1-2015 Kryon

Dimenzionální vnímání

 

Toto živé poselství bylo přijato v Boulderu, ve státě Kolorado, 18. ledna 2015  

 

Úvodní mini poselství

 

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Tato zpráva je krátká, ale hluboká. Proces, který zde vidíte, nebývá přijímán jako skutečný. Takže právě teď hovořím k těm, kteří mají výjimečné uspořádání logiky ve své mysli (pousmání). Kteří mají otevřen takzvaný “kanál víry”, aby mohli pojmout potenciál toho, co zde vidíte. A kdybychom zde pro vás k tomuto namalovali obraz, byl by jednoduchý. Po celé věky jste byli zvyklí používat jen jeden druh myšlení, a toto do nich nezapadá. Vystavěli jste “bubliny víry”, o nichž jsme již dříve mluvili, které jsou tak odolné a tolik strukturované, že jsou nejen nepřijatelné, jsou často děsivé.

 

A existuje zde paradigma, které se tříští. To, co zde dnes vidíte, na této židli, bylo pro starodávné civilizace běžné. Mezi staršími měl každý svou osobitou šamanskou energii, a vzájemně si mezi sebou předávali hůl, jež se na mnoha místech nazývala “mluvící hůl” nebo někdy také “hůl svobody” (původně tzv. kohau rongo rongo – pocházejí z Velikonočních ostrovů a jedná se o dřevěné hole veliké cca 46 cm a široké 16 cm celé pokryté vyrytými znaky neznámého písma – pozn. překl.). Běžné pro mnoho starých kmenů, které se nikdy vzájemně nepotkaly. Když byla hůl předána dalšímu staršímu, ten se nadechl a upadl do transu. A… channeloval (smích). Hovořil ke kmeni o věcech, které přijdou, o potenciálech dne, někdy v průběhu procesu dokonce plakal. Ne tak dobré znamení síly, ale přijatelné v jejich kruhu. Spojení se Zemí, které bylo dovoleno mít pouze mezi staršími a těmi se šamanskou energií. Byli to jejich kněží. Ti, kteří mohli hovořit k Bohu.

.

V pozdějších letech za to zaplatili svou cenu, protože dokonce i kmen věděl, že to dokáží a oni se tak stali vyhnanci. Často žili sami na okraji vesnice. A já bych vám řekl, drahé lidské bytosti, kdo sedí přede mnou. Proto jsi poustevníkem. A ty víš, ke komu hovořím. Protože to byla tvoje “bezpečná píseň” (hovoří k někomu v publiku). Nemusel jsi předčítat, nemusel jsi léčit, dokud jsi k tomu nebyl vyzván, nemusel jsi zodpovídat těžké otázky… Jestliže jsi mohl být sám a odsunul ses od zbytku společnosti, tehdy to bylo bezpečné! Mnoho takových nemívalo partnery. Dokonce i to bylo příliš. Protože partner mohl být napaden. Byl jsi odlišný, divný, zvláštní a byl jsi také léčitelem. A kouzelníkem. Rozeznělo to zvon v někom z vás? Můžeš prozkoumat svoji Akášu a cítit to, protože stará duše, která sedí na židli v roce 2015, má vysoký potenciál, že tam byla a uskutečnila to.

.

Někdy to váš život ovlivňuje negativními způsoby. Znáte někoho, o kom jste si naprosto jistí, že má šamanskou energii a hlubokou moudrost, ale popírá je? Takoví nechtějí dělat nic v tomto smyslu a nepůjdou si poslechnout channelera. Povím vám proč. Protože si tím prošli a je to součást jejich psychiky, které se bojí. Nechtějí to, co se stalo minule, když to dělali. Dobří lidé, soucitní lidé, kteří prostě nechtějí dělat nic, co by bylo spirituální. Tyto záležitosti začínají dávat smysl a jsou běžné.

.

Channeling. Je správný a vhodný – když je proveden se soucitem, integritou a porozuměním. To, co vidíte zde, na této židli, je velmi starý způsob channelingu. A začíná odcházet pryč. Myšlenka, že přijdete na místo, kde se sejdete a posloucháte nějakou lidskou bytost na židli, která vám předává informace, bude jednoho dne k smíchu. Bude to patřit kočím (pozn. překl.: myslí tím, že to bude zastaralé). Protože to vše budete mít uvnitř. Ne tak, jak to vidíte teď. Budete mít intuici – široce rozvinutý přirozený systém vycházející z vaší DNA, který dovoluje “innate” vašeho těla vědět VŠE! Kdo jste, odkud jste přišli. Otevře vaši Akášu! Až se narodíte, budete si pamatovat, že tu jste znova.

.

Můj partner vám o tom ukázal důkazy, na plátně. O dětech, které četly bez vyučování. Šikovná koordinace, protože si pamatujete, co byl váš systém zvyklý dělat. Časná chůze. Děti už začaly s procesem toho, co zvířata v divočině vždy měla. To, co nazýváte INSTINKT. Už jsme vám říkali, že míváte šelmy v divočině, které se narodí a během několika hodin už běhají a dokonce vědí, jak jsou cítit nepřátelé. A nově narozené dítě je… bezmocné. Je zde blok, který tu vždy byl, protože vaše DNA nepracuje na plnou kapacitu, ale nyní je zde příležitost ke změně! Přichází z Vesmíru, přirozeně, a Mayové to viděli s nástupem nového kalendáře. Vaši prapředci to viděli. Máme zde mistra z kmene Hopiů! On to ví, protože je starověký.

.

Proroctví, že nastane den, kdy lidstvo KONEČNĚ, konečně, začne mít moudrost věků. O tom mluvíme! Není to nové, ale staré. Je to vlastně “stará nová doba“ (stará New Age), že? Návrat zdravého rozumu, duchovnosti, která je nezávislá na prorocích, mužích i ženách. A první by souhlasili, kdyby mohli být na tomto jevišti a my se jich zeptali: “Co si myslíte?” Odpověděli by: “Už bylo na čase!” Abyste rozuměli – vše, co dělali, bylo proto, aby vám ukázali, co je možné. Všechno! A channeling, který nyní slyšíte – myšlenka, že sedíte před mistrem – není tím způsobem. Budete svým vlastním mistrem a bude vám v tom příjemně? Někteří se tomu vysmívali a říkali, že by to byl chaos. Chaos! Všichni budou mít své vlastní náboženství. (Kryon se směje) Jaký starý předsudek a paradigma, ve kterém lidé fungují! Víte, co se stane? Pokud víc a víc lidí bude mít DNA, která je vnímavá k tomu, kdo skutečně jste, první věc, která se časem musí stát a stane se, a ne elegantně, musím dodat, bude MÍR NA ZEMI.

.

To není cíl. Mír na Zemi není cíl. Je to ZAČÁTEK! (Kryon se směje.) Musíte ho nastolit, abyste se posunuli vpřed, a uděláte to. Opravdu. Cyklus lidstva bude předefinován. Už jsme to řekli. Přijde doba, kdy se ohlédnete a nazvete to věkem barbarství – tu dobu, kdy se lidé podívali jeden na druhého a zabíjeli se kvůli zdrojům. Jak podivné! To je potenciál, který vidíme a vyhlížíme, protože je pomalý. A co vás, drazí, dělá výjimečnými, je to, že vy jste tu kvůli přechodu. Jinými slovy – na těžkou práci. Jste pro?

.

Informace, které dnes prezentujeme, přesahují vaše očekávání paradigmatu, kvůli kterému jste přišli. Nemusíte být připraveni slyšet, co prezentujeme, nebo přijmout, co vidíte. Chystám se vás o něco požádat, staré duše. Ne všechny v místnosti. Prosba, kterou vám dávám stále znovu, již byla nahrána a přepsána stále znovu – už více než dvacet let. Jak vám může ublížit, když otevřete své srdce a tu na pár hodin odhodíte tu část své mysli, která má v sobě intelektuální past? Zahoďte to! Abyste to, co vejde dovnitř, mohli přijmout bez předsudků, bez vaší snahy to analyzovat. Odložíte tu svou část, která předem rozhoduje, zda je to správné či špatné. Pusťte to dovnitř, abyste to mohli posoudit, pokud to později budete potřebovat. Skrze své srdce. Pokud se vám to nelíbí, můžete otočit svůj perimetr zpět, vraťte intelektuální past, vraťte bublinu a vyjděte z místnosti takoví, jací jste přišli. To je vaše svobodná volba! Anebo NE! Protože, když jen na pár hodin dovolíte rozšíření vaší víry, vyjdete z této místnosti navždy změněni. To je to, o co žádáme. Proč ne? Co můžete ztratit, když absorbujete něco, co je velkolepé, neuvěřitelné a je to novou realitou? Vrátím se.

.

A tak to je.

Kryon

 

Hlavní poselství

 

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je to tradice více než dvaceti let, kdy to přichází k mému partnerovi a channelujeme. Bývá tradicí, že při dvoudenní události je poslední poselství povzbudivé, láskyplné, krátké a jednoduché. Tu tradici se ale chystáme porušit. (Kryon se směje.) A můj partner je z toho nervózní. (Smích v publiku). Cítí se příjemně, i když přichází emoce. Je schopen překládat velmi jednoduše energií srdce. Jeho soucitný výraz se spojí s druhou stranou závoje a shoduje se s ní ještě dříve, než vůbec promluví.

.

A pak přijde poselství jako toto. Dávám mu obrazy, u nichž neví, kde začít a co říci. Po tyto dva dny byly této konkrétní skupině předány některé existující ušlechtilé principy. Ano, jsou i jiní učitelé, kteří vám předají právě takové učení, ale tato skupina byla vystavena tolika myšlenkám, tolika potenciálům a tolika zmatením (neporozuměním)… Je zajímavé, není-liž pravda, že když položíte dotaz skutečně výjimečnému muži či ženě na pódiu (těm, kteří jsou výjimeční kvůli tomu, co říkají a čeho jsou schopni, kvůli vyspělosti a eleganci jejich vědomí), zodpoví jej brilantně! A lidé v publiku vědí, že to tak je. Jsou spokojení a smějí se. Ale když opustí místnost, řeknou: “Nemám ponětí, co říkali…” (Smích, i v publiku.) Často to musí být “sňatek” komunikace. A často i nejvíce výjimeční lidé musí dospět na úroveň, které je těžké porozumět, a která je přenese přes úroveň třetí dimenze, dokonce i čtvrté.

.

Chci s vámi přezkoumat ne vědu, ale realitu. A abychom to mohli udělat, musíme hovořit o tom, co si myslíte, že je věda, protože používáme “vědecké” výrazy, které nejsou vědou, ale popisem reality. A řekli jsme vám o jedné z nejzákladnějších pravd, která v dnešní době existuje. A já ji chci nyní ještě více zjednodušit. Lidstvo dosud žilo v režimu přežití. A v takovém stavu si lidé pouze částečně uvědomují multidimenzionální realitu. Pokud by byli vesmír, galaxie, vaše těla, vaše realita vyjádřeny v lidských barevných odstínech, pak VY jste pouze v černé a bílé. A NĚKTEŘÍ z vás objevují odstíny šedi. Může to být jednodušší? Existuje víc barev, než můžete vnímat, než si můžete myslet, vidět nebo si představit? A odpověď je ANO!

.

Nyní to pojďme posunout ještě dále. Nejvyšší vědy na vaší planetě, které nazýváte fyzikální vědy, se po mnoho let okrajově zabývají tím, co bychom nazvali multidimenzionální objevy. Není to nové. Jeden z největších myslitelů, jakého si umíte představit, říkali jste mu Einstein, měl ve všem, co vám předal, a ve všem, co si umíte představit a pomyslet, problém s multidimenzionalitou. Je to skutečně pravda, co vám učitel Gregg řekl (Gregg Braden – vědec a autor knih – pozn. překl.), že Einstein na své smrtelné posteli dlouze bědoval, že i přes svou velkolepost nedokázal uspořádat síly, o jejichž existenci věděl. Nedokázal to vymyslet.

.

A zde je ironie. Vědci kolem něj, které neměl rád, měli odpověď. Dnes je nazýváte “kvantoví”. Když začali objevovat multidimenzionalitu, začali s pozorováním částic, které byly zjevně jiné, než vaše realita. Nazývali je kvantové částice. To je jen název. Název pro realitu, která je jiná, než vaše. Otevřela ale dveře dalším otázkám na to, co je “tam”. Pojem “kvantový” se udržel. Samotná myšlenka, že by částice mohla být multidimenzionální, byla označena jako “kvantová”, a stala se módním slovem, chcete-li, výrazem pro multidimenzionální skutečnosti.

.

A budeme dále pokračovat v tradici zjednodušení. Žijete v praktickém světě, který ale zahrnuje pouze několik málo dimenzí. My dokonce váháme s tím, aby se počítaly, protože nejsou spočitatelné. Opravdu nejsou lineární. VY chcete, aby byly, takže jim dáváte jména a čísla. Někteří by řekli: “Znamená to, že se blížíme k nové dimenzionalitě?” Ó, ano, blížíte. A tak to budou dále linearizovat, a číslovat je. “Posouváme se do páté!“- „Ó, někdo je skutečně brilantní tam v té sedmé.“ A my jsme vám to řekli už dříve. Nacházíte se pouze ve spektru černé a bílé, jestliže takto přemýšlíte. Je to větší než toto. Je důvod, proč vám to říkám a jednoduchým způsobem to zodpoví některé otázky, které jste dnes položili několika výjimečným lidem.

.

Dimenzionalita je “polévkou” reality. S mnoha barvami a odstíny, kdy vy jste v části černé a bílé, pohybujete se v odstínech šedi. Není zde ještě žádná barva. Ne všeobecně mezi lidmi. Existuje ale několik výjimečných, kteří již mají barvu. Už jsem vás o to dříve žádal. Chci, abyste se vžili do lidské bytosti, která čelí člověku, který je od narození slepý. A slepý člověk žádá: “Vysvětli mi červenou.” Nikdy nic neviděl. A chtěl by vidět nebo získat vysvětlení konceptu, který je mnohem velkolepější a větší, než cokoli, co by kdy mohl vidět, vědět nebo zažít. Nebudete mu schopni odpovědět. Vy víte, co je červená, že? Ale neumíte mu to říci. Rozumíte alespoň trochu bariéře, která může existovat mezi multidimenzionálními kvantovými koncepty, o nichž se chystáme hovořit, a tím, ve kterém se nacházíte? Je to stejné.

.

Jak se tedy dostanete do další fáze a co se děje? Drazí, chystám se učinit prohlášení. Když jste překročili most, když jste se posunuli do bodu precese rovnodennosti, kdy kalendář končí (myšleno cyklus mayského kalendáře – pozn. překl.), a cykly se začaly měnit, lidstvu byla představena kvantovost. Kvantovost, která je všude. Protože multidimenzionalita je to vše, co je na kompasech, ne fyzika. Fyzika je jednoduše učení o tom, jak to funguje. To je celé. A vy ji najdete všude. Někteří řeknou: “V čem je ten velký problém?” Povím vám to. Existuje realita na velmi mnoha úrovních.

.

“Muž v rubáši” (smích, hovoří o Ježíši – pozn. překl.). Jaká byla jeho realita? Mohl chodit po této planetě s jiným druhem vědomí, které bylo tolik vznešené a vyspělé, takže mohl ovlivňovat fyziku, biologii, život? Mohl hovořit k přírodě a nechat ji změnit? Mohl hovořit k samotné jiskře života ve vlastních buňkách a okamžitě je omladit? Ano nebo ne? Ti z vás, kteří věří v tato slova jasně zapsaná prapředky, vědí, že toto je historie. A má odpověď je ANO.

.

A nebyl jediný. Ti, kteří ho následovali, dokonce i v současnosti, mohou manifestovat věci stvořené z ničeho, a ovládat je, popírajíc fyziku. Znovu učiním prohlášení. Právě teď, na této planetě, největší vynálezy, na kterých se pracuje, a budou manifestovány, které budou vymyšleny, vyvinuty a používány, jsou KVANTOVÉ. Neexistuje žádný 4D vynález, který by byl významný. Ó, nějaké budou a budou šikovné, ale nic takového jako to, na čem pracujete.

.

Nyní se pojďme vrátit k poselství předanému před několika týdny. Začal jsem popisovat a definovat to, co časem objevíte o něčem, co si myslíte, že je odlišné. A nazývá se to VĚDOMÍ. Definujte jej ve své mysli. Řekli byste: “Je to způsob, jakým myslíme. Mohlo by být identifikováno jako vibrační frekvence myšlení.” Jak je to od vás 3D! Víte, co je vědomí? Je to KVANTOVÝ MOTOR lidské bytosti. A je fyzikální. Říkali jsme vám, že má fyzikální pravidla. Jakmile je začnete aplikovat a začnete rozumět tomu, jak pracovat se svým vlastním vědomím, ne někoho jiného, ale se svým vlastním vědomím, v ten moment začínáte informovat každičkou buňku svého těla, aby se začaly posouvat do spektra odstínů šedi. Je to automatické, protože se to od starých duší očekává. Je k tomu důvod, drazí. Předali jsme vám něco málo informací o fyzice a uděláme to znovu.

.

V zásadě používáte čtyři zákony, které nazýváte čtyřmi fyzikálními zákony. Definovali jsme je trošku odlišně, abychom vám usnadnili porozumění. Jak jsme řekli, dva z nich jsou silná a slabá elektromagnetická síla. Vy jste je přejmenovali na gravitaci a elektromagnetismus. Ne správně. Je to lež. Ukážu vám to za moment. Další dva jsou silná a slabá nukleární síla, které vědci pozorují v jádře atomu a zkoumají je. A pak dva chybějící zákony, které vám tak dají celkem tři, čtyři, nebo ne, možná pět (směje se), šest…? Tři páry. A všechny je doplní. Silná a slabá multidimenzionální síla. Jakmile je objevíte, analyzujete, definujete a konečně pochopíte, vysvětlí dokonce to, co nazýváte “temná hmota”. Nic takového není. Je jednoduše neviditelná.

.

Pojďme na chvíli hovořit o výjimečném člověku, abychom vám dali náznak, jak věda začíná souviset s vědomím. Jeho jméno bylo Tesla. Miloval magnetismus. Už jsem o něm hovořil. Přišel z určitého důvodu a odešel frustrovaný, protože mohl dojít ve svém konání jen tam, kam mu bylo dovoleno. Dovolte mi říci, co byste viděli v jeho laboratoři, jeho očima. Zmínil jsem to dříve jen jednou. Zacházel pouze s vytvořenými magnetickými poli, dával je do chodu, bez počítačů, bez různých druhů elegantní elektroniky, kterou máte dnes. Mohl se jen nořit do všeobecných oblastí (uměle) vytvořeného magnetismu. Ale třikrát nebo vícekrát se dotkl vzorce, který změnil hmotu věcí na jeho pracovním stole, a ony odlétly a narazily do stropu. A všímaví archeologové, kteří prozkoumají jeho pracovní dílnu, uvidí na stropě vytlačené značky! (Kryon se směje.) Neobjevil antigravitaci. Nic takového není. Objevil vztah mezi vytvořeným magnetismem a hmotou objektů. Vy si myslíte, že hmota je stálá! Myslíte si, že když je něco větší, představuje to více hmoty. Ó, jak 3D! Je to vše, co jste dosud viděli.

.

A pak vám bylo dáno něco, co se nazývá gravitace, které také nerozumíte! A víte proč? Protože je KVANTOVÁ! Magnetismus je kvantový! Hrajete si s ním. To je vše, co děláte. Hrajete si s ním. Nerozumíte mu. Prozatím. Lidstvo začíná pracovat s vědomím. Co jste viděli, že dnes dělá dobrý doktor (Dr. Todd)? Na co jste viděli, že se zaměřil učitel Gregg? Aby přinesl zpět něco, co představil jako starodávné a znovu vám to předal? Vidíte, jak se začínají spojovat body? Protože oba se soustředili na něco, co je rozhodující! Na to, že vědomí mění fyziku! A součást fyziky je biologie! Mistři vám to předali jako první. Prosili vás, abyste to pozorovali. A co jste dělali? Jako elegantní lidské bytosti, žijící doslova v režimu přežívání, jste je uctívali. Nepochopili jste to, nerozuměli jste tomu. Mohli jste to být VY! (Smích.) A oni přicházeli znova a znova a znova. A mimochodem, přicházejí znova a znova. Možná tentokrát už posloucháte! A zapíšete si to.

.

Vědomí je klíč a je odpovědí na velmi ezoterickou a kvantovou otázku. Jestliže kvantová energie nemá žádné skutečné časové určení, jestliže může být kvantová energie projektována skrze části “propojení”, takže neexistuje žádná vzdálenost, pak jedna z dnešních otázek zněla: “Co je zákon převrácených čtverců?“ (Pozn. překl.: fyzikální zákon, který říká, že intenzita klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje.) Víte, co to je? Je to 3D zákon, který kvantová fyzika ignoruje. Můžete dnes odtud poslat signál do nejvzdálenější části vesmíru a ten bude okamžitě přijat! Protože není součástí černé a bílé! Rozumíte tomu? Ti, kteří přijímají odstíny šedi, začínají v mozku vyvíjet přijímače, které jsou kvantové. Víte, co skutečně je spontánní “vyléčení”? Je to lidská bytost, která má spouštěč k procesu, jakkoli jej nazvete, skrze jeho Akášu, strach, radost, přežití, a která najednou v určitém momentu vidí “barevně”! Má schopnosti Mistrů a vyléčí sebe sama během pár minut.

.

Nyní chci navázat na to, co jste dnes v této místnosti viděli a co vám bylo řečeno. Co jste na plátně viděli? Vyléčení během několika okamžiků. Jak to vysvětlíte? Co vám doktor (Todd) řekl o novém systému, který čistě a úplně představuje “vědomé myšlení”? Okamžité léčení! Začínáte si spojovat body? Zde je otázka: “Když dokážete vytvořit kvantový vynález, ať už je to laser nebo něco jiného, když jej zapnete, proč nevyléčí všechny kolem?” Zde je jednoduchá odpověď. Protože je kvantový. A VY NE. Ale vy, kteří pracujete na kvantovém myšlení, což znamená ve vědomí vysokých vibrací, jste anténami, které obdrží léčení. Je to dostatečně jednoduchá odpověď? Jakmile bude mít celé lidstvo “odstíny šedi” pohybujíce se k barvám, zapnete laser a všichni budou ovlivněni.

.

To je tedy klíčový závěr k něčemu, co jsme vám řekli na začátku, že potřebujete, a je to “král” všech věcí z druhé strany závoje – nazývá se SVOBODNÁ VOLBA. Lidská bytost má tu schopnost položit sama sobě logickou otázku a objevit vlastní odpovědi. Zde je otázka: “Existuje něco víc, než můžete vidět?” Ti v této místnosti by řekli ano. Ti mimo tuto místnost mohou říci ne. A můj partner byl jedním z těch, kteří řekli: “Uvěřím pouze tomu, co mohu vidět.” Proto byl tak tvrdohlavý. Víte, kam vás tohle dovede? NIKAM! Jestli jste pyšní na tuto víru a nyní mě posloucháte, možná jste dokonce i v této místnosti a řekli byste: “To je logické. Proč bych se měl měnit, mohu uvěřit pouze tomu, co mohu vidět, dává mi to úplný smysl!”, já vám řeknu: Dobrá, takže když vám před sto lety říkali o bakteriích – co byste udělali? Smáli jste se jim do obličeje! A pravděpodobně chytli nemoc…

.

Když o tom mluvíme, chcete něco vědět o moci, kterou má kvantové vědomí lidské bytosti? Podívejte se na hypochondry! Znovu a znovu hovoří ke svým buňkám a nahlas všem říkají, čeho se bojía to je to, co dostanou! To je MOC! Všimli jste si toho? Všimli jste si? Pracujete na odstínech šedi, vy v místnosti. A když to děláte, existuje jiné pravidlo, které začíná získávat obrysy. Něco je ukryté ve vašem těle. A když vám řeknu, kdo to ukryl, nebude se vám odpověď líbit. Existují kvantové procesy. Vy všichni, všichni máte mistrovství. Všichni můžete být mužem v rubáši. Vaše DNA je plně vybavená, není nic, co vám musí být dáno někým jiným, aby se aktivovala. Základní pravda je tato: vaše svobodná vůle započíná proces, kterému vaše buňky naslouchaly po celé věky. Ta energie nebyla přímo na planetě, ale nyní už je. Část vesmíru, do něhož směřujete, nebyla ta správná, a nyní je. Je zde plán! A je laskavý a milující a vlídný a respektuje svobodnou volbu lidské bytosti vidět barvy!

.

Řeknu vám to znovu. Právě teď jsou nejvíce propracované vynálezy a procesy na této planetě ty, které kompletně zapojují VĚDOMÍ! Ne fyziku. Ale vědomí. Vědomí JE fyzika. A Stvořitel vesmíru je mistr fyzik. Až si začnete uvědomovat, co je uvnitř těchto sil, i kdyby jen v těch čtyřech základních, ale zvláště všech šesti, zahrnete vědomí jako hlavního hráče fyziky, protože vaše mysl může okamžitě hovořit k vaší biologii a dosáhnout výsledku. A říci hoře “pohni se” a ona se pohne!

.

Co kdyby tuto moc mělo celé lidstvo? Intelektuálové říkají: “To je směšné!” Co kdybyste ji měli? A já vám říkám – gratuluji, vaše Země právě povýšila! Není zde žádný rozpor. Protože to přichází s moudrostí ji použít. Rozumíte tomu, že jak dospíváte a začínáte vidět odstíny šedi, vaše paleta se mění, vaše moudrost se mění? Přijdete na to, proč jsou věci tak, jak jsou, zastavíte problémy Země, o nichž si myslíte, že jsou neřešitelné jednoduše proto, že se nacházíte pouze v černé a bílé a je to vše, co vidíte. Každý jeden svatý člověk, šamanská energie, kdokoli, koho znáte a který dokáže manipulovat realitou, má něco jiného, jestli si vzpomínáte, je to HLUBOKÁ MOUDROST! Hluboká. A ta přichází společně s místem ve vesmíru? (Pozn. překl.: kudy se pohybuje naše planeta).

.

Dokážete si představit lidskou rasu, která je moudrá? Už se to stalo na jiných místech ve vaší galaxii, a proto se cítíme klidně, když dnes říkáme: “Už jsme to viděli a dokázali jste to.” Rychlost, jakou toho dosáhnete, je na vás. Pomalu? Rychle? Sněhová koule už se ale valí, a bude velmi těžké ji zastavit. A v procesu, kdy se samo světlo i temnota sami rekalibrují, nastane konflikt! Říkali jsme vám, že nastane. Odvažte se oslavovat! Pochopte!

.

Znovu tedy říkáme, že ti, kteří studují sami sebe, vlastní vědomí a snaží se vyřešit “puzzle”, spouštějí buněčnou odezvu, která vám pomůže nalézt odpovědi. Vaše tělo je inteligentní. Kdo tedy ukryl všechny ty informace? Jaký je to proces? Proč iluze? Kdo je ukryl? Už znáte odpověď, že? Řekli jsme vám, že Bůh ve vás znamená, že jste věční. Bůh ve vás znamená, že jste moudří a inteligentní. Bůh ve vás znamená, že jste dostatečně chytří na to, abyste je ukryli. Před VÁMI samými. (Kryon se směje.) Do doby, než budete dostatečně vyspělí, abyste jim porozuměli a použili je. Co říci, abychom to vysvětlili? Něco jako oxymóron mezi kvantovostí a 3D.

.

Drazí, to jsou Kryonovy zprávy od samého začátku. Od začátku říkáme, že čelíte změně. Nezoufejte nad tím, co vidíte na planetě, protože jste to vytvořili během změny. Vraťte se k historii a proroctvím a řeknete, že v každém kousku zde byla příležitost, jak se sami zničit, měli jste “motor” destrukce, který fungoval, když jste se narodili. A neudělali jste to. Ti, co vidí pravý opak, říkají, že motor je stále zde a stále to můžete udělat. To lidé dělají. A pak přijdou ti, kteří již přemýšlí v odstínech šedi. Jsou dva druhy těchto lidí a před nedávnem jsme vám řekli, kdo jsou. Přidám vám k nim třetí skupinu. Jsou zde prapředci, jsou zde futuristé a pak jsou zde STARÉ DUŠE.

.

Ani vám nemohu popsat, jak velká oslava probíhá na mé straně závoje. Kvůli tomu, co jste dokázali. Abyste zde mohli dnes sedět a poslouchat současné pravdy, vidět jejich důkazy, mluvit s těmi, kteří jsou výjimeční a kteří zasvětili celý svůj život tomu, aby je šířili. Už jsme to viděli dříve. A už je to tady! Nedovolte nikomu, aby vám říkal opak. Nikomu nedovolte, aby říkal něco proti vaší velkoleposti. Nedovolte, aby vás dnes dostihl strach. Vybudovali jste to, abyste si to vzali, staré duše. Díky tomu, čím jste si prošli. Opusťte tuto místnost jiní, než jste přišli, a pokračujte v tom.

.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „Dimensional Perception“ mp3 – 14:20 min a 33:10 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět