1-2016 Kryon

„Kvantové vzorování“

Tento živý channeling byl přijat v San Antonio, Colorado, 23. ledna 2016

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v San Antonio, Colorado.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čas, kdy můj partner ustupuje stranou. Říkáme to znovu, takže už víte, že není součástí vědomí tohoto poselství. Channeling vám může připadat tajuplný a podivný, protože využívá intelekt, vzdělání, hlas, vyspělost a moudrost lidské bytosti, ale poselství přichází „odjinud“.

.

Můj partner to nazývá trvalým proudem intuitivních myšlenkových skupin. On tu nyní je a není. Když říkám, že „ustupuje stranou“, znamená to, že obrazně otevírá tuto nádobu [tělo] a skrze šišinku a jeho vyšší já přichází poselství, které slyšíte. Říkám vám to proto, abyste věděli, že to není on, kdo mluví.

.

Všude kolem vás je energie a neviditelné věci. Dnes ráno jsme mluvili o „Kryonově doprovodu“ a ten je stále zde. Nedá se spočítat, protože jde o čistou energii. Tolik toho, co kolem sebe vidíte, cítíte a vnímáte, je energie. Přichází v mnoha, mnoha formách, a ne všechno je dokonce jako energie zaznamenáno. Abyste uvěřili tomuto poselství o energii, lidé ji potřebují nesčetněkrát kvantifikovat a kvalifikovat. Chcete změřit její vibrační vlastnosti a někdy to prostě nejde. To protože vaše věda tam ještě nedosáhla. To není kritika vědy, ale holý fakt, že je toho ještě hodně k naučení. Zvuk se děje bez uší, které by ho slyšely, a světlo je zde i bez očí, které je vidí.

.

Předpojatost vědy

Je zde otázka, kterou jste mi položili už dříve: Je ezoterický svět něco, co jednoho dne poznáme lépe díky vědě?A odpověď je „ano“. V této chvíli, protože na to Země (pozn. překl.: Kryon myslí zřejmě lidstvo) ještě nepřišla, existuje mnoho věcí, které jsou odděleny a linearizovány, a které by byly mnohem pochopitelnější, pokud by tomu tak nebylo. Mluvili jsme o tom dříve – ty nejvýznamnější univerzity a fakulty na planetě se rozhodly rozdělit všechna studia do kategorií. Je to kvůli specializaci a efektivitě, ale platíte za to svou „daň“.

.

K fyzice, chemii, biologii a medicíně se přistupuje, jako by to byly samostatné vědy. Samozřejmě, že jsou propojeny, ale ve vzdělávacích prostorách není žádná „integrační budova“, která by to vše spojila dohromady. Někteří řeknou: „Musíme to tak dělat, protože každý potřebuje svůj vlastní obor studia. Jednoduše neexistuje způsob, jak bychom je mohli spojit dohromady, protože je třeba je studovat nezávisle. Je toho prostě třeba znát o každém oboru příliš mnoho.“ Dovolte mi, abych vám něco řekl, drazí lidé – opravdu existuje způsob, jak tyto věci spojit dohromady. Jen jste o tom zatím nepřemýšleli a nevzali jste v úvahu „integrační“ fázi této skládačky. Kdybyste znali hloubku vztahu všeho se vším, okamžitě byste pochopili, že je potřebné to změnit. Můžete to udělat „integračními kroky“ nebo shrnutími. Ale i to schází.

.

Jedna věc vede k druhé a dochází k objevům. Ale protože studujete izolované vlastnosti jediné vědecké oblasti, tyto objevy často obohatí pouze tuto jedinou vědu. Chemie vede k většímu množství chemie, atd. a je do toho zahrnuta pouze chemie. Existují skutečné hádanky v každé z nezávislých studií, které jsou řešitelné pouze propojením s ostatními. Ale docela často zůstávají hádankou, protože se nikdo „nerozhlédne kolem“ do ostatních studijních oblastí. Věděli jste, že teprve nedávno věda přijala myšlenku, že magnetické pole planety je potřebné k životu?Já vám to řekl v roce 1993, a přesto stále neexistuje žádná pevná věda, která by to ukázala, byť i s vašimi nástroji.Sklonem oddělovat vědní obory od sebe je vám toho mnoho utajeno. Ani jste nechtěli spojit fyziku s biologií.

.

Existují způsoby jak to všechno spojit, hlavně chemii a fyziku. Až to začnete dělat, drazí, povede to k velkým objevům, ale dokud budou odděleny, tak se to nestane. Máte specialisty v jednom oboru a specialisty v druhém. Někdy se sejdou dohromady a slaví a o tom to je. Nesejdou se, aby spolu diskutovali o své specializaci. Jak můžete tyto věci oddělovat a být úplnými vědci?

.

Trvalo vám více než 20 let, než jste objevili, že více než 90% DNA tvoří data a ne kódovaná chemie. Celou tuto dobu se tomu říkalo „odpad“, protože jste ji špatně popsali. Museli na to přijít lingvisti (jazykovědci). Spatřili tam jazykové a ne chemické vzory. V tom je ta chyba, když se komplexní a neznámou chemickou hádankou zabývají jen chemici a biologové. Vaše domněnky a předsudky před vámi tuto nádhernou informaci ukrývaly po desetiletí.

.

Přicházející integrace vědy

Takže ten první předpoklad, který vám předáváme, je akademický. Přichází nové vědomí a s ním i nová moudrost. Nastoupí „vědecký zdravý rozum“, který spatří neuvěřitelné hodnoty propojením studijních oborů, které bývaly oddělené. To je to nejlepší co vám můžu předat, žádné detaily.

.

Avšak je tak zřejmé, že to musí být takto, že přijde den, kdy se ohlédnete zpět a řeknete: „Co jsme si to mysleli?“ Dokážete si představit svět, kde se potraviny nikdy nespojí do žádného jídla a potom je najednou specializovaný šéfkuchař dá dohromady a učiní velké objevy ve stravování? Velkolepé ingredience se spolu spojí a vytvoří lepší jídla. Jaká to myšlenka!

.

Dokážete si představit, jaká by to byla komunikace, kdybyste se snažili naučit nějaký jazyk a museli byste se dostavit k pohovoru do budovy sloves, potom na oddělení přídavných jmen a nakonec do pavilónu podstatných jmen? Nikdo by nedokázal skutečně používat řeč, jen by o ní diskutoval jako o „skládačce částí“, které obsahuje. Řeč fyziky se zviditelní a přinese vám odhalení týkající se biologie, chemie a vědomí.

.

Dnešní channeling se týká přicházejícího nového vědomí a jak bude měnit věci. Je zde několik nových věcí, které vám chceme sdělit, a o kterých chceme s vámi diskutovat. Milujeme rozpravy o budoucnosti lidstva a možnostech, které jsou před vámi.

.

Obrovský neviditelný svět, který je před vámi

Co víte o neviditelných věcech? Nejprve prodiskutujme neviditelné věci, které nejsou ezoterické. Vstupme do toho, co je pro vás skutečné i neviditelné. Pojďme se takzvaně dostat k jádru věci neviditelného. Kolem vás existuje mnoho fyzikálních, hlubokých a mocných energií, které se s vámi každý den propojují, ale které jsou pro vás, coby lidské bytosti, zcela a naprosto neviditelné. Vy je ale přijímáte, pracujete s nimi a říkáte: „Dobrá, tak jsou neviditelné, ale takové už věci prostě jsou. Nijak mi to nevadí.“

.

Gravitace. Každý na Zemi je ovlivněn gravitací! Ale je neviditelná! Poskytli jsme vám mnoho channelingů o fyzice gravitace a řekli jsme vám, že je proměnlivá a kontrolovatelná a vy možná budete vědět proč. Řekli jsme vám, že není nezbytně spojena s hmotou tím empirickým způsobem, jak si myslíte. Ve skutečnosti ji můžete vyladit na hodnotu, jakou chcete, kdybyste věděli něco víc o tom, jak měnit hmotnost objektů. Je to jen otázka času a objevu. To, co bude následovat, bude velice rozumné a po vědecké stránce velmi logické. Jedna věc vede ke druhé a ta zase k další a nakonec zde budou objevy, které vám umožní dělat věci, které by se v minulosti zdály vědecky absurdní. Jednou dokážete gravitaci vidět a změřit nástroji, které budete muset teprve vynalézt. Až budete vědět více o fyzice gravitace, budete vědět, jak ji spatřit v celé kráse. Přichází to.

.

Věda čehokoliv se pro vás stává reálnější, když dokážete vidět její fyzikální vzory. Mimochodem, až dokážete nakonec vidět vzory gravitace, pochopíte trochu více z toho, jak ji změnit. V rámci těch vzorů budou odhalena tajemství, která teď vidět nemůžete. Kvantové věci neexistují způsobem, kterým byste je mohli spatřit tak, jak jste zvyklí ve 3D. To bude vyžadovat objevy, které přicházejí, které budou vědecké a rozvinuty s novým porozuměním a vědomím. To je jen jedna z věcí*.

.

Přicházející vzory

Můj partner stále mluví o magnetickém poli. Víte, že je tady, protože váš kompas ukazuje na jeho vrchol. Něco je fyzicky zde a je to neviditelné. Tento vůz vědomí, ve kterém sedíte, je doslova svázán se životní silou na této planetě, je zcela a naprosto neviditelný. A přece přijde doba, kdy tomu tak nebude. Vaše oči jej nespatří, ale nástroje, které přijdou, ano. Dokážete si představit, že spatříte gravitaci? Dokážete si představit, že spatříte magnetické pole? Jaké to asi bude? Jaké to budou nástroje, které vám ukážou jejich barvy a vibrace? Budou tam nějaké vzory nebo to prostě bude jen vířící energie?

.

Dovolte, abych vám sdělil jedno tajemství, které není tajné pro žádného fyzika ani biologa.Všechno má svůj vzor – úplně všechno. Fraktály jsou tady pořád. Od velkého po malý, od malého po velký, každý tvar vzorů a plánů všeho, co vidíte, doslova prozrazují toho, kdo je stvořil. To vás potom povede k dalšímu kroku. Pochopíte, proč magnetická mřížka dělá to, co dělá, a pochopíte jak je spojena s biologií a lidským myšlením.Můžete ji dokonce mírně vyladit kvůli zdraví! Všechny tyto věci se blíží. Bude to věda, ne ezoterika, ale povede to k nádherným ezoterickým objevům.

.

Stále dokola vám říkáme, že přijde čas, kdy každý z těchto nástrojů bude nasměrován k lidským bytostem a ve vědě dojde k objevu. Bude jasně odhaleno, že lidské bytosti mají kolem sebe určitý druh kvantovosti. Protože nástroje budou mnohem jemněji vyladěné, budou k dispozici způsoby jak skutečně spatřit a změřit modely kolem lidské bytosti. Moji drazí, toto je posvátná fyzika člověka – Merkaby.

.

Raději dejte dohromady tyto věci brzy, protože jestliže zůstanete ve svých „krabicích“ a omezeních, nedostanete odpovědi. Nepochopíte vztahy a souvislosti, ani to, jak vzájemně spolupracují. Vědci, je čas myslet mimo omezení vaší specializace. Ta je lineárním přístupem k řešení problémů, které jsou cyklické.

.

Předpovídání budoucnosti

Všechno to, co jsem řekl výše, předpovídám. Mohu tyto věci předpovědět díky existujícím potenciálům. Stejné potenciály byly zřejmé v jiných společnostech, které se dostaly na místo, kde jste nyní vy, s vědou podobnou té vaší. Mohu to předpovědět, protože se to stalo dříve a někteří v této místnosti budou chápat, že míč se kutálí [učení o realitě na semináři]. Je to nevyhnutelné. Na této planetě jsou právě teď vědci, kteří dostávají vhled, který v budoucnu povede právě k těmto objevům. To všechno přichází vaším způsobem. Existuje jakýsi logický vývoj v myšlení a moudrosti. Nejdřív chodíte a pak se naučíte běžet – proto vám můžu sdělit, že tyto věci přicházejí.

.

Dovolte mi, abych vám teď řekl něco o místnosti, ve které se nacházíte – nebojte se [Kryon žertuje]. Věděli jste, že jsou v této místnosti neviditelné věci, kterou jsou nebezpečné? Věděli jste, že právě teď v této místnosti jsou neviditelné věci, které číhají a mohou vést k nákaze, pokud si nedáte pozor? Víte to? Jsou tady s vámi! Nebojte se, nebojte se, protože to jsou – mikroby!

.

Kdybych to vyslovil před téměř 200 lety, tak by vznikla pochybnost. „Ach, to jsou jen ezoterické řeči a nic takového nemůže existovat.“ Mnozí se takové představě vysmáli. Ale vaše věda to učinila pro vás skutečným. Když jste vyvinuli nástroje, které dokážou vidět drobounké mikroskopické atributy života, otevřel se před vámi celý nový svět. Byl celou dobu skrytý, ale najednou jej věda učinila skutečným. Chápete, kam tím směřuji? Moji drazí, je to vaše právo přijít na místo, kde se vaše věda, vaše fyzika a vaše znalosti začínají spojovat se souběhem nového, moudřejšího vědomí. Budete mít nové vynálezy a ty vám otevřou mnohé oblasti ohromné pomoci.

.

Tyto vynálezy vám dají více vody, než kdy budete potřebovat pro pěstování a pití, skoro všude na Zemi. Sůl ve vašich oceánech bude v reálném čase snadno odstranitelná účinnými vynálezy, které využívají magnetismus. Bude mnohem snadnější získávat energii, a bude vyráběna ve velkém množství díky volnému a hojnému zdroji tepla. Populační růst nebude problémem, protože vyšší vědomí stvoří moudrost znalostí, kdy a jestli mít děti (jak to domorodé národy dělaly po tisíce let). Jednou se ohlédnete zpět a řeknete? „Byli jsme hlupáci. Nevěděli jsme nic o ničem, a je div, že jsme vůbec přežili.“ Říkám vám to kvůli tomu, co přichází. To mně přivádí k tomu, abych promluvil o lidském vědomí.

.

Lidské vědomí

Co si myslíte, že je vědomí? „No, Kryone, je to myšlení. Je to způsob, jakým lidé myslí. Dalo by se říci, že vědomí je popis paradigmatu myšlení.“ Opravdu je to tak! Ale vynechali jste část zhodnocení vysokého a nízkého myšlení. Co by se stalo, kdybyste rozvinuli fyzikální nástroje, které by mohly spatřit vědomí? „Kryone, myslíš si, že je viditelné?“ Samozřejmě, je to fyzika! Co se stane, když jste frustrováni a rozbijete počítač nebo vypustíte baterii. Není to styčný bod s fyzikálními věcmi? Jeden velký objev, který používá satelity na počasí, ukázal nepřetržitý vzájemný vztah mezi změnou síly magnetického pole a masovým vědomím lidského soucitu. Jinými slovy, proti všem převládajícím znalostem, magnetické pole reaguje na mezinárodní katastrofy a oslavy!**. Vědomí má vztah k fyzice. Se správným zařízením, jednoho dne spatříte ten vzor. Přichází to.

.

Přicházející vzory lidstva

Chci odhalit něco, co jsem nikdy dřív neodhalil – totiž to, jak budou vypadat vzory lidského vědomí. Vycházíme z předpokladu, že multidimenzionální fyzika má potenciál odhalit mnoho vzorů předtím neviditelných věcí. Skoro všechno, co zahrnuje kvantovou energii, bude mít viditelné vzory. To není překvapení. Jak si myslíte, že by ty vzory vypadaly, kdybyste mohli vidět vědomí nějakého člověka? Je to individuální vědomí jako protiklad masovému vědomí. Ten vzor bude fyzikální, individuální a bude mít nějaké pole. Nakonec díky tomu, bude měřitelné a bude mít vzorovánívaše „vzorování“.

.

Myslíte si, že je to příliš přitažené za vlasy? Jestliže obyčejné objevy a experimenty již zachytily fyziku změny masového vědomí, proč byste měli pochybovat, že se to v budoucnu zjemní? Jak to bude vypadat? Dám vám dva příklady. Dva největší producenti energie lidského vědomí jdou ve dvojici:Strach a nenávist, soucit a láska. Nacházejí se na obou koncích spektra a oba jsou mocní, extrémně mocní. Umí spustit poplach; umí rozbít váš počítač; umí ukonejšit vaše srdce; dokážou ovlivnit vaši chemii; a umí to udělat přes celou místnost nebo napříč celou planetou. Seděli jste někdy v místnosti, kde měl někdo vztek a vy jste to věděli? Je to hmatatelné; můžete to cítit. Když se to stane, nechcete u toho být. Rádi byste odešli. Když má někdo vztek nebo cítí nenávist, řeknete: „Je tady nějaký černý mrak.“ Cítíte tu energii a její konkrétní vzor. Byla by to jiná energie, kdyby ta osoba byla mistr a vysílala lásku? Ano! Pak byste mohli říci: „Miluji toto místo! Chci tu zůstat a vstřebávat ten pocit.“ Právě jste definovali vzor vědomí!

.

Každá energie, všude ve vesmíru, má způsob, jakým ji lze změřit a spatřit. Ve všem budou existovat způsoby vzorování. Může to začít jako jednoduché vlnění, ale nakonec budou s lepšími nástroji viditelné elegantní vzory. Ti, kteří seděli v místnosti s velkými mistry této planety, cítili zahlcující lásku a soucit tvořivého zdroje a přicházelo to ve vlnách euforie. Donutí vás to plakat radostí, protože jste spojeni se vším. To je energie! Chápete, co říkám? Dokážete změřit lásku? Ano! Má svůj vzor a můžete ji vidět. Nakonec se vám otevře úplně nový svět. Dovolte mi, abych vám ukázal, jaké ty vzory, předlohy, jsou.

.

Vzory – NÍZKÉ

Toto jsou předpovědi. Ale jsou to předpovědi díky potenciálům, které přicházejí. Jsou to potenciály tak silné, že je to až jistota. Přijde den, kdy tyto modely bude možno spatřit. Když to jsou modely lidského vědomí, spatříte něco velmi zajímavého. Ty, které vám teď hned předám, budou potvrzeny, až nastanou. Tento channeling uslyší tisíce lidí, takže bude snadné je vyhledat kvůli referenci.

.

Zaprvé nám dovolte promluvit o tom, co je tím nejnižším vědomím, ale velmi mocným. Pochopte, že nízké vědomí je nositelem neuvěřitelné síly a stejně tak i vysoké vědomí. Avšak výraz nízké či vysoké není měřítkem jeho skutečné síly, ale spíše jen měřítko vibrace. Nespojujte to s frekvencí, protože technologie vědomí není takto lineární. To, co je vidět v tomto vzorování je vibrace myšlenek a kam může nebo nemůže jít, nebo jak omezená nebo expanzívní je. Moc nebo síla jsou velmi hluboké. To už víte. Síla nenávisti vytváří zlo a strach a je velmi silná. Síla strachu může zotročit národy, když nejsou opatrné. Vy víte o jeho síle z minulosti. Takže nám dovolte promluvit o konkrétním vzoru, který vytvoří na jednom budoucím nástroji, který bude měřitelný osobou, která má tento atribut.

.

Nízké vědomí vytvoří extrémně základní a jednoduché modely. Tyto vzory tvoří nebo vyzařují jakýsi silný kruh – jakýsi souběh energií, které se spojí dohromady a vytvoří bariéru pro jiné vyšší vibrace. Bude se to jevit jako kruh kolem osoby či energie vědomí, kterou ta osoba vytváří. Tento kruh je jako vězení, jakýsi základní fraktál, který se neopakuje. Obsahuje v sobě sebe sama, a tento model si nebude vědom ničeho mimo svůj vlastní kruh. Jeho síla pochází ze skutečnosti, že je tak mocný, že jím mohou být ovlivněni ostatní a snadno se s ním spojí do jednoho silnějšího kruhu. Tento kruh se potom stane širším a větším zachycováním vědomí v jeho okolí, a vytvářením ještě většího, ale pouze jediného kruhu.

.

Teď si možná myslíte, že mluvím jazykem, kterému nerozumíte. Možná, ale pointa je tato – je to prostý vzor. Je jako kontejner, který má tvar kruhu a nemůže vidět nic mimo sebe. Vidí pouze sám sebe, a ví pouze o svém vlastním zlu. Dělá soudy a rozhodnutí založená pouze na tom, co zná v rámci sebe sama. To je nízké vědomí. Jeho náplní je ono samo, a nevidí nic jiného. Ten kruh pak může zotročit ty, kdo myslí stejným způsobem. Může se stát větším kruhem, ale nikdy nemůže vystoupit sám ze sebe. Nedokáže spatřit nic za hranicemi toho, co zná. Mimo tento kruh neexistuje žádné vzorování mimo to, které patří k tomuto kruhu. Je to omezující. Bude to naprosto zřejmé – jednoduchá, nízká vibrace, základní přežití.

.

Vzory – VYSOKÉ

A teď si promluvme o tom dalším. Je to vyšší vědomí lásky, soucitu, ušlechtilého myšlení, integrity a péče. Jak vypadá? Buďte v pohotovosti, protože vám to nemůžu předat všechno. Vytváří mnohonásobné fraktály. Vytváří souběh energií, které potom samy harmonicky vytvářejí více sebe samých [mnohem více fraktálů o vyšších frekvencích, které jsou konkrétními násobky originálu]. Tyto fraktálové vlny vyzařují navenek, povznášejí to, co je kolem nich v nikdy nekončícím cyklu. Je to expanzívní; je to přitažlivé [návykové]; je to uspořádané do složitých tvarů; a tato harmonie vytváří další fraktály způsobem, který je mimo jejich vlastní dosah. Má vliv na ostatní hmotu, ať je kdekoliv.

.

Takže, od toho nejjednoduššího po to nejsložitější, to, co vidíte, je skutečný rozdíl ve vzorech! Jeden je omezující a mocný svou singularitou.Ten druhý je expanzivní a mocný svou násobnou expanzivitou. Až do tohoto bodu mělo lidské vědomí na této planetě sklon opisovat kruh v nejnižší možné vibraci. Nenávist, válka, přístup vyhledávající spory, hrubost, nelaskavost – protože to vše bylo přežití. Tím jediným v kruhu byla výhra. Takovým způsobem lidé přežili! Potom vystoupila skupina proti skupině, země proti zemi, kruh proti kruhu, a to je to co jste dostali od tohoto vzoru. Vytvářelo to masovou smrt a neuvěřitelnou bolest. To jste z něj dostávali i v rámci přístupu člověka k člověku. Lidské vědomí z tohoto kruhového vzoru nedokázalo vystoupit. Takže to všechno opakovalo samo sebe, opakovalo samo sebe, opakovalo samo sebe. Vítejte v historii této planety.

.

Nebyla žádná harmonie, kterou by bylo možno vyslat ven, a neexistovala žádná expanze. Žádný růst, jen stagnace, a ta se stále opakovala. Nebylo kam jít, protože nebylo možné „vidět“ nic vyššího než sama sebe.

.

Moji drazí, energie na této planetě začíná měnit staré vzory. Vzory vědomí spočívají v atributech magnetické mřížky planety, pozměněné heliosférou slunce. Tato mřížka v kombinaci s vaším novým místem ve vesmíru [kam směřuje vaše sluneční soustava], začne modifikovat modely obou těchto příkladů vědomí a vytvoří takový, který bude složený z fraktálů mnohem mocnějších, než byly ty základní. Chápete to? Tato nová energie mění to, jak lidstvo reaguje na ostatní lidské fraktály! Je načase dospět, a lidské vědomí se rozvine a už zde déle nebude stupnice světla a tmy, jako jsou váhy spravedlnosti, protože zlo pak bude mít mnohem menší vliv na soucitné a komplexní harmonické vibrace. Světlo jednoduše s obrovskou rezervou převáží nad jednoduchými modely zla na planetě.

.

Temnota nemůže vidět mimo vlastní hranice

Chci vám opět poskytnout důkaz něčeho neobvyklého a velmi mnoho vypovídajícího o způsobu, jakým pracuje nízká vibrace. Během prvního channelingu tohoto roku [2016] jsem mluvil o mladém severokorejském vůdci. A udělám to znovu. Chci to vyprávět znovu jako dobrý příklad toho, jak nízké vědomí nemůže vidět nad sebe sama. To znamená, že může fungovat pouze s tím, co vidí a zná. Ať se považuje za jakkoliv mocné, jakkoliv chytré, jakkoliv inteligentní, nemůže vystoupit ze svého vlastního kruhu.

.

Minulý vůdce Severní Koreje byl klasickým egoistou. Když zemřel, jeho syn převzal vedení a mohl udělat, cokoliv chtěl. Tento chlapec sledoval svého otce celá desetiletí a věděl, že jednoho dne převezme vedení. Přirozeně zdědil atributy, které ho jeho otec z domýšlivosti naučil, a také byl egoisticky řízen na maximum. Když převzal moc, měl na výběr – mohl provést změny, které by mu umožnily být ještě větším, než byl jeho otec. Chtěl něco, co by pozvedlo jeho jméno a jeho pozici na nejvyšší egoisticky představitelné místo. Jeho otec byl jeho vzorem (předlohou), a on teď mohl dělat, cokoliv chtěl, aby byl dokonce ještě slavnější. To, co se stalo, je klasické. Naprosto promarnil tu největší příležitost, jakou kdy jaký muž měl, aby se stal tím nejslavnějším a nejmilovanějším člověkem na Zemi. Tato myšlenka jej nikdy nenapadla. Dokonce, i když byl vzdělán v západním světě, tak to promarnil.

.

Kdyby vzal v úvahu vyšší cestu a zahrnul do ní celou Zemi místo omezené populace v jeho vlastní zemi, mohl být tím nejslavnějším a nejmilovanějším vůdcem na Zemi po celý svůj život. V okamžiku, kdy převzal moc, jediné co měl udělat, bylo přemýšlet mimo svůj kruh. Byl v jedinečné pozici „divoké karty“ a mohl udělat něco úžasného – spojit Severní a Jižní Koreu, zbavit se zóny smrti, která je mezi těmi zeměmi, po generacích spojit dohromady rodiny, zastavit jaderný program, který opravdu nikdy nepotřeboval k ničemu až na to, aby vypadal důležitě. Mohl tak dát svému lidu hojnost, jídlo pro všechny a mír v jeho oblasti. Celá Korea by mu blahořečila a Země by si s díky oddechla za jeho moudrost a odvahu.

.

Dostalo by se mu potlesku ve stoje při vstupu do velké jednací místnosti OSN a oni by se mu klaněli a předali mu ty nejvyšší mírové ceny. Jeho ego by bylo hlazeno a hlazeno a hlazeno a bylo by mnohem větší než kdy bylo to jeho otce. Ale to se mu nikdy nepřihodilo. Místo toho zachránil před zničením tu temnou krabici, kterou zdědil, a teď předsedá té nejnižší možné energii, která představuje tu nejnebezpečnější odpadlou energii na této planetě. Za cenu udržování svého národa v chudobě a ožebračení a vytváření nestability v oblasti, začíná být na okamžik mocnou a slavnou osobou z jedné malé populace. Nebude mít dlouhého trvání.Nevidí, že to, co dělá, nemá podporu mezi většinou obyvatel planety a že všechno ztratí. Není to zajímavé, jak silný je ten kruh, který udržuje nízké vibrace nízko? A to vše se začíná měnit, drazí. Když budete zkoumat jednotlivé lidi a způsob, jakým jednají, pak uvidíte, že to přichází. Poznáte to.

.

Jednotlivci

Přijde k vám nějaký člověk a má vztek. Je rozzlobený a nelaskavý. Vše, co vypustí z úst, je hrubé a nenávistné, a vy odcházíte z té situace a myslíte si: „Co to s ním je?“ Chci vám říci toto: nic s ním není. Jen vsadil na přežití. Nelaskavost a hrubost si získá pozornost a připraví půdu pro to, aby si jej všimli. Je nositelem energie, ačkoliv není taková, jaká by se vám možná líbila. Vynucuje si pozornost a snad dokonce i autoritu strachem. A opakuji, nemusí se vám to líbit, ale někdo na tom rád přežívá a tak jsou na tom mnozí. Ve staré energii jim to fungovalo, a není nic, co by to podle nich dokázalo nahradit. Pro ně to znamená, že přežijí svět, kde každý chce to, co mají oni. Ve skutečnosti dokonce i dnes existují kultury, které investují do hrubosti, protože vidí soucit a laskavost jako rovny slabosti. Myslí si: „Soucitem a laskavostí nikoho nedobudeš. Ty jsou jen pro ty slabé na planetě.“ Z jejich úhlu pohledu nedokážou vyhlédnout z kruhu přežití, proto k vám až do dnešního dne přicházejí se silou nízké energie, hrubosti a nelaskavosti. Nemají vůbec žádnou představu o tom, že existuje něco lepšího.

.

Když to dnes vidíte, začíná to zavánět něčím, co jste nechtěli. Většina Země je unavena z tohoto přístupu a hledá mnohem elegantnější způsob bytí. Soucitná osoba není vůbec slabá. Energie kolem soucitné osoby vás zve dál. Ta energie kolem hrubé osoby vás odrazuje. Vidíte ty rozdíly, o kterých mluvíme? Co byste měli raději?

.

Právě jsem vám předal vzory. A říkám vám toto – lidské vědomí začíná vystupovat nad to, co bylo, protože poměr světla a tmy planety se změnil a světlo začíná vyhrávat. Znamená to, že soucit, integrita a laskavost září světlem tak jasným, že to lidé uvidí jako mnohem rychlejší a snadnější, než je nelaskavost a síla. Na hrubost a nelaskavost se nakonec bude pohlížet jako na dysfunkční chování a vy od něj odejdete. Vypovídá to mnohé o lidské energii – kde jsou a co si myslí Je to staré, pro mnohé to znamená přežití, ale nové přežití bude světlo a vysoké vědomí a mnozí to začnou vidět.

.

Ti s vyššími atributy budou žít déle. Nakonec se stanou vašimi vůdci, a to je to, co chcete. Volby se kvůli tomu změní, byznys se kvůli tomu změní, a uvidíte více světla, soucitu a reálných řešení, díky dominovému efektu, kdy se harmonie fraktálů dostanou všude. Když jste soucitní, každý to cítí. Věděli jste, že na soucitnou osobu se pohlíží jako na bezpečí? Bezpečí! „Dovolte nám být s touto osobou, protože naslouchá a protože je radost sedět v její blízkosti. Cítili jste tu energii kolem ní? Není to úžasné?“

.

Vyrovnané osoby jsou pro své okolí bezpečné. Neublíží vám. Nebudou s vámi soupeřit ani vám nebudou říkat nelaskavé nebo necitlivé věci. Budou vám naslouchat, a milovat vás. Budete je chtít v byznyse, že? Je to pro vás příliš zvláštní? Je to příliš divné, myslet si, že v budoucnosti to budete považovat za normální? Dokážete to vidět a změřit, a dokonce i budete vědět, proč to funguje. A to změní tuto planetu.

.

To všechno není věda, mojí drazí. Lidské vědomí se začne nakonec stahovat z přežití. Vystoupí z temnoty do elegantnějšího druhu přežitísystému, kde ti, kteří přežijí, budou schopni elegantně spojovat věci dohromady, místo aby si podrobovali a rozebírali věci na kousky. Budou to obyčejní lidé, kteří uvidí za hranice posuzování a systémů víry. Jsou to jedinci, kteří uvidí Boha všude, ve všech systémech. Jako první budou očekávat to dobré. Budou se dívat na rozdíly v systémech víry stejně, jako by to byly rozdíly ve výběru potravin. Takový je moudrý člověk, který je vyrovnaný.

.

Přichází to, a něco z toho je již zde. To je vše, co jsem vám chtěl v tomto poselství sdělit. Kde stojíte vy? Jaký je váš vzor? Začínáte cítit skutečnost v tom, co vám říkám?? Začíná to být bezpečné, moji drazí. Je bezpečné uvolnit se a polevit trochu v ostražitosti, rozhlédnout se kolem a být soucitnějším a laskavějším. Někteří z vás stále očekávají něco špatného z levého pole (pozn. překl.: výraz z baseballu). Je to jako kdybyste vyšli z jeskyně a stále si nebyli jisti, zda ten bengálský tygr je opravdu pryč. Těmi tygry jsou staré energie, a prchají všemi směry. Zbytky této staré energie, zla a temnoty všude ztrácejí půdu pod nohama. Realita ubývající temnoty je všudypřítomná a začíná se sama ukazovat, koncentruje se sama na sebe, a ví, že její dny jsou sečtené. Když sledujete tuto bitvu, víte, že je to dobrá zpráva. Znamená to, že přichází konec starého světového vědomí.

.

Kdybyste na planetě provedli hlasování mužů a žen a jejich rodin, tak by chtěli mír! Nechtějí dobývat jeden druhého a nechtějí vůdce, kteří by to dělali. Nechtějí se navzájem zničit omezenými zdroji nebo být jen mocnými. Doba se změnila a vědomí planety zcela jasně chce to, co chce každá matka a každý otec pro své děti. To je začátek stovek zemí spojujících se dohromady a plánujících způsoby vytváření vyrovnaného míru jednoty – vycházení spolu.Vždy zde budou kulturní rozdíly, ale soucit a vyrovnanost jsou společné lidské atributy.Máte toho velmi mnoho společného, co vám ukáže nová moudrost.

.

Před 100 lety jste takovou vyrovnanost neměli. To je dnes jiné a je to nové i pro vaši budoucnost. Ukončíte opakování minulosti a místo toho poroste vyspělost a moudrost nádherných fraktálů a harmonie soucitu.

.

Vítejte na Nové Zemi. Přichází to.

A tak to je.

KRYON

* Tento channeling byl předán několik dní před objevem gravitačních vln (LIGO Scientific Collaboration), ke kterému došlo 11. února. To je oslavováno jako jeden z hlavních objevů ve fyzice – pomáhá prokázat Einsteinovy původní myšlenky předané téměř přesně před sto lety – v roce 1916.

** https://www.heartmath.org/research/global-coherence/

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz)Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět