mluvit.

.

Drazí, channeling není to, co si pod tím představujete. Ve 3D si myslíte, že se otevře portál a vchází osamocená bytost, která je podivná, zvláštní, přichází z prostoru, který ani nedokážete popsat, předá vám poselství a potom odchází. To je velmi staré paradigma.

.

Dovolte, abych se zeptal, jestli věříte na anděly. Většina z vás ano. Kdo jsou? Jsou zvláštní? Neobvyklí, podivní, strašidelní? Byla doba, drazí, kdy to, co bychom mohli nazvat andělskou říší– i když to není výstižné – ta s lidstvem pravidelně komunikovala multidimenzionálním způsobem. Muselo tomu tak být. Ale byli zde Mistři, aby to vyjasnili pokaždé, když se objevilo andělského zjevení. Padali jste na kolena v úctě, lásce a ocenění, protože jste věděli, co přijde. Ale nebyl v tom strach. Nebyl v tom strach. A přesto andělé vždy lidem jako první řekli: „Nebojte se.“Protože vědí, jak to vypadá, když se na ně díváte.Já přicházím skrze lidskou bytost, což je nový způsob, se svobodnou volbou. Tak to funguje. V milující kukle, která nikoho nevyděsí – pokud to skutečně dokážete vidět. Neboť já přicházím jako rodina. Já znám vás a vy znáte mne.

.

Zatímco jste na planetě, je toho před vámi mnoho ukryto, abyste to mohli objevit nebo také ne. Motor svobodné volby, je právě teď to, s čím Galaxie počítá, protože ten umožňuje další vylepšení a rozvoj, a ten motor máte vy. A ti, kteří vědí, že je to pravda, vnímají doprovod, který je zde, objímá vás, dívá se na vás a obdivuje vás – to jsou ti, se kterými chceme mluvit. A ti, kteří se právě rozhodují, zda je toto skutečné, nebo už se rozhodli, že to skutečné není, jsou těmi, kterých bychom se rádi dotkli, natáhli se k nim a řekli: Je to v pořádku, je v pořádku vidět neviditelné věci.Je v pořádku rozšířit bublinu vaší reality na úkor vaší nevíry, to je OK. Ale jestliže to nechcete, nikdo vás za to nebude soudit. Nikdo vás nebude mlátit po hlavě, dokud to nebudete chtít. Musí to být vaše vlastní vůle, s níž řeknete: „Je v souladu s mou duší, že má rodina ke mně může promlouvat.“

.

Učíme vás o nové energii. Přijde den, kdy všechny síly kolem, o kterých si teď myslíte, že nejsou pod vaší kontrolou, budete řídit. Jednou z nich bude komunikace s Duchem. Protože už to nebude divné nebo zvláštní. Nebudete váhat. Přijdete na planetu, pochopíte, že jste kouskem Boha na Zemi v biologickém těle, který dělá práci pro planetu – a už nebude pochyb. Přichází to, je to stále velmi daleko, ale přichází to a vy zde budete, protože, drazí, takový je tento systém. Série všech vašich životů vás přivedla na toto místo, které bude jen začátkem vašeho zapojení se do systému. Chci, abyste dnes poslouchali, co vám zde prezentujeme. Možná to je archivní informace z historie, ale je o jednotlivcích, kteří toho možná věděli více než vy.

.

Struktura? Víte, že multidimenzionalita má strukturu? Věděli jste, že existuje struktura nahodilosti? Věděli jste, že je zde struktura synchronicity a dokonce i změny? Jen jste ji ještě nevypočítali. Ještě jste to nedali na papír, nespecifikovali fyzikálními zákony. Ale uděláte to a to bude začátkem vašeho poznání, jak kontrolovat elementy okolo vás prostřednictvím vědomí. Mistři to uměli, takže byste to měli také dokázat. Učitelé vám dnes možná řeknou, to, co vím já – že ti, o kterých vás budou učit, byli Mistři. Oni věděli, jak žít extrémně dlouhé životy a bylo to normální. Dokonce i ti na malém ostrově žili průměrně sto dvacet let. Pěstovali si své léky v sopce a věděli, co dělají. Víte to vy – vy technicky založení? Máte vše na dosah ruky? Nebo ne? A to je ono – studium pradávných vám může dát informace, které ještě nemáte. Nestudujete staré věci. Studujete historii toho, kdy znali věci, které byste také měli znát.

.

Už dříve jsme vám řekli tolik krásných věcí. Kolik z vás ráno vstane a zdraví své předky? Nechte mne hádat. Jsou zde asi tak tři, kteří to dělají každý den. Vaše moderní kultura možná není až tak moderní, protože s vaší modernizací jste zahodili část vaší moci. Chtěli byste ji nazpět? Je ve vaší Akáše a není tak těžké ji najít. Uctěním předků, drazí, uctíváte sami sebe ve svém minulém životě. Věděli jste to? Uctíváte sami sebe, svou sílu a velikost tím, že věnujete chvíli na pozdravení předků, a poděkování své staré rodině, z níž někteří jsou nyní s vámi. Jaký to koncept! Vstát každý den, vidět je ve svém mysli v jakékoliv formě a říci: „Děkuji vám, že jsem stále zde, děkuji, že tahle planeta je stále zde, děkuji, že někam směřujeme.“ Kdybyste znali ten proces, to množství životů, kterými jste museli projít, abyste se dostali k tomu momentálnímu, staré duše, pak byste měli být schopni říci sami sobě: „Děkuji.“ My to tak děláme. A to je jen jedna z mnoha věcí.

.

Co dalšího dělali tito starodávní, že žili déle, měli klidné životy, byli šťastnější a nikdy neměli chytrý telefon? (Kryon se směje.) To jsou věci, kterým chceme, abyste věnovali pozornost. Spiritualita je ve všem, co vás dnes budeme učit.

.

Letošku (2015) říkáme rok dva. To je zvláštní systém počítání, že? Rok 2012 byl překročením „dlouhého počtu“. A nyní je tu nový kalendář. Tento kalendář je pro celé lidstvo, nikoliv jen pro Mayskou kulturu. Je to metafora pro novou energii a proto je potřeba začít počítat dny odlišně. Rokem prvním nebyl rok 2013, ale 2014. Rok 2013 se nepočítal, protože to byl rok kalibrace. Neměl specifickou energii, byl naplněn nahodilostmi. Rok 2014 započal soudržnost nového začátkuV roce 2015 jste začali pracovat. Takže je to druhý rok. Dvojka znamená dualitu. To je to, co je testováno. Význam čísel ukazuje vaše zkoušky. Budeme o tom mluvit dnes večer v našem poselství.

.

Co je nového na planetě, o čemž jste si nemysleli, že by mohlo být spirituální? Co je ve vašich zprávách, co by mohlo být duchovní? Může to být vše, o čem hovořím. O tom budeme také mluvit.

.

Podívejme se na číslo 2015. Když to sečteme, vyjde nám 8což značí hojnost, a vy řeknete:„Ano, už bylo načase!“ (Kryon se směje.) Nejsou to ale peníze. Můžete mít hojnost, začněme to jmenovat: hojnost znalostí, moudrosti, míru, soucitu, tolerance a pochopení. A je už načase, že? A to bude začátkem. Sledujte, co civilizace udělá poprvé. O tom budeme také mluvit dnes večer.

.

Čísla jsou energii. Starodávní Tibeťané to věděli. Jak to, že to oni intuitivně věděli a vy ne? Opět vám představuji koncept. Co když toho předci věděli více než vy? Co když věděli více o věcech, o kterých byste teď měli vědět více i vy? A proto to studovali. Přemýšlejte o kráse toho systému.Oni neodešliJsou stále tady, protože někteří z nich jste vy.

.

Zítra se setkáte s dobrým lékařem. Je to Lemurijský kněz. Můžete dokonce říci, že je z „hybridní rodiny“, tak blízko je schopen se dostat k původnímu zdroji, který nese ve své Akáše. Je to něco, co jen velmi, velmi málo lidí umí. Je to znalost toho, jak to bylo. A od toho, mé drahé lidské bytosti, se odvíjí jeho nová věda, která ani nemusí být tak nová. Schopnost léčit těla bez použití skalpelu.

.

Drazí, připravte se, budoucnost vám může přinést, co žádáte, nebo ne. Záleží na tom, co uděláte dál. Vždy máte svobodnou volbu a vždy řídíte načasování. Přede mnou nyní sedí převážně staré duše, vědí naprosto přesně, co tím myslím. Oslavujte společně se mnou, kdo jste, a připravte se na zítra.

.

Toto je poselství dnešního dne. Nechť započne.

A tak to je.

Kryon

 

                                                         

Hlavní poselství

Můj partner ustupuje stranou. Zdravím vás drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes jste slyšeli o vědě a hádankách. Toto neplatí pro všechny, kteří uslyší tuto rozpravu. Někteří zde nebyli, když hovořil Gregg (Braden* – pozn. překl.), vědec a učitel. Ale někteří z těch, kdo sledují Kryonovu práci a znají i učení tohoto vědce, ti uvidí podobnosti.

.

Přišel jsem před 25 lety a řekl jsem vám:Magnetická mřížka je potřebná pro život na této planetě. Dnes to bylo znovu zopakováno.Magnetická mřížka této planety má velký vliv na vaši DNA. Dokonce nastavuje její efektivitu (na kolik DNA pracuje – pozn. překl.). Dnes jste o tom slyšeli mnoha možnými způsoby. Přetéká to vědeckými hádankami. Nerozumíte však té úžasné příležitosti – zaplnit prázdnotu velkolepostí. Ne znalostmi, ale něčím víc – moudrostíA zdroj moudrosti na této planetě přichází od těch, kteří už jsou moudří a žili už dříve. Je zde pramen, který můžete použít, a vědci to vědí. V tuto chvíli jsou těmi nejmoudřejšími předci a futuristi. Obě skupiny mají něco společného – rozumí, že věci na této planetě se mění. Předci, domorodí obyvatelé a stařešinové, stojí před vámi, připraveni sdílet. Futuristé jsou ti, kteří berou to, co bylo sdíleno, a plánují budoucnost. A tohle vše vede k jednomu – ke změně.

.

Jeden z vás v této skupině se dnes ptal: „Je nějaká naděje? Je zde informace o naději?“Pokud by tento drahý sledoval Kryonovu práci, věděl by, že jsem byl označen jako „Pollyannin channel“ (někdo, kdo jako Pollyanna v románu od F. H. Porterové, hledá na všem jen to dobré – jak někteří u nás říkají „sluníčkář“). Nejen naděje! Na základě toho, co jsme viděli z potenciálů a toho, čeho jste dosáhli v posledních padesáti letech, je zde více než naděje. Už jste dosáhli nemožného. Při shrnutí jsme vám řekli, že stará energie přežití se začíná posouvat a měnit. Existuje starý sociální vzorec lidstva – způsob, jakým se lidstvo chová, jak jedná, cykly konání a nekonání. Tyto cykly byly ve skutečnosti pozorovány, a sledovali je stařešinové.

.

Pokud vás zajímá ezoterika Mayského kalendáře, pak vězte, že není ve dnech a kalendářních letech. Není v jejich mapě, která není vaše. Je v cyklech lidské evoluce. Sledovali cykly osvícení, tmy a světla – to je základem jejich kalendáře. Nyní mne poslouchejte. To skončilo precesí rovnodennosti, kde předpovědi říkaly, že přijde změna. Začátek pátého cyklu lidstva by měl znamenat něco pro některé z vás a nic pro jiné. Číslo 5 v tibetské numerologii znamená ZMĚNU. Poslouchejte! Tibeťané to věděli. Kalendář skončil, protože skončil starý cyklus nekonání.Dlouhý počet představoval lidstvo ve tmě –neustálé opakování vědomí přežití, které rozděluje. To jsme vám řekli mnohokrát. Nejen naděje.

.

Nový Mayský kalendář mluví o lidstvu, které bude mít potenciál evoluční změny, faktoru osvícení a uvědomění, jaké tato planeta nikdy dřív neviděla – pokud byste to zvládli. Pokud byste to zvládli. Když se někteří z vás narodili, naprosto nic nenaznačovalo, že to zvládnete. Místo toho existovala předpověď o zničení, Armagedonu, náboženské přesvědčení o návratu mistrů, kteří smetou vše, co bylo. I když se tyto metafory mohly naplnit, ale nenaplnily. (Kryon se směje.) Ve skutečnosti jste viděli jiné věci, které jste nečekali. Víc než naděje…

.

Před vámi je nové paradigmaA to začíná s uvědoměním – s uvědoměním si toho, kdo jste a co je kolem vás. Otázka – kdo jste – začíná být zodpovídána, a čím víc ji studujete, tím víc si uvědomujete, kdo jste. Jste rodinaA rodina má soucit s rodinou. Co byla ta zpráva, kterou jsem vám dal před nedávnem? Speciálně navržená a kontroverzní pro všechny, kteří by řekli, že jsou ezotericky zaměření a tzv. „New Age“. Co bylo tou zprávou – pamatujete si to?

.

Zněla takto: Je načase, abyste přestali být divní, protože vás to separuje od společnosti! (Kryon dojatě.) Nebuďte pyšní na to, že přemýšlíte jinak, a místo toho to otočte a buďte více jako mistři –soucitní, tolerantní, moudří a odpouštějící.Jaká byla ta dvě slova, o kterých jsme vám řekli, že je máte praktikovat znovu a znovu, a že budou klíčem k novému věku? Soucitné činy. Říkáme vám to už dva roky. Chci to s vámi znovu projít – říci vám trochu o tom, co to znamená. Není to žádná hádanka. Chci, abyste zcela oddělili to, v co věříte ve 3D a ve staré energii, od budoucnosti. Co stará energie tvrdí, že se stane na této planetě? Zaprvé – nezmiňují, co se nestalo. To není v jejich paradigmatu. Nerozumí tomu a ignorují to. Místo toho se drží představy, že se to musí změnit a nastane konec. Když to vypadá, že má lidstvo problémy, když jsou problémy na Blízkém Východě, tak někteří tancují a říkají: „Vidíte, my jsme to říkali, že se lidstvo zahubí.“ Jinými slovy – existují lidé oddaní staré energii. To vám ale nemusím říkat. Stará energie umírá těžko, protože reprezentuje ty, kteří potřebují kontrolovat, kteří jsou upnutí na to, v co absolutně věří, že to tak je. A to přestože se změna odehrává přímo před vašima očima, jejich očima.

.

My jsme vám řekli, jaký bude největší rozdíl, a dnes jste to mohli slyšet znovu. Vědecky. Stará energie chce, abyste byli oddělení, ve tmě –nechce vám umožnit, abyste viděli jeden druhého. Chce, abyste soupeřili o zdroje a válčili. Po roce 2012 jsme vám říkali, že přichází posun v lidském vědomí a rekalibraci. Kdy začnete chápat, že klíčem je slučování a spojování věcí dohromady a nikoliv jejich separování. Dali jsme vám informace i o korporátních strukturách a dokonce i o vládě. Řekli jsme vám, že tyto úkazy jsou diametrálně odlišné od čehokoliv, co vidíte v přírodě a lidském těle. Řekli jsme vám, že čím složitější se příroda stává, čím složitější se lidské tělo stává, tím lépe funguje. Ale lidské bytosti ve staré energii nejsou dostatečně elegantní na to, aby to viděly. Čím více lidí se snaží plnit stejný úkol, tím hloupějšími se stávají. A to lze prokázat na vládě i na korporacích. A někdy se stanou zcela dysfunkčními.

.

Dovolte, abych vám ukázal zdravý rozum. Drazí, to vše se změní. Vy se začnete stávat moudrými. Faktor moudrosti, o kterém jsme mluvili, začne spojovat věci dohromady jiným způsobem. I to jsme zmínili. Co takhle korporace bez manažerů? Jak by to bylo možné? To je paradigma, které jste ještě neviděli, ale bude fungovat. Vyžaduje však jiné vědomí pracujících. To teprve přijde. Co třeba vláda, která ví, co dělá, je soucitná, nerozděluje, spojuje dohromady. Dosud jste to neviděli, ale přichází to. Je zde naděje? Víc, než naděje.

.

Právě zatáčíte za roh, drazí. Dostali jste se až sem. Řekli jsme vám, že jsme změnili magnetickou mřížku planety – s doprovodem, který odešel v roce 2002. Řekli jsme vám, že magnetická mřížka se v dalších deseti letech změní více, než se změnila za poslední století – a to se stalo. Můžete to změřit kompasem, můžete si to vyhledat. A to vše proto, aby vaše DNA byla nastavena pro nové vědomí a pro něco, co přichází ze slunečního systému. Můj partner o tom bude mluvit více zítra (v poselství s názvem Dimenzionální Vnímání**). Drazí, to vše začíná zapadat do toho, co vidí vědci – do skládaček, které se objevují.

.

Teď bych vám chtěl dát nové informace. Řekli jsme vám, že změny paradigmatu jsou zde. Také jsme vám řekli, že ve zprávách a v jiných zdrojích, kterým budete věřit, uvidíte ty, kteří jsou stále ve staré energii, a ti vám budou tvrdit, že se to nelepší. Drazí, neviňte je z toho. Bytí ve staré energii není něco, za co byste měli někoho soudit, poněvadž na určité úrovni jste v ní všichni.Opuštění staré energie a vstup do nového pole myšlení, víry a uvědomění vyžaduje odvahu a čas. Já zasévám semínka, i v tento den pro ty, kteří začnou analyzovat, co říkáme, a budou hledat potvrzení a pravdu, aby si uvědomili sebe sama. Pokud byste tyto věci soudili podle toho, jak můj partner reagoval na mé objevení se, pak je zázrak, že tu jsem. (Smích v publiku.)Lidská tvrdohlavost je známá. Drazí, proč by tomu tak nebylo? Jak dlouho jste setrvávali v určitém paradigmatu, život za životem? Ta iluze se brzy změní. Vědomí se samo rekalibruje, faktor moudrosti je na dosahMnoho lidí dojde k poznání, že je třeba dělat věci jinak.

.

Před týdnem jsem seděl v této židli v jiném městě a říkal jsem věci, které jsou podobné těm, které říkám dnes. Řekl jsem, že vidíte temnou stranu – se všemi těmi jmény a zkratkami – a pokud sledujete zprávy, tak jste znechuceni tím, co dělají, jak jsou nenávistní a jak nehorázné jsou jejich činy. Zraňuje to vaše srdce. Pomyšlení na to, že by tu mohlo být něco takového. Ptal jsem se, kde je světlo. Řekl jsem vám, že lidstvo bude muset postavit své vlastní koalice a dát jim jména a zkratky, reprezentující ty, kteří budou stát společně jako civilizace proti tomu, co si nepřejí, aby se opakovalo. A v momentě, kdy jsem o tom mluvil, tak přesně to dělal milion lidí ve Francii. (Kryon mluví o společném pochodu milionu lidí – Židů, Muslimů, křesťanů, ateistů a všech možných skupin – kteří 11. ledna 2015 v ulicích Paříže vyjádřili solidaritu a vůli k míru a zastavení extrémismu.)

.

Několik lidí může ovlivnit mnohé, i když těch několik nic neudělá. (Pozn. překl.: Kryon tím nejspíš myslí, že těch několik zůstane ve svém středu a nezačne zběsile reagovat se strachem.) Staré paradigma, kde jen několik lidí řídí mnohé skrze strach, to se změní. Už to začalo. Civilizace zahne za roh a rozhodne se, co chce. To je rekalibrace lidského vědomí. Už začala. O tom už jsme mluvili.

.

A teď pojďme mluvit o nějakých jiných systémech. O takových, o kterých si myslíte, že jsou náhodné, ale nejsou. O těch, které se začnou posouvat, protože se posouváte vy. Existují systémy, o kterých si myslíte, že jste je vytvořili a provozujete je, ale možná tomu tak není. Toto je obtížné. Předpoklad je tento: rekalibrace lidstva je rekalibrací všeho. Učitel a vědec Gregg vám řekl, že existuje důkaz o vítězství vědomí nad fyzikouTo znamená, že vědomí má energii, sílu, moc. A nejen v rámci lidstva – změní samotný základ toho, jak věci fungují na této planetě. A vědomí je klíčem ke všemu. Řekli jsme vám, že v mřížce této planety jsou ti, kteří naslouchají, jsou laskavou změnou a ve skutečnosti pracují pro vás. Je možné, aby se fyzika změnila, protože si to tak přeje vědomí?

.

Ekonomie.

Co o ní víte? A odpověď zní, že velmi málo. Důvěřujete expertům, že? To se začíná měnit. Dovolte, abych vám dal další předpoklad: nerovnováha a dysfunkce byly razítkem staré energie. To jste očekávali všude, že? Na základě zpráv se zdá, že se to vůbec nezměnilo. Co kdybych vám řekl, že je velmi pravděpodobné, že jak měníte své vědomí, tak všechny věci – o kterých si myslíte, že jsou statické, nemají život a vědomí – se také změní, protože jste změnili předivo své reality? Je to těžké vysvětlit. Slyšeli jste mne někdy říci z této židle: „Drahá lidská bytosti, na co myslíš, to dostaneš. Drahá lidská bytosti, změň realitu toho, kdo jsi, a vytvoř něco, o čem si nemyslíš, že jsi.“? Nenaznačovalo by to možnost, že je vaše vědomí velkolepější než myslíte? Jakmile lidé začnou měnit vědomí Země, ostatní věci se velmi pomalu začnou měnit také. Věci, které jsou nefunkční a mimo rovnováhu, se začnou měnit samy, protože to žádá vědomí.

.

Ekonomie. Co o ní víte? No, zde jsou nějaké matoucí otázky. Proč je cena ropy tak nízko? Viděli jste něco takového ve svém životě. (Kryon se směje.) Upřímně. Copak nechápete paradigma ekonomiky, které říká, že cena ropy vždy stoupá? Cena na benzinkách nikdy moc neklesá. A všimli jste si, že cena jde nahoru, když ji potřebujete, a dolů, když ne? Nenaznačuje to, že je možná dysfunkčníMožná, že je řízena. Proč je tak nízko? Někteří budou tvrdit, že je záměrně nízko. Dovolte, abych se zeptal, jak to pomáhá těm, kdo prodávají ropu? Nepomáhá. Děje se to, aby vám to ukázalo, že v nerovnováze je změna.Principy ekonomie spočívají v práci s lidskými potřebami, touhami a přánímiJe to volně plynoucí systém založený na vědomí lidí. Ale tak to nebylo. Tím chceme říct, že když to není v rovnováze, pak to nebude tolerováno. To je část nového předpokladu. Může se něco tak nehybného a suchého jako ekonomie začít rekalibrovat, protože jste tak učinili vy? A odpověď je ano. Ti, co jí chtějí ovládat tak jako v minulosti, zjistí, že je to téměř nemožné a nebudou vědět proč. Kontrola způsobí nefunkčnost dvakrát takovou, jako jste viděli. Vlády, které se to budou pokoušet řídit nejvíce, zaznamenají nejhorší odezvu. Vyhlížejte to.

.

Víte, touží to po rovnováze. Může mít ekonomika vědomí? To jsou zvláštní otázky. A odpověď je ano. Chce být v rovnováze, všechno chce. Začnete vidět, že se Gaia začne měnit. Chce být v rovnováze? Ano. Mnohokrát jsme mluvili o oceánech. Lidé vám řeknou, že jste zničili život. Všechno je to vaše chyba. Nejsou ryby a nejsou korálové útesy. My vám řekli něco naprosto jiného. Když se díváte na ledovce a na letokruhy stromů, tak uvidíte, že to je cyklusA ten se zrychlil, protože jste změnili paradigma. Zůstanete (přežijete). Oceány se musí obnovit. Už jsme vám řekli, že ti, kteří mají akvarijní ryby, vědí, že jednou za čas je potřeba vyměnit vodu. (Kryon se směje.) Tohle ale nejde provést na planetě Zemi, proto tu jsou teplotní změny, které posouvají a mění to, co může a co nemůže růst – a vše se obnoví. Vyzývám vědce, aby to nalezli ve vrtech v ledovcích. Jste uprostřed obnovovacího procesu počasí a oceánů. A je to pro vás. Všechno. Vy to možná neuvidíte ve vašem životě. Ale jak říkávám – definujte, co je to jeden život. (Kryon se směje.) Uvidíte to. Uvidíte, jak se ryby vrací. Je to zázrak. Jak je to možné, když je průmysl zahubil a ten je stále zde. Dojde ke změnám v paradigmatech. Cykly, o kterých vám bylo řečeno, už nemusí platit.

.

Za druhé – vláda.

To nějakou chvíli potrvá. Moji drazí. Bude jemnější. Bude mít zdravý rozum. Ale řeknu vám to ještě jednou – pokud se hrstka pokusí změnit mnohé, může se to podařit, pokud ti mnozí neudělají nic. Chci, abyste to analyzovali a viděli, že osvícený tvor na této planetě může provést změnu. Nikoli tím, že bude divný, ale tím, že bude laskavý, odpouštějící a tolerující. Nakonec se budete snažit najít také lídry, kteří budou chápající, tolerantní a odpouštějící. A bude to dobře. To je nové paradigma.

.

Ve zprávách slyšíte, že jste ve válečném cyklu. Slyšeli jste to i dnes. Válečný cyklus je popis cyklu staré energie, který matematicky odráží něco, co bylo spatřeno a navrženo. A podle něj už má další válka dlouhé zpoždění. Na základě minulých zkušeností už máte zpoždění. Co se stalo před 50 lety? Všimli jste si? Vzali jste největší Evropské nepřátele, kteří se navzájem dobývali po více než 1000 let a dali jste je dohromady do obchodní koalice – a někteří tvrdili, že nebude fungovat. Už to funguje padesát let. Dnes je hodnota jejich měny (Euro) podstatně vyšší než těch, kdo sedí zde, v této zemi (USD). Tak možná už funguje, že? Někteří tvrdí, že nikdy fungovat nebude. Je možné, že bude muset být pozměněna, ale chci, abyste viděli paradigma spojování věcí dohromady místo oddělování.Vytvořili jste něco, co na této planetě nikdy neexistovalo – něco, co i tzv. „v plenkách“ odvedlo dost dobrou práci. Dívali jste se někdy na to? Co bude příště? Možná jiné koalice mezi jinými zeměmi, možná jiné obchodní organizace –je to „nakažlivé“ – jako nemoci.

.

Vědomí a moudrost budou spatřeny a napodobovány, ale přesto tu budou někteří tvrdit, že je čas na další válku. Budou ukazovat na medvěda a říkat: „Vrací se. Podívejte se, co dělá. Vrací se. Bojte se.“ Chtěl bych vám něco říci – nemají šanciStará energie vlád, které chtějí chránit své lidi před pravdou, kontrolovat je skrze staré metody a vyvolat v nich strach, bude evidentní, lidé uvidí jejich pravou podstatu více než kdy jindy a svět je prostě zavrhne. Nebudou mít peníze, nebudou mít zdroje, které budou potřebovat. Nebudou mít jídlo, pokud si ho nebudou schopni vypěstovat.Tato planeta potřebuje koalici navzájem si pomáhajících lidských bytostí. Je vás příliš mnoho na to, abyste zabouchli dveře a řekli: „Já budu ten nezávislý“. To už nejde! Navzájem se potřebujete.Spojování věcí dohromady, používání zdravého rozumu, řešení obtížných hádanek nerovných ekonomik tak, aby fungovaly a výsledkem byl přínos pro všechny – to vytvoří mír na ZemiNěkteří o tohle nestojíA ti budou jako „pěst na oko“. To, o čem mluvím, uvidíte, až věci pokročí. Už jsme vám říkali – sledujte zprávy, pokud chcete, ale to vás jenom vyděsí. Mají skrytý program, aby vás vyděsili. Pokud se jim to podaří, pak jste jim na to naletěli. Není to zajímavé? To je také staré paradigma a i to se změní.

.

Budou tací, kteří založí svou základnu posluchačů a diváků na dobrých zprávách o soucitu, dobrém pocitu. Vyhlížejte to. Na internetu už to funguje. Videa, která se stávají virálními, nejsou založené na špatných zprávách, pokud jste si všimli. Odráží to lidské vědomí, které se začíná posouvat od paradigmatu marketingu. Nevíte, co nevíte.

.

A na konec biologie – nezůstane stejná!Biologie začne stavět mosty mezi vědomím ainnate. To, co vám řeknu, bude obtížné pro ty, co nejsou v této místnosti, protože zítra vám učitel a vědec Gregg dá příklad o tom, co teď říkáme. Tělo je připraveno a čeká na modality, o kterých si myslíte, že jsou zázračné. Řekli jsme vám, jaké to jsou, a vysvětlovali jsme vám znovu a znovu, že evoluce DNA vytvoří efektivnější DNA, která bude spolupracovat a fungovat lépe, než kdy dřív.Dojde k souzvuku frekvencí, který je těžké vysvětlit a který tu vždy byl – připravený na odhalení a využití pro dlouhý život. Ve vaší biologii je elegance, kterou jste ještě nespatřili.

.

Drazí, sedíte ve tmě a skutečně netušíte, co tam na vás čekáNádherný systém sebeléčení a rovnováhy. Chce být v rovnováze, ale nebyl. Proč nemoc napadá vaše tělo a váš mozek netuší, co je ve vašem krevním oběhu. Nemyslíte si, že zde chybí nějaký most? Chci, abyste přihlíželi věcem, které jste nečekali. Bude něco, co nazveme celistvost, jaká zde nikdy nebyla. A ta přijde přirozeně s něčím jiným. Bude to něco, co pro vás udělá magnetická mřížka. A už je načase. Můj partner to více objasní zítra, jak jsme vám řekli.

.

Vstupujete do takového druhu prostoru sluneční soustavy, v jakém jste nikdy nebyli – a ten obsahuje podivné a zvláštní aspekty toho, čemu říkáte energie. Někteří se toho bojí. Vy budete mít vysvětlení. Kolik z vás má odvahu se podívat na všechno a říci: Už bylo na čase, abychom toto měli. Protože to změní magnetické poleZmění to kvantové uspořádání mezi magnetismem, což je multidimenzionální pole, a Merkabou, která je také multidimenzionální pole – kolem vaší DNA.

.

Lidské bytosti vytvářejí energii. Mohli byste dokonce říci, že ji vyzařují. Jednoduše zde sedí, připraveni na další krok. A ten přichází. Nemusíte to dělat sami. Stačí jen počkat a přijmout tu změnu, posun paradigmatu, nový způsob myšlení a oproštění se od tisíce let starého myšlení přežití. Místo přežití díky schovávání se v jeskyni to bude přežití skrze mír na Zemi. Blíží se to.

.

To je ta zpráva. Dokážete ji oslavovat? Dokážete jí věřit? Poznání pravdy o tom všem je to nejtěžší, co bude stará duše dělat tentokrát. Mladí lidé mají oproti vám výhodu. Oni cítí ten rozdíl. Oni to vědí. Vy se to stále učíte. Dovolte, ať se staré duše na této planetě uvolní. Nebuďte jiní, buďte jako mistři. Posuďte – odvádíte dobrou práci jako stará duše na této planetě? Chápete to nebo ne? A zde je „lakmusový test“ (pozn. překl.: způsob, jak to poznat) – pokud před vámi lidé utíkají a přecházejí na druhou stranu ulice, když vás uvidí, tak to děláte blbě. Pokud klepou na vaše dveře, protože jste soucitná osoba, a oni chtějí být s vámi, pak to děláte správně. Tak jednoduché to je.

.

Kdo jste? Jste ten, kdo ztělesňuje pochopení, toleranci a začátek nového vědomí.

.

A vy se divíte, proč vás milujeme.

.

A tak to je.

Kryon

.

* V češtině vyšlo více knih, jejichž autorem je Gregg Braden. Jejich přehled je ZDE

** Toto poselství překládáme.

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Paradigm Shifts, mini a hlavní channeling, MP3 nahrávky, 16:37 min a 35:47 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Sylva V. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

zpět