1-2015 Kryon

„Jedna pravda“

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Sun Valley v Idahu, 11. 01. 2015

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Znovu hovořím skrze svého partnera na konci intenzivního dne plného informací. Přede mnou jsou shromážděni ti, kteří prošli procesy a učením. Během nich jim byly představeny mnohé koncepty a myšlenky, které jsou nové. Často jsou nové, protože jsou „fackou do tváře“ toho, co bylo. Přepisují to, co jste se naučili. To samo o sobě by vám mělo říci, že se potýkáme s novou energií. A říkám „my“, protože i já jsem zde. Opět.

 

Rozdíl mezi vámi a mnou je v určitých směrech veliký, a v jiných ne. Protože „semeno“, které je ve mně a které je Bůh, je stejné, jaké v sobě máte vy. Já jsem nikdy nebyl člověkem. Vždycky stojím „venku“ jako rádce a to je to, co chci dělat. Ve všem existuje laskavost (benevolence), pokud ji chcete nalézt. Řeknu to znovu – vy jste Pracovníci. (Myšleno: ti, kteří odvádějí práci – pozn. překl.)

 

Dnešní informace byly o tom, jak nalézt most k vaší věčné duši. Řekli jsme vám, že v lidském těle ten most existuje mnoha způsoby, ale ten nejskvělejších z nich je těžko uchopitelný – je to innate (vrozená moudrost těla). Předali jsme vám některé způsoby, které jsou teprve začátkem, jak se k němu dostat. Jsou praktické a můžete jim říkat třeba duchovní přežití. Je to začátek. Má to co do činění se zdravím, pohodou, mládnutím… všechny tyto věci jsou začátkem lidské rasy, která se změní. Velmi pomalu, ale změní se.

 

Je zde hluboký obdiv, radost a oslava – na mé straně závoje. To proto, že to, co zde vidíme, jsme viděli už dříve. Existuje zde vzor (šablona). Neříkáme to, abyste se stali příliš divní nebo ezoteričtí, ale drazí, vy jste věční. Ani netušíte, jak moc věční. Jste odvěcí. Existovali jste už předtím, než jste existovali (Kryon se směje). Jste v kruhu, který se nikdy nepřeruší. Existovali jste ještě dřív než vesmír. Byli jste ještě dříve než úplně první vesmír před tímto vaším vesmírem. Tak staří jste. A přesto – v kruhu není žádná lineárnost. Na určité úrovni… poslouchejte! Na určité úrovni… to, co je ve vás na buněčné úrovni, a čemu říkáte Akášická paměť, sahá mimo tuto planetu… na určité úrovni.

 

Někteří z vás se začínají probouzet do Akášické moudrosti. Nebojíte se smrti. Někteří z vás si uvědomují, že smrt je příležitostí pro mládí a líbí se jim to. To je moudrost. Někteří z vás si začínají vzpomínat na to, co se děje na planetě. To je moudrost. Nebojíte se toho. Uvědomujete si, že už jste to zažili dříve. „Už jsme opět tady. Chvalme Boha!“ To je moudrost, jakou máme my.

 

Někteří si všimli, že je toto jedenáctý den. Je to jedenáctý den tohoto měsíce. 11.01.2015 – sečtěte ta čísla a opět dostanete číslo jedenáct. Když to vidíte, nemůžete si pomoci a říkáte: „Podívejme! To je 11:11!“ To by pro vás mělo něco znamenat. Je to mrknutí od Ducha, který říká: „Vše je v pořádku.“ To opravdu je. Je to lepší, než si myslíte – bez ohledu na to, jaké zprávy dostáváte. Požehnaný je pracovník světla, který prochází obtížnými časy s radostí, očekáváním, záměrem a klidem. Nenechává věci kolem, i když jsou skutečné, aby zakalily duchovní realitu, která je velkolepější a skvělejší, než to, co je ve zprávách.

 

Jedenáct v jakékoli numerologii znamená osvícení. Je to světlo. První mistrovské číslo, které existuje. Mistrovská čísla a jejich definice, pokud jste si toho nevšimli, reagují na evoluci lidstva. Bylo vám řečeno, že první věc, ke které došlo, byla: „Budiž světlo!“ Osvícení. Jaká byla další věc v příběhu Stvoření? Dualita! To je dvacet dva. Třetí věc – třicet trojka – to je soucit, který začíná. Směřujete k číslu čtyřicet čtyři, které ještě nebylo definováno… Osvícení, drazí – je to den k oslavě světla.

 

Včera jsme vám říkali něco, co nyní dokončíme. Říkali jsme vám, že Duch neměří čas jako vy. Jeho čas není založený na kalendáři ani na hodinách. Je založený na energii. A často je řízený kosmem – energií kolem vás, vědomím kolem vás, hvězdami, slunečním systémem… věcmi, které ovlivňují vás, vaší DNA a vaše vědomí – to vše je součástí našich hodin.

 

Co se tedy stane v budoucnosti na základě našich hodin? (Kryon se směje.) Možná jste si všimli, že se zdálo, že se rok 2013 propletl s rokem 2014, pokud jde o rekalibraci. Ne vše se spravilo (uzdravilo) do konce roku 2013. Pro některé to pokračovalo, pro jiné se to uzdravilo dříve a další necítili vůbec nic! Až do poloviny minulého roku… Kdy rekalibrace skončí? To je dobrá otázka. A tak vám na ní odpovíme. Pro slovo rekalibrace není žádný konec, protože vy všichni jste unikátní!

 

Chci, abyste pochopili toto: Řekněme, že mladší duše se za pár let začne učit to, co vy víte, a že si začne uvědomovat energie. Ona pak projde rekalibrací v roce 2018 (Kryon se směje) Takže jak tedy odpovědět, když se ptáte: „Kdy s tím budeme hotoví?“ Proto vám můžeme říci pouze to, co platí obecně pro nejstarší duše. U nejstarších duší dojde k osvobození od energie rekalibrace brzy. Velmi brzy. Je to založeno na našich hodinách – podle energie potenciálů, které vidíme, a podle energie z hvězd k tomu dojde v polovině dubna. Pokud se na to podíváte z astrologického hlediska, můžete najít něco nebo nic. Pokud se na to podíváte z kvantového astrologického hlediska, pak to uvidíte! A to říkám pro někoho, kdo je tady a kdo ví, o čem mluvím. To jsou dobré zprávy. Také vám to dává náznak toho, jak my měříme čas.

 

Existuje mnoho těchto kroků, ke kterým dojde. Jsou téměř jako pozvánky, které otevírají a zavírají určitý druh energetického osvobození – některé dlouhé, jiné krátké, některé z nich nemají nic s hodinami nic společného – mají co dělat s pozicí, kde se Země nachází na své cestě kolem Slunce, což přináší otázku, jaké jsou energie spojené se Sluncem. Jak Slunce odvádí svou část v tomto systému energie? Je to překrásné. Je to laskavé. Pokud chcete, aby to tak bylo… Nicméně si myslím, že nejúžasnější věc, kterou jsme vám v těchto posledních letech představili, je něco, co je pro někoho znepokojivé, osvobozující pro jiné, důvod k zamyšlení pro mnohé…

 

Popíšu to velmi krátce a pak pro dnešek skončíme. Stále dokola jsme říkali, že lidské vědomí je založené na tom, co chápete a co si uvědomujete od narození. Že to nijak nesoudíme. Vlastně to dává naprostý smysl, když jste ve 3D společnosti. Vlastně, pokud to vezmeme sémanticky a vědecky, tak jste vlastně ve 4D. My používáme výraz 3D, abychom tím vyjádřili, že jste lineární. To opravdu jste. Je to vše, co máte. Ve všech svých životech kladete jednu nohu před druhou, přecházíte k dalšímu políčku v kalendáři… Vaše mluva, vaše myšlení… dokonce i to, co je duchovní, musí být založeno na něčem, co je vám příjemné a čemu rozumíte. I to nejezoteričtější myšlení je stále lineární. Ti nejintelektuálnější z vás, kteří jsou hrdí na to, jak daleko se mohou dostat, jsou stále lineární. (Kryon se směje.)

 

Diskutujete o různých dimenzích a dáváte jim jména a čísla – a to je legrační. (Kryon se opět směje.) Ani nevíte, o čem vlastně mluvíte. Očíslujte stupně lásky… zapište je a zakreslete je… To je legrační. Stále jste lineární. To nyní končí.

 

Jedna z nejúžasnějších věcí, která se v lidské mysli mění, je propuštění linearity – pochopení, že se dostáváte za singularitu (jednotlivost), že se dostáváte za počítání, že se dostáváte za představu, že z A do B se dostanete jen jeden krok za druhým. Někteří říkají: „Myslím, že A a B jsou stejné. Mohu být v obou zároveň.“ Jiní řeknou: „O čem to mluvíš?“ A odpověď zní: „Právě jsem vystoupil z linearity.“ A já vám povím, že kdokoli myslí tímto způsobem, ten z linearity skutečně vystoupil.

 

Existuje ironie, o které kvantoví fyzici vědí celou dobu. Že existuje realita, kterou nemáte. Vidí ji, když se dívají na svá místa malosti (pravděpodobně myslí malé částice) a na hmotu samotnou – jak se chová a co dělá. Vidí ji. Realitu, která není lineární a chová se tak, že je to pro vás divné a neobvyklé. Přijde doba, kdy se podíváte na různé reality, které budete mít, a pak se podíváte na tu, kterou máte teď, a budete jí vnímat jako starodávnou, zastaralou a skončenou. (Směje se.) Nikdo už tak nebude přemýšlet.

 

Pro duchovní, ezoterickou osobu je hlavní to, co vám předložím teď. Jak najdete pravdu? Jak definujete slovo pravda? Povězte mi o tom konceptu a já vám ukážu linearitu jednu k jedné, protože lidstvo hledá pravdu a existuje pro ně jedna věc, které říkají Pravda. Každý hledá tu jednu věc zvanou pravda!

 

Možná jste si něčeho všimli – během těch pětadvaceti let jsme vám ani jednou nedali pravidla doktríny, že ne? Nikdy. Za pětadvacet let jsme vám ani jednou neřekli: přemýšlejte takto nebo takto. Říkali jsme vám, že svobodná volba je králem, že? Jak se nyní stáváme „elegantnější“ a jak se transformace do nelinearity stává skutečnější, dostáváte se k poznání „větší pravdy“ (pousmání). Mnohým to nebude moc příjemné. Není nic takového jako singulární (jednotlivá, jedna jediná) pravda. Jak by mohla být? Jak by mohla existovat jedna pravda pro sedm miliard jedinečných duší? Jak by to bylo možné? A přesto jí hledáte. Duchovní zdravý smysl se vám kvůli tomu bude smát. Ohlédnete se zpět a budete se smát sami sobě. A přesto jste takto vytvořeni – hledáte jednu věc, kterou byste mohli uchopit a kterou by mohli uchopit i všichni ostatní a tato věc by pak byla spásou a přinesla by mír, radost, energii, zdraví a mládnutí… Ale ta neexistuje! (Dlouhá dramatická pauza.)

 

Co kdybych vám řekl, že pravda je rozdělena na sedm miliard částí? Že každý z vás má jednu její část? Vezměte si duši, která zde strávila tisíc životů nebo i víc, která má šamanskou energii, která studovala hvězdy a jejíž moudrost přesahuje její (současný) věk na planetě. A není důležité, jestli si to pamatujete nebo ne. Mluvím o tom, co je ve vás – ve své DNA nesete moudrost nejstarších ze starodávných! Část z vás si možná pamatuje i další světy. Udržte si tuto myšlenku. Toto jste tedy vy.

 

A nyní přichází osoba, která zde prožila jen pět životů. Má v sobě jen velmi malý zlomek toho, co máte vy, pokud jde o životy na Zemi. Jaký vliv to má na osobnost takových lidí? Jsou méně vybavení, aby mohli mít moudrost, jakou máte vy. Jsou méně vybavení pro to, aby mohli věřit ve věci, v jaké věříte vy. Je možné, aby na ně byla vyplýtvána vaše velká, multidimenzionální pravda? Nejsou na ni připravení! Oni mají menší pravdu, která funguje pro ně. Ale i když je jejich pravda menší, stále jim umožní spojit se s Bohem elementárním způsobem. Je to krásné! Bůh je miluje stejně jako vaše „tam jsem byl, to jsem dělal“ (tím Kryon jako už tolikrát vyjadřuje, kolik toho máme za sebou a tak intuitivně jednáme podle těchto zkušeností) – věci, které jsou tolik pokročilé!

 

A teď se vás chci zeptat: „Kdo má pravdu?“ Chápete, co vám říkám? Neexistuje jediná pravda, ale existuje jediný Bůh, jediný Duch a jediná vesmírná láska. A když to všechno spojíte dohromady, zveme vás, abyste nalezli nejvelkolepější pravdu ze všech, která bude VAŠE. Ne tu, kterou vám dá můj partner, nebo tu, kterou vám dá váš soused, ani tu, kterou vám dá vaše církev, ale tu, která je intuitivní, vytvořená pro vás během let, kdy jste kráčeli po mostě k Bohu.

 

Toto je zvláštní multidimenzionální informace pro vás – a je zásadní, pokud vám neunikne její význam – máte tendenci uvíznout v hledání jediné pravdy. A mimochodem, to dostalo lidstvo do velké spousty problémů, pokud jste si toho nevšimli! Je načase zlomit paradigma.

 

Má křesťanství pravdu? Rozhodně ano. Má pravdu budhismus? Rozhodně ano. Má pravdu hinduismus? Rozhodně ano. Má islám v tom všem své místo? Rozhodně ano! V tom všem je Boží láska určená pro duše, které ji potřebují hledat v určitém druhu paradigmatu – a Bůh tam bude. Bude tam uzdravení a mládnutí – pro duše, které to potřebují. To všechno je správné a pravdivé… (Pauza.)

 

„Ale Kryone, můžeš nám dát nějaké vedení? Možná kam směřovat nebo co hledat? Je to tak šílené a pomíchané. Co mám dělat? Co mám hledat?“ Odpovím vám – hledejte lásku! Najděte ji. Ať budete lásku a soucit hledat v jakémkoli systému, najdete ji. Jděte tam, kde se budete cítit příjemně, a posuňte se vpřed. Budete za to oslavováni. HLEDEJTE LÁSKU.

 

Temnota nemůže být dlouho prezentována jako správná a pravdivá, protože v ní ani není láska ani soucit. A tato Země to ví líp. Vítejte do nového paradigmatu zdravého selského rozumu a nové reality. Někteří z vás to pochopili. Jiní netuší, o čem jsem mluvil. (Kryon se směje.) A i to je vhodné.

 

Úplně každý člověk má svou vlastní cestu objevů ve svém vlastním čase, svým vlastním způsobem. Jste za to velebeni. Mám jedinou prosbu – mohu-li jednu mít: „Prosím, nepřestávejte hledat. Prosím, nezoufejte. Prosím, nemyslete si, že je po všem jen protože někdo něco řekl.“ To je má prosba, protože jsem zde byl už dříve a zrovna tak i vy. (Úsměv.)

 

A tak to je.
KRYON

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – The One Truth – 25 minut

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová.
(www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené
podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět